-- 20090727-erkl-idun.html  --- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) ---  familien-hansen.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift: RLH, 27.07. 2009. Erklæringen ble oversendt til advokat Brynjar Meling i dag kl. 09 pr. telefax og kopi pr. e-post.   Erklæring til Rune L. Hansen, fra Idun Hansen

   Saken dreier seg uansett om at det er to sider som står imot hverandre, og den ene siden ønsker å frata barna deres far, hjemsted, skole, trivsel, identitet og integritet, den andre siden aksepterer ikke dette.
   Idun sier det er helt feil å frata barna dette, helt feil for alle barna og hele familien. Er det noe som rettferdiggjør dette? De som har tatt slike avgjørelser kjenner ikke til behovet til de enkelte av ungene. Både ungene og foreldrene er friske og talentfulle og det er vel ingen grunner hverken for å frata barna eller foreldrene noe?
   Idun sier videre at hun merker på ungene at det virker skadelig og ødeleggende for de å være borte fra pappa. Og at det er lett å se at det som skjer har en dårlig påvirkning på hver enkelt av ungene. At de er misfornøyde, bråkete, trasige, viser trass på mange måter. Og at det som har skjedd og skjer gjør ungene usikre og undrende og forvirret. Og at det er ikke rett at ungene skal bli behandlet slik.

   Dette ønsker Idun særlig å ha sagt og står hun inne for og underskriver hun hermed.

   Idun Hansen, Vikebygd, mandag 27. juli 2009
   (+ Iduns underskrift)


---