-- Denne side / ref.:  20080702-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, fangehold, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.

-- Dagboks-notater, onsdag 02. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 10, 1 pluss-grad Celsius på det laveste her ute i natt. Og 31 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. De aller første solbær og søtmispler har så vidt begynt å modne. Og rosene begynner å gjøre seg mere gjeldende. Jeg har høstet en stor pappeske med svarthyll-blomster i dag.

---

   Som fremgikk av mine Dagboks-notater ifra i går: Fylkesmannen i Rogaland avviser i sitt brev ( ekstern ) min klage på Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon med begrunnelse i at Fylkesnemda i Rogaland nu har behandlet saken.
   Men den siden av saken var jo Fylkesnemnda i det heletatt ikke noe som helst interessert i å høre eller vite noe om!
   Og det tror jeg nok også Fylkesmannen egentlig vet.

---

   Ett skal Trude på forskrekkelig vis ha ros for, om så kan sies - selv om det egentlig ikke kan sies slik:
   Hun tok meg allerede i januar i år på alvor og trodde på meg med hensyn til ett, da jeg fortalte og skrev at Fylkesnemnda er gjennom-korrupt og ikke gjør annet enn det den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten ønsker og legger til grunn. Det sa Trude forleden dag også til meg. Hun sa: - Men jeg hørte jo og trodde på deg med det.
   Sant nok. Både hun og Åse. Om så kan sies. Hørte på og trodde på. Men på en forskrekkelig dum måte. Som det var hysteri i - og som det gikk enda mere og videre hysteri og det som verre er i! Vi burde og kunne sammen ha gjort det så meget meget bedre!
   Og nu syns de de har vært og er riktig så kloke og flinke! På sitt grådige, hysteriske, svikefulle og dumme vis.

---

   Om Trude egentlig ønsker et annet liv for seg selv, så er det selvfølgelig greit nok og bare til å respektere. Men hun skal ikke og kan ikke ta med seg barna til det av den grunn. Barna er ikke å regne for en økonomisk inntekts-kilde hverken for henne eller for meg! Barna har sitt liv og sin hverdag og sin integritet og identitet og sitt hjemsted de, som de er meget så glade i og fornøyde med! Og som de ikke vil bort ifra. De er selvfølgelig glad i sin mor også, og vil også ha henne mest mulig i nærheten og tilgjengelig, men ikke at hun skal gjøre de til flyktninger og ikke at hun skal kidnappe de - og ikke at hun skal nekte de sin far eller sitt hjemsted! Og ikke at hun skal være galskapen i vold!
   Ønsker Trude et annet liv for seg selv så må vi og vil vi respektere det. Det er som jeg alltid, i mere enn 22 år har sagt, bare kjærlighetens bånd som holder oss sammen. Og vil hun stadig og videre ha kontakt og samvær med barna og familien så får hun heller forsøke å innrette seg derefter, på anstendig vis. For eksempel også uten flere kidnappinger. Og også respektere resten av familien. Og da også selv være respektert. For mitt vedkommende vil og ønsker jeg selvfølgelig at barna skal ha et godt og optimalt nært - og trygt - forhold til sin mor! Hvilket jeg jo hele veien ifra begynnelsen har sagt - og står for.

   Og dette er forhold og fakta som også Balder, Idun og Gudmund må ta inn over seg, og forsøke å forstå. Og om Gudmund derimot, nu 17 år, helst vil være hos sin mor - så blir det selvfølgelig slik. Og også han er velkommen til å ha et nært og kjært forhold til resten av sin familie. Det er Idun også. Og Balder også, forutsatt at han oppfører seg folkelig og noenlunde bra og akseptabelt. Selvfølgelig. Jeg har aldri noensinne sagt eller villet noe som helst annet! (Men Iren K. Hebnes og Trude - og noen til - har derimot løgnaktig forsøkt å fremstille det som at jeg har sagt og villet noe annet i så måte! Trude for å sette Balder opp imot meg, og Iren K. Hebnes for å fremstille meg som gal.)
   Den fremgangsmåten som Trude, Åse, Schnabel og Ødegård har forsøkt å lære de er på ingen som helst måte akseptabel. Og er heller ikke lovlig! Hvilket endog Iren K. Hebnes vet - og hele veien har visst.
   Trudes eneste unnskyldning og forsvar er at hun har handlet i nødverge i forhold til truslene ifra Iren K. Hebnes!
   Hvilket jo også var hva hun gjorde. At hun i tillegg også kan ha hatt og ha fått andre motiver underveis er en annen sak.

---

   Trudes skriftlige bekjennelser i tiden før kidnappingen ( ekstern ) er viktige å erindre for å forstå hvordan hun også nu tenker.
   Ja, hennes muntlige bekjennelser jo også - i lyd-opptakene. ( ekstern ).

---

   Og det at jeg, for mitt vedkommende, nærsagt alltid ikke bare sier så mye, men endog skriver ganske særdeles så mye, gjør det lettere for mange forskjellige slags mennesker å ha mange forskjellige slags meninger, forståelser, misforståelser og påstander om meg og hva jeg står for! Sånn er det i forhold til enhver forfatter. Jeg er ikke noe unntak i så måte. Men jeg forventer ikke å bli frarøvet mine barn av den grunn! Snarere tvert om.
   Og det at jeg og min familie på flere måter er kontroversielle har vi tidligere i livet overdådig fått mye ros for. Den eller de som ønsker oss vondt bør stagges og stoppes - og sees nærmere på.
   Både på grunn av vår hjemmeskole og på grunn av mitt forfatterskap og familiens kvalitative orienteringer, er meninger, påstander og bekymrings-meldinger - både ros og ris - uunngåelige. Dermed er det ikke sagt at Iren K. Hebnes eller noen som helst med løgner og påstander eller misforståelser og overdrivelser eller forvrengninger skal ha eller gies retten til å ut-radere eller til-intetgjøre vår familie!
   La oss heller få vise hva vi er gode for!

---

   Jeg har nettopp lest hele den skriftlige avgjørelsen ifra Fylkesnemnda. ( ekstern ). Litt annerledes enn jeg trodde efter den hastige muntlige orienteringen ifra advokat Helene Cameron. Men den er som jeg sa en blåkopi av Iren K. Hebnes sin Begjæring - det vil si Hekseboken 2008 ( ekstern ). Det er det ingen som helst tvil om. Og den er det på utspekulert vis! Nemlig så det i Slutningen skal se ut som at Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon "tapte" saken, - mens deres "seier" i virkeligheten er mangedobbel og suveren! Ser fort den som kan å lese litt nærmere. Og også at her er det utvetydig full pakke hundre prosent korrupsjon og løgn.
   Underlig, interessant og tankevekkende.
   Slikt noe vil vi vel bare ha mere av i Norge? Eller skal vi vel bare avfinne oss med? Eller kanskje ikke?

   Men sånn er det altså. Nu iallfall.
   Og iallfall også i denne situasjonen jeg befinner meg, og min familie.
   Spørsmålet er hva jeg nu videre konkret kan gjøre for i første omgang å kunne redde meg og min familie?
   Påtalemyndighetene har enda ikke grepet inn.

   Vedtaket må uansett omgjøres. All den stund påtalemyndighetene enda ikke har grepet inn. Og da er så vidt jeg vet eneste mulighet at saken kreves overprøvd av Tingretten, som må ugyldiggjøre det vedtaket som avgjørelsen i Fylkesnemnda er - og sette en fullstendig annerledes rettskraftig dom!
   Det står til slutt i vedtaket at:
   "Partene kan kreve saken overprøvet av tingretten. Søksmål reises ved at det fremsettes krav om rettslig overprøving eller sendes stevning til fylkesnemnda."

   Ordet "bevisførsel" blir et sted brukt i vedtaket med avgjørelsen. Jeg kunne likså gjerne ha sagt at Fylkesnemda sine medlemmer ikke var mennesker, men griser. Jeg så knapt noe som helst som lignet på bevisførsel der i Fylkesnemda. Og i avgjørelsen enda mindre av noe som helst av det som ble sagt eller fremgikk der av hva som ble sagt.

   Noen umiddelbare spørsmål av stor betydning skal jeg heller forsøke å fordøye på og å komme tilbake til. Her nu sier jeg heller bare følgende:

   Er det sant det som Iren K. Hebnes sier og påstår om meg i sin Begjæring (i Hekseboken 2008) til Fylkesnemnda?
   Eller er det det ikke?
   Og om noe av det eller litt av det er sant, er det dermed grunn for å ødelegge vår familie? Og hvor er vår rettssikkerhet?
   Iren K. Hebnes - og hennes "sakkyndige" psykiater Kirsten Westly - støtter seg i sine enkelte påstander og løgner til mere eller mindre tilfeldige eller situasjonsbestemte utsagn eller uttalelser ifra noen enkelt-mennesker, og "snekrer" dette sammen til et helhetsbilde av meg og min familie! Og til et svartest mulig helhetsbilde av meg om min familie. Detaljer, tilfeldigheter og løse og misforståtte meninger og antydninger - i et groteskt oppspinn av løgner og påstander og meninger - blåst opp og overdimensjonert til noe som bare i beste fall finnes i Iren K. Hebnes sitt sinnbilde. Og hos de eller den som tror på henne!
   Og det er hva som skal få ødelegge meg og min familie?

   Skulle ikke jeg og Trude sammen ha de beste og gode omsorgs-evner for våre barn når vi visselig har hatt det i alle de år?
   Hver for oss blir det meget vanskelig - ganske enkelt umulig - for Trude i så måte, fordi hun på alle måter har vært så avhengig av meg og min fremtredende og ledende posisjon i familien. Men hvorfor forsøke å lage noe problem ut av dette? Eller også: Hvorfor forsøke å snu problemet på hodet? Hvorfor ikke heller se efter optimale og gode løsninger, hvis det altså er så at Trude ikke mere ønsker å være i ekteskap med Rune? Trudes eventuelle selvstendiggjøring, modning, ansvarsbevissthet, økonomi, skolering, osv., er vel heller en helt annen sak? Og hvis hun skal omskoleres til et liv i og for Arbeiderparti-ideologien, og premieres og betales for det, vel - så får vel det bli hennes sak. Eller noe annet. Og fint nok om enhver forsøker å hjelpe henne. Med det og slikt noe. Om hjelpen er god. Hun kan bare ikke samtidig ta med seg barna. Det er ikke deres liv med slikt noe. De har sitt liv fra før av de. Hele familien. Skal noe endres sånn sett så får vi vel heller orientere oss efter forbedringer og gode løsninger og muligheter, ikke efter halshugging, henrettelser og kirurgiske inngrep! Iren K. Hebnes er ikke standarden og malen for vår familie sitt liv. Har aldri vært det! Og hennes beskrivelser av vår familie har absolutt ingenting som helst med virkeligheten eller vår familie å gjøre. Er ikke i nærheten av å ligne engang. Så tvert imot!
   Den daglige omsorgen for barna har vi iøvrig selvfølgelig (for oss) alltid hatt sammen, på en hverandre utfyllende måte. Og aldri har noen noensinne vært misfornøyd med det eller noen som helst beklaget det, - før altså Iren K. Hebnes med sine tullhøner åpnet sin munn!

---

   Alt og det hele i vedtaket om avgjørelse fullstendig i helhet og detaljer og i sin utforming for å gi et bestemt inntrykk for å kunne avsi en bestemt slags avgjørelse! Og alt og det hele forløyet, fordreid og porsjonert i den hensikt!
   Rune sier ditt og Rune sier datt liksom, og Trude sier ditt og datt og er sånn og sånn liksom. Og Gudmund sier ditt og datt liksom. Og alt og det hele løgn og bedrageri, porsjonert og formulert i en viss bestemt hensikt! Og ingenting, absolutt ingenting, av det sant eller riktig!

---

*****

--03-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 03. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---