-- Denne side / ref.:  ang-politi-henleggelser-2008-001.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- dbn.html  ( ekstern )    <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )
<---- brevene-index.html ( intern )   <----- forord-rlh.html  ( ekstern )  <----- falske-vitner.html  ( ekstern )


---

   Ifra mine Dagboks-notater for mandag 26. mai 2008
   - ang. henleggelse av politi-anmeldelser: ( ekstern ):

   "Arild Austrheim telefonerte ved 11-tiden.
   Han telefonerte meg fordi, sa han, han ville informere meg også muntlig om at visse av meg politi-anmeldte forhold nu er henlagt av påtalemyndigheten. Og at jeg også ville få skriftlig melding om dette, som var tilsendt meg. Jeg spurte om det gjaldt alle sakene og alle påstander ifra min side. Til dette sa han ja. Hvilket likevel viste seg å ikke være riktig da jeg straks efterpå telefonerte og snakket med påtale-ansvarlig Tor Arne Reitan hos påtalemyndigheten. (Også gjort lyd-opptak av.)
   Saken er, så vidt jeg forstod ham, henlagt - og ikke avsluttet - med henblikk på Straffelovens paragraf 216, om bortføring av barn. Og ikke med henblikk på de øvrige påståtte Straffelovens paragrafer. ( ekstern ).
   Og hans vurdering for henleggelse i så måte sa han er begrunnet i at det ikke foreligger noen "sær-rett" for noen av partene - for eksempel i form av avtale i forbindelse med mekling eller annen avtale som for eksempel gir meg foreldre-ansvaret alene. Saken var, så vidt jeg forstod ham, av ham som påtalemyndighet ikke vurdert i forhold til Lov om barn og foreldre / Barneloven. ( ekstern ).
   Jeg spurte ham også om det kun var dette hans punkt vedrørende manglende "sær-rett" som lå til grunn for hans avgjørelse, og ikke for eksempel innspill eller informasjon ifra Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Han sa det var kun dette med manglende foreliggende "sær-rett".
   Og at hvis jeg hadde gjort det samme så ville situasjonen ha vært den samme sånn sett.
   Jeg tok hans ord til efterretning. Og også med hensyn til klage-adgang.
   Det er flere enn meg som anser en slik vurdering for mangelfull. Og til å lede fritt frem for kidnappinger!
   Han hørtes imidlertid seriøs og saklig ut.
   Jeg får undersøke dette nærmere."

---