-- Dommer-etc-i-saken-Index.html               --- BREVENE ( ekstern ) --- Menneskerettsloven-Norge-Index.html --- dbn.html ( intern ) --

RLH pr. 26.11. 2016:    

 -- 2008 -- 2009 -- 2010 -- 2011 -- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -

--- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- ECHR-EMD-RLH-saken-index.html ( intern ) --- Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern )  

Denne oversikten noe uferdig enda. Jeg henviser til oversikten
BREVENE ( ekstern ) som er mere ferdig også mht. dommer etc. /


Dommer etc. i saks-komplekset
- INDEX
2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 :


-- 2016:
--
-- --
20161126-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20161115-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- 20161018-25-fra-Politiet-og-Hoyesterett-dom-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20161024-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20161018-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20161013-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20160912-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160909-fra.RLH-til-Gulating-lagmannsrett-signert.pdf ( intern ) -
-- -- 20160907-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160902-07-fra-Statsadvokatembedet-Rogaland-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160822-fra-Gulating-lagmannsrett-kopi-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160817-24-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20160818-Anke-til-Hoyesterett-fra-RLHansen.html ( intern )
-- 20160707-20160804-Kjennelse-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160704-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20160622-29-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160603-Anke-av-dom-fra-RLHansen.html ( intern )
-- 20160520-Rettsbok-20160414-Haugaland-tingrett.pdf ( intern ) -
-- 20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.pdf ( intern )
---- Lyd-opptaket: 20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.mp3 ( intern )
-- 20160106-Ang-Kriminalomsorgen-og-menneskerettighetene-fra-RLH.html ( intern )
--

-- 2015:
--
--
2015120307-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH-1995-001.pdf ( intern ) -
-- 20151117-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html ( intern )
-- 20150928-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150817-fra-Kriminalomsorgen-SorVest-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150724-31-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150717-27-Kjennelse-fra-Norges-Hoyesterett.pdf ( intern ) -
-- 20150723-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- 20150708-14-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20150629-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20150624-Anke-til-Norges-Hoyesterett-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20150610-11-Beslutning-fra-Gulating-lagmannsrett-pdf ( intern ) -
-- -- 20150529-fra-Statsadvokat-Rogaland-til-RLH-pategningsark.pdf ( intern ) -
-- -- 20150521-fra-advokat-Jan-Henrik-Hoines-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20150512-Anke-over-Haugaland-tingrett-dom-20150416.html ( intern ) -
-- 20150416-29-Dom-fra-Haugaland-tingrett-Hundelov-saken-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150412-fra-RLH-ang-rettsbehandling-mandag.html ( intern )
-- 20150407-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150326-fra-Haugaland-tingrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150309-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20150304-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20150302-fra-Haugaland-tingrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20150213-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20150202-20141217-fra-Hoyesterett-til-RLH-Kjennelse.pdf ( intern ) -
--

-- 2014:
--
--
--
20141125-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20141103-fra-SI-utleggsforretning-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141030-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141024-fra-Rogaland-Statsadvokatembeter-ang-Hundelov-saken-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141028-til-SI-og-Politiet-og-andre-fra-RLH.html ( intern )
-- 20141008-13-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.html ( intern ) - 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140903-fra-Politiet-ang-anke-Haugaland-tingrett-dom-20140624-til-RLH.pdf ( intern ) -
--

-- 2013:
--
--
--
--

--- 2012:
--
--
--
--


--- 2011:
--
--
--
-- -- --
20110510-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR.html ( intern )
-- 20110509-til-Politiet-og-SEPO-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110509-Klage-og-protest-til-N-Hoyesterett-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20110503-fra-HR-Kontor-Kjennelse-30-04-2011.html ( intern ) -
-- -- -- 20110419-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR-og-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20110418-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR-og-RLH.html ( intern ) -  
-- -- 20110418-Anmerkninger-til-N-Hoyesterett-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20110415-Anketilsvar-til-Hoyesterett-fra-Trude.html ( intern ) -
-- -- -- 20110415-oversendingsbrev-fra-Gulating-lagmannsrett.html ( intern )
-- -- -- 20110414-fra-Domstoladministrasjonen.html ( intern )
-- -- -- 20110311-Forkynnelse-av-anke-til-Trude-fra-GLagmannsrett.html ( intern )
-- -- 20110307-Anke-til-Norges-H-rett-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20110224-Fork-Beslutning-og-Kjennelse-fra-G-lagmannsrett.html ( intern )
-- 20110224-Beslutning-og-Kjennelse-fra-G-lagmannsrett.html ( intern ) - I liksom "straffesak".
-- -- -- 20110216-fra-RLH-til-G-lagmannsrett.html ( intern )
-- -- -- 20110215-Varsel-fra-G-lagmannsrett-til-RLH.html  ( intern )
-- -- -- 20110202-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH-ang-tlf-henv.html  ( intern )
-- -- -- 20110127-Oversendingsbrev-fra-H-tingrett-til-G-lagmannsrett.html  ( intern ) -
-- -- 20110124-Anketilsvar-fra-Trude.html  ( intern )
-- -- -- 20110118-Paalegg-om-tilsvar-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern )
-- -- 20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern )
----- 2010:
--
--
-- --
-- --
20101215-utsnitt-dbn-rlh.html ( intern )
-- 20101208-Kjennelse-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
-- -- 20101208-Avslag-fri-sakforsel-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern )
-- -- 20101123-Prosesskrift-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-RLH.html ( intern ) -
-- --
20101115-til-adv-TLT-fra-RLH.html  ( intern ) - x: 20101115-fra-Haugaland-tingrett-til-adv-TLT-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20101110-Prosesskrift-fra-Trude-adv-Helland-til-H-tingrett.html ( intern ) -
-- -- 20101108-Tilsvar-Stevning-fra-Trude-adv-Helland.html ( intern ) -
-- -- 20101026-Paalegg-om-tilsvar-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
* -- 20101021-Stevning-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-og-RLH.html ( intern ) -
*
-- 20100621-Kjennelse-fra-Norges-Hoyesterett.html ( intern ) -
--
-- 20100317-Dom-fengslingen-fra-Gulating-lagmannsrett.html ( intern ) - Liksom "straffesak".
--
--
20100223-kjennelse-fra-Gulating-lagmannsrett.html ( intern )
-- 20100125-Kjennelse-barnerov-fra-Norges-Hoyesterett.html ( intern ) -
--
--
--
--- 2009:
--
--
--
20090508-Dom-i-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
sss -- 20090115-Utrolig-dum-frekk-Dom-i-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) - I liksom "straffesak".
--
--
--- 2008:

--
--
--
--
--
-- -- -- 20080612-fra-Fylkesnemnda-Rogaland-Brev-Sak-08-015.html ( intern ) -
--
-- -- -- 20080609-Tilsvar-til-Haugaland-Tingrett-fra-adv-Helene-Cameron.html ( intern ) -
--
--
-- -- -- 20080604-fra-RLHansen-til-Fylkesmannen.html
( intern ) -
--
--
-- -- --
20080530-fra-Talsperson-Rapport-Sak-08-015.html ( intern ) -
-- -- -- 20080527-fra-BVT-til-RHansen-m-innkalling.html ( intern ) -
-- -- -- 20080526-Rapport-fra-Barnevernvakta-SHedmark.html ( intern ) -
-- -- -- 20080526-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- 20080526-Begjering-om-midlertidig-avgj-og-Stevning-Haugaland-Tingrett-fra-Trude.html ( intern ) -
-- -- -- 20080407-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20080407-Politi-anmeldelse-Grue-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20080404-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
-- -- -- 20080404-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
-- -- 20080403-fra-adv-Trond-Hjelde-til-jurist-Helene-Cameron.html ( intern ) -
--
--
-- -- 20080221-fra-Fylkesmannen-i-Rogaland-til-R-Hansen.html
( intern ) -
--
--
--

--- 2014:

--
20140804-Ang-kriminelle-forhold.html ( intern ) -
--
--


---