-- 20100706-Beslutning-om-Besoksforbud-mv.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---   

Kopi / avskrift - RLH: Dette dokumentet ankom meg torsdag 08.07. 2010. Se herom i mine Dagboks-notater for tiden i og omkring 07. og 08.07. 2010 ( ekstern ). Se iøvrig bl.a.:  -- 20100507-Ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ). 
(( 06/07/2010   11:00     52868050     HGSD POLITISTASJON      SIDE 01/01 ))
(( påskrevet med kulepenn:  S  2010-032130  ))
(( stemplet:  Vindafjord lensmannskontor / 5580 Ølen, Dato:  06 JUL 2010 / Journalnr.:  ))


Fra:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Asmund Riegels, politiadvokat


Beslutningen om Besøksforbud mv.


Med hjemmel i straffeprosessloven § 222a forbys

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
5568 VIKEBYGD

   - Å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med Tormod Hansen.

Forbudet gjelder fra i dag, og frem til og med 06.10.2010.

Det er grunn til å tro at Rune Leander Hansen ellers vil:
     - Forfølge en annen person
     - Krenke en annens fred

Forbudet er ilagt idet det finnes påkrevd av allmenne hensyn. Besøksforbudet er videre begjært av Tormod Hansens mor Trude Hansen. Forbudet skal ivareta den medisinske behandling av Tormod Hansen samt ivareta Trude Hansens interesser idet et besøksforbudet besluttet av Haugaland tingrett 29. juni 2010, som skal beskytte Trude Hansen, ellers vil vanskeliggjøres.

Den som forbudet er rettet mot, kan straks eller senere kreve beslutningen brakt inn for retten. Dersom beslutningen kreves brakt inn for retten, vil påtalemyndigheten snarest råd og så vidt mulig innen 5 dager etter at kravet ble fremsatt, oversende saken til retten.

Overtredelse av forbudet er straffbart etter straffeloven § 342 annet ledd, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler. I gjentakelsestilfeller kan overtredelsen straffes med inntil 2 års fengsel.

Fornærmede er varslet om beslutningen.Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 06.07.2010


Asmund Riegels
politiadvokat


ARI009  
Dok. nr.  76 
Anm.nr.: 10268517  7882/08-32---