-- 20101129-pr-e-post-fra-TLT-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern---Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) ---


--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

RLH: Til meg fra min advokat Tone Lill Thingvold pr. e-post 29.11. 2010.  


 
   Hei,
   Det er berammet planmøte 1. desember kl. 9.00. Dette er et telefonmøte med dommeren og advokatene for å organisere det praktiske i forhold til en rettslig behandling av saken. Det vil si tidspunkt for berammelse og lignende.
   Jeg ringer og informerer deg etter avholdt planmøte.
   Med vennlig hilsen
  Tone Linn Thingvold

---