-- Denne side:  20080515-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

   KOPI / AVSKRIFT, rlh 17.05. 2008.
   Dette brevet ankom med posten /
Fra:
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt
Postboks 278
5501 Haugesund


Til:
18323
RUNE LEANDER HANSEN  - F:  06/12-1955
5568 VIKEBYGD

DATO  15/05-2008
3688/08-32

BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD
------------------------------------------------

FORHOLDETS ART:                 FAMILIEFORHOLD,  DIVERSE 
GJERNINGSDATO/ -STED:      01/04-08/
ANMELDELSESNR.                 10188142
SAKEN REGISTRERT VED:     VINDAFJORD OG ETNE LENSMANNSDISTRIKT
PÅTALEANSVARLIG:              REITAN, THOR ARNE
ETTERFORSKER:                      AUSTRHEIM, ARILD ROAR


DETTE ER EN BEKREFTELSE PÅ AT FORHOLDET ER ANMELDT TIL POLITIET. DET ER IKKE NØDVENDIG Å KONTAKTE POLITIET DERSOM DE IKKE HAR NYE OPPLYSNINGER I SAKEN. POLITIET VIL SØKE Å ETTERFORSKE SAKEN, SLIK AT DEN ER BEST MULIG OPPLYST NÅR AVGJØRELSE TAS. KONTAKTER DE ET FORSIKRINGSSELSKAP I ANLEDNING SAKEN, MÅ DETTE SKRIVET TAS MED. DET ER IKKE NØDVENDIG MED ANNEN BEKREFTELSE FRA POLITIET.

HAR DE ERSTATNINGSKRAV DE ØNSKER PÅTALEMYNDIGHETEN SKAL FREMME I FORBINDELSE MED EN EVENTUELL STRAFFESAK, MÅ POLITIET SNAREST KONTAKTES, MED MINDRE KRAVET BLE INNLEVERT SAMTIDIG MED ANMELDELSEN. DE HAR EN FRIST PÅ TRE UKER FRA I DAG TIL SKRIFTLIG Å DOKUMENTERE KRAVETS STØRRELSE. DE KAN IKKE REGNE MED AT KRAVET TAS MED I STRAFFESAKEN HVIS FRISTEN IKKE OVERHOLDES. ØNSKER DE FRISTEN FORLENGET, MÅ POLITIET KONTAKTES.

DERSOM DE HAR INNLEVERT ANMELDELSEN PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON, GJELDER DET OVENSTÅENDE OGSÅ HAM / HENNE.

NÅR SAKEN ER FERDIG BEHANDLET, VIL DE FÅ SKRIFTLIG UNDERRETNING OM PÅTALEMYNDIGHETENS AVGJØRELSE.

MED HILSEN
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT

------


 
------