-- 20081006-fax-til-politiet-fra-aud-signy-jakobsen.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  Til  Grue Lensmannskontor
fax nr. 62942410

   Tilbakekalling av påtalebegjæring

   Vil med denne henvendelse meddele at jeg ønsker å trekke tilbake min begjæring om å få Rune L. Hansen tiltalt og straffet slik det fremgår av anmeldelse innlevert april 08. Anmeldelsesnr. 10270034.
   Jeg står ved min forklaring slik jeg har innlevert til politiet, men har i ettertid innsett at jeg burde handlet annerledes da det i ettertid kom frem at Trude Hansen ikke hadde snakket sant slik hun fremstilte situasjonen for oss i forkant av denne hendelsen 7.04.08.
   Hun misbrukte vår tillit og støtte i for dem en vanskelig situasjon, og har i ettertid vist seg å fare med usannheter for å oppnå sympati og få medlidenhet og få hjelp.

   Med hilsen Aud Signy Jakobsen,
   Grue Finnskog,
   6. okt. 08.

---