-- 20100317-Dom-fengslingen-fra-Gulating-lagmannsrett.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

- Hele dokumentet i pdf-format: 20100317-Dom-fengslingen-fra-Gulating-lagmannsrett.pdf ( ekstern ).
-  Noen av mine kommentarer til den såkalte dommen: 20090115-Kommentarer-til-Utrolig-dum-frekk-Dom.html ( ekstern ).

Kopi / avskrift - RLH:      


UFERDIG

GULATING LAGMANNSRETT


DOM

Sagt:            17.03.2010 i Gulating lagmannsrett, Stavanger

Saksnr.         09-023220AST-GULA/AVD2

Domarar:
                     Lagdomar             Ove Midttun
                     Lagdomar             Magni Elsheim
                     Tingrettsdomar      Audun Stornes

Meddomarar:  
                      Spesialsykepleier/pensjonist             Hildborg Ferkingstad Saltvik
                      Bensinforhandler                            Trond Knutsen
                      Førtidspensjonert                            Reidun Svendsen
                      Journalist                                       Jens Kåre Bjørheim
Tiltalt                        Rune Leander Hansen                       Advokat Cecilie Schløsser Møller

Påtalemyndighet         Rogaland Statsadvokatembeter           Statsadvokat Tormod Haugnes  
Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
jf. Domstolsloven § 130 tredje ledd
(( Side 2 av 8: ))---