-- 20090319-dbn-utsnitt-rlh.html  --- BREVENE ( ekstern ) --  Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) -- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --  dbn.html ( ekstern ) ---Utsnitt fra Runes Dagboksnotater for torsdag 19. mars 2009:

---
   Men dette er hva som i så måte hendte, nu i dag:
   Det var en solrik og fin dag i dag, og jeg, Frøydis og Stauda kjørte til Skånevik ved 9-tiden. Jeg var til dobbel-time hos Tungesvik igjen, og han hilste på Frøydis og Stauda efterpå. Derefter kjørte vi hjemover, handlet i en butikk og stoppet i Etne og kjøpte en kjempestor pizza (150,- kr,) som vi knapt rakk å smake på, for vi stoppet bilen utenfor Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord for å hente sakene der. Da fikk jeg høre at Trude og Balder har politi-anmeldt meg i går, og Iren K. Hebnes sin Barnevern-tjeneste i Vindafjord efter samarbeide med Barnevern-tjenesten i Haugesund har gjort et kommunalt administrativt vedtak datert i går. Altså et kommunalt administrativt vedtak gjort 18.03. 2009 av Vindafjord kommunes Barnevern-tjeneste, hvor de begjærer hjelp ifra politiet i Vindafjord til å hente Frøydis og Stauda og bringe de jeg vet ikke hvor, hos Trude antagligvis. Politiet hadde en kopi av det kommunale vedtaket ( ekstern ), som de lot meg få lese - og der stod selvfølgelig de groveste og frekkeste løgner og krenkelser på rekke og rad. Som for eksempel at Rune er alvorlig psykisk syk, og at han nettopp har sonet en dom for draps-trusler imot Trude, og at han - med henvisning til Fylkesnemndas skriv med vedtak ifra juni - har mishandlet kone og barn.
   Med andre ord litt av et kommunalt administrativt vedtak!
   Galskapen, hysteriet og det kriminelle i full fart stadig fremadskridende.
   Jeg ble sittende der i en times tid og svarte på dumme og tendensiøse spørsmål og formuleringer ifra politibetjent Haraldseid. Efterpå var ungene borte vekke, tatt imot sin vilje - enda en gang - av gudene vet hvem, antagligvis i politiet og barnevern-tjenesten i Vindafjord. Jeg fikk med meg de sakene vi var kommet dithen for å hente, og la merke til da jeg kjørte derfra at det satt en stirrende lyshåret dame og snakket i en mobil-telefon i en bil like ved. Hun satt der lenge og stirret og snakket i sin mobil-telefon, og hun lignet på Britt Nelly Tveit og Ingeborg Nyland, tror jeg. Hun kjørte omtrent samtidig med meg - og jeg noterte meg bilnummeret, SD 13935.
   Det hele altså enda et trist og skuffende møte med Lensmannskontoret i Vindafjord, og angrepende og terroren ifra Iren K. Hebnes.
   Ny mishandling og terror. Også ikke minst ifra Trude og Balder. Igjen med løgner frekkere enn frekt!
---
   Barna mishandler de ved å peke på foreldrene, og foreldrene mishandler de ved å peke på barna. Psykt! Perverse greier!
---
   De gjør iherdig alt de kan for å mishandle og ødelegge meg, hvordan det enn går ut over ungene og alt annet.
   Det er det det dreier seg om for de.
   Og at de bruker ungene - eller meg - som et påskudd for sine misgjerninger er det verste av alt!
   De bruker ungene som et påskudd for å mishandle meg - og de bruker meg som et påskudd for å mishandle ungene.
---
   Politiet lukker sine øyne for både overordnet lov og rett (f.eks. Menneskerettsloven ifra 1999) og for sitt personlige ansvar (hjemlet av f.eks. Nürnberg-domstolen), og lukker sine øyne for fellesmenneskelig anstendighet! Til fordel for særdeles innskrenkede, fikserte, frekke og kriminelle greier.
---
   Herunder litt om lov og rett og anstendighet, angående disse saks-forhold.
   I norske Menneskerettslovens (1999) paragraf 3 står følgende:
   "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
---
   I Menneskerettslovens Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll nr. 4 Art. 2, står følgende bestemt:
   "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted."
---
   I samme Konvensjons Art. 1, står det iøvrig - følgende:

   "Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper."

---
---