----- Denne side (db200710.html): internteksternt

<---- forrige måned ( internt – eksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ----

<---- saker–index.html  ( intern )  - <--- Oversikt dbn ( internteksternt )

---- dato denne side: 

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 


--- Dagboksnotater / DBN , Oktober 2007, Rune L, Hansen, Vinberget, Tindeland, N-5568 Vikebygd, Vindafjord kommune, rlh:

*****


-- Mandag 01.10. 2007: 


Temperaturen 9, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.

Bare til dels overskyet formiddag, og nokså fint vær utover dagen. 17, 9 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.

---

Blåbærkongen kom her på besøk i dag, og hadde et veldig sjenerøst og godt tilbud til meg. Om jeg ville plukke hageblåbær hos ham imot at jeg fikk halvparten av alt jeg plukket? Mens han selv er bortreist til torsdagen.

Klart jeg sa ja, og mobiliserte straks resten av familien her hjemme - og vi alle 10 minutters tid efterpå ivrige kjørte bortover til ham, og plukket og koste oss noen timer. Gudmund var ikke hjemme og var ikke med. Han er lite med i noe som helst av vårt familie-liv mere.

Per Kørner telefonerte på kvelden. Han hadde også telefonert og snakket med Marta Straume, og fortalte at hun er i Tyskland nu.

Aud Signy Jacobsen telefonerte også, og snakket med meg. Hun hadde meget gode nyheter. Et brev hun har skrevet – som nu tilsendes hjemme-undervisnings-familier i Norge samt kunnskaps-minister Djupedal. Hun leste brevet for meg, og sa at hun fikk ånden over seg efter sist vi snakket sammen. Et meget saklig, godt formulert, treffende og viktig brev! Hun sender oss det med posten i morgen. Hun og Tove Fagerhaug, som har to gutter og hjemmeskole, samarbeider videre nu om å få det utsendt.

---

Gudmund kom ikke hjem i dag heller. Trude telefonerte ham sent på kvelden, og fortalte at han sa han var hos rjan og kommer til å overnatte der.

Gudmund blir med aktiv hjelp ifra Arbeiderparti-ideologien og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i forrykende fart det motsatte av gavnlig menneske i og for sitt hjem og sin familie!

Jeg gjorde Trude oppmerksom på at det fortere og fortere utvikler seg med Gudmund slik som jeg for lenge siden sa til henne at det kom til å gjøre hvis Trude forholdt seg slik som hun gjorde, - og spurte om hun husket det. Hun sa ja med en forvridd og sint grimase, holdning og stemme. Hun trodde jeg sa det for å håne henne, for å triumfere over henne. Og jeg sa det ikke var derfor jeg sa det, men for at hun kanskje også derav burde betenke å begynne å ta meg på alvor igjen, og at jeg har absolutt ikke noe som helst behov for og ingen som helst interesse av å forsøke å fremheve meg selv på hennes bekostning. At jeg sa det tok hun også ille opp. Hun sa blandt annet at jeg burde vite at hun ikke mere (efter det som skjedde med Balder) har noen som helst tillit til meg, ikke det minste, ikke når det gjelder noe som helst. Jeg sa at hun ikke må være så dum, at hun har vært forferdelig for dum nu i ett og et halvt års tid, og at det er på tide at hun skjønner det – og snur om. Hun omtrentlig svarte, som mange ganger tidligere i lignende og andre situasjoner, påtatt hysterisk, hånlig og sint – og også arrogant: ”Dum, dum, dum! Det er meg det, og du er super-rune, den perfekte, Gud! Og jeg: dum, dum, dum!” Og jeg sa omtrentlig, også som noe vanlig: ”Fest deg ikke med ett enkelt av ordene, men hør heller hva jeg faktisk sier, som er noe helt annet enn det du nu sier at jeg sa, og prøv å forstå?” Men disse mine ord og alt annet prellet som vanlig fullstendig av på henne, og hun sa mye annet dumt og galt. Som også kvelden før. Og meget ofte mange ganger før, altså siden det som skjedde med Balder. Hun protesterer på omtrentlig alt jeg sier, enten i hovmod, eller fordi hun tror det er noe hånlig, - hvis hun ikke er passelig mild og avslappet av seg. Hvilket hun innimellom også ofte er. Endog saklig, høflig, kjær og dypsindig og litt av hvert positivt kan hun innimellom være, periodevis. Kanskje ikke så særlig høflig, men. Det er det avsindige, stadig tilbakevendende, sterke hovmodet som er det verste. Og egoismen og det løgnaktige og det svikefulle og falske, og det overfladiske, - og mangelen på respekt og ydmykhet.

Hovmod, svik, falskhet og egoisme. Hvis en finner slikt noe hos seg selv, så kan en vel bli glad for at en oppdager noe dårlig, som det vel gjelder om å bli kvitt! Hvis ikke så er en vel dummingenes dumming?

Mangel på respekt, mangelen på ydmykhet, ærbødighet, hensyns-fullhet, saklighet, forsiktighet, ærlighet, gudsfrykt, dypsindighet, perspektiv, troskap, hengivenhet, besinnelse, sindighet, ikke-egoisme, kjærlighet, etc., leder på villspor og inn i forhastede slutninger (fordommer) – og hvis og når en settes på prøve, inn i villvei, labyrint, blindvei, avgrunn, død og fortapelse.

Den stat eller samfunns-forvaltning eller foreldre eller foresatt som sier noe annet er dum og uansvarlig. Men er i beste fall også lærenem, oppmerksom og sindig!

føye nye eller flere dumheter til allerede begåtte dumheter, er det dummeste av det dumme!

Og hva med den rette anger? Og den rette innrømmelse? Og angerens vei? Gjenopprettelsens vei? Forløsningens vei, - forløsningens vei - og mulighet?

Og det rette Ordet?

---

Det er ikke hovmod å tro eller vite at en er noe, eller vet noe!

Stolthet og høymodighet er heller ikke det samme som hovmod!

Du skal ikke tro du er noe eller vet noe, - sier hvem til hvem?

Iallfall ikke Gud og Bibelen! Som blandt annet heller - og også - sier at en ikke skal sette sitt lys under en bøtte!

Du skal ikke tro du er noe eller vet noe, - sier hvem til hvem?

Du skal ikke tro du er noe eller vet noe, fordi om dine kjæreste sier det til deg, sier Arbeiderparti-idealismen til de den vil ha kontroll over. Den sier: Du skal ikke tro du er noe eller vet noe, fordi om dine kjæreste sier det til deg, - for vi er egentlig dine kjæreste, og egentlig også dine kjæreste sine kjæreste! Vi er størst, og best, og vet best! Det er vi som stempler og godkjenner og bestemmer hvem som er dine kjæreste, - og vi er derfor enda mere og bedre dine kjæreste! Uten oss er både du og alle andre utenfor flokken, alene og verdiløse. Den som er utenfor flokken får sin motsatte verdi, som fredløs! Som jaget vilt, med skudd-premie hengende over sitt hode.

Hva så, når Arbeiderparti-idealismen sitter i stats-forvaltningen?

Og når det medlems-kort en tydeligvis da trenger for å ha livets rett ikke er akseptabelt?

---

Matt. 12, 25:

Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: "Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående.”

---

Luk. 12, 51 – 53: (Jesus:)

Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. 52 Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; 53 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.”

---

Når jeg refererer slikt noe ifra Jesus og NT for noen kristne, som for eksempel for Kjell Anker og hans kone, og for Ludvig Nessa, - så sier de at de forstår det som slik står skrevet i Bibelen som motsatt av det som står skrevet og blir sagt!

Fordi slikt noe ikke samsvarer med hva de selv gjerne har villet tro under presset og innflytelsene ifra Arbeiderparti-ideologien! Det motsatte av hva som blir sagt og ment og som står skrevet, i vesentlige anliggender, vil de helst tro på – og leser de derfor! Interessant! Og typisk for mangt og meget, - og mange.

De sier derefter gjerne, at det som sånn sett står skrevet må sees og forståes i perspektiv, i helhets-perspektiv, - og at det da blir annerledes. Men det er jo nettopp og absolutt ikke det det blir ved å studere disse forholdene i helhets-perspektiv! Så langt derifra! Helhets-perspektiver på disse forholdene og sammenhengene understreker og utdyper på så forskjellig og megetsigende vis at Jesus og apostlene i slike anliggender ikke mente å si eller å fortelle det motsatte av hva han og de faktisk sier og forteller!

---

En familie eller et ekteskap som ligger i strid med seg selv, som er splittet, som ikke er samarbeidende, - kan ikke bli stående, sier og uttrykker blandt annet altså også fredsfyrsten Jesus. Og mere til!

---

*****

-- Tirsdag 02.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 6, 1 pluss-grader Celsius.

Maks-temperaturen her ute i dag 20, 9 pluss-grader. Sol og finvær.

De mørkt blå, noe små ”vill-plommene” her på eiendommen, som var her fra før av da vi flyttet hit, bortved Trampolineplassen ved Hønsehuset, begynte å modne for en ukes tid siden.

---

Vi måtte og kjøre til len i dag, - banken der og Frøydis musikk-skole (i dag klokken 11).

Efterpå, utpå dagen, kjørte vi til Haugesund for å kjøpe en fryseboks og ny støvsuger, og kom hjem nokså sent på kvelden. Var også og hentet oppgravde stikkelsbær-busker Holgeir og Irene har gitt oss. Frøydis, Stauda og Alfredo var hos Blåbærkongen og plukket hageblåbær en stund imens. Gudmund kom hjem litt før oss, - han satt på bil med Snabels ifra Haugesund.

---

*****

-- Onsdag 03.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 4, 6 pluss-grader Celsius.

Noe sol ifra omtrent klokken 8.30, utover dagen mest overskyet. Maks-temperaturen her ute i dag 10, 6 pluss-grader Celsius.

---

Brevet ifra Aud Signy Jacobsen ankom med posten i dag.

Brevet, som også er et opprop, går i sin helhet slik:

---

Til kunnskapsminister ystein Djupedal, Norge,

1. oktober 2007.


Vi er flere foreldre som ikke ønsker å ha våre barn i den offentlige skolen. I loven står det at kommunen er pliktig til å føre tilsyn med undervisningen. Vi er ut fra erfaringer vi har gjort oss i årenes løp med tilsynsbesøk og trusler fra Barnevern, kommet frem til at myndighetene må avklare hvilke krav det kan stilles til resultater av hjemmeundervisningen.

Vi som foreldre har ingen garanti for at barna får en trygg og god læringssituasjon i den offentlige skolen. Ei heller at de blir gagnlige og selvstendige mennesker, slik som det står i opplæringslovens formålsparagraf.

Som foreldre er vi i henhold til norsk ”lov om barn og foreldre” pliktige til å ”beskytte barna mot det som kan skade dem psykisk eller fysisk”. Dette er vår plikt, derfor må myndighetene en gang for alltid avklare at det ikke er greit at skoleledelsen kobler Barnevernet inn når foreldre ser det som helt nødvendig å ta barna ut av den offentlige skolen for å ”beskytte barnets psykiske og eller fysiske helse”. Det står videre i samme lov at foreldrene er pliktige til å se til at barna får opplæring etter evner og behov. På nyhetene i P4 september 05 ble det sagt at over halvparten av barna i den offentlige skolen får ikke den opplæringen som de etter loven har krav på!

Skoleledelsen er etter loven pliktige til å melde fra til Barnevernet når de har mistanke om at barnet opplever omsorgssvikt i hjemmet. Det burde være en selvfølge at Barnevernet stilte opp for foreldre som opplever at skolen er årsaken til at barnet opplever omsorgssvikt. Så langt er ikke dette tilfelle. Derfor har vi ingen grunn til å tro på Barnevernets gjentatte utsagn: ”Alt til barnas beste.”

Vi oppfordrer nå alle foreldre som ser nødvendigheten av å ta hensyn til barnas beste, å bli med på et opprop og forlange at myndighetene avklarer hvilke krav som kan stilles til de som ikke opplever: ”at barnet har en god og trygg oppvekst” eller en trygg og god læringssituasjon i skolen, at det blir klargjort at både Barnevern og skoleledelse er pliktige til å yte hjelp til ”alternativ” opplæring i ”samarbeid og forståelse med heimen.” Dette siste står det i lov om grunnskoleopplæring.

At foreldre som er opptatt av barnas beste skal måtte leve med trusselen fra Barnevernet om at ”vi kan ta barna i fra deg” finner vi oss ikke i.

Hvilke krav som kan stilles til foreldre som velger alternativ undervisning må sees i sammenheng med hvordan den offentlige skolen forsømmer sine lovpålagte plikter. Det er ille nok det som er nevnt ovenfor som ble nevnt på nyhetene. Foruten dette kan det nevnes at hver femte elev går ut etter ti års skolegang uten å kunne lese og skrive.

Det forlanges også av oss foreldre at det blir en holdningsendring når det gjelder tilsyn. I loven står det at ”kommunen kan forlange at barna skal gå i den offentlige skolen om det på grunn av manglende samarbeid fra foreldrene ikke er mulig å få tilsyn”. I loven burde det heller presiseres at skoleledelsen er pliktige til å støtte opp om foreldrenes valg, og spørre om hva det er behov for hjelp til. Og at foreldre om de opplever kommunens utsending som ikke inspirerende og hjelpsom i forhold til læringssituasjonen som skal etter loven ta hensyn til barnets evner og behov, kan forlange å få en ny person til å utføre oppdraget. Men først av alt må de ovennevnte ting være avklart.

Dessuten bør det også avklares hvilken økonomisk støtte foreldrene har krav på når de påtar seg et oppdrag som de etter lov om barn og foreldre er pliktige til, og som skolen ikke makter å utføre tilfredsstillende. Så langt har vi ikke hatt noen økonomisk støtte.

Vi som i dag har valgt å ikke ha barna våre som elever i den offentlige skolen ser det som helt nødvendig at denne henvendelsen blir besvart av kunnskapsminister ystein Djupedal, før det er aktuelt å komme frem til en ”tilsynsordning” med kommunale myndigheter.


Med hilsen

Tove Fagerhøy, Rådyrveien 32, N-1488 Hakadal –

Aud Signy Jakobsen, N-2256 Grue, Finnskog –

***

---

Dette brevet og oppropet får sin fulle og helhjertede tilslutning ifra meg!

---

Vi har mest holdt på med rydding i dag. Men noen av oss var en stund bortom Blåbærkongen og plukket litt hageblåbær i dag også. Jeg, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg.

---

Mange impregnert av innskrenkede tilværelsens vegger ler hånlig av og vender ryggen til den som tar alvor på alvor.

Slik som Christian, Vahan og Danielle umiddelbart fnyste hånlig av at jeg gav uttrykk for at vår familie tilstreber levende solidaritet med det beste ifra verdens urbefolkninger og menneskevern, og egentlig bærekraftig utvikling! Det kom tydeligvis fullstendig overraskende på de, - som om slikt noe på alvor her i Norge er uhørt og umulig! Og når det gjelder meg og min familie, - langt ifra deres forestillinger og tanker om slikt noe!

(Danielle virket iøvrig som å ha sterke antipatier imot kristendom.)

Lever vel vi lignende som verdens urbefolkninger og naturfolk? En norsk familie, ytre sett nokså lik folk flest her til lands! Med bil, tv, data-maskin, osv.!

Vi har for eksempel bil, ja, - men har annerledes tanker om den og bruk for den enn folk flest. Uten bilen ville vi neppe ha kunnet overleve, enda. Den er for oss et nødvendig onde, - som bevisst anvendes på en spesiell måte. Mens vi og folk flest her til lands enda kan – og nødvendigvis må – ha bil. Jeg bruker den for å tilrettelegge for en annen morgendag. For optimalt og efter evne å tilrettelegge for den dagen, som uunngåelig og nødvendigvis snart kommer, hvor vi og folk flest ikke mere kan ha bil, traktor og slikt noe. Og hvor mye hungersnød og en helt annen verdens-situasjon vil gjøre seg gjeldende!

Jeg og min familie har på ingen som helst måte arvet hva vi trenger i så måte, - i likhet med stadig flere og flere mennesker. Vår rikdom er egentlig en utrolig stor, dårlig og farlig fattigdom. Det gjelder derfor om å forberede seg på hva morgendagen uunngåelig og nødvendigvis vil komme til å bringe. På grunn av Babylon og hennes elsker og deres barn sin stadig mere og mere tilspissede globale besettelse.

Vi bruker bilen og våre ressurser til efter evne å bygge opp et hjemsted i håp om best mulig å kunne overleve morgendagen, - og for å kunne vise og fortelle andre hvordan det kan og bør gjøres!

Både når det gjelder kunnskaper, visdom, landskapet, mat, medisin og alt mulig annet.

For å kunne ha olje i lampene våre når den dagen Jesus forteller om kommer! (Matteus 24 og 25.) Så vi ikke blir som de uforstandige brudepiker Jesus forteller om! (Matteus 25, 1 – 13.)

Når også den svarte oljen ifra Babylons rovgriske hærjinger og besettelser blir mangelvare!

---

Jeg forferdes og forskrekkes mildt sagt stadig mere og mere når jeg kikker nærmere på de lærebøker som de offentlige skoler og de offentlig godkjente skoler nu for tiden anvender!

Slikt noe bør absolutt ingen kunne tvinges til!

Forsøk heller å gi barna hjemmeskoler!

Et viktig poeng er også, at den offentlige skolen og de offentlig godkjente skolene på område efter område er så dårlig, og en så uansvarlig løsning, at mange med full rett vil kunne si at det er bedre å holde barna og ungdommen fullstendig bort fra slikt noe.

Forsøk heller å gi barna hjemmeskoler!

Slikt noe må dessuten uansett også nødvendigvis komme!

---

*****

-- Torsdag 04.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 7, 9 pluss-grader Celsius.

Ikke noe regn i dag. Noe sol også. Temperaturen på det høyeste her ute i dag 18, 9 pluss-grader Celsius.

---

Gudmund kom for sent til bussen til Haugesund i dag tidlig. Han ble med da jeg, Stauda og Alfredo kjørte til musikk-skole i Skjold kl. 15.30. Jeg kjørte Gudmund derifra til musikk-skole i len klokken 16.00 og ventet på ham på Folkebiblioteket der. Derefter kjørte vi tilbake til Skjold og hentet Stauda og Alfredo – og da vi kom dit var klokken omkring 18.00, og de hadde ventet nesten to timer. Altså ikke noen god måte å gjøre det på. Tiden og dagen går altfor fort og slitsomt med slike opplegg.

Gudmund skulle som vel tidligere nevnt egentlig ikke gå på kommunal musikkskole nu, men hans musikk-lærer der har telefonert flere ganger og vært ivrig på å ha ham med. Tenkte også han kan få ha muligheten til å se og lære hvordan Gudmund, særlig nu i det siste, har endret seg veldig meget.

Gudmund hører også veldig mye på bråkete musikk nu for tiden. Og skryter veldig av den og de forskjellige som har laget den.

---

Brev ifra Familierådgivnings-kontoret i Haugesund angående mekling ankom i dag. Vi blir bedt om å møte der 10.10. 2007 kl. 8.30.

---

Jeg tror ganske sikkert at Trude kommer til å fly fra blomst til blomst efter at det er ferdig med oss to, men ikke finne hva hun kan være fornøyd med – og heller ikke selv bli funnet bra nok, annet enn kortsiktig.

Hun får se om det er og blir slik som hun tror. Om gresset er noe grønnere på den andre siden av gjerdet?

Og Balder, Idun og Gudmund, som kanskje mest av alle har vært med på å forårsake det forskrekkelige som har skjedd og som videre skjer vil få det særdeles tungt og vanskelig på grunn av alt dette som har skjedd og skjer fremefter.

Og resten av barna våre? Med de vil det særlig være beroende på hva som nu med det første fremefter blir avgjort.

Det er uansett mildt sagt en katastrofe som skjer. Og da kanskje særlig mest for Trude sitt vedkommende. Men det vet hun enda ikke. Og de yngre av barna beroende særdeles på hvordan avgjørelsene blir.

---

Vi ser for tiden filmen ”Little House On The Prairie, Season 1 – 23 episodes” ifra 1974 – 1975, bygd på Laura Ingalls Wilder sine bøker. Handlingen ifra 1878, Nord-Amerika.

Vi så episode 7 i går. Den handler om familien Ingalls – og om en annen familie i nabolaget. Laura Ingalls er her omkring 10 år – på samme alder som datteren i den andre familien. Den andre jentungen, som har en fot som er kortere enn den andre foten, ifra fødselen av, bor sammen med sin far og sin farmor. Far til jentungen er meget bekymret for den erting og mobbing datteren kan bli utsatt for. Han vill derfor egentlig ikke sende henne til skolen heller, - noe hans mor likevel overtalte ham til. På skolen treffer de to jentungene hverandre og blir kjent med hverandre. Laura og far til Laura får ideen om å forsøke å lage til en spesiell sko til jentungen i den andre familien, og far til Laura går for å snakke med far til jentungen. Hennes far er mildt sagt meget skeptisk og avvisende for slik oppmerksomhet og ber far til Laura fjerne seg fra deres eiendom. Men bestemoren tar senere med seg jentungen sitt ene par sko og oppsøker far til Laura, for å høre om han likevel kan forsøke å lage til en spesialsko ut av den ene skoen. Hvilket far til Laura gjør, efter at de har tatt mål av bena til jentungen. Imens oppdager far til jentungen at de ene skoene hennes er borte, og spør sin mor om hun har vært til Ingalls med de, hvilket hun innrømmer og sier. Han går straks dithen, hvor datteren er i fødselsdags-selskap, hvor han sint går til angrep på far til Laura. Mens han slåss med far til Laura får han øye på sin datter, - som nu glad leker og springer med flere av barna ifra nabolaget og skolen. Og først nu skjønner han at dette med den spesielle skoen var en god ting. Først nu går det opp for ham. Mens de glade står der og ser på barna som leker, sier han: - ”Jeg er en skikkelig tosk.” Da sier far til Laura: - ”Du var en tosk. Nu er du ikke en tosk.”

Han var dum. Først da han riktig så med sine egne øyne og ble glad gikk det opp for ham at han hadde vært dum. Mange mennesker har det slik, eller kan ha det slik, i diverse forhold. Og det må mye til for at de skjønner. Og selv om de efter hvert eller plutselig skjønner, så er det ikke som besinner seg og blir glade av den grunn. Men far til jentungen var dum, - men ikke ond.

Noen er eller blir ikke bare dumme, - men onde også! (Slik som Trude i alt det som nu pågår.)

Jeg sier det enda en gang, som jeg mange ganger før har sagt: Dumheten og ondskapen er nære og kjære søsken.

De to er som Loke og Utgard-Loke. Som Lucifer og Satan Anti-Krist. Den ene trår dypere ned enn den andre.

---

En skal ikke respektere det eller de valg et barn eller en ungdom tar, uten at valget er rett eller en selv er umoden.

---

Eirik telefonerte forleden og snakket med meg. De har vært på permakultur-kurs i Sverige og er hjemkommet igjen. Dvs. bare Eirik og Hege. Og de hadde en flott og fin opplevelse.

---

*****

-- Fredag 05.10. 2007, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 8, 1 pluss-grader Celsius.

Sol og finvær ifra tidlig på dagen. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 22, 5 pluss-grader.

---

Blåbærkongen kom ved 12-tiden, omtrentlig akkurat samtidig med Arne Borgemyr og Per Inge Ertresvåg.

Blåbærkongen fikk bærene sine og vi snakket litt før han dro hjem og jeg hilste på de to andre som kom for det avtalte møtet vedrørende tilsyn med hjemme-undervisning.

Møtet her varte til klokken 14.20, og gikk – iallfall helt tilsynelatende – utrolig bra.

Riktig en flott og fin solskinns-historie, som Arne Borgemyr med rette kommenterte det. I dobbel betydning. Solen varmet mere og mere mens vi avholdt møtet, ute i friluft, ved Trampolineplassen ved Kolonihagen.

Per Inge Ertresvåg utrolig så saklig, høflig og velformulert! Og det til tross for at han sa han var medlem i Arbeiderpartiet!! Jeg kommenterte med rette med at det må være Arbeiderpartiets Engle-divisjon! Han snakket inderlig, oppriktig og ærlig, og medmenneskelig, med god og bred kompetanse og sakkyndighet, modent – og med basis i omfattende erfaring, og der og da iallfall virket det naturlig, liketil og helt selvfølgelig naturlig for ham å veie sine ord på gull-vekt! Jeg sier det som det var, - og at det overrasket meg grundig at slikt noe kan være med i Arbeiderpartiet. saktmodig finne ut nærmere av dette anser jeg som av stor interesse.

Det er forhåpentligvis ikke bare slik at han forbigående og kortvarig overgår seg selv.

Det er et interessant fenomen, at mange mennesker tidvis overgår seg selv. Hever seg opp over seg selv, - blir bedre enn seg selv.

Arne Borgemyr er tilsynelatende noe firkantet direkte og saklig av seg, med, tror jeg, bakenforliggende gode og ærlige intensjoner efter evne.

Vi ble iøvrig nokså enige om Sveio-modellen for hjemmeskole som et fortsatt godt utgangspunkt videre.

De fikk med seg en kopi hver av Aud Signy Jacobsen og Tove Fagerøy sitt brev datert 01.10. 2007. Og vi fikk ifra de et eksemplar av boken ”Læreplanverket for kunnskapsløftet, Midlertidig utgave juni 2006”fra Kunnskaps- og Utdannings-departementet i Norge.

Sistnevnte dokument med mange formuleringer ifra oppskriftene i tradisjonen, men firkantet og dårlig og dødt forstått. Av mennesker som egentlig tror at skole og undervisning er politikk, tvang og indoktrinering!

---

I følge en undersøkelse fra norsk Statistisk sentralbyrå kan mere enn 10 prosent av norske foreldre med barn i grunnskolen tenke seg i en periode selv å gi sitt barn hjemme-undervisning. (Jeg henviser til side 9 i avisen Dagen for 24.05. 2007, halvsides artikkel av Bjørn Arild Hatlem - bjorn.arild.hatlem@dagen.no - under overskriften ”– Hjemmeskole-sjokk”.

Artikkelen går i sin helhet slik:


- Hjemmeskole-sjokk


- Resultatet fra undersøkelsen om hjemmeundervisning er meget oppsiktsvekkende. Det må nærmest være et sjokk for skolemyndighetene.


Dette sier førsteamanuensis Christian W. Beck. Sammen med forskerkollega Svein Egil Vestre har han funnet ut at 10 prosent av norske foreldre kan tenke seg å gi barna sine undervisning hjemme en periode.

- Undersøkelsen viser at hjemmeundervisning har blitt et stuerent opplæringsalternativ, og at mange leker med tanken om å benytte denne muligheten, sier Beck.

Han registrerer at det har skjedd en rivende utvikling fra for 10 til 15 år siden da mange ikke visste hva dette fenomenet var.


Fra 400 til 4.000 elever?

- Hvis potensialet for hjemmeundervisning er ti prosent, skulle det blitt 60.000 elever. Det tror jeg ikke at det blir. Men jeg ser ikke bort fra at vi om kort tid snakker om 4.000 hjemmeundervisningselever i stedet for dagens 400, sier Beck.

Forskeren ser svaret som et uttrykk for ”en mistillit til dagens skolepolitikk som går ut på at uansett hva problemet er, så svarer man med mer skole”. Han tror at foreldre ønsker andre løsninger og mer fleksibilitet. Kanskje vil de ha mye hjemmeundervisning og lite skole ett år, og det motsatte neste år.


Sosial, ikke faglig

- Det er overraskende i undersøkelsen at det ikke er spesielt pedagogiske og faglige årsaker til at de vurderer hjemmeundervisning.

Mange av dagens hjemmeundervisere gjør det fordi de for eksempel vil lære ungene sine noe praktisk eller kunstnerisk ved siden av å lese, skrive og regne, sier Beck.

De som svarer her, gjør det mer av sosiale årsaker enn av hensyn til det faglige.

- Når barn er så lang tid på skolen, legger de mye av hverdagen sin der og da blir også noe av hverdagens problemer et skoleproblem. Mobbing, konflikter med andre elever, eller mistrivsel kan også være grunner, sier Beck.


Tidsklemme og alternativ

Han har et inntrykk av at foreldre kjenner på tidsklemmen og blir veldig nærtakende for om ungene trives eller ikke i skolen, nettopp fordi de er der så mange timer.

- Jeg tror at en del foreldre spør seg om det er dette A4-livet de ønsker seg. Skal vi kanskje prøve noe annet og få løse opp den vanskelige skolesituasjonen til barnet vårt? Kanskje en av oss må jobbe litt mindre en tid, eller kanskje vi skal flytte til et annet sted? Den typen valgmuligheter tror jeg det er som kommer i hodet når folk svarer på et sånt spørsmål, sier Beck.


- Ikke noe å frykte

Han mener at det overordnede perspektivet må være at hjemmeundervisning ikke er noe å frykte for skolemyndighetene.

- De som driver seriøs hjemmeundervisning, vil barna sine vel og forskning viser at de greier dette ganske bra. Kom disse foreldrene i møte, se på hjemmeundervisning som en positiv utfordring til skolen! Den kan være som et slags utviklingsverksted som alle vil vinne på, sier Beck. DAGEN


***


Og en fakta-rubrikk:

Hjemmeundervisning


- Statistisk sentralbyrå fant et tilfeldig utvalg fra folkeregisteret med 1.050 foreldre med barn i grunnskolen. 562 av disse har svart skriftlig på ulike spørsmål fra forskerne.

- Hjemmeundervisning var ett av temaene. 57 personer, eller over 10 prosent, svarer ja på spørsmålet: ”Kunne du tenke deg en periode selv å gi ditt barn hjemmeundervisning?”


---

Posten ankommer til vanlig her ved 13.30-tiden. Med posten i dag ankom en brev-konvolutt ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, et såkalt møte-referat ifra Ingeborg Nyland. I anledning av vårt møte i Steinerskolen i Haugesund 14.09. 2007.

Et ganske så usaklig, ukompetent og frekt møte-referat.

---

*****

-- Lørdag 06.10. 2007: 


Temperaturen 7, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.

Overskyet og fint vær, noe sol også. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 18, 5 pluss-grader.

---

Det offentlige skole-systemet i Norge har forlengst blitt, og er, handel og butikk med barn.

Unnskyldningene for at det er slik er mange, men ikke så gode som folk flest tror.

---

Vi har sett to filmatiseringer av forfatteren John Steinbeck i de siste dager. Hans to bøker ”Vredens druer” og ”Om mus og menn”. (Ikke Gudmund og de minste av barna.)

Om mus og menn” minner meg om situasjonen her i familien, med Trude (eller Gudmund) som musen som gies stor makt.

---

Jeg sier ofte og gjerne, helt selvfølgelig, rosende godord og oppmuntring til hver enkelt i resten av familien. Som alltid er sanne og ekte. Særlig overfor og til barna.

Stimulerer og oppmuntrer slikt noe også til hvordan de blir hvis noe utløser at de blir blærete, simple og hovmodige?

---

Urda har tegnet en kanin som heter Ulahaho. Hun skrev selv navnet også.

---

*****

-- Søndag 07.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 8, 2 pluss-grader Celsius.

Maks-temperaturen her ute i dag 16, 1 pluss-grader. Overskyet og litt regn.

---

Berit Molbosæter og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune anklaget oss fullstendig uberettiget for å komme til å gjøre våre barn uselvstendige og til sosial-klienter.

Nokså straks derefter gjør hun og de andre to damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune våre tre eldste barn uselvstendige og til sosial-klienter!

---

Gudmund forteller at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune hittil har gitt ham penger omtrent tre ganger, - til sammen anslagsvis tre tusen kroner.

Vi sier til ham, at de er særdeles ivrige efter å virke hjelpsomme og liksom ”hjelpe” i begynnelsen, for å få våre barn bort ifra sin familie og sitt hjemsted – og også bort ifra hjemmeskole, - men efter at de har oppnådd sin hensikt blir det mindre eller ingenting igjen av den falske hjelpsomheten. Både Balder, Idun og Gudmund ble hjertelig ønsket velkommen av Barnevern-tjenesten (inklusive Sosial-tjenesten) - og takket for at de fulgte deres oppfordringer om å forlate sin familie, sitt hjemsted og sin hjemmeskole, - og i begynnelsen (efter at truslene og trakasseringen var påbegynt og godt i gang) oppmuntrer veldig i så måte! Men forsikringer om at de hadde gjort det rette valg da de kom dithen, og med penger og diverse! Det er ikke det at jeg tror eller innbilder meg at det var slik det foregikk, - men det var faktisk slik det foregikk.

Jeg og Trude vet ikke hvor mange ganger og hvor mye penger Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune gav, og har gitt, Balder og Idun. Vi vet derimot måten det ble gjort på, og iveren det ble gjort med, for å lure og lokke de bort ifra sin familie og inn i sine klør.

Ingeborg Nyland løy og sa at det hadde ikke Barnevern-tjenesten noe med, at det var Sosial-kontoret, - som hun sa var og er noe annet. Noe annet har det imidlertid i praksis ikke vært overfor våre tre eldste barn og vår familie. Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har instruert Sosialkontoret, og samarbeidet fullstendig tett med de.

De fem tusen kronene de kom og gav Trude i en konvolutt utenfor bensinstasjonen i Aksdal i desember 2006 sier også megetsigende hva de holder på med, og hvordan!

---

Sosialkontoret i Vindafjord kommune fattet 21.08. 2006 et vedtak om å utbetale Idun kr. 6.270,- pr. måned ”til livsopphold” for perioden 15.08. 2006 til 15.10. 2006, på følgende vilkår om at hun begynner på Steinerskolen i Haugesund og følger opplegget til skolen – og at hun møter til samtaler med Sosial-tjenesten når hun blir bedt om det!

Det står i meldingen om vedtak følgende som bakgrunn for saken: ”Idun Hansen flytta frå foreldra sine og bur no på hybel i Haugesund. Ho byrjar på Steinerskolen vidaregåande måndag 21.08. 2006. I påvente av behandling av søknaden hennar om lån og stipend frå Lånekassen søkjer ho økonomisk stønad frå Sosialtenesta til livsopphold og husleige.”

Og det står følgende som Vurdering: ”Vurderer at søkjar er i ein vanskeleg økonomisk situasjon inntil ho mottek lån og stipend frå Lånekassen. Det vurderast difor som viktig å yta økonomisk stønad i denne perioden.”

---

Bernhard telefonerer ved 20-tiden og snakker med noen av ungene. Jeg telefonerte ham en stund efterpå og snakket litt med ham. Han kommer på besøk i helgen.

Trude gikk bortover på besøk til nabo Wenche klokken 20.30.

Vi skulle se ny episode av ”Det lille huset på prærien”. Trude er også ganske ivrig på å se disse filmene, så litt merkelig at hun nu ville bortom Wenche. Jeg spurte om det var for noe bestemt hun skulle dit, men hun sa nei, at det ikke var det.

Jeg er i disse dagene mest opptatt med å skrive ferdig kommentarer til Ingeborg Nyland sitt underlige og meget frekke møte-referat.

---

***** 

-- Mandag 08.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 6, 5 pluss-grader Celsius.

Sol og finvær, - og en frekk ørn som har vært og forsynt seg av fjærfeet! (Det er denne tiden av året som er verst sånn sett her til lands, og på disse kanter! Rovdyr og mange slags liv som trekker seg bort ifra det kaldere innlandet og ut imot kysten hithen.) Mikka har i det siste blitt nokså flink til å jage bort hjort og rådyr. Iallfall litt flink og ivrig, - og mere lovende i så måte! Temperaturen på det høyeste her ute i dag 17, 3 pluss-grader.

---

Jeg og Trude kjørte til Haugesund ved 15-tiden. Postla det av meg kommenterte siste møte-referatet til Ingeborg Nyland, og fikk levert et eksemplar til Vahan Babayan som og skulle levere konvolutten med et til Danielle Reistad. Vi fikk samtidig snakket noen ord med ham. Han fortalte at Balder nu ikke mere går på Steinerskolen, - at han har vært borte for ofte og derfor ikke kan gå der på et år.

Gudmund dro med bussen til Haugesund i dag tidlig. Trude telefonerte og snakket med ham og fikk høre at det ikke er noen Steinerskole i dag, men en ukes høst-ferie. Gudmund var hos rjan. Han satt på med oss tilbake ifra Haugesund utpå kvelden, som Trude avtalte med ham. Jeg spurte ham, i bilen, om han visste at det ikke var noen Steinerskole i dag, og han sa at han trodde at det ikke var, men ikke var helt sikker. Jeg spurte om hvorfor han ikke telefonerte og spurte, Steinerskolen eller en av med-elevene. Han sa at det var ikke så nøye, at han ikke hadde vondt av en tur til Haugesund. Jeg fortalte Gudmund at hverken Gudmund eller Idun nu går på Steinerskolen, og sa at vitsen for Gudmund med å gå der for å være sammen med Balder og Idun dermed vel har falt bort. Han sa at, men Balder bor i Haugesund. Og jeg at han ikke går på Steinerskolen mere. Trude sa til Gudmund at han ikke må la seg lokke og lure av Balder mere, men heller forsøke å lokke å lure ham til fornuft igjen. Jeg sa, at det er vel mest av alt Babylon som nu egentlig lokker og lurer, og Gudmund sa: - Kanskje det er det. Og friheten det gir.

Jeg gav uttrykk for at det er dumt og ille av ham. Han sa at jeg ikke må snakke slik, at han ikke finner seg i det. Jeg sa at jeg er hans far og sier til ham det jeg ønsker å si til ham, i ansvarlighet og kjærlighet. Jeg sa også: - Trodde du kanskje jeg var blitt en nikke-dukke, som bare sier ja og ha og er likegyldig. Han sa: - Ja, jeg trodde det. Og jeg sa: - Vel, sånn er det absolutt ikke. Han ble derefter fort kranglete og kverulerende og sa mangt og meget ufornuftig, usammenhengende og meget dumt og tåpelig og simpelt. Jeg stoppet samtalen ifra min side og han orket ikke mere efter en liten stund. Og særlig meget ble det videre på hjemveien ikke sagt ifra noen av oss. Trude sovnet litt, men hun telefonerte også hjem for å høre om alt stod vel til.

Jeg merket meg at selv Trude, iallfall et stykke på vei, hørte hvor det bar hen og hva det er blitt til. At naturligvis også hun vil kjenne seg sviktet, mere og mere.

Det går som det nødvendigvis, uunngåelig og alltid må gå: Skurkene svikter hverandre. Det er de som svikter hverandre og andre. Det er allerede gjennom sviket at de blir til skurker.

Er det kanskje også sitt eget svik de rømmer og flykter ifra?

Gjennom sviket svikter og mister de også seg selv.

Trude merket det, iallfall en smule, sige inn over seg, - som når nattens sløre, glitrende belysning, og marerittet, synes som å gå over i en slags demring og oppvåkning. Hun ser gradvis og rykkvis seg selv, sitt eget speilbilde, i Gudmund sine øyne, - og også efter hvert i andre sine øyne. Ikke den hun trodde hun var og kunne være, - men en gammel, svikefull, stygg, dum og tåpelig kjærring. En heks, som avslører seg selv, så mye som hun bare våger! Og hvor ofte har hun våget å forbigå angeren? Og hva gjorde hun egentlig med sin samvittighet? Sparte på den, - for i nødsfall å ha den til å synes synd på seg selv med?

Gudmund har blitt meget så trassig og forkrøplet i sin bevissthet, og i full fart verre og verre. Men er enda iallfall ikke fullstenstendig borte vekke. Han ler av meget så tåpelige og dumme vitser, snakker ufornuftig og er mere og mere upålitelig og får mere og mere sansen for støy og bråk, og er blærete og meget så hovmodig og bablende eller intetsigende. Han som nærsagt aldri før har vært intetsigende eller støyende eller upålitelig!

Han gir uttrykk for at det at jeg og Trude nu skal skilles er bra og iøvrig angår ham lite og at han holder med Trude.

Trude på sin side gir ham støtte og oppmuntring når hun minst av alt burde. Og har sånn sett mere og mere lært ham opp i svikets kunst. Bak overflaten er han sånn sett nu ganske så ugjenkjennelig og – syk. Syk er vel det rette ordet. Og jeg leter og søker fortsatt inderlig efter medisiner, lindring og hjelp!

Men Trude er stadig som vanlig også vaklevoren og ustø, og er tidvis enda – om enn sjeldnere – seg selv, i korte tidsrom. Hennes enorme og utrolige hovmod er der dog stadig og stødig hele veien! Med for det meste utrolig mye forhastede slutninger, babbel og tåpelighet og dumhet.

Noe av det aller verste er hennes stadige utsagn og innspill om hvor lite glad jeg er i Balder og Idun og medmennesker! Og om hvor klok og flink jeg tror jeg er, når jeg egentlig bare er eller burde være et menneske jeg også! Og alt det meget uansvarlige og ille virkende hun stadig mere og mere sier i barnas nærvær. Og når jeg forsøker å gjøre henne oppmerksom på det og lindre og motvirke skaden, så skylder hun på at jeg ikke er bedre, - altså på sin hevngjerrighet! Og hva jeg enn sier til henne eller om henne, så hører hun ofte noe helt annet enn hva jeg og mine ord faktisk sier! Og når hun gir uttrykk for at hun forsøker å forstå meg eller for at hun har forstått meg, - så er hun meget så ofte særdeles svært så langt borte vekke ifra det faktiske forhold og forståelse. Samtidig som hun sier at jeg bare ikke må tro at jeg forstår eller skjønner noe som helst av henne og hennes ”metafysiske virkelighet”. (Et av hennes yndlings-uttrykk det siste års tid.)

Trude sier, i bilen på hjemveien, at Gudmund heller ikke må la seg lokke og lure mere av Ingeborg Nyland. Gudmund sier at han ikke har latt seg lokke og lure av henne, men bare bruker henne. – Ikke latt deg lokke og lure av henne! sier Trude. – Med penger, klær, løfter og lurerier om det ene og annet, og smisk og smiger! Du har latt deg lure av henne så det er helt utrolig, fortsetter Trude. Og jeg tilføyer: - Lure bort ifra din familie og ditt hjemsted, bort ifra din trivsel, tillit og trygghet, bort ifra dine foreldre, bort ifra din hjemmeskole, bort ifra din selvstendighet og dine talenter og bort ifra din fremtid og din samvittighet, bort vekk ifra alt det gode og kjære du inntil for ikke lenge siden hadde! Likesom hun og de andre to damene lurte Balder og Idun!

Jeg sier på forskjellig vis, uten det minste å være masete, til ham at en skilsmisse for oss er en meget så alvorlig og forskrekkelig ille sak, - og at det også har vært forferdelig å se hvordan han mere og mere har blitt delaktig og medskyldig i det som skjer, og at han ikke bør ta lett på det, men forsøke å være dypsindig, ærlig og uskyldig heller.

Han sier, som Ingeborg Nyland har fortalt ham, at han ikke kan eller skal kjenne noe skyld i og for det som skjer. På en viss måte har Ingeborg Nyland rett: - For hun har gjort ham besatt, om så kan sies.

Det er et slags nødvendig og naturlig instinkt barna og ungdommen har, at de lett og fort får tillit til det som virker som stort og sterkt og snilt og fortrolig eller mektig, og dermed sant og pålitelig. Og det at vi lever i et samfunn vil de så gjerne oppleve de fine og gode verdiene i, - i og med at det er og skal være et sam-funn. Verdier vi sammen har funnet, og verdsetter høyt og kjært. Hvorfor skal vel noen heller gå til løgn og selv-ødeleggelse?!

Og hvorfor skal vel ens egen familie eller foreldre være bedre og flinkere enn andre? Og er de det egentlig? Og hvorfor skal alt eller så mye være så vanskelig og dumt?

---

Ingeborg Nyland ønsker å tydelig-gjøre at hun setter barna og barnet i sentrum, men gjør det på forferdelig, forskrekkelig feil måte ved å tinglig-gjøre barnets foreldre, - for slik å forsøke å vise og å oppnå at hun er på barnets parti og side, endog mere og bedre enn foreldrene!

Og hun forsøker å være den gode og beste mor, ved å forsøke å ”hjelpe” barna bort ifra sine foreldre og sitt hjemsted, hen imot seg selv!

---

*****

-- Tirsdag 09.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 1, 3 pluss-grader Celsius.

Sol og finvær. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 16, 1 pluss-grader.

Druer har så smått begynt å modne innmot sør-veggen her ute. Kirsebær-kornellene rundt omkring her ute modner også sine røde frukter i disse dager og fremover. Og pølsebuskene sin blå, søte ”vegetabilske pølser”. (Hjort og rådyr er veldig glad i å spise bladverket på pølsebuskene! Germaner-mispel, med frukter, også!)

---

Det er i morgen tidlig vi er innkalt til mekling for seperasjon og skilsmisse.

Jeg for min del er ikke det minste som helst i tvil. Når Trude ønsker å ødelegge hele vår familie, inklusive seg selv, heller enn å redde det som er igjen av den. Og når hun er så uansvarlig, upålitelig og svikefull, i stort som i smått, at hun rett og slett er livsfarlig.

---

***** 

-- Onsdag 10.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt var på det laveste 3, 1 pluss-grader Celsius.

Sol og ganske bra vær. Den høyeste temperaturen her ute i dag var oppmot 16 pluss-grader.

---

Vi kjørte herfra i dag tidlig ved 7-tiden, jeg og Trude. Mekling, Familieveiledningskontoret i Haugesund kl. 8.30. En times tid. Fikk meklings-attest, som skal tilsendes Fylkesmannen som vedlegg til søknaden om seperasjon for skilsmisse.

---

Hun sier og har sagt i ett og et halvt års tid at hun absolutt ikke vil ha skilsmisse, - og snakker og oppfører seg dog hele veien i stort monn som om hun ingenting annet egentlig ønsker!

Forstå det den som kan!

For mange mennesker som befinner seg i en situasjon lignende vår nu er tarvelig og meget simpel oppførsel meget så alminnelig.

---

Eirik telefonerte i dag ved den tiden vi kom hjem. De har drept en mink, i Hønsehuset, - som har hærjet der. Men Hege ble bitt av den. De ville vite hva de skulle gjøre i så måte. Faren for stivkrampe, rabies, etc.

Eirik hadde bestilt Prunus tomentosa et sted, noen privat, 10 stk. Kr. 20,- pr. stk.

Hva som er ugress et sted kan være kosteligheter et annet sted.

---

Jesus i Joh 3, 16 – 21:

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."

---

Det er på mange måter ikke så viktig hva barna lærer, - men langt viktigere hva de ikke lærer – og ikke bør lære! Og det er viktig at de ifra sine beste indre krefter får utfolde seg i iver og glede. At, – nemlig at - de sånn sett lærer og får utfolde seg er det gledeligste!

Den forleden dag nevnte boken, ”Læreplanverket for kunnskapsløftet, midlertidig utgave juni 2006”, er på mange måter en dårlig bok. Verst av alt er kanskje at den så tydelig og ufyselig er en politisk bok, med dårlige politiske mål for samfunnets barn og fremtid! Og sånn sett også setter barna og mennesket i en tvungen og dårlig utfoldelse og situasjon. Slikt noe som denne boken burde vært forbudt!

De enorme monstre av demoner som lesker seg med den svarte oljen ifra moder jords indre, har byråkrater og administrasjoner felles med skjøgen Babylon og hennes elsker. Når deres virkelighets-opplevelser og uhyre ødeleggelser settes som politikk for mennesker og samfunn, da er det forskrekkelig ille – og går gal vei. Galskapens vei!

For her bare å nevne noe.

---

***** 

-- Torsdag 11.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 5 pluss-grader Celsius.

Vind, regn og ruskete, grått vær. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14, 9 pluss-grader.

---

Frøydis og Stauda kledde seg godt og gikk til bortved naustet for å fiske i dag tidlig. De kom hjem noen timer senere, og fortalte at været var mye verre der! Fisking var uråd og det var ikke lett å ta seg frem, og til tross for at de var meget godt kledd ble de likevel ganske så søkkvåte.

Det er særlig lunt her på eiendommen, - og i dag har været vært nokså ufyselig også her. Straks vi kommer litt bort herifra blir været mye verre.

---

Jeg og Trude så den kinesiske filmen ”Little Red Flowers” ifra 2006, regi Zhang Yuan. Handlingen ifra en moderne kinesisk barnehage. En skildring, men nokså innholdsløs film. Som dog fremfører et slags poeng, idet at mange voksne altfor fort og lett misforstår barnas virkelighets-opplevelse, med uhyre store og ille konsekvenser som følge derav!

---

Jeg har også så vidt begynt å se foreldre-filmen ”Rome – The Complete Second Season” som nettopp har kommet i handelen. Varighet 572 minutter. Efterfølgeren til den jeg tidligere har omtalt. Handlingen fortsatt ifra Roma omkring år 44 før Kristus.

Mordet på Julius Cæsar i år 44 før Kristus, og omstendighetene og begivenhetene omkring det, har med rette siden interessert og opptatt mange mennesker, og er et viktig skjebne-punkt i historisk sammenheng. Hva denne filmen i så måte bidrar med, erkjennelses-messig, er et spørsmål jeg enda utforsker og videre fordøyer på. Like så også denne filmatiseringens hvordan. Det som skjedde den gangen har vært gjenstand for mange filmatiseringer – (dog for få!) – og mange litterære skildringer og behandlinger, - dog for få!

---

***** 

-- Fredag 12.10. 2007: 


Natte-temperaturen her ute i natt på det laveste 8, 4 pluss-grader Celsius.

Skyfri himmel, sol og finvær ifra klokken 9. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 19, 4 pluss-grader.

---

Gudmund tente opp i Ildhuset for å bade seg der i går kveld, slik vi bruker. Jeg tenkte det kanskje var fordi han tenkte seg noe sted og ville være nyvasket. Det har skjedd før i de siste måneder. Og ganske så riktig, - i dag var han borte vekke, uten å ha sagt noe som helst til noen her hjemme. Uten hverken å ha spurt eller å ha sagt ifra. Utpå dagen i dag telefonerte Trude til hans mobil-telefon og fikk snakket med ham, - han var til rjan og sa han ikke ville komme hjem igjen før i morgen.

Trude og mormor og visse andre har nu fullstendig fått det til å bli slik som jeg sa at det kom til å bli med Gudmund hvis de oppførte seg og snakket som de gjorde. De sa jeg tok fullstendig feil og at det ikke kom til å gå slik, - slik som det nu altså likevel har blitt. Skjønner de nu at de tok feil, - og at jeg har hatt rett og har visst bedre hele veien, ifra begynnelsen av? Eller vil de nu si at de ikke husker, eller at det ikke er noe særlig å bry seg om?!

Hva skal en vel kalle deres oppdragelses-form? Flaks, likegyldighet og tilfeldigheter. Hvor sjangsene for at det skal gå bra er å sammenligne med et lotto-spill.

Men hvorfor skal vel den som egentlig ikke bryr seg bry seg? Og hvordan skal vel den som er nokså likegyldig kunne ha høyere kvaliteter? Den som i stort monn lar seg drive med av alt og ethvert som tilsynelatende i øyeblikket er lettest, - hvorfor skal vel den bry seg? Det er vel alltid likevel den eller de andre som har ansvaret om noe går galt? Hvordan det enn går?! Hvem gidder vel sånn sett å bry seg? Om noe som helst i alvor? Og alle de andre bryr seg jo likevel uansett ikke! Bortsett fra om seg selv, og sitt fremhyklede gode navn og rykte! Det er vel mest komfortabelt for egoismen og uansvarligheten slik? Osv., osv. Sier stemmer og rykter ifra hopen og ifra forvirringen og smerten! Ifra alles krig imot alle. Ifra Babylons besettelse og besittelse.

Fanden råde! Egoismen råde! Kortsiktige og forhastede slutninger råde! Babbelet råde!

Guds-kjærlighet, hva er vel det for noe? Og neste-kjærlighet, hva er vel det for noe?

velsigne en Adolf Hitler, og å kysse ham på munnen?!

Dumheten og ondskapen!

Anti-krist!

Hva og hvem i verden er det som vil ødeleggelse?

Seperasjonen og skilsmissen med Trude haster mere og mere, - men det er dessverre kanskje svært så lite jeg kan gjøre for å fremskynde prosessen?! Imot dumheten kjemper selv gudene forgjeves, - blir det sagt i et gammelt ordtak som uttrykker noe av den fortvilelsen og maktesløsheten en kan kjenne overfor dumheten …

Den som leker snill overfor barna ved å sette de opp imot barnas egen snille og omsorgsfulle far gjør seg medansvarlig i stor synd. Og når ektefellen til deres far endog også gjør det, - da er det meget ille ute!

Jesus visste det, og har gjort oss tydelig og godt oppmerksom på også det.

---

***** 

-- Lørdag 13.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 9, 8 pluss-grader Celsius.

Overskyet formiddag. Temperaturen på det høyeste her ute i dag 15, 7 pluss-grader.

---

Jeg telefonerte ved 10.30-tiden til mormor og fortalte henne kort hvordan det er blitt til med Gudmund, og kjeftet henne opp for den holdningen hun har hatt og som gjør henne medskyldig. Og sa at det er på tide at hun begynner å skjønne hvordan hun, og Trude, burde ha oppført seg, og hvordan hun, og Trude, videre bør oppføre seg, i så måte.

Jeg håper dermed at hun kan begynne å skjønne, - men hun gjorde det iallfall ikke umiddelbart. Hun sa endog at Balder og Idun kanskje burde få komme hjem for at vi kan snakke med de, - at det kanskje kan bli bedre av det.

Jeg sa at å gjøre det som er igjen av familien til et helvetes-bol, - hvordan skal det kunne bli bedre av det, - er det det hun ønsker og vil?! Er det ikke nok skade og ødeleggelser gjort kanskje allerede?! Jeg artikulerte meg meget indignert og strengt, og det gjorde nok inntrykk.

---

Bare tåpen lar hønsene ruge og klekke ut kyllinger på denne tiden av året, rett før vinteren! Det blir i alminnelighet ikke levende kyllinger ut av det, - bare døde eller døende!

Den ubetenksomme sine gode intensjoner virker ofte imot sin hensikt!

Den vise og forstandige venter til rett tid om våren og forsommeren. Det er alltid mange hensyn å ivareta. Den dumsnille er kortsiktig og innskrenket, - og det går ikke bra.

---

***** 

-- Søndag 14.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 12, 7 pluss-grader Celsius.

Regn og overskyet i natt og tidlig på dagen, overskyet resten av dagen og temperaturen på det høyeste 14, 2 pluss-grader.

---

Gudmund enda ikke kommet hjem i går. Trude telefonerte og fikk snakke med ham i dag, og telefonerte og snakket også med Bernhard i dag. Hun fikk avtalt at Gudmund kunne sitte på bilen med Bernhard ifra Haugesund når han kommer hit på besøk i dag ved 15-tiden.

De kom ved 16-tiden. Jeg og Bernhard og noen av ungene gikk tur efterpå, før vi gikk inn igjen, og Bernhard ble her til utpå kvelden. Han ble her altså halve dagen, og det var bare hyggelig.

Gudmund kommer og går og blir borte – også i dagesvis – som han selv finner for godt, uten å bry seg det minste om sine foreldre og resten av familien, uten hverken å spørre eller å si ifra. Dette triste faktum har ingenting som helst med forholdene her hjemme å gjøre, bortsett fra Trude sitt medansvar i utgangspunktet, - men skyldes klart og tydelig Ingeborg Nyland.

---

Trude forteller at hun i dag fikk snakket med Vahan i telefonen. Vahan forteller at han har snakket med Ingeborg Nyland, og at hun er opptatt med å skaffe Gudmund en advokat, for at hun sier hun skal ivareta Gudmund sine interesser. Det virker som at Vahan skjønner at Ingeborg Nyland er falsk og farlig, og som at han sånn sett er redd på våre vegne for hva hun videre gjør. Og han anbefaler oss – vel, som jeg skjønner det, derfor – å underskrive på hennes kontrakt.

Det virker likevel som at Vahan lagtfra er klar over hvor meget forskrekkelig farlig og falsk Ingeborg Nyland er og har vært. (Hun ser jo ut som et alminnelig menneske.) Men som at det sånn sett antagligvis demrer ett og annet for ham. Han har jo også selv nu lest hennes siste møte-referat, - fra et møte hvor han selv var til stede.

Hvilken bruk er det forresten meningen ifra hennes side at Gudmund skal gjøre seg av en advokat? Det undrer meg virkelig meget!

Er meningen ifra hennes side en ny slags form for fri rettshjelp, for Gudmund? Og for hva?

---

Jeg sier til Trude, at hun har vært et slags vedheng i alle våre år sammen, drevet på den ene siden av tillit og kjærlighet til meg – og på den annen side av egoisme og frykt. Tilliten og kjærligheten tok slutt da den ble erstattet med hovmod, for omkring ett og et halvt år siden, - og siden har hun vært drevet av egoisme og frykt – og hovmod.

Når jeg nu så presist sier dette til henne, så sier hun at hun syns synd på meg for at jeg sier noe slikt og for at jeg oppfatter det slik.

---

Tanken på hvordan Trude har mishandlet vårt ekteskap og min tillit og kjærlighet gjør meg meget meget trist. Hun har seigpint det hele alt, om og om igjen.

---

Det virker foreløbig definitivt som at Ingeborg Nyland enda vil komme til å gå videre i sine forfalskninger og i sine trusler og i sin trakassering!

For ikke å ”miste ansikt”, og for at verden omkring henne og efterpå skal vite og forstå at det ikke nytter å motsi Ingeborg Nyland og Barnevern-tjenesten, men være og bli skremt og redd bare ved tanken! Lærer og kontakt-person Vahan Babayan ved Steinerskolen i Haugesund hverken sier eller har sagt noe i så måte overfor vår familie, men jeg synes å ane i hans forsiktige uttrykksmåte og forsiktige formuleringer nu efter hennes såkalte møte-referat, at han skjønner og forstår at det er slik ille fatt med henne.

---

Vahan sa i dag til Trude at hun ikke må ha så lett for å skylde på andre. Hva han siktet til er kanskje trolig at Trude i det ene møtet tydelig nok gav Ingeborg Nyland skylden for at Gudmund ikke kom hjem, - fordi Ingeborg Nyland oppmuntret ham til det, blandt annet med å sørge for å gi ham penger og annet. Dette var imidlertid berettiget sagt ifra Trude sin side, ikke en unnskyldning eller et forsøk på å legge skylden over på andre. Men ganske enkelt forklaringen, - som iøvrig hører inn under en større helhet.

forklare ting og forhold er ikke det samme som å skyve skylden over på andre. Hvis det altså faktisk er forklaring og fakta i hva som blir sagt.

Den typiske moderne ”sosialismen” og ”feminismen” er lite opptatt av reelle moralske kvaliteter og forskjell på rett og galt, sant og usant, etc., - men er mere opptatt av forkvaklet ”likestilling” og likelig fordelt skyld og ansvar, etc. Iveren efter å likestille – og efter frihet - ytrer seg endog ofte i at offeret og den kriminelle på forkvaklet (og ikke på berettiget) vis likestilles, - ofte endog i at offeret anklages og den kriminelle premieres! Et interessant tema, men jeg skal likevel ikke her nu gå nærmere inn på det. Bare i all hast få sagt at naturligvis er også den og de kriminelle på så forskjellige vis offere.

Moral og ansvar fordeles ikke efter formelen fifty-fifty!

---

Vahan tenker kanskje også, i likhet med mange andre, litt eller i en viss grad, til Ingeborg Nyland sin glede, efter formelen: Ingen røyk uten ild!

Og det å tåkelegge og å forvirre er det mange som Ingeborg Nyland som også ser seg tjent med.

---

Det er ikke alltid ting er så komplekse og problematiske at de er vanskelig å forstå.

---

***** 

-- Mandag 15.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 12, 5 pluss-grader Celsius.

Overskyet her hele dagen, dag-temperaturen på det høyeste 19, 3 pluss-grader.

---

Frøydis og Stauda fanger mye fin ørret i disse dagene. I dag også.

---

Advokat Sverre Kvilhaug ble før helgen tilsendt Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato, fordi Trude ønsket det.

Rigmor tilsendte vi forleden en kopi av brevet ifra Aud Signy Jakobsen.

---

Jeg telefonerte i dag og snakket med Fylkesmannen angående søknaden om seperasjon og skilsmisse. De skal sende nytt søknads-skjema, og jeg skal snakke med de igjen for å høre om det gamle, som Trude gjemte unna svaret på, enda likevel kan gjelde – selv om tidsfristen gikk ut med nesten to uker.

---

Bernhard ønsket å abonnere på avisen Dagen, sa ha han, og jeg lovte ham å telefonere de og bestille et abonnement til ham, hvilket jeg gjorde i dag.

---

Vår vaskemaskin ser ut til å være kaputt. Vi må kjøpe ny en. Kjøpte ny fryseboks og støvsuger forleden. (Ikke hos Elkjøp!)

---

Det er kvelden – og Gudmund har enda ikke nu heller kommet hjem.

---

Vahan telefonerte i kveld og snakket kortfattet med meg. Han ville komme hit for en samtale med meg og Trude, hvis vi ønsket det og det passet slik. Om han får det til kommer han i morgen ved 16-tiden, det vil si efter at jeg og Frøydis kommer hjem ifra musikk-skole i len. Hvis ikke han får det til telefonerer han og avtaler vi en annen dag.

Trude sist hun snakket med ham hadde ytret ønske om å få ham på besøk for at vi kunne snakke nærmere med ham.

---

***** 

-- Tirsdag 16.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt omkring 10,6 pluss-grader Celsius på det laveste.

Overskyet. Regn også iblandt. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14, 9 pluss-grader.

---

Jeg og Frøydis kjørte herifra til len ved 13-tiden, og rakk tilbake hit til klokken 16. Vi rakk innom Etne en tur også, for å hente et bil-tilhenger-lass med grus. Vahan kom til oss litt efter klokken 16 og ble her en stund og snakket med oss. Gudmund kom også hjem efter klokken 16 og var her. (Han har trolig eller muligvis vært hjemme hos rjan i natt.)

Jeg gjorde lyd-opptak av Vahans besøk her, med hans samtykke.

Vahan er tydelig utrolig naiv og godtroende overfor Ingeborg Nyland. (Jeg tviler på at hun har truet ham. Det har hun vel ikke? Iallfall ikke direkte?) Vahan har tydeligvis også tatt til seg en og annen av Ingeborg Nyland sine ”forklaringer” på hvem og hva vi er. Og hans kristendom er, som så alminnelig nu for tiden i mange deler av verden, veldig overfladisk og preget av Arbeiderparti-ideologien. Hans besøk og holdning gav tydelig også Trude ”blod på tann”. Trude telefonerte efterpå Balder, tok med seg mobil-telefonen ut og telefonerte, og løy efterpå og fremstilte det som at hun hadde telefonert og snakket med mormor. Stauda avslørte henne. Trude likte ikke å bli avslørt og ble nokså hissig og arg efterpå. (Hun syntes hun hadde god grunn for å være falsk og løgnaktig. (Hvilken løgner synes vel ikke det?) Og Gudmund støttet og oppmuntret henne.

Trude sin løgnaktighet, falskhet og upålitelighet er skikkelig meget ille. Og selv om hun vet at hun er grundig så avslørt og dokumentert i så måte, på kryss og tvers, så fortsetter hun, i likhet med Ingeborg Nyland, lenger og lenger inn i løgn og krig, i håp om at hennes løgner og oppførsel likevel ikke vil komme frem i dagen!

Det blir stadig mere uholdbart og uansvarlig med henne her hjemme. Men jeg forholder meg som best jeg kan til det for å beskytte og verne resten av familien. Hun er heldigvis likevel jo ikke konstant pågående i all sin dårlighet.

Hun ønsker enda ikke at jeg eller noen skal hjelpe henne med å forberede eller finne et nytt bosted for henne, så hun best mulig kan få det slik hun ønsker. Det virker som hun har andre planer, som hun nødig vil snakke om eller nevne. Hennes grådighet, simpelhet og usaklighet lyser derimot hissig ifra henne. Hun har vist mange ganger før hvem hun er.

Det er mildt sagt utrolig at andre mennesker lar seg lure av slikt noe. Og ikke bare det, - men også aksepterer slikt noe!

Hvilket svangerskap! Det stinker stadig verre og verre av henne, og hun blir stadig mere og mere en umoralens, uanstendighetens og uansvarlighetens smittekilde. Jeg har derfor mere og mere begynt å tenke på henne som en mor se.

---

Iøvrig: Det svangerskapet Trude nu er inne i og jeg antagligvis (?) er far oppnådde hun ved løgn og falskhet. Hun har på mange sett og vis tydeligvis sine forskudde planer!

---

***** 

-- Onsdag 17.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt omkring 10, 6 pluss-grader Celsius.

Regnfull morgen. Dagen iøvrig overskyet, med solgløtt og stunder med regn. Klokken er snart 7, Gudmund gjør seg klar til å dra med bussen til Haugesund. Det er ikke så mye å se til ham mere. Jeg sitter ofte her og arbeider på denne tiden. Han rydder ikke kjøkkenbordet efter seg. Han er nokså meget rotete av seg.

Temperaturen her ute i dag på det høyeste omkring 15, 9 pluss-grader Celsius.

---

Flott og interessant radio-program, ”Med Per Hansa til Junajten” på kanalen NRK Gull i dag tidlig om Ole Rølvaag (1876 – 1931), den norsk-amerikanske forfatteren. Kjent mest for bøkerne ”I de dage” (1924) og ”Riket grunnlegges” (1925).

---

Mitt eget forfatterskap er særpreget og underlig, - med drivkraft av nødvendighet, mot og folke-opplysning.

---

Den geniale og storslagne bibelske oppskriften som Jesus Kristus frembragte er bragt hen til det meste av verden, men er det enda altfor liten forståelse og interesse for, - men mange forhastede slutninger i forhold til og angrep på.

---

Det er tydelig for meg at Trude periodevis i vårt hverdagsliv synes synd på seg selv for all elendigheten hun har bragt oss hen i, som hun egentlig til fulle er klar over, - men bare ikke klarer å mobilisere det nødvendig mot for anger, besinnelse og beskikkelse!

---

Jeg foreslår i dag formiddag for Trude at hun reiser for å besøke noen og blir borte for et par ukers tid eller mere. Som hun flere ganger tidligere har snakket om at hun ønsker. Jeg sier at vi nu fungere dårligere i samme hus og at anledningen også sånn sett kan være den rette. Hun sier at det vil hun absolutt ikke. At jeg heller kan reise. Jeg sier at jeg har arbeide her og at det ikke er jeg som har hatt så lyst til å reise. Hun sier at hun også har arbeide her. Jeg sier at det arbeide hun har og gjør er det greit nok å feriere ifra, og å ta fri ifra, og kan jeg gjøre imens. Hun sier at hun vil hverken snakke om det eller reise noen steder. Jeg spør henne om hun kanskje vil si noen ord om hvorfor hun ikke vil reise noen steder nu, - og hun sier at det vil hun ikke.

---

Med den oppførselen og holdningen Trude innehar i det heletatt nu for tiden så er det en viss mulighet og fare for at Ingeborg Nyland kan klare å gjennomføre sitt forsett om å splitte og ødelegge hele vår familie fullstendig!

Trude sin plan er godt skjult men er likevel tydelig nok å bli alenemor slik som Aud Signy Jakobsen med omsorgen og ansvaret for alle barna. Jeg sier dette til Trude i dag ved middagstid – og at det i vårt tilfelle ikke er muligheter for at det vil bli slik det kommer til å gå, og at hun bør forsøke å mobilisere en smule saklighet, redelighet og ansvars-bevissthet. At jeg sier det til henne synes imidlertid som å være helt nytteløst, og hun svarer heller ikke.

---

Vahan velger på sett og vis å ha tillit og tiltro til Ingeborg Nyland, og ikke til oss.

Og samtidig: Det er som Vahan tenker og tar det for gitt at alle og enhver lyver, og at det derfor eller uansett er nokså likegyldig hvem som lyver.

Hans kriterier for troverdighet en en ting, - en annen ting er hans tydelige og uttalte mangel på respekt for lov og rett.

Han legger vinn på å virke sympatisk, - og spørsmålet blir dog hvor dypsindig, ekte kjærlig og redelig han er. Eller overfladisk og svikefull?

Vel, - jeg skal her nu fraholde meg fra å si mere angående og om ham.

---

Trude forteller at hun har telefonert og snakket med mormor, og at mormor har bestemt seg for å kjøpe en ny vaskemaskin til oss – som hun regnet med at vi kan hente i en butikk i Haugesund torsdagen.

---

Narren eller dåren blir ikke nødvendigvis klok av å lese i en klok bok.

---

Gudmund kom ikke hjem igjen i dag heller. Trude telefonerte ham flere ganger for å få ham til å komme hjem, uten at det hjalp. Hun sa til og med også til ham at han ikke kan oppføre seg slik, for at det da går ut over henne.

Jeg sier til Trude at det er for sent, at Gudmund av henne og Ingeborg Nyland er oppmuntret til hovmod – og nu forlengst mere og mere forskrekkelig er fanget i det, og konsekvensene er derefter. Som jeg ifra begynnelsen forutså og fortalte klart og tydelig. Og jeg sier til henne at jeg overfor Gudmund nu meget lenge har vært mild og tålmodig, og dog tydelig. Men at det, som forutsagt, har vært nytteløst i forhold til Ingeborg Nyland og Trude sin holdning og oppførsel. Og at det beste vi nu kan gjøre er å ta kontakt med Fylkesmannen i morgen for å høre hvordan vi kan fraskrive oss foreldre-ansvaret og tilsyns-plikten for Gudmund, på grunn av trakasseringen ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og hva den har resultert i for Gudmund og vårt sitt vedkommende. Fordi vi nu i realiteten ikke mere har foreldre-ansvaret og tilsyns-plikten for Gudmund. Og rett skal være rett.

Når jeg sa dette til Trude så ville hun enda mere telefonere ham og forsøke å få ham hjem igjen, og ville også at vi eller jeg skulle kjøre til Haugesund for å hente ham. Jeg sa at det også overfor Gudmund nu er for sent, og dessverre nok bare vil virke imot sin hensikt. Hverken han eller hans likesinnede tenker nu på sine foreldre og sin familie med gode følelser eller med et godt vesen. Og jeg sa til henne: - Skal du aldri innse at du har tatt feil, gang efter gang, og at det ikke gikk som du trodde og håpet på? Men at jeg hele veien har hatt rett, og at det har gått som jeg forutsa, gang efter gang, om igjen og om igjen, - fordi jeg snakket om noe både jeg og verdenslitteraturen – og verdens erfaringer iøvrig - faktisk har greie på, og ikke har vært usikker med hensyn til. Når skal du måtte innse det? Og hva skal du videre ødelegge før du skjønner det?

Hun skjønte bare lite av dette hva jeg sa, - mest fordi hun ikke ville skjønne det. Litt efterpå gikk hun ut eller opp, og en av oss undret hvor Trude var. Jeg sa, at hun ganske så antagligvis var gått bort til nabo Wenche – for å telefonere til Gudmund derifra. Og kanskje også til Per Snabel eller noen for å forsøke å få de til å kjøre seg til Haugesund, for å forsøke å hente Gudmund. At hun antagligvis ikke vil snakke så vi resten av familien får høre på. Stauda gikk derefter med en liten lommelykt bort til nabo Wenche, en halv kilometer kanskje omtrentlig herifra, over en eng og gjennom litt skog og mere eng, og kom tilbake en stund efterpå i lag med Trude, som ganske riktig hadde telefonert Gudmund derifra.

Trude virket en smule spakere og jeg ba henne sette seg for å høre hva jeg sa. Og jeg gjentok omtrentlig hva jeg først hadde sagt. Om hun så skjønte noe bedre eller mere hva jeg sa? Svært så lite egentlig, tror jeg, - for hun hadde derefter ikke stort annet enn hovmod, dumheter og uforstand, og hån, løgn og krenkelser, å lire ut av seg. Som vedvarte en times tid eller mere, til hun gikk til sengs – og kanskje sovnet.

---

Barn og unge flest tenker (og det med rette) at den offentlige skolen er forskrekkelig ille saker. Og at foreldre og voksne som sender sine egne barn dithen også er og må være forskrekkelig ille. Noen barn og unge tenker dog også – eller er blitt forsøkt overbevist om – at den offentlige skolen er et nødvendig onde i og for livet. Mange av de sistnevnte – og også av de førstnevnte – tvinges videre mere og mere derefter til å tro og tenke at den offentlige skolen egentlig er et nødvendig gode i og for livet. Det gjaldt for mange av de å skynde seg med å bli såpass ”voksne” at de slipper unna slikt noe, - i den grad de videre tror eller tenker at det vil være mulig! Og hva er vel videre ellers mulig, - i et samfunn skapt og kreert av slikt noe!?

---

Jeg forsøkte å telefonere Trygve Einar Gjerde i dag. Fikk bare noen få ord med hans kone.

Jeg har også vært nokså opptatt med datamaskiner og slikt noe her.

---

***** 

-- Torsdag 18.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 4, 3 pluss-grader Celsius.

Bra vær, Temperaturen her ute i dag på det høyeste 11, 4 pluss-grader. Mere og mere løvfall og høstløv, og kaldere. Det er høsten.

Sne og kulde-grader i Trondhjem, forteller mormor.

---

Jeg telefonerte i formiddag Fylkesmannen i Rogaland for å undersøke videre angående min søknad om seperasjon for skilsmisse. Hun som har med det kommer tilbake ifra ferie mandag.

Samtidig hadde jeg en henvendelse angående å fraskrive meg foreldre-ansvaret og tilsyns-plikten for Gudmund. Hun jeg måtte snakke med det om, Lina Asphaug Berge – tlf. 51 56 88 33 – var ikke tilgjengelig før klokken 13.00.

Trude ønsker heller ikke det sistnevnte. Hun tydeliggjør i alt og ett ikke bare nødvendigheten av skilsmisse, men også selvfølgeligheten. Som en oppblåst, uansvarlig blære. Som en dårlig, dum og farlig mor, og som en dårlig, dum og farlig ektefelle. Både som mor og som ektefelle er hun ubrukelig og farlig. Som endog bare skikker seg motsatt vei.

Hårde ord? Presise ord. Det er hva hun er blitt til.

---

Jeg tilsender i dag Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato, til Trygve Einar Gjerde, Odd Sverre Hove i Dagen og advokat Sverre Kvilhaug.

---

Jeg kjørte til tannlegen i Ølen hvor jeg skulle være klokken 12.45, og derefter hjem igjen for å hente Stauda og Alfredo – og Frøydis som ville være med – og kjøre de til musikk-skole i Skjold. Efterpå kjørte vi til Haugesund for å hente ny vaskemaskin i butikken Expert, og for å handle. Vi traff Holgeir og Irene også og snakket litt med de, i og ved Lidl-butikken.

Jeg fortalte de at det går i full fart imot skilsmisse. Og at Trude nu er meget dypt nede i løgn og falskhet. Og jeg sa at det nu er ett og et halvt års tid siden denne konflikten i vårt ekteskap begynte. At det begynte med at jeg ikke ønsket for vår familie mere kontakt med Balder hvis han virket ødeleggende for resten av vår familie – og før han kunne oppføre seg bra igjen. Og jeg sa til Trude at hvis hun ville ha det annerledes så ville jeg heller ha skilsmisse med Trude, - at hun da gikk en motsatt og farlig vei i forhold til meg, og som nødvendigvis innebærer en skilsmisse. Heller enn å forholde seg enkelt, saklig og redelig til dette – som meg - påbegynte Trude en trakassering med løgn, falskhet og psykisk terror, som nu har vedvart siden. Hennes metoder og mål har vært av aller verste og simpleste sort, og har kostet oss dyrt og har gjort alt verre og verre. Og hun fortsetter og fortsetter, - koste hva det koste vil!

Og jeg sa til Irene og Holgeir at jeg ikke syntes det var lurt av Irene å oppmuntre Trude til skilsmisse. Irene sa at hun ikke hadde gjort det. Jeg sa at Trude vel oppfattet det slik, og vel jeg også. Og at jeg regnet med det var den nu for tiden alminnelige slags ”feminisme” og ”sosialisme”. At hennes ord og holdning tydet på det, også i telefon-meldingen til Trude. Irene sa at hun og Holgeir nødig ville råde noen eller avgjøre noe som helst i slike saker, at det må være de det gjelder sin egen sak og ikke andres. Jeg sa at det likevel trengs at vi opparbeider kompetanse også i slike saks-anliggender, for nettopp på rett og god måte å kunne råde og veilede. At dette og slikt egentlig er en viktig sak.

Så stort mye mere ble ikke sagt.

Irene er ofte mye og veldig forhastet med ordene ifra sin munn. Jeg sa at jeg var glad for at Holgeir har vært mere forsiktig og veloverveid overfor oss.

---

Apropo kompetanse i slike saks-anliggender:

Splittelse i ekteskapet, og også i familien, er en meget så alvorlig og trist sak. Den nød og elendighet som derav ekteskapet eller familien opplever og befinner seg i er forferdelig. I nestekjærlighet går en naturligvis ikke i likegyldighet forbi slik nød og elendighet!

En bør eller må forsiktig forsøke å forholde seg på rett måte til den.

---

Det er alltid viktig og riktig å være forsiktig.

---

Trude fortsetter og fortsetter. Mens jeg tålmodig, sindig, kjærlig, saklig og grundig utdyper og forklarer berettigelsen av min holdning, lov og rett, moral og Bibelens ord. Og jo mere jeg forteller og sier i så måte dess verre og hissigere blir hun! Er vel slikt noe annet enn galskap, ifra hennes side? Både fordi det har gått mere og mere hovmod og prestisje i det hele for henne, og fordi hun føler og kjenner at endel overfladiske mennesker som er hjernevasket i Arbeiderparti-ideologien gir henne medhold og oppmuntring …

Hun sier og har sagt hele veien at hun ikke vil ha skilsmisse, og at hun er så glad i meg og at jeg er så snill og god, - bortsett fra at hun samtidig mere og mere sier det motsatte og flere og flere løgner tyter ut av henne, og hun egentlig gir uttrykk for at hun forakter meg og at jeg tar feil og lyver i alt og ett jeg sier! Forstå det den som kan! Det er en slags opprydning som pågår, og en slags undersøkelse, studie og opplysning, ifra min side. Og et slags rednings-arbeide.

Mangt og mye av hva jeg sier og ord og uttrykk jeg bruker vil hun skal være tabu. Hun misliker for eksempel sterkt at jeg snakker om anger og tilgivelse, og om saklighet. Og mye annet. Meget mye annet! Hun sier at omtrent alt jeg sier er løgn og feil, og at det er sagt for å hjernevaske henne eller for å true og lure henne!

Det hele er ganske så utrolig!

Det er på sett og vis som om hun mere og mere har tatt til seg ordene ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, - som de fremgår i det utrolig forskrekkelige og 100 % løgnaktige og falske følge-brevet til dr. Kleiven! Eller som om hun mere og mere har ønsket å ta de til seg, – som en slags ammunisjon imot meg og vår familie! Selv om hun vet veldig godt hvor falskt og forskrekkelig løgnaktig det er, og heller egentlig aldri har sagt noe annet. Det er også stadig frykten for damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som driver henne. Den frykten sitter – på sett og vis forståelig nok – veldig dypt, og forsterkende, i henne. Hun vet likså godt som meg – og mange mange flere og andre – hvor uhemmet onde og farlige de kan være! Og at i så måte gjelder hverken lov og rett eller menneskelighet og moral eller ansvars-bevissthet … Bare svik, falskhet, løgner og egoisme!

---

Det er endel mennesker som har lest hele Bibelen – endog flere ganger - og som kan det meste av dens innhold, men som likevel skjønner og forstår lite av dens innhold!

Det er også endel mennesker som har lest lite i Bibelen, og som kan lite av dens innhold, men som likevel sier og tror at de har lest det meste av dens innhold – og tror de forstår mye eller det meste, men som likevel skjønner og forstår nokså lite av den!

---

Det er en stor, vesentlig og betydningsfull forskjell det å tro på litt eller noe eller mye av det Jesus Kristus sier og har sagt, hvilket klassifiserer en som hovmodig og troløs i forhold til det hva Han sier og har sagt som en ikke tror på, - og på den annen side å tro på alt som Jesus Kristus har sagt og sier!

Om en enn forstår det eller ikke!

Tro har absolutt med tillit å gjøre.

Spørsmålet blir derfor veldig meget hva det er en tror på, og hvem det er en tror på. Er det kanskje egentlig seg selv, eller også andre, en tror på, i strid med Jesus Kristus? Eller er det Jesus Kristus i seg selv, eller også i andre, som virker og åpenbarer seg i forlengelsen og videreføringen av Guds ord i Bibelens hele beretning?

Hva, og hvem, er det du tror på?!

Hva, og hvem, er det du har tillit til?

Og hvor er Ordet?

---

Sannheten skal frigjøre dere!

Gud avskyr den som har løgn på leppene!

---

***** 

-- Fredag 19.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 1, 7 pluss-grader Celsius. Rimfrost noen steder på engene her, kommet i natt.

Sol og fint vær ifra klokken 9.30. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 15, 2 pluss-grader.

---

Jeg telefonerte i dag igjen Fylkesmannen i Rogaland, til hun damen der jeg ble henvist til i anledning av Gudmund, men fikk av en telefon-svarer beskjed om at jeg kunne bli oppringt hvis jeg la igjen en beskjed. Hvilket jeg likevel ikke ble, iallfall ikke i dag.

---

Jeg har underveis bedre og bedre forstått at Gudmund var falsk og drev skuespill i desember og januar. Balder, Idun og Gudmund har alltid holdt godt sammen, hvilket vi har oppmuntret til og vært glade for. Jeg har imidlertid ikke lært de å holde sammen i løgn, svik og falskhet. Og det kom kanskje som en slags overraskelse for meg? Eller egentlig vel ikke? De har vært og er sterke barn i forhold til andre, - men de mørke makter og gifter som har angrepet de er uhyggelig så store og sterke! Det hele har derfor vært nokså forutsigbart, og jeg har temmelig så maktesløs kunnet observere fremadskridende hva som har skjedd og hvordan, - hvilket jeg jo stadig følger med i – og som best jeg kan forsøker å forholde meg til på riktige og ansvars-bevisste måter. Mildt sagt meget så sterkt motarbeidet av min egen kone, hustru og ektefelle, og hennes følge og allianse!

Jeg er glad for at jeg er sterk, solid og robust av meg.

---

Opphøyer jeg meg selv?

Hvis jeg sier jeg er 50 år og andre sier jeg ser mye yngre ut, - opphøyer jeg meg selv?

Hvis jeg sier jeg har sett en prest drepe et medmenneske, og andre ikke tror meg, - opphøyer jeg meg selv?

Den som med ord eller handling bedømmer eller dømmer noen andre, dømmer og avslører samtidig seg selv, - som sann eller falsk.

Det skal ydmykhet, ærefykt, saktmodighet, forsiktighet, mot og litt av hvert til for å våge å bedømme eller vurdere andre!

Stor makt, stort ansvar.

Ordets makt, som er ærlighet i sann kjærlighet.

---

Er jeg da blitt deres fiende fordi jeg forteller dere sannheten?” Spør Paulus i Galaterbrevet 4, 16.

---

Mange mennesker snakker om kjærlighet, - sier de samtidig hvordan, og til hva?

Er det kanskje egentlig ”kjærlighet” til penger og Mammon de snakker om? Eller til egoistiske seg selv?

Var det kanskje egentlig en Kjærlighet på pinne de snakket om eller siktet til?

---

Gudmund kom hjem ifra Steinerskolen og Haugesund som han skulle og burde i dag.

---

Ungene her fikk se første episode av filmen om ”Anne of Green Gables” i kveld. Bygd på en fortelling ifra Lucy Montgomery, med handlig ifra Prince Edward Island, en øy i Canada, Nord-Amerika. Filmen på norsk noe tendensiøst kalt ”Anne fra Bjørkely”.

Også en tendensiøs fortelling og film, men likevel jo interessant. Hvilket jeg skal komme tilbake til.

---

Selv så jeg sent i kveld den amerikanske filmen ”Constantine” ifra 2005, regi: Francis Lawrence. Basert på karakterer fra DC Comics / Vertigo Hellblazer - tegneserie.

I grunnen en interessant film, - i likhet med flere andre amerikanske filmer ifra de senere år basert på tegneserier! Stort mere vil jeg, iallfall ikke nu og enda, her si om den. Bortsett fra å si at denne ikke er blandt de dårligste, men både er tankevekkende og interessant. Om himmel og helvete, tilgivelse og anger, med mere. Også interessante scener ifra Helvete.

---

Nytt nr. av tidsskriftet ”Innsyn”, nr. 3 for 2007, ankom med posten i dag. Også absolutt interessant.

Blandt annet en artikkel av Ranveig H. Kristiansen med overskriften: ”Er treenighetslæren bibelsk?” Med følgende ord som innledning: ”Det er knapt noe bibelsk emne som har vært årsak til større dissens blandt kristne enn treenighetslæren. Folk er blitt brent på bålet av denne grunn. Er denne læren bibelsk, eller er det andre vinklinger som gir større mening og virker mer fornuftig? Denne artikkelen klargjør en rekke punkter i forbindelse med treenighetslæren.”

Jeg har ikke rukket å lese den enda.

---

Jesus snakker om den utilgivelige synd, - og sier hos Matteus 12, 31 – 32:

Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot nden skal ikke menneskene bli tilgitt. (32:) Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den hellige ånd, skal ikke få det tilgitt, hverken i denne tidsalder eller i den kommende.”

Og sier det slik hos Markus 3, 28 – 29:

Sannelig sier Jeg dere: ”Alle synder og enhver bespottelse de uttaler, skal bli tilgitt menneskenes barn. (29:) Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri tilgivelse, men blir skyldig til evig dom.”

---

Det åndelige, det sanne, ekte og guddommelige åndelige, er meget så viktig og vesentlig for oss mennesker.

---

Faderen, Sønnen og Helligånden. Den hellige treenighet. Gud. Tre i en – og en i tre.

---

Et annet sted jeg her vil nevne hvor Jesus snakker om synder og tilgivelse, er hos Lukas 17, 1 – 4:

Så sa Han til disiplene: ”Det er umulig at ikke forførelser må komme, men ve den som de kommer ved! (2:) Det ville vært bedre for ham om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. (3:) Ta dere i vare! Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du tilgi ham. (4:) Hvis han synder mot deg syv ganger om dagen, og syv ganger på en dag kommer tilbake til deg og sier: Jeg omvender meg, så skal du tilgi ham.”

---

***** 

-- Lørdag 20.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 4, 8 pluss-grader Celsius.

På det høyeste i dag var temperaturen her ute 12 pluss-grader. Mest overskyet i været. Mørkner nu her ute ved 19-tiden.

---

I kveld skal vi se en episode eller to av en annen film-serie. Fikk tak i 8 episoder av tv-serien ”Bonanza”, ifra 1960.

---

Efter to episoder av ”Bonanza” så jeg en annen film, - den meget bra ”The Emperor`s Club” (”Keiserens klubb”) ifra 2002, regi: Michael Hoffman.

Med handling ifra en skole for gutter i ungdommen, med pengesterke foreldre. En av guttene som kommer dit, omkring 15 år, er i trass-alderen og gjør meget dårlig innflytelse gjeldende og skaper store problemer. Hans lærer stilles dermed overfor en stor og vanskelig utfordring. Derifra beveger filmen seg omkring 25 år frem i tid, og vi ser hva som videre har skjedd. En realistisk, skarpsindig og dypsindig studie av en film, fortalt på en elegant og god måte. Om tillit, og det å gjøre sitt beste, og om trass og svik.

Ungdommen i trass-alderen var mildt sagt utrolig meget lik Balder i sin oppførsel, efter det som skjedde i møtet i Vikedal! Mens jeg var å sammenligne med hans lærer. Jeg kommer eventuelt tilbake til handlingen i denne filmen. Tenkte å la resten av familien her få se den med det første, - og regner med at den er lærerik og gjør inntrykk! Kanskje endog Trude vil komme til å forstå og skjønne ett og annet?

---

Tenkte jeg skulle si noen flere ord om Trude sitt forhold til avtaler. Hva hun gav uttrykk for i møtet på Steinerskolen i så måte overrasket ikke meg. Det skal lite til for at hun glemmer at hun har gjort en avtale eller blitt enig med noen om noe, fordi hun ofte har null respekt for slikt noe.

---

***** 

-- Søndag 21.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 7, 8 pluss-grader Celsius.

Nokså bra og behagelig vær. Dag-temperaturen her ute på det høyeste 17, 4 pluss-grader i dag.

---

Gudmund skulle på fjelltur i dag tidlig, sammen med Pål. Trude sa til meg, da jeg spurte, at hun hadde sagt at det var ok. Hun har som vanlig glemt at vi begge skal være enige om slikt noe. Vi kan for eksempel bli enige om at døren til Vedbua skal være lukket igjen om natten, eller at lyset i entreen skal være av om natten, at vi skal spare på potetene, osv., - men hun glemmer likevel fort og om og om igjen slik enighet. Slik er hun, i smått som i stort.

Det tar gjerne mange år før hun tilnærmet lærer seg slikt noe, nok til at jeg kan regne med at hun gjør som vi er blitt enige om.

Hun har en meget mangelfull evne til å lære av sine feil. Dette problemet har gjort seg mange slags underlige og rare utslag.

---

Hun sier hun er kristen, og har beveget seg så langt bort vekk ifra det kristne og inn i det anti-kristne! Oppmuntret og støttet av hva, og hvem …

En kristen hustru skal for eksempel i følge hele Bibelen og NT ”underordne seg under sin mann i alt” (- henviser for eks. til Ef. 5, 24, og 1. Pet. 3, 1), om ikke noe annet er avtalt.

- Hva er det du i det heletatt hører efter meg i, og med? Ingenting? - Det er mye det, sa hun. - Som for eksempel hva? sa jeg. – Nevn meg et eneste eksempel?

Hun kunne ikke komme på noe som helst. Efter litt sa hun: - Betingelsen er at mannen respekterer sin kone. – Det står i Bibelen ikke noe som helst om noen slags betingelser eller vilkår, sa jeg. Så tvert imot. Det står at jeg skal ære deg, som min egen kropp, - og om nødvendig fjerne den armen eller foten som svikter. Respektere deg? Det er respekt og ros og ære du har fått for mye av, og som har blåst opp din hovmodige kjerne til en enorm ballong, med stinkende luft.

Hun sa ikke mere, og jeg tenkte på molboen som hermer efter vismannen, - overbevist om å være vismannen.

---

Jeg har vært altfor svært så meget tålmodig med henne. Men hvordan kunne jeg annet?

Et godt spørsmål. Hvordan kunne jeg og burde jeg annet?

Jeg har gjort mitt beste, men har det vært godt nok?

Jeg har nu efter hvert, særlig i de siste måneder, blitt så besmittet av henne at jeg også stinker! Og hva med resten av familien efter hvert? Jeg tar den hæslige stanken som et dårlig tegn, og bør vel bedre forsøke å forstå meningen og årsakene, - eller bedre og sterkere medisin!

Hvor åndelig betinget er denne sykdommen?

Jeg har vært gjest i forferdelige, forskrekkelige familier, hvorifra jeg gjenkjenner den samme eller lignende hæslige stanken. Jeg har da ikke vært i tvil om årsakene.

Hun benekter stanken, - seg selv lik nu i den store fornedrelsen.

Jeg har i den siste måneds tid eller mere begynt å vaske meg omtrent hver kveld.

Jeg har et godt immun-forsvar og gode medisiner, men kjenner meg, enda iallfall, i det her tilfellet ganske så maktesløs.

---

Ordsp. 6, 27 – 29:

Kan noen sanke glør i sitt fang

uten at klærne begynner å brenne? (28:) Eller kan noen gå på glør

uten at føttene blir svidd? (29:) Slik går det også med den

som har omgang med sin nestes kone.

Ingen som rører ved henne,

kommer ustraffet fra det.

---

Et ekteskap i splittelse, slik som vårt, innebærer en mann og en kone som er i stor nød.

Men hvem skal vel kunne hjelpe Trude nu?

Vi ble iøvrig begge da vi var i mekling hos Familieveilednings-kontoret i Haugesund tilbudt rådgivning videre, hvilket jeg anbefalte Trude, men hun ikke var interessert i.

---

Jeg så den samme filmen enda en gang i kveld, ”Keiserens klubb”, sammen med resten av familien. Trude og Gudmund også. Jeg spurte Trude om hun gjenkjente Balders oppførsel og fant den tankevekkende å se på film. Hun sa forknytt og flau at hun ikke i det heletatt gjenkjente den. Mens Gudmund var med i Fniseklubben på filmen.

---

Jeg har vært i Østkløften og saget og ryddet i dag igjen. Da jeg kom inn igjen efter noen timer satt Trude og snakket med noen i telefonen, og hadde sendt ungene opp for å se en film.

Det var Danielle ifra Steinerskolen hun snakket med. Jeg hørte at hun ville forsikre seg om at Danielle hadde forstått at hun ville at Gudmund skulle begynne på Steinerskolen. Og sa noe om at jeg aksepterte det, men ikke ønsket eller støttet det. Og at ingen av oss noensinne har nektet eller forhindret Gudmund å begynne på Steinerskolen, eller å gå der.

Jeg satte meg ned for å høre mere og for en nødvendig hvil. Hun hadde en lengre samtale med Danielle, hvor hun ordla seg nokså godt og vel, og fortalte Danielle litt om årsaken og bakgrunnen for at vi hverken vil eller kan underskrive Ingeborg Nyland sin kontrakt. Trude ordla seg slik hun har hørt meg gjøre det, og samtalen med det hun fortalte virket fornuftig og grei. Jeg tenkte at det var klokt funnet på å gi Danielle et innblikk i hva som har skjedd i saken, og gav efterpå Trude ros for det. Hun sa da, - at hun egentlig bare hadde telefonert henne for å forsikre seg om at Danielle på møtene hadde forstått det slik at hun, altså Trude, ønsket at Gudmund skulle begynne på Steinerskolen i Haugesund. Men at det ble en lengre samtale ut av det.

Jeg sa til Trude at hun også faktisk har underskrevet på brever ifra oss hvor det tydelig fremgår at også Steinerskolen vil være for dårlig for våre barn, og uansvarlig for oss å ha ønske om. Hun sa, at hun ikke husker det. Det er ikke så lenge siden, sa jeg. Og det er ikke bare en gang, - og at den vår holdning vel har vært gjeldende i 15 års tid? – Jeg husker ikke det, gjentok Trude. Og jeg sa, - at Jesus i Bibelens NT forteller oss at et ekteskap og en familie i splittelse står for fall. Det er så utrolig sant som det er sagt.

Hun svarte ikke noe på det heller. Hun har forlengst gjort det til ”en vane” å si at det som står i Bibelen egentlig bare betyr det motsatte av det som står der.

Trude fortalte efter telefon-samtalen at Danielle hadde sagt at hun ikke hadde fått tilsendt noen kopi av kontrakten til Ingeborg Nyland. Til tross for at det står i kontrakten at også Danielle skal underskrive den. Altså har hverken hun eller Vahan fått kontrakten tilsendt! Vahan sa også at han hverken har sett den eller fått den tilsendt. Og både Danielle og Vahan reagerte naturlig nok, som oss, med forundring på at det allerede foreligger en ferdig kontrakt ifra Ingeborg Nyland sin side. 

Jeg sier til Trude, at Ingeborg Nyland sine fordekte hensikter har forlengst vært, og er fortsatt – og enda mere – tydelige og entydige nok: Å splitte og ødelegge hele vår familie, mest mulig grusomt og fullstendig. Og jeg sier, at det vil være temmelig så uansvarlig og ille dumt å tro noe som helst annet i så måte. 

Det kan, forteller jeg, være rimelig grunn for å tro at ideen og forslaget om en kontrakt er fremkommet ifra Steinerskolen sin side. En hypotese, som egentlig ikke er særlig betydningsfull. Men Ingeborg Nyland og resten av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har med iver kastet seg over ideen om en kontrakt, for derigjennom å forsøke å fremstille oss som foreldre som uansvarlige og utilregnelige og hjelpetrengende, og underlegne, - men som iallfall ”et stykke på vei har skjønt vårt eget beste”, og har underskrevet. Og som dessuten i så fall kan sies å ha underskrevet på en ”samarbeids-avtale” hvor Ingeborg Nyland og kompani kan dirigere alt og hva som helst, og true med alt og hva som helst. Av hvilken som helst sann eller falsk grunn. Og endog med hvilkne som helst løgner, - skriftlige så vel som muntlige. Overfor og til hvem som helst.

Hva er det vel iøvrig de tror og tenker om seg selv!?

Er det for eksempel, noen av de som er eller har vært mor eller far til ni barn?! Og ikke bare til ni barn, - men til ni friske, sunne, sterke, glade og mildt sagt meget så oppegående barn?!

Og er det for eksempel noen av de som selv har hatt hjemmeskole eller hjemme-undervisning for sine barn?!

Hvem og hva er det de tror at de er for noe egentlig?!

Vel, - det har de, mildt sagt, sagt meget så mye om!

---

***** 

-- Mandag 22.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 11, 4 pluss-grader Celsius.

Overskyet. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 12, 6 pluss-grader.

---

Trude telefonerer i dag tidlig Expert Brødrene Jakobsen i Haugesund for å fortelle at vi ikke engang får start på vaskemaskinen som ble kjøpt der torsdagen. De gir henne telefon-nummeret til reperatør Karstein Veastad, og han sier til Trude at han skal komme og se på den om et par dager.

---

Jeg så i går kveld enda en film ifra en gutte-skole. En skole for mistilpassede gutter i Frankrike, i 1948. ”Les Choristes” ifra 2005, regi: Christophe Barratier. På norsk under tittelen ”Mathieu og korguttene”.

På det nærmeste en slags miljø-skildring. Realistisk handling og realistiske karakterer, godt filmatisert, med en fengende, dog noe overfladisk, næringsfattig, krass og firkantet, fortelling. Tydelige skurker og helter i spissen av fortellingen, som voksne. Særlig da den onde rektoren, og den snille hjelpe-læreren som også er skolert i sang og musikk. Sistnevnte medmenneskelig og hjertegod av seg, og med en viss dypsindighet og pedagogisk sans. Et rotte-reir av en skole!

Et rotte-reir av enn skole, - og sånn sett ingen barne-film. Når så i tillegg den snille helten sprer om seg med løgner, kan det for barn som ser filmen virke imot sin hensikt at den er fengende og interessant. Hvite løgner, - ikke vondt mente løgner, - men dog. Sånn sett er barnas oppførsel og snakk heller ikke eksempler til efterfølgelse. I disse tingene er filmen noe for utydelig, - og vil jeg ikke uten videre anbefale. Den burde først ha vært bedre bearbeidet, og er sånn sett enda uferdig og ikke bra nok.

---

Jeg telefonerte i dag igjen Fylkesmannen i Rogaland, ifra ved 13-tiden. Angående seperasjonen kunne jeg postlegge meklings-attesten og saken vil bli gjenopptatt og ferdig-behandlet. Trude vil da bli kontaktet, ble jeg fortalt. Angående Gudmund og foreldre-ansvar og tilsyns-plikt, som jeg undrer på om det vil være riktig å fraskrive seg, så var hun jeg må snakke med det om ikke ledig før i morgen.

---

Frøydis og Stauda fanger riktig så mye fisk, store og små, og har laget til et slags oppdretts-anlegg for ørret borti en av bekkene. Økologisk. Tusenvis med småfisk der nu, og en hel del store.

---

***** 

-- Tirsdag 23.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 9, 3 pluss-grader Celsius.

Overskyet først på dagen, derefter sol og finvær. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14 pluss-grader.

---

Det var fem ørner her ute i går. En eller to å se også i dag.

---

Gudmund kom ikke hjem i går heller.

Trude telefonerer ham ofte både en og flere ganger pr. dag for å si til ham at han må komme hjem, og er tydelig bekymret når hun opplever at han ikke gjør det, men forsøker da mest mulig å bagatellisere det hele eller å late som ingenting. Særlig hvis jeg sier noe som helst, - for eksempel spør om Gudmund har kommet hjem. Gudmund på sin side både lyver og er upålitelig overfor henne og finner også på grovkornede unnskyldninger. Som hun igjen og forknytt, og fordekt engstelig, forsøker å bortforklare og å fortie. For eksempel med å si at han tross alt ikke er noen liten unge, at han jo er 16 år.

---

Store branner hærjer i California nu, melder Nyhetene.

---

Det meldes i Nyhetene nu også at strøm-prisene i Norge har steget mye i den siste måneds tid og enda vil stige mere, til tross for fulle vann-stander hos kraftverkene. Som årsaker nevnes høye olje-priser, og at strøm-prisene i Norge nu bestemmes sentralt i Europa, og en fra nyttår kommende Co2-avgift på strømmen.

---

Store deler av verden har i løpet av de siste hundre års tid veldig og stadig mere og mere gjort seg nokså fullstendig avhengig av den svarte oljen som stor-industrien pumper opp ifra jordens indre.

En dramatisk endring i så måte må nødvendigvis komme om ikke lang tid. Med meget store og katastrofale konsekvenser!

---

Meklings-attesten sendes med posten til Fylkesmannen i Rogaland i dag.

Jeg blir mere og mere medskyldig i Trude sine ødeleggelser og svik jo mere jeg nøler og utsetter det. Og jeg vil meget så alvorlig svikte både barna og Trude, og Gud og meg selv og verden om jeg ikke får det unnagjort.

Det er meget så tydelig nok ingenting annet som nytter overfor Trude.

---

Trygve Einar Gjerde telefonerte ved 10-tiden og snakket litt med meg. Og Trude snakket litt med ham efterpå.

---

Jeg telefonerte og snakket litt med mormor ved middagstid. Gav henne kortfattet informasjon om familiens situasjon nu.

---

Jeg påbegynte forleden dag noe som antagligvis blir en lengre artikkel eller en liten bok, om ”Ekteskap og skilsmisse – i det kristne perspektiv”. Begynnelsen ser foreløbig slik ut:


Det kristne ekteskapet er meget mere solid, naturlig, betryggende og velfundert enn andre former for ekteskap. Derfor har også store deler av verden i lang tid, gjennom mange århundreder, mere og mere nærmet seg de kristne standarder for ekteskapet, - også tilsynelatende uavhengig av kristendommen.

Men samtidig har på mange områder særlig siden omkring år 1900 og 1950 efter Kristus ifra den vestlige sivilisasjon vært påbegynt en kvantitativ stagnasjon og et tilbaketog i forhold til det kristne, herunder også det kristne ekteskapet.

Hvordan – og hva – er det kristne ekteskapet slik det fremgår av Bibelen? Hva er det som kjennetegner dette forholdet mellom mann og kvinne, og dette forholdet til omgivelsene og samfunnet, og til fortid og fremtid, - og hva er det som gjør det så fordelaktig og så rett og riktig?

---

Jeg og Frøydis kjørte til musikk-skole i len i dag, og Trude ble også med. Jeg glemte brevet til Fylkesmannen, som skulle postes, hjemme.

Da vi kom hjem omkring 17-tiden laget jeg til mat. Pizza, brød og lasagne. Gudmund kom også hjem. Men både Trude og Gudmund forsvant straks. Litt efter at maten var ferdig gikk jeg ut og ropte på Stauda. Hun var i en av skråningene i Vinberget, og der så jeg var også Trude og Gudmund – og Idun. Jeg ropte til Trude: - Er det enda mere falskhet og provokasjon? Hun ropte tilbake: - Jeg visste ikke at Idun var her.

Jeg gikk inn igjen. En stund efterpå kjørte jeg til Vikebygd for å postlegge brevet med meklings-attesten, til Fylkesmannen. Jeg sa til Frøydis at jeg bare skulle ut for et lite ærend. En halvtimes tid efterpå var jeg tilbake igjen. Alle satt i stuen, også Idun, med Mariel og Urda på fanget, men Trude var ikke der. Jeg ba Idun om å dra sin vei, hvilket hun gjorde. Hun spurte først Urda, om Urda syntes hun skulle dra sin vei. Jeg erindret straks Urda på Iduns fang hos Margret! Jeg sa til Idun at det ikke er Urda som avgjør om Idun skal være her eller ikke. Jeg beklaget også at det virket som at Idun ikke hadde skamvett, og håpet Idun forstod hva jeg mente. Gudmund forsøkte seg noen ganger, med blandt annet å si at Idun var hans gjest og at jeg var uhøflig og frekk. Men alt var i grunnen bare rolig og fredelig. Idun hadde kommet hit med bussen sammen med Gudmund, fortalte Gudmund da jeg spurte. Jeg sa til Gudmund at han, og Idun, burde holde seg for god til å forsøke å så mere splid og ufred mellom meg og Trude, og i familien.

Jeg spurte hvor Trude var hen, og fikk høre at hun ifra Vinberget hadde sett at jeg kjørte bort, og at hun trodde jeg kanskje skulle postlegge brevet. (Men vet ikke om hun visste at jeg glemte det tidligere i dag.) Det fremgikk av hva jeg videre ble fortalt at hun antagligvis hadde fortalt at hun var redd, - at jeg var farlig – og ved en tidligere anledning, efter at hun hadde snakket med Balder i telefonen, hadde tatt kvelertak på henne, og at hun nu fryktet hva jeg kunne finne på å gjøre og derfor hadde gått ut noe sted uten å si hvor og hadde lånt med seg Gudmund sin mobil-telefon. Men at hun først hadde telefonert Trygve Einar Gjerde. For, fortalte Stauda, å si at hun var redd og ville at han skulle komme hit og være her, - men at han måtte være hjemme hvor han passet sitt barnebarn. Stauda fortalte også at hun hadde tatt med seg sovepose og dyne. Jeg fortalte ungene at det Trude hadde sagt om kvelertak og om at hun var redd, naturligvis bare var løgn og utspekulert tull og tøys – som vanlig. At Trude visste at jeg i dag har postlagt brevet til Fylkesmannen, og at hun derfor synes som å være nokså desperat. Og at hun kanskje nu er ute efter å frembringe mere spetakkel, og leker ”jomfruen i nød” – et i vår tid meget alminnelig og ille fælt kvinne-triks, eller hekse-triks.

Jeg og ungene forberedte oss på å se ny episode av ”Det lille huset på prærien”, og Trude telefonerte. Hun spurte om hun hadde noen grunn til å være redd, og jeg spurte om for hva da? Og jeg sa, - at det er vel ikke første gang hun invitere Idun hithen eller at hun driver med falskhet og provokasjon? Og at jeg er blitt vant med det, og at det for så vidt er lite nytt med det. Men at jeg dog hadde håpet at hun lot det være. Jeg spurte også hvor hun var hen. Hun sa at hun ikke var langt unna, og ute med månen under himmelen, og at hun kommer snart hvis hun begynner å fryse. Jeg sa at hun vel bør komme før hun begynner å fryse, så vi slipper å være bekymret for henne. Hun sa at hun kommer kanskje snart, hvis hun begynner å fryse. Jeg spurte om hun vel ikke hadde tenkt å finne på galskap igjen, og hun sa nei, at hun bare syntes det var så fint ute i måneskinnet. Jeg sa at ungene hadde fortalt at hun hadde telefonert Trygve Einar Gjerde, - for å forsøke å få ham til å komme og hjelpe ”jomfruen i nød”, imot den farlige Rune. Hun sa: - Nei, det er ikke slik som du tror. Det var heller han som lurte på om han burde komme å hjelpe ”jomfruen i nød”, - og jeg sa at det ikke var nødvendig. Bare hør på lyd-opptakeren, hvis du ikke tror meg. Men jeg kommer snart. Det er bare så fint her ute.

Sånn omtrentlig slik forløp samtalen, og vi andre så film efterpå. Midt i filmen telefonerte Aud Signy Jakobsen, og snakket med meg en stund. Jeg gav henne samtidig et lite innblikk i situasjonen her hjemme. Efterpå så vi ferdig filmen. Trude kom efter en stund, og agerte som hun var noe redd og klar til å springe ut igjen. Derefter forsvant hun en stund igjen, kanskje en times tid, sammen med Gudmund, jeg vet ikke hvor. rjan telefonerte og spurte efter Gudmund, - jeg sa han ikke var her nu og at jeg ikke vet hvor hen han er, og spurte om jeg kunne gi noen beskjed. Jeg sa samtidig til ham, at han bør betenke hva han kanskje gjør seg medskyldig i, med hensyn til Gudmund. Han sa: - Jeg forstår. Jeg sa: - Bra. Da Trude igjen kom gikk hun til sengs noe efterpå, samme rom som meg, mens jeg satt som nokså vanlig og arbeidet med skriverier og forskjellig. Særlig med boken eller artikkelen jeg har påbegynt om ekteskap og skilsmisse. Ikke minst for også å kunne hjelpe Trude.

---

1. Kor 5, 9 – 13: ”Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. (10:) Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. (11:) Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. (12:) Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? (13:) De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!”

---

***** 

-- Onsdag 24.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 5 pluss-grader Celsius.

Sol og finvær. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 17, 7 pluss-grader.

---

Høstet inn jåkon (Polymnia edulis) fra Peru og skruerot (Stachys affinis) i de siste dagene. Bra avlinger. Jåkon omtrent ti-fold.

Holder så smått på å innvintre lite herdige vekster og røtter. Jeg og ungene har arbeidet i stkløften i dag. Hærlig!

---

Mormor telefonerte et par ganger også i dag. Særlig engasjert i hvordan det går med vaskemaskinen, som ikke i det heletatt virker. Jeg snakket også litt med henne. Hun spurte også om Gudmund var kommet hjem i dag. Jeg sa ja. Hun sa at det var bra, at han nu har sluttet med å bli borte. Jeg sa, - at det er meget så forhastet å si det fordi han i dag har kommet hjem og er hjemme. Hun sa: - Jeg tror det går bra.

I går gav hun uttrykk for noe annet.

Trude telefonerte i dag både reperatøren og Expert Brødrene Jabobsen. Førstnevnte kan ikke komme før i morgen tidlig.

---

Trude sa hun skulle gå seg en tur ved 20-tiden og ble borte en times tid.

---

Jeg hørte på radio-programmet ”Myte-kalenderen” med Terje Nordby, tror jeg han heter, i dag, NRK-radioen. Han snakket i dag om Lilith. Han snakket imot slutten noe om at Lilith var blitt demonisert, - på lignende måte som en forhenværende ektefelle av sin motpart demoniseres efter en skilsmisse. Hvis jeg hørte og forstod ham rett.

Jeg tenkte da på det som har skjedd og skjer i forholdet mellom meg og Trude. Og tenkte at han iallfall om han ønsker det skal kunne få innsikt i det.

---

Sigve S. snakket om at han syntes det var rart at min kone var så fraværende og anonym i bakgrunnen i mine Dagboks-notater. Det var vel ikke derfor hun efterpå gjorde seg så sterkt gjeldende i Dagboks-notatene?

---

Et hjem er det sted hvor du føler deg trygg. Er du ikke trygg hjemme, så har du ikke noe hjem.”

Disse ordene er ifra norske Karsten Isachsen sin bok ”Huspostill for unge mennesker” ifra 1983. Jeg kontemplerer og fordøyer enda på disse hans ord. De kanskje eneste ordene i denne hans bok med korte epistler og lunken kristendom som jeg fant av en viss interesse.

Boken er iøvrig så typisk ”tidsriktig” og trendy, at det er en skam. (Likevel lagtfra av det verste slaget.) Slentrende overfladisk, sjarmerende innsmigrende, ute efter aksept for tingenes tilstand og uforklarlighet i verden, og seg selv – og lettsindig kristendom parret med Arbeiderparti-ideologien. Næringsfattig, billig overfladiskhet og tilfredshet.

---

Den forskrudde og gale Jan Nocon snakket (eller rettere sagt: skrev) om å være omnipotent og megaloman. Det er mildt sagt mange av oss som er det, hvis en betenker saken og ser litt nøyere efter, - fordi det egentlig er et nokså alminnelig menneskelig trekk – både ifra erkjennelser og ifra hovmod og forhastede slutninger. Det har meget å gjøre med hvor absolutte eller skråsikre vi er – i forhold til hva, som vi er, eller ønsker å være. Et hvilket som helst alminnelig menneske kan være temmelig så omnipotent og megaloman, uten av den grunn å vekke særlig oppmerksomhet.

Barn eller umodne mennesker som hermer efter særdeles vise og forstandige mennesker kan i tydelig grad være eller bli det, - likså vel som når og hvis de hermer efter særdeles hovmodige og løgnaktige mennesker. Eller hvem som helst andre. Dette er jo for så vidt interessante fenomener.

Meget av dette handler om ydmykhet og forsiktighet i forhold til Ordet! Og om inspirasjon, fantasi og tillit, med mere.

For et menneske orientert i den vestlige sivilisasjon kan det for eksempel ofte være lettere å legge merke til slikt hos østlige lærere og filosofer, som ofte mere naturlig er åndelig orientert av seg. Bare det å være filosofisk av seg, altså å være glad i visdommen og det åndelige, har mere og mere i mange århundreder nu i Europa blitt sett på som noe suspekt. Særlig, naturlig nok, mere og mere opp imot vår tid nu hvor det babylonske hovmod i korrupsjonens, løgnens, egoismens, politikkens, frihetens og spekulasjonens navn har reist seg enormt opp og utover og innover i det globale landskapet!

---

Hvis du vil at gresset skal være grønnere, så er det ikke nødvendig å se på den andre siden av gjerdet. Gjør gresset grønnere på din side av gjerdet.”

Sier med rette indiske Bhagwan Shree Rajneesh, også kalt Osha. Fra boken ”Gullkorn” på norsk, med sitater ifra hans munn. Han har i mange tiår nu sagt, og sier, mangt og meget viktig og bra. Til tross for at mange i forskjellig grad – og i varierende berettigelse - syns han er både omnipotent og megaloman av seg. (Ingen av oss er perfekte, - heller ikke de som minst av alt er det. Og absolutt ikke de som ikke ønsker å forbedre eller foredle.)

Et interessant, tankevekkende og trist faktum er imidlertid særlig hans uansvarlige forhold til det seksuelle, og til ekteskapet, familie, hjemsted og barn! Jeg skal ikke gå nærmere inn på det her nu. Heller ikke her nu andre store indiske lærere og filosofer.

Han sier blandt annet også, godt og kortfattet formulert:

Et ikke-voldelig menneske er en som ikke dreper noen, ikke skader noen, fordi han er imot å drepe og imot å skade. Men dersom noen prøver å skade ham, også da er han imot å skade. Hvis noen prøver å drepe ham, også da er han imot å drepe. Han vil ikke tillate det. / Han vil aldri starte vold, men dersom vold brukes mot ham, da vil han slåss mot det med nebb og klør. Bare da kan ikke-voldelige mennesker forbli uavhengige; de vil ellers være slaver og fattige og stadig bli ranet.”

Gode formuleringer og forenklinger er som trylle-ord, som kan være særdeles skjebne-svangre – og i sine vinger bære meget meget med seg. Endog ikke alle og enhver er oppmerksomme på dette vesentlige faktum enda.

---

Lydighet er enkelt. Ulydighet krever en noe høyere eller meget lavere intelligens.

---

***** 

-- Torsdag 25.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 4 pluss-grader Celsius.

Soloppgang her ifra omkring klokken 10. Fint vær i hele dag. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14, 9 pluss-grader.

---

Omkring en million mennesker på flukt i California i Nord-Amerika, på grunn av skogbrannene som pågår der nu.

---

Reperatøren var her i dag tidlig. Han mente vann-trykket her er for lavt, at vaskemaskinen derfor ikke virker.

---

Vi kjørte til musikk-skole i Skjold i dag, herifra ved 15-tiden. Frøydis og Urda var hjemme. Gudmund i Haugesund. Derefter innom Ødegård et lite besøk, og derfra til Haugesund hvor vi fikk tilbake pengene for vaskemaskinen, og kjøpte en annen vaskemaskin, lignende den vi har hatt fra før av, i en annen butikk (Elprice). Den nye kostet omtrent 6.000,- kroner. Vi var også et ærend til krahamn, på Karmøy. Kom hjem nokså sent på kvelden. Reperatøren hadde i mellomtiden hentet den vaskemaskinen som vi kjøpte men ikke fikk til å virke, for å bringe den tilbake til butikken, som avtalt tidligere på dagen pr. telefon. Vi traff Irene i Haugesund, og pratet litt med henne. Gudmund hadde lagt seg da vi kom hjem, og hadde ikke fått til musikk-skole i dag. Trygve Einar Gjerde telefonerte både tidligere i dag og efter at vi kom hjem, - og kommer hit i morgen noe tidlig.

---

Til mange av de som spør meg om jeg er så uheldig å røyke tobakk, vil jeg gjerne spørre tilbake: - Bruker du kjemiske medisiner? Bruker du syntetiske, kjemiske klær? Bruker du det hvite, ødelagte, giftige såkalte sukkeret? Forurenser du atmosfæren og jorden med fly-maskiner? Har du noen av barna dine i de offentlige skoler? Kjører du bil eller hest og kjerre? Er kanskje du heller ikke perfekt enda? Er kanskje du også enda underveis, og har ditt å stri med?

---

***** 

-- Fredag 26.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 8 pluss-grader Celsius.

Sol og finvær. Vind utover dagen og kvelden.Temperaturen her ute i dag på det høyeste 15, 4 pluss-grader.

---

Den nye vaskemaskinen virker heller ikke her. Trolig jo også på grunn av vårt lave vann-trykk. Han i butikken sa det skulle gå, - men det gjør det altså likevel ikke. Han snakket om at det er to slags systemer i så måte, at det ene går på nivå og det andre på tid. Og at vi trenger en som går på nivå og derfor ikke forsøker å begynne å vaske før maskinen har tatt til seg nødvendig mengde vann.

Det ser imidlerid likevel ut til at denne vaskemaskinen likevel går på tid. Trude telefonerte og snakket med de i butikken, uten at det ble noe løsning på problemet ut av det, iallfall ikke enda. Vi kommer derfor til å returnere også denne vaskemaskinen, mandagen, hvis det ikke ordner seg.

---

Trygve Einar Gjerde kom omkring 12-tiden og ble her til det mørknet. Og gjorde godt arbeide mens han var her. Reparerte noen vinduer og lekkasjer i taket. Hadde med seg både verktøy, glass, glass-skjærer, stiger og forskjellig. Endel litteratur også. Vi fikk snakket litt med ham også, både ute og inne. Alt bare trivlig og greit. Han ble med en snartur opp til Østkløften også før han kjørte hjem til Bømlo igjen. Inviterte oss til å komme å besøke de, for eksempel en søndag. Han fikk med seg en utskrift av den påbegynte nye boken eller artikkelen min – om ekteskap og skilsmisse, samt Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 26.10. 2007, og en flaske med saft av svarthyll (Sambucus nigra) frukt og blomst, og hjertelig takk.

---

Balder telefonerte, jeg tok telefonen. Han ville snakke med Trude, og ikke meg, og ikke si hva det gjaldt. Han fikk snakke med henne. Han ville bare fortelle at det er han som nu har Gudmund sin mobil-telefon. Trude forteller at Gudmund hadde lånt den bort til Idun, som ikke hadde fått levert den tilbake til Gudmund før hun reiste tilbake til Aurland Landbruksskole i Sogn og Fjordane. Og at det bekymrer mormor at Gudmund låner bort telefonen, fordi hun betaler for at han kan telefonere for inntil 200 kroner i måneden.

Mormor telefonerte også i dag, og også jeg snakket med henne. Hun fortalte blandt annet at hun ikke har snakket med Balder på tre måneders tid, men at farmor har snakket med ham.

Trude mislikte kanskje å høre at mormor ikke har snakket med Balder på tre måneders tid? Det virket litt slik, og som hun undret på om det var sant. Jeg sa til Trude, at det, hvis det er sant, heller er bare fint og en fordel, at Balder dermed lettere får tenke seg om og være i fred uten å ha splittelsen i ekteskapet og familien for nær seg, og bedre får mulighet til å finne ut av tingene.

Mormor snakket også om at hun hadde tenkt på å invitere Balder til seg i Trondhjem, for at han kunne være der hos henne. Jeg frarådet henne det bestemt og kortfattet, sa at det kom til å gjøre forholdene verre og også virke meget direkte ødeleggende for Balder. Hvilket Trude også var helt fullstendig enig i, - og bekymret for. Mormor sa imidlertid straks at hun ikke kommer til å gjøre det, men at det bare var en ide.

---

Voksne mennesker? Som overlater ansvaret for alt, endog for seg selv, til barna!

Litt av en ond sirkel! Voksne mennesker? Levende døde!

---

Vannet koker ikke mens du står og ser på, var det noen som sa.

---

Trude har mishandlet meg så mye og så mye mere og mere at hun for meg har blitt styggere og styggere innvendig, og utvendig. Ser hun det, og skjønner hun det?

---

Det har her til lands blitt innsatt en ny ”kunnskaps-minister” nu i det siste. Hørte ham bli intervjuet på radioen, - og han virket fullstendig svikefull og molbo.

---

Jeg gjengir herunder den påbegynte boken eller artikkelen min, slik som trygve Einar Gjerde fikk den i utskrift:

---

Ekteskap og skilsmisse – i det kristne perspektiv

Av Rune L. Hansen, pr. 20.10. 2007 – 25.10. 2007.


De to som blir ett?

Det kristne ekteskapet er meget mere solid, naturlig, betryggende og velfundert enn andre former for ekteskap. Derfor har også store deler av verden i lang tid, gjennom mange århundreder, mere og mere nærmet seg de kristne standarder for ekteskapet, - også tilsynelatende uavhengig av kristendommen.

Men samtidig har på mange områder særlig siden omkring år 1900 og 1950 efter Kristus ifra den vestlige sivilisasjon vært påbegynt en kvantitativ stagnasjon og et tilbaketog i forhold til det kristne, herunder også det kristne ekteskapet. I tiden efter omkring 1950 er det i disse områder av verden mere og mere bortimot ingenting igjen av det kristne ekteskapet, samtidig som skjøgen Babylon og stor-industrien med sine maskiner og den svarte oljen og atom-kjernekraften besetter og skampletter verden mere og mere globalt, - efter først å ha demonstrert de globale ødeleggelses-krefter over Hiroshima og Nagasaki i Japan. Anti-krist sprenger seg selvbevisst i hovmod frem ifra den mørke kjeller-etasjen i tidsånden - og menneskers bevissthet. Alt skal optimalt og tydeligere og større vendes til det motsatte av rett og riktig!

I en bestselger av en norsk bok ifra 1982, ”Ekteskapet – Duett eller duell?” av David Kvebæk, 4. opplag, begynner første kapittel slik:

Ekteskapet er ute i hardt vær. Tilsynelatende gode ekteskap blir oppløst. Kommer en litt inn på såkalt vellykkede ektepar i seminarer eller i hjemmene, viser de ofte tegn på ganske alvorlige samlivsproblemer. Selv ikke med en del av de ”vellykkede” ekteskapene står det så godt til som man kanskje trodde. Uvær og isvind herjer også langt inn i de kristnes rekker. Det er ikke lenger noen sensasjon at til og med presteekteskap er konfliktfylte og går i oppløsning. / Etter flere tusen timers samtaler med ektepar i krise, sitter en igjen med det inntrykk at det ikke først og fremst er konfliktens karakter som avgjør om det blir skilsmisse, men snarere ektefellenes holdning til ekteskapet som institusjon og sitt troskapsløfte, samt til barnas, familiens og venners reaksjon.”

Denne boken av prest og familie-terapeut David Kvebæk inneholder noen få presise og gode formuleringer , og observasjoner, men er iøvrig, mildt sagt, en overfladisk og elendig bok – sterkt preget av sin samtids forvirring. Den ble forfattet og utkom i den gryende Tøffel-heltenes tid. Eller som han selv (s. 142) sier det: ”Nåtidens ekteskap er preget av den myndige kvinne og den redde mann.”

Den sammenhengen han sier det i, går slik: ”Nåtidens forhold mellom kvinne og mann er radikalt forandret. Få sosiale og politiske endringer i moderne tid kan måle seg med det som har skjedd og skjer i forholdet mellom mann og kvinne. Kvinneåret er ikke årsaken. Det ble bare et lite apropos til det som skjer over den vide jord: kvinnens myndiggjøring. / Litt skjemtsomt kan man si: Nåtidens ekteskap er preget av den myndige kvinne og den redde mann.”

Forfatteren enser iøvrig lite og dårlig at det beskrevne forholdet og den beskrevne situasjonen er sterkt i strid med den kristne lære, slik vi finner den i Bibelen. For eksempel i Ef. 5, 24: ”Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.” Og i 1. Tim. 2, 11 - 12: "En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg. (12:) Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille.” Ingen steder i Bibelen finner en belegg for noe annet eller motsatt! Bortsett fra at følgende kan sies: Skal hun likevel være overordnet sin mann, så må det være enighet om dette eller avtalt. Og skal hun likevel opptre som lærer, så skal hun dog i alminnelighet være bemyndiget av sin mann og hans tillit.

Kan og bør en kvinne innlate seg på slikt noe? Eller en mann, - om han hadde vært kvinne?!

Her kommer dette med forsiktighet, tillit og kjærlighet inn i bildet! (Det er riktig og viktig å være forsiktig.) Forlovelses-tiden er et forstadium til hva som kan bli til et ekteskap. Et kanskje. Hvor de to parter forsiktig og anstendig nærmer seg hverandre. Hvilket enten blir til et nei eller et ja til ekteskap! Hvis ja, - et ja ifra begge parter – inklusive deres foreldre. Et ja begrunnet i tillit og kjærlighet. Hvor dette med tillit og kjærlighet er meget viktig og vesentlig! Også med hensyn til å vite hva ekteskapet innebærer og medfører. Det er alt det sam-ente i disse ting som særlig styrker, bærer og nærer ekteskapet, familien, slekten og samfunnet. Og kan de to virkelig ha kjærlighet og tillit til hverandre? I enighet, trivsel og glede? Så de to blir ett – og snakker med en stemme? Eller som Jesus sier, hos Matt. 19, 6: ”Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.”

Det halve skal heles – og det hele fordeles! Vet de vilkårene og betingelsene for og i det kristne ekteskapet? Altså for eksempel at det er mannen som har det siste og avgjørende ordet, - hvis det ikke er enighet om noe annet! Har de sånn sett den nødvendige tillit og kjærlighet til hverandre? (Jeg sa: - hvis det ikke er enighet om noe annet! Virkeligheten er paradoksal, - og lover og regler har unntak. Og menneskene er på sett og vis ikke til for loven!) Kan partene si ja til hverandre, før og for ekteskapet?

I 1. Tess. 4, 3 - 5 blir det iøvrig sagt: ”For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; (4:) enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, (5:) ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.” Og i 2. Tim. 2, 22: ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.”

Hva Gud har sammenføyd, sier Jesus, skal ikke noe menneske skille. Hva Gud har sammenføyd, skal og kan bare Gud skille. Og hvordan Gud om nødvendig vil ha skilsmisse sier Bibelen også klart og tydelig sitt om. Hvilket jeg skal komme tilbake til, - men først: De dypsindige og skjønne ordene – til ektefolk - i 1. Pet. 3, 1 – 7:

Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, (2:) når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. (3:) La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. (4:) Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. (5:) For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, (6:) likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere nå blitt, dersom dere gjør hva godt er, og ikke lar dere skremme av noe. (7:) Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.”

Hvor kommer det fra, det uværet som blåser over ekteskapet? Spør David Kvebæk i sin bok. Og han sier særlig (s. 15) følgende: ”Vi behøver ikke lete lenge etter årsaker. Industrialiseringen har skapt en verden på flukt. Flukten fra natural-husholdningen, flukten fra landsbygda, flukten fra familien, flukten fra samlivs-institusjonene, flukten fra de myke verdier, flukten fra ekteskapet – denne gamle samlivs-institusjonen. Vi har tatt vår tilflukt til pengene, til byene, til forretningene, til institusjonene, til underholdnings-bransjene. Vi flykter og kjøper ømhet, nærhet, lyst-opplevelse, kropps-kontakt og ”kjærlighet” og betaler i beste fall med penger, i verste fall med ødelagt ekteskap, familie og samvittighet. / Samfunns-utviklingen har fjernet bånd som har bundet tidligere generasjoner til armod og slit. Vi er blitt så frie, så frie. Men makter vi å bruke denne friheten til noe godt og oppbyggende? Eller bruker vi friheten til å velge det lettvinte, det glatte og kalde? Vi må innrømme at vi er ufrie midt i vår frihet. / Vi har valgt livsformer som har ført til en av-humanisering av mange sider ved samfunnet.”

Sant nok. Men trenger vi eller skal vi eller bør vi av disse grunner eller andre grunner endre vår holdning til ekteskapet og familien? Og hva er det som i så fall er vår holdning? Og hva er i så fall konsekvensene, også de sosiale og samfunns-messige, av den holdning vi gjør oss til representanter for? Trenger vi eller skal vi eller bør vi av noen som helst grunn eller grunner endre eller forlate den bibelske læren om ekteskapet og familien? Kanskje tvert om, - er den bibelske læren om ekteskapet og familien mere aktuell og viktig enn noensinne før?

Hvordan – og hva – er det kristne ekteskapet slik det fremgår av Bibelen? Hva er det som videre kjennetegner dette forholdet mellom mann og kvinne, og dette forholdet til omgivelsene og samfunnet, og til fortid og fremtid, - og hva er det som gjør det så fordelaktig og så rett og riktig?

I et kristent ekteskap resulterer ikke så lett krangel om smått eller stort eller ditt og datt i en skilsmisse! Ikke minst også fordi det alltid er enighet om hvem som har det siste og avgjørende ordet.

Og om det ser riktig så ille ut, så resulterer en eventuell skilsmisse også i noe annet og bedre! I hva en kanskje og forhåpningsvis kan kalle en konsolidering eller forsterkelse av kristendommen. Nemlig i fruktene av den eventuelle strid og splittelse som Jesus har gjort oss oppmerksomme på! (Luk. 12, 51 – 53.)

Det blir sagt i GT hos profeten Amos 3, 3: ”Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det?”

Og profeten Malaki 2, 16 sier: ”Jeg vil ikke vite av skilsmisse, sier Herren, Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd, sier Herren, Allhærs Gud. Så vokt dere vel i sjel og sinn at dere ikke er troløse.”

En familie eller et ekteskap som ligger i strid med seg selv, som er splittet, som ikke er sam-arbeidende, hvor ikke enighet eller fordragelighet råder - kan imidlertid ikke bli stående, sier og uttrykker blandt annet fredsfyrsten Jesus. Og mere til! Matt. 12, 25 forteller oss at: Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: "Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående.”

Og hos Luk. 12, 51 – 53 sier Jesus: ”Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. (52:) Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; (53:) far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.”

Samtidig sier Jesus i Matt. 5, 31 – 32: ”Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. (32:) Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.”” Han sier endog, - som for å understreke at slikt noe skal en ikke kverulere seg bort ifra, hos Matt. 5, 28: ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.”

Jesus sikter her selvfølgelig ikke bare til den seksuelle hor, - som er sex før eller utenfor ekteskapet. At Jesus her, som Han og Bibelen i andre relevante sammenhenger, med hor sikter til hor i vid betydning av ordet trenger ingen å være det minste i tvil om!

Jesus snakker endog også, - om viktigheten av om nødvendig i Jesu navn endog også å forlate sin familie! Hos Lukas 18, 29 – 30, og Matteus 19, 29 . Hvor Jesu ord minst er å forstå i dobbel betydning, når han hos Lukas sier: ”Sannelig sier Jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller foreldre eller brødre eller hustru eller barn for Guds rikes skyld, (30:) som ikke skal få igjen mange ganger mer i den tiden som er nu, og evig liv i den kommende verden.” Noe nokså lignende sier han, naturlig nok, også i Lukas 14, 26 – 27.

Og Paulus sier i 1. Kor 5, 9 – 13: ”Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. (10:) Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. (11:) Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. (12:) Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? (13:) De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!”

Et ekteskap eller en familie i splittelse, er et ekteskap eller en familie i stor og dyp nød. I neste-kjærlighetens navn ønsker vi å hjelpe i slike tilfeller. Men at det kan være vanskelig, og har vært vanskelig, er det svært så mange vitnesbyrd om. I omtalte David Kvebæk sin bok, er det svært så lite og dårlig hjelp å finne. Og slikt har som oftest og mere og mere vært det typiske mange steder i verden! Jeg kunne ha nevnt svært så mange eksempler, særlig ifra de siste hundre års tid, - hvor særlig to triste faktorer synes som å ha gjort seg sterkt gjeldende. Den ene er lunken kristendom. Den andre er dårlig medmenneskelig og psykologisk forståelse. Begge disse to faktorene henger nært sammen med hverandre, og med samfunnets forhold iøvrig. Jeg skal her bare nevne enda et eksempel, - også en veldig typisk bok. Den norske boken ”Hjelp til hjelp – Veiledning i sjelesorg og hverdagspsykologi”, ifra 1989, av Gunnar Elstad. En groteskt ukristen og dårlig bok, om familie-liv, ekteskap, skilsmisse og forskjellige menneskelige forhold. At boken dog er ment som å være kristen, er egentlig et forunderlig og tankevekkende bedrageri. Når slikt noe skal hjelpe mennesker da må det gå ille dårlig! Og det er nettopp det det jo har gjort.

Det er sikkert og visst at vi trenger fag-kompetanse på området familie-liv, ekteskap og skilsmisse. Men når slik fag-kompetanse eller sak-kyndighet blir forsøkt funnet i flukten bort ifra Guds ord og mennesket, da blir det et forskrekkelig resultat, – og ikke mye ”kristendom” igjen!

Kanskje er det dog likevel i Guds ord vi finner fag-kompetansen og sak-kyndigheten, - som den har vært der hele tiden?


--- 

***** 

-- Lørdag 27.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 9, 4 pluss-grader Celsius.

Vinden gradvis økt i styrke til i dag tidlig, med litt regn i. Vind og regn videre hele dagen. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 15 pluss-grader.

---

Ankom et brev til oss datert Oslo 23.10. 2007 ifra Christian Beck forleden dag. Han skriver:

Hei! / Marta Straume og jeg har en rekke formelle brev i viktige hjemmeundervisningssakene i tiden 1990 – 2000. Vi samler nå noen av brevene i en kildesamling om denne spesielle epoken i norsk hjemmeundervisning og norsk skolehistorie. Vi vil skrive hvert vårt korte innledningskapittel. Resten av boka vil være i kronologisk rekkefølge utvalgte brev fra de viktigste hjemmeundervisningssakene i perioden. Noen av brevene gjelder din (deres) sak. Da familiens (foreldrenes) navn i disse sakene allerede er offentlig kjent, i media og i offentlige dokumenter, har vi valgt ikke å anonymisere foreldrenes navn i sakene. Barnas navn vil bli anonymisert ved ”sladding”. Hvis du har noen kommentarer til denne framgangsmåten ber vi deg gi oss disse innen 10/11 2007. / Hilsen / Christian Beck (+ underskrift)”

---

Greit nok. Og fin-fint med en slik kilde-historisk bok, som forhåpentligvis i noe omfang vil nå ut til folk og mennesker. Uunngåelig nok vil den vel komme til å vise litt av bakgrunnen for de groteske overgrepene og trakasseringen vår familie og andre familier har blitt utsatt for, som det enda ikke er blitt ryddet opp i – og som til dels enda pågår, flere steder og på flere plan og nivåer!

---

Vi mottok i dag enda et brev ifra Staben i Vindafjord kommune-administrasjon, ved stabs-rådgiver Arne J. Borgemyr, angående tilsyn for hjemme-undervisning. Brød-teksten i brevet går slik:


TIDSPUNKT FOR TILSYNSBESØK HOS DYKK


Me viser til hyggeleg møte hos dykk for ikkje så lenge siden.


Som avtalt sist, skulle me finne ein dato i november der me kunne kome tilbake til dykk og ha eit meir formelt tilsyn av den heimeundervisninga de driv.


No ber eg om at Per Ivar Ertresvåg og Arne Borgemyr kan kome til dykk


Fredag den 23. november kl. 12:00 – ca. kl. 15:00.


Me ønskjer då å snakke både med dykk to foreldre og med dei barna som no er i grunnskulealder og få presentert kva dei arbeider med - og korleis. Når det gjeld detaljar elles, vil me kome tilbake til det litt seinare.
Med helsing


Arne J Borgemyr,

Stabsrådgjevar – (Underskrevet.)Kopi: Per Ivar Ertresvåg


---

Også greit nok. Og forhåpentligvis ikke noe lureri? Hvorvidt det er lureri eller ikke kan vi naturligvis enda ikke være sikre på. Men det virket iallfall absolutt ikke slik. (Hvilket i verste fall nettopp kan ha vært hensikten!)

Det ligger imidlertid et stort mulig potensiale for konflikter i dette at noen eller andre kanskje forsøker å blande seg inn i ting og forhold de kanskje ikke har noe som helst med, eller kanskje heller ikke har kompetanse til å forholde seg rett og riktig til. Vil de for eksempel kunne forholde seg på rett og riktig måte til forskjellen mellom over-ordnede og under-ordnede lover og paragrafer, og ansvars-områder? Og likeså også for eksempel når det gjelder innholdet i det iøvrig suspekte og meget tendensiøse ”Læreplanverket for kunnskapsløftet – Midlertidig utgave juni 2006”?

At noen har sine tolkninger og meninger om og med tingene kan i verste fall resultere i mangt og mye ille og forskrekkelig! Og mangt og mye ille og forskrekkelig er det dessverre i slike anliggender sterke og farlige krefter som håper på og på forskjellig vis arbeider for! I så måte vil en være dum og uansvarlig om en ikke er forsiktig.

---

Når det gjelder detaljer ellers, vil vi komme tilbake til det litt senere,” skriver han. I verste fall kan det ligge store uhumskheter også i en slik formulering!

Liten flue kan iøvrig som bekjent også kunne velte store og tunge lass.

---

Mormor har vært mye bekymret i den siste tid, og hadde også et anfall – og fall. Forholdene her i familien, Trude, Gudmund, Barnevern-tjenesten, osv. Og vaskemaskinen, og det hele alt.

---

Trygve Einar Gjerde telefonerte i kveld og snakket litt med meg. Han tenker å komme igjen omkring tirsdagen eller så, beroende på været og annet. Han forteller at været trolig ikke blir bedre før tirsdagen og derefter. Han tenker på flere reperasjoner, og hadde iøvrig også gode forslag med hensyn til forskjellig praktisk, angående vann-trykket, etc.

---

Tenkte jeg skulle telefonere Bernhard i kveld, men det rakk jeg ikke. Vi her hjemme, Gudmund også, så en ny episode av ”Det lille huset på prærien” i kveld. En episode hvor familien Ingalls befant seg i en snestorm de ble overrasket av og som truet deres liv.

Dette med snestorm vekker nu, efter Synnøve på Karmøy sitt brev, mange slags følelser og tanker i meg, fortsatt!

---

***** 

-- Søndag 28.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt omkring 15 pluss-grader Celsius. Jeg kunne høre vinden her ute i hele natt.

Temperaturen her ute i dag på det høyeste 15, 8 pluss-grader. Litt vind, og regn. Ikke særlig trivlig vær.

---

Norsk ”sommertid” sluttet i natt. Klokkene stilles en time tilbake.

---

Trude har vært roligere og spakere i det siste, efter at Idun og Trygve Einar Gjerde var her. Også Gudmund.

Men hvor lenge varer det denne gangen? Eller skjer det virkelig noe i henne og med henne?

Det virker en smule som hun ikke er så ivrig på skilsmisse mere.

---

Jeg har flere ganger tenkt at det muligvis kunne være en ide å la henne få smake på sin egen medisin, - men får meg likevel ikke til det. Det er vanskelig for meg å få til. Det blir for unaturlig og simpelt.

---

Et ekteskap er også som en slags avtale. Som en slags meget spesiell avtale.

---

***** 

-- Mandag 29.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 9, 8 pluss-grader Celsius.

Overskyet og regn for det meste, men også sol. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14, 6 pluss-grader.

---

Gudmund kom hjem igjen også i dag.

Jeg undrer på om mormor eller noen andre har forsøkt å snakke ham til rette?

Jeg eller Trude ville knapt ikke ha kunnet klare å snakke ham til rette, iallfall ikke om vi ikke snakket med en munn. Våre ord tar han, i sakens natur, snarere motsatt sin hensikt.

Trude tror hun har Balder, Idun og Gudmund med seg, annet enn kortsiktig, når hun gir de medhold, er uansvarlig og dumsnill, - når hun isteden skulle ha sagt stopp, og når hun isteden selvfølgelig skulle ha vært medholdende sin ektemann!

Og Balder, Idun og Gudmund lar seg, som lett nok å forstå, lure av det, kortsiktig.

---

Det virker imidlertid også litt som at min enda uferdige bok eller artikkel om ”Ekteskap og skilsmisse – i det kristne perspektivet” allerede har gjort et viss positivt inntrykk på både Trude og Gudmund, som begge har lest den enda uferdige versjonen. Ikke noe i den er nytt for de, - men det å se en fortettet, samlet, skriftlig fremstilling gjør tilsynelatende et sterkere eller bedre inntrykk. Og gjør forhåpentligvis det hele mere uimotsigelig, solid og håndfast.

---

***** 

-- Tirsdag 30.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt på det laveste 6, 7 pluss-grader Celsius.

Småregn og overskyet i dag. Temperaturen her ute i dag har vært omtrent mellom 12 og 5 pluss-grader.

---

Fin morgenandakt ved Geir Gundersen i radioen, NRK P1, i dag tidlig. Han snakket tankevekkende i all enkelhet om hovmod, eller hovmot, overmot – kontra undermot, fortvilelse.

Det er nok på tide at begrepet og ordet undermot mere blir tatt i bruk og anvendt, som kontra til overmot, for bedre å anskueliggjøre forvirringen i forhold til Herrens rette vei!

---

Brev-konvolutt med brev og kopi av Saks-dokumenter ifra Rigmor med posten i dag. Innholdsrikt og tankevekkende angående hennes opplevelser og situasjon nu med den offentlige Barnevern-tjenesten, skolen, etc. Jeg har så vidt bare sett på det enda.

---

Efter at vi, jeg, Frøydis og Trude, hjemkom ifra Ølen, musikk-skole, i dag ble det fort mørkt. Jeg fikk saget i Østkløften før vi dro. Og Trygve Einar Gjerde telefonerte. Han hadde tenkt seg hit i dag, men hans kone og hennes venninne ville også gjerne være med, og de kan derfor ikke komme før antagligvis torsdagen eller efter.

---

Gudmund kom ikke hjem igjen i dag heller.

Trude satt i kveld to og en halv time, fra klokken 19.30 til 22.05 konstant med telefonen for å forsøke å få ham til å komme hjem, efter at han telefonerte og sa, som vanlig, at han ikke hadde rukket bussen og derfor ville overnatte hos Ørjan. Trude lar seg lure eller er likegyldig hver gang, hvilket får henne til å tro at Gudmund syns hun er snill og gir henne medhold.

Efter at Gudmund telefonerte og hun først snakket med ham i dag sa jeg til Trude at hun for ikke å være likegyldig og uansvarlig burde ha sagt klart og tydelig til ham at han skal komme hjem, at det fortsatt går busser et stykke på vei og at det er forskjellige måter å kunne komme seg hjem på, nokså uproblematisk. Og at dette også i dag, som vanlig, er min klare og utvetydige beskjed, både til henne og til Gudmund. Og jeg sa at hun burde huske hva hun selv gjorde og hvordan hun selv lurte sin mor da hun var på Gudmund sin alder. At hun også derfor ikke kan påstå eller si at hun tror at alt nu er bra og vel. Og at dette at Gudmund ikke kommer hjem ikke er første gangen, men at det omtrent har vært det vanlige ifra begynnelsen. Og at om han ikke klarer å komme seg hjem så er han heller ikke i stand til å gå på Steinerskolen. Jeg sa dette og forskjellig slikt til Trude, og at hennes likegyldighet, avtale-brudd og uansvarlighet gjør henne meget svikefull og stygg. Utrolig nok tok hun i dag mine ord til seg og telefonerte nokså straks tilbake til Gudmund og ba ham om ikke å overnatte hverken det ene eller andre sted, men å komme seg hjem. Hun sa også hvordan. Gudmund svarte med mange slags unnskyldninger, og Trude telefonerte ham mange ganger, efter å ha snakket med buss-selskaper, og Liv Grete Ødegård og Vahan – og meg. Hadde Gudmund villet høre efter så hadde han gjort det, men han ville ikke. Han forsøkte ikke engang. Tvert om.

Det endte imidlertid med at lærer Vahan, som bor i Haugesund, tilbød seg å kjøre å og hente Gudmund for at Gudmund kunne overnatte hjemme hos seg. Det var da blitt nokså sent på kvelden, og vi sa at det iallfall var bedre enn slik som Gudmund hadde tenkt seg det.

Hadde dette i dag vært et engangs-tilfelle, så burde vi uansett ha forholdt oss til det på en ansvars-bevisst måte. Jeg er imidlertid glad for at Trude i dag syntes som å skjønne en smule, og på alvor iallfall forsøkte å være ansvars-bevisst. (Hun sa som vanlig også dumme ting til Gudmund, og til meg, men i dag ikke særlig mye. Mest bare at hun også forsøkte å si til Gudmund at det egentlig mest er jeg som vil at han skal komme hjem og å plage ham med slikt noe. Og at dette, hvor dum jeg er, er noe hun og Gudmund kan snakke om siden, når ikke jeg eller andre hører på.)

Vahan, som også jeg i kveld snakket litt med, sa at han hadde snakket med Gudmund om slikt, og sa – som han før også har sagt – blandt annet, at om Gudmund vil ha respekt ifra sine foreldre så må han også selv vise sine foreldre respekt.

---

Vi traff Arne Borgemyr i butikken i Ølensvåg i dag, vi hilste, og jeg vekslet så vidt noen ord med ham. Vi ble også enige om at han skulle få beskjed om ikke dato og tidspunkt foreslått i hans siste brev passet.

---

Sans for orden er viktig!

Ting som ikke er på sin rette plass kan medføre store problemer og vanskeligheter og være ødeleggende for mye. Slikt noe har det vært og er det særdeles vanskelig å få Trude til å forstå. Om hun setter ifra seg noe så setter hun det ofte og gjerne så det mest mulig blir i veien for annet og andre, ikke minst mulig. Eller mest mulig bortgjemt og bortglemt. Hun husker ofte ikke hvor hun gjør av noe som helst. Hvilket ofte medfører mye ødsling med tid og krefter, og virker meget ugunstig også for barna sin del. Det er en strevsom prosess å få henne til å skjønne at tingene skal ha og har sine faste plasser.

Det er ikke bare det at hun ofte tilsynelatende er imot at tingene skal ha sine faste plasser, - men også det at hun ikke respekterer tingene og forholdene. Og at hennes forhold til de og andre kan være meget så hovmodig, - eller også likegyldig og uforstandig. Også når det gjelder viktige ting og forhold.

---

***** 

-- Onsdag 31.10. 2007: 


Temperaturen her ute i natt har vært mellom omtrent 3 til 7 pluss-grader Celsius.

Regn og overskyet. Temperaturen her ute i dag har vært omtrent 15, 2 pluss-grader.

---

Gudmund kom hjem ifra Haugesund i dag imot kvelden.

---

Mariel er enda skadet av den store feilen Stauda gjorde da hun sa det hun gjorde med hensyn til sang. Mariel tar det meget bra, men sang-gleden er betraktelig dempet og annerledes. Urda synes som slapp unna kanskje helt uten skade.

---

***** 

----- 

TIL ØVERST PÅ SIDEN

-----