-- Denne side / ref.:  20080614-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info og Bekymrings-melding - 
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, frihets-berøvelse, falsk foreldrestand, etc. ( ekstern ). Samt a
nmeldelses-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).

Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Og:
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, lørdag 14. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 3, 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 21, 3 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær ifra klokken 6. Regn og overskyet tidvis utover dagen. Den største kvann-planten (Archangelica angelica) nu over to meter høy og blomstrer en av dagene. En opplevelse for livet - og for landskapet!

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG, OND OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg telefonerte klokken 09.50 til Aud Signy. Opptatt. Straks derefter bare ringing. Og efterpå også.
   Det er så absolutt mange grunner for bekymring ifra min side. Og hva er det som nu skjer? Barna enda mere mishandlet?
   Aud Signy er upålitelig og farlig - hva gjelder så mangt! Det var opplagt bare lureri ifra henne også i går. Jeg ser av et brev datert 29.05. 2008 ifra Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon til Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon ( ekstern ) at Aud Signy også truer med enda mere selvtekt i form av sitt såkalte "borgervern"! Og også innrømmer at Trude selv ikke er i stand til å ta seg av barna alene. Aud Signy er det kanskje enda mindre, og på en kanskje enda farligere måte, sånn som jeg vurderer det. Se bare på hva hun har gjort med sine egne barn - og "borgervern" kaller hun det! En bande rekruttert på kidnapping, fangehold, hjernevask og barne-mishandling kaller jeg det - og flere med meg! Meg bekjent har heller aldri Aud Signy hatt noe som helst reellt tilsyn ifra det offentlige i forhold til sin såkalte hjemme-undervisning heller. Hvilket hun ofte har skrytt av overfor meg og Trude. Både det og sitt såkalte "borgervern"! Og hvor er Trude nu hen? Trude hadde ikke vært der på flere dager, sa Aud Signy. Og at Trude heller ikke kommer dit igjen på mange dager. Og nu er altså våre barn der kidnappet og fangeholdt og både uten sin mor og sin far!
   Av livsfarlige mennesker - som på så meget mange vis ikke synes som å bry seg det minste om lov og rett og om å te seg menneskelig, sannferdig eller anstendig!
   Jeg er nu enda mere enn før kjempe-bekymret for barna våre! Og som hele veien underveis enda - gjort maktesløs av Iren K. Hebnes og hennes kriminelle forhold til hele saken!
   Og hva galt har jeg gjort? Absolutt ingenting som helst - hverken nu eller tidligere. Men Iren K. Hebnes lyger og påstår i verste sort løgnaktighet at jeg har gjort alt mulig slags galt - og at jeg må være gal hvis vi hevder at hun driver med kriminell virksomhet! Men det er jo det hun har gjort og gjør hele veien - om og om igjen. Og hvem er verst? De som forsøker å lære av henne - Åse, Aud Signy, Trude og Balder - eller Iren K. Hebnes selv?! Og hva med alle ungdommene og andre naive som lar seg vill-lede og lure av slikt noe - til kriminell virksomhet, falskhet og løgnaktigheter?
   Er det slik det skal være i Norge og i vårt samfunn nu? Det er så trist og leit at jeg gråter i strie strømmer bare ved tanken!    Og mest av alt for hva de helt fullstendig uskyldige barna mine - og Trude sine - nu er utsatt for! Og også ved tanken på at Iren K. Hebnes enda med sin kriminelle virksomhet har makt over de - og i forhold til de!
   Hva kan jeg videre gjøre? Hvem og hva kan hjelpe oss? Er det ingen ekte nestekjærlighet i nærhet i vårt samfunn? Bare hykleri, løgn, korrupsjon og bedrageri? Er uskyld og ekte nestekjærlighet og god omsorg gjort mere og mere fullstendig maktesløs? Og er det slik vi vil ha det? Og er det slik vi vil være?
   At ordet og alle dyder og felles-menneskelige verdier og kvaliteter skal erstattes med løgner, påstander, falske vitnemål, egoisme, hykleri, grådighet, lovløshet og alles krig imot alle? Det er ikke til å tro!

---

   Den av Fylkesnemnda oppnevnte Tilsynsperson for barna har - i følge sin Rapport ( ekstern ) og Fylkesnemndas brev ( ekstern ) enda ikke kommet i kontakt med barna!
   Det hele alt blir bare stadig mere og mere groteskt! Og hva om noen flere heller hadde tatt meg på alvor allerede ifra begynnelsen - eller underveis?

---

   Klokken 11.30 også bare ringing i telefonen der i Fangeleiren. 
   Aud Signy mener seg berettiget til å gjøre galt når hun gjør det for Trude! Mener og sier seg på sett og vis - i visse sammenhenger (og efter forgodtbefinnende?) - berettiget til å gjøre galt når hun gjør det for noen andre som gjør galt! (Jeg skal ikke konkretisere her nu.) Jeg forstod henne slik med hensyn til visse forhold vi snakket om - og har også forstått henne slik i andre sammenhenger.
Slikt noe er ikke akseptabelt hverken i forhold til lov og rett, menneskelighet eller anstendighet. Aud Signy er også sånn sett psyk.

---

   Jeg var i Haugesund en tur i dag, blandt annet for å levere Gudmund en eske med forskjellig. Gudmund var ikke hjemme, men Balder var hjemme hos ham. Vi drakk kaffe og pratet en stund. Jeg spurte ham også om han vet hvor Trude er. Han sa at han ville ikke fortelle det fordi hun ikke ville jeg skal vite det, fordi hun er redd for at jeg skal få vite det.
   Hun prøver å skape et inntrykk av at det er noe som helst å være redd for - meg.
   Som om jeg i det heletatt bryr meg særlig om hvor hun befinner seg! Det er ungene jeg tenker på, også i den forbindelse. Men jeg håper i det minste at også Idun er der i Finnskogen sammen med de. Selv om Idun jo også på skammelig vis har gjort seg delaktig i sin mors kriminelle aktiviteter.
   Balder fortalte at beibien ble gitt navnet Tormod og at han var der da han ble født 15.04. 2008.
   Beibien var iøvrig alvorlig syk - fremgår av de brevene som ankom her i går.

---

   Ove og Anja med barna kom her på besøk i dag. De ble her en stund, og syntes vel også de med rette at det var noe som manglet - med barna her borte vekke ifra sitt hjemsted.
   Også hundene og kattene savner og mangler definitivt og tydelig ungene.

   Iøvrig tilsynelatende ikke den store interessen ifra dagsavisene for den presse-konferansen jeg jo inviterte til.
   Justismord har blitt dagligdags kost her i Norge, spesielt i regi av mange av de kommunale offentlige såkalte Barnevern-tjenester. Og da omskrives ordet justismord av forurettende myndigheter så det knapt har mulighet for å komme frem til dagsaviser og massemedier under sitt rette navn. Om i det heletatt.
   Bare en liten topp av "isfjellet" kommer tidvis på noe sett og vis i det små frem i massemediene. Og slikt noe har tildels massemediene og folk flest mere og mere gått lei av. Og har jo iøvrig ofte kanskje ikke særlig meget for seg heller?
   Problemet med de tusenvis skjulte justismord som hvert år blir begått i Norge må heller taes på alvor - også ikke minst av massemediene.

---

   Jeg og hele min familie ble sviktet av håndheverne av lov og rett efter at vi våren 2006 ble trakassert, truet og terrorisert av Iren K. Hebnes, Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. En sak som i all sin groteske forskrekkelighet har utviklet seg til der hvor den nu står.
   Allerede tidlig i saken ble vår familie på grunn av det den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon gjorde splittet - i forhold til vår eldste sønn Balder, og straks derefter av mor Trude som i svik, selvtekt og løgnaktighet ville gå videre sin egen vei på grunn av den skaden vår eldste sønn Balder ble påført. Denne hennes egen vei ble til en ny katastrofal sak som angrep hele vår familie, og som har utviklet seg der hvor den nu står - og som gjorde at den første og egentlige saken kunne utvikle seg til den katastrofen den ble og nu er. Verste sort kidnapping, fangehold av barn, osv.
   Det er således egentlig to saker - som har sammenblandet seg i hverandre og gjensidig har virket ugunstig i forhold til hverandre. Og som underveis nærsagt ble til ett og det samme - til en og samme sak.
   Den splittelse og uenighet som oppstod i vår familie og derefter i vide omkretser av vår familie, medførte at den første og egentlige saken ble tilført mange slags ingredienser som gjorde at den kunne bli til den katastrofen som den ble til - og nu er. Uten kunne den neppe eller kanskje ikke ha blitt til noen videre stor og farlig sak i det heletatt!
   Tankevekkende derfor også hva som heller burde ha skjedd!
   Og hva mon tro er den dypere og dypeste mening med det hele - at det likevel gikk som det gikk?
   Var det noe der i mørkets dybder som kanskje absolutt ville - eller som burde - komme frem? Og til gode for hva?
   
---

   Forhåpentligvis er hele saken ferdig overstått nu snart - for vår familie sitt vedkommende. Til erfaring, lærdom og orientering for andre! Men: - med hvilkne konsekvenser? Og til hvilkne kostnader!
   Eller aldri ferdig for noen av oss? Eller hva vil videre skje? Videre og mere forskrekkeligheter?

---

*****

--15-- 

-- Dagboks-notater, søndag 15. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---