-- Denne side:  20080710-Rapport-om-reperasjon-til-Politiet-fra-TEG.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )Til
Vindafjord Lensmannskontor.
 
Sender dere en orientering om et alvorlig  overgrep mot Rune L. Hansen i hans hjem på Tindeland Vikebygd.
 
Med vennlig hilsen
 
Trygve Gjerde & Sønner,
v/daglig leder Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.
 
Tlf. 53426206
Mobil 93030803 Rapport om reparasjon av inngangsdør og

leiebil for Rune L. Hansen, Tindeland.


Rune L. Hansen, Tindeland, Vikebygd, ringte meg 10. juni om at der var øvet hærverk på leiebilen som han leiet fra et firma i Haugesund i påvente av at hans egen bil skulle bli ferdig på bilverksted. Det var også øvet hærverk på han bolighus på Tindeland, ved at to voldsmenn prøvde å bryte opp inngangsdøren den 8. juni utpå ettermiddagen i den hensikt å kidnappe 6 av hans barn som da var der i huset sammen med ham. Den ene, en nordlending ved navn Geir, sa da til en yngre ved navn Ørjan: ”Spark inn døren og la oss bli ferdig med jobben!”(Nemlig å kidnappe barna). Døren ble da så mye skadet, uten at de klarte å komme inn, at undertegnede ble bedt om å komme inn for å utbedre skaden.

Jeg utstyrte meg med nødvendig verktøy og utstyr for å hjelpe Rune L. Hansen med dette. Blant annet måtte jeg ta med luftkompressor for å pumpe opp forhjulene på bilen som var tomme for luft, som de samme personer hadde øvet hærverk mot.

Da jeg kom inn til Tindeland ca kl. 12.30, stod leiebilen nesten ved hovedveien, ca 15 m fra denne uten luft i forhjulene! Rune L. Hansen skulle nemlig kjøre til Haugesund og levere denne bilen og hente sin egen. Men han stoppet ved postkassen for å se om det var post. Da merket han at framhjulene var tomme for luft. Han hadde da kjørt 150 m på en grusvei i sakte fart og merket ikke at noe var galt. Hadde han kjørt inn på hovedveien, som har mange svinger her og dessuten har bratt og høy skråning på høyre side, så kunne dette ha endt i en katastrofe, da han også hadde flere barn i bilen.

Jeg fylt da opp hjulene med anvist trykk og kontrollerte dekk og felger for skade, fant bare mindre oppskrapinger på felgene. Dekkene så ytre sett ut til å være i orden, men de bør tas av for å bli sjekket innvendig. Støtfangeren bak var sparket inn på venstre side. Den var av støtabsorberende plastikk. Jeg løsnet denne og fikk den på plass igjen.

Inngangsdøren som jeg for ca 8 mnd. siden hadde skiftet begge rutene i og satt inn ekstra tykt glass, der var det høyre glasset sprukket i øvre del. Innerlist på døren var revet av på høyre side, likeså låsbeslag. Døren hadde brist i alle sammenføyninger som jeg tidligere hadde kittet og sparklet. Jeg kan derfor ikke med sikkerhet si om døren bør skiftes. Men jeg regner med at det vil forsikringsselskapet kontrollere nærmere. Jeg monterte da midlertidige slåbeslag i messing på begge sider av døren for to slåer, en opp og en nede på døren. Døren er nå innbruddsikker i vanlig forstand. Dørlisten og låsbeslaget ble reparert og festet forsvarlig.

Da dette skjedde, ble jeg kontaktet over tlf. av både Rune L. Hansen, som følte seg alvorlig truet og var livredd for barna, og av Trude Hansen, Runes hustru, som var sammen sin eldste sønn og voldsmennene. Hun ba meg da snakke i tlf. med den ene (nordlendingen Geir). Denne var på sin side helt overbevist om at de kunne ta loven i egne hender. Voldsmannen påstod også for meg at Rune truet dem med øks. Dette var ikke tilfelle. Jeg visste at øksen var innelåst i vedskjulet da jeg forlot Tindeland søndag kveld og der var den fortsatt. Men Rune kan godt ha truet med at han ”hadde øks” for å forsvare seg, noe han altså ikke hadde, men det kunne jo ikke voldsmannen vite. Jeg advarte dem alvorlig, ikke minst av hensyn til barna som opplevde dette veldig skremmende. Jeg spurte både voldsmannen og Trude om de hadde lest avgjørelsen med vedtak i Rogaland Fylkesnemnd, men det hadde de ikke. Jeg refererte da fra slutningen som jeg hadde fått på e-post, der det står under punkt 1: ”Begjæringen om omsorgsovertakelse tas ikke til følge for noen av barna.” Dette vil jo si at Rune og Trude Hansen fortsatt har omsorgen for barna og at Rune var i sin fulle rett i og med at Tindeland er barnas bopel og adresse.

Voldsmannen ble noe spakere da han hørte dette, men var fortsatt nokså aggressiv. Det viste seg da at de etterpå forsøkte å bryte opp inngangsdøren, men takket være ett spett og en planke som Rune hadde sikret døren med, klarte de det ikke. De prøvet også å komme inn gjennom et vindu. Men det var først etter at politiet i Haugesund hadde snakket med dem over tlf. at de ga opp og forsvant.

Reparasjonskostnaden kom på Kr. 2.783,-. Jeg regner med at de to voldsmennene her betaler hver sin halvpart, da Trude og hennes sønn ikke var aktive i innbruddsforsøket og hærverket på leiebilen så langt som jeg kjenner til. Men hun gjorde den store feil å ta disse personer med seg og alliere seg med dem. Nå kunne hun ikke vite på forhånd at de ville gå til slike ytterligheter å ta Loven i egne hender. Det å ta Loven i egne hender er jo grunnlaget for alle forbrytelser og i Guds øyne den alvorligste forbrytelse av alle, som for eks. da Kain tok Loven i egne hender og drepte sin bror Abel. Det tilkommer bare øvrigheten, i Guds sted, å utøve den lovgivende makt.


Mosterhamn, 10. juni 2008.


Trygve Gjerde & Sønner

5440 Mosterhamn.


Daglig leder

Trygve Einar Gjerde,

5440 Mosterhamn