-- 20080520-henleggelse-Trude.html         --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---
 
  <---- dbn.html  ( ekstern )

   KOPI / AVSKRIFT, rlh 26.05. 2008.
   Dette brevet ankom i egen konvolutt med posten /
   Samme dag ankom også, i egen konvolutt:  20080520-henleggelse-ASJ.html &  20080520-henleggelse-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
   Bare store bokstaver i brevet, som gjort om til alminnelige her av meg.
   Kommentarer kommer her:  ang-politi-henleggelser-2008-001.html ( intern ) -


---

Fra:

Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt
Postboks 278
5501 Haugesund

20/05-2008
2647/08-32

JUS101

Til:

18323
Rune Leander Hansen
5568 Vikebygd


Underretning til klager :

Anmeldelsesnr.         :  10268497 Registrert den 07/04-08
Forholdets art           :   Barn, bortføring  (par. 216)
Gjerningsdato/ -sted  :  03/04-08/
Saken registrert ved  :   Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt

Påtaleansvarlig     :  Reitan, Thor Arne
Etterforsker         :  Austrheim, Arild Roar

Anmeldte nr.  1:  Hansen, Trude Monica
16/05-08             De underrettes om at forholdet er henlagt fordi
                          anmeldtes forhold ikke er straffbart.

                          Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede
                          påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet/
                          riksadvokaten).  Fristen for å klage er tre uker
                          fra denne underretningen kom frem til dem.
                          Klage skal sendes om politidistriktet.


Med hilsen
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt


---