-- 20090306-ang-Mariel-Rose-fra-Haugaland-tingrett.html  --- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) --- 

Kopi / avskrift: RLH, 08.11. 2009.  


Fra:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund

Dok 184              
Til:
Advokat Brynjar N. Meling
Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA
Postboks 860 Sentrum
4004 STAVANGER

Deres referanse:  08-081491-TVI-HAUG-158   Vår referanse:  08-081491TVI-HAUG   Dato:  06.03.2009

Trude Monica Hansen - Rune Leander Hansen. Samtale med Mariell Rose Hansen

Underteikna hadde 06.03.2009 samtale med Mariell Rose Hansen.

Mariell fortalte at ho går på skulen og at det er kjekt. Ho bur på Skogland i et rødt hus som dei leier. Ho deler rom med mormor, og liker det. I huset bur også Gudmund, Idun, Frøydis, Tormod og mamma. Ho syns det er litt rart å bu der. Ikkje så veldig artig, for det er ikkje så mange ting å holde på med. Ho liker trampoline og bamser. Ho har bare ein bamse no, for den andre har blitt ødelagt, den har ikkje hovud lenger. Før har ho budd på Høylandet og i Vikebygd. I Vikebygd var det eit ganske fint hus, fordi det var så gammelt, og så var det lite og firkanta. Det er lenge sidan ho budde der. Pappa budde der også, men han er i fengsel no. Ho trur at han skal bu i Vikebygd når han kommer ut fra fengselet. Når han kommer ut, vil ho bu i Vikebygd sammen med mamma og pappa, søsken og påfuglene. Men ikkje høna som er død. Ho vil bu i Vikebygd sjølv om mamma evt ikkje skal bu der, men ho trur at mamma også vil bu der. Ho har det kjekt i Vikebygd, det var artig når hønene var der. Ho likte å bu sammen med pappa, og det er dumt at han er i fengsel. Når pappa er i fengsel kan hønene dø og plantene får ikkje vatn. Ho tenker på pappa, og syns han skal få komma ut no. Det er fint å bu saman med mamma også.

Likelydande brev er sendt til alle partar.


Haugaland tingrett

Rannveig Gramstad  ( + underskrift ) 
dommerfullmektig  

 
---
Adresse:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund.
Postboks 385,
5501 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401. Saksbehandler: Ingunn Elin Hansen. Telefon: 52701463.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00)
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett/E-post:  www.domstol.no  haugaland.tingrett@domstol.no  

---