-- Denne side / ref.:  20080726-til-bvt-Grue-k-fra-rlh.html 

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

---
   Avsendes pr. post og pr. e-post.
---

Til:
Barnevern-tjenesten i Grue kommune,
N-2261 Kirkenær


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N5568 Vikebygd


Dato: lørdag 26. juli 2008, Vikebygd.


   6 av mine barn med min separerte kone Trude Monica Hansen ble mot sin vilje og uten mitt vitende eller samtykke kidnappet av Trude 03. april 2008 og befant seg derefter i fangehold i henimot tre måneder hjemme hos Aud Signy Jakobsen, adresse Skytebaneveien 1, Storberget, N-2256 Grue Finnskog. Et forhold som er politi-anmeldt og til behandling hos påtalemyndighetene.
   I løpet av den tiden barna befant seg i Grue kommune var Barnevern-tjenesten i Grue kommune-administrasjon, samt Barnevern-vakten, involvert i forhold vedrørende barna og vår familie. Jeg ber her nu i den forbindelse om å kunne få en kopi av samtlige saksdokumenter vedrørende barna og vår familie, med unntak av de dokumenter jeg selv har skrevet vedrørende dette.
   Og håper og tror dere kan hjelpe meg med dette.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


---