-- 20100315-regninger.rlh.html                      --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Ble fremlagt for NAV Vindafjord. Jeg henviser angående dette til mine Dagboks-notater for 15. og 16.03. 2010 ( ekstern ), samt forutgående og videre, og det andre samtidig fremlagte skrivet mitt med økonomisk status pr. samme 15.03. 2010 ( ekstern ). Henviser for eksempel til mitt brev til NAV Vindafjord 09.02. 2010 ( ekstern ). Og den øvrige og videre brev-veksling og saks-gang.

   økonomisk oversikt
         

-- --- --- --- --- rlh pr. 15.03. 2010 /

   -- Jeg har en telefon-regning liggende foran meg på omtrent 5.000,- kr. Betalingsfrist 20.03. 2010.
   -- Regning årsavgift bil Chrysler kr. 2.790,-
Betalingsfrist 22.03. 2010.
   -- Regning årsavgift bil Chevrolet kr. 3.245,- Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne bilen skal jeg kvitte meg med, selge, men må likevel betale årsavgiften for den i og med at skiltene ikke ble innlevert før 31.12. 2009. Skiltene dens skal jeg og må jeg innlevere innen 20.03. 2010 for å slippe ytterligere utgifter med den.)
  -- EU-kontroll bil Chevrolet, frist februar 2010, skiltene innlev. før 20.03. 2010
  -- 20100303, betalt (TEG) ny dynamo-reim bilen fra bilverkstedet Varden Bil AS kr. 546,- Ikke betalt. Pluss evt. utgifter for TEG. Ikke betalt.
   -- Regning forsikring, hus, innbo og bil, månedlig kr. 1.050,- Trekk-dato 24.03. 2010.
   -- Regning Master Card Gold totalt skyldig kr. 9.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 476,- forfall 20.03. 2010.
   -- Års-avgift medlem Norges sopp- og nyttevekstforbund, kr. 300,- forfall 23.03. 2010.
   -- Hus-lån, ca. 1.300,- kr. månedlig, forfall ca. 20.03. 2010.
   -- Idun ca. 600,- kr.

   -- Kommunale avgifter termin 1:2, 2010, kr. 1.631,-
   --
Kjetil brøytet 27.02. og 03.03. 2010, ikke betalt.
   -- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr) ikke betalt
   -- Bensin trengs.-----