-- Denne side / ref.:  20080525-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Og til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Grue kommune.
Og til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.


-- Dagboksnotater, 2. søndag efter pinse - søndag 25. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 26 på det høyeste her ute i dag.
   Frukt-trærne blomstrer optimalt og på sitt fineste. Men hvor er så-mannen, leken, gleden og høste-folket?
   Sol og finvær.
---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Det er en tykkhudet ussel og svikefull snakkemåte og oppførsel ifra den andre siden. Det er anti-ordet som snakker derifra.
   Represen-tanter for anti-ordet. Det er Ussel Svik ( ekstern ) igjen og igjen og hele veien Trude vil være.
   Og hun legger ikke skjul på det heller.
   Det eneste hun legger skjul på er det at hun vil vi skal tro noe annet og bedre.
   Sitt sanneste ansikt og sine ord legger hun skjul på bak lukkede dører.
   Og der har hun et smil som heter tvil.
   Hvem og hva skal hun være?
   Det hun blir gjort til?
   Det hun fort blir gjort til?
   Hvem og hva er bak de bakerste bakerste lukkede dører?
   Er barnet og uskylden borte vekke i henne?
   Var det der noensinne?
   Hvem og hva var det som fjernet barnet?
   Og hva ble igjen bak de lukkede dører?
   Ingenting?
   Bare små usle rester?
   Er barnet der enda noe sted?
   Tok svik med seg alt?
   Hva var før svik?
   Barnet?
   Med en far og en mor?
   I kjærlighet og uskyld?
   Hva skremte barnet?
   Hva mistet barnet?
   Som det enda ikke har funnet igjen?
   Hvor er hjemveien?

   Hvor er så-mannen, leken, gleden og høste-folket?
   Bortført?
   Ødelagt?
   Til-intetgjort?

---

   Balder, Idun og Gudmund fatter og begriper ikke hva for forskrekkelig de er i ferd med å gjøre seg til representanter for!

---

   Både Balder og Gudmund var her hjemme mens jeg var der for å hente ungene, forteller Gudmund.
   Trude telefonerte og fortalte de hvor jeg var. Og de benyttet anledningen, hver for seg, først Balder, så Gudmund, til å komme her for å hente ting mens jeg ikke var hjemme. Balder tok med seg blandt annet Bobby.
   Som tyver. Lik sin mor.
   Og som noe tusen ganger verre enn som så.

   Og hva har jeg gjort de?
   Ingenting som helst, annet enn alt som er godt og vel!
   Og som andre misunner de.
   Og som også alle andre alltid har sett og har verdsatt, og respektert og vært meget glade for.

---

   Jeg så i natt en tankevekkende og fin film ifra Israel. Filmen "Ushpizin" (Hellige gjester) i regi av Gidi Dar, 2005.
   Med handling ifra ortodoks jødisk miljø i dagens Jerusalem. Og interessant og godt fortalt tematikk. I en stødig og på alle måter godt gjennomført film.
   Et kjærlig og anstendig ektepar blir utsatt for dårlige innflytelser - som de forsøker å takle som best de kan. Og dette er filmens hoved-tema. Anstendige menneskers møte og konfrontasjon med simple og dårlige menneskers innflytelser og væremåte. Og den enorme forskjellen sånn sett! Og hva slikt noe kan resultere i, og hvor vanskelig det kan være å takle det. Og hvordan det kan splitte både naboskap, samvittighet og ekteskap.
   Hans kone blandt annet stikker av ifra mannen på grunn av de alt annet enn "hellige gjesters" forsimplende innflytelser!
   Men kommer tilbake igjen.
   Og det press og de belastninger ekteskapet blir utsatt for ifra de simple innflytelser resulterer i rene absurditeter, som fremmedgjør mennesker og virkelighet - inn i galskap og kriminalitet.
   Handlingen er bastant fortalt, men munner på sett og vis ikke ut i svar og løsninger. Men svarene gir seg nok selv fortløpende underveis for de som ser filmen! Om de ikke er for borte vekk i galskapen og det kriminelle!
   En elegant og godt fortalt film, hvor en tidvis kanskje ikke vet om en skal le eller gråte?
   Anbefales.

---

   Jeg fant nu i dag nettopp enda en skrivebok, med krøll-alfa utenpå, hvor Trude inni  har skrevet noe ganske så spesielt med kulepenn i håndskrift.
   Jeg skal ikke offentliggjøre det som står der uten at det er nødvendig, og hvorvidt det er nødvendig vet jeg først senest i morgen. Og det er særlig beroende på om hun først vil snakke med meg om saken.
   Hva jeg iøvrig har funnet av skriftlige bekjennelser ifra Trude, som angår saken, har jeg alt tatt med her i Dagboks-notatene - og skal jeg samlet legge inn et sted på en egen side under indexen for den skriftlige Saks-dokumentasjonen. ( ekstern ). 

---

   Jeg fikk gjort klart papirene for stevning imot Trude. "Stevning i sak om foreldreansvar, og / eller hvem barnet skal bo fast hos, og / eller samvær, jf. barneloven § 58." ( ekstern ). (Som jeg altså på grunn av så kort tid igjen til fremstillingen i Fylkesnemnda nu likevel velger iallfall foreløbig å holde tilbake.)
   I mot slutten i disse papirene står det blandt annet følgende: 
   "Avgjørelser om foreldreansvar, om hvem barnet skal bo fast hos, og om samvær, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet, jf. barneloven § 48.
   Hva som er barnets beste avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering med utgangspunkt i barnets behov.
   Momenter som kan bli tillagt vekt er blandt annet:

   - best mulig samlet foreldrekontakt
   - den enkelte foreldres omsorgsevne
   - den enkelte foreldres omsorgsmuligheter fremover
   - stabile forhold i hjemmet
   - risiko ved miljøskifte
   - barnets tilknytning til søsken
   - barnets mening
   - barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene"

   Det slår meg at alle disse punktene er slikt som mangler eller blir sterkt motarbeidet av Trude.
   Og som hun - med hensyn til omsorgsmuligheter og omsorgsevner, nu og for fremtiden - har bedt og ber Iren K. Hebnes og Aud Signy om hjelp med. ( ekstern ). Og uten en slik hjelp er hun også fullstendig hjelpesløs.
   Til det vil Trude kanskje særlig si at med hensyn til "barnets tilknytning til søsken" så står hun sterkest som har kjempet sånn for Balders muligheter sånn sett. Og til det vil jeg si, som jeg ifra første stund har sagt, at det har vært viktig å beskytte barna imot for sterke dårlige innflytelser ifra deres voksne bror Balder. Og i så henseende er det bare jeg som har vist ansvar.
   Og jeg farer heller med beviser enn påstander. Løsaktige og krigerske påstander kan hvem som helst komme med, om hva som helst. Det er mere fakta det kommer an på.
   Og med hensyn til de andre av disse punktene er det bare jeg som står solid - og godt forankret i ansvars-bevissthet. Som jeg alltid og i alle år har gjort det.
   Det at Trude har vært og er såvidt uselvstendig og ustabil, og umoden og uansvarlig, særlig i de to siste årene og i den senere tid, taler absolutt heller ikke til hennes fordel.
   Det er mye dokumentasjon, beviser og vitnemål i så måte.
   For å si det mildt.

---

   Efter den lengre telefon-samtalen jeg hadde med Balder forleden forstod jeg det på ham som at han også videre vil bruke nærsagt alle simple midler for å "hjelpe" sin mor i Fylkesnemnda - og i det legger han altså motsatt meg. Blandt annet med påstander om at jeg er voldelig av meg. Hvilket jeg har utallige beviser og vitnesbyrd på at ikke er sant. Det var en meget interessant telefon-samtale jeg i så måte hadde med ham - som i sin helhet ble gjort lyd-opptak av. Et lyd-opptak som jeg nok også tror passer godt å fremlegge som bevis i Fylkesnemnda - på hans onde metoder, påstander og hensikter - og mentalt forstyrrede krigføring.

---

   De har nok allerede forlengst snakket så mye stygt om meg - også overfor barna - at de anser det for helt umulig å snu eller å besinne seg ...

---

   Jeg snur og vender forsiktig på hva jeg studerer og iakttar, sånn at objektet skal være lettere å se og å forstå.

---

   Trude har villet dokumentere hvor stygt jeg snakker om henne. Det var derfor jeg ga henne en lyd-opptager i julegave også. På et papir jeg fant under kommoden i stuen her har Trude skrevet følgende, datert 20.10. 2006, med R for Rune:
   "R: Jeg tror du liker att Synnøve eller hvem som helst prøver liksom å hjelpe deg i krigen imot mæ liksom, da er alt liksom smigrende å ....."

   Hva blir det neste jeg finner, mon tro?

---

   Jeg telefonerte dit igjen ved 22.30-tiden, og noen tok telefonen og hørte på mens jeg snakket rolig og forsiktig i omtrent 12-13 minutter. Og la da på.
   Forlanger eller forventer mye av meg og lite av seg selv?

---

   Overraskelsen har enhver alltid til gode. Det ligger i sakens natur.
   Kanskje mangt og meget ikke var slik som det virket som.
   Eller er slik som det virker som?
   Kanskje er det verre? Bedre? Annerledes?
   Fakta og det uomtvistelige er vel uansett tilstedeværende?
   Og sier hva?

---

*****
   
--26-- 

-- Dagboks-notater, mandag 26. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---