-- Denne side:  20080519-Brev-fra-Aase-Kristensen-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html  

<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: Håndskrevet brev, av Aase Kristensen. Jeg henviser også til Aase Kristensen sitt brev datert 21.06. 2008 til advokat Trond Hjelde. ( ekstern ). Denne Aase Kristensen, en forskrudd dame i Lygrepollen i Nordtveitgrend i Fusa kommune, planla kidnappingen av barna sammen med Trude Monica Hansen.

KOPI / AVSKRIFT: RLH, 28.08. 2008. ///Fra:

Aase Marie Kristensen,
Lygre,
5646 Nordtveitgrend

19.05.08                
Til barnevernet i Vindafjord
v/ Irene Konstance Hebnes

   Undertegnede bekrefter å ha mottatt og lest kopi av brevet dt. 14.05.08 fra Trude Hansen til barnevernet i Vindafjord.
   Jeg har kjennt familien Hansen siden august 2002, da de var her på gården som deltagere i et stevne for økobønder og interesserte.
   De 2 siste årene har jeg besøkt familien flere ganger i Vikebygd. Uten å gå i detaljer kan jeg derfor fullt ut bekrefte brevet som Trude har skrivet. Hun hadde også et stående tilbud om å komme til oss sammen med barna. Rune tillod aldrig at hun besøkte oss her, uten at han var med. Det siste året

Side 2 av 4:

har Trude hat seriøse planer om å reise fra ham med alle barna, hun ville ikke forlate et eneste, men det har vært helt umuligt. Rune hadde nok mistanke, for han tok alltid flere av barna med seg, når han reiste
bort for kortere eller lengre tid. Dessuten har Trude ikke sertifikat, det er svært sparsomt med kollektiv-transport og hun hadde ingen egne penger før nå, da hun fikk utbetalt fødselspenger til en konto som hun fikk sperret.
   At hun klarte å rømme med alle de seks yngste barna er likevel helt enestående og var nøye planlagt over lengre tid.
   Når Trude valgte å reise til Finnskogen var det mest fordi avstanden til oss er for kort. Vi kunne heller ikke ha gitt

Side 3 av 4:

henne den samme beskyttelse og enestående hjelp som hun og barna har fått og får hos Aud Signy Jakobsen - som forøvrigt også er en god venn av meg siden 2004.
   Der i Grue Finnskog har de funnet et godt og trygt sted å være.
   Barna i de to familiene har samme interesser for dyr, natur, musikk og maling og trives tydeligvis godt i lag.
   Forøvrigt er jeg innkaldt som vitne i saken, som barnevernet har reist, men som jeg nå inderligt håper at dere vil trekke. Trude har jeg altid sett på som en god og omsorgsfull mor.
   Med så god støtte av Aud Signy og miljøet i Grue nå i den vanskelige tid etter fødsel og familieoppbrudd, vil Trude fullt ut være i stand til å skape

Side 4 av 4:

et godt hjem for barna og seg selv. Hun gråter av glede over at hun endelig har klart å løsrive seg og komme vekk fra mannen sin.

   Med hilsen

         Aase Kristensen