----- Denne side: db200811.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

--- November 2008 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   NOVEMBER IKKE FERDIG RENSKREVET OG INNSKREVET ENDA!
---
--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. november 2008, Åna fengsel:

Side 1 - lørdag 01.11. 2008, Åna fengsel:
 
   Både advokat Trond Hjelde og Trude har antageligvis handlet i en slags desperasjon da dette med mord- trusler ifra min side ble funnet på.
   Advokat Trond Hjelde har nok skremt Trude grundig! For å beskytte seg selv.
--- 
   Vi skulle ha flyttet til et annet land før alt dette siste nu skjedde! Det er ikke for sent enda? Trude og ungene kan bo i et annet land og jeg i Norge inntil videre. Det kan bli lettere og tryggere for å ordne opp i disse sakene på det viset. Vi tenkte også alvorlig på det! Vi var kanskje litt for trege til å gjøre alvor av det?
--- 
   Trude har flere ganger sagt til meg og ungene, at om hun hadde vært meg så hadde hun funnet seg i det hele alt for å redde ungene ifra Iren K. Hebnes.
   Så enkelt er det bare ikke! Det også ville ha vært helt feil!
--- 
   Det er et problem at ustabiliteten og dumheten hos Trude gjør henne farlig!
--- 
   Jeg har ikke gjort noe som helst galt og det er derfor heller ikke noen som kan bevise at jeg har gjort noe galt. Ikke engang sannsynliggjøre at jeg har gjort noe som helst galt. Tvert imot. Bortsett fra løgnaktige påstander ifra Trude. Slikt noe er det vanskelig å skjønne at jeg kan bli fengslet, eller dømt, for! For å si det mildt.
   Men det er investert mye prestisje ifra Iren K. Hebnes og medspillere sin side for å ødelegge mitt liv. Det er flere som synes som å ønske det. Trude inkludert.
   Samtlige av barna og hele familien vet at jeg er mildt sagt 100% uskyldig. Endog også egentlig Balder.
--- 
   Det er ikke det at jeg har gjort noe som helst dalt, det er bare det at de der vil ødelegge mitt liv og vår familie.
--- 
   Løgnene og påfunnene ifra Trude og advokat Hjelde både nu og tidligere, mindre og mindre forsiktige, grovere og grovere, frekkere og frekkere, er på sett og vis Trudes måte å drepe meg på. Slikt noe har hun mer og mer fast bestemt og i stor falskhet bestemt seg for siden sommeren 2006, siden etter at Balder flyttet hjemmefra og deretter. Det ble voldsomt verre siden slutten av januar 2008 og i løpet av mars 2008.
   Hennes drapstrusler overfor meg ble tydeligere og tydeligere, samt hennes planer i så måte. Dette forsøkte jeg å gjøre lensmannen i Ølen i Vindafjord og påtalemyndighetene og tingsretten oppmerksom på. Både i form av hennes egne håndskrevne dagboks notater, hvor hun rett ut sier hva hun tenker på, og med flere lydopptak. Innlevert så som bevis. Men ingen ting av det har enda blitt tatt på alvor eller på noe som helst vis bemerket i denne saken! Håndfaste, solide bevis, hittil fullstendig forbigått underveis i hele saken - av de som burde bry seg om slikt!
   Endog lyd- opptakene ifra 07.04.2008 ifra Finnskogen, + WDR tre lydopptakere samtidig gjorde opptak av alt som skjedde og ble sagt, og som helt tydelig viser at Trude av Aud Signy Jakobsen sin politi- anmeldelse med påstand om trusler og sjikane ifra min side var falsk, er enda ikke tatt til etterretning verken av lensmannskontoret i Grue kommune i Finnskogen eller av Tingsretten! Og heller ikke av påtalemyndigheten!
   Hva skal en vel si til slikt noe?!
--- 
   Ene fengselsbetjenten her, Ruud, postla erklæringen. Den samme som også ble avsendt herfra pr. telefaks, men som politimester Gjerde underlig nok sa han ikke har mottatt. Han får den nu altså også pr. post.
--- 
   Hvor mange ganger skal jeg la meg lure av Trude?
   Kjærligheten utholder alt!
--- 
   Lagmannsretten lyver grovt når den sier i kjennelsen, “at fengsling i 4 uker ikke innebærer noe uforholdsmessig inngrep overfor siktede”. Og når den sier at siktede “vil under fengselsoppholdet kunne ha nødvendig kontakt med involverte instanser hva gjelder forberedelse til barnefordeling- og barnevernsaken.”
   Lagmannsretten lyver også grovt i kjennelsen når den påstår at jeg har fremsatt trusler overfor Trude.
   I øvrig inneholder kjennelsen forhastede slutninger med basis i ikke troverdige vitner. Som ikke engang er eller har vært vitner. Vitner anbefalt av Trude!
   Mens de egentlig vitner, om så kan sies, ikke engang har fått avgi forklaringer!
   Mens jeg som vanlig i hele saken jo ikke i det hele tatt er hørt. (Det ble jeg i øvrig nesten ikke via advokat John Raknes sin hastige men nokså godt forklarende anke heller!)
De straffelovens paragrafer det henvises til i kjennelsen kjenner jeg enda ikke til. Bør jeg snarest få kjennskap til.
--- 
   Og når lagmannsretten skriver i kjennelsen at den “ Finner at det foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede ved en eventuell løslatelse vil begå lovbrudd av tilsvarende karakter som omfattes av siktelsen,” - så betyr vel dette muligvis kanskje bare at lagmannsretten er av den oppfatning at jeg bør holdes fengslet i de nærmeste år, minst. For sikkerhets skyld. Det er vel slik tingene skal foregå i Norge?
---
*****

--02-- 

DBN - RLH - Søndag, 02.11.2008, Åna Fengsel.

   Jeg bør vel forberede meg allerede på å få bli kvitt hundene og kattene og biene og fjærfeet. (Det som enda er igjen av biene og fjærfeet.) Og på det som verre er! Trygve Einar og flere har for måneder siden foreslått at jeg testamenterer mine eiendeler eller min halvpart av småbruket vårt til en eller noen av ungene, med forbehold om at jeg skal kunne bo der fritt så lenge jeg lever. Jeg har tenkt mer på det - og ønsker å testamentere alt jeg eier og har til Frøydis, og bare henne, når jeg dør. Med det samme vilkår eller forbehold om å kunne bo der fritt så lenge jeg lever. Og at hun straks hun fyller 18 år, og først da, overtar mine løsøre eiendeler (alt annet jeg i øvrig eier og har) hvis jeg er død da og Trygve Einar Gjerde eller hans nærmeste inntil Frøydis blir 18 år kan oppbevare slikt i sin varetekt. Slik vil jeg pr. i dag formulere det, med ønske om at Trygve Einar Gjerde, eller og hans nærmeste, fortolker rett og riktig disse mine her hastige ord og skjønner hva jeg mener. Han T. E. Gjerde gis all min tillit og myndighet om jeg dør.
--- 
   Her i Åna Fengsel kan jeg bare handle for opptil 400,- kroner i uken. Når jeg så får kjøpe to pakker tobakk i uken, hvis jeg skal ha hva jeg syns jeg trenger. 40,- kroner igjen! Til å handle andre varer for. Deriblant frimerker, som en selv må kjøpe - for den samme ukentlige pengesummen!
--- 
   Trygghet, tillit og trivsel - har ingenting som helst med Trude å gjøre. Hun er Ussel Svik, vel altså enda?
****-----****
   En løgnaktig påstand eller anklage kan fjases opp så den for noen og mange ser ut som en stor og fin påfugl! Keiserens nye klær?
****-----****
   Hvitvasking av løgnaktige påstander kan herje verre enn de verste natur- katastrofer!
****-----****
   At en er uskyldig inntil det motsatte er bevist, som det heter bl.a. i den norske straffeloven, betyr ingenting fra eller til for den dommer som ser bevis i hva som helst.
****-----****
   Jeg var så heldig å få anledning til å kopiere disse dagboks- notatene som jeg hittil har skrevet nu her i Åna fengsel. Sender kopiene til Trygve Einar hvis jeg klarer å få de postlagt, kanskje i morgen. Jeg har ingen frimerker, men håper en medfange vil kunne hjelpe meg med frimerker.
****-----****
   Jeg kom omtrent et minutt for sent til å få være med på andakten i fengslet i dag. Jeg stod noe for langt bak i køen. Andakt hver søndag.
****-----****
   Hvitvaskingen av Hebnes sine løgner og påstander fortsetter og fortsetter ---- stadig verre og verre.
****-----****
   Du skal ikke drepe. Du skal ikke vitne falskt. Trude har enda ikke lært seg de 10 Budene.
****-----****
   Det synes nokså klart og tydelig på kjennelsen ifra Lagmannsretten som at det er de forhastede slutninger som rår der. Og som at Lagmannsretten ønsker å dømme meg på bakgrunn av løgnaktige påstander som er fremsatt imot meg - endog til lang fengselstraff.
****-----****
   En meget så alvorlig sak - om jeg i det hele tatt dømmes for noe som helst! Konsekvensene av en dom vil være meget så skjebnesvanger og ødeleggende. Katastrofalt for meg og barna.
****-----****
   Jeg skrev i dag et brev til Lensmannskontoret i Kirkenær i Grue kommune, som jeg skal forsøke å få postlagt i morgen. Jeg henviser til den data - DVD - plate jeg tilsendte de for 14 dagers tid siden - med lydopptakene av alt som skjedde 07.04.2008 da jeg var hos Aud Signy Jakobsen i Finnskog i Grue kommune. Tre lydopptakere som gjorde lydopptak samtidig. Og at disse lydopptakene, som ikke er manipulert eller endret, viser at jeg verken var uønsket eller truende eller noe som helst galt. Med ønske og håp om at politiet far dette til etterretning og at jeg i så fall begjærer de som innleverte de falske politi - anmeldelsene straffeforfulgt.
****-----****
   Det at både Trude og Aud Signy har beklaget at de har innlevert de falske politi - anmeldelsene og har trukket de tilbake er ikke nok, når nu på grunn av Trude - som igjen innleverer falske anklager imot meg til politiet - retten og påtalemyndigheten bruker de falske politi - anmeldelsene på meget så alvorlig vis imot meg!
****-----****
   Boken “Adams Dagbok” av norske Knut Faldbakken, utkom i 1978, sier mye om mange kvinners svikfulle natur og om menns natur og bestrebelser på å forholde seg til kvinnen, samliv og ekteskap. På tankevekkende og interessant vis. På tankevekkende og interessant vis er temaet kidnapping av barna, gjort av kvinnen, også omtalt. Og også mannens bestrebelser på å forholde seg til slikt noe. Og til å forholde seg til den kriminelle oppskriften - kidnappingen. Ingen lett sak for mange!
   Det trengs også videre for vår tid bøker og litteratur som mer tar for seg samfunnets holdninger, forståelser og reaksjoner i forhold til slikt noe. Slik det enda nu er ender forholdene fort og lett i galskap og hysteri og i videre kriminelle forhold meget så ødeleggende for vårt samfunn. Samme hvordan mannen forholder seg eller reagerer!
   Slik forholdene og forståelsen nu enda er blir en stor urett begått både overfor mannen og kvinnen - og også overfor barna.
****-----****
   Det at jeg nu befinner meg i fengsel er kanskje straffen for at jeg alltid så inderlig har lært våre barn respekt for lov og rett?
****-----****
   Det synes nokså klart og tydelig på kjennelsen ifra Lagmannsretten som at det er de forhastede slutninger som går der. Og som at Lagmannsretten ønsker å dømme meg på bakgrunn av løgnaktige påstander som er fremsatt imot meg - endog til lang fengselsstraff.
****-----****
   En meget så alvorlig sak - om jeg i det hele tatt dømmes for noe som helst! Konsekvensene av en dom vil være meget så skjebnesvangre og ødeleggende. Katastrofale for meg og barna.
---
*****
 

--03-- 
-
DBN - RLH - mandag 03.11.2008 - Åna Fengsel.

   Det hele med denne saken til Iren K. Hebnes synes altså som fortsatt og videre å gå i den samme retningen: - Hvitvasking av løgner, stadig mer og mer hysteri og galskap!
****-----****
   Jeg snakket med en fengselsbekjent om saken i dag, og han foreslo en prat med helsesøster om saken, hvilket jeg gjorde.
   Politimester Gjærde ved Ølen lensmannskontor i Vindafjord telefonerte og hadde en prat med meg. Han telefonerte egentlig bare for å spørre etter passord til min PC, som jeg sa jeg ikke husker nu, og for å spørre etter erklæringen vedrørende min fastlege, kommunelege Mark Amund, og psykiater Hans Olav Tungesvik. Jeg sa den en gang til er overlevert ham, nu pr. post.
   Jeg postla i dag en stor konvolutt til Trygve Einar, og brevet til lensmannskontoret i Kirkenær i Grue kommune angående lydopptakene ifra 07.04. 2008.
****-----****
   Tore her på rommet ble i dag overflyttet til en annen avdeling i fengselet. Til en avdeling med ene-celler.
Jeg gikk tom for tobakk i kveld. Ikke noe moro.
****-----****
   Jeg telefonerte i kveld ved 19.10 - tiden til Trygve Einar og fikk snakket litt med ham. Han hadde snakket mer med Idun og også kjørt henne til Haugesund og der fått ordnet med busskort, månedskort, til henne.
---
*****

--04-- 
-
DBN - RLH - tirsdag 04.11.2008 - Åna Fengsel, Jæren, Rogaland.

   Det aller verste ved å være her er jo savnet av ungene og det at jeg vet hvordan de savner meg og hvordan de mishandles av alt det som stadig verre og verre skjer i hele sakskomplekset!
   Dette er forhold som Trude skjønner seg for dårlig på - og som hun har valgt å tilsidesette i rovgrisk egoisme, dumhet, frykt og usselhet. Dette vet egentlig hele resten av familien også, om henne.
****-----****
   Det er snakk om barn som er vant med å være sammen med sin far hver eneste dag i livet, men som nu på grunn av kidnapping ifra sin mors side, og fangehold, har blitt holdt borte ifra sin far allerede flere måneder, sterkt imot sin egen vilje. Fangeholdt og forsøkt hjernevasket på kryss og tvers av sin mor og hennes medhjelpere - deriblant advokat Trond Hjelde.
****-----****
   Det er vel antagelig at politisjef Gjærde - som ikke er i slekt med Trygve Einar Gjerde - har både godkjent og beordret lensmann Arild Austerheim i hele dette sakskomplekset. Mest av alt ham.
****-----****
   Hvilket forhold har politisjef Gjærde og hans lensmann Arild Austrheim hatt til Iren K. Hebnes i dette sakskomplekset?
****-----****
   Og evt. ordfører Arne Bergsvåg?
****-----****
   Dagsavisen "Bergens Tidende" påbegynte lørdag 01.11. 2008 en artikkelserie om det offentlige såkalte Barnevernet. Først ute nu med flere sider oppslag med en blanding av informasjon og propaganda.
   Det fremgår at få barneverns-barn går det bra med. Kanskje bare omtrent 20% eller færre.
   Og at nærmere 40.000 barn og unge er for tiden på et eller annet tiltak fra det såkalte Barnevernet.
   Og at i fjord brukte det offentlige 10,5 milliarder norske kroner direkte på det såkalte Barnevernet! Omtrent halvparten av utgiftene til det såkalte Barnevernet dekkes over kommune-budsjettene. (Stat og kommune deler utgiftene.) Staten kanaliserer mesteparten av sin andel av pengene gjennom BUF-etat, barne-, ungdoms- og familie- etaten, som ble opprettet i 2008 til erstatning for oppgavene som fylkeskommunene hadde hatt. Mer enn 5000 hel- og deltids- ansatte arbeider i dag i BUF- etat. Etaten har blant annet som oppgave å fremskaffe institusjons-plasser og fosterhjem til barn.
   Dette er de direkte kostnadene til det offentlige såkalte Barnevernet, årlig, pr. i dag. Det indirekte kostnadene og utgiftene står ikke nevnt eller omtalt, men er jo uhyre mye større!
   Barnevernets tiltak koster pr. barn pr. døgn anslagsvis to til fem tusen norske kroner. Mest for opphold i institusjon, omtrent det halve for statlig fosterhjem eller hjemmebaserte tiltak.
****-----****
   Konsekvensene av at jeg befinner meg her i fengselet frem til 20.11.2008 er mange og alvorlige. Jeg må forsøke å få advokat John Raknes til å få utsatt rettsmøtet 15. Januar 2009 i Tingsretten, med likeså lang tid som jeg holdes fengslet. For bare å nevne noe. Her er jeg nokså fullstendig maktesløs og handlingslammet. Ikke tilgang til saksdokumentene engang!
****-----****
   Jeg må stevne Iren K. Hebnes for retten - og det burde ha vært gjort nu. Jeg må antageligvis stevne også Trude for retten. Både for kidnappingen og det hele alt.
****-----****
   Abonnement på aviser og tidsskrifter må jeg få ordnet med blir sagt opp. Jeg har så vidt snakket med Idun og Trygve Einar om det. Den månedlige trygdeutbetaling jeg mottar kommer omtrentlig til å bli halvert nu ifra denne måned av, på grunn av at “barnetillegget” vil bli tilbakeholdt av Trygdeetaten. Da blir det lite penger igjen til de faste utgifter og alt det vanlige. Da har hele familien sånn omtrent blitt gjort til “sosialklienter”!
****-----****
   Påstand er bedre enn bevis, sier Iren K. Hebnes sine medspillere.
---
*****

--05-- 
-
DBN - RLH - onsdag 05.11. 2008, Åna Fengsel, Jæren, Rogaland.

   Forhåndsdømt av løgner som frekt, ivrig og iherdig hvitvaskes!
   Omstendigheter det ikke er godt å befinne seg i sentrum av.
****-----****
   Det var interessant og tankevekkende å finne ut av profilen til advokat Trond Hjelde! Og skremmende!
****-----****
   Arbeiderparti- ideologiens utryddelses- maskineri eller utryddelses- mekanismer fremstår også i tydeligere profil, stadig mer og mer, underveis i hele dette sakskomplekset.
****-----****
   All saksbehandling som har skjedd i hele denne saken ifra myndighetenes side har konsekvent tatt utgangspunkt i og hatt basis i Iren K. Hebnes sine ord, fullstendig ukritisk og ensidig. Iherdige protester imot dette har i det hele tatt ikke det minste på noe som helst vis ført frem.
   De private parter i sakskomplekset har i det hele tatt ikke det minste som helst blitt hørt eller tatt på alvor eller estimert. Heller ikke barna og deres virkelighet. Unntaket er når en av de private parter - og da særlig Trude ved sin advokat Trond Hjelde - har forsøkt å hvitvaske Iren K. Hebnes sine løgner og påstander! Dette har vært og er det eneste unntaket, konsekvent.
   I hele sakskomplekset har det enda ikke vært det minste som helst rettsvern eller anstendighet ifra myndighetenes side. De private parter har hele veien fullstendig vært prisgitt Iren K. Hebnes sine løgner og påstander. Fullstendig fullstendig.
****-----****
   De forhastede slutninger og forskjellsbehandlinger hva gjelder kvinne og mann har også vært skremmende og meget så tydelig. Til uberettiget og stor konsekvent “fordel” for Trude. Saksbehandlingen har bygd på forhastede slutninger og antagelser som i sin realitet i det hele tatt ikke har vært tilstedeværende! Til stor skade for barna og deres far.
****-----****
   Barack Obama blir ny president i USA. Ble avgjort i natt. Han innsettes 20.01. 2009. En svart mann for første gang.
****-----****
   Katastrofene og myrderiene fortsetter i Congo.
****-----****
   I 2006 ble det satt i gang 23.459 undersøkelsessaker etter bekymringsmeldinger til den såkalte barnevern- tjenesten i Norge. Halvparten av dem - 50% - førte til at “tiltak” ble satt i gang.
Bergens Tidende, 02.11. 2008.
****-----****
   Jeg fikk telefonere og snakke med Idun i dag. Hun var hjemme i Vikebygd.
****-----****
   Jeg håper Idun skjønner at det for ungene ikke er lett å bære disse saksforholdene og omstendighetene inni seg, uten at det blir snakket om de. Trude bryr seg meget så lite om ungenes indere liv, og er ikke i stand til å gi de noe sånn sett - ikke engang til å høre på de, og enda mindre nu enn noensinne. Et trist faktum.
 
****-----****
   Jeg skrev i dag diktet "Når du på din vandring faller".
****-----****
   To pakker tobakk utlevert i dag klokken 18.
****-----****
   En ny mann, en ungdom, ankom vårt rom i dag.
****-----****
   Jeg skal forsøke å telefonere Gudmund med det første. Men jeg forstod det på Idun som at Gudmund enda heller ikke har blitt avhørt av politiet!
   Jeg kan ikke skjønne annet enn at Gudmund og må være skuffet nu over hva Trude, advokat Trond Hjelde og Åre Kristensen har satt i gang.
   Det er tankevekkende nok, og avslørende nok, hvem politiet har avhørt liksom som vitner! Og hvem de ikke har avhørt!
****-----****
   Jeg ba Idun blant annet om å forsøke å få Trygve Einar til å sende meg 10 frimerker.
****-----****
   Jeg har snakket med flere innsatte her om diverse forhold.
   Når politiet begjærer noen varetektsfengslet for fire uker så er det, så vidt jeg forstår det av folk her, som oftes også slik at de får vedkommende straffedømt. Og metoden er at de dynker på med alt rusk og rask de får til av påstander og såkalte vitner - som i det hele tatt ikke trenger å være reelle vitner. Alt de kan av påstander og spekulasjoner og forhastede slutninger imot vedkommende de ønsker straffedømt. Hvilket de som oftest får medhold i i retten. Tankegangen er at som oftes er vedkommende uansett skyldig. Ofte får vedkommende også først mer varetektsfengsling, i påvente av rettssak hvor vedkommende dømmes. Er noen først varetektsfengslet så blir det som oftest at de straffedømmes, og får mengdevis med påstander imot seg innsamlet i det vide og brede av politiet - som altså gjerne vil ha vedkommende straffedømt.
   Det er vel liten tvil om hva lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord ønsker å oppnå! Og om hva de holder på med! Og om hva de lenge nu har holdt på med! De vet vel hvordan de skal få det til også!
****-----****
   Sann rikdom er å være tilfreds med det man har, og sann fattigdom å være misfornøyd. Sa Muhammed. Mye rett er det i hans ord i så måte.
****-----****
   Forholdet mellom det normale, det kriminelle, det psyke og det friske er interessant.
Det kriminelle og det psyke har stadig mer blomstret hos Trude siden Balder flyttet hjemmefra for to og et halvt års tid siden. Utløst av trakasseringen og terroren ifra Iren K. Hebnes. Utviklingsforløpet lar seg klart og tydelig følge i mine dagboks notater for tidsrommet.
****-----****
 
   Den psykiske nedbrytelsen som skjer med fangen i Knut Faldbakkens bok “Adams Dagbok” (1978) er interessant og tankevekkende - og trist og forskrekkelig, og forståelig.
---
*****

--06-- 
-
DBN - RLH - torsdag 06.11.2008, Åna Fengsel, Jæren, Rogaland.

   Her i fengselet har jeg nu vært i 14 døgn, og det er nu 16 døgn siden lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord fengslet meg. På grunn av en påstand ifra Trude, til politiet.
****-----****
   I den hele saken som Iren K. Hebnes startet er det flere som ved å hvitvaske hennes løgner har begått alvorlige kriminelle ugjerninger, og som bør sendes for retten. Først og fremst antageligvis psykiater Kirsten Westly!
****-----****
   Bør Hebnes, Westly og Trude stevnes hver for seg eller samlet? Jeg må undersøke nærmere disse tingene! Hebnes først?!
****-----****
 
   Andelen barn under såkalte tiltak i regi av den offentlige såkalte barneverngjengen her i Norge i forhold til innbyggere 0 - 17 år har i de siste år vært omtrent 4%!
   Bergens Tidende 04.11.2008.
****-----****
   Jeg telefonerte og snakket fem minutter med Gudmund i kveld ved 18.30 tiden. Han støtter fortsatt Trude i ett og alt! Han gav tydelig uttrykk for at han tror hun snakker sant - eller for at han vil at det hun sier skal være sant. Jeg sa han bør snakke med både Frøydis, Stauda og Idun så vil han finne ut både hva som faktisk skjedde og hva som har skjedd, og at han ikke har noen unnskyldning i så måte. Og at det er bare Hebnes og advokat Hjelde som har noen som helst glede eller nytte av det som nu har skjedd. Han sa nei til det, uten å si noe mer. Jeg gjorde ham også oppmerksom på at dette nu er en særdeles meget alvorlig sak, særlig for ungene, at det ikke kan sees på utsiden av de, men er det på innsiden - både nu og for resten av livet. Og at det å ta pappa fra ungene er nesten som mord, og også å ta ungene fra pappa. Forskjellen er ikke særlig stor. Han hørte vel knapt hva jeg sa, selv om jeg to ganger bar ham om å tenke seg om! Det er for lengst for sent for ham med besinnelse. Trude har dratt ham med i det kriminelle, definitivt!
****-----****
   På disse to og et halvt år har Iren K. Hebnes - og hennes medspillere - klart temmelig langt på vei å ødelegge vår familie. Det er det ingen som helst tvil om nu.
****-----****
   Store overskrifter i avisen Fædrelandsvennen for tirsdag 04.11. 2008, om en mormor som har “bortført” sitt barnebarn på 5 år. Det dreier seg om en jente på 5år som det offentlige såkalte barnevernet via Fylkesnemnda i Vest-Agder fratok sin mor i forrige uke. Mormor til barnet hentet barnet ifra en “barnehage”, og nu leter politiet etter barnet og mor og mormor.
   Det norske utryddelsesmaskineriet på farten, som vanlig! Og ingen klarer å stoppe det! En sydende heksegryte!
****-----****
   Hitler- regimet i Tyskland tok livet av barn og sa blant annet at det var for å forhindre at de fikk et uverdig liv!
   Det er i praksis omtrent det samme som i stor målestokk foregår i våre dagers Norge nu. Og det har pågått lenge, verre og verre. Forskjellene er ikke det betydningsfulle. Det er uhyrlige kriminelle forhold i regi av Arbeiderpart- ideologien og dens medspillere. Få vågert å snakke om det annet enn på den “godkjente” måten. Mange unge er uvitende om det.
   Det er uhyrlige pengesummer involvert.
****-----****
   Det er langt på vei for ordens skyld jeg må forholde meg til disse tingene. Det er på kort sikt antageligvis en umulig kamp, bortimot fullstendig.
****-----****
   Og hvis jeg ikke tar feil så pågår nu hjernevaskeriet tungt og ifra både Trude, Balder og Gudmund overfor Frøydis, Stauda og ungene!
****-----****
   Det er ikke jeg som har fremsatt mordtrusler overfor Trude, men hun gjentagne ganger overfor meg, hvilket det også foreligger beviser for som er innlevert påtalemyndighetene og altså politiet. Også angående måten hun på sett og vis myrder på.
---
*****

--07-- 
-
DBN - RLH - fredag 07.11. 2008, Åna Fengsel.

   Påstander og forhastede slutninger blir lett og fort populære om de på sett og vis er ønsket ifra visse hold!
****-----****
   Misforståelser er under visse forhold ønsket ifra visse hold.
****-----****
   Trude har blitt til en underlig slags skuespiller! Og hun har talent for det.
****-----****
   Det finnes faktisk i virkelighetens verden omkring oss mennesker så som Hitlers Eischmann og som Iren K. Hebnes - og andre forskrudde og onde typer! Mange har vanskelig for å tro det og for å ta det til etterretning - og forsterker dermed deres ondskap og kriminelle aktiviteter!
   Det er ikke alltid Eischmann og hans medspillere er virksomme under eller innenfor de samme rammer og forhold som den gang med Hitler!
****-----****
   Forhastede tanker, påstander og slutninger kan formere seg langt verre enn mygg og malaria! Har det vist seg.
****-----****
   Jeg skrev i går diktet "Verdens beste banker".
****-----****
   Dag ved 10-tiden telefonerte jeg advokat John Raknes efter at jeg like forut fikk hertil forkynnelsen av Kjennelsen fra 28.10. 2008 pr. faks og ble bedt om å vedta kjennelsen med min underskrift eller anke den eller ta betenkningstid.
   Advokat John Raknes sa igjen at jeg må stole på ham og at jeg kan underskrive på at jeg vedtar den selv om innholdet og formuleringene i den er grovt løgnaktige eller feilaktige. Og at det dermed ikke er disse jeg går god for. Jeg underskriver derfor på at jeg vedtar kjennelsen, og håper at jeg ikke blir lurt på noe vis dermed.
****-----****
   Ny mann på rommet her i dag, Kristian. Han nye fra i går fikk bytte til naborommet, Tommy.
****-----****
   Gudmund bare la på telefonen i går og var det svært så skuffende å høre.
   Advokat John Raknes fortalt at Trude også har hevdet at hun ble tvunget til å innlevere sine tilsvar til retten datert 04.10.2008 (var det vel?), imot sin vilje altså. Underforstått at hun ikke gikk eller går god for de!
   Det var vel tre døgn, tror jeg, at vi var hjemme i Vikebygd og samarbeidet aktivt med disse hennes tilsvar, for å forsøke å forsikre oss best mulig om at de begge sakene skal kunne bli anket. Trude noe usikker på om hun burde gå inn for at saken med fylkesnemnda burde ankes, men jeg innstilt på å følge mitt råd og min tanke i så måte. Bare Tormod var der sammen med oss, men vi holdt fortløpende, særlig Idun men også Gudmund orientert nokså grundig pr. telefon om alt hva vi holdt på med. Og vi hadde det bare meget så fint der hjemme - hvert eneste sekund! Alle tre. Ikke minst også Trude. Som både i forveien og etterpå.
   Men jeg husker at da Trude hadde vært og levert advokat Hjelde en skisse, nesten ferdig, til det ene tilsvaret så sa hun efter at han hadde sagt blant annet at han ikke trodde at hun hadde skrevet det - eller at hun ikke hadde skrevet det alene. Jeg husker ikke nu om Trude sa noe om hva hun hadde svart ham. Men hun hadde i all fall ikke svart ham bekreftende på det og heller ikke gitt uttrykk for usikkerhet i så måte, som jeg forstod det av hva hun sa. Jeg husker heller ikke hvem som var i bilen da hun fortalte om dette etterpå. Hun fortalte om det hele alt videre utover dagen, både til meg og ungene (fra Frøydis og nedover) da vi koste oss og hadde det fint noen timer på en kirkegård i Haugesund blant annet. Derifra telefonerte jeg også til advokat Kjell Natvig, som var bortreist, og fikk snakke en stund med hans fullmektig- advokat - for at vi ville rådføre oss med noen i forhold til hva advokat Hjelde og hans sekretær antageligvis løy om overfor Trude. Dette så vidt jeg husker det her nu.
   Antageligvis har jeg også noen lydopptak av hva som skjedde hjemme i Vikebygd i de tre døgnene vi var der.
Særlig Idun ble som sagt holdt godt orientert, og grundig nokså også, om alt hva som i de tre døgnene og også etterpå skjedde. Mest ifra min side, stort sett mens Trude hørte på.
****-----****
   Jeg telefonerte først Idun og fikk bare så vidt snakket med henne. Jeg fortalte henne at jeg hadde snakket med Gudmund og at den lille samtalen med ham var veldig skuffende. Jeg rakk ikke å si mer, for da ble telefonsamtalen med Idun brutt. Hvorfor vet jeg ikke, men forsøkte straks etterpå å telefonere henne igjen, men da var det bare tele- tjenesten “personsvar”. Dette var på kvelden, omkring 19- tiden.
   En stund etterpå i kveld telefonerte jeg Frøydis, som ble veldig glad for å høre ifra meg - og jeg ifra henne. Jeg kunne bare snakke med henne i 5 minutter, men lovte å forsøke å telefonere henne igjen på mandagen. Jeg rakk ikke engang å spørre henne om hun har avgitt forklaring til politiet! Hun og eventuelt Stauda. Stauda er 11 og et halvt år. Frøydis blir 15 år i desember. Både jeg, helt ifra begynnelsen, og min advokat John Raknes har tydelig bedt om at først og fremst Frøydis blir avhørt eller altså får fortelle om hva som faktisk har skjedd. Frøydis er sammen med Stauda, det eneste egentlige fullgode vitne til det hele alt hva som har skjedd. Det er derfor så mistenkelig utrolig at politiet ikke straks og først avhørte henne! Mildt sagt.
****-----****
   Det ankom i går kveld meg her en konvolutt med et brev ifra Trygve Einar. Han er fortsatt både forskrekket og forfjamset over hva som har skjedd.
****-----****
   Frøydis undret seg forskrekket over om Idun kanskje tror på noe av det Trude forteller av løgner! Jeg har vanskelig for å tro at Idun er så dum eller svikfull eller forvirret, men jeg kjenner også på meg at jeg er noe usikker. Men Idun er tilbakeholden av seg i alle fall, på grunn av alt det ille som har pågått nu i to og et halvt års tid. Hendelser og konsekvenser som har forvirret og skuffet henne meget - og som har ødelagt meget i henne og for henne, og for hele hennes familie og verden!
****-----****
   Det samme har også skjedd for Balder og Gudmund, men på helt andre måter. Det blir egentlig helt feil å si at “det samme” har skjedd også med de. Verden er frodigere og mer nyansert enn som så!
****-----****
   Det er ufyselig forferdelig det Trude i nokså stort monn har holdt på med i to og et halvt års tid nu!
---
*****

--08-- 
-
DBN - RLH - lørdag 08.11.2008, Åna Fengsel.

   Advokat John Raknes telefonerte og snakket litt med meg i dag.
   Jeg telefonerte to ganger Idun, men nådde ikke frem til henne.
****-----****
   Advokat John Raknes spurte blant annet hvordan jeg har det her og om hva jeg leser på.
   Det er et nokså fint folkebibliotek her i fengslet, som jeg har tilgang til 20 minutter i uken mandagene. Jeg fant der en ny bok av Rudolf Steiner på norsk, ifra forlaget Antropos, 2008. En interessant foredragsrekke han avholdt i Stuttgart i 1919. Boken har på norsk fått tittelen "Almen menneskekunnskap- som grunnlag for pedagogikken".
****-----****
   Jeg skal igjen forsøke å nå Idun med telefonen i morgen. Det er ikke alltid Idun er så lett å nå pr. telefon.
Idun fortalte at Bobby og Mikka er i Skogland nu. Idun har antageligvis tatt de med dit. (De to hundene våre.)
****-----****
   Jeg må huske å få telefonert tannlegekontoret i Ølen for å melde fra på vegne av hele familien om hva som er skjedd - det vil si hvor vi befinner oss hen nu.
****-----****
   Har Idun orientert farmor om hva som har skjedd? Jeg håper det.
---
*****

--09-- 
-
DBN - RLH - søndag 09.11.2008, Åna Fengsel.

   Jeg har ifra begynnelsen gitt Idun streng og tydelig beskjed om ikke å la noen, og da særlig ikke Trude, få fjerne eller hente noe som helst ifra hjemmet uen at jeg blir spurt av Idun først. At eneste unntak i så måte er Trygve Einar. Jeg håper Idun overholder dette. Hundene var et selvfølgelig eneste unntak. Kattene evt. også.
****-----****
   Vind her ute i natt. Farsdag i dag.
****-----****
   Jeg skal forsøke å få advokat John Raknes til å forstå hvor veldig meget viktig det er for meg å få stevnet Iren K. Hebnes for retten. For derfor også å få stevnet psykiater Westly for retten. Og vel også Trude. Flere andre av de medskyldige kanskje også?!
****-----****
   Det er mildt sagt tankevekkende interessant at de og det eneste som har blitt hørt eller estimert av myndighetene i og underveis i hele denne saken til Iren K. Hebnes er de og det som samspillet med henne!
   Ingen og ingenting annet! Ingenting annet til fullstendig i det groteske!
****-----****
   Å få Iren K. Hebnes stilt til ansvar og straffet for hva hun har gjort imot vår familie synes som å være eneste mulige vei å få avsluttet hele denne saken på. Det er det vel ikke mer noen som helst tvil om?!
   Og at det i øvrig også trengs er det ingen som helst tvil om!
****-----****
   Jeg har vel bare om og om igjen vært tilgivende, tålmodig og godtroende overfor Trude, uten at det har hjulpet særlig. Og det har jeg vært fordi hun har vært min kone (enda også i alle fall) og barnas mor og fordi jeg har trodd at hun elsker i alle fall meg. Men all den tillit hun har hatt ifra min side, som noe helt selvfølgelig, har hun vel kanskje egentlig misbrukt om og om igjen. Kanskje har alt hele veien vært bare en slags egoisme ifra hennes side? En slags egoisme som har dekket over og skjult mye dårlig, og i strid med seg selv? Men hun har jo også faktisk elsket meg!
****-----****

---
*****

--10-- 
-
DBN - RLH - mandag 10.11.2008, Åna Fengsel.

   Jeg telefonerte og snakket med advokat John Raknes i dag ved 13.20 - tiden. Jeg ville særlig snakke med ham om viktigheten av så snart som mulig å få stevnet Iren K. Hebnes og Kirsten Westly for retten. Viktigheten og nødvendigheten av dette.
   Og om det nu snarest å få mobilisert og presentert for påtalemyndigheten og retten mitt fullgode forsvar i forhold til de anklagene jeg nu ifra Trude sin side er anklaget for. I god tid før de 4 ukene her i varetektsfengsling inntil 20.11.2008 utgår! Jeg er usikker på om advokat John Raknes tar dette alvorlig nok og aktivt nok. Jeg vil nødig risikere å bli varetektsfengslet for lengre tid enn inntil 20.11.2008, eller å bli dømt for noe som helst. Bare det å videre bli varetektsfengslet, eller å bli siktet for noe som helst, vil ha veldig alvorlige konsekvenser for meg og ungene, mildt sagt. Særlig på grunn av den faktiske situasjonen nu i hele sakskomplekset.
   Kan advokat John Raknes nu håndtere denne saken godt nok og får han tidsnok satt seg godt nok inn i saken?! Mangt haster nu.
****-----****
   Det er mange vanskeligheter og problemer forbundet med det å kunne telefonere herifra utover helt minimalt.
   Her har jeg heller ikke mitt kontor med de flere hundre saksdokumenter, adresser, henvisninger, notater, beviser, etc.
   Jeg er nokså fullstendig handlingslammet og maktesløs her. Dette går meget så alvorlig ut over meg og ungene, og deres liv og fremtid!    Villet ifra Trude og advokat Hjelde sin side.
****-----****
   Og jo villet ifra Iren K. Hebnes og hennes medspillere sin side.
****-----****
   Frøydis fikk jeg likevel ikke mulighet for å telefonere i dag, men Idun i kveld ved 19 - tiden. Hun var hjemme i Vikebygd, Idun. Det er en del underlige og vanskelige telefon - regler her. Jeg skal forsøkte å telefonere Frøydis i morgen. Men jeg fikk telefonert og snakket med Trygve Einar igjen i dag - i forbindelse med regninger, retten, etc.
   Idun sa det var ankommet to brever ifra Haugaland Tingsrett, men hun hadde ikke rukket å åpne de enda, dessverre.
---
*****

--11-- 
-
DBN - RLH - tirsdag 11.11.2008, Åna Fengsel

   Jeg sender i dag Trygve Einar flere av mine dagboks - notater herifra, frem til og med i går. En kopi av de, pluss tre dikt jeg har skrevet her.
****-----****
   "Virkeligheten består av motsetninger. Vi forstår ikke virkeligheten dersom vi ikke har øye for motsetningene i verden."
   Rudolf Steiner, 1861 - 1925.
****-----****
   Jeg sender også i dag et brev til banken hvor jeg ber de om å overføre fire tusen kroner ifra min konto, til Trygve Einar. Han betaler regninger, busskort til Idun, mat til fjærfeet, etc. for meg mens jeg nu er her.
****-----****
   Mandag, tirsdag og onsdag med røyking av sneiper - som mange andre her i fengselet. Jeg er i en slags ufrivillig slutt med tobakken situasjon, som nok flere andre også som har ankommet fengselet i Norge. Røyking av sneipene, og sneipenes sneiper, er særlig usunn og medfører blant annet en hel del rusk og støv av tobakk kommer både i munn, lunger, svelg og mage og gir forgiftningsvirkninger.
   Så unødvendig dumt og simpelt å frata de innsatte mulighetene for å røyke sin alminnelige tobakk! Og at den som bruker tobakk i tillegg ukentlig får handle for så lite penger!
   Og også at det lille utvalget av varer en her kan handle ukentlig er av så dårlig kvalitet!
   De norske fengslene trenger i øvrig hva angjelder så mangt en grundig reform!
****-----****
   Jeg telefonerte ved 19- tiden i kveld for å snakke med Frøydis, mens det var Stauda som tok telefonen og jeg isteden fikk snakke med i omtrent 10 minutter. Og Stauda var da på besøk hos noen naboer i Skogland - hvor konen het Frøydis. Men det var fint også å få snakke litt med Stauda nu.
   Stauda fortalte blant annet at Trude forsøker å gi inntrykk av og uttrykk for at hun er redd for meg. Ungene minst av alt lar seg lure av slikt noe! Men dette sier jo en hel del om det press ifra Trude sin side som de også nu er utsatt for! Nu vel hardere enn noen sinne!
Stauda fortalte også at hun tror at Idun tror på noen av de løgnene Trude farer med! Hvilket nok forskrekker både Frøydis og Stauda.
---
   Stakkars Alfredo, og de andre ungene, midt oppi all enda denne Trudes ondskap!
---
*****

--12-- 

-
DBN - RLH - onsdag 12.11.2008, Åna Fengsel.

   Jeg er i hele dag tom for både sneiper og all annen slags tobakk. Helt til ved 18- tiden.
--- 
   Trygve Einar har i sitt brev misforstått noen få ting, men nevner og omtaler blant annet særlig hendelsene den dagen Trude kom til Vikebygd med sin bande for igjen å kidnappe ungene. Med henne der var riktig nok også Geir og Rannveig Nilsen. De bodde da, som også Trude, hos Åse Kristensen.
---
   Trude og hennes medspillere er det som gjentagne ganger nu det siste halve års tid og i år har, på så forskjellig vis, fremført meget så alvorlige trusler, deriblant også mordtrusler og falske politianmeldelser, overfor meg og ungene. Det er ikke jeg som noensinne det minste som helst har truet henne eller noen som helst!
****-----****
   Flere av de innsatte her sier at dette er et av landets verste fengsler. Og at her blir stort sett de verste forbryterne innsatt. Og at det er derfor det er så mange grove narkotika- forbrytere og voldsmenn her i fengslet. Og det er det tydelig at det er, også her på avdeling B2 hvor det er omtrent 20 - 30 mann.
****-----****
   Jeg ble bedt om å komme til fengselslegen her i dag og hadde noen minutters samtale med ham. Han ville bare høre om han kunne være til hjelp med noe, hvilket han fort skjønte at han ikke kunne.
****-----****
   Trude gråt over at hun har vært tvunget til å mishandle sin egen ektemann og sine egne barn. Ved flere anledninger har hun sagt til meg og Idun og flere at Iren K Hebnes og hennes medspillere tvinger henne til å drepe sin egen ektemann. At det er det de vil - for at det ikke skal se ut som at de selv gjør det. Og det har hun jo langt på vei rett i.
****-----****
   Hva som har skjedd i sakskomplekset har tydelig nok vært både forutsett og planlagt - av både Iren K. Hebnes og advokat Trond Hjelde og flere til.
   Flere av de involverte representanter for myndighetene har selvfølgelig nokså god greie på hva som bruker å skje i lignende og tilsvarende saker. Som for eksempel også ikke minst de i Fylkesnemnda.
****-----****
   Advokat Trond Hjelde, og flere som har hatt befatning med sakskomplekset, har mye erfaring gjennom lang tid med slike og lignende saker. Og han, og de, vet hvordan tingene til vanlig virker i fremdriften i slike saker. Advokat Hjelde visste allerede før kidnappingen i april mye om hva som i månedene og tiden lenge etterpå nokså sikkert kom til å skje, særlig i forhold til myndighetenes håndtering av saken for eksempel. Og han tilrettela for hva han ønsket skulle skje - og også derfor visste hva kom til å skje.
   Og han lurte Trude til å tro at hun nærsakt ville få et slags diplom og store premier ifra Fylkesnemnda og ifra Iren K. Hebnes og hennes medspillere i øvrig. Og det er faktisk hva Trude tror hun har fått i sin begynnelse - og videre vil få! Og det er det eneste hun våger å sette sin lit til for hver gang hun snakker med advokat Hjelde, som riktig så meget skremmer henne.
--- 
   Jeg skal forsøke å få telefonert og snakket med advokat John Raknes igjen i morgen - for særlig å få snakket om viktigheten og nødvendigheten av å stevne Hebnes, Westly og Trude for retten.
   Samt også for å få sakene i retten utsatt likeså lenge som varetektsfengslingen av meg har varighet.
   Samt om metodisk, presist og presentabelt å forberede mitt forsvar i forhold til hva jeg er siktet og anklaget for nu.
   Jeg har allerede snakket med ham om disse tingene og deres viktighet, men vet ikke om han tar meg alvorlig nok og forstår sakskomplekset godt nok. Han er kanskje vant med langt dårligere forberedelser og resultater enn jeg ønsker! Og enn hva som er mulig i denne saken!
--- *****
--13-- 
DBN - RLH - torsdag 13.11.2008, Åna Fengsel

   Jeg måtte avlegge urinprøve i dag tidlig ved 6.30 - tiden. Eller var det i går tidlig? Greit nok.
****-----****
Jeg fikk snakket med advokat John Raknes i telefonen i dag, som planlagt. Han foreslo samtidig at han vil foreslå såkalt “Kontor-forretning” i forhold til dette at jeg er fengslet nu.
****-----****
   Imot kvelden fikk jeg beskjed, ved 19- tiden, om at advokat John Raknes igjen har telefonert og ønsker å snakke med meg. Det er imidlertid ikke mulig å telefonere herfra eller hertil etter klokken 19. Så jeg ble bare gitt beskjed om at han hadde sagt at han kan ta på seg saken også for min datter.
   Det må være Frøydis det siktes til?
****-----****
   Det ankom to brev adressert her til meg ifra Haugaland Tingsrett i dag. To konvolutter, mener jeg, med diverse i. Blant annet et Prosesskriv ifra Trude ved hennes advokat Trond Hjelde. Det er helt umulig for meg å forholde meg til de der saksforholdene her i fengselet!
****-----****
   Kisser (Christian) flyttet til ny avdeling herfra rommet i går.
   Han nye som forlede dag ankom heter i øvrig også Kristian.
****-----****
   I går fikk vi på rommet her en “smile-lapp” ifra betjentene på avdelingen her - for god orden på rommet.
   Ingen her på rommet har hørt om slike “smile-lapper” før.
****-----****
   Prosesskrivet ifra Trude er typisk nok Trude og advokat Hjelde og hva de nu holder på med. Trude påberoper seg Åse Kristensen, Per Schnabel, Iren K. Hebnes og Balder som vitner! Med andre ord verstingene i kidnapper- gjengen. Endog altså Iren K. Hebnes.
****-----****
   Haugaland Tingsrett pålegger Trude å sørge for at “Gudmund, Frøydis, Stauda og Alfredo møter til samtale med Dommer Helga Hågenvik i Haugaland Tingsrett mandag 01.12.2008 klokken 10.00.”
   Den samme dommer Helga Håganvik som
---
*****

--14-- 
-

---
*****

--15-- 
-

---
*****

--16-- 
-

---
*****

--17-- 
-

---
*****

--18-- 
-

---
*****

--19-- 
-

---
*****

--20-- 
-


---
*****

--21-- 
-


---
*****

--22-- 
-


---
*****

--23-- 
-


---
*****

--24-- 
-


---
*****

--25-- 
-


---
*****

--26-- 
-

---
*****

--27-- 
-


---
*****

--28-- 
-


---
*****

--29-- 
-

---
*****

--30-- 
-


---
*****

--31-- 
-

--- 
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq