-- 20080731-utgifter-rlh-til-Fylkesnemnda.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

   KOPI / AVSKRIFT, rlh 31.07. 2008.

---

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Postgiro: 0533.38.85605.


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Rogaland,

Sekretær for saken: Ragnhild Guttormsen,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontor-adresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes.
Telefon: 51 68 53 50. Telefaks: 51 68 53 69.
E-post:  stavanger@fylkesnemnda.no  -


         Dato: 31.07. 2008, Vikebygd.

   Her er en oversikt over utgifter for reise og overnatting jeg hadde i forbindelse med fremmøte i sak nr. 08/015 for Fylkesnemnda i Rogaland i uke 25 i år, 16. - 20. juni 2008.
   Disse utgifter utgjør tilsammen 4.979,- kroner.
   Jeg forstod det som at disse mine utgifter vil bli betalt av Fylkesnemnda i Rogaland og anmoder derfor om at 4.979,- kroner nu innbetales til min postgiro-konto 0533.38.85605.

   Jeg vedlegger her nu kvitteringene for disse utgifter, som dreier seg om følgende:
15.06. 2008 – Ferjepenger kr. 143,-
15.06. 2008 - Bompenger kr. 13,-
15.06. 2008 – Rom overnatting 1 døgn kr. 695,-
16.06. 2008 – Hytte overnatting 4 døgn kr. 1.600,-
18.06. 2008 – Bompenger kr. 13,-
20.06. 2008 – Bompenger kr. 13,-
20.06. 2008 – Ferjepenger kr. 143,-
21.06. 2008 – Bensin bilen kr. 484,-
26.07. 2008 – Bil-leie 1 uke 15. - 22. 06. 2008 (kr. 7.500,- : 4 = 1.875,-) kr. 1.875,-

   = Ialt kr. 4.979,-

   Hilsen ifra
   Rune L. Hansen

---