-- 20111108-fra-Haugesund-kommune-bvt-til-RLH.html      --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten fredag 11.11. 2011.
En kopi (jpg-format) av brevet på følgende link: 20111108-fra-Haugesund-kommune-bvt-til-RLH.jpg ( ekstern ).
HAUGESUND KOMMUNE
TLF 52 74 40 40 / 52 74 40 41Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VikebygdSTAUDA SOFIE HANSEN, FØDT 24.05 1997

Barneverntjenesten forbereder sak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland med krav om omsorgsovertagelse av Stauda rettet mot hennes mor Trude Monica Hansen. Dersom barneverntjenesten får medhold i sitt krav om å overta omsorgen for Stauda vil fylkesnemnda vurdere eventuelle krav om samvær fra foreldrene. I den forbindelse vil barneverntjenesten gjerne vite om du er interessert i å fremme krav om samvær med Stauda og i tilfelle i hvilket omfang. Du vil i så fall ha rett til å være bistått av advokat, og barneverntjenesten anmoder deg om å ta kontakt med advokat. Barneverntjenesten imøteser et snarlig svar.


Haugesund, den 8. november 2011

Kari Nesse  (( + underskrift ))
Advokat
---