-- Denne side:  20080605-fra-NAV-til-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH, 29.06. 2008: Dette brevet ankom meg pr. post i går. Jeg besvarer det ikke.Fra:
NAV,
Postboks 3,
5589 Sandeid,
Telefon: 81 58 10 00.

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD


   EKTEFELLETILLEGG FRÅ FOLKETRYGDA
   F.nr.  061255 379 93  (Gi opp f.nr. når du tek kontakt med oss)

   Dersom du fortsatt forsørger din ektefelle trenger vi å få tilsendt dokumentasjon på det innen 14 dager. Ektefelletillegget vil bli opphørt om vi ikke mottar dokumentasjon på det innen 14 dager. Ektefelletillegget vil bli opphørt om vi ikke mottar dokumentasjon.

   Vennleg helsing
   NAV FORVALTNING KARMØY
   ADMIR MESIC (+ underskrift)

--- Adresse:

NAV,
Postboks 3,
5589 Sandeid,
Telefon: 81 58 10 00. Telefax: 52766681. Åpningstid: 09.00 - 14.30.
Kontor-adresse: Helgevoldsgården nr. 8, 5589 Sandeid.
Internett-adresse:  www.nav.no  

---