----- Denne side: db201702.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
---  Februar 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. februar 2017:

   Mørkt og omkring 1 til 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og hagl og i overkant av null grader utover formiddagen. Tettere og lavere overskyet, vått og tildels yr utover eftermiddagen. Mørkt, vått og tildels yr utover kvelden. Med i overkant av null grader også mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209368179376209

   Menneskerettighetene, en ABC.

   Menneskerettighetene forplikter enhver.

   For å forenkle det hele til en meget kortfattet liten ABC om menneskerettighetene - kan følgende undervises:
   A - Lovlighets-prinsippet. Her inngår alle de ufravikelige retts-prinsippene. Lex superior, hvor absolutt enhver menneskerettighet for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.
   B - Unntaks-prinsippet, som også heter nødvendighets-prinsippet eller nødverge-prinsippet.
   C - Betingelses-prinsippet. Som også heter forholdsmessig- eller proposjonalitets-prinsippet. For at a: - noe skal kunne være lovlig. Og for at b: - unntak for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte skal kunne lovliggjøres.

   Stort verre er det ikke.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1362703980417194/

   Jarleolav Östhus:
   Ja §elvfølgelig = d viktigste ^

   Rune L. Hansen:
   Ja, men meget mislikt av menneskeretts-forbryterne og deres medspillere.

   Jarleolav Östhus:
   Da disse forbryterne ! = $atan `s -0 Wærk !

   Leonhardsen Helen:
   ja fordi noen er så utspekulerte og rovdyradferd i sine handlinger som beskyttes seg i mellom. de skaper krig. de er ikke dumme. så de pusher utsatte individer til en bekjennelse eller handling, slik at de kan felle dem og utslette trusselen. tror de. de er dumme i den forstand at deres utspekulerte mangfold har gått over deres hoder og blindet all fornuft og fremtids sans. og undervurderer bieffektene. man tukter ikke barns indre. enkelt og greit!!!

   Jarleolav Östhus:
   Pr øv & ForkLar PoL - I Ti kkerne dette Du ' for da møter du veg - gen !

   Jarleolav Östhus:
   At Norge ' skuLLe g& fra vondt tiL Wærre !

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er den indre tortur som er tortur og skader - og ødeleggelser.
   Ytre tortur er bare skader - pluss ødeleggelser.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209368276298632

   Menneskerettighetenes reelle verdi og beskyttelse.

   Menneskerettighetene, enhver og alle, skal være enhvers beste og viktigste beskyttelse, veiledning, forpliktelse og umistelige verdi.

   De skal beskytte enhver mot makt-misbruk og krenkelser i politisk, juridisk og all annen offentlig regi. Inklusivt mot unnlatelser.

   De skal være en reell og umistelig beskyttelse, veiledning, forpliktelse og minste-garanti, ikke bare teoretisk, men også i praksis.

   Det er et velkjent faktum at det til alle tider og alle steder har vært ansatte i den offentlige forvaltningen som har medvirket i og for i en overflod det meste og verste av direkte forbrytelser og ondskap mot medmennesker og sivilbefolkningen. Og at det ikke bare er noe som skjer unntaksvis. Det er først og fremst der mennesker setter seg selv over og utenfor loven og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Ingen skal kunne ha aksept for at rettferdighets-prinsippet krenkes i og av aktører i den offentlige forvaltningen eller deres medspillere.

   Derfor er menneskerettighetene så meget viktige, nødvendige og forpliktende.

   Og derfor må enhver menneskeretts-krenkelse 100% kompetent straffeforfølges. Uten at det alltid skjer er enkelt-mennesket og samfunnet ubeskyttet.

   I praksis å respektere alt dette skal og må være første-prioritet for enhver ansatt i eller under offentlig forvaltning.

   Enhver menneskeretts-krenkelse i offentlig regi er en forbrytelse som skal og må kompetent straffeforfølges.

   Og ingen slike forbrytelser foreldes.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209369529649965

   Dette og enda meget mye verre gjør de med barna våre ...

   Изъятие детей по всему Миру - Ювенальная Юстиция
   https://www.youtube.com/watch?v=95dtyBBRYG0&feature=youtu.be
   Финляндия.Ювенальная Юстиция.Такое происходит по всему миру. Рекомендовано к просмотру и активному распространению!
   youtube.com

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154099981891875

   For en skam!

   Nå er det bestemt: barn får ikke klage til FN - dagsavisen.no
   http://www.dagsavisen.no/innenriks/na-er-det-bestemt-barn-far-ikke-klage-til-fn-1.919890
   Et flertall på Stortinget vender tommelen ned for at Norge slutter seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon. – Feigt, mener Redd Barna.
   dagsavisen.no

   *

   John Terje Henriksen:
   Typisk norsk handlemåte - skammelig atter en gang.... Samtidig bekrefter dette hvilken kvalitet vi har av Politikere i Storting og Regjering..... disse elendige menneskene... huff og huff....

   Jens Vidar Helander:
   B nasjon i FN..jammen forstår en hvorfor... mer og mer

   Eivor Maria Johannessen:
   Heia Norge : (

   Hanne Kløvig:
   Det var Advokat Dinardi som var en av de som kom med det forslaget og vil også nekte foreldre anke så mange ganger! Og la kun barnevern fremlegge saksdokumenter! Eller velge dem ut som de gjorde i min sak! Men hadde vi hatt ett ærlig barnevern så skulle saken ikke behøvd havne i ett rettsapparat ! Og der er det veien er og gå! De skulle tvunget både barnevern og foreldre, delta i forebygge og fremme de egenskaper og de mangler,eller som påståes ! Og man skulle da hatt ett kompetanse team rundt seg som kunne gitt god støtte isteden for hat og utpsyking å direkte løgn å mobbing som det er i dag!
   Men jeg sier det igjen sagt det før,regjering vil ikke endre loven som hjelper barn ha egen foreldre ! Der er alt en agenda om det motsatte å det er det de er ute etter! En skånsom og rask måte ta barn på uten vekke for mye oppmerksomhet! Å der er bare i Norge det er mulig dette lille kokos lander her hvor mange er så dumme at de kan ta på øya dems å leie den til vann,med den sytrå.....Det er rett og slett noe som skjer bak sceneteppe vi ikke skal få vite før det er rett i fleisen på oss! De plukker seg ut de barna de vil ha! ; )

   Aud Strandman:
   : (

    Per Ove Pettersen:
    Dette viser jo tydelig at den norske stat har mye å skjule. Dette er en skamplett som Stortinget skal ha problemer med å "vaske" av seg samt at det viser det råtne systemet vi har. Det verste er jo hvordan vi kritiserer andre land og så er vi på mange felt mye verre selv. Det er på tide å få skiftet ut disse politikerne som har fjernet seg fra folket.

   Aud Strandman:
   Ja er vel viktig å rope om andre land,og håpe alle ser bort når de foretar overgrep i vårt eget land....Hvordan skifte ut disse politikerne som ikke tar ansvar for egen befolkning

   Sonja Neskvern:
   Dette kan ikke være mulig!!! : (

   Roy Riksvold:
   Hvilken grunn ble gitt for ikke å stemme JA ?

   Lizbeth Anita Lamey:
   Men vi kan klage.:D

   Eva Johanne Sørby:
   Skammelig !

   Lizbeth Anita Lamey:
   Barn under 18 er ikke myndige, så vi kan gjøre det ved hjelp av EMK

   Albert Johnsen:
   Dersom Norge ratifiserer denne tilleggsprotokollen, vil den i neste omgang automatisk bli en del av FN's barnekonvensjon som igjen er en del av den norske menneskerettsloven. Stortinget vil altså ikke kunne stoppe at dette også blir norsk lov. Klageretten til det nasjonale rettssystemet vil dermed også bli mye enklere og direkte. Barn vil måtte få parts-rettigheter i bv-saker som omhandler dem selv. Stortinget er redd for at de skal miste kontrollen på en potensielt stor mengde saker fra barn som blir og har blitt behandlet på feil måte. Det kan bli mange store utbetalinger, så i god norsk ånd velger vi å springe fra ansvaret.

   Tone Berg:
   Rettssikkerheten til barn i Norge .... ingen!! Nye kapittel i historiebøkene om overgrep på barn i regi av stat og kommuner, historien gjentar seg. : ( 

   Anita Ingulfdatter Holm:
   Tenker at det er et kraftig signal om at Norske politikere og norsk barnevern vet at det ikke gangner norsk stat og barnevern at barna har den muligheten. Vi har for mange svin på skogen til det

   Tove Mette Hagen:
   Frp og Høyre skuffet mange når de fikk makta ....

   Monicha Nyhuus Aas:
   FRP får ikke gjort noe særlig så lenge de har mindretall.

   Rune L. Hansen:
   Nei, de klarer ikke engang å politianmelde.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Makta mister makta!

   Trine Halvorsen:
   å DÆR forsvant barnas rett til en trygg hverdag, å nye døre for misbrukera, mobbera å mishandlera blei åpna. Takk til stortinget som støtte mishandlinga ve å fjerne vernet ongan hadde. Sku tru dæm sitt der oppe på sin høye hest å e av kaliber t å kjøre samme vei som pedofile, mobbera, voldspersona å d som verre e!

   Jannicke Langøy:
   : (

   Geir Ståle Skjerve:
   Når jeg var barn var Skomakergata på TV. Tøffe tøflus sa alltid snurr film å Jon Blund kom frem med dagens barnerettigheter: " alle barn har rett til...."
   Nå har ikke barna rett til.. Er det ingen som tørr å stille seg spørsmålet hva som skjer med Norske folks rettigheter??

   Torhild Marie Hansen:
   Hva med FNs Barnekonvensjon: og hvilken rett har barn til å fremlegge en klage i følge denne Konvensjonen? Og hvem er det som nekter barn å klage til FN?

   Torhild Marie Hansen:
   Det er meget Urettferdig å Nekte Barn å fremlegge en klage for FN så lenge Barnekonvensjonen gir barn Rett til å klage til FN!

   Rune L. Hansen:
   Ja se for eksempel Barnekonvensjonen, fra innledningen:
   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Laila Stokke:
   Sveits var et av de landene som brukte barn som slaver langt opp i vår tidsalder. Barn ble solgt på torget. Er det dette vi ser konturene av? Barn (mennesker) er slaver av et større system - av Rom? Norgeas følger direktivene - det er på tide folk våkner i hopetall!

   Ivi-Anne Utstøl:
   : (

   Cecilia Övall:
   Skriv til trump .. de blir .liv då .:d

   Geir-Ole Isaksen:
   En av grunnene (sannsynligvis hovedgrunnen og eneste grunn) til at NRK ikke viser "Jul i Skomakergata" er at de leser opp fra FNs Barnekonvensjon, å slike ting må jo ikke barn og foreldre vite om. :(

   Nina Haug:
   Nå har vi vel mistet all rett til å kritisere andre land.. skammelig : ( 

   Helene Karlsen:
   Da er det noe de skjuler som ikke tåler å se dagens lys så klart!!!

   Helene Karlsen:
   Har ikke vi stortingsvalg til høsten da må vi skifte ut søppelet!!!

   Marita Neuber:
   Burde hatt pryl hele gjengen !

   Albert Johnsen:
   Alle kan i prinsippet klage til alle. Spørsmålet er om du blir forstått, samt får gehør og gjennomslag for klagen din. FN må (har??) opprette et organ som kan behandle slike klager fra barn, stille spørsmål til relevante myndigheter og gi pålegg om reparasjon av de brudd på konvensjonen som eventuelt påvises. Dette organet innen FN, som sikrer behandling av klagen, vil for alle praktiske hensyn være stengt for norske barn, siden Norge ikke har ratifisert denne tilleggsprotokollen. Norge har ratifisert hoveddelen av FNs barnekonvensjon og den gjelder for Norge i dag, men barn kan ikke fremme egne formelle klager for brudd på den, fordi de ikke har egne parts-rettigheter i sine egne saker og får derfor selvsagt ikke oppnevnt egen bistandsadvokat heller. I Norge styrer bv i slike spørsmål og de vil ikke ha innblanding fra FN.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja her har vi Norge. Selv barna blir nektet klagerett, hvis de føler seg utsatt for overgrep i forvaltningen... jeg fatter ikke at folk ikke står med djevelmasker foran stortinget for ungene våre. SKAM ER DET !!!

   Connie Skjolden:
   Betyr det da at barn ikke er mennesker? Kun juridiske personer???

   Geir-Ole Isaksen:
   Tja, barn er statens eiendom sa Jens Stoltenberg.

   Torill Sørensen:
   Jeg får håpe at de barn som blir begått krenkelser mot mtp mobbing og tvang melder dette inn til FN når de blir 18 år.

   Lars Magnus Madsen:
   Haha.. det kan heldigvis ikke våre politikere bestemme. Selv ikke med lovverk i ryggen.

   Rune L. Hansen:
   Vel, glem ikke at de konsekvent nekter både barna og foreldrene (og andre) tilgang til og bruk av både Straffeloven og Barnekonvensjonen, m.m.!
   Dette er ikke noe nytt. Det er en utrolig meget konsekvent politisk og offentlig mafia- og kidnapper-virksomhet! Mildt sagt.
   Og som konsekvent og straffbart forbryter seg mot absolutt alt som finnes av menneskerettigeter!
   For utrolig til å kunne være sant?
   Det er bare det at de selv sier det motsatte som lurer mange!
   
   Her er noen få av de menneskerettighetene som de selvfølgelig også konsekvent forbryter seg mot.
   
   Barnekonvensjonen, fra innledningen:
   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 13 p1:
   "Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge."

   Art 22:
   "1. Partene skal treffe egnede tiltak for å sikre at et barn som søker flyktningestatus eller som anses som flyktning i samsvar med gjeldende internasjonal eller nasjonal rett og praksis, enten de kommer alene eller er ledsaget av sine foreldre eller av en annen person, får behørig beskyttelse og humanitær hjelp i av utøvelsen rettighetene anerkjent i denne konvensjon og i andre internasjonale instrumenter om menneskerettigheter eller humanitære forhold som vedkommende stater er part i.
   2. For dette formål skal partene på den måte de finner hensiktsmessig, samarbeide i forbindelse med alle bestrebelser iverksatt av De forente nasjoner og andre kompetente mellomstatlige eller ikke-statlige organisasjoner som samarbeider med De forente nasjoner, for å beskytte og hjelpe et slikt barn og for å oppspore et flyktningebarns foreldre eller andre familiemedlemmer for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for at barnet kan gjenforenes med sin familie. Dersom det ikke er mulig å finne foreldre eller andre familiemedlemmer, skal barnet gis samme beskyttelse som ethvert annet barn som av en eller annen grunn permanent eller midlertidig er berøvet sitt familiemiljø, som fastsatt i denne konvensjon."

   Menneskerettserklæringen, Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   
Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. februar 2017:

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Yr og omkring 2 og 3 pluss-grader sent på natten. Grålig overskyet, noe vind-drag og noe yr og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med noe tildels spredt skyet og tildels synlig tiltagende måne-sigd i sør-øst utover eftermiddagen. Nesten mørkt med 6 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt og det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209371470778492

   Lovlige kontra ulovlige politiske valg-ordninger.

   Ikke alle er oppmerksomme på at menneskerettighetene har visse ramme-betingelser for hva som er lovlige politiske valg-ordninger - kontra ulovlige.

   Og ikke alle er oppmerksomme på at dette er meget viktig.

   Blandt annet er det i
Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Det er altså ikke hverken partiene eller andre som skal kunne bestemme hvem en skal stemme på - eller hvem en ikke skal stemme på.

   Den valg-ordningen som nu brukes i dagens Norge er bestemt av de som nu besitter den politiske makt, for å forhindre reelle valg-muligheter. Og er ikke som lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene.

   Den er tillaget av og for en politisk nepotisme. Selv om mange andre land også har menneskeretts-krenkende politiske valg-ordninger så er det ingen lovlig unnskyldning. Tvert om.

   Men det er i dagens Norge altså enda ingen offentlige lovlige politiske valg.

   Vi hverken må eller skal følge den prosedyre for stemmegivning som nu er politisk bestemt. Den er menneskeretts-krenkende og anti-demokratisk.

   Men feilen er lett å rette opp med lovlydig makt. Ved også å henvise til for eksempel Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2 p2, som har lovbestemt at: "Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   Så er spørsmålet, hvordan tilordne en lovlig politisk valg-ordning?

   Et svar fremgår blandt annet av den menneskeretts-bestemmelsen jeg først henviste til, hvor det er lovbestemt at valg-ordningen må sikre "at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Dette betyr at velgerne må kunne stemme på absolutt og fritt hvem de vil, som ikke står for menneskeretts-krenkende politikk eller hensikter.

   Og at vedkommende det skal og kan stemmes på trenger ikke å stå på noen som helst valg-liste eller være i eller med noe som helst politisk parti eller parti-program.

   Risikerer en ikke dermed å få en politisk leder eller ledelse som alikevel viser seg å være menneskeretts-krenkende?

   Ja, selvfølgelig hvis ikke enhver offentlig menneskeretts-krenkelse 100% kompetent og effektivt straffeforfølges og stoppes. Og det er jo en selvfølgelighet og absolutt nødvendighet uansett hvilken valg-ordning en har eller ikke har.

   Ingen bør støtte eller stemme på et politisk parti, en politikk, mennesker eller et parti-program som ikke kompromissløst og uten falskhet prioriterer menneskerettighetene (absolutt enhver og alle) og det ikke å forurette et eneste medmenneske over og foran alt annet. Det er både ulovlig og unødvendig.

   Ulovlig politisk eller offentlig myndighets-utøvelse er og skal være ulovlig - og straffbar. Også i praksis. Noe som selvfølgelig er en absolutt nødvendighet.

   Enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig.

   Det er når kompetent og effektiv straffeforfølgelse er fraværende eller svikter at forurettelser og katastrofer utvikler seg. Og onde sirkler og spiraler utfolder seg.

   Og det er nettopp det og derfor som har skjedd i Norge. Og i mange andre land.

   Smittsom, perverterende og forurettende politisk og offentlig nepotisme som ikke blir straffeforfulgt.

   En 
hverken bør eller trenger å stemme på et av stortings-partiene i dagens Norge. En bør holde seg for god til det.

   Deres forbrytere skal og må kompetent straffeforfølges.

   Vi må som en selvfølgelighet kreve å få velge og stemme på hvem lovlydig enn vi ønsker.

   Størrelsen eller fasongen har ingen betydning, det er kvaliteten som skal telle og må vokse.

   Og ved at forbrytelsene og forbryterne kompetent straffeforfølges og stoppes blir valgene meget lettere og tryggere.

   Og lovlige.

   *

   Rune L. Hansen:
   Folk flest i et indoktrinert og underkuet samfunn er så uselvstendige at de knapt makter å tenke selv utenfor spillereglene de får presset på seg av hva de tror er autoriteter. Og av hva de tror og blir fortalt at er lovlig lov og rett og autoriteter. Selvstendig tenkning er meget fraværende under slike forhold. Slik kan det selvfølgelig ikke få fortsette!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 01.02. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154099981891875

   Bjørn Valle:
   Enig med deg Marius. Skammelig på øverste hylle.

   Hanne Kløvig:
   Per Ove det er så kav,rottent her og jeg vil si like ille som eks.brasil! Bare her foregår der mer i pene former for der er ikke så åpenbart og åpenlyst! Grunnen til det er at de tilpasser jo sine handlinger deretter ! Så her er det mer solid og sjult å de har jo hatt alle år etter krigen på bygge seg opp ett solid system som ingen greier trenge gjennom på! Av gutteklubben grei! Vi nordmenn er naive og indoktrinert til å tro at vi er så for fred og omsorg! Men det er motsatt! For hvem lar flyktninger bo 20 år på mottak f.eks. å vil sende hjem igjen de barna som har fått hele sin familie drept i krigen når de er 18 år!!???
   Kaldt kynisk og utenkelig for andre land gjøre sånt faktisk! Og ikke minst hvem land tillate kjerringer med liten utdannelse og empati fly inn i Norske hjem og dra ut små barn å stikke av med hvem barn de vil uten ha noen bevis eller grunn for det! Og aldrig mer levere de barna hjem igjen! HVEM GJØR SÅNT? HVEM TILLATER SLIKT! SKAL MAN TA BARN FRA HJEMMENE TIL FOLK BØR DET I SÅ FALL FILMES, ER DET RUS BØR DE TA MED FAMILIEN PÅ LEGEVAKTA Ta blodprøver slik de gjør når de mistenker en sjafør!!!
   Så får i så fall den det gjelder motbevist eller bevis for egne handlinger!
   Er det snakk om vold så må det være så sikre bevis at barnet selv har blå merker eller andre avvik! Men nå bruker barnevern KUN VAGE BESKYLDNINGER MOR FORELDRE UTEN BEHØVE VISE ETT JÆVLA BEVIS FOR DET!!!!Å DET ER SANNHETEN!
   JEG MENER ER ETT BARN I VANNTRIVSEL ER DET IKKE VAGE BEVIS! DA VILLE BARNEHAGEN SETT DET PÅ BARNET LENGE FØRST!!!! SÅ I HELVETE MÅR SKAL DENNE GALSKAP STOPPES! Å TA BARN NÅ ER LETT! DE BARE SIER MOR HADDE IKKE EVNE TIL SE SITT BARNS BEHOV!!!! OG SELV OM INGEN KLAGD PÅ DEM SÅ ER DET NOK..... DA ER BARNET BORTE FOR ALLTID!

   Hanne Kløvig:
   Det er ren handel og denne hekse jakten på fattige mennesker har det vert bestandig! Og staten tjener seg rik på sine slaver om det er i Norge eller Brasil! Hvordan blir de rike jo ! Vi betaler fra oss nesten halve lønnen vår hver mnd! År etter år etter år etter år! Og hva får du for der! Jo kjøre din bil gratis på vegen tror du!!! Der betaler du alt veg avgift og bensin og hauger med bom avf! Så får du gratis lege!!!! Hvor mye er du hos lege! Jeg går til privat lege jeg nå da betaler jeg 900 kr pr gang men da får jeg også gjort alt på en time! En fastlege bruker ti min på deg og henviser deg kanskje vidre å da er man oppe i samme pris alt! Og den legen får halve inntekt av staten! Og d har du jo alt betalt for den legen!!!!! Og fler leger til! Du kan jo selv regne på hvor mye satt du betalt hele livet... Mange legetimer er ikke det!!! Og så har man jo skole gratis da men der er det også mye juks!!! Vi blir bedratt!!! Og ikke minst forsikring !!! Skjer det noe med din bil må du krangel for i det hele tatt få igjen. Noe der og..... Drittland!

   Amine Samier:
   Skamme system mot barna

   Rune L. Hansen:
   Folk flest i verden tenker enda at det er meget altfor utrolig til å kunne være sant!

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154103721676875

   Skarsvåg- saken er en helt spesiell sak, som vil sette Norge internasjonalt på kartet. Både i forhold til bruk av varetekt, offentlig tvangssalg, rettsprosedyrer, og ikke minst ytringsfriheten.

   Skarsvåg har særdeles liten tillit til norske offentlige myndigheter, noe som ikke er det minste rart gitt den behandlingen har har fått. Særlig er denne tilliten på frysepunktet, hva gjelder politi- og påtalemyndighet.

   Mitt spørsmål, nå som saken hans pågår for Eidsivating lagmannsrett, er:

   Er det greit at rettens tre fagdommere, har store deler av sin tidligere yrkesmessige bakgrunn fra nettopp politi- og påtalemyndighet?

   *

   Rolf Halln:
   Tragisk : ( : ( 

   Helene Karlsen:
   Er de ikke innhabile da?

   Mona Utheim:
   Det kan synes som dette ikke er heldig. Sett i lys av min tilstedeværelse i går, hvor dommere så tydelig viser sitt synspunkt om både personer og opplysninger gitt fra disse, sitter jeg i dag igjen med en følelse av håpløshet og tristhet.

   Lillian Lervold:
   Ikke greit .... Men hva gjør man ?

   Lillian Lervold:
   Menneskerettigheter er det vel bare mennesker som trenger ? Psykopatene har jo lovverket til å beskytte seg .

   Per Ove Pettersen:
   Trodde psykopater også var mennesker men det ser ut til at jeg tar feil.

   Lillian Lervold:
   Jo de er jo det - det bare føles ikke slik akkurat i dag : ) flotte er de i alle fall og framstår jo mer normal enn normalen de farligste av de . Men så lenge kunnskap om denne rasen holdes borte fra massene - så vil det jo være en umenneskelig verden for oss som blir utvalgt som deres næringskilde : ) vi blir uten tvil avhumanisert .

   Sigbjorn Aase:
   Slik slike stillinger blir beskyttet. Det går i kameraderi og det er stort her i Norge da rumpe slikking alltid har vært på topp. : ) Tragisk og veldig gjenomlysende på va det går i.

   Aina Gregersen:
   Endelig får Busch og Qvikstad og company Endeliiiig bevis for at de har lykkes med Onstads millionarv til Riksadvokatens kontorembedte !
   Omsider ble det ulitimate av påtalemakt forent til og ha omfattet et helt lands system ,OG omsider behøver de ikke gjøre det i det skjulte - men kan utføre sine "bragder" i all offentlighet.
   De siste krigsforbrytelser er endt og "gutta på skauen" snart begravet ,og en ny gjeng med forkvaklede maktsadister har begynt sin æra.
   Maktpyramidens spill er av svært gammelt opphav.
   Og alle vil være Gud og Buddah i egen selvfortolkning .... eller slik forbildet demses har fortolket det, da .
   Spøkelset i påtalemaktens arbeidsplass 'hall of power' , risler med 'sannhetsideologien' : (

   Aina Gregersen:
   Og Kongen sier fremdeles :
   "Alt for Norge!" ?
   Er forsvarsministeren en landforræder ?
   Og hvordan har nå stortinsPresident Olemikk det i dag da ?
   Og Schatsminister Erna - har hun forstått ?
   Og hærens uberkommandant : Brun Hansen ,som Heller vil på spenningstokt i andre folks land enn og rydde opp hjemme - hvordan går det me'n ,Egentlig ?
   - er'n den som skal huskes som den som ikke skjønte ,eller torde møte påtalemakten fra annen verdenskrig ?
   Bare lurer jeg altså ....

   Svein Jakobsen:
   Er der utlandske oppservatører til stede i retten ?

   Aina Gregersen:
   Interresant spørsmål ! Og hvilken statsmakt representerer de ? For en lurer jo på Hvem styrer Norge Egentlig ! ? Kanskje obsevatørene sitter i dommerstanden - i rettssalen- der inne allerede ?

   Rune L. Hansen:
   En kan jo også uansett si det slik, at om tre eller flere personer ansatt i dommerstanden og eller politiet er samvirkende om og for en eller flere straffbare handlinger - så er det i henhold til Straffeloven automatisk organisert kriminalitet og har ekstra høy strafferamme.

   Straffeloven § 60a:
   "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.
   Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.
   Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.
   Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 78."

   Svein Henning Sørlie:
   Nei det er ikke greit

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. februar 2017:

   Mørkt, et vind-drag fra sør og oppmot 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet med fortsatt omkring 8 pluss-grader og lite nedbør utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen. Nesten mørkt omkring 17.30-tiden. Hvalpene roter meget og fort, men de trives, leker og har det godt. Mørkt og omkring 7 pluss-grader utover kvelden. Med i overkant av 6 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209378571716011

   Norsk Grunnlovs-bestemmelse § 104, vedtatt av kidnapper-mafiaen år 2014:

   "Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.
    Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn."

   Oversatt til norsk: Det er kidnapperne som skal bestemme barnets menneskeverd. Barnet har rett til å bli hørt, men ikke til ikke å bli kidnappet, torturert, traumatisert, mishandlet og frastjålet sin familie og sitt liv. Det er kidnapper-mafiaen som skal bestemme hva som er barnets beste. Punktum.

   *

   Rune L. Hansen:
   Frekkheten og falskheten lenge leve?
   Med en slik lovbestemmelse i Grunnloven håper de å ha gjort lovbestemmelsen til en lovbestemmelse overordnet politikk og menneskeretts-konvensjonene.
   Men den er ikke engang en lovlig lovbestemmelse. Og menneskerettighetene har lenge vært både implementert i Norges Grunnlov og i Straffeloven. Og menneskerettighetene er overordnet alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, dommer og myndigheter. Hvilket alltid har vært fullstendig i samsvar med Norges Grunnlov. Dette og slikt håper de at sivilbefolkningen og verden ikke vill oppdage og avsløre eller kunne straffeforfølge!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, nøkkel-ordet de bruker er ordet "barnets beste". Det betyr sier de, at det er bare de selv og deres medspillere som vet hva som er "barnets beste". Og at "barnets beste" selvfølgelig er det motsatte av barnets beste og Barnekonvensjonen!
   I det heletatt er ordet "barnets beste" selvfølgelig et fullstendig meningsløst (eller privat) ord - hvis det plukkes ut fra den helhet som Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene er! Og fullstendig fritt frem for hva som helst av misbruk!

   Rune L. Hansen:
   Mange har efter hvert opdaget at absolutt alt den politiske forvaltningen i dagens Norge gjør angående slikt ikke er å respektere og sikre Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene. Men er en total forakt for alt i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjoner og i Straffeloven. Mens de liksom vil ha Barnekonvensjonen hengende til pynt på "veggen", for å få flest mulig til å tro at det er den de respekterer. Men i rammen der har de i virkeligheten hengt sine egne interne "menneskerettigheter" - med et fullstendig annet innhold. Og at det absolutt eneste de forsøker å respektere og sikre er sin egenskapte "rett til" å kidnappe, torturere og ødelegge. Ingenting annet. For utrolig til å kunne være sant? Ja, de håper jo i det lengste at det er det. Og gjør alt i sin makt for å overbevise. Men i praksis absolutt ingenting for menneskerettighetene, annet enn å forbryte seg mot de. Og også det er for mange enda for utrolig til å kunne være sant. At det bare er seg selv og sine egne de "respekterer" og beskytter. Den groteske sannheten, sin falskhet, skjuler de bak absolutt alt hva de kan.

   Rune L. Hansen:
   Uvitenhet? Jo mere dess bedre, sier de seg selv imellom.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1627195407588551/

   Ken Joar Olsen:
   Siden jeg ikke har juridisk kompetanse, ville det jo være spennende og kanskje få Advokat Preben Kløvfjell eller Erlend L Andersen sitt syn på dette?
   Da de er de eneste Advokatene i gruppen, som jeg ihvertfall vet om. Ettersom de og hele kontoret har underskrevet bekymringsmeldingen mot barnevernet.

   Rune L. Hansen:
   Det er loven, lex superior, som er kompetansen, Ken Joar Olsen. For å være kompetent må en være i samsvar med lex superior (the rule of law). De mange interesse-fraksjoner, mennesker eller land som har sine egne retts-systemer er bare lovlige og kompetente i den grad de er i samsvar med lex superior.

   Ken Joar Olsen:
   Nu er jeg rimelig så klar over Lex superior Rune L. Hansen og dennes betydning som er den Høyere lov...

   Dvs det rettslige prinsippet som går ut på at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom rettsreglene og forpliktelser rundt disse.

   Men jeg ønsker allikevel en kommentar, om det var mulig fra advokater og deres syn på dette.
   Da det hjelper svært lite at vi hobby advokater, sitter og kaster rundt oss med det ene og det andre fine juridiske viss vass.

   For dette hjelper ikke foreldre i krise, eller barn som er urettmessig fjernet fra sine foreldre...
   Det hjelper heller ikke på å åpne øynene til en sovende befolkning, men advokaters meninger kan være av en stor verdi.
   Da får vi kanskje en artikkel som er mer utfyllende, og treffer den målgruppen som har interesse i jussens finurlige verden.

   Ken Joar Olsen:
   Det sies gjerne at Lex superior-prinsippet har en formell og en materiell side.

   Den formelle siden av prinsippet retter seg mot lovgiverne. Disse kan ikke vedta lover som er i strid med Grunnloven, eller forskrifter som er i strid med en lov.

   Den materielle siden retter seg mot rettsanvenderne (f.eks. dommere).
   Disse må i sin anvendelse av retten sørge for å sette en regel til side dersom den kommer i strid med en regel av høyere rang.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett skal ikke og må ikke overlates til dommere og advokater eller andre, Ken Joar Olsen. De tilhører oss alle og enhver!

   Ken Joar Olsen:
   Rune L. Hansen og som jeg sier så er JEG godt klar over dette, men så lenge respekten for menneskerettighetene IKKE er tilstede i Norsk rett HJELPER det INGENTING for foreldre i krise at Menneskerettsloven §3 sier at: «Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.»
   Og det er poenget mitt, det er snakk om at du poster masse juss og egentlig ikke ønsker en debatt eller kommentarer på det...
   Og når jeg så prøver og få det til, så blir det også galt...

   Rune L. Hansen:
   Tvert om, jeg både ønsker og tilstreber debatt og kommentarer og argumentasjon angående alt slikt! Det er bare via best mulig kompetanse en kan vinne frem uten å forurette eller svikte!

   Ken Joar Olsen:
   Perfekt da avventer vi med spenning hva innspill, og synspunkter advokatene har til ditt gode poeng :-)

   Rune L. Hansen:
   Mangel på nødvendig kompetanse er derimot livs-farlig og katastrofalt angående alt slikt!

   Ken Joar Olsen:
   Men vil annta at man fra rettens side hevder Lex posterior...
   Og ser bort fra den ufravikelige, Lex superior som du omtaler.
   På lik linje med alle andre metoder man fratas egentlige rettigheter, der er forøvrig en tråd med en god dialog med Olav Sylte på hans vegg fra i går Torsdags kveld.

   Rune L. Hansen:
   Det har vært en del advokater og også dommere med i slike debatter på Facebook tidligere, men de trekker seg som regel fort ut når de syns de har avslørt seg selv eller dummet seg ut for mye. Avslørt seg selv som kriminelle og kvakksalvere.

   Ken Joar Olsen:
   Som sagt så kan jeg bare si at den dialogen mellom meg og Olav Sylte, var veldig givende for meg.
   Og jeg er jo ikke en mann som normalt eller automatisk skryter av advokater, men jeg setter umåtelig stor på rene ord og ærlighet hvilket den dialogen var preget veldig av.

   Rune L. Hansen:
   Takk for tipset. Jeg skal efter hvert se om jeg får kikket på den.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig så er retts-regler noe annet enn retts-prinsipper. Men det regner jeg med at du egentlig vet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2017 shared Jan Simonsen's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209381617232147

   Kidnapping of a child IS terror, trauma, torture, abuse, violence and family-theft !

   & Regarding Art 9 - "competent authorities"? - "that such separation is necessary"? - "such determination may be necessary"?

   Jan Simonsen, 2 February 2016:

   Though Norway savvily projects internationally the image of a rational, peaceful, and polished system, it is far from it. Its ugly side, as here, never makes the news. Barnevernet has gravely violated the 1989 International Convention on the Rights of the Child which Norway has signed and ratified. Here's how.

   Article 5 of the Convention imposes an obligation on Norway and on all signatories to uphold parental rights. ("State Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents...") This obligation is restated in Article 14. Article 7 grants children "the right to know and be cared for by his or her parents," and Article 8 the right to "preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference."

   Article 9, however, is less straight forward and allows for subjective interpretation. It states, in relevant part, that "State Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents ..." Even where the child is separated, however, the child still has the right "to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests."

   One of the most flagrant violations of the Convention is the very set up of Barnevernet. It is a governmental agency or, more properly stated, an administrative body run amuck. It is not subject to meaningful judicial review or accountability. It can take children from their parents without court order. Its decisions are final as in an arbitration. It lacks a supervisory board. Due process is not followed. Even the most elementary aspects of due process are lacking. Testimony is not allowed. Sworn affidavits or declarations are not taken. The rules of evidence do not apply. The accused is not allowed to cross-examine her accusers, for instance the case workers or the

Page 9

persons who investigated the alleged wrong-doing or proposed the abduction of the children. Immunity prevents prosecution of the agents who abduct the children. No judge is involved and no judge presides over the proceedings. No impartiality is guaranteed or pursued. Many times decisions are taken by a local council which consists of individuals not even trained in the law. The deliberations consist of debates among the council members and the attorneys. There is no set procedure to follow. If parents have complaints, they can be lodged with the County Governor, but no meaningful judicial review is available.

   This flies in the face of the Convention's Article 9 which requires that decisions be made by "competent authorities subject to judicial review." In Norway, the seizure of children from their parents is not supervised by the courts and it operates outside of the court system. Probably the most egregious aspect here is that suspension of parental rights is also within the powers of Barnevernet and is not subject to judicial review. Imagine that, being deprived of parental rights without a court order. Unimaginable in the United States and in most countries around the world, this is a frequent reality in Norway.

   Parental rights are fundamental human rights. Human rights are the province of the courts, yet in Norway parents are barred from accessing the courts to vindicate abuses of parental rights. This means that, should the Bodnariu parents lose their rights to the children before a non-judicial, Barnevernet panel, they will not be able to appeal the deprivation of the most important rights a parent can have. In the rest of the world only courts or legislative bodies, not administrative bodies, can deprive people of the exercise of their human rights.

   The complaints filed with the Governor go nowhere. The main reason is the system's rigid structure which is not subject to judicial review, as well as the culture entrenched in the practices of Barnevernet and the parenting ideology Norway follows. The Norwegian government finances Barnevernet and each foster family where Barnevernet places children receives tens of thousands of Euros annually for each child. There are vested interests at work which preclude the system's reformation. The inevitable consequence is that the children and their parents are the victims. Everyone seems to benefit from this scheme, except them.

   Another violation is that of the children's right to be cared for and raised by their biological parents. Norway seems to abide by a parenting ideology which disregards biological ties and emphasizes social and psychological parenting. Likely, the now five (5) month old baby is irreversibly estranged from his biological mother. No rational argument can be made in support of this atrocious act. It evidences the viciousness and arbitrariness of Barnevernet's action, backed up by Norway's radical ideology which experiments with ethnic children. The mother's right to nurse her infant has been trampled on. What, one legitimately asks, can be more cruel than that? More heart wrenching? More barbaric? More despicable?

   Once the Bodnariu children were severed from their parents, more violations cascaded. They were separated from one another. The boys and the girls have been placed with different families and are also geographically separated by long distances, not only among themselves, but also from their parents. The boys and the girls are not allowed to communicate with one another.

Page 10

   Contacts between the girls and any of the parents have been cut off entirely, and contacts with the boys are only allowed to the mother.

   Three (3) of the Bodnariu children were born in January. Barnevernet deprived the family of three (3) birthday celebrations in January of this year. Three family celebrations have been replaced by a nightmare, by unending and unimaginable pain and anguish for the parents and the children alike. How can this happen in a country which claims to be civilized? Did Barnevernet's zealots think that the world would never hear about this? That people of good faith would be too timid to speak or write about these atrocities? That the rest of the world would stand idly by and not say anything? Fortunately for the children and the parents, the truth is out and is being told from the rooftops.

   The harshness of the rulings applied to the Bodnarius conveys a systemic problem and how dysfunctional Barnevernet is. This harshness did not mushroom overnight but likely evolved over time with everyone turning a blind eye to the problem. Probably in the beginning citizens put up with it, felt helpless or isolated living in a foreign land, and this likely encouraged Barnevernet to become more aggressive, evolving into the monster organization that it is today.

   What about the father's parental rights? After all, the Convention's Article 9 states that "both parents," not the mother or the father alone or separately, have the right to maintain "personal relations" and "direct contact ... on a regular basis" with the five (5) children. With all children, not some of them only. Unlike the mother, the father is not allowed any contact whatsoever with the boys. Moreover, the contact is not direct, but by phone in the case of the girls, not "regular" and not "personal." The harshness of Barnevernet's rulings evidences that the decision was intended to be punitive not curative. The mother is forced to drive no less than four (4) hours, one way, once a week to see her two boys. She likewise must travel four (4) hours, one way, to see the five (5) month old baby to spend two hours with him, nurse him, and attempt to resuscitate the maternal bonds. The cruelty of this decision can only lead one to conclude that Barnevernet commits crimes against humanity and should be banned. International law has long labeled pirates hostis humani generis, or enemies of mankind. Barnevernet certainly fits this description. It is an organization which operates outside the bounds of the law, and a danger to the ethnic children and families living in Norway.

   The children's seizure further is a violation of the Convention's Article 8 which gives children the right to preserve their identity. This is a straightforward, objective standard. It is a sure bet that Barnevernet is violating this right. Identity is defined, among others, by religion and language. Propaganda material posted on Barnevernet's website boasts that it does all it can to "safeguard a child's religion and cultural background." Perhaps, it would be useful to know whether Barnevernet is taking the Bodnariu children to a Pentecostal Church every Sunday. Do the children attend Sunday School? Have the children been placed with foster families which share the family's religious and ethnic heritage? Are the children taught or allowed to sing "Jesus loves the little children of the world?"

   Furthermore, the girls speak Romanian at home. Do they speak Romanian daily with their foster-

Page 11

parents? Faith is a major defining trait for the entire family. Not only the parents are strong believers, but so is the grandmother. It is doubtful Barnevernet is doing anything to preserve the children's identity, especially considering the girl's conversation with the schoolmaster that the family believes that "God punishes sin." One would be naive to believe that secular Norway would expend public funds to enroll the girls in Bible classes which teach, consistent with the parent's view and theology, that "God punishes sin."

   Let's now tackle the Convention's Article 9 head on. First of all, was there neglect? No. All witnesses concurred the parents are "resourceful" and have the resources to provide for the children.

   Were the children subjected to abuse? Definitely not, though here opinions might differ, depending on one's understanding of what constitutes abuse. "Abuse," however, is the start, not the end of the conversation, because, according to Norway's Child Welfare Act, children can be separated from their parents only if there is "danger that children would be significantly harmed if remaining at home." The operative words here are "significantly harmed." This is a very high threshold to overcome. Barnevernet arbitrarily labeled the circumstances "significantly harmful" conveniently selecting evidence it found useful to its decision, and discarding the evidence to the contrary. The evidence which Barnevernet used to indict the parents came exclusively from the girls whose credibility even the teachers questioned at times. The grownups, namely the parents, the schoolmaster and the doctors, provided different impressions and opinions which, however, Barnevernet conveniently chose to ignore. One can then conclude that the opinion was deliberately written to yield the impression that the children were abused by being spanked. The opinion was outcome oriented. An intellectually honest opinion is one where the decisionmaker takes the facts as they are and allows them to take him or her where they may. The opinion reads like a script from Stalin's show trials in the 1930s, or a narrative full of accusations pulled from the dusty archives of Romania's Securitate after 65 years. It is surreal and sinister. No wonder the verdicts were so off mark.

   Is reasonably spanking one's children the equivalent of abuse? It depends on who asks the question, for what purpose, and who answers it. Richard Dawkins, for instance, is reputed for claiming that even teaching the Bible to children is a form of child abuse. However, an impartial, fair minded person would have to conclude, especially in light of the universal experience of humankind, that reasonably spanking a child is not abuse. It must have not been viewed as such in 1989 when the Convention was adopted because the Convention did not abolish spanking, nor did it allude to the corporal punishment of children. For millennia parents had the "right" or "privilege" to reasonably and even physically discipline their children. It was only in 1979 or so that Sweden broke ranks, abolish this standard, and became the first country in the world to entirely ban the physical discipline of children. Norway followed suit soon thereafter, along with more than twenty or so other countries. New Zealand, too, abolished spanking, but parents initiated a referendum which abrogated the anti-spanking legislation. It cannot be said, therefore, that international customary law does not still recognize a right or privilege to parents to reasonably discipline their children, as part of their right to parental autonomy.

   Page 12

   Nevertheless, Norway has chosen to march to a different drum beat than the rest of the world. That is its prerogative as a sovereign state, of course, as is the prerogative to apply its laws equally to all of its inhabitants, Norwegians or not. After all, the proverbial "when in Rome do as the Romans do," still applies. Or does it?

   It applies when it is convenient to Norway. Norway has long prided itself on being a tolerant country. But tolerant of what? Westerners, like Norwegians, generally like to boast their creed in multiculturalism. Except when it comes to foreign residents. Norway expects nonNorwegians entering the Nordic state to leave their religion, ethnicity, culture, customs, and values at the border. It is intolerant of those who do not, and Norway's stated policy of multiculturalism has its limits, severe one might add, as reflected in its treatment of the Bodnariu family.

   If what the Bodnariu parents did to their children is "abuse," then no less than between 17% and 55% of all American parents abuse their children, and, according to Norway's standards, their kids should be hauled far away to different states and separated from their parents. According to a December 17, 2015 study of the Pew Research Center, 17% of all American parents "spank their children at least some of the time as a way to discipline them," and another 28% "rarely" spank them, while 53% say they never do.

   More Barnevernet violations of the Convention come to the fore when considering that the children's express wish to be reunited with their parents is ignored; when the letters they write to their parents only reach the parents two months later; when the children ask to see their parents and their wish is denied; or when the children state they want to stay together or see one another and they are told no. This hard-headedness is hardly in the best interest of the children.

   *

   Rune L. Hansen:
   The Universal Declaration of Human Rights, Art 16 p3:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   Rune L. Hansen:
   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Rune L. Hansen:
   Universal Declaration of Human Rights, Art 16p1:
   "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."

   Rune L. Hansen:
   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 37:
   "States Parties shall ensure that: No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."
   
   Art 19:
   "States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
    Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209384965155843

   Norge, bak overflatene - anno februar 2017.

   En venn med meget erfaring sier til meg at: "Når jeg møter folk fra BV, så er det IKKE følelsen av omsorg som man blir møtt av. Og etter en stund, begynner man å føle hvordan de notorisk lyver, bare for å lyve, og faktisk uten at det gir noen mening. ... Jeg har lest og sett så mye i forskjellige saker, og hverken BV, deres advokater styres av juss eller fornuft... men det er andre ting som peker denne veien... Lover ler de bare av, og vinner likevell frem....."

   Jeg har også ofte erfart og sett det samme, også i forhold til deres lojale medspillere. Og også den konsekvente sadismen og forakten for medmennesker.

   Men har ofte erfart, sett og forstått at det er fordi de er seg meget bevisst sin nærmest altomfattende totalitære makt. Men at de sammen med mennesker med makt som de er usikre på, det være seg politi-ansatte eller andre, oppfører seg fullstendig annerledes og forsøker å utstråle sympati og naivitet og fremstå som alminnelige fredfulle mennesker. Kontrasten er umiddelbar og gigantisk.

   En gang bevitnet jeg og flere i Fylkesnemnden at de nedlatende hånflirte når de fortalte foreldrende at de ønsket barna plassert i SOS Barnebyer i Bergen og hva som der og da kom til å skje. Blandt annet mere enn antydet de alvorlig ment at barna der og derfra kom til å bli sendt på rundgang til pedofile og andre perverser. Og at det er slik det fungerer og at det selvfølgelig er til barnas beste. Og at foreldrene selvfølgelig for evig og alltid vil ha mistet barna sine. Jeg ble nærmest lamslått av å høre skade-fryden og deres planer for barna - og foreldrene. Fylkesnemd-lederen og hans med-dommere frydet seg også tydelig over sadismen.

   De to advokater som var til stede så helt alminnelige ut og reagerte i det heletatt ikke på slikt. Mens den sakkyndige, Kirsten Westlye, også tydelig frydet seg og visste. Hun hadde skrevet en lang mange siders rapport om familien hvor det meste av innholdet var om og om igjen suggererende å gjenta barnevern-lederens løgner og påstander, iblandet tåpeligheter, likegyldigheter og halv-sannheter. De verste av deres løgner og påstander ble av fylkesnemd-ledelsen derefter limt inn i og brukt som konklusjon i Fylkesnemndens dom. Derefter, en tid senere, ble de hvitvaskede løgnene og påstandene av tingretten videre nokså automatisk hvitvasket og videreført. Og klagene, politianmelden og ankene til blandt annet lagmannsretten og høyesterett uten begrunnelse avvist.

   Og en kjempefin, velfungerende og anstendig familie, til og med uten tidligere problemer, ødelagt.

   Dette og slikt er det som foregår i dagens Norge!

   Det får meg nu også til å tenke på noe annet jeg opplevde. Jeg spurte en kvinnelig politi-ansatt om hun visste at det hun gjorde var ulovlig frihetsberøvelse og tortur. Hun svarte at hun ville holde meg innelåst i et betong-rom i politi-kjelleren inntil jeg gikk med på å underskrive på et skriv hun hadde. Slik frihetsberøvelse og tortur er ulovlig og straffbar, sa jeg. Ja, men det er effektivt, sa hun. Er du ikke redd for å bli politianmeldt og straffet? spurte jeg. Nei, vi har våre metoder, sa hun. Og det samme sa også de andre der som visste hva som foregikk, forstod jeg fort.

   De to hendelsene jeg her nu har fortalt om kan ikke sammenlignes. Den første er dessuten tusener ganger verre enn den andre. Men begge forteller de meget om holdninger og makt som er alminnelig i dagens Norge.

   Utad og på papiret forsøker slike offentlig ansatte å se uskyldige og sympatiske ut, men bakenfor overflatene er menneske-fiendtlighet, hovmod, forakt, falskhet og sadisme.

   Enhver burde ha lært anstendighet og lovlighet og av enhver og alle i hele verden sine erfaringer og kunnskaper, både i fortid og nutid. Men det er enda nu i mange ti-år massivt det fullstendig motsatte som meget perverterende og katastrofalt skjer i dagens Norge, politisk bestemt.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1233893173355092/

   John Even Hjerding:
   Fy faen!! Drøyt å atter drøyt (-.-)

   Rune L. Hansen:
   Jeg har veldig mange lignende groteske erfaringer og opplevelser jeg kunne ha fortalt om. Det er slikt vi som mest aktivt og lenge forsvarer menneskerettighetene og mange andre i Norge opplever mye av, i den grad overlevelse i det heletatt er mulig. Men å fortelle om det og ytringsfrihet er veldig vanskelig for de fleste.

   Geir Andreassen:
   Dette er ikke overraskende dessverre. Slik har det vært i mange år. Har selv opplevd noe tilsvarende

   Rune L. Hansen:
   Hva har vi lært av blandt annet Hitler sitt Nazi-Tyskland og om makt-misbruk og menneskers og samfunn sin u-natur og sadisme? Bortimot ingenting kan det synes som her i Norge. Og det fortsetter og fortsetter?

   Inger Marina Jakola:
   Ja, ved å følge med på praksisen til BV - og alle "delte" historier her og der.. - så gikk det ikke lenge før jeg skjønte hva som skjer bak lukkede dører med mange barn under den praksisen.. -
   Det er sjokkerende og oppdage at faktisk mange folk innehar så mye ondskap og dumskap i seg.. - og at det er de* som har kuppet* makta i landet, - og det ser ut for at det blir vanskelig å få stoppet de her,,

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1825890201009522/

   Solfrid Sandøy:
   Fy Faan hvor sint jeg blir når jeg ser hvordan jevlene har produsert løgn i min sak nå i 12 år. Lever i håpet at jeg skal klare å knekke de med å anmelde de for løgn og æreskrenkelser både av Bv og fost,mor. Men en ting jeg lurer er hvordan går d an å få snudd om på stortingsfolket. Å få de til å forstå hvordan vi norske foreldre og våre barn har blitt behandlet opp gjennom årene... : ( : ( : ( : ( : ( : ( : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1364630223557903/

   Elisabeth Aaslie:
   Å den frykten for at løgna i fylkesnemnd /tingrett skal komme frem !

   Elisabeth Aaslie:
   Her sitter kommuneadvokatens vitne i retten og lyver : ( dette er jo enkle ting å finne ut av, har noen blitt truet ? ALDRI! Men denne mannen kan altså sitte slik : (
   https://www.facebook.com/elisabeth.aaslie/videos/1281889448544797/
   -0:29

   Rasha Masri:
   De lyver som de puster, det er deres jobb.

   Laila Dalbye:
   Det er manipulerende mennesker som er såpass kloke at de vet "når de skal skifte hamm". Uten empati og uten evne å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever hendelser. Og DETTE HAR EN KJENT DIAGNOSE. Jeg tror dette systemet er fullt av slike.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/649316655192881/

   Mai-brith Litland:
   Bv er en tragedie.

   Rune L. Hansen:
   En global katastrofe.

   Borghild Dorthea Dahl:
   La dem få smake sitt eget ris. Dem har ødelagt nok familier. nå. Dem vil være lovløse ,så kan de som har blitt fratatt Unga sine bli det også.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2017 shared Marius Reikerås's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209385639692706

   Marius Reikerås, fredag 03. februar, snakker om forakten for menneskerettighetene og om forførgelsen av menneskeretts-forsvarerne i dagens Norge. Hvor mennesker forurettes og ødelegges på løpende bånd ...

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10154107198606875/
   -29:40 - 1,863 Views
   Marius Reikerås was live. 2 hrs ·
   Lik og del https://www.facebook.com/familiekanalennorge/


   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154106545581875

   Skarsvåg- saken, kort oppsummert:

   1. Grunnloven § 92 sier:

   "Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg."

   Siden grunnloven er vår øverste lov, så påhviler det styresmaktene en plikt til å respektere våre menneskeretter.

   Dette følges videre opp i Menneskerettsloven Artikkel 1, hvor det heter:

   2. Art 1. Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene

   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.

   Altså sier EMK Artikkel 1, det samme som hva det heter i Grunnloven § 92.

   Dette må videre ses i sammenheng med EMK Artikkel 17 hvor det heter:

   3. Art 17. Forbud mot misbruk av rettigheter

   Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til.

  4. Utgangspunktet er altså soleklart og ikke til å misforstå:

   Norske myndigheter skal sikre våre rettigheter, og ikke under noen omstendigheter misbruke de rettigheter som er gitt oss.

   5. Retten til muntlige forhandlinger etter EMK artikkel 6 nr. 1.

   Den 20 desember i fjor, kom Den Europeiske Menneskerettsdomstol med en avgjørelse hvor Norge var part, og der EMD sier følgende om den generelle retten til å få muntlige forhandlinger

   "40. An oral, and public, hearing constitutes a fundamental principle enshrined in Article 6 § 1. "

   Utgangspunktet her er heller ikke til å misforstå. Retten til muntlige forhandlinger utgjør et fundamentalt prinsipp beskyttet under EMK artikkel 6 nr 1. Det skal svært mye til for å kunne rettferdiggjøre unntak fra denne hovedregelen.

   6. Tvangssalg av eiendom er et inngrep i EMK artikkel 8.

   Dette fremkommer slik i dommen av 20 desember:

   "136. The Court considers that the impugned order of compulsory sale gave rise to an interference with the applicant’s “right to respect for ... home” within the meaning of Article 8 § 1"

   7. For at et tvangssalg da skal kunne stå seg, må myndighetene bevise at inngrepet var forholdsmessig og nødvendig.

   “81. An interference will be considered ‘necessary in a democratic society’ for a legitimate aim if it answers a ‘pressing social need’ and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued."

   En slik øvelse kan ikke myndighetene gjøre uten at den det gjelder får prøvd realitetene av et tvangssalg.

   8. Med dette som bakteppe, hadde altså Skarsvåg rett da han henvendte seg til norsk myndigheter og ba om at de sikret hans menneskeretter forut for tvangssalgene av hans eiendommer.

   9. Men, hva skjedde? Skarsvåg talte for døve ører til domsmyndigheten i Trøndelagsdistriktet, og fikk sine eiendommer tvangssolgt uten at han fikk;

   - muntlige forhandlinger

   - Vurdert nødvendigheten av de massive inngrep som ble begått mot han og hans familie.

   10. Staten mener at Den Europeiske Menneskerettsdomstol ( EMD) ikke er en ankeinstans, og at tvangssalgsprosessene er rettskraftig avgjort i Norge.

   De lener seg til Grunnloven § 88 som sier:

   "Høgsterett dømmer i siste instans."

   Vel og bra det, men hva om EMD kommer til at Norge brøt menneskerettene til Skarsvåg? Hva da, siden Norge er forpliktet til å følge menneskerettene.

   Da Norge ble domfelt i nordsjødykkersaken , sa EMD følgende om reparasjonsplikten:

   "269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred "

   Altså: Den som blir krenket skal stille som om krenkelsen(e) ikke hadde skjedd.

   Med andre ord: Hvordan kan en avgjørelse som er potensielt krenkende være rettskraftig, når EMD sier at den som bli krenket skal stilles som om krenkelsen ikke hadde skjedd?

   11. Konsekvensene for Skarsvåg.

   Skarsvåg har altså ikke gjort særlig mye annet enn å påberope seg sine grunnleggende menneskeretter. Og han har gitt uttrykk for at de som har begått krenkelser mot ham, er menneskerettsforbryterere

   Og her er hans sinne mot norske myndigheter, godt beskyttet under ytringsfriheten, jf. EMK artikkel 10.

   Så sent som i oktober 2015, kom EMD med en dom der de slo fast at offentlige ansatte må tåle mer enn hav private i regi av sin stilling.

   Men, konsekvensene for Skarsvågs kamp for menneskerettene er enorme:

   Hans kamp har så langt ført til at han har mistet alle sine eiendommer. Og hvor verdiene klart overstiger den gjelden han måtte ha. Familien har levd i et mareritt , og han har til nå sittet snart 11 måneder i varetekt.

  Og hvor sakene mot ham , har kostet det norske samfunn millioner av kroner.

   Er det slik vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg?

   At mennesker går til grunne for å kjempe for sine menneskeretter. Og at vi skal måte frykte at ethvert ord vi sier kan bli forfulgt av straffesanksjoner fra det offentlige?

   Vel, forblir vi passive til dette, kan du fort bli den neste.

   Ingen vet hvem som rammes neste gang.

   *

   Robert Steffensen:
   "Høyesterett dømmer i siste instans" -- dette må være foreldet. Nu går menneskerettene foran og har annen rettsinstans å forholde seg til, dersom ordinær, norsk rett er i strid med konvensjonene.

   Greta Solheim:
   Uansett - å dømme i siste instans innebærer å dømme iht til lovgivningen og konvensjonsbestemmelser. At Høyesterett avviser en anke/ankegrunnlag og dermed sier seg enig og reelt bifaller underinstansens lovbrudd, betyr verken at Høyesterett har "dømt", eller at underinstansens avgjørelse kan bli rettskraftig fordi Høyesterett har avvist saken.

   Det følger selvsagt ingen rettskraftsvirkning av rettsstridige herunder grunnlovs– og menneskerettsstridige avgjørelser, i strid med sakens beviselige faktiske forhold og rettslige realitet. Noe også Eidsivating lgm tilkjennegir i sak LE-2016-102174, og uttalte at (dessuten) forutsettes så vel dommer som forvaltningsavgjørelser å bygge på et materielt korrekt faktum og en materielt riktig anvendelse av det relevante regelverket.

   Ove Onkli:
   Høyesterett skal vell egentlig bare se etter skrivefeil, da de er KJÆREMÅLSUTVALG.
   Hvorfor skal staten drive straffeforfølgelse.?

   Rune L. Hansen:
   Men de lurer jo mange, ikke minst sine medspillere og uvitende, til å tro at de er rettskraftige. : (

   Rune L. Hansen:
   Høyesterett dømmer i siste instans? Vel, de gjør ikke det. Uansett. Og minst av alt med ulovlige dommer. Og det er jo blandt annet og særlig det EMD handler om. Og også Grunnloven, Straffeloven og menneskerettighetene. Men så klart, når politiet, justis-departementet, stats-advokaten, politikerne og alle andre nasjonale instanser og offentlig ansatte nekter, pluss nektes, å straffeforfølge dommerne (og hverandre) så blir jo de kriminelle dommerne og andre offentlig ansatte værende i blandt annet høyesterett med sine ulovlige avgjørelser og forbrytelser. Kriminelle dommere må jo - også i henhold til Straffeloven - straffeforfølges og skiftes ut! Dessverre er EMD en internasjonal domstol med meget begrenset makt.

   Rune L. Hansen:
   De som har makten og myndigheten svikter sivilbefolkningen.

   Greta Solheim:
   Rune: Det er nettopp meninga å lure de som ikke gidder tenke selv. Det gjøres på alle felt i samfunnet, på den måten at den som har interesse i å skjule den reelle tilstanden, prøver å definere (tror den har defineringsmakta) og bare forutsetter at slik er noe. Det gjøres ikke til noe tema. Av den grunn har man adskillige ”elefanta i rommet” .

   Dommere forutsetter altså at har en sak gått gjennom rettssystemet, så er den rettskraftig. Men forutsetningen for at en rettsavgjørelse er rettskraftig (kan tillegges rettsvirkning), er imidlertid at avgjørelsen bygger på et materielt korrekt faktum og en materielt riktig anvendelse av det relevante regelverket.

   Ove Onkli:
   Jeg tenker at dette er forbrytelser mot menneskeheten, og da er det HAAG som er rette domstol med strafferamme inntil 30 år fengsel.

   EMK/EMD og FN kan boikotte Norge for brudd på menneskerettighetene. Da hvis ingen varer kommer ut av landet, og ingen varer kommer inn. Også nektes Nordmenn med innreiseforbud i alle land medlem av FN.....!
   Da blir det fort lynsjestemning mot dommerstanden oh deres medhjelpere som ikke respekter Menneskerettighetene og Grunnloven.

   Se Sal 9 på bildet, skjermen ble svart bare noen minutter etter at jeg tok bilde av den.....!

   Oh i fjerde etasje sal 9 var det 10-15 politifolk som opprettet et totalt medie forbud.....

   Skarsvaag-saken-Eidsivating-201702.jpg

   Rune L. Hansen:
   Boykotter sammen med videre nedgraderinger, straffereaksjoner og åpent dialogisk og argumentativt press.

   Rune L. Hansen:
   Pluss, pluss!

   Greta Solheim:
   Skal utvikle seg? Slik det forstås Marius, så konkluderer jo du – på korrekt vis – at domstolene/dommere med sin boikott av rettsstatelige prinsipper nærmest opptrer og dermed HAR utviklet landet til en mafiastat. Klaging har altså ingen hensikt, det er kun handling som virker. De fleste har åpenbart for lengst forstått at skal en part ha håp om at dommere anvender en saks korrekte rettsanvendelse innbefattet konvensjonsbestemmelser, så må parten enten ha en fungerbar advokat, media følge saken, eller parten hete Krekar eller ABB.

   I motsatt fall ser dommere sitt snitt til å gjøre rett til urett – som hentet fra Georg Orwells roman ”1984”. Så innbiller dommere endog seg at en avgjørelse basert på boikott av beviselige faktiske forhold og lovgivningen noensinne kan bli rettskraftig – tillegges rettsvirkning. Å verne om slik ugyldig ”rettskraftsvirkning”, tilsier at dommere per definisjon mangler både logikk og nødvendig innsikt i sine handlinger.
   Likheten med en narsissist er slående, eller hva? Kjennetegnet på det er iflg psykolog Svenn Torgersen:

   - Narsisisster er egoistiske, men man kan være egoist uten å være narsissist. Det er måten du er det på som teller, og det som er typisk med sterke narsissistiske trekk er at de føler seg berettiget, eller «entitled» som man sier på engelsk.

   - De føler at de har særrettigheter. De hever seg over loven, ikke nødvendigvis bryter loven, det kan jo føre til at de får problemer, men føler seg ikke forpliktet av loven. Samtidig synes de at andre bør være forpliktet av loven. De vil fordømme oss andre for ting de med stort engasjement kan gjøre selv.

   - Kan lyve og være uetterrettelig på mange områder, men tillater ikke andre å være det samme eller å si ting som ikke er riktig. Egen suksess er bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte. De liker å trykke folk ned på alle områder;

   http://www.abcnyheter.no/livet/helse/2017/02/01/195274300/psykologiprofessor-liten-tvil-om-trump-er-narsissist
   Psykologiprofessor: – Liten tvil om at Trump er narsissist | ABC Nyheter
   abcnyheter.no

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det er ikke uventet at norske massemedier og politikere særlig nu bedriver hets og psykologisering overfor mennesker, som Donald Trump, som sier han arbeider for å avsløre og å stoppe korrupsjon og makt-misbruk. Massemedier og politikere som samtidig driver ren propaganda for makt-misbrukende kriminelle offentlig ansatte!

   Julianne Olaisen:
   Det blir uhyre spennende å se utfallet i denne saken fra EMD sin side.

   Trond Stenseng:
   Ja Greta Solheim Norge har utviklet seg til en mafia stat...

   Ove Onkli:
   Når man blir straffet for dele noen tanker, da må vi leve i et diktatur vell.?
   Tenker jeg....

   uskyldig-fengslet-Skarsvaag-20170203.jpg

   Trond Stenseng:
   I en mafiastat Ove...

   Ove Onkli:
   Jeg tenker at Staten oh Satan må være samme mann.....(⊙_⊙)

   Rune L. Hansen:
   Noe å sammenligne med:

   "Tingretten setter fri mann siktet for fem voldtekter
   Til tross for at politiet mener det kan være flere fornærmede i saken og at bevis kan gå tapt, har Salten tingrett valgt å løslate mannen i 40-årene som er siktet for blant annet fem voldtekter. (...) – I tillegg har vi begjært ytterligere fengsling med bakgrunn i at lovbruddene han er siktet for kan medføre straff av fengsel i ti år eller mer, og fordi politiet er av den oppfatning at det foreligger andre forhold i saken som særlig styrker mistanken mot siktede. Politiet mener også at en løslatelse av siktede kan støte allmennhetens rettsfølelse, sier politiadvokat Charlotte Marie Ringkjøb i Nordland politidistrikt.
   Salten tingrett var ikke enige i dette og bestemte at mannen skulle løslates fra varetekt. Han vil imidlertid fortsatt ha besøksforbud mot de fornærmede."

   https://www.nrk.no/nordland/tingretten-setter-fri-mann-siktet-for-fem-voldtekter-1.13355946
   Tingretten setter fri mann siktet for fem voldtekter
   nrk.no|By NRK

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154106286011875

   Den 31 januar i år, falt det en svært interessant dom i Den Europeiske Menneskerettsdomstol, som vil ha stor betydning her hjemme.

   Saken var i korthet den, at kroatiske myndigheter konfiskerte 180 000 euro, som ikke var tolldeklarert.

   EMD konkluderte med at inngrepet var en krenkelse av EMK Artikkel 1 Protokoll 1, med følgende bærende begrunnelse:

   "The Court concludes that the confiscation of the entire amount of money that should have been declared, as an additional sanction to the fine was disproportionate, in that it imposed an excessive burden on the applicant (see Ismayilov, cited above, § 38; and Gabrić, cited above, § 39; see also the judgment of the Court of Justice of the European Union in Chmielewski, cited in paragraph 21 above).
   46. Accordingly, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1."

   Følgelig: Myndighetens konfiskering-behov, vil ikke stå seg om inngrepet er uforholdsmessig, og overdrevent.

   Han det gjaldt fikk tilbake 180 000 euro samt ca 33 000 kroner i oppreisning.

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Dobbel straff har også blit avvist i Høtesterett om jeg husker rette, om noe husker saken så gi beskjed. Men det følges ikke opp i praksis i Norge.

   Vedic Seiersson:
   Det er ikke lov å gi mer enn en straff for en forseelse ... i Norge gis det opp til 3 - 4 straffer for en forseelse , som ved for høy hastighet , blir du fratatt lappen - får en skyhøy bot - og må sone i fengsel .
   Her forbryter staten seg grovt .
   Og er du yrkessjåfør er du oppe i 4 straffer og om du da i tilegg mister huset og familie , så er skaden så uopprettelig at det henger ikke på greip.
   Så her kan de kun gi en bot og ingeting mer .

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. februar 2017: 

   Mellom 6 og 3 pluss-grader Celsius og yr for det meste i natt. 5 pluss-grader og et vind-drag sent på natten. Lys blå spredt skyet himmel, noe vind-drag og 6 klokken 08.30. Derefter gradvis tilskyende, med yr og noe disig fra omkring 14-tiden. Tildels yr og ned mot 3 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og mellom omkring 5 og 3 utover kvelden. Jeg tenker å innskrive lite eller ingenting videre her nu en ukes tid eller mere. Altså her kortvarig å minimalisere enda mere. Jeg har ikke vært "flink nok" til det tidligere, men håper det går bedre denne gangen. Det vil vise seg. Jeg trenger mere uforstyrret ro til blandt annet en kinesisk tv-serie, brev-skriving, rydding og diverse annet. Mørkt, noe yr og omkring 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209392125974859

   Ja, enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig.

   Menneskerettigheter: INGEN KAN TA MENNESKERETTIGHETENE DINE FRA DEG
   https://www.youtube.com/watch?v=scCtidZb6Cc&sns=fb
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen (CRC): "De stater som er part i denne konvensjon, - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter".

   Menneskerettighetserklæringen (UDHR): "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden".

   FN's Håndbok om Barnekonvensjonens implementering, 3. utgave: "Avgjørelse om en barns beste interesser kan ikke overstyre forpliktelsen til å respektere alle barnets rettigheter under konvensjonen."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen (HRDD), Art 10: "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Rune L. Hansen:
   Er det umulig eller vanskelig å respektere og sikre enhver menneskerettighet for ethvert menneske i ens eget land? Nei, det er enkelt - og nødvendig. Og det er det som er selve rammen vi enhver må forholde oss til. Først og fremst at det er fullstendig nødvendig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209393979141187

   Har vi lite lært og forstått?

   Hvis vi aksepterer eller bagatelliserer en menneskeretts-forbrytelse, uansett hvilken, så degraderer vi samtidig menneskerettighetene. Enhver slik degradering innebærer i praksis at det blir fritt frem for politisk og offentlig mafia-virksomhet og fullstendig lovløse tilstander. Det blir enhver i den offentlige forvaltningen sin makt som vilkårlig rår og automatisk ingen av menneskerettighetene. Så enkelt er det å degradere menneskerettighetene og mennesker.

   Det var og er menneskerettighetene sin hensikt å beskytte oss alle og enhver mot dette katastrofale som har hærjet verden så altfor lenge og ødeleggende.

   Har vi lite lært og forstått?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1235911636486579/

   Jarleolav Östhus:
   Men , har wi noe ¥alg ? Opp ¡ denne Hexe - Gryta , hvor di Låv ~ Löse bestemmer ?

   Rune L. Hansen:
   Enhver har uansett bare valget mellom to muligheter, Jarleolav Östhus. Den lovlige holdningen og handlingen eller den ulovlige.
   Den ulovlige er ulovlig og forurettende (og straffbar). Den lovlige frigjør alle lovlige løsninger og valg.

   Jarleolav Östhus:
   Men , når di folk @_ aldri vedstår seg noe ' Idio t ¡ ? så blir d opså min byrde ₹_

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. februar 2017: 

   Mørkt, yr og mellom null og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Som jeg sa her i går og gjentar nu så blir det forhåpentligvis lite eller ingen innskriving her nu en ukes tid eller mere. Men bare noen få ord for å vise at jeg enda er her. Det meste av dagen i dag har jeg brukt til å oppdatere en Facebook-gruppe med veldig mange nye vitnesbyrd på videoer om kidnapper-mafiaens virksomhet. Det måtte bare gjøres og prioriteres. Grålig overskyet, vått, yr og omkring 3 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. februar 2017: 

   Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet lys blå himmel og omkring 3 pluss-grader utover formiddagen og med gradvis ned mot null utover eftermiddagen. Mørkt med en tiltagende måne i sør, et vind-drag og omkring 1 minus-grad utover kvelden. Med noe sterkere vind-drag og den voksende halv-månen høyt i sør-vest og 2 minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. februar 2017: 

   Et vind-drag og ned til 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, litt spredt lett skyet, noe vind-drag, solen lavt i sør-øst og oppmot 1 minus-grad klokken 11. Månen nokså høyt i øst og 5 minus-grader klokken 17. Månen nærmere full høyt i sør-øst og 7 minus-grader klokken 19. Månen i sør-vest og 8 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209413464108299

   Menneskeretts-perspektivet på dagens norske politiske regime.
   Av Rune L. Hansen, 07. februar 2017.

   Vi må stå sammen, både nasjonalt, bilateralt (ECHR Art 33, etc.) og internasjonalt, i arbeidet for kompetent å få straffeforfulgt og stoppet terror regimet i dagens Norge.

   Det er et smittsom, perverterende og livs-farlig terror regime som nu sprer seg i og fra flere land. Det angriper, forfalsker og ødelegger kjerne-verdiene i og for ethvert samfunn og menneske. Prinsippene for lovlig lov og rett (lex superior), menneskerettighetene, familien som samfunnets grunn-celle, demokrati, etc.

   Vi må offentliggjøre, opplyse og viderebringe best mulig utvetydig, presist og forståelig om dette. Ikke minst for å unngå splittelse, forfalskning og forvirring.

   Vi må tilstrebe adekvate reaksjoner, boykotter sammen med videre nedgraderinger, straffereaksjoner og åpent dialogisk og argumentativt press og kommunikasjon. Pluss, pluss! Deriblandt også demostrasjoner og offentlige panel-møter, etc.

   Selv har jeg vært kidnappet kontinuerlig under politisk terror, tortur og utplyndring nu siden 2008, med meget innskrenket bevegelsesfrihet og svake muligheter for å kunne overleve særlig lenge. Mange andre har ikke klart å overleve så lenge og mange andre strever fortsatt for å kunne overleve under lignende forhold. For meg og mange andre er det meget begrenset hva vi har muligheter for å gjøre og kan gjøre. Men alle og enhver som på lovlige måter klarer å motarbeide terror regimet oppfordrer vi til å gjøre det. Og til å bidra med saklig opplysning og kommunikasjon, uten falskhet eller unnlatelser.

   Derfor har jeg nu satt opp denne kortfattede oversikten over hva det handler om, i menneskeretts-perspektivet. Den er kanskje ikke fullstendig, men sanne, presise og saklige tilføyelser er velkomne.

   Det handler om at:

   01 - Regimet i praksis systematisk krenker og neglisjerer alle menneskerettigheter og Straffeloven.
   02 - Regimet krenker og neglisjerer Grunnloven.
   03 - Sivilbefolkningen systematisk nektes tilgang til og bruk av menneskerettighetene og Straffeloven.
   04 - Regimet vedtar og bruker systematisk ulovlige og tendensiøse lovbestemmelser som det manipuleres med.
   05 - Regimet beskytter bare seg selv, sine venner og nyttige medspillere. Via ulovlig nepotisme, impunity, etc.
   06 - Regimet bestemmer hvem det skal stemmes på og hvem ikke. De offentlige politiske valgene er derfor ulovlige i henhold til ICCPR, Art 25, etc.
   07 - Regimet finanserer sin egen og medspillende massemedia, for indoktrinering og propaganda.
   08 - Regimet utplasserer sine egne nøkkel-personer i alle makt-posisjoner.
   09 - Rettsvesenet og de andre forvaltnings-instanser er i regi av politisk og offentlig organisert kriminalitet. Ulovlige dommer, avgjørelser og prosesser florerer.
   10 - Regimet systematisk fratar mennesker retten til sitt familieliv. Med de konsekvenser dette automatisk medfører. Offentlig terror, tortur, traumatisering, frykt, etc.
   11 - Regimet systematisk produserer og hvitvasker falsk dokumentasjon. Påstander, løgner, halvsannheter, etc.
   12 - Menneskeretts-forbrytelser premieres og oppfordres mere eller mindre direkte og indirekte.
   13 - Regimet systematisk krenker og diskriminerer enhvers økonomiske menneskerettigheter. Via NAV, domstolene, Statens Innkrevingsbyrå, etc. Og krenker også enhvers rett til eiendom, eiendeler, sitt hjemsted, etc. Med automatiske konsekvenser som blandt annet terror, tortur, utplyndring, sykdom, dødelighet, etc. i offentlig regi.
   14 - Regimet oppkonstruerer ulovlige straffeforfølgelser, dommer, utplyndringer og fengslinger, etc.
   15 - Regimet misbruker psykiatri overfor sivilbefolkningen. Via falsk og hvitvasket dokumentasjon, falske diagnoser, tvangs-medisinering, etc.
   16 - Regimet systematisk underkuer enhvers menneskerett til selvstendighet og integritet.
   17 - Vitnesbyrd, dokumentasjon og beviser for alt dette er det meget av, men det konsekvent neglisjeres og forties av regimet.
   18 -
   
   *

   Helene Karlsen:
   Og alt dette kan de gjøre ustraffet?

   Rune L. Hansen:
   De ønsker selvfølgelig ikke å straffeforfølge seg selv.

   Helene Karlsen:
   Nei for de lager lover for seg selv!!!

   Helene Karlsen:
   som gagner seg selv

   Rune L. Hansen:
   Og neglisjerer, forfalsker og fortier menneskerettighetene og de lovlige og reelle lovbestemmelser.

   Helene Karlsen:
   Vi må få utrenska alt dette fra topp til bunn. Dette gagner ikke noen av oss!!!

   Rune L. Hansen:
   Velkommen til Norge?

   Bodil Skoge:
   Enig

   Martha Aftret:
   Ikke vanskelıg og vere enıg. naar en har opplevd og erfart galskapen paa kroppen og delvıs ınvalıdısert..pluss et smertehelvete hele tıden. Har de fulgt loven og menneskeretteneç har ıkke dette skjedd meg.

   Geir-Ole Isaksen:
   Indoktrineringen begynner allerede i barnehage (lære å bli konform), for så å eskalere i barne og ungdomsskolen med politisk styrte "sannheter". Ungdom i dag går ut av grunnskolen uten å reelt kunne noe om samfunn, natur eller å ha lært HVORDAN de skal lære, og hvordan de skal finne sannheter.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Geir-Ole Isaksen, og familier som ikke ønsker "barnehage" for sine barn blir fort lett slaktet. Det samme med familier som vil ha hjemmeundervisning for sine barn. : (

   Rune L. Hansen:
   Jeg kom til å tenke på at et punkt 18 på listen kan være det faktum at veldig mange av prosessene sivilbefolkningen utsettes for også i tillegg samtidig er langvarige kafka-prosesser som både er utmattelses-prosesser, inkvisisjoner, tortur, utplyndring, etc.

   Geir-Ole Isaksen:
   Jepp. Enkelte av oss har visstnok ikke "livets rett", eller ihvertfall skal vi ikke være blant de velstående.

   Rune L. Hansen:
   Regimet virker som å være fornøyd når penger, makt og karriærer settes i sirkulasjon for å forurette.

   Rune L. Hansen:
   Ja, mange overlever ikke lenge - eller "overlever" dårlig. Uansett hvor godt de hadde det på forhånd. Og hadde de noe problem på forhånd så blir problemet til et livs-ødeleggende angrepspunkt.

   Geir-Ole Isaksen:
   Man ser jo noe underlig i foreksempel barnefordelingssaker -hvor alltid den minst egnede forelder får omsorgen for barna. Jeg antar at saken er enkel -disse svake (mødrene) får loppet penger av far som går rett inn i statskassa eller kommer pampene til gode på andre måter, men uansett til syvende og sist er den svake lettere å manipulere å bruke som nyttig idiot inntil de tar rotta på henne også siden det da er enkelt med svært lite motstand og barn som ikke har en far som kunne lært de rett og galt, og hvordan man skal klare seg uten supermarkes rett borti gata.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det også bidrar jo samtidig til liksom å rettferdiggjøre å frata mennesker retten til sitt familieliv og å påføre tortur, terror, diskriminering, utplyndring, degradering, etc. Og ikke minst til å oppdra sivilbefolkningen til aksept for sadisme, menneskeretts-forbrytelser og videre alt slikt.

   Rune L. Hansen:
   Det er konsekvent og systematisk menneskeretts-forbrytelser og motsatt lov og rett som gjelder.

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange mennesker i Norge er allerede fratatt retten til sitt familieliv? Barn, foreldre, besteforeldre? Antallet er enormt!

   Geir-Ole Isaksen:
   Tenker at vi tenker det samme Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men oj så mange som later som om de ikke vet eller forstår. Og oj så mange som lar seg underkue og ikke har noe valg. : (

   Atle Rørdam:
   De har gitt og sølt bort pensjonene til Nordmenn. De har bombet vekk fremtiden til unge Nordmenn og faktisk sågar Europa. Fortsatt vil folk strømme til stemmeurnene med en vri til høyre eller venstre og tro at nå skal alt bli bedre...

   “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
   George Orwell

   Rune L. Hansen:
   Slik går det når menneskerettighetene nedproriteres og neglisjeres.

   Atle Rørdam:
   Jada... Det går brått nedover med Norge. Ikke rart politikerene rasker til seg det de kan for tiden.

   Rune L. Hansen:
   Ja, statsbudsjettet og finans-departementet er en røverhule.

   Atle Rørdam:
   Noen som er kjent med denne prossesen og som kan finne noen grunn til at Norge i det hele tatt skal ha B status og ikke C, jamfør de oppsummerte krav til dette i henhold til konvensjonen det refereres til?

   http://www.nhri.no/nyhetsarkiv/soknad-om-a-status-sendt-article468-28.html
   Søknad om A-status sendt
   nhri.no

   Atle Rørdam:
   Eller er det noen som overhode har hørt om, hørt noen fått noe slags hjelp fra eller har erfaringer med denne papirtigeren de så frekt setter frem som om det hjelper å ha de til å fortelle deg om ombudsmannen?

   http://www.nhri.no/?lang=no_NO
   Hjem
   nhri.no

   Rune L. Hansen:
   Regimet stadig overgår seg selv i falskhet og frekkhet. Ubegrenset påkostet.

   Atle Rørdam:
   Når det gjelder dette "instituttet", er det 9 ord som gjelder:

   https://www.youtube.com/watch?v=xhYJS80MgYA

   Rune L. Hansen:
   Den passet meget godt ja! "The nine most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help."
   - President Reagan Aug. 12, 1986

   Rune L. Hansen:
   Klarer de virkelig å narre FN/UN-sambandet?

   Atle Rørdam:
   FN Sambandet i Norge er en underavdeling av Norske UD.
   Fristen for å innleverer noe rundt saken var 3 januar.
   Om de lykkes vil jeg påstå at det er dårlig nytt for menneskerettighetene og landets innbyggere.

   Rune L. Hansen:
   Ja, så absolutt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1827572070841335/

   Rolf Schou:
   De har en tykk koke bok, om hvordan, de skal melke den norske befolkningen! Og de har vært morderisk dyktige i så måte! Massevis, som er døde. Denne smørbrød lista, du ramser opp her, forteller mye Rune! Dette burde fått enhver til å gå i seg selv, og begynne å tenke!!

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   De såkalte menneskerettighetene er et signert papirdokument fra United Nations. UN er i sin tur også kun et signert papirdokument. UN ble konstituert av Staten-organisasjoner, og disse er faktisk også ingenting annet enn signerte papirdokumemter.

   Rune L. Hansen:
   Deg om det, Ulf Ayirtahsk Berg.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Mener du at dette ikke er objektive fakta, Rune? Jeg ville vært interessert i å høre mer.

   Rune L. Hansen:
   Du får eventuelt ta opp temaet i en egen annen postering, Ulf Ayirtahsk Berg.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Jeg tar her opp temaet ditt, i en kommentar til din post. Hvis du ønsker å se bort fra hva 'menneskerettighetene' er og ikke er, er det imidlertid klart at du kan gjøre det : )

   Rune L. Hansen:
   Det samme kan en si om hva som helst av lovbestemmelser, avtaler eller avgjørelser, lovlige eller ikke, om en mener eller tror det har betydning, Ulf Ayirtahsk Berg.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Selvsagt. Jeg kommenterer for å minne om at 'menneskerettighetene' simpelt hen er et papirdokument utgitt av et annet papirdokument.
   Legg ned United Nations, sier nå jeg. Og European Union.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene, som bygger på prinsippene for lovlig lov og rett, er internasjonale og nasjonale felles-menneskelige rammer og lovbestemmelser og minste-standarder for medmenneskelighet og rettferdighet, Ulf Ayirtahsk Berg. De er en felles konsensus som skal være enhvers garanti og myndighet.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Nei. UN er ikke relatert til noen nasjon. UN er en formell organisasjon, konstituert av andre formelle organisasjoner, nemlig Staten-organisasjoner.
   En Staten er ingen nasjon. Faktisk er Staten ingen mennesker men, som nevnt, et signert papirdokument.

   Rune L. Hansen:
   Vel, pr. i dag er staten et politisk regime.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Staten har den formelle autoriteten og jurisdiksjonen på territoriet Norge, ja, siden 1905. Men Staten er altså et signert papirdokument.

   Rune L. Hansen:
   Ja, om det er en høvding, konge, keiser, horde, kjøpmann, kriger, en adel eller hvem som helst som oppnår og besitter makt, hvordan det enn skjer, og en grunnlov og et lovverk innføres, som en konstitusjon, så kan andre tilsvarende nasjoner selv velge om de vil anerkjenne konstitusjonen og eller makten.

   Rune L. Hansen:
   Det handler om allianser og avtaler. Eller altså lovbestemmelser.

   Rune L. Hansen:
   Uansett hvilken styreform et samfunn har så er forholdenes kvalitet beroende på to forhold. Det ene er makten, om den er forurettende eller ikke. Det andre er loven, hvor god den er og om den i sin helhet respekteres og sikres i praksis - og at det klart og tydelig skilles mellom ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser i henhold til de reelle felles-menneskelige prinsipper for lovlig lov og rett (lex superior - the rule of law), ved at tilordning eller bruk av ulovlige (inklusivt unødvendige) kompetent straffeforfølges. Det handler altså om ulovlig dårlig makt kontra lovlig god makt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1628827580758667/

   Knut Myrebøe:
   Bra fra Rune: Jeg følger alle dine innlegg og du er en betydelig bidragsyter til mine pr. dato, mer enn 2000 Budstikker - siden 2007. De handler om Offentlig Korrupsjon - Offentlige Overgrep - Menneskerettigheter - Og konkrete forslag til forandringer, Politisk og Byråkratisk! Takk igjen Rune! Hilsen Norges eneste Kvalitetsrevisor, som tar slike oppgaver på alvor! knutmakeleye@gmail.com - Jeg vedlegger "0A-Hva er en Budstikke", under "Filer" på denne siden!

   Rune L. Hansen:
   Takk selv, og beste ønsker!

   Rune L. Hansen:
   Mange må bli flinkere til å skille vesentligheter fra uvesentligheter. Om vesentlighetene drukner i uvesentligheter så når ikke vesentlighetene frem.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1368245986529660/

   Rolf Schou:
   Godt skrevet, Rune!

   Linda Håland:
   fra tas stillinger, siktes og dom...

   Rune L. Hansen:
   Det er meget meget lettere for oss å presentere og opplyse saken, både nasjonalt og internasjonalt, og å få støtte og hjelp om vi presenterer den slik.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. februar 2017: 

   Ned til 9 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blpå himmel, lite skyet og opp til 4 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Med opp mot 3 minus-grader frem mot 15-tiden. Og 4 minus-grader klokken 16. Mørkt med månen høyt i sør-øst, noe stjerner og 7 minus-grader klokken 20. Månen høyt i sør og 6 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209423157110618

   Er menneskerettighetene vanskelige å forstå?

   Nei, de er ikke det. Det forstår omtrent enhver ved å lese litt videre her nu.

   De første ordene i innledningen til Menneskerettserklæringen (UDHR) er meget viktige å forstå. Og de er slik:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet".

   Videre i innledningen blir det sagt at:
   "en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning".

   Og videre beskrives:
   "menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Var noe av dette vanskelig å forstå? Det er ikke ment å være det. Tvert om.

   Og som innledningsvis stadfestet så er "en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning".

   Og at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig.

   Blandt annet i Art 2 gjentaes dette, på følgende måte - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Menneskerettighetene er altså en helhel med bestanddeler hvor alt og enhver for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Og de er ment for en "allmenn forståelse" - som beskrives som meget viktig.

   Hva med forskjellige slags tolkninger?

   Særlig i Art 30 blir det ytterligere understreket at menneskerettighetene ikke skal tolkes bort fra sitt innhold. 

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Altså er det også meget viktig at ingen av menneskerettighetene forfalskes. Og at menneskerettighetene gjelder og skal gjelde foran og over alt annet av lovbestemmelser, regler og avgjørelser.

   Det eneste unntak er ved berettiget nødvendighet for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte, som må være forholdsmessig.

   At alt dette gjelder for enhver og absolutt alle menneskerettigheter stadfestes med tydelighet i alle menneskeretts-konvensjoner. Deriblandt i Barnekonvensjonen, med følgende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon, 
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Alt dette var vel enkelt å forstå? Hvis usikkerhet så kan det leses om igjen. Og da vil det bli forstått, hva menneskerettighetene er.

   Og at dette er helt enkel, nødvendig og meget viktig kunnskap for enhver.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/653237428134137/

   Tony Halseth:
   Nei de blir bare ikke fulgt i Norge!!

   Rune L. Hansen:
   Problemet og katastrofen. At "alle" både i og utenfor den politiske og offentlige forvaltningen vil ha sine egne "menneskerettigheter" og lover og regler, og "ingen" syns at de andre sine er viktige eller nødvendige.
   Og at så mange vil ha bare en eller noen menneskerettigheter (for seg selv og for andre), mens "ingen" vil ha alle. Eller for alle.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1828104890788053/

   Britt Unni Wisth:
   Og da forstår jeg det dit hen at land er nødt å forholde seg til det som står der? Virker ikke sånn vil jeg påstå. Fint skrevet, men ikke like fint håndhevet. Hvem burde gå forran som ett godt forbilde? Bare noe jeg sitter å lurer på

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1242228209188255/

   Inger Marina Jakola:
   Det burde vært lettere* å forstå hva menneskerettigheter Er for de fleste - men når Mennesket skal forholde seg til arbeidsliv, lover, familie, kultur, ukultur, tradisjoner og så mye mer - kan Mennesket bli glemt opp i det her,,: - Og også hvilken rett vi faktisk har til å ta vare på oss selv og vår familie.
   Så tror faktisk Ikke folk klarer å skille "alt" av hvilke rettigheter vi har som Menneske opp i det her: - når så mange roller blandes,,
   Mens andre* bevisst unnlater å følge Menneskerettigheter - derfor Er det fortsatt mye å jobbe for,,

   Men du er flink til å vise til lovverket/paragrafer Rune - og også forklare hva de står for opp i mot Mennesket.

   Rune L. Hansen:
   Bruk enhver eller hvilken som helst menneskerettighet, den skal være umistelig og en minste-garanti.

   Inger Marina Jakola:
   Ja Riktig. Det burde folk bruke: - men de gjør det Ikke av forskjellige grunner.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154358810753785/

   Bertil Sandström:
   Skulle kunna säga att det där är en del av våra medfödda instinkter, vi är sådana från födseln, vissa blir helt enkelt så avtrubbade att de inkapslas. Jag är säker på att isoleringen av de mänskliga instinkterna gör oxå att jorden ser ut som de gör,, ena halvan ska styra den andra..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/641005686087072/

   Lars Ove Fredriksson:
   Ja allt det där ser ju bra ut. Men rent praktiskt så fungera det tvärtom. Att det är ett rent "slaveri" mot barn och föräldrar - när myndigheterna praktiskt ska används de mänskliga rättigheterna enligt deras tolkning.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1232550033461421/

   Rasha Masri:
   Alle mennesker har rett til rettferdighet, hvem respekterer det ? Vil ikke snakke om verden, hva med oss i Norge? Respekterer de våres rettigheter, når du blir urettferdig behandlet av det offentlige er det noen som stilles til ansvar? Hvor mange barn som sliter og deres framtid er ødelagt? Hvor mange familier som er ødelagt? Skal vi forvente rettigheter av verden mens i Norge har vi ikke det?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1369436759743916/

   Mai-brith Litland:
   Er det noe bv driter i er det menneskerettighetene. Det eneste de bryr seg om er sine egne lover og regler så lenge de får viljen sin. Dessverre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo det som er problemet og katastrofen. At "alle" både i og utenfor den politiske og offentlige forvaltningen vil ha sine egne "menneskerettigheter" og lover og regler, og "ingen" syns at de andre sine er viktige eller nødvendige.

   Rune L. Hansen:
   Og at så mange vil ha bare en eller noen menneskerettigheter (for seg selv og for andre), mens "ingen" vil ha alle. Eller for alle.

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. februar 2017: 

   Omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet utover formiddagen, med 2 minus-grader klokken 11.30. Tildels mere spredt skyet utover eftermiddagen, med 3 minus-grader omkring 17-tiden. Månen høyt på vei mot sør, et vind-drag og omkring 5 og 6 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209410672038499

   Politiske valg.

   Det er i dagens Norge ikke folket som velger, det er partiene. Og deres politikk som samtidig velger at de ikke skal straffeforfølges for sine forbrytelser. Alt og det hele fullstendig motsatt av hva som er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene, Grunnloven og Straffeloven.

   Les blandt annet Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:  
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Det er altså ikke hverken partiene eller andre som skal kunne bestemme hvem en skal stemme på - eller hvem en ikke skal stemme på.

   At det politiske regimet setter sperre-grenser og registrerings-plikt, etc. er direkte anti-demokratisk og fullstendig menneskeretts-krenkende. Skal det norske folk fortsette med ikke å reagere på ulovlige politiske valg-ordninger og kriminelle politikere som setter seg selv utenfor menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209411264373307

   For at en offentlig lovbestemmelse eller avgjørelse skal kunne være lovlig må den være i samsvar med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. Selvfølgelig. Dette er elementær kunnskap for enhver.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hva om en lovbestemmelse, dom, avgjørelse, regel eller prosedyre ikke er i samsvar med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett?

   Da gjelder blandt annet Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2 p2, som har lovbestemt at: "Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2017:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1238424299568646/

   Hvem er menneskeretts-forbryterne i vårt land?

   Enhver interessert vet selvfølgelig mye om hvem konkret mange av de er. Det er ikke vanskelig å avgjøre. Men de er jo ikke alene. Så hvem konkret er de mange andre?

   Spørsmålet og svarene er av meget stor interesse og betydning. Det er nemlig meget viktig at vi avslører og gjennomskuer slikt. Selvfølgelig. Og jo særlig for at det er mye falskhet ute og går. Og alt og alle er kanskje ikke likså lett å gjennomskue? Og mange har kanskje ikke tenkt så meget bevisst på det?

   Vel, de verste fiender av menneskerettighetene er ikke bare de som er aller mest synlige. Tenk over dette: At det er den og de som kompromisser med en eller flere menneskerettigheter som degraderer menneskerettighetene og mennesker. Og som er den verste menneskeretts-forbryter.

   Den som kompromisser gjør det for selv å oppnå noe, men foruretter samtidig selve menneskerettighetene, medmennesket og menneskeverdet!

   Hva enn hensikten er, så er det den og de som kompromisser som er bremseklossene, forkvaklerne og ødeleggerne for menneskerettighetene! Og som er de verste menneskeretts-forbryterne.

   *

   Linda Håland:
   Monica Brunner har du peiling ? Om menneske rettighetene ikke blir fulgt opp,drapstrussler akseptert ? Er det foræderi ? Enn hendvender seg til deg som ansvarlig.... Ja,vet du verken er psykisk syk heller ikke rusa kun deg selv..... og organisert

   Rune L. Hansen:
   De tror kanskje de gjør andre ... hhm, hhm, ... eller iallfall seg selv ... en tjeneste, men de ødelegger både for seg selv og for andre. I beste fall vinner de samtidig midlertidig frem, men blir samtidig automatisk medvirkende i og for kriminelle holdninger og handlinger. Det blir som en slags kriminell lotto, hvor vinner-sjangsen er liten og midlertidig og uansett ødeleggende. (Noe som i det heletatt kjennetegner kriminelle holdninger og handlinger.) Samtidig som det blir onde og ødeleggende sirkler og spiraler innebærende katastrofale konsekvenser.

   Anita Johnsen:
   Dem styrer Dette søple Landet norge Er Hu Feite Droget Erna Solberg.øsj.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2017 via Til støtte for vårt felles menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1239088436168899/

   Det ER en menneskerett å få barn. Enhvers naturlige familieliv er til og med en umistelig og uavhendelig menneskerett, i henhold til menneskeretts-konvensjonene.

   Iøvrig er det det politiske regimet kaller "barnevernet" en politisk og offentlig mafia-virksomhet (organisert kriminalitet).

   Se blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   Arne Follerås:
   Den retten gjelder bare når det biologiske er tilstede at partneren kan få barn eller at du kan lage bar enkelt forklart.

   Rune L. Hansen:
   Ja selvfølgelig, Arne Follerås. At det er enhvers menneskerett betyr ikke at noen er tvunget til å bruke den. Men det betyr at enhver for enhver er tvunget til å respektere og sikre den.

   Arne Follerås:
   Rune L. Hansen Det er jeg helt enig i .

   Rune L. Hansen:
   Ja, ingen skal heller være tvunget til ekteskap.

   Rune L. Hansen:
   Poenget er at det ER for enhver en menneskerett både å få barn og beskyttelse for enhver av enhvers naturlige familieliv.

   Rune L. Hansen:
   En menneskerett naturlig å få et barn, selvfølgelig. Bortførelse og handel med barn et total-forbudt. Men det politiske regimet i dagens Norge forakter menneskerettighetene. Hvor mange er det som har spurt seg selv om med hvilken rett de gjør det?

   Paul Hjelvik:
   Netopp!

   Torhild Marie Hansen:
   Ja, det er En Menneskerett: Ta Fram FNs Menneskerettighetskonvensjon med 30 artikler som berører emnet: Rett til å gifte seg, rett til å stifte familie: rett til å føde barn! !! 

   Ca Ga:
   Ja men de glemt å utvide de rettigheter. Eller står der også at staten har lov å eie alle fødte barn til de er 18?

   Torhild Marie Hansen:
   Tydelige beviser og signaler fra våre folkevalgte får vi satt sammen med Arbeiderpartiets påstand om [at barn har behov for fler mammaer og enda fler pappaer: kan dette bli mer sykere]? : ( 

   Ca Ga:
   Galskap i Norge er utrolig. Men jeg kommer fra den gamle DDR og jeg har tro på at galskapen blir knust en gang. Trist hvis det tar tid fordi utrolig masse folk lider men de blir knust en gang.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2017, shared a link via Til støtte for vårt felles menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1238823412862068/

   Perverse menneskeretts-forbrytelser flommer ut fra det politiske regimet i Norge.
   Dette er det nyeste. Sitat:

   "Mandag legger Arbeiderpartiet frem forslaget til nytt partiprogram. Der åpner de for at flere enn to personer kan være foreldre til samme barn.
   Denne saken handler om:

   Arbeiderpartiet
   Hadia Tajik
   Foreldre og barn

   Her er formuleringene som kan revolusjonere situasjonen for barn av lesbiske og homofile, stebarn og fosterbarn i Norge, dersom Ap vinner valget 11. september:

   • «Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre».

   • «Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette»."

   Ap vil at barn kan få flere foreldre
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/ap-vil-at-barn-kan-faa-flere-foreldre/a/23916441/
   Mandag legger Arbeiderpartiet frem forslaget til nytt partiprogram. Der åpner de for at flere enn to personer kan være foreldre til samme barn.
   vg.no

   *

   Therese Frøyna Burum:
   De vil ikke ha noen fasit på hvem som er mamma og pappa? Barn har bare to foreldre. Biologisk Mor og far
   Betyr dette at de som setter unger til verden skal måtte dele sine barn med homofile folk som ikke kan få unger selv?

   Torhild Marie Hansen:
   I såfall foreldre blir tvunget til å dele sine barn med homofile, og eller lesbiske: er dette menneskerettighetsbrudd mot far og mor og barn! Derfor burde det være Rett: Stå Opp Imot Dette Regimet: [i såfall detsom rikspartiene ser seg enig med ARbeiderpartiet: rundt emnet: Barns behov=er ikke behov for fler foreldre: Far & Mor Bør, Bør bli Hørt, Forstått og Framnådd med sine protester, og folkeprotest bør komme!

   Rune L. Hansen:
   Ethvert barn er uansett en umistelig organisk eiendom og en naturrett og menneskerett for enhver (ekte) far og mor.

   Aud Petra Lingjerde:
   HO KAN HA SEG UT AV LANDET ELLER SKAL HO FÅ HJELP

   Eva Johanne Sørby:
   Barn har bare to foreldre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, som til og med har krav på samfunnets og statens beskyttelse.
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse." Beskyttelse også ikke minst mot innblanding eller forstyrrelse.

   Arne Follerås:
   Det er snakk om en utredning ingen bestemmelse i første omgang . Er enig i at dette kan bli komplisert og er ikke sikkert at barnets beste overlever om flere voksenpersoner skal trumfe gjennom sine forgodtbefinnende ider og vyer. Mor og Far og eventuelt Adoptivforeldre etter adopsjon ellers tror jeg dette vil svekke barnas rettigheter . Vi må ha Mor og Far som det ideelle alt annet er unntaket .Dette må vi ikke glemme i vår maktsyke for foreldrerett over andres barn. Det er ingen menneskerett å få andres barn . Barn må få større bestemmelses rett i tilfeller der barnevernet er involvert, eller i oppløste hjem. Barn er ikke en industri, det skal tjenes penger på. Her er det mange grep som bør taes.

   Mona Rodian:
   Jeg er enig med deg og synes at du uttaler deg på en vettug måte,som folk burde gjøre. ! : )

   Torhild Marie Hansen:
   Glem de folkevalgte, som styrer utenom folkets vilje!

   Rune L. Hansen:
   De styrer på en mangfoldig kriminell måte.

   Rune L. Hansen:
   Det ER en menneskerett å få barn, Arne Follerås. Enhvers naturlige familieliv er til og med en umistelig og uavhendelig menneskerett, i henhold til menneskeretts-konvensjonene. Iøvrig er det du kaller "barnevernet" en politisk og offentlig mafia-virksomhet (organisert kriminalitet).

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Arne Follerås:
   Rune L. Hansen Hvem skal du saksøke om din make ikke blir gravid ? Det står at du har rett til å stifte familie. Det er ikke der med sagt at du får barn. Det er mange ufrivillige barnløse i vårt samfunn.

   Rune L. Hansen:
   At det er enhvers menneskerett betyr ikke at enhver er tvunget til å bruke den, Arne Follerås. Men det betyr at enhver for enhver er tvunget til å respektere og sikre den.

   Arne Follerås:
   Rune L. Hansen Det er jeg enig i . men det var ikke det som var ment i det jeg skrev jeg mente helst andres barn uttrykte meg kanskje ikke klart nok ,men tror du skjønte sammenhengen når du leste innlegget.

   Rune L. Hansen:
   Poenget er at det ER for enhver en menneskerett både å få barn og beskyttelse av enhvers naturlige familieliv.
   Det ER for enhver en uavhendelig menneskerett både å få barn og beskyttelse for ENHVER av enhvers naturlige familieliv.

   Therese Frøyna Burum:
   Det er ihvertfall ingen menneskerett å gå rundt og stjele andres unger!

   Erik Thomas:
   Rune L. Hansen ? ..hm hm..med respekt å melde ? Det ER IKKE noe sted jeg sett iallefall.. AT det er en Menneskerett..Å SKULLE FÅ Barn ? Men at det er teknisk mulig i de fleste medisinske tilfeller i dag..som gjør det mulig..JA vist ! Men det er jo noe helt annen enn hva du påstår her over.

   Rune L. Hansen:
   En menneskerett naturlig å få et barn, selvfølgelig. Bortførelse og handel med barn et total-forbudt i blandt annet Barnekonvensjonen.

   Erik Thomas:
   Rune L. Hansen NÅ snakker du om: 2 så totalt forskjellige anliggender, at jeg nå lurer på om du kverulerer bevisst..med å tåkelegge..? Slik at all mening faller bort..som i ei bunnløs myr..

   Rune L. Hansen:
   Hva av dette er det du anser for å være 2 forskjellige anliggender, Erik Thomas?

   Erik Thomas:
   Når du tidligere i kveld her ovenfor påstod at det ER en Menneskerett å FÅ Barn, som eg mener at ikke stemmer. Å få barn kan jo aldri bli til en Rettighet noen kan kreve - og til hvem skal den rettigheten stilles ? Det er jo logisk nok faktisk ingen som kan klandres for om en kvinne som ulykkeligvis ikke er gitt den..Gave det er å få barn..sant ? Men i dag er det jo medisinsk mulig å hjelpe de fleste..vil eg tro ? Men ikke alle kan med sikkerhet garanteres det gitt. Selv nå med våre moderne metoder medisinsk.Det ER og KAN derfor ikke betegnes som en Menneskerett. ? Det vil eg fremdele så bestemt mene er også riktig..og hevde.

   Rune L. Hansen:
   Det er både en naturrett og en menneskerett naturlig å få et barn. Ingen skal kunne nekte noen den retten. Dette er vel ikke vanskelig å forstå. Dette har menneskeheten til alle tider forstått.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209399856648121

   CPS Whistleblower, Carlos Morales, breaks down the truth about Child Protective Services, why it needs to be abolished, and how we can move beyond government and into a freer society.

   Why Child Protective Services Needs To Be Abolished
   https://www.youtube.com/watch?v=XTf4ExXD2zI&index=29&list=RDeatEHm3HAGM
   CPS Whistleblower, Carlos Morales, breaks down the truth about Child Protective Services, why it needs to be abolished, and how we can move beyond…
   youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209397790316464

   Hva har dagens norske politikere å lære oss og verden?

   I henhold til det politiske regimet i dagens Norge så er Norge (og alle andre land) et u-land hvor de fleste foreldre ikke kan ta vare på barna sine.

   Men har barn, foreldre og sivilbefolkningen godt av å bli kidnappet, traumatisert, torturert, frihetsberøvet og fratatt retten til sitt familieliv.

   Og skal derfor heller ikke menneskerettighetene og Straffeloven gjelde.

   Hva er det de har å lære oss og verden?

   At de vet bedre enn alle andre?

   *

   
---

    https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1236821706395572/

   Rolf Schou:
   Penger!?!

   Rune L. Hansen:
   Karriærer? Makt? Hovmod? Politisk korrekthet?

   Rolf Schou:
   Medfølgende symptomer, Rune?

   Rune L. Hansen:
   Vel, penger har de uansett nok av. Og makt nok til å skaffe seg flere så mye de vil hvis de vil. Og blir det for synlig så begynner folk å bråke for mye om det også.

   Rune L. Hansen:
   Det gjelder først og fremst å opprettholde makten og karriæren!

   Rune L. Hansen:
   Og alle må de beskytte det de i har gjort og vært medvirkende i og for, derfor må de også fortsette med hva de har gjort. Alternativet er katastrofalt for de. Og dette er jo også en av grunnene til at de er temmelig så notorisk løgnaktige og falske - og vil ha hemmelighold om og propaganda for alt og det hele. Koste hva det koste vil!

   Rune L. Hansen:
   De kommer ikke til å gi seg frivillig. Om de så må drepe og ødelegge hele verden, så kommer de ikke til å gi seg frivillig så lenge de føler seg usikre på om de kommer til å bli straffeforfulgt og fordømt.

   
---
   
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/650826931708520/

   Inger Marina Jakola:
   Regjering/Storting er kjøpt og betalt av utenlandske storkapital. De gjør gjensidige avtaler* - storkapitalen kjøper seg bla. inn i BV(som nok er svært attraktivt for enkelte aktører..) - og til gjengjeld får karriere/topp politikere sine fordeler*/avtaler* tilbake.. -- sånn fungerer det Nok - Enten en vil tro det eller Ei,,: -- ett korrupt og lovløst land: - nesten i hovedsak. -- Det er bare å se til Frimurerne - så ser en at det påvirker Retts systemet også,, -- Norges Lover settes til side pga. "egne lover"/Ikke godkjent retts praksis og..,,

   Nei, norske foreldre er ikke så dårlig som BV prøver å fremstille de: - men politikere "leker stor karer" pga. Oljen vi har/hadde,, -- Så en av de største forretninger her i landet er blitt BV.
   Unge folk bør tenker seg om 2 ganger før de setter Barn til verden så lenge det her skjer

   Rune L. Hansen:
   Det er nok mere fagforeningene som truer, frister og dirigerer.

   Inger Marina Jakola:
   Vet ikke detaljert hvordan de går frem for å få det til.. - men ser hva som skjer i hovedsak..
   Kan godt være sånn du skriver Rune

   Rune L. Hansen:
   Pluss frykt for å bli straffeforfulgt og for å miste karriære, makt og ansikt.

   Inger Marina Jakola:
   Ja, de beskytter seg selv for enhver pris

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er det de gjør. Og da og derfor er mulighetene (for de) mange.

   Rune L. Hansen:
   Jo flere dess mere de beskyttes. : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1366137660073826/

   Rasha Masri:
   De prøver å lære oss at vi er bare noen idioter, som er bra for ingenting ,de vet alt ,og kan alt, da blir det mye lettere for dem og styre oss. Det eneste de er opptatt av er stolen de sitter på, makten, hvor mye penger de kan tjene på oss, det siste de tenker på er din og min rettigheter.

   Alejandra Aguila Gajardo:
   Nada que enseñar en Chile nada han destrozado a Muchas familias .

   Nothing to teach in chile nothing they have destroyed many families.
   Automatically translated  

   Rune L. Hansen:
   Og perverse idioter og indoktrinerte har det blitt utrolig mange av underveis.

   Rune L. Hansen:
   Jo flere dess mere de beskyttes. : (

   Colceru Daniel:
   Look at us the Romanian nation, unite yourself and protest if you want a change. There's no other way...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209430486453847

   Kompetente kontra kriminelle offentlig ansatte.

   Nærsagt ethvert voksent menneske vet at usikker eller manglende kompetanse i utøvelse av makt overfor et medmenneske kan få katastrofale konsekvenser.

   Også for utøveren. Blandt annet Straffeloven er og skal være en enhvers standard og beskytter i forhold til slikt.

   Alikevel ser vi meget ofte i dagens Norge at offentlig ansatte og deres medspillere heller beskytter hverandres forbrytelser.

   Og at det utvetydig er politisk og offentlig organisert kriminalitet, i henhold til både nasjonale og internasjonale lovbestemmelser.

   Her nu skal jeg gi bare et konkret eksempel, som rammer veldig mange i dagens Norge.

   Deriblandt det politiske "barnevernet", fylkesnemdene, domstol-ansatte og sivilbefolkningen.

   Ulovlig og meget straffbart er mange medvirkende i og for blandt annet kidnapping, tortur og familie-tyveri overfor barn, foreldre og besteforeldre.

   Altså at de er kriminelle og ikke kompetente.

   De fleste av de påberoper seg likevel å være kompetente eller lovlydige og ikke kriminelle.

   Også når de er medvirkende i å frata barn, foreldre eller besteforeldre retten til sitt familieliv. Fullstendig uten at det har vært eller er nødverge.

   Dette til tross for at det er mangfoldig både direkte og indirekte forbudt både i menneskeretts-konvensjonene og straffe-lovene.

   Ja, i menneskeretts-konvensjonene er det mangfoldig både direkte og indirekte forbudt for enhver å frata et menneske retten til sitt familieliv.

   Enhvers rett til sitt familieliv er flerfoldig både direkte og indirekte en umistelig og uavhendelig menneskerett.

   Dette er noe både de og enhver skal og må vite. Hvor er ellers kompetansen og lovlydigheten?

   Skal de skylde på at de ikke visste eller forstod hva som er lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen og Straffeloven?

   Kompetanse-krav nr. 1, det helt elementære, fullstendig fraværende!

   Hvor dumme, uvitende og onde tror de det er lovlig å være?

   Og vil de ha oss andre til å være!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209433214602049

   Berrehab v. the Netherlands (art. 8)

   1. Saken gjelder

   Nederlands utsendelse av en marokkansk mann som hadde skilt seg fra sin nederlandske kone, som han hadde en datter med. Hans oppholdstillatelse ble ikke fornyet på grunn av skilsmissen, og han ble utvist fra Nederland siden han manglet gyldig oppholdstillatelse. Relevante bestemmelser: EMK artikkel 8 Retten til respekt for privatliv og familieliv.
   Konklusjon: Domstolen konkluderer med at myndighetenes nektelse av å innvilge faren en selvstendig oppholdstillatelse samt hans utvisning utgjør en krenkelse av EMK artikkel 8 (dissens 6-1)

   EMD avgjørelsen i sin helhet.

   2. Hovedpunkter i dommen

   Domstolen slår fast at faktisk samliv ikke er en ufravikelig betingelse for at det skal anses å foreligge et familieliv mellom foreldre og barn, se punkt 21: ”The Court […] likewise does not see cohabitation as a sine qua non of family life between parents and minor children.”
   Domstolen uttaler at fra fødselen vil det eksistere et bånd mellom foreldre og barn som utgjør familieliv, selv om foreldrene ikke bor sammen.

   Berrehab v. the Netherlands (art. 8) - UDIREGELVERK
   https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/emd-avgjorelser/application-no-1073084/
   For å justere tekststørrelsen, bruk nettleserens innebygde zoomfunksjon. Skriftstørrelsen kan da økes med hurtigtastene
   udiregelverk.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209433268363393

   KUPPINGER v. GERMANY - ECHR, Judgment 15.1.2015

   EMD mente at tvangsboten burde settes til EUR 25 000,- for hver samværs hindring i stedet for EUR 300,- 

   Dette slik at mor effektivt kunne bli hindret fra å fortsette med sin samværssabotasje krenkelser av fedre og barns rett til hverandre. – Fedre sin rett til kontakr og samvær med sitt barn er en gitt menneskerett og er beskyttet av EMK Art. 8

   – EMD kritiserer tyske domstoler for manglende handling til å effektivt stoppe videre samværssabotasje å påføres disse fedre. – EMD kritiserer også den tyske lovgivende forsamling for ikke å sikre en effektiv og rask håndheving av fedres kontakt rettigheter til sitt barn, Denne passivitet og fravær av handlinger er en menneskerettskrenkelse ovenfor de fedre som hindres hindres samvær og kontakt med sitt barn.

   EMD mente en tvangsmulkt pålydende EUR 300 for hver samværhindring var så lite at dette belopet  ikke var å kunne betrakte som et virksomt rettsmidel i henhold til krav om rettsikkerhet – dette var i seg selv en krenkelse også av av EMK art.13 – Retten til et effektivt rettsmiddel.

   CASE OF KUPPINGER v. GERMANY   Judgment 15.1.2015 Legal Summary
   - Violation Article 13
   - Violation Article 8

   EMD med klart budskap i ny dom at å ikke beskytte fedre mot samværshindring er krenkelse av EMK
   https://barnerett.wordpress.com/tag/emk-art-8/
   Den Europeiske Menneskerettsdomstol – EMD – Har valgt å styrke foreldrerettighetene til biologiske fedre. EMD  har utformet et krav til…
   barnerett.wordpress.com

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1244100425667700/

   Ca Ga:
   Det blir dyrt når bv må betale til foreldre som mister kontakt til barna sine - håper jeg at det kommer en gang så.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. februar 2017: 

   Omkring 5 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og til omkring null grader utover dagen og mindre sent på eftermiddagen. Mørkt og ned mot 4 minus-grader omkring 18-tiden. Med 2 minus-grader klokken 22. Med månen nokså full tildels synlig høyt i sør og iøvrig det samme mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. februar 2017: 

   Månen nokså full tildels noe synlig høyt i sør-vest og 2 minus-grader Celsius her ute omkring 02-tiden i natt. 1 minus-grad sent på natten og tidlig morgen. Overskyet først på formiddagen, derefter gradvis mere lys og dus blålig himmel, litt spredt skyet, sol og 1 pluss-grad frem mot 12-tiden. 2 minus-grader klokken 17.30. Månen i øst, noe stjerner og 4 minus-grader klokken 22. Månen nokså full høyt i sør-øst og 5 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209443545100305

   A civilian population who allow their politicians or judges to violate any one or more human rights, is a deceitful civilian population.

   *

   En sivilbefolkning som tillater sine politikere eller dommere å forbryte seg mot en eller flere menneskerettigheter, er en svikefull sivilbefolkning.

   *

   Bodil Skoge:
   Helt rett!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/654681941323019/

   Mona Rodian:
   Hva gjør vi da for å forandre på det uten å bare bruke FB??? Fortell, ikke bare prat.

   Rune L. Hansen:
   Vel, vi må uansett også fortelle, opplyse og informere, for å veilede og muliggjøre de rette handlinger.

   Mona Rodian:
   Hvilket forslag har du til handlinger????

   Audun Alfsen:
   det største problemet er at de som vill ha en stopp på dette ikke går i sammen og samarbeider. De vil snakke om det i 20 år å de vil skryter at de jobber med det men de kommer ingen vei for de vil ikke samarbeide sammen med dem som vil Der Har Du Problemet !!!!! Samarbeid !!! jeg har taktikker jeg har løsningen på hvordan det skal løses men er avhengig av at folk samarbeider .

   Mona Rodian:
   Så kom med det, dere som snakker og mener så høyttravende, det virker som Svada i mine ører!!! Bare prat og later som om dere vet mye mer enn alle andre!!! Snakk norsk!!!!!

   Rune L. Hansen:
   100% null-toleranse overfor enhver menneskeretts-forbrytelse i offentlig regi, det er det eneste som kan og bør samle og forene flest mulig, både nasjonalt og internasjonalt!

   Mona Rodian:
   Nå må du faktisk snakke rett fra leveren uten disse bokskrevne lover og paragrafer. Forklar hva du mener på gatespråk,det er det vi liker best.

   Rune L. Hansen:
   Det kan neppe sies klarere og tydeligere.

   Mona Rodian:
   Jeg/vi har ikke ditt hode, du fornærmer meg fordi jeg er regnet for å være intelligent, men langt fra din måte å snakke på. Fint om du kan snakke på samme vis som "vanlige" folk. Paragrafryttere passer ikke mitt språk, dessverre. Jeg er fra Vål'enga og der snakker vi Norsk : )

   Rune L. Hansen:
   Hvis du ikke kan lese og forstå menneskerettighetene så er jo det et problem.

   Audun Alfsen:
   jeg prøver å ta kontakt med dem som snakker og prater mest for og få en ordning på det, og når jeg konfrontere dem så blir de bare taus , og ikke vil samarbeidet de vil jobbe alene i sin lille boble .

   Mona Rodian:
   Menneskerettighetene består vel ikke av deg?? Gjør det vel ?? Så vidt jeg husker så er jeg medlem hos Marius Reikerås ????

   Rune L. Hansen:
   Ja, de består ikke av meg. Det er derfor jeg henviser direkte til menneskerettighetene.

   Mona Rodian:
   Med hvilken rett har du til å henvise direkte til menneskerettighetene??? Jeg har aldri spurt deg så vidt jeg kan huske ???? ; )

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209444530884949

   100% null-toleranse overfor enhver menneskeretts-forbrytelse i offentlig regi, det er det eneste som kan og bør samle og forene flest mulig, både nasjonalt og internasjonalt!

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor? Blandt annet og særlig for å sikre at enhver menneskerettighet er det den skal være. Nemlig umistelig og uavhendelig.

   Rune L. Hansen:
   Vi må insistere på det for at de skal bli hva de skal være.

   Mirza Ramic:
   !

   Rune L. Hansen:
   Alternativet er vilkårlighet. Det vil si fortsatt offentlig lovløshet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1440257102714467/ 

   Kjell Mjønes:
   ENIG <3

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor? Blandt annet og særlig for å sikre at enhver menneskerettighet er det den skal være. Nemlig umistelig og uavhendelig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209445890318934

   100% zero-tolerance to any human rights-crime by public authorities, that is the only thing that can and should gather and unite as many as possible, both nationally and internationally!

   Why? Among other things and in particular to ensure that each human right is what it shall be. Namely inalienable and unforfeitable.

   *

   100% null-toleranse overfor enhver menneskeretts-forbrytelse i offentlig regi, det er det eneste som kan og bør samle og forene flest mulig, både nasjonalt og internasjonalt!

   Hvorfor? Blandt annet og særlig for å sikre at enhver menneskerettighet er det den skal være. Nemlig umistelig og uavhendelig.
 
   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared May- Harriet Seppola's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/1216364188400731/

   Barnefengsler i allslags fasonger popper frem i Norge ...

   May- Harriet Seppola, 10.02. 2017 shared a link:

   15-åringen skal bo der sammen med tre andre ungdommer mellom 15 og 18 år – blant annet med den 16 år gamle jenta som ble dømt for å brutalt ha drept miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble på barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker i 2014. Hun er den første jenta som soner ved fengselet, selv om det har vært mange titalls innsatte der siden 2010.

   I dette spesialfengselet skal den siktede 15-åringen bo
   http://www.tv2.no/nyheter/8789100/
   I et ungdomsfengsel for kun de aller farligste barna i Norge, skal den siktede for dobbeltdrapet i Kristiansand passes på.
   tv2.no|By Cathrine Eide

   *

   Rune L. Hansen:
   Stort politisk mafia-møte i går, fredag 10.02. 2017, om deres kidnapper-virksomhet.
   Her flommer og fosser det ut løgner, falskhet og videre kriminelle hensikter:

   https://www.youtube.com/watch?v=JE6SA82Iuc8
   Stor-høring Glassjenta - Fellesorganisasjonen (FO)
   Strømmet direkte 10. feb. 2017
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Fra en av kommentarene -  Mette Sørlie, Jobber for Nettbuss Sør, Nettbuss Travel:
   Ingen var overasket over svikten !!!!! Det var vel derfor sterke krefter prøvde å hindre at historien ble satt på trykk, for at noe alle visste om skulle få lov til å fortsette, hjelpe seg hva barn og unge blir utsatt for. Barneindustrien koster milliarder hvert år er det vell anvendte penger ?

   http://fontene.no/nyheter/ingen-er-overrasket-over-glassjenta-6.47.446550.9f6ce6ea91
   Ingen er overrasket over Glassjenta
   En rystende historie om svikt, tvang og brutalitet. Likevel er ingen overrasket. Det er mange glassjenter- og gutter der ute, sier fagfolk. Se bildene og få med deg høydepunktene fra storhøringen om Glassjenta.
   fontene.no


   Rune L. Hansen:
   Glassjenta (Ida) er bare en av mange ti-tusener.
   Her er en annen. Barn som reagerer menneskelig på å bli kidnappet, mishandlet, traumatisert og torturert:

   https://www.youtube.com/watch?v=BaE6GMXA0VM
   Hvordan barn har det under barnevernets omsorg - BARNETS BESTE? 2
   Stopp Barnevernet og Norges Menneskerettsbrudd
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Det er mange ti-tusener vitnesbyrd om det samme. Og også mange tusener studier og statistikker, etc.
   Her blandt annet er litt informasjon om katastrofen:

   https://www.youtube.com/watch?v=aScrqunAUas
   Barnevernet - a dysfunctional system
   Rune Fardal, Publisert 26. des. 2016 - "Barnevernet", the Norwegian CPS, is a dysfunctional system that needs to change. Its a system, destroying det fundamental building blocks of society, the children and families.
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Internettet er fullstappet med ti-tusener av slike. Og det vet liksom ikke kidnapper-virksomheten.
   Her er bare litt mere:

   https://www.youtube.com/watch?v=QIj39XCEJ7k
   Barnevernets traumatisering av barn og familier
   Publisert 10. des. 2016 - Fra foredrag 10.12.2016, Trondheim, 3 Mai-gruppas seminar.
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig ser det ut som at det har skjedd noe av en viss betydning i går og i dag. Forårsaket av hva? Plutselig har veldig mange som med sine handlinger og unnlatelser har vært medvirkende i kidnapper-virksomheten kommet med offentlige innrømmelser av at de lenge har visst at virksomheten er en grotesk politisk og offentlig mafia-virksomhet. Dette er bemerkelsesverdig og interessant! Hva er det som nu plutselig har forårsaket en slik rekke med innrømmelser? Kanskje Glassjenta-høringen i går? Eller at de har begynt å forstå at flere internasjonale granskinger og reaksjoner er underveis? Og at de har begynt å forstå at å påstå eller late som at de ikke visste vil vekke mere avsky og strengere straffe-reaksjoner enn om de kommer med innrømmelser?

   Rune L. Hansen:
   Bedre sent enn aldri, selvfølgelig. Og det er kanskje godt timet?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.02. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1371175712903354/
   
   Skal vi kidnappe barna deres?

   Løgnere, tyver, horer, forførere, demagoger, bablere, muslimer, marxister, psykopater, svindlere, dårer, fanatikere, terrorister, hovmodige, etc.

   Alle de som oppdrar sine barn skadelig. Alle de som ikke er normalen. Eller alle de som er normalen. Alle de som ikke er som oss selv.

   Landet og verden er full av dem! Skal vi kidnappe barna deres? Skal vi nekte dem sitt familieliv? Altså på den måten torturere og utrydde de?

   Kan vi og bør vi det? Vi må i så tilfelle omskrive alt som er av menneskerettigheter og straffelover til sitt motsatte innhold. Men det går vel?

   Vil ikke det være en nødvendig revolusjon i og for verden? Vil ikke det være til barnas og verdens beste? Og til vårt eget og alles beste?

   Skal vi kidnappe barna deres? Vi kan ha et eget spesial-politi som jakter på enhver familie og som enhver kan henvende seg til og klage til.

   Til og med egne domstoler, et byråkrati, politikere og andre instanser som godkjenner dette og som beordrer enhver til å adlyde å kidnappe.

   Ja. Og alle de som fangeholder, indoktrinerer og torturerer barna og foreldrene kan premieres og belønnes for det. På så forskjellige måter.

   Alt dette vil sette enormt med penger, byråkrati, karriærer, makt og terror i sirkulasjon. Som veldig mange vil kunne ha nytte av eller tjene godt på.

   Hvis vi sier det er til barnas, verdens og alles beste så vil mange tro på det. For hvem vil vel ikke noe så edelt og nobelt og godt og bra?

   Alle de som oppdrar sine barn skadelig. Alle de som ikke er normalen. Eller alle de som er normalen. Alle de som ikke er som oss selv.

   Landet og verden er full av dem! Skal vi kidnappe barna deres? Skal vi nekte dem sitt familieliv? Altså på den måten torturere og utrydde de?

   Hvem vet hvor grensene går? Enhver selv, selvfølgelig. Hvem enn. Kan noe i verden sies å være smartere eller mere revolusjonerende?

   Familieliv skal ikke være noe naturgitt eller en guds gave. Det skal være politisk og gruppe-bestemt. Det skal være en politisk gave!

   Så hva venter vi på? Mange land er allerede godt i gang. Det er smittsomt på verdens-basis! Organisert kriminalitet mot organisert kriminalitet!

   Familielivet må kriminaliseres hvis det ikke er politisk eller offentlig godkjent! Det er dette som nu revolusjonerer verden!

   Alt som er av kunnskap, litteratur, tradisjoner, kultur, visdom, lov og rett og erfaringer i verden, skal og må kastes i avgrunnen!

   Alle og alt skal med. Den som ikke er med oss er mot oss. Ingen slipper unna! Alle skal og må være med!

   (Ps: Teksten er oversatt fra norsk til norsk.)

   *

   Rune L. Hansen:
   Synspunkter?

   Ca Ga:
   Fins det plass til så mange barn fra så mange folk som gjør så mange jærvlig jobber?

   Rune L. Hansen:
   Ja jeg undres også, Ca Ga.

   Oddvar Espegard:
   Takk for den Rune L. Hansen! Du ber om synspunkter. Det jeg vil si er at vi kan gjøre en hel masse ting, uten å bli tatt for lovbryteri. Vi kan fortelle og skrive om sannheten, virkelighetens verden i Norge - i bv. Vi kunne, for eksempel, nedsette en "domstol" og lage en rettsak på en av disse kriminelle i bv-systemet. Vedkommende vil da få en streng dom. Denne kan publiseres, til skrekk og advarsel for folk. Så lenge vi står på sannhetens grunn. Og vil de prøve å ta oss, politianmelde oss, så får vi bare en drahjelp til å komme inn i Rettsalen. Og der skal vi bite fra oss!

   Rune L. Hansen:
   Et meget godt forslag, Oddvar Espegard.
   Det bør iverksettes, med nødvendig kompetanse, forsiktighet og hensynsfullhet.

   Rune L. Hansen:
   Og da sikter jeg selvfølgelig til real-kompetanse. Enhver kompetanse som ikke er real-kompetanse er inkompetanse. Dommerne i dommer-panelet må også avlegge og underskrive en ed som med tydelighet viser at de påtar seg et ansvar og er seg bevisst at de vil bli straffeforfulgt for eventuelle forbrytelser og forurettelser de gjør seg medvirkende i. Og i forhold til alt innhold i dommer og prosesser tydelig gjør oppmerksom på eventuelle forbehold.

   Rune L. Hansen:
   Forslaget er meget interessant. Forhåpentligvis er mange nok interessert. Også i å være dommere, med det meget ansvar det innebærer allerede fra første stund. Kompetanse-mangler vil videre "diskvalifisere", blandt annet. Men god real-kompetanse vil kunne vise både nasjonale og internasjonale myndigheter, deriblandt også EMD, hvordan prosesser og dommer bør være.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten så vil jo en slik rettsprosess også være dokumentasjon for videre og andre rettsprosesser, deriblandt for fremføringer av saker for EMD og ICC.

   Rune L. Hansen:
   Det er umulig på forhånd å forutse noen sin kompetanse angående slikt. Derfor bør interesserte med tro på sin egen kompetanse få prøve seg. Angående hvordan er mulighetene mange. Real-kompetanse kan bare vurderes og bedømmes i forhold til praksis. Ingen bør nektes å få prøve seg.

   Ca Ga:
   Jeg har ikke tro på at Norge for det til alene. For mye ting går/ gikk galt her i dette land i mange år. I tilbaketid fikk for mange enkeltpersoner lov å styre som de vil som sin egen beste, uten hensikt på befolkning. Norges befolkning er ofte desinteressert i saker, ikke oppdadert og seg selv nermest. Jeg kommer fra den gamle DDR og vi gikk hver mandag til demonstrasjoner- for oss, for barna friheter og rettigheter- mot diskriminering, missbruk av menneskelig rettigheter, sjikaner og vold mot folk. Vi gikk- hva er her? Masse snakk.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1399578623394737/

   Øyvin Hanssen:
   Tja, både sovjet, diverse diktaturstater og kommunistjakten i Usa fungerte vel slik, og det har jo ikke høstet kritikk i det hele tatt.

   Rune L. Hansen:
   Det snurrer og går videre ...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2017 shared a link, via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1419335821422697/

   Mottoet er: Gi litt, noe applaus gjør susen, men ikke innrøm eller avslutt at virksomheten er politisk mafia-virksomhet.

   Frps endringer i barneloven kan få gjennomslag
   https://www.nrk.no/norge/frps-endringer-i-barneloven-kan-fa-gjennomslag-1.13372350
   Frp ligger an til å få Stortinget med seg på sine forslag om å gi far flere rettigheter ved samlivsbrudd.
   nrk.no|By NRK

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
---

   Per Johansson, 11.02. 2017 shared a link, via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1372170512803874/

   OK- nå kan jeg faktiskt si att jeg synes ikke att barn skal trenge treffe sine biologsike foreldre hvis dem har varit utsatt før grov vold

   så antar jeg det er bedre barnet skal få lov att slå sig til ro i sitt fosterhjem først ,men etter en viss tid som dem og sier så kommer barnet spørre om sitt biologiske opphav og då er det viktigt att dem oppretter kontakt så dem får lære kjenne varann ,men dette er ju noe man må kunne få til på sikt? jaja vet ikke riktigt vad man skal si? MEN SE STATISTIK LENEGR NED PÅ SIDEN SINNSYKT... Kommunene fikk medhold i kravet om samværsnekt for 81 prosent av barna i 2014 og 79 prosent av barna i 2015. Barnets beste går foran retten til samvær

   Men når hensynet til barnets beste går på tvers av retten til samvær og familieliv, er det hensynet til barnet som får gjennomslag. Det gjelder både Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, ifølge Gording Stang 

   Faren dømt for spedbarnsvold - nå nektes foreldrene samvær med «Jakob»
   http://www.aftenposten.no/norge/Faren-domt-for-spedbarnsvold---na-nektes-foreldrene-samvar-med-Jakob-614641b.html
   «Jakob» ble påført 19 ribbensbrudd som baby. Faren er dømt for volden. Nå nektes begge foreldrene samvær med sønnen.
   aftenposten.no

   *

   Cato Martin Jakobsen:
   Fjern overgriperen ,ikke barnet . Her burde selvsagt moren fått beholde barnet , mens far burde blitt fengslet og ilagt besøksforbud inntil barnet ble voksent. Mishandler du barn mener jeg at det ikke er noen formildende omstendigheter tilstede, og det er ingen grunn til å ilegge annet enn lovens strengeste straff for det. det er imidlertid dobbelstraff for barnet å ta også mor fra det.

   Mona Rodian:
   Hun er medskyldig. Den som tier samtykker.

   Per Johansson:
   Cato Martin Jakobsen du har helt rett, men då jeg leste i artikell att Moren ble frifunnet for vold, men ble dømt til fem måneders fengsel for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp- det var dette jeg stusse på. Hvis moren har unlatt å gi sønnen legehjelp så er det ille.

   Mona Rodian:
   Her må jeg si at disse to foreldre fortjener ikke barnet sitt. At en mor kan godta at far mishandler en baby, barn i det hele tatt, er meg en gåte. Normalt sett burde hun flydd rett i synet på den fæle fyren. De burde bures inne for godt begge to. Aldri i livet at de fortjener samvær med offeret sitt. Fy Faen sier jeg bare. : ( : ( : ( : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Retten til sitt familieliv er en umistelig menneskerett som ingen lovlig kan frataes. Men Straffelovens lovlige lovbestemmelser gjelder, selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Deriblandt også forbud og strafferammer for medvirkning i lynsjing.

   Dag Vidar Madsen:
   Dette er saker som barnevernet er til for. Problemer oppstår når sjeldne unntak som dette blir håndtert som hoved regelen. Det gir barnevernet utvidede muligheter til å overdrive sin maktbruk med støtte i media. Men det er jo ganske typpisk for hva myndigheter gjør i alle sammenheng. De går til kollektiv avstraffelse, fordi at noen ytters få enkeltpersoner begår kriminelle handlinger.

   Rune L. Hansen:
   Vel. Hva kidnapper-virksomheten er til for forveklsles av mange med hva navnet og propagandaen den bruker om seg selv indikerer.

   Kenneth Hempkins:
   Her må man skille snør og barter. Jeg tror det er til BARNETS beste å kjenne (til) sine foreldre, selv om foreldre har vært voldelige. Selv om barnet bor i fosterhjem så burde det få anledning til å treffe sine foreldre i tråd med alder og modenhet. La barnet spørre sine foreldre om «hvorfor slo du meg» og la foreldrene prøve å si unnskyld. Dersom barnet ikke ønsker må det jo få slippe, men det er å gjøre barnet en bjørnetjeneste å prøve å skjerme det fullstendig fra sine foreldre.

   Rune L. Hansen:
   Hva enn noen eller hvem som helst mener, så skal og må enhver menneskerettighet for enhver respekteres og sikres. Verre er det ikke.

   Rune L. Hansen:
   Både dommerne og vedkommende professor i rettsvitenskap, Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har lite peiling på hva de snakker om. Kompetansen og viljen hva gjelder menneskerettighetene (og medmenneskelighet) er fraværende.

   Rune L. Hansen:
   Norge (og flere andre land) er politisk indoktrinert og pervertert nu gjennom mange år. Vi trenger så absolutt kompetent internasjonal hjelp!

   Øyvind Furnes:
   Hvor mange saker er ikke folk dømt for dette, å det ikke har gjordt det.. Fjern overgriperen ikke barnet!'n

   Rune L. Hansen:
   Ja, og ikke forhastet eller mere eller verre enn nødvendig og lovlig lovlig. Det er for mange lettere å straffe andre enn seg selv, selvfølgelig. Men dømmende og straffende metoder av vilkårlighet, lynsjing, selvtekt eller mangel på kompetanse er en ond sirkel og spiral for ethvert samfunn. Vi kan ikke fortsette med å oppføre oss slik. Det er det menneskerettighetene ble gitt oss for å fortelle oss. Menneskerettighetene nødvendiggjør medmenneskelighet, anstendighet og rettferdighet. Og lovlig lovlighet.

   Laila Dalbye:
   81 % av de sakene som bv vinner i Fylkesnemnda nektes samvärsrett av de nesten 100 % av sakene som BV vinner der. Underlig - for inntrykket mitt av mengder saker er att det absolutt ikke er de allvorlige sakene som er mest av i disse 100 % som vinnes i F.nemnda av BV, snarere tvert om. Så da er det lov å anta at man nekter samvär på like slette faktagrunnlag och ikke lovmessigt som man tar barn. Se bare på akuttvedtakene og alle mödrehjemsbarna. Ikke engang akuttvedtakene fölger lovens anvisninger. Så det virker ganske skjeivt det hele. Det er lov å anta at de barna som virkelig misshandles og gjennomgår grusom oppvekst er nettopp de som ikke BV tar hand om. Om det resonnemanget stemmer så er det dobbel skade dette som skjer. Resonnemanget stemmer også overens med observasjoner gjennom ett langt liv.

   Rune L. Hansen:
   Uansett hvor dårlig barn har det så får de det nokså garantert verre når de blir kidnappet. Hos en mafia-virksomhet eller i det heletatt hos fremmede er mildt sagt ikke noe sted for et barn.

   Rune L. Hansen:
   Og det å fjerne eller ødelegge barnets far, mor eller familie er selvfølgelig også barnemishandling og menneske-fiendytlighet av verste slags.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154128503961875

   Taking a child, or five children, away from its biological family,

   "is always an interference with the right to respect for family life, and entails a violation of Article 8 [ art. 8 ] unless it was

   «in accordance with the law»,

   had an aim or aims that is or are legitimate under Article 8 § 2 (art. 8-2)

   and was «necessary in a democratic society»

   These are not mine, but the words of the judges in the highest Court of Europe: The European Court of Human Rights.

   1. Taking the five Bodnariu children, was not in accordance with the law, as only tribunals, and not Barnevernet, can decide upon such serious Human Rights matters.

   2. The aim was not legitimate, as the Barnevernet can not judge upon whats the aim.

   Only independent tribunals can do that.

   3.The interference was obvioulsy not necessary in a democratic society.

   The Bodnariu case proves to the world, that Norway does not care about even the most basic Human Rights principles.

   *

   Adora Karlsen:
   : (

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, inngrepet var (og er) ikke i samsvar med eller lovlig i henhold til Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven.
   Og var i det heletatt hverken nødvendig eller forholdsmessig. Og hensikten var mildt sagt ikke lovlig.

   Jane Kile:
   Nødvendig for et demokratisk samfunn.... og avgjørelsen skal tas av kompetente myndigheter.... Ja, man kan virkelig spørre seg...

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. februar 2017: 

   Ned mot 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Gradvis tilskyende og overskyet og til omkring null grader utover formiddagen. Tidvis noe mindre overskyet utover eftermiddagen. Dunkelt og 2 minus-grader klokken 18. Månen nokså full høyt i sør-øst og 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017 shared a link, via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1239617416093137/

   Norwegian politicians attack and infect Russia !!!

   Some translation (by Google Translate):

   But in this case for the "education" of Russia, the West does not pay attention to such "insignificant" fact. They decided that we should learn from the experience rather famous Norwegian company for the selection of children - «Barnevern» ( «Barnevarn"), which is also called the Norwegian Gestapo for children.

   At the end of November 2016 Russian journalists from Murmansk, Petrozavodsk, Severodvinsk, Arkhangelsk, was invited to a seminar on exchange of experience in the Norwegian city of Tromso. At the seminar, they broadly spoke about the work of the organization "Barnevarn". And they brought a little statistics: last year alone in "Barnevarn" from the "well-wishers" received more than 50,000 complaints. These appeals of families seized more than 460 children. According to the Consulate General of Russia - for 5 years, to be treated over 10 seizures - this is the Russian children who were selected by the service of the Russian-Norwegian families.

   Looking through the themes from the site Youtube on working methods "Barnevarn" service, the feeling that they really borrowed from the "Gestapo" or "the SS". Because it does not fit in the minds of the people who ripped from his mother crying and clinging to her child, really care about the welfare of the child. And if the employees of the Gestapo, I'm sorry, workers 'Barnevarn "really taken out of the hands of" monsters parents' child, which is very bad with them, I think, the child would have been only too willing, and so would not have cried.

   From these views, the feeling that one of the two is lying - the child or "Barnevarn"? Most likely, this is not a child. And if it is really separated from family parents whom he loves and does not want to part with them, then what do workers' Barnevarn "??? Destroy the psyche of children? Destroy the family? Mocks parents? I prefer to believe the child's feelings 

   Back in 2014 the then authorized under the President of the Russian Federation for Children's Rights Pavel Alekseevich Astahovymbylo said - ". In view of the Norwegian population of 4.5 million people, the service" Barnevarn "can be considered a forerunner" juvenile terror '. " And Czech President Milos Zeman compared it to the Nazi organization "Lebensborn". And, judging by the publications in the media, nor the employees' Barnevarn ", nor their methods of work, over the years have not changed.

   Most interesting is that the Internet is very little information about the meeting with Russian journalists. The roller shown in Arkhangelsk television and several articles in Arkhangelsk and other regions, go unnoticed in our community. Khabarovsk online article removed in a day, in the Bashkir was also published, but now is not, and is stored only in the cache Google. Strange, is not it?

   The question arises - if the Norwegian authorities want to share experiences, why it invited journalists, rather than specialists from custody? Maybe because they do not know how our employees care to react to such an offer? But journalists - people who are not related to work for the removal of children, and do not know all the details of this question, but ... Many have probably heard this expression - "the media - is the fourth power in the state."

   Heard, but many do not have the proper attention. Media invited because of the fact that they have a great ability to influence people's perception of what - or fact. And yet they are commissioned to develop the required attitude to any event anywhere, person or organization. The viewer-reader can not lie. He can not merely speak the truth ... From the Norwegian side meeting organized by Barents Press International. But who needed it with us? With whose light hand of the event was approved in Russia? While it is not clear until the end.

   Influencing the media on public opinion, as a state of mass consciousness, the media, thereby, contribute to the best implementation of the objectives and interests of the individual subjects. What means - "He who pays the piper calls the tune." And now once again look closely at the very beginning of the story of Arkhangelsk roller

   Here announcer says: "The regional units" barneverne "- this is not a family Gestapo thought in Russia. "And if after this short video to show what a more marginal little family, then of course, the majority of Russian spectators certainly say -" Yes, such an organization we really need! ". Even without knowing that later, these "defenders" have declared to his home, and will learn how he needs to educate their children.

   Such manipulation of consciousness, is often used to achieve the desired result. Initially, one hundred times is announced alleged "problem", but after a while, casually presented a way of solving it. And the audience, linking the two in the minds of the plot, "suddenly" "myself" is an option to solve this problem! This means that the manipulation of consciousness has passed quite successfully. And not even seen "patient".

   Now we can assume that after a while, on TV will turn the scene with some dysfunctional families, "monsters parents," etc. And, later, again subject to exchange experiences, in addition voicing option:.. As it solved in the "developed European countries ". I do not want that to this "exchange of experience" was held, and turned Russian Sots. custody in juvenile Norwegian sample system. Our society does not accept this without complaint ...

   In Russia, the parents a sense of responsibility for the family and the child is not eradicated as much as in the West. In addition, we have a completely different mentality, and because the reaction of Russian mothers and fathers is significantly different from the reaction of Western parents. And in the case of such a withdrawal option, they will defend the child in any way possible, and perhaps not quite legitimate, what social media has long been talk. And those who are trying to drag all this quietly, and make our laws in the secret police-supervised, must take into account that the option they chose not only not the best, but one of the worst. Because they either do not understand what they are doing, or intentionally provoke a situation in which Russian parents will stand up for their children, including the use of weapons against the "well-wishers". And it threatens to undermine the overall security of our country.

   Co-chairman of the Arkhangelsk Regional Jan Lagutenko parent committee.

   http://juvenaljustice.ru/news/1733-probnyj-myach-obmena-opytom-barnevern-s-rossijskimi-sluzhbami-opeki.html
   «Пробный мяч» обмена опытом «Barnevern» с Российскими службами опеки
   Ювенальная юстиция, защита прав детей, дети, права ребенка, семья, права
   juvenaljustice.ru|By Super User

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=6VrUqGBA0sI
   Российским журналистам в Тромсё рассказали о…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=hUBhb4V48X0&feature=youtu.be
   Норвегия Отобранные дети 16.11.2014г. Первый канал.
   youtube.com

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1239656919422520/

   Anti-CPS speech by Indian Christian leader, Dr John Dayal (transcribed below)

   Publisert 1. feb. 2016

   Dr John Dayal, Secretary General, All India Christian Council of India, Member, National Integration Council of India, former President, All India Catholic Union protesting religious and anti-family discrimination by Norwegian CPS (Barnevernet) at protest in Jantar Mantar, New Delhi on 31 January 2016. The protest was held in solidarity with the mixed Romainian-Norwegian Bodnariu family whose children had been removed by Norwegian CPS (Barnevernet) for alleged Christian indoctrination. Indian families had seen similar discriminatory treatment in Norway and other developed countries by Child Protection Services.

   Transcript" "..where a child grows up in the family, where the whole understanding of family care, of nurture, is culturally different, it is important for countries like Norway to understand. As much as it is important for them to understand what the child is going through when he or she is forcibly put in foster care. I think we must not [fall prey] to the culture of the foster home, the economy, as one of my colleagues pointed out, that is built up around this, and that we must take a more humane, internationally more acceptable, more legal, in the sight of man and in the sight of God, attitude towards these children and their culture. And try to understand that a child grows up in his family, he has a birthright to a family, birthright to his culture, under local law and under international law. And I stand here to say that the teaching of family's cultural values, be they of Hinduism, or Buddhism, or of Islam, and in this case, of Christianity, is no crime. It is the duty of the family to propagate their culture, to continue it into the future for their children and grandchildren, into eternity. That is what laws are about, that is what freedom of religion is about, that is what the Indian law is. And I stand here in solidarity, to urge, to call upon, to beseech the Norwegian and the American Governments to see that these children are not tortured in this way, by being placed in foster families. And the families, and the mother particularly, as Brinda Karat pointed out, is not sentenced to a life-term of sadness and of pain. Nothing could be worse than that. I speak that as a parent."

   Note: The American case referred to in the speech was that of an Indian family whose two month old breast-fed infant had been taken into foster care by the US Department of Child Protection and Permanency.

   https://www.youtube.com/watch?v=4qbS2NoFaGk&feature=share  
   Anti-CPS speech by Indian Christian leader, Dr John Dayal (transcribed below)
   Dr John Dayal, Secretary General, All India Christian Council of India, Member, National Integration Council of India, former President, All India Catholic U...
   youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209457410966943

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet har alltid vært alle lands og hele verdens største problem og katastrofe.

   Ulovlige lovbestemmelser, dommer og avgjørelser kjennetegnes av å ikke være i samsvar med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Det er ethvert menneske sin forpliktelse å ikke vedta eller bruke slike.

   Se for eksempel Menneskerettserklæringen (UDHR) - "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden" - Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD), Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   *

   Political and public organized criminality.

   Political and public organized criminality has always been all countries and the whole world's biggest problem and disaster.

   Illegal laws, judgments and decisions are characterized by not being in compliance with human rights and the principles of legal law and justice.

   It is each human being's obligation not to adopt or use such.

   See for example The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world" - Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

    And for example The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD), Art 10:
   "No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1161716777287931/

   Jarleolav Östhus:
   Hvor meget seer wi av D ' i praksiss ? og hvdm ser tiL ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, og den som ikke forstår at dette er meget meget viktig er tilbakestående.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209458115704561

   Demokrati.

   Det er ikke demokrati at majoritet eller minoritet ikke respekterer menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett (lex superior).

   Menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett er allerede felles-menneskelige og en nødvendig forutsetning for demokrati og lov og rett.

   Angående administrasjon av en instans, en gruppe eller et samfunn så er det det som er det vesentlige og viktige.

   Pluss selvfølgelig administrasjonens eller gruppens lovlige kontra ulovlige integritet.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209458930204923

   Vi må lære av menneskerettighetene og hva de forutsetter og nødvendiggjør.

   *

   Bertil Sandström:
   de där rättigheterna är vad alla pratar om men ingen lever efter..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/230383344036623/

   We must learn from the human rights and what they presuppose and necessitating.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1373661089321483/

   Advokater, etc.

   Kan en advokat eller politiker som uten nødvendige protester arbeider under en politisk eller offentlig mafia-virksomhet betegnes som lovlydig, flink eller nyttig? Er ikke vedkommende det helt motsatte og motarbeider både lov og rett, samfunnet og alle?

   *

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Tydeligvis saa bidrar de bare til at Denne kriminaliteten faar fortsette alle sammen..!

   Hans Tomter:
   Vedkommende er en stor kjeltring, svindler og bedrager med mere.

   Kjell Selen:
   Det du beskriver er rottereir, de kommer å går. Rotter er rotter okkesom.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. februar 2017: 

   Omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel med dus sol og oppmot 1 pluss-grad utover formiddagen og omkring null videre utover eftermiddagen. Mørkt, stjerne-himmel og 4 minus-grader klokken 20.30. Med månen i øst og 5 minus-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.02. 2017 via Barnevernet må bort og noe annet på plass:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1631197277188364/

   Dommer-standen og dens medspillere er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer.

   Dette er et faktum som mange dessverre forholder seg naivt og uforstandig til.


   Dagens norske rettsvesen er politisk og offentlig organisert kriminalitet. Eksemplene og bevisene er det i en overflod av. Dette er ikke noe nytt eller vanskelig å forstå, men uvitenhet, naivitet og propaganda gjør det likevel vanskelig for mange å forstå.

   *

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Ja bort med barneplyndringer uten dom og rettergang, det som nå er avdekket i TV2, det er rett og slett skremmende, i stedet for å hjelpe unge mødre med fysiks elle pykiske problemer når de får et barn, de kan også bli gode foreldre bare med litt hjelp. Barnevernet, er ikke noe barne vern, det er en organisasjon som hører Stasi tiden til eller Norge med sine fordommer på rundt 1900 tallet. Det å bare komme til en kvinne etter en fødsel og gratulere henne med barnet og så si vi tar barnet ditt fra deg, snaakker meg om å knuse et kvinnehjerte uten i det heletatt å prøve å hjelpe, for det enkleste er å bare ta barnet uten dom eller forvarsel og uten at moren på noe tidspunt skl få se sitt barn igjen om vedkommende er narkomisbruker eller annet og når hun kommer tilbake til et gått og normalt liv igjen, alle bør få en mulighet til dette. Det å ta et barn fra de biologiske foreldre, det skulle vært uhørt også når det kan være søsken eller nære familie som kunne overtatt barnet. Dette er så skremmende at jeg ikke kan sette ord på dette. Statlig kriminalitet på høyeste plan.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det er ikke bare barnets mor sitt hjerte som blir ødelagt, men også barnets og fars og besteforeldre og mange andre sitt. Det hele er så umenneskelig og grovt ulovlig og straffbart som noe bare kan bli!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1423885674328769/

   Marit Andreassen:
   Farlige folk, hadde aldrig trodd, det var så galt, men har selv sett dem med egene øyner.. De blir godt betalt, for å si det dem gjør, Så loven følger de ikke, de tenker kun på hvor mye de, kan få selv, om de gjør jobben, å du blir taperen, uansett hvor rett du har, du er dumt til å tape, med sånne umenneskelige folk.... Psykopatere som gjør sånt, juger alt de sier, får de liker ødelegelse av familier...

   
---
---

   Et utdrag, fra 13.02. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1372170512803874/


   Mona Rodian:
   Nå må ingen dømme bare en vei. Seriøst, mener noen her at et fire uker gammelt barn med knekte ribbein, hodeskader og .a skal forsvares ved at barnet trenger kontakt med det svinet?? Og at det er synd på mor som ikke forsvarte den bitte lille hjelpesløst ungen sin, som ikke skjønte at han var født engang??? Snakk om å være enspora. Det er fryktelig for noen å meåiste barna, men det er også deilig for plagede barn å slippe unna sine monstre av foreldre. VÆR ÆRLIGE

   Laila Dalbye:
   Mona Rodian I denne sammenheng behöver du jo ikke dra fram en enekltsak som er av de sjeldne. Så mange grusomme foreldre finnes ikke. Klart de skal ikke ha omsorg for barn om der er slike, men de kanskje har familie de barna? Slik at de ikke skille fra alt de har kjär og kjent? Er jonok grusomt o ha en sli forelder om ikke barnet skal tvangsflyttes og komme til helt ukjente som iflg statistikk ikke alltid er noe bedre.
   Vi snakker jo her inne om de barna som tas uten at BV fölger lovene.

   Laila Dalbye:
   Forskning viser faktisk at barn er glade og bundne til foreldre som er grusomme også. Hjelp kan ytes for barna så de har det trygt og godt framover, men ikke föler at de skal bäre skylden for at de ble misshandlet - for slik oppleves det om barnet fjernes fra all familie, venner osv. Det blir to overgrep. Det er ingen tvil om at kunskap i BV ikke finnes for å hjelpe på denne måten. BV kan bare en ting, ringe politi og gå på tokt ¨ta barn. Det er den eneste lösningen de kan og gjör fordi de ikke har kompetanse til annet.

   Rune L. Hansen:
   Å frata et medmenneske retten til sitt familieliv er uansett hvordan en snur og vender på det ulovlig og straffbart - og en fullstendig ulovlig straff. Skal det inngripes i slike forhold med grov omsorgssvikt så må det skje lovlig og straffen også være lovlig. Respekter Barnekonvensjonen! Og les Barnekonvensjonens Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Rune L. Hansen:
   Slutt å oppfordre til offentlig lynsjing og selvtekt, Mona Rodian!

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. februar 2017: 

   Ned til 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig himmel og gradvis til 1 pluss-grad utover formiddagen og eftermiddagen. Nokså mørkt og 4 minus-grader omkring 18-tiden. Mørkt og 5 minus-grader kloken 20. Ned til 6 minus-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.02. 2017: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209473227202339

   Menneskerettighetene - er viktigere og nødvendigere enn alt annet.

   Dette er hva menneskeretts-konvensjonene selv sier og har lovbestemt.

   Det viktigste og nødvendigste om menneskerettighetene,
   det er at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Og at eneste lovlige unntak er efter nødvendig- og forholdsmessig-prinsippet.
   Og at enhver offentlig menneskeretts-forbrytelse umiddelbart må stoppes og repareres.
   Og at full respekt for menneskerettighetene er viktigere og nødvendigere enn alt annet.

   Punktum.

   *

   Rune L. Hansen:
   Kunnskap og forståelse om menneskerettighetene og deres prinsipper er og skal være enhvers forpliktelse og ansvar sier også menneskeretts-konvensjonene. Og at de skal være enhver politisk og offentlig myndighet sin første-prioritet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209469393866508

   Moral, dobbel-moral eller trippel-moral?
   
   En kort ABC om lov og moral.

   A - er den overordnede lov og rett, lex superior. Prinsippet for lovlig lov og rett. Representerende moral.

   B - er ulovlige, inklusivt unødvendige, lovbestemmelser eller avgjørelser. Og er ikke i samsvar med lex superior. Representerende dobbel-moral.

   C - er vilkårlige, inklusivt tilfeldige eller manipulative, lovbestemmelser eller avgjørelser. Og er heller ikke i samsvar med lex superior. Representerende trippel-moral.

   A representerer reell lovlydighet og moral. Mens både B og C representerer lovløshet, umoral og motsatt lov og rett.

   Hva er ditt samfunn, deg selv eller andre representerende?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.02. 2017 added 5 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154136354896875

   Jeg ser jeg får mye netthets om dagen, uten at jeg mister nattesøvnen av den grunn.

   I spissen for dette, er det en kommuneadvokat i Fjell kommune, som ikke trenger nærmere introduksjon.

   Denne kommuneadvokaten har gjentatte ganger blitt oppfordret av meg til å møte i debatt, slik at vi begge kan få fremmet våre synspunkter.

   Hver gang har han avslått å møte.

   Det ser ut som jeg er blitt en skyteskive fordi Europas menneskerettsorganer, i stadig større grad, ser med skepsis på Norge, med hensyn til de brudd på menneskerettene som faktisk forekommer her.

   I den anledning, har jeg satt opp 15 punkter, som lett kunne ha blitt til 100!

   Altså:

   1. Det er ikke jeg, men Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som sier at jeg feks representerer Lobben mfl i en sak mot Norge, og hvor vi nå venter på dom, se vedlegg.

   2. Det er ikke jeg som, i dom mellom Sagvolden og Norge av 20 desember 2016, slår fast at jeg representer A.

   Det gjør Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det fremkommer blant annet i dommens premisser 72 og 74,se vedlegg.

   3. Det er ikke jeg som har skrevet brev til meg selv, med invitasjon til å bringe A sin sak videre inn for storkammeret.

   Det er det Den Europeiske Menneskerettsdomstolen som har gjort, se vedlegg.

   4. Det er ikke jeg som har besluttet at en rekke barnevernssaker skal granskes av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det er det Menneskerettsdomstolen som selv har besluttet, etter først å ha gitt grønt lys til Lobben-saken hvor altså jeg, uansett hvor mye det måtte smerte Bjørndal & co , er deres representant.

   5. Det er ikke jeg som besluttet at Norges barnevernspolitikk, skal granskes av en fraksjon i Europarådet.

   Det besluttet Europarådet selv, gjennom resolusjon av 2 juni 2016,se vedlegg.

   6. Det er ikke jeg som har bestemt at enhver omsorgsovertakelse er et inngrep i EMK artikkel 8, og dermed bare kan rettferdiggjøres om inngrepet er tvingende nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Det har den Europeiske Menneskerettsdomstolen slått fast, og hvor også staten, i Lobben- saken, har innrømmet at det foreligger et inngrep etter EMK artikkel 8.

   Spørsmålet er da om inngrepet (tvangsadopsjonen) var tvingende nødvendig.

   7. Det er ikke jeg som sier at muntlige forhandlinger i tvangssalgssaker utgjør en fundamental rettighet garantert under EMK artikkel 6 nr. 1, og som det bare unntaksvis kan dispenseres fra.

   Der sier Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Sagvolden- dommen, premiss 111 i dommen.

   8. Det er ikke jeg som sier at et tvangssalg er et inngrep i retten til familieliv, jf.EMK artikkel 8.

   Det er det Den Europeiske Menneskerettsdomstolen som sier i Sagvolden- dommen premiss 136.

   Følgelig, og på lik linje med barnevernssaker, så må altså staten bevise at inngrepene er tvingende nødvendig

   9. Det er ikke jeg som bestemte at Norge, desember 2013, hadde brutt nordsjødykkerens menneskeretter,  jf EMK artikkel 8. Det gjorde Den Europeiske Menneskerettsdomstol.

   Men, jeg anførte brudd på EMK artikkel 8 for Oslo tingrett våren 2008, da jeg førte saken for 19 av 166 dykkere i en såkalt pilotsak.

   10. Det er ikke jeg som har sagt at Norge brøt menneskerettene i 62 års- saken høsten 2013, da to sjøfolk ble sagt opp bare på grunn av alder.

   Det var det den Europeiske sosialpakt som sa høsten 2013, men jeg hevdet det samme, altså at disse sjøfolkene ble aldersdiskriminert, da saken gikk for Nedre Telemark tingrett våren 2009.

   10. Det er ikke jeg som gjentatte ganger har fordømt Norges bruk av varetektsinstituttet. Det er det internasjonale overvåkingsorganer som har gjort.

   Likefullt viser saken til Skarsvåg, at Norge fortsetter å misbruke varetektsinstituttet på det groveste, ved å innesperre ham, nå i ett år, av hensyn til elitens bekvemmelighet.

   11. Det er ikke jeg som sa at LO, ved Sjømannsforbundet, brøt menneskerettene, da de tvang ikke- medlemmer til å betale tvangsavgift til LO.

   Det gjorde Høyesterett, høsten 2008.

   12. Det er ikke jeg som har sjekket ut den antatte drapsmannen på Scandinavian Star, Erik Mørk Andersen.

   Det har politiet selv gjort, etter massivt å ha forsøkt og dekke over en av etterkrigstidens største rettsskandaler.

   Men, allerede i 2006, da jeg bisto enken til Erik Mørk Andersen, sa jeg til offentlige myndigheter at han umulig kunne stå bak.

   13. Det er ikke jeg som har bestemt at alle fagdommere i Norge, skal avgi forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine dommerplikter.

   Det har Stortinget selv bestemt, jf. Domstolloven paragraf 60.

   Da det ble oppdaget at svært få dommere hadde sin forsikring i orden, løste Høyesterett dette ved å i realiteten sette loven til side i 2012.

   14. Det er ikke jeg som har bestemt at Norge skal følge menneskerettene.

   Det har et enstemmig Storting gjort, ved å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven.

   Da Norge ble dømt i saken mellom Hansen og Norge i oktober 2014, sa Den Europeiske Menneskerettsdomstolen tydelig fra om hvilke forpliktelser som påhviler Norge.

   15. Det er ikke jeg men en av Europas øverste politikere, Tomas Zdechovsky i Europaparlamentet, som sier at han generelt er dypt bekymret for menneskerettssituasjonen i Norge, se vedlegg.

   Sånn, det var 15 tilfeldige punkter, som fort kunne ha blitt til 100.

   Nå har menneskerettsmotstandere fått til fredag med å komme opp med en plan, som eventuelt gjør at jeg kan trekke meg tilbake.

   Så får vi se om de benytter muligheten, eller om all denne hetsen bare har til formål å drive personangrep, i stedet for å fokusere på hva vi kan gjøre for å fremme menneskerettene.

   Til det beste for alle.

   Jeg venter i spenning til fredag.

   *

   Nikken Eilifson:
   Agendaen til denne kommuneadvokaten er tydelig.

   Kolbjorn Alstad:
   Det er noe Luthersk over dette og du burde slå det opp på hoveddøra til rettsbygninger, rådhus, Statens Hus, kommunesenter inkl. kommuneadvokater m.fl. Lykke til videre! (y)

   Dag Vidar Madsen:
   En komuneadvokat gjør så godt han kan, Marius. Jobben hans er jo å forsvare urett. : )

   Vedic Seiersson:
   ER DET IKKE PÅ TIDE AT DISSE MENNESKENE SOM STYRES AV DE NEGATIVE KREFTENE SER HVA DE ER MED PÅ Å GJØRE ???
   DE er sombilakeier som handler i total uvitenhet om hva som ligger bak .
   Det som ligger bak , er å skape mer negativ energi til det negative som lever av denne energien ... det skapes uro i mennesker , frustrasjon , sorg , fortvilelse , frykt , smerte , reddsel , oppgitthet og mye mer følger i kjølvannet av dette .
   ALT dette er negative energier og gjøres med viten og hennsikt av de mørke kreftene som står bak og trekker i trående og gir inndirekte og direkte ordrer om hva som skal gjøres .
Dere kan forsette o snake overfladisk om dette så mye dere vil , men kommer ALDRI til å komme noe nærmere noen forståelse eller løsning på problemet , før dere går dypere og forstår hva jeg skriver her .

   Mona Benum:
   Ja, du får vente til freddan..
Kommuneadvokaten er nok bitte litt misunnelig på deg, der han sitter fast i den kjedelige kommunen og forsvarer overgrepene som begås av offentlig ansatte. Ikke sikkert han har så mange andre alternativer..

   Mona Benum:
   Ja, du får vente til freddan..
   Kommuneadvokaten er nok bitte litt misunnelig på deg, der han sitter fast i den kjedelige kommunen og forsvarer overgrepene som begås av offentlig ansatte. Ikke sikkert han har så mange andre alternativer..

   Julianne Olaisen:
   Hadde de brukt tiden sin på målrettede saker, og holdt opp med denne netthetsen så kanskje det hadde kommet noe fornuftig ut av det. Men så lenge de føler seg undermåls og ser at de ikke strekker til så blir de å fortsette. Mannen ødelegger bare for seg selv, rart han ikke ser det. Blir spennende å se til fredag hva de kommer med. Tipper ingenting.

   Dag Vidar Madsen:
   Når kommuneadvokaten enda ikke har innsett at han jobber ut i fra feil protokoll, så er det vel lite vettug materiale å hente fra den kanten.

   Sigbjorn Aase:
   De viser alltid sin sanne bredde til slutt. Han vet hva han driver med. Han er redd. Hans Grandiosa må ha et næringsliv.

   Thor Nyland:
   Meget Bra.

   Irene Abrahamsen:
   Den netthetsen : Forteller meir om dei , enn om deg !

   Kay Irgens:
   Det er dessverre klassisk at den som ikke tåler dagens lys i en konflikt, ikke vil ha debatt. Det er den type aktivitet som gjør at dysfunksjonelle metoder og regimer kan fortsette langt utover det ærlige mennesker kan fatte.
   Det er også ikke uvanlig at to parter kan få et fullstendig nytt forhold i det de velger å søke å forstå hverandres synspunkter, og dele dem i respekt, og med interesse. Dessverre ser det ut til at mange ikke klarer å holde et slikt fokus, både i private og offentlige konflikter. Man må også være klar over at begge parter er sikker på sine egne gode hensikter og rett. Når det er sagt, vil jeg berømme Marius sine etterettelige fremlegg her. Jeg kan ikke uttale meg nevneverdig om motparter, men håper at dialog kommer i kjølvannet av ditt arbeid Marius.
   Jeg kan ikke helt se en grunn for noe annet, med mindre vi er i fritt fall nedover menneskehetens mentale, moralske, etiske og åndelige evolusjon. Takk for innsatsen Marius Reikerås.

   
---
---

   Knut-Helge Jacobsen, 15.02. 2017 shared a link, via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1163535210439421/

   – Jeg har mer enn èn gang sittet og grått på kontoret.

   Ikke bare over enkeltsaker, men også når man leser om og ser bilder av hvor forferdelig forholdene i Syria og i flyktningleirene er. Også sitter altså regjeringen i Norge og slår seg på brystet over den harde asylpolitikken vi fører, sier Alta-advokaten Gunn Kathrine Stangvik, med internasjonale menneskerettigheter som spesialfelt.

   – Jeg har mer enn èn gang sittet og grått på kontoret
   http://www.altaposten.no/nyheter/2017/02/14/%E2%80%93-Jeg-har-mer-enn-%C3%A8n-gang-sittet-og-gr%C3%A5tt-p%C3%A5-kontoret-14221475.ece
   Alta-advokat mener Norge er blitt «Lille Amerika» og frykter Trump-tilstander.
   altaposten.no|By Hanne Larsen

   *

   Rolf Halln:
   Burde hun ikke ha grått for dette landets innbyggere?
   Hun er jo "spesialist" : ( : ( : ( 

   Knut-Helge Jacobsen:
   Jeg tenkte litt det samme, men hun har ikke ennå fått nok erfaring i skoene og ikke så gammel i advokatjobben at hun har sett det! :)

   Dag Vidar Madsen:
   Profesjonell gråtekone? : ( : ( : ( 

   Rune L. Hansen:
   Dette og slikt sier hun, men ikke et ord om at det politiske regimet i dagens Norge selv systematisk forbryter seg mot sivilbefolkningens menneskereyttigheter og ødelegger liv. Og ikke bare i Norge, vårt eget land, men også i Syria, Libya, Afghanistan, etc.! Ved å finansere terror og terrorister og å skape både flyktninger og ødeleggelser i landene og verden! Er hun dum, naiv, tåpelig eller bare falsk og kriminell?

   Erik Kaa:
   Du har noen poenger der. Klage på politikerne for hun i hennes posisjon blir for enkelt og naivt

   Rune L. Hansen:
   Ja, samtidig som hun sier hun syns menneskerettighetene er kompliserte. Med ensporethet, uvitenhet, indoktrinering og forvirring som basis og utgangspunkt er de det - og må ønsker resultater bli molbo.

   Ca Ga:
   Ja hun vet ikke hva hun skal gjøre- så er det vel. Avslutte med jobb og så finner man på andre rare ting.

   Rune L. Hansen:
   Ja, molbo-politikk eller molbo advokat-virksomhet, er ødeleggende for alle og enhver. :(

   Catherine Hellings:
   LOL!

   
---
---

   Utsnitt av kommentarer fra en postering fra 12.02. 2017:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1161722337287375/

   Ken Joar Olsen:
   Personlig lurer jeg på hva for en menneskerettighetsbestemmelse der sier at man SKAL ha et vern av barn, som neglisjerer ethvert barn til fordel for stat og etat?

   (...)
   Sara Linden:
   Barn har rett på vern. Så kan man jo stille spørsmål om de får det i barnevernet? Se på Glassjenta, jeg tror de færreste ville kalle dette for vern og at hun får oppfyllt sine menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Staten plikter å ha et barnevern, sier du, Olav Ottar Sylte. Konkret hvilken lovbestemmelse er det du sikter til? Det eneste Barnekonvensjonen har av lovbestemmelser om barnevern er flerfoldige lovbestemmelser som forplikter staten og enhver å respektere og sikre enhver menneskerettighet. Så hva i all verden er det du sikter til?

   Elisabeth Aaslie:
   Det er noe som skurrer veldig her ja : )

   Sara Linden:
   Og det er ingen steder barn er mer utsatt for vold, overgrep og stadige brudd enn nettopp innen barnevernet. Så et vern av barn må jo være reelt, ikke bare inneholde gode intensjoner eller være på papiret.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det å krenke eller frata et barn en eller flere menneskerettigheter er i seg selv både ulovlig og straffbart og barnemishandling og offentlig kriminalitet.

   Geir Ståle Skjerve:
   det økonomiske perspektivet må forandres i første omgang, det er noe som står iveien for rettferdig behandling..
   å holdningsarbeid å arbeidsmetode må på agendaen..- et særutvalg bør settes ned så lovene blir fulgt. ettersom private aktører også nå er en stor del av bv må iallefall økonomiske interesser være noe som mann må være obs på...

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 35.
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Brynhild Karlsen:
   Vi skal ha et barnevern! Ingen seriøse debattanter mener noe annet. Men barnevernet skaL VÆRE FOR DE BARN SOM TRENGER HJELP, OG SISTE UTVEI MÅ VÆRE Å FRATA DEM SINE FORELDRE OG FAMILIE.. I noen tilfeller er det faktisk rettssikkerhet for barn at foreldre straffes! Jeg har vitterlig jobbet med unge som var skamskadet i egne hjem; men også med barnevernets kasteballer som aldri følte seg trygge eller ønsket noe sted. Det vi ikke trenger er et barnevern som leter med lupe og lyskaster etter feil og mangler istedet for ressursser og muligheter.

   Rune L. Hansen:
   Det du egentlig snakker om, Brynhild Karlsen, er Straffeloven. Som selvfølgelig skal beskytte alle og enhver.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og Straffeloven er det eneste barnevern noen som helst stat, gruppe eller instans kan ha og skal ha. Alt og ethvert skal og må være underordnet og innenfor dette.

   Rune L. Hansen:
   Det fremgår av hele Barnekonvensjonen at dette er den mest sentrale og uavhendelige lovbestemmelsen i hele Barnekonvensjonen - Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   (...)
   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Det er barnevernet , politi og rettsvesenet sin plikt å følge menneskerettighetene, men ingen anerkjenner de i praksis, noen forstår ingenting når man snakker om det. Advokater har heller ikke tatt seg bryet med menneskerettighetene. Det gjelder vist å ikke tørre dommeren for mye med sannheten.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig bør og må og skal det politiske "barnevernet" straffeforfølges og fullstendig fjernes, hvor mange mennesker som enn sier eller tror det gir seg eller andre nytte eller fortjeneste. Det er politisk og offentlig mafia-virksomhet. Det er rett og riktig og nødvendig med forakt for slikt. Det at advokat Olav Sylte og flere ikke forstår dette eller ikke ønsker å forstå det, er meget alvorlig. Også den forskrudde vinklingen har på folkeskikk. Han reagerer kraftig imot menneskers fortvilelse, maktesløshet, protester og indignasjon når de efter hans syn ikke er saklige nok eller ikke følger "god folkeskikk". Jeg gjorde ham oppmerksom på at dårlig folkeskikk ikke er god folkeskikk. Det likte han. Derefter kommenterte jeg med at offentlig eller annen kriminalitet er dårligste folkeskikk. Det likte han ikke at ble skrevet - og slettet han.

   Rune L. Hansen:
   De sager som molboer på den grønne gren de sitter.

   Ca Ga:
   Mange land har et barnevern- men det heter ikke at disse utnytter sine maktposisjoner. Det heter ikke at de kidnapper barn, det heter ikke at de ødelegger barn og foreldre, det heter ikke at folk må rømme derifra. Det heter, at de har lært å "jobbe" med andre personer- ikke å bestemme om og over andre personers hode. De har lært å gi hjelp anstetten kjøpe og salgspenger til kjøp og salg av barn. Nei den norske barnevern skal skredders og begrave. Send noen av disse medarbeidere til andre land og lærer de hva det heter å gjør jobben som beste til barn og foreldre. Resten av udugelige medarbeider fraktes på ett øy i atlanderhavet, langt i fra folk den som er ennå ikke smittet med den folkeødeleggende sykdommen. Bare så får Norge seg en ny sjanse.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det naturlige og selvfølgelige barnevern er noe helt annet enn en offentlig mafia-virksomhet.

   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. februar 2017: 

   Mørkt, månen litt avtagende i sør og omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til 1 pluss-grad utover formiddagen. Hvalpene har vært ute for første gang i går, og en stund nu også i dag. Passet på, selvfølgelig, det er jo mye farlig for slike små. De har ikke villet ut før nu, men bare så vidt kikket ut døren og straks tilbake igjen. Yr og 2 pluss-grader fra omkring 15-tiden. Mørkt, yr og omkring 1 og 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209477046817827

   Menneskerettighetenes beskyttelse.

   Enhver av menneskerettighetene skal og må for enhver av enhver respekteres og sikres, er det mangfoldig lovbestemt i Norge.

   Forlengst lovbestemt flerfoldig direkte og indirekte - både i selve menneskeretts-konvensjonene og i deres ratifikasjon og i Grunnloven, Straffeloven, Menneskerettsloven og mere.

   Og Straffeloven har et mangfold av lovbestemmelser som konkret skal beskytte mot offentlige menneskeretts-krenkelser.

   Mangfoldig er det lovbestemt at de fullstendig skal respekteres og sikres av enhver offentlig myndighet, instans, ansatt og administrasjon.

   Og godt er jo alt dette. Imponerende godt. De skal være godt beskyttet både av loven og enhver.

   Dermed tror mange at de selv og enhver er godt beskyttet.

   Menneskerettighetene er altså meget overdådig direkte beskyttet av Norges lover.

   Likevel blir de systematisk fullstendig neglisjert og krenket av omtrent enhver politisk og offentlig forvaltning i dagens Norge.

   Inklusivt også av dommerne, politiet og alle andre sentrale og viktige instanser.

   Likevel uten at menneskeretts-forbryterne og menneskeretts-forbrytelsene blir straffeforfulgt.

   Og uten at sivilbefolkningen får tilgang til reell lov og rett og sine menneskerettigheter.

   Det er altså en vesentlig menneskelig mangel.

   Med denne mangelen ser vi og er det fullstendig fritt frem for politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Hvor selv dagens norske rettsvesen er politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Det er en katastrofe hvor sivilbefolkningen på det groveste rammes og perverteres.

   Kan vi fortsette med å ha det slik?

   Skal og må de skyldige og medskyldige kompetent straffeforfølges?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/1212948442074650/

   Kate Fure:
   Ja.. men menneskerettighetene kan ingen i Norsk forvaltning.. er du så uheldig å si dette til en med dommer i tingretten.. blir du uskyldig dømt..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1163954633730812/

   Jarleolav Östhus:
   Ja ' hær kunne jeg ha forfektet mange vink- Linger på Overgrep ' ifra ' Makt & Myndig - heit , men P k ( Like - gjyldigheit ] virker sløvende og godtar U - Lov !

   Jarleolav Östhus:
   Dær AvLEr ' TuneLsyn! dvs ' Jeg - meg og Mitt !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.02. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1422020524487560/

   Ja, Sverige er også kidnappet ...

   Anna Svensson, 12 February at 11:26:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=369487850101663&id=100011213528765
   -7:42
   Har Sverige blivit kidnappat ?
   Sweden has been kidnapped?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.02. 2017 shared a link, via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
  
 https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1375953395758919/ 

   Selvfølgelig bør og må og skal det politiske "barnevernet" straffeforfølges og fullstendig fjernes, hvor mange mennesker som enn sier eller tror det gir seg eller andre nytte eller fortjeneste. Det er politisk og offentlig mafia-virksomhet. Det er rett og riktig og nødvendig med forakt for slikt.

   Ny undersøkelse indikerer at hele barnevernet bør legges ned! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/ny-undersokelse-indikerer-at-hele-barnevernet-bor-legges-ned
   En av tre har negative erfaringer med barnevernet!
   advokatsylte.no

   *

   Richard Evensen:
   De har ingen faglig kompetanse på noen områder. Samtlige offentlige instanser i kommunen og nabo kommunene samt fylket konstruerer en "Historie" om barna og familiene det gjelder, for å ha grunnlag for en såkalt omsorgs overtagelse.

   Jarleolav Östhus:
   Obs ! sos ialismen ` s - GrunnpiLar ; & Male ' alle Hjærnene sammen ' til Rævmat ! ( ei suppe !

   Kitty Oline Mogstad:
   Trenger ikke å være forsker for å finne ut det.

   Nina Dale:
   Det verste er at dette har foregått i mange år og politikerne og mange andre har vist hva som foregikk uten å løfte en finger eller protestere. Så kjære alle foreldre sannheten som kommer frem nå kan vi takke oss selv for. Det er VI som har kjempet for barna. Mye takket være face... Det er en skam at ikke makta og andre med innflytelse har tatt tak i bv.
   Tv2 har hjulpet med å belyse .
   Jeg tror allikevel vi forsatt må kjempe . Vet det skal være en demo i Oslo 6. Mai. Møtt opp og støtt barna......

   Grethe Hagen:
   ! ! ! !

   Jarleolav Östhus:
   Ja Viktig pr ioritering '

   Torhild Marie Hansen:
   Her i denne gruppen: m. fl. som trenger å belyse egen sak: stå fram imot overgriperne: som tar barn fra far og fra mor: med overgrepsloven i hånd! Det er ikke bare barnevernet som bør legges helt flatt: likemåte Lov Om Barnevern, bør gjennomgås av Menneskerettighetsorganisasjoner, m.m. Også Justiskommiteen på Norges Storting bør gjennomgås for det er nettopp vis Justiskommiteen på Norges Storting som har satt sammen disse Menneskerettighets krenkende lovhjemlene: Også Lov Om Opphør av forplantningsevnen hos mennesker bør gåes igjennom, for sistnevnte lovgivning har lovhjemler som støtter Lov Om Barnevern! Denne opplysningen har ikke blitt vidd noen form for oppmerksomhet, fordi folk flest er uvitende! : ( : ( : ( : ( : ( : ( : (

   Jarleolav Östhus:
   Ja ' st ötter & DeL` er "

   Torhild Marie Hansen:
   Det innebærer alvorlige konsekvenser for dem: "hvor barnevernet krever opphør av mor eller fars forplantningsevnen": "det prates i AP og KRF om det tredje kjønn, om noen her inne har fått dette med seg: vil det tredje kjønn si: [intet kjønn]? Opphevelse av menneskers forplantningsevne: er å ødelegge et menneskes liv! Sådanne inngrep bli bli staffbart! 

   Kåre Kvalsund:
   Enig

   Jarleolav Östhus:
   Ja , sammen er wi st erke ₹_

   Torhild Marie Hansen:
   Så sterke er vi: unngå å gi stemmer til samtlige partiet som er godt etablerte på Norges Storting! Så lenge der finnes partier som går aktivt innfor å krenke Norges befolknings almene menneskerettigheter: bør folk flest være meget beviste på hvilket parti de gir sin stemme til ved kommende høsts stortingsvalg! Bry dere ikke om røde fiaskoroser! <3 !

   Jan Aksnes:
   Vil nå ikkje seie, at dei blå rosene er bedre heller.

   Laila Dalbye:
   Ingen parti er bra, sitt hjemme og demonstrer heller. Tenk om hele Norge kunne sitte hjemme?

   Richard Evensen:
   Har vært slikt lenge. Fylkesnemnda het Barnevernsnemda før.

   Linda Håland:
   Finnes ikke barnevern i norge.. Enn har mange grådige ,griske som liker makt,ære,penger..Villige til å ofre blod og tårer om nødvendig..Dreier seg ikke om barn..

   Roald Nessa:
   Barn og familier trenger vern, men ikke på den måten mye av det fungerer i dag. kidnapp først spør etterpå.

   Rune L. Hansen:
   Bortføring av barn er både direkte og indirekte flerfoldig total-forbudt i både Barnekonvensjonen og Straffeloven og de andre menneskeretts-konvensjonene, med mere. Det eneste lovlige unntak er for nødverge, dvs. for en kortest mulig tid på en for enhver mildest mulig måte. Likeså er tvangsmessig offentlig innblanding i barns eller familiers familieliv også total-forbudt. Og tortur også, selvfølgelig. Og falsk dokumentasjon. Osv., osv.! Men når det som egentlig skal beskytte barn, foreldre, familiene og sivilbefolkningen - menneskerettighetene og Straffeloven - nektes og er fraværende, da forsvinner selvfølgelig også alt og ethvert av ekte barnevern! Og da blir det fritt frem for både kidnappinger og alt og ethvert av politisk og offentlig organisert kriminalitet!

   Rune L. Hansen:
   Det skal egentlig ikke engang være nødvendig å politianmelde slike politiske og offentlige forbrytelser - når de fremste og selvfølgeligste til fortest å gjøre det egentlig er både dommerne, politiet, politikerne og andre offentlig ansatte! Men de gjør det alikevel ikke. I steden beskytter og verner de hverandres forbrytelser, med velsignelse og applaus fra sine overordnede! (Ovenfra og ned.) Og nekter både å innlevere og å motta eller kompetent saksbehandle slike politianmeldelser fra sivilbefolkningen! Hvilket i seg selv er grovt ulovlige og straffbare unnlatelser!

   Rune L. Hansen:
   Vi må likevel fortsette flest mulig også å politianmelde deres forbrytelser. Slike forbrytelser foreldes ikke - og det kommer dager efter dette, forhåpentligvis for flest mulig!

   Marit Skjærli:
   Hele landet ligger inn under en forbannelse noe annet er vel til å unslå sannheten, dersom alt hadde være prima, ville vi ikke hatt dette rovkjøret som det norske barnevern bedriver ... begeret med galle er overfylt ...
   Når familiene blir så over kjørt, og det er familiene sin erbærebjelken i et samfunnsproblem

   Marit Skjærli:
   Familiene er bærebjelken i et samfunn, og når familiene blir sparket beina unna, da skakes grunnvollen i et samfunn ...!!!

   Linda Håland:
   Sant.. Skulle hente dokumenter hos Advokat Heidi Ludvigsen i Egersund Ventet mange år purret via Advokat Muller..uten svar. Tlf i går samt mld men i dag oppnås ikke kontakt verken ved opp møte tlf eller mld.. Så se min profil.. Monica Brunner leder Kristiansand barnevern jeg lover å legge ut om ditt verna kosterhode Monica Pettersson Sløgedal Djupvik med hjelpere den dag det kan skje !! Jeg prater om mitt barn <3

   Arild Selland:
   det som forundrer meg ,er att lysbakken i sv ,greide å få stortinget med på å lage dette makkverk av en bv låv, så hinsides av all fornuft . det er ei gåte, på tide folket kan "annsette" kloke politikere som kan tjene folket .dagens demokrati er utgått på dato

   Linda Håland:
   Vi prater om syke mennesker som har og tar vare på barn..Monica Brunner leder Kristiansand Barnevern hvordan klarer du sove om natten ? Solveig Horne ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154138337426875

   Snart skal politikerne på velgertokt igjen, og med ordtak om "enkeltmennesket i sentrum".

   Men, ikke en kjeft står opp mot den uretten som de to andre bransjene i maktfordelingsprinsippet,
   dømmende og utøvende makt, begår mot egen sivilbefolkning.

   Følgelig er noe av hensikten med maktfordelingsprinsippet borte, når lovgivende makt ikke bryter inn når de andre organer forgriper seg mot egen befolkning.

   Noe å tenke på, nå som valgkampen tar til.

   *

   Sigbjorn Aase:
   Jeg setter ordet. Feighet om politikerene. De er feige.

   Sveinung Vegsund:
   Således går de alle sitter på samme side av bordet ?

   Laila Janette Andersen Moe:
   De tenker kun på seg selv og har ikke medmennesklighet eller kjærlighet for andre enn seg selv og makta........ Kansje Alle burde stemme blankt....... Da må dem vel våkne.....

   Sveinung Vegsund:
   Dersom bare en av Norges befolkning stemmer på Steinar Bastesen blir han den eneste på Stortinget, og kan utnevne hvem han vil som statsråder, rett fra gata.

   (...)
   Borghild Dorthea Dahl:
   Det er mest valgflesk.
   De er mest hjemme i valgperioden ellers mest i utlandet.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Uten Støttepartier og innvandrere, hvordan ligger de da?

   Rune L. Hansen:
   Pluss sine egne "fag-instanser" og fagforeninger og alle involverte medspillere.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   De både nekter og nektes å straffeforfølge hverandre. Det er det som er "hemmeligheten" med deres offentlige mafia-suksess. Og også grunnen til at de ikke ønsker reell kompetanse, men jo falskere dess bedre. Både loven, sivilbefolkningen og enkeltmennesket er frastjålet sin makt og integritet.

   De utplasserer og premierer sine medspillere i alle sentrale makt-posisjoner, for å ivareta og videreføre sin politikk og sine egne interesser. Det er og blir en ondere og ondere sirkel og spiraler ...!

   Mona Benum:
   De er hvertfall ikke der pga min stemme. Den får de nemlig ikke! Støtter ikke opp om løgnene deres.

   Rune Fardal:
   Prate prate prate... så hva gjør vi med det? For hvis ikke vi gjør noe aktivt, ingen i dette systemet vil...

   Lizbeth Anita Lamey:
   Helt enig med deg Rune. Vi må opp og aktivt gjøre noe. Ellers blir det mye prat og lite ull...og jeg har fått rikelig nok av bare prat. !

   Sigbjorn Aase:
   Fikk info at politikerne bryr seg ikke. De synes det var bra at sakene kom opp i EMK. Blir en innrømmelse på at de har ikke nok makt og interesser vel.

   
---
---

   Richard Evensen, 15.02. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1164156497043959/

   Det er vanskelig i Norge å få gjort noe med elendigheten. Virker som enhver makthaverne fristes til å utnytte sin makt til det ytterste.

   Enda mer Når makthaverene er en hel samfunnsklasse. Statens arbeidsgivere er som de mest samvittighetsløse skurker. Den skånesløse utnyttelse av innbyggerne forekommer som om det er en naturlov,som ikke er underkastet noen moralsk målestokk. Middelklassen forsvinner og folkemengden utarmes og venner seg til å bli underholdt av staten. Stats, fylkes og kommune ansatte benytter enhver mulighet til hensynsløst å berike seg selv. Store kapitalen og eiendommer er på et fåtalls hender. Fremkaller nød og blir skjebnesvanger for hele rikets bestående. Den sosiale krigen mot egen befolkning!

   *

   Rune L. Hansen:
   De utplasserer og premierer sine medspillere i alle sentrale makt-posisjoner, for å ivareta og videreføre sin politikk og sine egne interesser. Det er og blir en ondere og ondere sirkel og spiraler ...!

   Rune L. Hansen:
   Jo mindre samvittighet dess bedre. Det er slike mennesker de trenger og vil ha.

   Rune L. Hansen:
   De både nekter og nektes å straffeforfølge hverandre. Det er det som er "hemmeligheten" med deres offentlige mafia-suksess. Og også grunnen til at de ikke ønsker reell kompetanse, men jo falskere dess bedre. Både loven, sivilbefolkningen og enkeltmennesket er frastjålet sin makt og integritet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154138108936875

   "Det er et ekstremt alvorlig varsel til Norge, fra Strasbourg til Norske myndigheter, at de tar opp så mange saken innenfor et sånn felt som barnevernet, avslutter den erfarne menneskerettsdommeren"

   Jeg skal ikke legge skjul på at jeg virkelig gleder meg over at vår felles menneskerettskamp, virkelig har fått internasjonal oppmerksomhet.

   Det er tvingende nødvendig at det offentlige Norge endrer holdning.

   Det er et faktum at store deler av offentligheten, har et svært nedlatende forhold til menneskerettene .

   Og hva betyr egentlig det?

   Jo, det betyr i realiteten at de har en nedlatende holdning til de mennesker som ikke er som dem selv.

   Men, nå er det heldigvis slutt på at denne selvoppnevnte og grandiose eliten, skal få herje slik de har fått gjort i generasjoner.

   Det er på tide å ta et oppgjør med en misforstått ukultur, som har ødelagt for ti-tusenvis av mennesker.

   Bare fordi de, av ulike årsaker, ikke passer inn i denne konforme norske eliteboblen.

   Åtte barnevernsaker i Strasbourg : - Et ekstremt alvorlig varsel til Norge
   http://www.tv2.no/a/8928710
   Gro Hillestad Thune har vært dommer i den Europesike menneskerettsdomstolen i 17 år. Når TV 2 viser henne saken om Aimee og Arne som ble fratatt sønnen,…
   tv2.no|By Connie Bentzrud

   *

   Therese Frøyna Burum:
   Virker som staten/offentligheten ser på seg selv som eier av alle menneskene i landet, og kan gjøre hva de vil med oss.
   Godt det får konsekvenser utenfra også.

   Mari Anne:
   Ja, det var jo det X - statsråd Lysbakken uttalte: " Barna tilhører staten og den som får mest ut av barnet skal få ha omsorgsretten. " Videre vil de ha bort begrepet mamma og pappa. De vil ha inn begrepene omsorgspersoner.

   Therese Frøyna Burum:
   Wow! Det er jo sjokkerende uttalelse! : ( det skremmer meg til å få barn en dag!

   Mona Benum:
   De som uttaler seg så ille, har barn selv. Er det ut fra egen erfaring de uttaler seg? Hjelpes, hva som beveger seg rundt på tingelinget.

   Mari Anne:
   Gratulerer så langt. Sannheten kommer for en dag. :) Det er Barnas Beste. Redde de vi kan, for fremtidig urettmessig bortføringer.

   Oddbjørn Melberg:
   En må ikke glemme at det er de ansatte i barnevernet som er problemet. De lider under en uforstand som blir dyrket internt i uvesenet barnevernet. Og når de ser at politiet støtter og bruker dem flittig, tror de at ale er såre vell.

   Robin Zorlu:
   Kjempe fint skrevet Marius.

   Bjørnar Hermansen:
   Det er nok mange flere enn deg som gosser seg nå Marius, kanskje man nå kan få lønn for den menneserettighetskampen som har pågått i så alt for mange år. Hvorfor er det ingen som vil høre på Gro Hillestad Tune, hun har jo advart myndighetene om dette tidligere og hun vet jo hva hun snakker om etter 17 år I Strasbourg. : ( : (

   Else Brit Pettersen:
   Noen passer ikke inn i A4-modellen til barnevernet?
   Hvem har tildelt barnevernet myndighet til å drive en slik (ut) sortering av mennesker? Husker jeg feil, eller var det ikke noe slikt nazi-Tyskland drev med?

   Rune L. Hansen:
   Og Hitler og hans samarbeids-partnere fikk med seg det meste av det tyske folk ... enda mere vellykket enn det norske kidnapper-regimet? Men det norske folk indoktrineres også grundig ... Selv mange som kjemper mot kidnapper- og terror-regimet gjør egentlig det motsatte!

   Rolf Halln:
   Det er veldig vanskelig å få saker inn til EMD, når så mange som 8 saker vedrørende en og samme etat i ett land kommer inn, burde varsellampene i STORTINGET og REGJERINGSBYGGET lyse RØDT konstant!!!
   Men gjør det virkelig det???
   Aldri før har noen andre etater, land noensinne fått inn så mange saker mot seg på en og samme gang, inn i Strasbourg, dette er faktisk skremmende.
   Det er faktisk også flere 100'vis av saker på vei inn til EMD for behandling i nåløyet, ser jeg på som avgjørelse på om Norge faktisk driver med "kontrollert" menneskerettighetsbrudd : ( : ( 
   Samtidig står politikere og andre myndigheter i Norge på talerstoler rundt om i landet/verden og kritiserer andre land som f.eks, Russland, Kina, Iran, Nord-Korea, India osv.osv, pga menneskerettighetsbrudd ("feie for egen dør"), en skam.
   Vi deler også ut Nobel-fredspris : ( (fred i vårt eget land først kanskje?)
   Ett land som bryter menneskerettighetene hver eneste dag, flere ganger for dagen og dessverre ikke bare barnevernssaker men også vedrørende, tvangssalg, varetekt, Nav osv.osv!!!
   Dette er våres Norge anno 2017, "våres" folkevalgte, "våres" myndigheter, "våres" domstoler og "våres" alle andre som forvalter lovverk.
   Våkn opp folkens!!!!!

   Alf Reuss Kollsete:
   HELT RIKTIG Rolf! Hvor er de "ansvarlige" politiske organ? Sett de på TILTALEBENKEN I VALGKAMPEN!!!!!!

   
---
---

   Rune Fardal, 15.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10154116180691150

   Når skal dere våkne?

   - i årevis har media avslørt GROV faglig svikt av ansatte i barnevernet
   - i årevis har statistikk vist at fosterbarn og barn i institusjoner kommer dårligere ut enn barn i risikofamilier
   - barnedødligheten i barnevernet er nesten 10 ganger større enn i vanlig barnepopulasjon
   - 100 vis av konkrete dommer avslører at fosterforeldre begår overgrep mot fosterbarn
   - forskning viser at den stadige flyttingen av fosterbarn er ekstremt skadelig for barns utvikling
   - over 50% av fosterbarn har en eller flere psykiske lidelser....lenge etter at de kom i fosterhjem
   - offentlig betalte nettroll angriper og saboterer de som avslører barnevernets overgrep
   - det arrangeres demonstrasjoner mot barnevernet over hele Norge, bare noen hundre møter opp, mens det ute i verden stiller 100.000 vis
   - ildsjeler nedlegger et enormt arbeide med å informere, og hjelpe familier ødelagt av ansatte i barnevernet, de samme ildsjeler trakasseres av offentlig ansatte advokater, professorer og andre nettroll
   - folk som avslører systemsvikt forfølges og trakasseres av politi med ulovlig avlytting og fengsling
   - kommuner bedriver trakasering av borgere med anmeldelser og trusler om tap av barn
   - foreldre som fratas barna på syltynt grunnlag får ikke noen hjelp til å bedre sin påstått dårlige omsorgsevne, de overlates til seg selv i strid med loven, selvmord blant disse er skyhøyt
   - forskere på seminar om "Glassjenta" innrømmer at denne svikten og disse lovbruddene de begår har de vist om i årevis
   - fagfolk innrømmer at ansatte i barnevernet ikke har kunnskap til å håndtere saker om barn, uten konsekvenser
   - ansatte i barnevernet avsløres i å produsere falske påstander mot barn og familier, ingen holdes ansvarlige
   - menneskeretter brytes daglig i tusentall mot folket
   - mødrehjem som liksom skulle bedre omsorgskompetanse hos påstått dårlige foreldre, er rene utklekkinsanstalter for overtakelse av barn
   - "forandringsfabrikken" av såkalte tidligere barnevernsbarn fremstår som mer hjernevasket enn de fleste og er åpenbart et produkt for å gi barnevernet alibi for sine overgrep
   - forandringsfabrikken ble stiftet i 2004, men det eneste de har forandret er størrelsen på lønnskontoen til sjefen Marit Sanner
   - 130 barn dør årlig i barnevernet, det er nesten 2 x BREIVIK hvert år, ingen reagerer
   - hundrevis sitter på Facebook og beklager seg over tilstandene, men møter ikke opp for å protestere eller gjøre en innsats
   - Marit Trommald i BUFdir er personlig ansvarlig for svikten i barnevernet, men slipper ta ansvar
   - barneminister Horne, Statsminister og regjering har ansvaret, men er totalt fraværende
   - familier i 1000 tall opplever tragedier og går i stykker grunnet svada fra unge barnevernsjenter på 22 år uten fnugg av livserfaring eller kunnskap
   - politiet lar seg misbruke mot folket i åpenbar strid med menneskeretter, FNs barnekonvensjon, ingen reagerer
   - domstoler sørger for å hindre rettferdighet ved å nekte anke av barnevernsaker
   - systemet er mer opptatt av å trakassere de som prøver varsle enn å rydde opp i dette svineriet av maktarroganse
   - i EMD ligger nå 8 saker mot ansatte i det norske barnevernet, og flere dommer de siste år viser at barnevernet er dømt i EMD uten at noe er forandret
   - på facebook sitter statsbetalte oppviglere og sørger for å flytte fokus fra myndigheters overgrep til trakassering av varslere
   - politikere på kommune og statsnivå er tause, selv om de er de egentlige ansvarlige

   Ildsjeler med egne tap og sår prøver å hjelpe så mange som mulig gjennom å informere og arrangere demonstrasjoner og konferanser om den grove svikten de ansatte i barnevernet, psykologer og dommere begår.

   Ikke la deg vikle inn i diskusjoner om deg selv eller dine venner, når den virkelige diskusjonen skulle vært om ansatte i barnevernets svik mot barn.

   Hvis du virkelig vil gjøre noe for å hjelpe alle de 1000 vis av barn som mishandles av ansatte i barnevern systemet, så kom deg ut og delta og vis for all verden at slik behandling av barn kan du ikke akseptere.

   Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
   og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
   Du må ikke tåle så inderlig vel
   den urett som ikke rammer dig selv!
   Jeg roper med siste pust av min stemme:
   Du har ikke lov til å gå der og glemme!
   Arnulf Øverland

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Rune Fardal. legg det offentlig

   Rune Fardal:
   Takk Monicha Nyhuus Aas , da var det gjort

   Rune Fardal:
   Trykkleif..

   Jan Devold:
   Helsetilsyn (?) og Rikstrygdeverk og sikkert flere, har i årevis skreket ut om de elendige forhold i "barnevernet"...uten å gjøre noe som helst og er dermed med på en orgie i barnedrap!

   Audun Alfsen:
   Rune Fardal jeg jobber med saken :-)

   Jens Vidar Helander:
   !

   Nina Hagen Fattnes:
   !

   Lizbeth Anita Lamey:
   Det holder ikke å demonstrere lengre. Vi må ut i felten, som fotsoldater Rune. Vi må la dem smake sin egen medisin. Kun på denne måten lærer de noe. For EU parlamentet og EMD gir dem ingen konsekvenser og da driter lille arrogante Norge i det. Vi må ta de ansvarlige personlig. Tøft? Ja. Men nødvendig dessverre....

   Anne Berit Hansen:
   Helt riktig!!!!!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. februar 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr og grålig overskyet utover formiddagen, med 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme med omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209490280708666

   Hva og hvem er barnevern - og hva og hvem er ikke?

   Bortsett fra foreldrene og familien så er menneskerettighetene og Straffeloven er det eneste barnevern noen som helst stat, gruppe eller instans kan ha og skal ha.

   Fordi alt og ethvert skal og må selvfølgelig være underordnet og innenfor dette.

   Staten plikter å ha et annet og mere barnevern enn dette, sier noen. Hva er det disse noen med det sikter til? Og forpliktet i forhold til konkret hva?

   Menneskerettighetene, deriblandt Barnekonvensjonen, og Straffeloven skal som sagt beskytte alle og enhver.

   Det eneste Barnekonvensjonen har av lovbestemmelser om barnevern er flerfoldige lovbestemmelser som forplikter staten og enhver å respektere og sikre enhver menneskerettighet. Så hva i all verden mere eller annet er det de noen sikter til?
   
   Blandt annet Menneskerettserklæringens Art 16 har lovbestemt at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
 
   Er ikke dette nok? Så hva mere er nødvendig eller ønskelig - og lovlig?

   Barnekonvensjonens Art 18 sier noe om dette. Følgende:
   "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke.
   2. For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon, skal partene yte egnet bistand til foreldre og verger når de utfører sine plikter som barneoppdragere, og de skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen barneomsorg."

   Legg merke til formuleringen:
   "skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen barneomsorg" ... "for å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon" ... "skal partene yte egnet bistand til foreldre og verger når de utfører sine plikter som barneoppdragere" ...

   Javel. Reell hjelp og god og nyttig bistand til familien er jo selvfølgelig innenfor både menneskerettighetene og alt annet av lovlig lov og rett. Det være seg lovlydige trygde-ordninger, god helse-hjelp, god opplysnings-virksomhet, etc. Og ikke minst for å fremme menneskerettighetene.

   Også det er jo en form for barnevern - og familievern. Det er jo en selvfølgelighet ingen vil eller kan protestere på. Men det er ikke noe annet og mere enn hva som allerede er lovbestemt i menneskerettighetene. Og som er innenfor menneskerettighetene.

   Hadde det derimot vært eller er det noe som krenker en eller flere menneskerettigheter, så er det ulovlig og straffbart.

   Det er med andre ord foreldrene, familien, menneskerettighetene og Straffeloven som er og skal være det reelle barnevern.

   Det er bare det som er barnevern, familievern og menneskerettsvern.

   Det er dette offentlige myndigheter er forpliktet til å ha. Og er forpliktet til å beskytte.

   I dagens Norge og flere andre land skjer det fullstendig motsatte, i form av politisk og offentlig organisert mafia-virksomhet.

   En mafia-virksomhet som skader og ødelegger både barnet, foreldrene, familien, samfunnet, menneskerettighetene og verden.

   Det er den offentlige mafia-virksomheten vi enhver fremfor alt er forpliktet til å få kompetent straffeforfulgt og fjernet for evig og alltid.

   *
   
   Noen utdrag fra Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendomsforhold, fødsel eller annen stilling, (...)
   - som er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet (...)
   - er blitt enige om følgende: 

   Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   (Tilsvarende Menneskerettserklæringens Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

    Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."


   Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."


    Art 18:
   "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."


   Art 14:
   "2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling."

   Art 5:
   "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen."

   Art 3:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Art 29:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   a)  å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   b)  å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c)  å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   d)  å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   e)  å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Art 30:
   "I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk."

   Art 13:
   "1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge."

   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a)  intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,
   b)  intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1165434293582846/

   Mai-brith Litland:
   Dette bør alle fosterhjem lese. De som er med på og tvangsadoptere barn bør også lese dette. Bv bør kunne dette.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1377333852287540/

   Torhild Marie Hansen:
   Hva sier FNs Menneskerettskonvensjonen, [Norske myndigheter setter denne menneskerettighetserklæringen til side: og barnevernet gjør og behandler barns foreldre nedlatende, uten respekt for rammen barnefamilier]! Folket i Norge behøver ikke vise respekt for en etat som ikke respekterer far og mors rett til å fungere som foreldre for egne barn! Det er soleklart: ett land må ha styresmakter, som folket er underlagt, så langt også må folk respektere styresmaktene: [likevel, må en ha rett og lov til å si: menneskerettighetsbrudd på retten til å gifte seg, rett til å stifte familie bør også styresmakter vise respekt for: dette forhold har to sider: folket på den ene siden: og styresmaktene på den andre siden: begge sider "bør/må" vise respekt for hverandre, dette burde ikke være for meget forlangt! Foreldre skal på absolutt i gen måte akseptere at barnevernet griper inn i fler familier, for å fjerne 200 barn fra deres foreldre, utenfor skjellig grunn for å "ta barn fra deres biologiske foreldre: her bør det gå en grense".

   Rune L. Hansen:
   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   May Britt Eggen:
   Hva skjer når en stat (Norge) som har skrevet under på følge loven om Menneskerettigheter, deriblandt Barnekonvensjonen, velger ganke bevisst, å ikke følge den ? Men dømmes derimot gang etter gang for brudd på loven. Er det alt ? En smekk på fingrene, bare eller ? Vil det bli noen straffereaksjoner mot staten`s forbrytelser? Hvor mange år kan de få holde på slik. Med færre ant. lovbrudd, ville man etter straffeloven, blitt dømt som vaneforbryter, og soningstid i fengsel iht. forbrytelsen`s karakter / grovhet !!. Men, her gjelder det "Staten`s forbrytelser" mot de lovbestemte menneskerettighetene de selv ga oss i 1984. HVA SKJER VIDERE, OG NÅR SKJER DET ???

   Rune L. Hansen:
   Enhver menneskerett skal være umistelig og uavhendelig, det er det viktigste av alt å vite. Og skal også være beskyttet av loven og av enhver, det er samtidig likså viktig å vite. Og at i Norge er enhver menneskerett beskyttet særlig av Straffeloven, i mange forskjellige paragrafer.

   Torhild Marie Hansen:
   Ta, Menneskerettighetsbrudd for brud: ta fram de barnefamiliene som har vært under angrep: inngrep fra Norsk Barneverns side: plukk fram de barn som har mistet Sin Rett Til Å vokse Opp Sammen med Far Og Med Mor: begynn å tell de barn som er bærende på savn og sorg i sitt hjerte etter å få komme Hjem, til Sitt Kjæreste Hjem, for alltid å være sammen med mamma og pappa! Hvor mye blir ødelagt i barns liv som ufrivillig har mistet samværsretten på permanent basis med egne foreldre! Når barnevernet, når barneminister Solveig Horne ikke greier å sette seg inn i foreldres og barns følelsesliv for hverandre: [der, og da bør folket begynne å tenke for styresmaktene: tenke på: hva Er Rett: Hva er Galt], Oppfatter ikke barneminister Solveig Horne å tenke selvstendig i denne riktige retningen, [vil jeg, påstå: barneministeren er ikke moden for oppgaven hun er satt inn i får å forvalte, til foreldre og til absolutt barns beste! : ( : ( : ( <3 <3 <3 !!! tre røde roser i sympatierklæring til dem som har mistet retten til egne barn!

   May Britt Eggen:
   Jeg vil vite når , og hvilken straff evnt. EMK, kan tillegge et stat for disse bruddene. Og hva må til for at staten, virkelig må endre sine holdninger og følge loven , som den er ment og skrevet !!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er og skal være umulig å miste retten til sine barn og foreldre og sitt familieliv, Torhild Marie Hansen! Enhvers rett til sitt familieliv er og skal også være umistelig og uavhendelig. Selvfølgelig.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1239910676058690/

   Åse Nordby:
   Alt som står er er barnet beste, og familien, men Rune L. Hansen, uansett hva loven sier, kjemper i mot overmakten, så lenge staten ikke griper inn, og bv. og deres disipler, får fortsette, Hva har vi og stille opp med!!!!, Jeg har kempet mot dette systemet, i mange år 50år, men når vi har en stat som ikke følger loven, hva kan vi da gjøre.! Til slutt sier kroppen stopp, men hvem i staten bryr seg, ingen for det betyr ingen ting for dem. Og dem fleste som sitter der, er feige, korupte, personer som , kun tenker på seg selv, eller mange klarer ikke tenke i bredden av hva loven sier. Men hva med foreldre , som aldri får ett verdi liv, det er tatt i fra dem. Hva kan vi gjøre Rune L. Hansen. Jeg selv har alderi hatt noe liv, men jeg eksisterer.

   Rune L. Hansen:
   Ja, barnets beste er det foreldrene, menneskerettighetene og Straffeloven som vet. Og enhver krenkelse av dette må og skal kompetent straffeforfølges. Og det er konkret det vi uansett må få til å skje.

   Åse Nordby:
   Hvem skal straffeforfølge dem, når POLITIET SIER TIL MEG, VI HAR FÅTT BESKJED FRA STATEN, OG HJELPE POLETIET, oG VI ENELTMENNESKE KAN IKKE KONTAKE STATEN, jEG HAR PRØVD, STATEN, SKREVET TIL KONGEN , Snaket med fylkesmann orføreren, sivilombusmannen. Kommer ingen VEI. sNAKKET ME BV, DEM RINGTE POLITIET, SÅ DEM RINGTE MEG.????? hVA MERE KAN JEG GJØRE. jO JEG SKREV EN MAIL TIL HORNE, HAR IKKE FÅTT SVAR, SAKKET MED SIV JENSEN, SVARTE MEG, DETTE HAR JEG INGEN TING MED. HVA MERE KAN JEG GJØRE???

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er umulig for et anstendig menneske å tvile på at de beskytter og verner hverandres forbrytelser. Og det gjør deres forbrytelser enda grovere.

   Hva kan vi gjøre? Vi må iallfall uansett unngå å stemme på et politisk parti! Det er nytteløst, har det grundig også vist seg i praksis.

   Dessuten så er den politiske valg-ordningen som brukes i dagens Norge ulovlig - tillaget og kun ment for å opprettholde og videreføre nepotisme og organisert kriminalitet. Den tillater ikke fritt valgte representanter og heller ikke at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk. Dermed forbryter valg-ordningen seg mot Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, som har lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Vi må forlange at det å stemme på politiske partier opphører! Så i steden enhver kan få stemme på fritt valgte enkeltmennesker! Da blir det også lettere å få straffeforfulgt og fjernet ikke lovlydige politikere.

   Slik som det er nu kan ikke få fortsette! Flere bør betenke at å stemme på politiske partier er som å legge alt av makt og alt av fellesskapets verdier direkte i hendene til politisk mafia-virksomhet! Dette må stoppes!

   Men vi enhver må jo også gjøre forskjellig annet som er rett og riktig og mulig for å få fjernet politisk og offentlig organisert kriminalitet! Og for å få menneskerettighetene og Norges lovlige og reelle lover til å beskytte oss enhver - og rettferdighet!

   
---
---

   Rune Fardal, 16.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10154120044066150

   Omsorgsovertakelse er midlertidig!

   I K og T mot Finland, avsnitt 138, uttalte EMD følgende:

   «As the Court has reiterated time and again, the taking of a child into public care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and any measures implementing such care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child. The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the responsible authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child.»

   *

   Bjørnar Hermansen:
   Selvfølgelig er det midlertidig, problemet er at BV har laget sine egne regler som forteller at familien skal brytes ned og splittes. Besteforeldrene får ikke se sine barnebarn, heller ikke søsken eller andre familiemedlemmer. Omsorgsovertagelse for BV tantene varer til barna er 18 år.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig må et slikt inngrep være midlertidig - og også tvingende nødvendig, samt også forholdsmesig - for i det heletatt å kunne lovliggjøres. På norsk heter det nødverge, men det finnes ikke noe direkte engelsk ord for nødverge. Overstående oversatt til norsk:

   "Som Domstolen har gjentatt gang på gang, bør ta av et barn i offentlig omsorg normalt anses som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det, og eventuelle tiltak som gjennomfører slik omsorg bør være i samsvar med det endelige målet om å gjenforene den naturlige foreldre og barnet. Den positive plikt til å treffe tiltak for å legge til rette for familiegjenforening så snart det er mulig vil begynne å veie på ansvarlige myndigheter med stadig økende kraft fra begynnelsen av perioden for omsorg, med forbehold om at det blir balansert mot plikten til å vurdere den beste hensynet til barnet."

   Og EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Solfrid Sandøy:  
   Hos var det ikke noen omstendigheter i det heletatt, men ei som jobbet i bv etaten ble så sint på meg, fordi min sønn skulle på avlastning en uke til hun. Ettersom jeg skulle ha fri en uke fra de to minste ongene fordi jeg fikk betennelse i ett sår på en fot, å i såret var d blitt gule staffelococcer og legen ville at jeg skulle prate med komunen om hjelp en ukes tid, ettersom jeg hadde eneansvaret for begge de to minste. De 5 voksne ungene mine jobbet og hadde sine egne familier... Men d gikk ikke så bra for min sønn 94 han nektet å være denne hurpa som han kalte henne. Han rømte heim etter to dager og nektet å dra tilbake.... Da ble hun sint på meg og tok kontakt med de andre på bv kontoret å løy alt hun klarte om meg. Å bv tok selvfølgeli henne på allvor. Å da begynte snøballen og rulle seg større og større. D endte med at hun klarte å lage så my dritt om meg at bv var me på å få til at jeg var udugeli som mor som lot gutten min være hjemme når jeg skulle ha fri. Å min datter 96 mod. med Downs ble jo med i dragsuget, å begge to ble direkte stjålet bort fra meg uten grunn. 94 mod. var borte fra hjemmet i 6 år, å min datter har enda ikke fått flytte heim.å hun blir 21 år i juli. Jeg har skrevet hele saken min fra starten som jeg må få ut i media evnt...

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Verdal barnevern trenger å bli minnet om det, for her er det lovløse tilstander og de trenger utvilsomt å bli sett i kortene, så sannheten kan komme fram.

   Solfrid Sandøy:
   Dette var på Rørvik i Nord Trøndelag, vi bor her.

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Solfrid Sandøy Det er triste saker, og mange maktsyke hurper gjør ikke saken bedre. Det er sykt det som foregår i barnevernet, Man må bare trykke på så godt man kan og håpe på bedre tider <3

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. februar 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og fra 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet med opp til 5 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert spredt og lite skyet utover eftermiddagen. Mørkt, stjernehimmel og 1 minus-grad klokken 20. Og 2 minus-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 17.02. 2017 shared Irene Hov's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1378675942153331/

   Irene Hov, 17.02. 2017:

   Herregud så hjelpeløse de er.... Jeg er vettskremt langt inn i margen.

   Hvordan kan barnevernet være i besittelse av så mye makt, når de har så lite kunnskap? Makt til å ruinere mennesker hver dag, og uten evne til å rette opp skadene.
   I alle andre sammenhenger i samfunnet ville personer med så mye makt til å gripe inn livet til andre, bli satt ut av spill inntil kunnskapen var beviselig på plass. Men ikke her. Det presenteres endeløse rekker av vikarierende argumenter på HVA det mangles kompetanse på i dag. Som de ikke manglet i går.

   Glassjentas liv er ødelagt av mennesker som ikke vet hva de driver med. Aleris uttalte nylig i en artikkel i Aftenbladet at "de gjorde feil med "Ida", fordi de ikke fikk nok informasjon før de tok over ansvaret(?)
   Til en pris av 28 000,- kroner pr døgn etterspurte ingen i Aleris den manglende informasjonen for å kunne gjøre en skikkelig jobb..? Istedet var de tilskuere til at det gikk dårligere og dårligere med henne. Er det virkelig mulig? Sånne argumenter kjøper bare "fagfolk" i barnebransjen. Finnes det ikke dømmekraft hos noen lenger?

   Like mye som vi sluker rått uttalelser som "Vi tar selvkritikk", "Vi har tatt lærdom av..", "Vi skal gjennomgå rutinene", "Det er Systemet det er noe galt med".

   Grove lovbrudd som påklages gjennomgår en metamorfose hos Fylkesmannen og kommer ut i andre enden som "avvik". Som kommunen får "kritikk" for. I de verste tilfellene får kommunen en bot. En foretakstraff som sikrer at kommunene ikke klarer å hjelpe enda noen til. Hvem i alle dager har funnet på det?

   Dette holder ikke lenger.
   Det er ingen som aksepterer dette mer. Jeg tror jeg snakker for ganske mange.

   Folk kan ikke lenger akseptere manglende sanksjoner mot personene som er ansvarlig for ødelagte liv. At enkeltpersoner i kommunalt barnevern år ut og år inn kan misbruke makt og ødelegge barn og foreldre uten konsekvenser. I en tid hvor absolutt alt kan kopieres, dokumenteres, distribueres og deles til flere hundretusen på sekunder, eksisterer ikke taushetsplikten lenger. De personene det gjelder er både hørt og lest av tusenvis som jobber aktivt for barns rettigheter og mot et barnevern som bedriver overgrep.

   Dette må vi også tørre å snakke om! Jo lenger barneverntjenesten skyver taushetsplikten foran seg og haler ut kravet om begrunnelse og forsvarlighet i sine handlinger, jo verre blir det.
   Det tas lydopptak i Fylkesnemnda og i tingretten av familiene i dag. Foreldrene er opplyste på sine rettigheter. De vet hvem som bryter loven og gjemmer seg bak en slags "faglighet" og en mur av taushet.
Dette deles i grupper på sosiale medier med mange tusen lesere og lyttere. Alle vet hvem som bryter loven. Jussen er ikke så vanskelig her.

   Barnevernet i dag er delt i to. Der den ene halvdelen jobber for å hjelpe, og den andre delen driver med alt annet enn hjelp. Det er ufattelig mange barn som trenger hjelp, og det er ufattelig mange barn som påtvinges hjelp de ikke trenger. Det er barn som lever med vold hver dag som aldri får hjelp. Samtidig som barnevernet bruker millioner i rettsapparatet for å ta nyfødte hvor foreldrene ALDRI har utvist omsorgssvikt, men hvor de finner en diffus diagnose som gir de rett til å gjøre det. 200 barn i året. 2000 barn på 10 år. Ikke en eneste barnevernleder tør å stå frem og forsvare dette. Hvor er fornuften??

   Noen må innføre karakter i dømmekraft. Noen må undersøke hvem som har det, og fjerne dem som ikke har det.

   Hvis ikke barnevernet selv rydder opp i rekkene, går det utover absolutt alle. Både barn, foreldre og flinke mennesker i barneverntjenesten. Og ingen kan egentlig klage over at barnevernet får et dårlig omdømme i media.
   Det sørger de for selv. Så lenge alle beskytter alle kan de igrunn bare ha det så godt.

   Den modige barnevernslederen
   http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Den-modige-barnevernslederen-539072b.html
   KOMMENTAR: Jeg tror mange barnevernssjefer i Norge sover dårlig om natta. Det bør de begynne å snakke om.
   aftenbladet.no

   *

   Rasha Masri:
   Ta det med ro, de sover bra om natten fordi de har ikke samvittighet; og eier ikke skam .

   Bjørgunn Larsen:
   Jeg vet at det finnes gode, fornuftige mennesker som jobber i b.v., men det store flertall ødelegger for hele etaten!

   Dung Svalland:
   Bv er bare kriminelle med en befolkning som sover

   Stéphanie Célestin:
   Vi trenger hjelp til dere !!!

   Rune L. Hansen:
   Hvilkne 2000 er det er snakk om?

   Rune L. Hansen:
   Hadde de vært "gode, fornuftige mennesker" så hadde de ikke jobbet der, Bjørgunn Larsen.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig sover de godt. Onde mennesker sover ikke mindre godt enn andre. Men når de er våkne er de veldig opptatt av å fremstå som sympatiske, fornuftige og alminnelige.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapper-mafiaen har totalitær makt over alle og enhver.
   Nøkkelen til kidnappernes suksess ... er lett-tjente penger, karriære og applaus. Og altså makt. Det er det de bortførte barna innbringer. Og som gjør at de ekspanderer. Og tro bare ikke at de er så troskyldige, forstandige, dumme og alminnelige som de forsøker å virke som. Det er fullstendig vill vest av sadisme, tortur, produksjon av falsk dokumentasjon, oppkonstruerte intriger, diagnoser, beskyldninger, etc. de driver med "bak kulissene". Og ivrige som fanden selv hjelper hverandre med.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154144979301875

   Menneskerettsdomstolen har uttrykkelig slått fast at INGEN irreversible inngrep skal utføres, FØR det er endelig avklart hvorvidt inngrepet er forenelig med menneskerettene.

   Her synder det offentlige så masse, at det er rent fortvilende å bevitne.

   Helt konkret er det slik at EMK artikkel 13 garanterer alle en ”effective remedy”.

   EMD sier følgende i saken mellom Conka og Belgia av 2002, premiss 79:

   '”The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50). Consequently, it is inconsistent with Article 13 for such measures to be executed before the national authorities have examined whether they are compatible with the Convention,”

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154144882256875

   HVA LIGGER DET I AT STATEN SKAL SIKRE MENNESKERETTENE?

   Spesifikt har Stortinget bestemt , gjennom Grunnlovens § 92, at:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene

   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Staten har to primære oppgaver slik det er nedfelt i menneskerettene.

   For det første, skal den sikre menneskerettene. Dette kalles for den positive sikringsplikt.

   Deretter skal staten avstå fra å krenke menneskerettene. Dette kalles den negative sikringsplikt.

   EMD forklarer seg slik om den positive og negative sikringsplikten i saken mellom i Dimitrovi og Bulgaria av 21 juli 2016, premiss 17:

   “17. The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000 XI).”

   Dette er likelydende med hva som står i dommen der Norge ble domfelt i saken mellom Vilnes mfl- Norge ( Nordsjødykkerdommen) :

   I premiss 269, heter det:.

   “The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002 IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009). Furthermore, the indispensable condition for making an award in respect of pecuniary damage is the existence of a causal link between the damage alleged and the violation found (see Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 73, ECHR 1999-II, and Muñoz Díaz, cited above).”

   *

   Rune L. Hansen:
   En selvfølgelighet også dette, for anstendige mennesker. Men når selvfølgelighetene i offentlig regi blir bortforklart så perverteres og utryddes anstendigheten.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154144870131875

   Mye av problemet ligger selvsagt i at norske dommere, eller andre myndighetspersoner som jobber innenfor for eksempel politi og barnevern, IKKE er skolert i å sikre borgernes menneskeretter.

   De rettigheter folk har krav på, blir rett og slett neglisjert som følge av en omfattende kunnskapsmangel.

   Barnevernsretten er følgelig et rettsområde hvor myndighetene, gjennom lang tid, har hatt ”monopol” på å krenke, og hvor verden inntil nylig har vært ukjent med de krenkelser som har foregått og som fortsatt foregår.

   *

   Marianne Høvik:
   http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Barnevern/Med-makt-til-aa-krenke
   Med makt til å krenke
   I Med makt til å krenke møter vi «Tina» og hennes to barn i en konfliktfylt barnevernssak.
   gyldendal.no|By Gyldendal Norsk Forlag

   Jane Kile:
   Anbefales å lese!

   Rune L. Hansen:
   Propaganda?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ja og der blir alle som er vitne for privat part krenket.

   Greta Solheim:
   Hva med klagemantra: Offfentlig sektor innbefattet dommere "sparker" nedover, for å komme fri fra ansvar. Altfor diffust å henvise til brudd på menneskerettigheter. Mer konkret handler det om at norske dommere i stor grad bryter norsk lovgivning, ved å si seg enig med andre offentlige etater/personer - uten at disse blir avkrevd dokumentasjon som beviser deres påstander om faktiske forhold. Når så dommere blir konforntert med sine lovbrudd, trør dommerkollegaer i ankeinstanser til, og ivaretar prestisjehensyn på bekostning av en lov og rett - en parts rettssikkerhet. Dommere "sparker" altså istedet mer enn gjerne nedover, herunder finner ett eller annet å beskylde klagepart for, men som egentlig beror på dommeres lovbrudd. Skarsvåg-saken er vel det mest ekstreme bevis?

   Greta Solheim:
   For øvrig; Som det fremgår av Ot.prp nr 51 (2004-2005) side 364-365 og Skoghøy, Tvisteløsning (2014) side 389, kan det også kreves fastsettelsesdom for at rettslige karakteristikker om at en handling eller tilstand er ”ulovlig”, ”rettsstridig” eller lignende, da det/påstanden oppfyller kravene til tvistegjenstand - utgjør et ”rettskrav” etter tvisteloven § 1-3

   Rune L. Hansen:
   Når de iherdig later som at de har kronisk akutte anfall av ordblindhet og har alzheimers osv. så hva hjelper vel noe som helst da?

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154144862331875

   Selv om Norge er domfelt en rekke ganger i EMD for brudd på uskyldspresumsjonen, jf. EMK artikkel 6 nr. 2, så viser det seg ofte at det er den tiltalte som må bevise sin uskyld , og ikke motsatt.

   Prinsippet om uskyldspresumpsjonen står sterkt både i borgernes rettsoppfatning og i Europas Menneskerettighetskonvensjon.

   Enhver rettsstat, bygger på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

   I uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang, heter det i nr. 2:

   «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»

   Uskyldspresumsjonen er også inntatt i andre folkerettslige instrumenter, blant annet FN- konvensjonen SP artikkel 14 nr. 2.

   Uskyldspresumsjonen utgjør for det første en bevisbyrderegel. Det er påtalemyndigheten som må føre bevis for tiltaltes skyld i straffesaker.

   For det andre, utgjør uskyldspresumsjonen en skranke for hvilke uttalelser offentlige myndigheter kan avgi som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort av en domstol.

   Etter en frifinnende dom vil det for det tredje kunne være i strid med uskyldspresumsjonen å behandle den frifunne som om han likevel er skyldig.

   Det vises til Hammeren v Norge og O v Norge, avsagt 11. februar 2003. Hammeren premiss 47:

   ”47. As to the further question, whether Article 6 § 2 was complied with in the compensation case, the Court reiterates that this provision embodies a general rule that, following a final acquittal, even the voicing of suspicions regarding an accused's innocence is no longer admissible (see Rushiti, cited above, § 31).”

   Norge ble domfelt i begge saker for brudd på uskyldspresumsjonen.

   For det fjerde stiller bestemmelsen visse materielle krav til hvordan straffebestemmelser må utformes.

   *

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet ikke om du er skyldig eller uskyldig. Og bevisene og vitnene dine vil jeg ikke høre eller se. Sier dommeren i lagmannsretten avslutningsvis i rettssaken, på lydopptaket. Han visste ikke at det ble gjort lydopptak av hele rettssaken. Og dømte selvfølgelig skyldig.

   Rune L. Hansen:
   Dømte til 5 måneder i fengsel, efter de holdt meg 5 måneder meget grundig ulovlig varetetekts-fengslet. Og selvfølgelig visste han at jeg var uskyldig.

   
---
---

   Marius Reikerås 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154144850291875

   On June 2, 2016, the Council of Europe (PACE) approved on senator and member of the PACE, Ben Oni Ardelean’s measure to create a draft report considering to what extent Norway’s CPS and its legal system, is violating Council of Europe standards.

   The Council of Europe is one of the most powerful Human Rights organization, in the world and will have the power to enforce legal reforms to Norway.

   The Norwegian system is producing thousands of victims, even though Norway has signed its obligations to undertake to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights, in any case to which Norway is a party,see Article 46 of the ECHR Convention.

   More than 20 years ago, Norway was found guilty in violating Article 8 of the Convention in the Adele Johansen vs Norway case.

   The Court stated in section 78:

   ”The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. 1) judgment, p. 36, para. 81).

   Even though these words were passed on by the Court more than 20 years ago, Norway has never complied with the Courts case law.

   Instead of regarding a public care order as a temporary measure, the Norwegian authorities have, without exceptions, always considered the care order to be of long lasting nature.

   These long lasting atrocities committed to the families, must come to an end, and I am extremely happy to see that PACE now is doing the right thing:

   To make Norway responsible for its Human Rights Crimes.

   *

   Robert Steffensen:
   "Håndheve lovlige reformer" -- det er det vi trenger for Norge, for de undertrykte og for å få til et verdig rettssamfunn. Leve vårt kjære fedreland. -- partiet Folkets Rettigheter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154144788836875

   "En av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter, Gro Hillestad Thune, varslet Barnevernet i Hønefoss om mulige lovbrudd, etter at Trond Rikard (40) og Sylvia Ensby (44) ble fratatt sønnen sin – men ingenting skjedde.

   TV 2 har denne uken fortalt at 200 foreldre med lett utviklingshemning eller lærevansker fratas barna sine årlig.

   – Menneskerettighetene blir høyst sannsynlig brutt i et stort antall av disse sakene, sier Hillestad Thune."

   Barnevernet ble varslet om brudd på menneskerettighetene - ingenting skjedde
   http://www.tv2.no/a/8931017
   En av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter forsøkte å varsle om brudd etter at Barnevernet tok sønnen til Trond Rikard og Sylvia: - Jeg ble feid av banen.
   tv2.no|By Asbjørn Øyhovden

   *

   Per Steinar Sørå:
   I alle år har det skjedd, ikke minst at bv har satt diagnose eller andre ukyndige personer diagnostiserer en. Her er det kun fageksperter som driver dette som kan sette diagnoser.

   Rune L. Hansen:
   Vel, du tror vel ikke at ikke fag-ekspertene er med på moroa og butikken?

   Eva Beate Fagereng:
   Statsminister Erna Solberg har skrive og lese vansker sier hun selv. Gjelder dette hennes barn også da?

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154145041251875

   Jeg viser også til det som fremkommer på Høyesteretts egne sider, og hvor det blant annet heter:

   ”Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås.”

   https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges Hoyesterett/Avgjorelser/Menneskerettigheter/

   *

   Haakon Olav Andreassen:
   Dem nekter oss å komme inn på dokumentet Marius Reikerås ?? :)

   Lill Heidi:
   kommer bare til blank side..

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. februar 2017: 

   Omkring 2 og 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, disig, regn, yr og omkring 5 pluss-grader det meste av dagen. Mørkt, og fortsatt disig, regn, vått og 5 pluss-grader klokken 18.30. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. februar 2017: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, yr og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og det samme klokken 19. Mørkt, vått, regn og 4 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209520792351438

   Dette er dagens Norge. Et rettsvesen og en politisk og offentlig forvaltning som er ingenting annet enn groveste slags mafia- og utplyndrings-virksomhet. Og fullstappet av hyklere, falskhet og grov-kriminelle.

   "– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

   DN skrev torsdag at høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen frykter vanlige folk ikke har råd til å prøve en sak for retten. Bårdsen fikk støtte fra advokat Øystein Myre Bremset i BA-HR, som mener det er risikosport å gå rettens vei for vanlige mennesker.

   Høyer har gjennomført en egen undersøkelse på området. Den viser at privatpersoner i mindre tvistesaker, risikerer å måtte punge ut mellom 300.000 og 700.000 kroner hvis de taper en sak i lagmannsretten."

   Beskylder advokater for å tenke på kun én ting
   http://www.dn.no/nyheter/2017/02/16/2047/Jus/beskylder-advokater-for-a-tenke-pa-kun-en-ting
   Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer.
   dn.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Når fellesskapets penger (skatt- og olje-penger) ikke har "råd til" menneskerettighetene og et lovlydig rettsvesen for enhver i et økonomisk rikt land som Norge, da er det mildt sagt en katastrofe!

   Atle Rørdam:
   DEt handler ikke om råd eller ikke råd. Det handler om at vi har selekterte politikere som slipper igjennom et filter fordi de enten er bortimot tilbakestående, korrupte eller krypterte infiltratører.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og dommerne er deres mest sentrale medspillere, som i ethvert terror regime. Og hvem er ikke slike politikere og dommere sine medspillere eller akseptanter?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/661030624021484/

   Jarleolav Östhus:
   Da ' L æ r a ' tilsier at d er blitt mye TviL - somt ! på d Område ? Da ingen $er TiL !

   Jarleolav Östhus:
   Håpa at Regj - Ordna Opp i dett @ ' ? men går inn For ei ' Nyord- ning ' som tar hensyn til vanlige folk !

   Per Antonio Lopez Nilsen:
   Ja dessverre er systemet laget kun for å tjene myndighetenes interesser og dets elite. Folket må kjempe utenfor dette. Ny Tid = på tide med noe nytt. Det gamle tjener ikke folket. Har helleristninger aldri gjort det. Se historien. Historien vil gjenta seg helt til ny positiv endring skjer.

   Eivind Aune:
   Men innvandrere vil få gratis advokater og slipper og betale saksomkostninger

   Jarleolav Östhus:
   Da forskjeLLen ' p & " Jörgen Hattemaker & Kong $aLomo " aldri har vært §t ørre ^ !

   Rune L. Hansen:
   Vel, innvandrere vil heller ikke få sine menneskerettigheter beskyttet, selv om både politikerne og dommerne ofte er langt mere forsiktige for ikke å krenke innvandrere. Å krenke innvandrere sine visse menneskerettigheter vil nemlig fort lett medføre andre lands oppmerksomhet og protester.

   Jarleolav Östhus:
   UutroLig ' at Myndig - hetene ' forstär D ? ¿ sin HandLings LAM - meLse !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1380843311936594/

   Marit Andreassen:
   Mange jobber korrupt med staten og barnevernet, de skor seg på andres helvete..

   Mona Rodian:
   Vi vet det de fleste av oss. Men hvordan får vi bukt med det?? Kan noen komme med gode råd. Mange som vil, men får det ikke til.

   Laila Dalbye:
   Vi vet ikke hva som er best å gjöre, derfor at disse myndighetene virker upåvirkelig for argumenter og fakta som visselig ikke er i h.h.t. Lovene når man utöver makt. Så det som egentlig da gjenstår er at folket også bruker makt. Noe som sitter langt inne for de fleste. Men la tiden gå, la mer og mer faktum komme fram uten at myndigheter viser vilje til innsikter og makt til å forandre, - ja da kommer folket til slutt å reagere selv så saktmodig som nordmenn egentlig er - men det finnes altså en grense der også..

   Mona Rodian:
   Enig, det begynner å bli så mye av det nå,så det er stor fare for at det klikker fullstendig for folk. Det kan bli farlig !

   
---
---

   Oddvar Espegard, 19.02. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1380500648637527/

   Kidnapper-mafiaen har totalitær makt over alle og enhver.
   .
   av Rune L. Hansen
   .
   Nøkkelen til kidnappernes suksess ... er lett-tjente penger, karriære og applaus. Og altså makt. Det er de bortførte barna innbringer. Og som gjør at de ekspanderer. Og tro bare ikke at de er så troskyldige, forstandige, dumme og alminnelige som de forsøker å virke som. Det er fullstendig vill vest av sadisme, tortur, produksjon av falsk dokumentasjon, oppkonstruerte intriger, diagnoser, beskyldninger, etc. de driver med "bak kulissene". Og ivrige som fanden selv hjelper hverandre med.
   .

   *

   Oddvar Espegard:
   Her kommer Rune L. Hansen med noe som vi bør tenke grundig over. TAKK RUNE !

   Linda Gutierrez:
   Rune L. Hansen takk. Du sier akkurat det jeg tenker. Videre er hvordan skal vi få bukt med det du beskriver. Jeg føler meg så overveldet uendelig maktesløs i denne kampen. Jeg ligger hver kveld og tenker på alle de stakkars uskyldige barna som lengter hjem til sin egen trygge seng og hjem med kjærlige, snille gode foreldre som våker over dem. I stedet ligger de i et fremmed rom omgitt av fremmede mennesker de plutselig må kalle mamma og pappa! Samtidig som de får høre at de aldri får se sin egen familie igjen! For oss som opplever dette er det tortur av verste sort. Og Norge er de første som stikker hodet frem når det er snakk om å redde andre! De har vel fremdels ikke forstått definisjonen av ordet "menneskerettigheter". Det er med stor sorg jeg ser hvordan politikerne behandler sine egne innbyggere. Snart er "biologisk famili" et fremmedord hvis denne utviklingen fortsetter. Og slik som Bufdir reklamerer om flere fosterhjem, ser det ikke ut til at trenden snur med det første. I går leste jeg at 350 barn trenger fosterhjem på landsbasis. Se for dere en gjennomsnittlige skole hvor det vrimler av barn da er 350 elever mange barn. Det var et sjokk å våkne opp og forstå at jeg trodde jeg hadde vokst opp i verdens tryggeste og mest demokratiske land, og plutselig oppdage jeg var blitt bedratt og lurt til å tro det. Takk til alle dere som tørr å ta kampen mot et utdatert system!

   Oddvar Espegard:
   Takk Linda Gutierrez!

   Rasha Masri:
   Salg av menneske liv, hvem betaler mer, alder er ikke noe viktig, de kan selge eldre, barn uansett alder og kjønn, de selger til privat og statlig, hvem tar selvmord er ikke viktig, hvem betaler prisen er ikke så viktig, det eneste de tenker på hvor mange de selger hverdag, og hvor mye de tjener , sykt system som selger eldre , sykt samfunn, som gir poltikerene lov ,til å selge barna dems.

   Rune L. Hansen:
   Stadig flere og flere, både internasjonalt og nasjonalt, reagerer og protesterer på en slik totalitær makt og sadisme overfor barn, foreldre, samfunnet og verden. Den politiske offentlige kidnapper-virksomheten og dens medspillere er grundig på verdensbasis i ferd med å bli avslørt. Enhver må aktivt bidra for fortest mulig å få kidnapper-virksomheten og dens medspillere kompetent straffeforfulgt og fullstendig fjernet, hvordan det enn må skje!

   Rune L. Hansen:
   Mange forstår enda ikke at aksept for en offentlig menneskeretts-krenkelse, hvilken enn det er, i praksis er aksept for allslags menneskeretts-forbrytelser. Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan i praksis skjule allslags offentlige menneskeretts-forbrytelser.
   Menneskerettighetene er fundamentale og full offentlig respekt for enhver menneskerettighet er helt nødvendig for å unngå å ødelegge mennesker, samfunnet og verden.
   Jo mere og verre samfunnet allerede er ødelagt og pervertert dess viktigere er menneskerettighetene. Enhver og alle av menneskerettighetene, for absolutt enhver.
   Neglisjering i offentlig forvaltning i praksis av menneskerettighetene er meget smittsomt i vår kommunikasjonens inter-globale tidsalder, og medfører stadig verre og farligere katastrofal politisk og offentlig organisert kriminalitet og falskhet! Både nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. februar 2017: 

   Mørkt, vått, regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, regn, yr og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og det samme det meste av kvelden. Med et vind-drag, 3 pluss-grader og en stund uten nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 20.02. 2017 shared a link, via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1170235779769364/
   
   En 57-årig gammel kvinne fra Stavanger ble offer for den kyniske innkrevingen innkrevingssentralen i Mo I Rana driver med, og har nå gått et halvt år uten nødvendig legetilsyn og livsnødvendige medisiner.

   57 ÅRING HADDE IKKE RÅD TIL LEGE ELLER MEDISINER – Standpunktet
   http://standpunktet.no/2017/02/14/57-aring-hadde-ikke-rad-til-lege-eller-medisiner/
   En 57-årig gammel kvinne fra Stavanger ble offer for den kyniske innkrevingen innkrevingssentralen i Mo I Rana driver med, og har nå gått et halvt år uten…
   standpunktet.no

   *

   Rune Fardal:
   Verdens beste land....

   Aud Strandman:
   :(

   Rolf Schou:
   Ja, og skandale, egentlig! Dette er en menneske fiendtlig stat, og har selv opplevet å bli forgiftet, av denne staten, for at de skulle tjene mest mulig penger. Villet mord, da så mange er døde, er vel en god og riktig betegnelse, på dette!

   Knut Myrebøe:
   Dette er et område hvor jeg har egen erfaring, men etter å ha blitt rundstjålet - bokstavelig talt - i fem måneder, fikk jeg SSB. til å legge seg flate. La meg få e-postadressen til dette offeret, så kan jeg sende de få dokumentene som slo ut SSB og Kreditor.

   Greta P. Jarholm:
   Anbefaler henne å søke asyl i landet, for hun betraktes tydeligvis ikke som norsk borger!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettslovens V3&4, Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og hva sier Menneskerettserklæringen? Blandt annet følgende:
   Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."
   Art 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."
   Art 25 p1:
   "Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."
   Art 27 p1:
   "Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder."
   Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."
   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Torhild Marie Hansen:
   Ja, og hvorfor overser norske rikspolitikere, en konvensjon om menneskerettigheter: når dem selv er med på å bryte disse rettighetene: finnes der noen der ute i det fri, som fatter og begriper dette?

   Torhild Marie Hansen:
   Denne konvensjonen er blitt underskrevet i begynnelsen av 1950 årene et sted: likevel blir denne sønderbrutt, av norske rikspolitikere! !

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er et fint diplom for mange av de å ha hengende på veggen, for å imponere venner, bekjente, besøkende og massemedia, utenlandske såvel som innenlandske og internasjonale. : )

   Rune L. Hansen:
   Og vel enda farligere for de om de ikke hadde det. : )

   Rune L. Hansen:
   Og tenk bare på hvor mange som lar seg lure til å tro at det er lov og rett i Norge. : ( Og det er jo en av grunnene til at mange ikke reagerer eller er beroliget. : (

   Rune L. Hansen:
   Men svært mange er jo forvirret og svært mange maktesløse. : (

   Jeanette Fremstad Gundersen:
   Altså....jeg bare €'%#&€#6×^¥$%@"&!! : ( : ( : ( 

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1226381220732361/

   Anette Bull:
   Har hørt at flere der ikke får ivaretatt sine menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Det er ganske så helt alminnelige i dagens Norge, Anette Bull.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1411242755565337/

   En e-post om "barnevernet", fra avisen Dagbladet ankom i dag, torsdag 2. februar 2017. Jeg gjengir her e-posten, pluss det svaret jeg umiddelbart oversendte.

   Hei!

   Vi jobber med noen artikler der vi skriver om de ulike synene som finnes på norsk barnevern. I en av artiklene ønsker vi å skrive om forskjellige Facebook-grupper der barnevernskritikere legger ut meldinger og deler informasjon, og vi ser at du står som administrator for gruppa Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre). Det hadde vært strålende om du kunne svart på følgende korte spørsmål innen i morgen, fredag, klokka 1200.

   - Hvorfor driver du denne gruppa?
   - Hva er det du provoseres av?
   - Hva tenker du om hvilke konsekvenser gruppa og hetsen får for barnevernsansatte og deres familier?
   - Har du noen gang vært i kontakt med politiet på grunn av noe som har stått i gruppa?

   Med vennlig hilsen/Kind regards,

   Torgeir P. Krokfjord
   Reporter
   Dagbladet
   +47 47 41 49 69, +47 24 00 00 00
   Torgeir Pedersen Krokfjord <tpk@dagbladet.no>

   * * *

   Hei tilbake.
   Jeg har den samme oppfattelse av det politiske såkalte "barnevernet" som menneskeretts-konvensjonene og som Straffelovens lovlige lovbestemmelser og internasjonale straffebestemmelser. Altså at virksomheten med sine dirigenter og medspillere utvetydig er politisk og offentlig organisert kriminalitet og blandt annet terror, kidnappinger, tortur og forbrytelser mot menneskeheten overfor sivilbefolkningen og verden. Hele virksomheten forbryter seg i tillegg konsekvent mot alt som er av lovbestemmelser i Barnekonvensjonen. Og at det i det heletatt er et mangfold av forbrytelser med høy strafferamme virksomheten har gjort seg og gjør seg skyldig i.

   Alt dette har jeg grundig og gjennom mange år dokumentert, bevist og politianmeldt. Problemene i forhold til alt dette er særlig at sivilibefolkningen og også jeg systematisk nektes tilgang til Straffelovens og menneskerettighetenes makt. Alt som er av politianmeldelser blir systematisk henlagt, fortiet, bagatellisert og ubesvart.

   Virksomheten er en både nasjonal og internasjonal katastrofe av enorme dimensjoner.

   Dette er mitt svar.

   Hilsen fra Rune L. Hansen
   hunwwww@online.no

   *

   Rasha Masri:
   Tusen takk Rune,

   Rune L. Hansen:
   Den videre dialogen pr e-post med avisen Dagbladet:

   -- Dagbladet til Rune L. Hansen, fredag 03.02. 2017 kl. 10.47:
   Hei du
   Takk for svar! Det er en liten stund til saken kommer på, men helt topp at du tok deg tid.
   Torgeir / DB

   -- Dagbladet til Rune L. Hansen, mandag 20.02. 2017 kl. 11.40:
   Hei igjen!
   Vi har hentet kommentarer fra seks ulike barnevernsgrupper - og da blir det fryktelig mye tekst. Jeg har forsøkt å kappe litt i din tekst for å gjøre den enda mer konkret, har jeg klart å få med meningsinnholdet her?

   "- Min oppfatning av det såkalte «barnevernet» er at virksomheten er politisk og offentlig organisert kriminalitet – blant annet terror, kidnappinger, tortur og forbrytelser mot menneskeheten. Hele virksomheten forbryter seg i tillegg konsekvent mot alt som er av lovbestemmelser i Barnekonvensjonen. Alt dette har jeg grundig og gjennom mange år dokumentert, bevist og politianmeldt – men alt blir systematisk henlagt. Virksomheten er en både nasjonal og internasjonal katastrofe av enorme dimensjoner. "

   Med vennlig hilsen/Kind regards,
   Torgeir P. Krokfjord
   tpk@dagbladet.no
   Reporter
   Dagbladet

   *

   -- Rune L. Hansen til Dagbladet, mandag 20.02. 2017 kl. 13.40:
   Hei tilbake igjen.
    Nei du har ikke det, dessuten er min korte tekst bevisst så meget kort at det er unødvendig å "klippe bort" noe i den.

   Hilsen fra
   Rune L. Hansen
  
   *

   -- Dagbladet til Rune L. Hansen, mandag 20.02. 2017 kl. 13.41:
   Oki, kommer med et forslag til snart der jeg bare tar bort noen ord innimellom for å gjøre språket litt mer konsist.
   Har du et bilde av deg selv vi kan bruke, forresten?
   Torgeir
   Med vennlig hilsen/Kind regards,
   Torgeir P. Krokfjord 
   tpk@dagbladet.no 
   Reporter
   Dagbladet

   *

   -- Dagbladet til Rune L. Hansen, mandag 20.02. 2017 kl. 13.53:
   Sånn - konkret og til poenget, føler jeg:

   - Jeg har den samme oppfattelse av det politiske såkalte «barnevernet», som jeg har av menneskerettskonvensjonene og nasjonal og internasjonal straffelov: at virksomheten er politisk og offentlig organisert kriminalitet. Hele virksomheten forbryter seg konsekvent mot alt som er av lovbestemmelser i Barnekonvensjonen. Virksomhetene gjør seg skyldig i et mangfold av alvorlige forbrytelser. Dette har jeg dokumentert, bevist og politianmeldt gjennom mange år – men politianmeldelsene blir systematisk henlagt, fortiet og bagatellisert. Barnevernet er en både nasjonal og internasjonal katastrofe av enorme dimensjoner.

   Med vennlig hilsen/Kind regards,
   Torgeir P. Krokfjord
  
   Reporter
   Dagbladet

   *

   -- Rune L. Hansen til Dagbladet, mandag 20.02. 2017 kl. 18.52:
   Du vrir og vrenger og forfalsker mine ord. Det er ikke akseptabelt. Du må gjengi meg korrekt og presist. Jeg er meget vandt med å uttrykke meg skriftlig kortfattet og presist, det er ingen hverken god eller akseptabel grunn til å endre eller forkorte mitt avgitte svar.

   Hilsen fra
   Rune L. Hansen

   *

   --

   *

   Rune L. Hansen:
   Er det noen som undrer på hva avisen Dagbladet sin iver efter å forfalske kan skyldes? Og hvorfor "de" så tydelig ble redd for min tekst?

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. februar 2017: 

   Mørkt, vått, regn, yr, noe vind-drag og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, efter hvert uten nedbør og oppmot 4 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert med regn og 3 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, regn og 3 pluss-grader klokken 19. Det samme med omkring 2 og 3 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. februar 2017: 

   Mørkt, fortsatt mye regn og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått og fortsatt mye regn og yr med 2 pluss-grader utover formiddagen. Noe variabelt det samme med opp mot 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels noe vind-drag og yr, fuktig og omkring 2 og 3 pluss-grader utover kvelden og nærmere 1 og noe stjerner mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209538133664960

   I dag, onsdag 22. februar 2017, kommer en utsending fra Europa-parlamentet til Norge for å undersøke nærmere hvorfor og hvordan barn og foreldre blir kidnappet og fratatt retten til sitt familieliv av den politiske og offentlige forvaltningen i Norge.

   Og den norske politiske og offentlige kidnapper-mafiaen har selvfølgelig tenkt å fortelle at det skjer lovlig og fordi det er nødvendig og lovlig og til beste for både barna, foreldrene, besteforeldrene, sivilbefolkningen og verden.

   Hvor utrolig dumme tror de egentlig utsendingen fra Europa-parlamentet er? Og hvor dumme tror den norske kidnapper-mafiaen og dens dirigenter og medspillere seg selv det er lovlig å være?

   Dette blir Norges og verdens beste verste tragi-komedie!

   *

   John Terje Henriksen:
   Heldigvis vet delegasjonen som kommer sannheten om det offentlige norge - håper alle berørte blir konfrontert skikkelig for en gangs skyld...

   Egil Borse-Svensen:
   Jammen nå har jo administrasjonen snudd i offentlige ord og holdninger og da, kan de vise til hvor flinke de tilsynelatende er!

   Inez Isabel Arnesen:
   hva med en delgasjon av de som står i konflikt med barnevernet bør komme seg til EU parlamente.

   Mona Rodian:
   Bra de kommer, så er det muligheter for forbedring. Slik det fungerer nå, kan det bli lovløse tilstander.

   Rune L. Hansen:
   Det er lovløse tilstander for sivilbefolkningen, Mona Rodian. Det er bare den meget påkostede propagandaen og medspillerne til terror regimet og uvitende og indoktrinerte som forsøker å fremstille det annerledes. Og særlig de av regimet finanserte og utplasserte og utnevnte medspillerne. Mangt og meget kan sies om dette.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1382948135059445/

   Bjørgunn Larsen:
   Håper de får snakke med noen som har erfart myndighetenes oppførsel og råskap.

   Rolf Schou:
   Ja Rune, de skjønner sikkert selv, at de er sjakk matt, allerede på dette tidspunktet! Marius Reikerås og EU systemet, har nok satset på å få fortgang i child trafficking saken mot Barnevernet, får vi håpe. Får vi fortgang i det, så er manges liv, kommet opp i en helt annen situasjon. Dette er vi, veldig lettet og takknemlige for!

   Nina Kvamme:
   Skulle så gjerne ha vært fluen på veggen for få dette med meg........ noen som vet om det blir nevnt på tv2 nyheter i kveld?

   Lise Henriksen:
   Da er det bare å håpe på at de ikke er så naive og tror blindt på de da, som de fleste av befolkningen og politikerne gjør .

   Roger A Hansen:
   Jaggu på tide at noe skjer med BV

   Åse Margareth Vimsa Thon:
   BV er fullsatt av maktmissbrukere .......

   Rune L. Hansen:
   Forbrytere mot menneskeheten, som liksom ikke ser sine forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Men hvem kan berettiget benekte at virksomheten er en mangfoldig forbryter-virksomhet?

   Torhild Marie Hansen:
   Det er jo heller ikke Utsendingen fra Europarådet som er godtroende: det store også ubehagelige spørsmålet blir sikkert: Europarådet utsending har navn med garantert adr: til foreldre som barnevernet har fratatt barn ifra: eksempelvis noen av dem som Europarådet har gransket riktige informasjoner om: dersom dette skulle komme til å skje: hva har Barne Og Familiedepartementets statsråd da og forsvare seg med: løgner igjen holder knapt! Det skal smake bitter for nevnte departement! !!! <3 <3 <3 !!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1172365906223018/

   Ca Ga:
   Håper at det står folk på motside men ved side av eu råd som viser de riktige ting fram. Ikke at lurer og løgner blir hørt med sine gale løgn

   Rolf Schou:
   Menneske rettighets bruddene, er så mange og alvorlige, når denne staten blir konfrontert med dem, når EU rådet kommer i sammen med en hel delegasjon derfra, opp til Norge i dag, slik at problemene kommer nok til å stå i kø, for denne staten, antar jeg sterkt!

   Robert Steffensen:
   Folket må kreve at EU - parlamentet setter i verk straffetiltak mot Norge, foreksempel, slik som er gjort mot Russland for innvasjon av Krim--halvøya. Store taler og medfølelse har vi hørt nok av og trenger det ikke mer. Norge har ikke reagert på en verdensomspennende demonstrasjon mot Norge og dets BV, og som EU med forpliktelse må vektlegge for tilhørighet med mange millioner mennesker i flere land. -- EU,s behov for aksept for sin eksistensberettigelse står på spill. De som kommer, kommer ikke bare for menneskerettssituasjonen i Norge, men også for selv å overleve som union. Dersom EU ikke klarer å samordne sin politkk med EMD, så bør de nedlegge sine visjoner for Europa. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Anja Hereid:
   Tror vi plutselig på EU??

   Ca Ga:
   Du betaler for EU- hvorfor ikke ta hjelp immot?

   Anja Hereid:
   Jeg vil ut av EU.. hvorfor skal jeg ta imot blodpenger?

   Anja Hereid:
   Jeg tror ikke EU er imot handel av barn, drap og lemlestelse. Dette er skuespill... slik at folk skal få håp.. bare skuespill.

   Glynt Høiensahl:
   Demonstrasjon på flypassen den dagen mot Barnevernet?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/1411516612200938/

   Tor Helge Thorsen:
   Det er bare en medisin som hjelper mot disse satans justismordersvina og deres medløpere.

   Siv Gevoll:
   Vil tro at dokumentasjon med forfalskning av journaler på foreldre, barn og unge, med leger og psykiatrere og barneværnet tilstede. Vil tro at komisjonen kan få inn mer en nok dok/lesestoff fra foreldre. Som har opplevd denne uretten. Alt kan kjøpes for penger + etaten har egne leger, psykiatrere som hopper etter det barneværnet sier at dem skal skrive. Tenker ikke på konsekvensene for barna, begynn å undersøke om hvorfor så mange barneværns barn er på uføretrygd!? Gjenomgå deres journaler er di jukset med? I stedet for å sette unge friske ungdommer på trygd, send dem ut i arbeid, kansje vi berger flere som ikke havner på kjøret. Kjedelig for ungdommer bare å gå hjemme ;(

   Siv Hege Johannessen:
   Vurderte å se en dokumentar på Netflix i går om ett par som hadde adoptert ett barn fra Afrika. Den biologiske moren hadde aids. Men det adoptivforeldrene ikke tenkte på, var at de ville få problemer med barnet (noe de hadde fått) etter å har skilt barnet fra sin mor. Så den måten barnevernet gjør det på, er hvertfall ikke positivt for barna. Blir spennende å se hva som skjer nå

   Ingunn Storesletten:
   Låner

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1227376910632792/

   Hans Olav:
   Svaret er at de tror representanten er utrolig dum. Som Mark Twain engang uttalte: Alt du trenger for å komme noen vei i livet er tilstrekkelig arroganse og ignoranse. Det er dette hele den norske forvaltningen er tuftet på. Problemet vårt og problemet for Europaparlamentarikeren er at det norske folket er fullstendig forsløvet etter mange titalls år med dette voldsomme embetsverket. Som Hitler uttalte: How fortunate for governments that the people they administer don't think. Det er der vi er i Norge og det er derfor verken politikere eller folket vil bry seg det døyt om dette besøket. Trist med sant.

   Rune L. Hansen:
   Ja, alt av politiske offentlige grove forbrytelser blir forsøkt bagatellisert, fortiet, hemmeligholdt og applaudert i og av et terror regime. : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/1634848746823217/

   Kjell Selen:
   Vil tro back clash er stikkordet

   Mona Rodian:
   Håper de får sin velfortjente straff !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209540229757361

   Maktfordelings-prinsippet og menneskerettighetene.

   Lenge blandt folk, men i forskjellig grad i forskjellige tidsrom og steder, har det vært forståelse for at forvaltningsmessig makt for ikke å bli vilkårlig, forurettende og korrupt må ha begrensninger.

   Keisere, konger, partier, herskere, ledere, adel, eliter, instanser, majoriteter og minoriteter har på flere måter blitt forsøkt begrenset eller stoppet i sin utøvelse av makt.

   Virkemidlene for å stoppe forurettende makt har vært lovbestemmelser og kontroll-instanser som i prinsippet og i praksis skal ha nødvendig begrensende og stoppende makt.

   Uten å skulle bli en makt-kamp eller krig om makt som tilsidesetter eller forbryter seg mot loven.

   Derfor er det loven som skal bestemme og som skal ha makten. The Rule of Law, som det heter på engelsk. Prinsippet for lovlig - kontra ulovlig, lov og rett. Lex superior.

   Eller som det heter med litt ny gammel norsk: Med lov og rett skal landet trygges og bygges - og ikke av ulov og uvett blandet skygges og rygges.

   Derfor må loven være god, lett forståelig, nødvendig, rettferdig, hjelpende, solid, uomtvistelig, lovlig, tilgjengelig og alltid virkende.

   Og alt under loven være i samsvar med loven, for å kunne være lovlig.

   Viktigere enn noe annet er at representanter for den lovgivende og den utøvende og den dømmende makt alltid, fra øverst til nederst, er under og i samsvar med loven.

   Ethvert avvik fra dette er en forbrytelse og makt-misbruk.

   Både den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt må og skal alltid representere loven, folket og enkeltmennesket.

   Den selvfølgelige forutsetningen er at loven, lex superior, er virksom og effektiv. Og at loven kan og skal hjelpe absolutt enhver.

   Dette er det viktigste prinsippet for lovlig lov og rett.

   Menneskerettighetene er et lovens rammeverk og bestanddeler som tydeliggjør og forenkler dette, for å unngå ulovlig lov og rett.

   Menneskerettighetene er en kontrast til og protest mot alt av ulovlig lov og rett.

   Menneskerettighetene stadfester, lovbestemmer og begrenser enhvers uavhendelige forpliktelser, rettigheter og friheter.

   Menneskerettighetene fordeler makten og myndigheten i og for rettferdighet til enhver og alle. Både nasjonalt og internasjonalt.

   Menneskerettighetene skal og må straffeforfølge, reparere og stoppe alle former og uttrykk for ulovlig lov og rett.

   Kort sagt: Enhver av menneskerettighetene skal og må for enhver av enhver respekteres og sikres.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1383196745034584/

   Rolf Schou:
   Godt skrevet, Rune!

   Jarleolav Östhus:
   Men med ei Regjering som dr ivrer & Bomb- € r # !

   Rune L. Hansen:
   Bare så trist at det enda er så nødvendig å opplyse om slike selvfølgeligheter.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke stort mere enn 50 år siden Hitler-regjeringen angrep verden og siden Menneskerettserklæringen. Etc., etc. Og enda er det egoisme-politikk som preger så mange land og mennesker. Politikere og deres medspillere og akseptanter sin egoisme-politikk, nedprioriterende og neglisjerende medmenneskers og sivilbefolkningens behov og ve og vel, menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. På en stadig verre og farligere villvei.

   
---
---

   Norgespartiet, 17.02. 2017:
   https://www.facebook.com/Norgespartiet/photos/a.10151090297407833.449172.383011537832/10154508004437833/?type=3&theater


   Stortinget-i-dagens-Norge-201701.jpg


   *

   Frank Ugland:
   Neida, de er ikke folkevalgte, de er i fra gitte familier, grupperinger eller folk som har pissa de "rette" oppetter. Eksempel på avstand til vanlig oppfatning i folket; SP går fram på målinger fordi vi ser en mulig offisiell motstander til EØS/EU, hvordan tolker SP det? Joda; sentralisering kontra desentralisering!!! Faen og, og da kom jammen Borten Moe tytende fram igjen også.

   Steinar Engelund:
   De folkevalgte har aldri tenkt på folket bare egen vinning med noen unntak : ) ! 

   Tor Andreas Taftø:
   De er ikke folkevalgte, men partivalgte.

   Arne Våmartveit:
   Det er slutt på den tiden da dei på Stortinget hører på folket stem ikke på noen som er der i dag dei bryr seg ikke om folket

   Cate Nyvoll:
   ENIG.

   Tor Andreas Taftø:
   Det kan vanskelig fremstilles på en mere sannferdig måte.

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 20.02. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1226381220732361/

   Anette Bull:
   Har hørt at flere der ikke får ivaretatt sine menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Det er ganske så helt alminnelige i dagens Norge, Anette Bull.

   Magnar Inge Wisnes:
   Det er fryktelig ille at Norge - "verdens rikeste og beste land å bo i" - behandler folk slik.
   Jeg tor det er alt for mange "stolvarmere" uten noen slags form for empati som besitter stillinger hvor de kan utøve makt overfor andre som gjør det slik.
   Og jeg tror at mange av disse menneskene har et sterkt behov for å vise sin makt og følgelig så går det utover de svakeste i samfunnet som ligger nede med brukket rygg :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo også slik, Magnar Inge Wisnes, men samtidig også at forurettende politikere har tillaget regler og normer som er menneskeretts-krenkende og livs-ødeleggende. De neglisjerer og nedprioriterer menneskerettighetene og sivilbefolkningen, til fordel for sine egne ønsker og hensikter - som de stadig vil ha mere og mere penger og ressurser til.

   
---
---

   Per Einar Guthus, 22.02. 2017:
   https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10212583951902382

   Vanskeligheten rundt "Barnevernet"

   Dette med barnevern er svært komplekst. På den ene siden skal barna ivaretas, og beskyttes mot foreldre som utsetter barna for fare og overgrep. På den andre siden er barnevern INGEN eksakt vitenskap. Hva som er "god nok" foreldreferdighet, er ikke noe eksakt målbar norm, som man kan sette to streker under og være enige om.

   Det meste rundt barnevern, er og blir synsing. Derfor brukes også uttrykkene: Vi i barnevernet mener, -vi tenker , -vi tror, vi føler, vi hevder å ha grunnlag for. Hvis en far eller mor banker barnet, da er det enkelt, da er det ikke lov. Foreldrene er lovbrytere og straffbare. Men det er bare drøye 3,5% av sakene barnevernet fører, som er voldsaker mot barn. Men som mange tror tror er over 80% av sakene etter Christoffesaken i Andebu. En sak som har legitimert overgrep mot mange familier, etter frasen "Vi må ikke glemme Christoffer" En sak som nå er 12 år gammel.

   Hvis et barn blir missbrukt av sin far mor eller søsken, så er dette samme kategori, ulovlig, straffbart, men igjen bare rundt 0,5% av sakene som barnevernet fører. Men svært mange tror at dette dreier seg om 20-30% av sakene til barnevernet, etter de harde 80-årene, med "Maryann" og Bjugnsaken....Det handler om eksponering og fokus.

   Spørsmålet er og blir hva som barnet er best tjent med, som utfall av hva som er avdekket. Stort sett alle barn som er utsatt, ønsker at foreldre skal SLUTTE med det som ikke er bra. Ingen tvil om det. Men er barnevernets alternativ bedre? Er det helt sikkert at barnet ikke opplever overgrep i beredskapshjem/fosterhjem. Statistikken sier noe helt annet. Det er mange ganger høyere sjanse for overgrep og vold i fosterhjem.

   Er det noe som beviser at voksne som har gjennomgått et "Pridekurs", er mer rustet til å være foreldre enn de som har født barnet, og har de biologiske bånd til sitt eget barn? Hvis det er slik, hvorfor gis ikke foreldre i barnevernets søkelys dette "pride-kurset" som en del av et tiltak for å få foreldrene bedre skikket til å fortsette i rollen som omsorgpersoner for barnet/barna de selv valgte å sette til verden?

   For samfunnet er ikke eksakt vitenskap, ei heller barnevernets norm. For absurd nok, kan en mor som finner ut at hun er gravid, med alle rettigheter velge å drepe dette barnet hun bærer i magen, MEN kan bli fratatt dette barnet kun timer etter at barnet er født. Da har hun plutselig ikke lov til å "vise verden" at hun har ansvar og tar ansvar. Da er det plutselig, ofte barnløse fra barnevernet som overprøver moren og familiens vurderinger, og med krystallkulens treffsikkerhet, ser inn i fremtiden, og hvordan barnet vil få det. Lite tenker BV på, at barnet aldri hadde blitt født, om det ikke var for at mor hadde tatt vare på det, og båret det frem.......

   Så hva da med "Offentlig ansatte trues på nett", Er det greit?
   - Jeg tror ikke det er foreldre med barn i fangenskap hos barnevernet, som har lagt ut dette. Det tyder mer på betalte "nettroll", som med falske profiler, ønsker å fremsette foreldre med barn i barnevernet som ekstremister, og gale. Barnevern er tross alt en milliardindustri, der familienes barn er "råvarene" som sendes rundt mot betaling. Pengene blir ikke tilgjengelig om barna blir hjulpet i hjemmet. Barna må fjernes fra foreldrene, gjerne med makt, sik at foreldrene stigmatiseres så mye at, "alle skjønner" hvorfor barna ikke kan være hos dem. Politi, brukes gjerne for å få til dette. Varig plassering er svært lettjente penger, for dem som formidler fosterhjem. Det er enkelt for de "Ufrivillige barnløse" som savner barn så mye, at de er villige til å lyve mot barnas foreldre, for å få beholde barna videre. Dette er svært normalt.

   Stort sett alle anmeldelser mot ansatte i barnevern og tilstøtende tjenester blir henlagt av politiet, uansett hvor grove og godt dokumenterte disse anmeldelsene er. Fylkesmannen som er klageinstansen man retter klagene til, henlegger de aller fleste sakene, og blir det undersøkelse, så er foreldrene ikke "part i egen sak" dvs at om barnevernet har terrorisert en familie og foreldre, vitnet falskt og forfalsket dokumenter, så er dette en sak mellom fylkesmannen og barnevernet. Fylkesmannen anmelder aldri barnevernet på slikt grunnlag. Selv ikke om barnevernet har startet falsk sak, og forsøkt å ta barn som det aldri har kommet noen bekymring for. Barnevernet har på denne måten "Retten til å krenke" Straffeloven11te Kapitel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste. §§120-125 blir ikke brukt.

   Så hva da? I vårt samfunn er ikke det å bli fratatt sitt barn, regnet som straff i jussen. Selv om folket vil hevde at det er den største straffen man kan få. Som et par jeg snakket med sa. De hadde mistet sitt eget barn på Utøya, og senere ble fratatt sitt barnebarn, på ovennevnt grunnlag, (oppspinn og løgn). Det er mye verre med barnebarnet. Drapet kunne de forsone seg med lettere, enn å vite at barnebarnet var hos fremmede,uten beskyttelse annet enn i ord.....

   Så hva forventer egentlig barnevernets lakeier av reaksjoner, på deres handlemåte, væremåte, forfalskninger av dokumenter, falske gjengivelser av hva barna har sagt, falske vitnemål, planting av minner, og tilbakeholdelse av gaver, og nekt av samvær. Trusler, og hevn, om barn eller foreldre tillater seg mer kontakt enn hva som er oppsatt av barnevernet selv..............

   Jeg er mot vold, men jeg oppfordrer til en redelig debatt, og konstruktiv gjennomgang av:
   - Barnevernets rolle i samfunnet.
   - Reell klageadgang på barnevernets beslutninger.
   - Konsekvens av overgrep utført av personer i offentlig tjeneste.

   For en ting er å bli truet på nett, en helt annen ting er å bli truet i de lukkede rom, truet med barna som pressmiddel. Jeg har følt det på kroppen, jeg har hatt politiet på døren, jeg har vært i rettsalen etter falsk anmeldelse av Barnevernledern i kommunen (Jeg fikk medhold). Jeg har blitt forsøkt truet til taushet, som fullmektig,, og fortalt at om jeg ikke gir fra meg omsorgen for mine barn, ville de bli plassert i fosterhjem eller institusjon, og jeg skulle bare få restriktivt samvær.....(2x2 timer i året med tilsyn)...Jeg har blitt hentet av politi i Bystyresalen, hvor jeg var invitert av nestlederen.. Falsk anmeldelse fra kommunaldirektør og BV leder... Alt dokumentert, opptak og filmet. Så jeg vet hva det vil si å være truet av offentlig ansatte.

   Men aldri i livet, om jeg hadde villet gå ned på "Barnevernets nivå", å bruke de ansattes familie og slekt som pressmiddel.... Det er helt feil. De er like uskyldige, og skal vernes like godt som barn og familie av problemforeldre...

   Men som de fleste som leser hva jeg skriver, så er jeg ikke mot å eksponere de overgrep som enkeltpersoner innen barnvernet bedriver, da det ikke nytter å klage til hverken politi eller offentlig etater. Jeg har gått hele den veien, og fått medhold. Men hadde det noen betydning for BV? Nei, Hun som ble navngitt av fylkesmannen, for å ha brutt barnvernloven på det groveste, rykket opp i gradene i kommunen, og havnet i Rådmannens stab...og samarbeider med politiet...........................................................

   Offentlige ansatte trues på nett: «Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern»
   http://www.dagbladet.no/nyheter/offentlig-ansatte-trues-pa-nett-vi-gar-etter-hele-naere-slekten-til-alle-i-det-norske-barnevern/67108845
   Statsministerens kontor, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeiderpartiet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet involverer politiet.
   dagbladet.no|By Mina Liavik Karlsen

   *

   Per Einar Guthus:
   Det er heller ikke utenkelig at de som styrer i skyggene i barnvernet, bruker falske profiler til å fremsette trusler mot barnevernet, slik at barnevernet kan innta "offerrollen" Som Lenin sa: "Vil man ha kontroll over opposisjonen, vær opposisjonen selv"... Hitler fikk riksdagen i tyskland påtent, og slik at de kunne skylde på motstanderne...... Her i Norge har vi som eksempel denne saken:

   http://www.dagbladet.no/nyheter/antirasister-bygde-hoyreekstrem-organisasjon/63389266
   - Antirasister bygde høyreekstrem organisasjon
   Flere personer med bånd til SOS Rasisme bygde opp høyreekstreme Norwegian Defence League, sier tidligere styremedlem.
   dagbladet.no

   Per Einar Guthus:
   De fikk tydelig vis hjelp fra skjulte personer....

   http://www.dagbladet.no/nyheter/pst-agent-skrev-talen-min/64019127
   - PST-agent skrev talen min
   - Chris var med på å bygge opp hele NDL. Han har lurt meg trill rundt.
   dagbladet.no

   Hanne Kløvig:
   Der sier du noe ! Min Facebook er kapret tre ganger og to av sidene finner jeg ikke igjen! Alt av private bilder og utsagn er dermed på avveie! Og funnet fler manipulerte og falske mail skrevet i mitt navn! Gud vet hva da som finnes i barnevernets arkiver når de kan finne på sånt! Noe mystisk er det med hele min sak for hva har de brukt mot meg og hva har dem egentlig bevis for! Selv har jeg jo ikke funnet grunnlag på noe av det de hevder ! Som at jeg skal være psykisk ustabil, susidal, har jeg hørt dem si! De har tilogmed hevdet ikke har virkelighetsbilde og konjuktivt vansker! De snakker på en slik måte i saken som om dem har gjort meg evne veik! Men denne saken er bare lass med dokumenter, og ingen konkrete beskyldninger å retninger!
   B. Leder sier det har skjedd så mye i denne saken her! Mens jeg har vert så og si lenket til hjemmet har da saken skjedd bak min rygg! Og når jeg får 200 sider,saksmappe, fem dager før rettsaken! Med dokumenter jeg aldrig før har sett eller får mulighet til fremlegge bevis for sier det mye! HVEM ER DER SOM DET SKJER TING FOR DA I DENNE SAKEN NÅR JEG SELV IKKE HAR DELTATT ! Jo for fostermor og bv leder som kokkelerer en hel masse svada av usannheter til og fra hverandre i brev form!
   Ett brev var fra 2013 der hevder fostermor jeg hadde løpt rundt huset der og ropt å banket i vegger! Hun så meg ikke! Hun fikk ikke vekt mannen sin! Så han så meg heller ikke! Men fostermor hørte en bil.... Da måtte det være meg!
   Og i tillegg sier hun, en taxi hadde ringt, å sagt taxi til drammen er klar!!! Der blir umulig for meg forsøke rede ut,noe som skal ha skjedd snart fire år tilbake i tid! Ellers ville det jo vert lett finne den taxi ,og motbevis dette i så fall ikke var meg!
   Men sannheten er at dette er ren diktning og usant for skape dritt om meg! Og de har vert meget produktive på den fronten! De hadde greid seg meg halvparten!
   Nå kunne jeg derimot ha motbevist mye og det kom en telefon til meg forrige uke! En av informanter i saken for barnevernet ringte å innrømmer hun har lygd om meg i mange dokumenter å det var foster mor selv som dikterte det!!!
   HVORFOR KOM HUN IKKE MED DETTE FØR ! NÅ ER DET FOR SENT SAKEN ER OVER Å MIN DATTER BORT ADOPTERT! ER DET SÅNN DE SKAL LEGITIMERE FOR SINE USANNHETER DA! FOR LETTE EGEN SAMVITTIGHET FOR DE OPPNÅDD DET DE SKULLE NEMLIG SELGE MIN DATTER !PÅ USANNE OG FALSKE PREMISSER!
   Det er det som gjør meg fysisk syk og jeg blir stadig mer dårlig og saken tærer meg opp innvendig og ut! Nettopp for den ikke er sant!!!

   Cato Martin Jakobsen:
   Du skriver bare bedre og bedre.

   Liv Marit Bakke:
   "Alle som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune regnes som offentlig tjenestemann i henhold til straffeloven."
   Verd å merke seg. For hvis dette er riktig, SKAL åsså straffeloven gjelde andre veien. Det vil si dem paragrafer der disse offentlige tjenestemenn bryter straffeloven.

   Rune L. Hansen:
   Nevnte Straffeloven 11te Kapitel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste. §§120-125 er meget viktige lovbestemmelser, men er på ingen som helst måte de eneste lovbestemmelser i Straffeloven som også rammer offentlig ansatte. Mange andre av dens lovbestemmelser har til og med også konkret strafferammer for offentlig ansatte. Bare for å ha opplyst om det her nu. Iøvrig gjelder i det heletatt ikke Straffelovens lovbestemmelser med unntak for offentlig ansatte.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Nevnte Straffelovens 11. kap. starter ikke med § 120, men med § 110. Men det fremgår i det heletatt av Straffeloven at alle lovbestemmelsene også gjelder offentlig ansatte og forbrytelser i offentlig regi. Og også at det er en selvfølgelighet. Dessuten også at tillaging eller bruk av lovbestemmelser som ikke er i samsvar med folkeretten (inklusivt menneskerettighetene) er og skal være ulovlig. (Se blandt annet Straffelovens § 1 og 2:
   "§ 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger.
   Straffelovgivningen gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.
   Endret ved lov 19 juli 1996 nr. 57 (i kraft 24 juli 1996).

   § 2. De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser. Hvor intet modsat er bestemt, gjælder det samme om de strafbare Handlinger, som omhandles i andre Love, forsaavidt de kan medføre Fængsel over 3 Maaneder, Hefte over 6 Maaneder eller Fradømmelse af offentlig Tjeneste som Hovedstraf.")

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Bv følger ikke loven, hvorfor skal justismord-ofrene gjøre det da etter at de er blitt umyndiggjort og har opplevd at rettsvesenet er ikke-eksisterende..? Like mye som fornuften i offentligheten er ikke-eksisterende..! .????

   Per Einar Guthus:
   Jeg er ikke uenig i at det er snakk om justismord, og overgrep fra de offentlige. Men med en gang vi legitimerer borgervern og hevn uten grundig gjennomgang, da sprekker samfunnsboblen og vi har fullstendig kaos....

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Men den samfunnsboblen DIN burde jo sprekke fordi den kun fylles opp med mer verst mulig dritt for hver dag som går om den ikke sprekker.....! ???? Kaoset har vært et faktum så lenge BV har eksistert, og vi og barna lider grusomt pga dette selvsagt.....

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Per Einar Guthus ....

   Edel Marie Lervik:
   Takker og deler med innledende kommentar.

   Annika Williams:
   Har kjent på kroppen hvordan det er, Bv har forfulgt meg siden 19-84 det 85. Min ex var en av barneverns barna i Sandefjord som gikk ut i media tidlig ang forholdene på barnehjemmet og guttehjemmet! Han uttalt seg mange ganger i både de store og små avisene. Å det skulle vi ikke slippe unna med! Jeg har gått runde på runde med de, på falske anklager fra dem selv. Ikke 1/2 ganger men bortimot 8/9 runder : (  Alle gangene har de måtte henlegge sakene, men som du nevnte ALLE fra barnehage, skole, helsesøster, lege, famile, venner blir berørt å får historier fra Bv som ikke henger på greip : (  Så jeg syntes det er helt greit at folk får vite hvem disse menneskene er ! Å helt enig med deg at enkelt personer burde blitt straffet for sine handlinger. Selfølgelig ikke familien og barna dems! Håper virkelig at de kan stå for det som er gjort galt mot barn og foreldre å komme med en unnskyldning til folket . Kan de ikke innrømme feil, kommer ingen ting til å forandre seg. Å igjen ,Takk for at du er med på å opplyse alle feilgrep som blir hjort i dette landet! ! : )

   Annika Williams:
   Jeg sitter med følelsen av at de forfølger en hel slekt i mitt tilfelle : (

   Annika Williams:
   Å at det har foregått i generasjoner i pappans familie : (

   Knut-Helge Jacobsen:
   Den norske stat er i særdeleshet den største lovbryteren som finnes i Norge, og den er selvsagt godt beskyttet da den ER loven og utøver LOVEN!!!

   Rune L. Hansen:
   De er bare mennesker som er offentlig ansatt og har makt som de ulovlig og straffbart misbruker, Knut-Helge Jacobsen. De er ikke loven, men forbryter seg mot loven.

   Danuta Kozon:
   Dette skjer av avmakt. Så lenge er overgrep utført av personer i offentlig tjeneste ikke straffes og forbrytere og kriminelle går fri blir reaksjonene slike.

   Tore Sveum:
   Støtter dine vurderinger og resonnement !

   Danuta Kozon:
   https://www.oa.no/debatt/barnevern/forskning/barnevern-jeg-roper-et-varsko/o/5-35-385562
   Barnevern – jeg roper et varsko
   I løpet av de seneste årene har det poppet opp private firma som leier seg inn til barnevernet. Det kan være…
   oa.no

   Per Einar Guthus:
   Spørsmålet er også. Hva gir mest oppmerksomhet. Det å bli omtalt på en privat FB-side, eller å fremstå som OFFER som BV ansatt på førstesiden av Aftenposten på lørdagsutgaven?

   http://www.aftenposten.no/amagasinet/Offentlig-ansatte-hetses-grovt-og-henges-ut-med-navn-og-bilde-pa-nett-601945b.html
   Offentlig ansatte hetses grovt i sosiale medier: «Du må være en kald psykopat.»
   aftenposten.no

   Jan Aksnes:
   Skal ha meg ei sånn, slik at alle veit kva dei kjem til

    advarsel-bv.jpg


   Mona Benum:
   Å må levere anmeldelse til politiet, som er med bv på deres raid, blir vel vanskelig for dem å etterforske.

   Marit Bernhardsen Nijkamp:
   Bra innlegg

   Øivind Walther:
   Svaret er enkelt : Hvis barnet ønsker foreldrene tilbake og foreldrene ønsker barnet tilbake altså være sammen / ikke skilles så blir de som skiller , Skyldig i barnefrarøvelse , kidnapping , å stjele barn . NDP vil sende kriminelle i bv sammen med kriminelle utlendinger og politikere til Bouvetøya hvor de pålegges å bygge sitt eget fengsel sammen . NDP har nulltoleranse for kriminelle i denne kategorien der NDP ikke vil bruke skattemedlemmenes penger på disse . Så enkelt er det . Her er forøvrig NDP : Norges Demokratiske Parti NDP syns at Norge trenger et nytt sosialdemokratisk politisk parti som snakker om ting som gagner Folket . Norge har ikke sjangs i Verden hvis Du velger et av de gamle partiene i Norge da Verden ikke vil ha noe med Norge å gjøre lenger og vi står nå alene på det politiske verdenskartet . NDP syns at Demokratiet er bra nok som det er med unntak fra korrupsjon , svindel og kameraderi . NDP mener at Loven er det eneste som binder oss sammen til enighet og stolt forståelse av hverandre . NDP håper å overbevise Folket til å tro på og bry seg om at Demokratiets Lover sikrer samhold , stolthet , sannhet og frihet for alle i et grunnleggende rettferdig samfunn i Norge ved å utjevne forskjellen mellom rik og fattig hvor Selskaper skal være til for å dekke Folkets behov og øke skatt på formue og kapitalinntekter tilsvarende skatt på arbeid og inntekt . NDP fokuserer på Systemet , men ønsker naturlig nok å knytte NYE kontakter med Amerika , Russland og Europa , med suverene norske grenser som selvstendig Nasjon . NDP vil først og fremst sikre Demokratiets fremtid med Lover og Regler såsom at politikerne må jobbe FOR Folket ikke MOT , og ha Demokratiske egenskaper og øke respekten , tillitten og spesiellt frykten for Folkets Demokratiske System og Demokratiet . NDP vil stenge Stortingets dører med ansiktsgjenkjenning for politikere etter 4 år . Blir en valgt til Statsminister i denne 4 års perioden , får vedkommende 4 år til , så NAV . Har en oppholdt seg på Stortinget én dag over tiden tilsvarer én dag fengsel og én dagslønn tilbakebetales Parlamentet . Dette stopper korrupsjon , svindel og kameraderi . Har en ikke bygget sin bro i løpet av disse 8 årene , har en ingenting på Stortinget å gjøre . NDP vil at alle politikere returnerer ALLE stjålne midler fra Folket til Parlamentet og forfølges deretter . All makt til Folket . Lavere skatt til Folket . Miljø , økologi , klima , forurensing , gjenvinning . Nettavstemming . Rette feil . Gulrotpolitikk . Alt for Demokratiet ! Alle kan melde seg inn i NDP og avgi sin politiske stemme , ved å trykke på søkeglasset HER på Facebook og SØK : NDP2017 ( bilde av Stortinget ) og trykke Liker på Siden til NDP2017 . Velkommen Ombord . NDP impliserer på ingen måte godkjenning , samarbeid eller partnerskap med Facebook .

   Rune L. Hansen:
   Enhver har organisasjons-frihet i henhold til menneskerettighetene, men ikke for menneskeretts-forbrytelser. Det er lovlig med politiske partier som respekterer menneskerettighetene. Men det er ikke lovlig eller i samsvar med menneskerettighetene med offentlige politiske valg-ordninger hvor det stemmes på politiske partier, hvor alminnelig det enn har blitt.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke så meget nye lovbestemmelser som trengs i Norge, men respekt og sikring av hva som allerede er av lovlige lovbestemmelser. Det er der de offentlige forbrytelsene skjer.

   Rønnaug Johansen:
   Veldig bra skrevet .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1383669151654010/

   Oddvar Espegard:
   "Er det noe som beviser at voksne som har gjennomgått et "Pridekurs", er mer rustet til å være foreldre enn de som har født barnet, og har de biologiske bånd til sitt eget barn?"

   Kitty Oline Mogstad:
   Takk for at du deler din kunnskap og viten, Per Einar Guthus.Takk til deg også, Oddvar Espegard. Jeg må få lov til å legge til at trusselen angitt ovenfor tar jeg sterkt avstand fra, men dog gir den samtidig et signal om bristepunkter for enkelte mennesker.

   Oddvar Espegard:
   Takk skal du ha Kitty Oline Mogstad. Veldig godt beskrevet. Jeg er enig med deg.

   Bjørgunn Larsen:
   Er dette et "nett troll?" (bildet)

   Vidar Johansen:
   Jeg har forståelse for handlingene. Men jeg ville aldri synke like langt ned som barnevernet.

   Hans Tomter:
   Målet må ikke være trakassering eller lignende... Men tvertimot å ansvarliggjøre de som gjør en dårlig jobb og advare mot dem. Det kalles rettferdighet!

   Ronny Jacobsen:
   Den hærsens kjerringa manipulerer gjennom sin retorikk og setter fokus på de barna som virkelig trenger hjelp for å skygge over alle overgrep BV gjør. Nå må folk være lei av denne dama. Om hu gjenntar en løgn gang etter gang blir det ikke noe mere sannhet av den grunn. Får frysninger når jeg ser bilde av hu.

   Oddvar Wallstad:
   Barneværnet har kun seg selv å takk for truselsituasjon, barnetyveri med løgn manipulerin og konsturert problem når omfanget bli stort nok og info kommer ut til det brede lag så kommer reaksjon, og takk gud for at aksjonene til nå er kun verbalt. Vi får se ka di 8 saker i menneskeretten resultatet blir, men bli Norge dømt i alle 8 så skal samtlige i BV og andre offentlige tilsyn og værn finn annet arbeid omgående.

   Ronny Jacobsen:
   Heldigvis finnes det noe som heter KARMA, alt kommer i retur for de som har hærsjet med barn og foreldre uten grunn. Det kommer til å ramme som ei slegge !

   Oddvar Wallstad:
   Supert får tro du har rett.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. februar 2017: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius og noen antydninger til sne her ute i natt. Dus blålig tildels spredt lett skyet og slørete himmel og til omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring null grader utover eftermiddagen. De første sneklokkene her har begynt å blomstre i disse dager, men ingenting annet bortsett fra vinter-blomstrende Hamamelis (som lenge nu har blomstret) og litt til. Hvalpene har forsiktihg vært litt ute nu i de siste dager. Nokså mørkt og noe minus-grad omkring 19-tiden. Derefter mørkt med noe stjerne-himmel. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Mari Anne, 15.02. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1164065163719759/

   Tre mødre - ukjente for hverandre - samme skjebne

   Nei, dere får ikke ta det nyfødte barnet, sa avdelingslederen på føde- barsel. Dette til barnevernslederen, som ringte og sa at de ville ta babyen en time etter fødsel. Nei, sa avdelingslederen: Alle førstegangsforeldre har lov til å få prøve seg. Dette sier norsk lov.

   Den høy gravide unge vordende mor og far, jublet i sitt hjerte. De ville bli vernet. De skulle vise dem alle. Barnevernets argument var at mor skulle være så klønete at hun kunne miste ned barnet. Så ydmykende anklager.

   Fødselen kom. Et velskapt barn. Mor kom raskt i gang med amming. Barnet var fornøyd, sov og våket som normalt er. Foreldrene koste seg på barsel avdelingen og stelte sitt barn. Gjorde det alle andre foreldre gjør.

   22 timer etter fødselen, banket det på døren til foreldrenes enerom. Det kom inn fire politimenn. To uniformerte, to sivil kledde. I tillegg kom barnevernslederen i minikjole og høye svarte støvlettter. Det var en kald vinterdag.To av politimennene tok stilling utenfor i korridoren. Det var midt i visitt tiden.

   Mor satt med barnet til bringen og ammet. Barnet drakk melk og den fysiske nærheten, stemmene til mor og far var nær. Kaldt sa barnevernslederen, legg ditt barn opp i vognen her. Fosterforeldrene venter. Babyen skal i fosterhjem nå. Mor vegret seg og umerkelig strammet hun grepet om sitt barn, nærmere sitt bryst, nær inntil der barnet hadde ligget trygt i 9 måneder. Stemmen gjentok: Legg barnet ditt her i vognen. Mor fulgte ordre, handlingslammet. Far ba om å få si farvel til sitt barn. En av politimennene sa at de skulle få 10 minutt. Så tok de barnet. 22 timer etter fødsel også mot sykehusets vilje. Foreldrene fikk ikke vite hvor eller til hvem barnevernet ga barnet.

   Som erstatning for babyen, sa barnevernslederen: Se her er dokumentene, vedtaket. Dere har fire dager på dere til å sette dere inne i innholdet og forsvare dere i Fylkesnemnden. Så gikk de.

   I nærheten satt de vordende fosterforeldrene, fosterfar var da personalsjef i politiet.. Hans kollegaer sto vakt i korridoren. Ventet spent på et nyfødt barn. Babyen endret adferd og gråt ustoppelig i tre måneder i deres første varetekt. Så stoppet gråten i resignasjon. Hvem mener at ni måneder i mor sitt liv, ikke har betydning?

   Mor gråt høyt, ensomme hulk, tårer og gråt som flommet ut gjennom veggen og inn til siderommene, ut i korridoren. Det var fortsatt visitt tid. Stillhet, to hjerter som ble revet opp i fortvilelse Mor og Far. En sorg så stor denne dagen de tok hennes barn.

   En annen gravid kvinne hørte den fortvilte gråten. Hun ventet sitt barn hvert øyeblikk. Veene hadde begynt. Bekymringen tok henne. Enn om de tar hennes barn også? Medfølende tanker sendte hun til den ukjente moren. Tanker av omsorg, kjærlighet, medfølese og sorg. Lite viste hun at innen tre år ville de ta hennes barn også.

   Tre år fikk hun med sitt barn. En anonym bekymringsmelding fra en bekjent ble sendt til barnevernet. Den andre dagen var hun hos lege. Hun satt på venterommet, da hun ble oppsøkt av barnevernet. Vi tok ditt barn. Det skal i fosterhjem. Sjokkert tenker mor: Dette skjer ikke.... Mitt barn er hos sin bestemor. Senere bekrefter bestemor gråtende: De kom 6 politimenn og to fra barnevernet. De tok ham. Han skal bo hos henne som sendte anonym bekymringsmelding.

   Hennes livsglade barn, også bortført. Gråt, hjerter som brister, fornektende tanker, desperasjon: Hvordan tar mitt barn dette? Trøster de ham? Holder de ham inn til seg? Gråter han fortvilt ved en dør, for å uttrykke at han vil hjem til mor?

   Månedene går, første samvær: Mamma, de sier du ikke er min mamma, men bare en dame jeg fikk bo med en stund, at min mamma er henne jeg bor med nå. Mamma de stenger meg inne på et rom når jeg gråter...
   Hans mor ser endringen. Den livsglade guttens ansikt er fortvilet, utslitt, apatisk, forvirret. Ansiktet bærer alle de trekk, som foreldre håper de ikke får se med sitt barn. Trekk som vi forbinder med voksne og eldre mennesker. Trekk av sorg, håpløshet, panikk og vonde erfaringer allerede i en alder av 3 år.Erkjennelse av å ikke bli hørt, føle seg verdiløs. Identitetsforvirring. Hvorfor kan du ikke ta meg med hjem mor? Ikke gå fra meg! Mor gråter etter å ha blitt tvunget til å gå. Hennes to timer med sin sønn er over. Barnevernet unner dem ikke mer. En stund i lag mor og sønn. De kaller det samvær. De forlanger å være tilstede. Lytte , kommentere, senere journal føre.....

   I mellom disse to mødrene, samtidig på samme føde avdeling overværer en ansatt at barnevern og polit tar det nyfødte barnet med makt. Den ansatte ber politiet opptre mer diskre. Lite viste denne ansatte at om to år blir hennes fem barnebarn bortført. Fem barnebarn, alle bortført samme dag. Stillheten og sjokket. Tre dager går. Alle får komme tilbake. Fylkesnemnden fant ikke bevis for at omsorgsovertagelse var nødvendig. Glede i hjemmet, gjensynsglede og håp.

   Barnevernet godtar ikke å tape. Med hjelp bruker de 6 måneder på å samle nye argument. Gamle dokument letes frem. Historiske opplysninger uten betydning, for andre enn dem som forsøker å konstruere en sak. Så aksjonerer barnevernet igjen og tvangsfjerner tre av de fem barna. To skal foreldrene få beholde, mot at foreldrene skiller seg. Minstemann på 4 år blir lokket med i den tro at han skal på fly tur for første gang. En avstikker fra barnehagen.Hånd i hånd med en fremmed. For ikke å returnere.

   Tre mødre - ukjente for hverandre - Felles skjebne.

   *

   Kristian Dirdal:
   Alt for mange kjenner til dette,også vi som i all hast ble godkjente som fosterforeldre til vårt første barnebarn!

   Irene Hov:
   Godt skrevet.

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler dette <3

   Heli-Victoria Karn Tuverud:
   Veldig godt skrevet, kjente tårene kom! : ( : ( Her er grunnen til at jeg holdt mitt andre svangerskap hemmelig for alle, ettersom min første fødte har bodd i fosterhjem i 3år. Ingen fikk vite at jeg var gravid inkludert min datter på 9år. Miste jenta er 5 mnd nå å barnevernet opprettet automatisk sak som de henla etter kort stund.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154159790706875

   Høyesteretts egne ord:

   «Det er på det rene at norske myndigheter, etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt. 2010 side 396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger.»

   *

   Morten Kråkvik:
   Marius Reikerås, er dette hentet fra en rettskraftig dom av Høyesterett ???

   Marius Reikerås:
   ja

   Morten Kråkvik:
   Er det mulig å ta en utskrift av denne fra feks Lovdata??

   Steinar Kolnes:
   Har du denne HR dommen der disse ordene er hentet fra?

   Sveinung Vegsund:
   Denne dommen, velger vi å tolke oss bort fra.

   Rune Fardal:
   Hvilken dom, side?

   Anita Skippervik:
   Rt. 2010 s. 396 avsnitt 25

   Gs Allan:
   HR-2013-2425-U avsnitt 21:
   (21) Det er på det rene at en medlemsstat etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt-2010-396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger. Videre er det som allerede nevnt, klart at det er opp til medlemsstaten selv å avgjøre på hvilken måte den vil følge opp sin forpliktelse etter konvensjonens artikkel 46 til å etterleve EMDs dom. Av dette følger at det ikke kan utledes noen alminnelig plikt for medlemsstatene til å sørge for gjenåpning av domsavgjørelser for at reparasjonsplikten skal være oppfylt, jf. Rt-2010-396 avsnitt 26 med ytterligere henvisninger.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V1&2 Art 4:
   "5. Enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkel, skal ha rett til erstatning som kan inndrives."

   Menneskerettsloven V5&6 Art 9:
   "5. Den som har vært utsatt for ulovlig arrest eller annen frihetsberøvelse, skal ha rett til erstatning."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av de rettigheter.
   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom juridisk autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enslags rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse på vedkommende sine rettigheter og friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten unødig forsinkelse."

   Geir-Ole Isaksen:
   Men skjer ikke i Norge :(

   Kristian Valen:
   Vet ikke hva sak det gjelder, men min jenks oppfattning er dessverre: Utfodring er at Norske Myndigheter aldri vil gi seg og vil anke og anke (i mellomtiden lekke/insinuere div til etat vennligstillt presse som er skadende om personen hvis det når medias interesse), helt til vedkommende som er utsatt for dette ligger enten død av hjertestopp pga press/stress over årevis med kamp/ender opp på sosialen med alkohol/narkotika problem, tapt familie/hjem før evt siste innstanse i det hele tatt starter. Dermed så har "uthalings taktikken" som etater og myndighetene "vunnet" og saken blir skuflet vekk under teppet og ingen presse gidder å ta i det pga "det gir ikke klikk". De skal tappe deg mentalt, økonomisk, ryktemessig og personlig pga de kan ikke ha slik dårlig pr på seg. Som en modig politi etterforsker i Oslo Politiet skrev i forrige uke: "Det er skremmende å se hva som skjer, og folk skjønner ikke alvoret av dette før de har opplevd det selv."

   Steinar Kolnes:
   Og gjett hvem som fikk regningen for denne saken?

   http://www.aftenbladet.no/aenergi/Statoil-employed-judge-in-own-legal-dispute-63140b.html
   Statoil employed judge in own legal dispute
   aftenbladet.no

   Geir-Ole Isaksen:
   https://politisksnusk.wordpress.com/2017/02/20/dnb-hevner-seg-pa-kunder-og-misbruker-amk-sentralen-for-a-tvangsinnlegge-kunder/
   DNB hevner seg på kunder og misbruker AMK-sentralen for å tvangsinnlegge kunder …
   politisksnusk.wordpress.com

   Dag Øverland:
   Det sa du det. Akkurat sånn opperer "de".....flotte oppegående mennesker blir mistenkeliggjordt, sykeliggjordt og kriminalisert.
   Kun få har mot og kraft til å stå i mot.....noen har "guts" til å ta igjen....

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
  "DNB hevner seg på kunder og misbruker AMK-sentralen for å tvangsinnlegge kunder.
   På ettermiddagen ringer det på døren. Datteren lukker opp. Moren hører noen spørre om mamma er hjemme og går ut i gangen. Der står to ambulansepersonell. De sier de har fått en henvendelse fra Politiet om en bekymringsmelding for at hun er psykisk syk og trenger akutt hjelp. Kvinnen spør om det er DNB som har kontaktet politiet. AMK personellet bekrefter dette. Kvinnen ber dem med inn. (...)
   Man kan stille spørsmål ved om DNB trodde de ville kneble kvinnen, med og prøve å få henne tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Så synd for dem at kvinnen har en psykisk helse noen og enhver kan misunne. Slike ulovlige forsøk er noe av det groveste en kan påføre andre mennesker. Og dette ble begått av DNB. Muligens DNB ansatt Terje Dalseth fikk tilslag for dette av sin avdelingsdirektør Trine Lie."

   Tommy Ueland:
   Stå på f ikke gi seg

   Tommy Ueland:
   Å ha med seg folket å vise hva som pågår å vise hva systemet gjer så Ola normann ser hva faktiske forhold er å mangler

   Kitty Oline Mogstad:
   Det bra det kommer opp, hvis det ikke er rutiner for sånt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154159738561875

   I saken mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. Sverige av 20 desember 2016( brudd på EMK artikkel 13), sier Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) følgende:

   “Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order.”

   Altså er EMK artikkel 13 en GARANTI for at menneskerettene skal være tilgjengelig på nasjonalt nivå, og at innholdet i konvensjonene skal kunne håndheves.

   Så hvorfor gjøres ikke dette i tilstrekkelig grad Norge, når vi har forpliktet oss, herunder under Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter " ?

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Ja, vi trenger et utdannelsesløft for Norske dommere på spesielt dette område. Det jeg nå jobber med, patenter og varemerker, har vi også nylig tatt inn internasjonale lover, som i menneskerettsspørsmål. Der er det en sertifisering av de som skal kunne lovene, og des. 2015 var det kun 5 stk og ingen advokater som var sertifisert. Det vl si, som når det gjelder menneskerettigheter, at vi har rettsake rog byråkratiske avgjørelser oppad vegger og nedad stolper uten at jurister, advokater, dommere og bråkrater har den fjerneste anelse om hva de egentlig tar avgjørelser på grunnlag av.
   Problemet er at vi nektes rett til å diskutere dette i vikrige fora, om ikke de uvitende norske som heller aldri lærte dette på studiet, får hovedpresentasjon av egen boble og at kritikken kun skal sitte på bakerste benk.

   Vedic Seiersson:
   Det som trenges er å nå inn til de som sitter å forvalter lov og orden , å få de til å forstår at de er gjort til brikker i et råttent spill de egentlig ikke forstår fult og helt rekkevidden og allvåret i .

   Noralf Aunan:
   Det ble dessverre vesentlig dårligere kontroll med domstolene etter de ble selvstendige.

   Noralf Aunan:
   Vi bør nok lese dette innlegget på Lovdata:

   https://lovdata.no/artikkel/domstoler_maktfordeling_og_uavhengighet/1468
   Domstoler, maktfordeling og uavhengighet - Lovdata
   lovdata.no

   Rune L. Hansen:
   Meningen med maktfordelings-prinsippet og domstolenes uavhengighet er ikke at domstolene skal være uavhengige eller kriminelle i forhold til loven! Meningen er altså ikke å ha kriminelle domstoler eller dommere! Og heller ikke at de skal være lovgivende eller utøvende eller politisk makt eller myndighet! Mye misforståelser og vill-ledning blir forsøkt spredt om slikt.

   Noe rett og riktig blir sagt i artikkelen på Lovdata - dette:
   "«En Domare-Magt, självständig under Lagarna, men ej självhärskande över dem.» Denne formuleringen, hentet fra forarbeider til en av de svenske grunnlovene (den tidligere regjeringsformen av 1809 ), uttrykker på en elegant måte at domstolenes dømmende virksomhet skjer innenfor visse forhåndsfastsatte rammer. Domstolenes uavhengighet innebærer altså ikke at de kan gjøre som de vil. Domstolene er, som alle andre, bundet av Stortingets lovgivning. På denne måten bidrar domstolene, på sin måte, til demokratiet, og faren for vilkårlig maktbruk fra domstolene reduseres."

   Dessuten er meningen selvfølgelig heller ikke at Storting eller regjering skal kunne være uavhengige eller kriminelle i forhold til loven!

   Sannheten er så enkel og ukomplisert som at ethvert menneske (i eller utenfor den offentlige forvaltningen) fritt og gratis har og skal ha krav på kompetent å få straffeforfulgt og dømt ulovlige forbrytelser. Verre er det ikke. Men dette mislikes og neglisjeres av politisk og offentlig kriminalitet.

   Greta Solheim:
   https://lovdata.no/artikkel/staten__herre_i_eget_hus_grunnloven_og_verden_rundt_oss/1505
   Staten – herre i eget hus? Grunnloven og verden rundt oss -…
   lovdata.no

   Rune L. Hansen:
   Tydelig det, Greta Solheim, at det er mange politikere (også i Lovdata) som ønsker å være "herre i eget hus" - selv (og sine medspillere) være loven. De sprer mye falskhet, uforstand og forvirring med det som hensikt. De vil være makt og myndighet over loven - og ikke være makt og myndighet under loven. Med andre ord: de vil være kriminelle.

   De forsøker iherdig å bortforlare at makt- og myndighets-fordeling, under loven (lex superior), både nasjonalt og internasjonalt, fullstendig er i samsvar med både Grunnloven, menneskerettighetene og Straffeloven og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 8:
  "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   
Menneskerettserklæringen Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."
 
   Rune L. Hansen:
   Authoritarian breakdown -- how dictators fall | Dr. Natasha Ezrow
   This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Two thirds of the world lives under dictatorship, yet we know very little about dictatorship. How are dictatorships different and how significant are the differences?
   Dr Natasha Ezrow is a Senior Lecturer in Government at the University of Essex. She has recently completed a new book Failed States and Institutional Decay, and she published two books in 2011 on dictatorships. Dictators and Dictatorships is an introductory textbook and The Politics of Dictatorship is a research monograph on the duration of authoritarian regime types.

   https://www.youtube.com/watch?v=6ECTcaSXe1I
   Authoritarian breakdown -- how dictators fall | Dr. Natasha…
   youtube.com

   
---
---

   Aaron Edison, 19.02. 2017 via Parenting is a Civil Right!:
   https://www.facebook.com/groups/parentingisacivilright/permalink/597556107112267/

   IN TAKING A STAND FOR CONSTITUTIONAL RIGHTS,,,

   I RECENTLY FILED A COLOR OF LAW CRIMINAL COMPLAINT WITH THE US ATTORNEY GENERALS OFFICE IN WASHINGTON DC AGAINST FORMER JUDGE ANNETTE FANTASIA, JUDGE CONSTANCE THOMAS, JUDGE ROBERT A. WATERS AND ATTORNEY THEODORE DAVITIAN ALL OF WIRT COUNTY, WV WHO COLLECTIVELY CONSPIRED TO UNDER COLOR OF LAW MANIPULATE, TWIST, DISTORT, PERVERT AND REINTERPRET THE WV SAFE HAVEN LAW IN SUCH A WAY AS TO DENY ME MY RIGHTS UNDER THAT LAW,,,,
DEPRIVATION OF RIGHTS UNDER COLOR OF LAW
   SUMMARY:
   Section 242 of Title 18 makes it a crime for a person acting under color of any law to willfully deprive a person of a right or privilege protected by the Constitution or laws of the United States.
   For the purpose of Section 242, acts under "color of law" include acts not only done by federal, state, or local officials within the their lawful authority, but also acts done beyond the bounds of that official's lawful authority, if the acts are done while the official is purporting to or pretending to act in the performance of his/her official duties. Persons acting under color of law within the meaning of this statute include police officers, prisons guards and other law enforcement officials, as well as judges, care providers in public health facilities, and others who are acting as public officials. It is not necessary that the crime be motivated by animus toward the race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin of the victim.
   The offense is punishable by a range of imprisonment up to a life term, or the death penalty, depending upon the circumstances of the crime, and the resulting injury, if any.

   *

   Aaron Edison:
   IF YOU BELIEVE THE COURTS ARE MANIPULATING, TWISTING AND DISTORTING LAWS TO THEIR OWN ADVANTAGE IN AN ATTEMPT TO DENY YOU YOUR RIGHTS UNDER THE CONSTITUTION THEN FILE A CRIMINAL COMPLAINT AGAINST THE JUDGE WITH THE US ATTORNEY GENERALS OFFICE IN WASHINGTON DC. SIMPLY TYPE OUT YOUR COMPLAINT AND USE WHAT EVER EVIDENCE YOU HAVE ALONG WITH CASE NUMBERS ETC AND MAIL IT CERTIFIED MAIL TO THE US ATTORNEY GENERALS OFFICE IN DC.

   THEY WILL REVIEW IT AND IF THEY BELIEVE IT HAS MERIT WILL ASSIGN IT TO THEIR CRIMINAL INVESTIGATIONS DIVISION.

   Michelle Jacobs-Anderson:
   thank you but what does this do in the long run? is it a different option than filing a federal court case instead? as in does it end in a settlement or proof with a jury of your peers?

   Aaron Edison:
   It sends the criminals to jail where they belong. These folks bank on the rest of us being ignorant to the law. They have you believing that they are free from prosecution and covered completely by judicial immunity clauses when in fact they are not. If a public official violates your constitutional rights they can be prosecuted.

   
---
---

   Øystein Meier, 23.02. 2017:
   https://www.facebook.com/samfunnspartiet/posts/1239597519408959

   EN EPISODE HOS LENSMANNEN OG NAMSMANNEN

   Har i dag vært hos Lensmannen i hans rolle som Namsmann for å anmelde tjenestemenn ved Statens Innkrevingssentral for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Dette begrunnet med at de som profesjonelle aktører når det gjelder innkreving ikke har tatt nok hensyn til dekningsloven sine bestemmelser om å la nok være tilbake til skyldnerens livsopphold. Ekstra ille er det at kontoen som det er tatt beslag i er finansiert med penger som allerede er underlagt dekningsloven sine bestemmelser om utleggstrekk. At det tilfeldigvis var 29000 på min konto skyldes et tilført lån fra familie beregnet til å betale årsavgift på bil + noen bøter +ett skattekrav. Av dette har bøter og skattekrav høyere prioritet enn den fordring SI setter sin nidkjære ære på spill for å få effektuert. Noe de selvsagt også skulle besitte kunnskap om. Kan nevne at det dreier seg om ett studielån som startet å løpe for ca 40 år siden og som opprinnelig var på 146 000 men som nå pga renter har blitt til 1003000,- en million og tre tusen kr.

   Lensmannen ba meg om før jeg anmeldte SI om å skrive en formell klage da jeg ikke hadde orientert dem om min situasjon. Noe jeg syntes hørtes rimelig ut - selv om jeg hadde vært ute av stand til å gjøre det da jeg hadde vært bortreist en lengre periode.

   Etterpå så tok Lensmannen i rollen som Namsmann og ringte SI og spurte hva de mente med dette. 29000kr i beslag endrer ingenting det eneste som skjer er at i 2017 så blir rente-påslaget bare ca kr60 000. For så fra 2018 å stige årlig med 85 000. Det må da være lov å benytte sunn fornuft i deres utøvelse av skjønn - og jeg har jobbet med namssaker i over 30 år, sa Namsmannen til funksjonæren på SI.
Jeg blir å sende en formell klage og så anmelder jeg funksjonærene selv om anmeldelsen blir henlagt.

   Da dette er en opplevelse ikke bare jeg har hatt med overivrige statlige innkrevere ønsker jeg å vurdere sivilt søksmål mot SI da jeg mener at som ett minimum bør enhver borger som havner i klørne på det statlige innkrevings-apparat sine nidkjære tjenestemenn og kvinner - er at de vet at de møter mennesker/ funksjonærer som opererer innenfor sunn fornuft og dekningsloven bestemmelser.

   Vil bare nevne at denne humane og forståelsesfulle Lensmann/Namsmann heter Stig Haugen og er sammen med sine betjenter et levende eksempel på fordelen med å ha ett nærpoliti.

   *

   Elin Hofstad Paulsen:
   Der intet er og hente har selv keiseren tapt sin rett : ) 

   Johnny Jakobsen:
   Du har nå krav på livsopphold fra NAV, mener det er på 8000.- i måneden til mat...har selv kloa i ryggen fra de der ravnan...ønsker deg lykke til i livets rett... : )

   Rønnaug Storbæk:
   Vi har et flott nærpoliti. Syns det e fint at du fortell ke jæv de e.
   Lykke til med saken din forøvrig. ! ! ! 

   Anita Elinsdatter Klette:
   ! 

   Sissel Larssen:
   Enig med deg i dette, og flott du roser våre lokale politifolk ! ! 

   Henrik G. Thorsvik:
   det e no en helvetes ende...

   Ragnhild Tverå:
   Ønsker deg lykke til videre

   Henrik G. Thorsvik:
   På tide at staten å slutt å plag folk som ikke fortjen det, nå anna vil jo vær helt sinnsykt.

   Bente Skansen:
   Politiet har jeg ingen ting til overs for. Dem er noen pappskaller hele gjengen. Jeg fatter ikke hvordan dem klart å få det yrket de har. Dem kan jo ingen ting om loverket. Hverken dyrevernloven, å andre lover, å paragraffer. Å, det eneste de kan er å dra inn penger, å skrive bøter. Jeg satt fast politiet angående dyrevernloven. Så Politiet trenger ikke å få noe ros, men ris.!

   Gunn-Britt Angell:
   Lykke til i kampen mot NAV.

   Rune L. Hansen:
   Politiets og deres ansatte sin oppførsel (og også kompetanse og eventuelt falskhet) varierer fra sted til sted (og sak til sak, etc.), så det er også mulig til en viss grad å være heldig.
Men hva skal eller kan en gjøre med slikt i dagens Norge? La seg torturere, utplyndre, bli syk og drept? Eller finnes det alternativer - eller ikke? Øverst i alle instanser er det utplassert nøkkel-personer som garantert gir fanden i menneskerettigheter, menneskeliv og anstendighet, så hvor langt kommer en egentlig? Politianmeldelser, Straffeloven og menneskerettighetene blir fullstendig henlagt, fortiet og neglisjert. Slik er det altså i dagens Norge. Og hva med å gå rettens vei? Sivilt søksmål ble nevnt over her, men hva er egentlig et sivilt søksmål? Det er en sak mellom to private parter, men fremstilles av det offentlige som noe fullstendig annet i dagens Norge. Selvfølgelig for å narre flest mulig - også sånn sett. Og uansett hvordan så er hensikten (og konsekvensen) i dagens norske "rettsvesen" mildt sagt et risiko-lotteri og en videre utplyndring og et videre draps-forsøk. Og det vet selvfølgelig også både dommerne, politikerne, Statens Innkrevingssentral, NAV og alle relevante andre! Det er ganske enkelt den alminnelige praksisen, som oftest med seigpinsler, tortur, utplyndringer og utmattelses-taktikk gjennom mange livs-ødeleggende år. Regimet har gjort seg selv "uangripelig", hvor kriminelt det enn er.
   Og hvem troskyldig trodde vel på forhånd at det virkelig kan være slik? Og hvem blir trodd når det blir fortalt? Det hele blir bagatellisert og ledd av og bortforklart og grundig dekket over med falsk dokumentasjon og diverse manipulering. Det er dagens alminnelige praksis.

   Men hvor enkelt og greit og forebyggende kunne det være og skal det egentlig være? Ganske enkelt å politianmelde eventuelt først annerledes påklage enver krenkelse av enhver menneskerettighet og av enhver lovlig overordnet lovbestemmelse - og så at kompetent politi, påtale og andre kompetente instanser med mennesker automatisk, effektivt og gratis ordner opp i saken og eventuelt straffeforfølger og dømmer, efter de lovlige (og ikke ulovlige) lovbestemmelser og menneskerettigheter!

   Men det vil de med makt jo ikke i dagens Norge. Menneskerettighetene, Straffeloven, mennesker og prinsippene for lovlig lov og rett er enda fullstendig nedprioritert, neglisjert, bagatellisert, bortforklart og forfalsket i dagens Norge.

   Rune L. Hansen:
   Og jo mere perverst det blir, dess mere tilvandt det blir folket.

   Trude Wik:
   Folket på lensmannskontoret på Hemnes e fantastisk. Dem e jo vennan våres.

   Ole Freeman:
   også lurer noen på hvorfor Staten er imot kontanter.....

   Svenn Dahlberg:
   Løkka tel,stå på Øystein!

   Bjørn Terje Hansen:
   Godt skrevet. Stå på Øystein.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209550925384745

   Hvor blir det av den administrative lovlydigheten i Norge?

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
    2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Barnekonvensjonen, Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/664940250297188/

   Linda Håland:
   Her kan vi lære noe nytt Monica Brunner : ) : )

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. februar 2017:

   Ned mot 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Oppmot en cm sne ankommet tidlig morgen en stund. Dus lys blå himmel med sol og lite skyer utover formiddagen og eftermiddagen, med omkring null grader omkring 17-tiden. Mørkt med 2 minus-grader klokken 19. Jeg benytter tiden mens kidnapper-mafiaen faller også til å spre diverse relevant folkeopplysning, for å medvirke til et fortest og best mulig fall og for videre viktig nytte. Den politiske og offentlige mafia-virksomhet og dens indoktrinering og pervertering, ikke bare i Norge, har ødelagt og ødelegger utrolig mye og mange. Den må stoppes, fortest mulig. Mørkt, noe stjerne-himmel og 4 minus-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209555401496645

   Den viktigste folkeopplysning.

   Farligste og verste form for korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt, er å medvirke i å unnlate å kompetent straffeforfølge og dømme politiske og offentlige menneskeretts-krenkelser.

   Denne formen for korrupsjon muliggjør neglisjering, bagatellisering, fortielse og forfalskning av menneskerettighetene og offentlige menneskeretts-forbrytelser. Og stimulerer til mere og flere offentlige menneskeretts-krenkelser. Og til pervertering av samfunnet og verden.

   Dette er den farligste og mest smittsomme form for korrupsjon i verden, både nasjonalt og internasjonalt.

   *

   
---

   Rune L. Hansen, 24.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209560568625820

   The most important public enlightenment.

   Dangerous and worst form of corruption, both nationally and internationally, is to be complicit in omitting to competent prosecute and convict political and public human rights-violations.

   This form of corruption enables negligence, trivialisation, concealment and falsification of the human rights and public human rights crimes. And encourage to more and further public human rights-violations. And to perversion of the society and the world.

   This is the most dangerous and most contagious form of corruption in the world, both nationally and internationally.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209559593601445

   Et politisk barnevern - som er ødeleggelse av barn og foreldre ...

   Ikke et ord om at livet og fremtiden blir ødelagt for barn og foreldre som blir fratatt retten til sitt familieliv. Eller om torturen og utplyndringen og det at livet og fremtiden selvfølgelig blir umulig og uutholdelig og meningsløs og utrygg og umenneskelig for svært så mange. Hvor mange mennesker og hvem kan overleve særlig lenge eller bra (eller i det heletatt) uten retten til sitt familieliv? Hvem?

   *

   Rune L. Hansen:
   Er det mine barn eller dere andre sine barn de vil ha?

   Bodil Skoge:
   Ingen

   Bodil Skoge:
   Ingen kan bli lykkelig med en sånn syk og vanvittig ordning. De bryter jo loven på de fleste punkt!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1175448655914743/

   Jarleolav Östhus:
   Dær ' §t as minn syk - meLder seg ' isteden for & Møte menneskerettskomisjonen ! som Gjester Norge nå ₹_

   Anja Hereid:
   Ingen

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1385625571458368/

   Oddvar Espegard:
   Takk for den Rune L. Hansen: - ET POLITISK BARNEVERN - SOM ER ØDELEGGELSE AV BARN OG FORELDRE !! - enig! Men nå tror jeg kampen kommer sterkere, - de skal få kjørt seg!

   Knut Myrebøe:
   Enig: Det har tatt mange år, men Kakkerlakkene begynner nå å forstå at de kan bli utryddet. Det skal vi sørge for? Nå er Solveig Horne på vei tilbake til Kjøttdisken på Meny i Stavanger - og der er jo ofrene allerede døde! Vi skal ha livet tilbake og Kakkerlakkene skal betale dyrt!

   
---   
---

   Marius Reikerås, 24.02. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154162077396875

   Er det riktig at regjeringsadvokaten skal opptre som et privat advokatkontor, og kreve betydelige saksomkostninger fra enkeltpersoner om staten vinner? ( Staten vinner jo urovekkende ofte)

   Regjeringsadvokaten er jo fullfinansiert gjennom statsbudsjettet, altså så har allerede folket betalt regjeringsadvokatens utgifter gjennom skatteseddelen.

   *

   Kolbjorn Alstad:
   Utrolig, dette må det settes en stopper for! :O Han har kontor, sekretær og alt som hører med av et moderne kontorutstyr betalt av staten. Derfra driver han så en privat attåtnæring fri for kostnader. I tillegg påfører han ytterligere omkostninger til de som våger å saksøke Staten... Meget fordelaktig. I mitt neste liv skal jeg bli regjeringsadvokat.

   Helene Karlsen:
   Ja de har til salt i grøten!!!

   Dag Vidar Madsen:
   Får han doble utbetalinger, for samme jobb, så er dette å regne som grovt bedrageri.

   Vibece Bråthen:
   Definisjon grovt bedrageri/svindel trer i kraft når beløpet overstiger kr 100 000.
   Har nok gjort det for lengst for denne fyren her...

   Rune L. Hansen:
   Meningen er vel bare også sånn å skremme bort alle og enhver som trenger tilgang til lov og rett. Eller som tror de kan få det. Alle de som enda ikke har forstått at det får de uansett ikke. Både regjeringsadvokaten og dommerne, ja hele rettsvesenet, vil ikke la seg forstyrre av slikt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.02. 2017 via Politi-anmeldelsen shared Christer Bozan Johansson's post:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1247213875328370/

   Chefen för Gotlands Tingsrätt bekänner färg

   Allas rätt och få veta vart han står

   https://www.facebook.com/chris.johansson.16/videos/10209860383239520/
   -21:55 - 786 Views
  Christer Bozan Johansson
   21 February at 18:52

   *

   Kate Fure:
   jeg kan bare le..

   Rune L. Hansen:
   Ja, virkelig, meget morsom. :) Og tragi-komisk. Utrolig nok så er det jo slik det er, med samme molbo-opplegget også i dagens Norge, med samme slags dommere og rettsvesen som i Albania på sitt aller mest komiske. Bare kanskje enda verre. Ja, jo, egentlig enda langt verre. : ) : ( : ( : (

   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. februar 2017: 

   Omkring opptil 1 minus-grad Celsius det meste av natten her ute. Antydninger til sne og yr klokken 08. Derefter yr, vått, disig himmel og omkring 1 pluss-grad videre utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, vått, regn, yr og omkring 3 pluss-grader utover kvelden. Noe mindre nedbør sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. februar 2017: 

   Mørkt, vått og litt på pluss-siden Celsius her ute i natt. Opp til mere enn 5 pluss-grader og tildels noe blålig på en overskyet himmel utover formiddagen. Overskyet, tildels noe yr og 4 pluss-grader omkring 15.30-tiden. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 20. Mørkt, regn, et vind-drag og 4 klokken 21.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.02. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209572794571461

   Important excerpt from The Convention on the Rights of the Child (CRC) -

   "The States Parties to the present Convention,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".
 
   Art 4:
   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   Art 7:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Art 8:
   "1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
    2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity."

   Art 16:
   "1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
    2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

    Art 19:
   "1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
    2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement."

   Art 35:
   "States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form."

   Art 37:
   "No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

    UN, Implementation Handbook 3rd ed.pdf
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Art 16 p3:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.02. 2017 shared a link:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154166780781875 

   Fylkesmannen vil ikke slette diagnose: - Som et røntgenbilde
   http://www.tv2.no/nyheter/8942056/
   Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener det beste er at diagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter ikke blir slettet.
   tv2.no

   *

   Per Kristian Mathisen:
   Hvis nyere vurderinger bekrefter at diagnosen er feil, så er det svært uhensiktsmessig at den blir stående.

   Ottar Røyrbotten:
   Heilt einig, er den feil skal det slettas og rettas opp.

   Rune L. Hansen:
   De vet at det florerer med falske diagnoser i Norge og vil at det skal være slik. Og vet også at det er ulovlig og straffbart, men vil jo ikke innrømme det.

   Blandt annet Straffeloven § 166:
   "§ 166. Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   Sigbjorn Aase:
   Hu har aldri vært go i hodet.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Hun skulle ha opplevd det det selv.

   Torill Hammervoll:
   Sånn går det når udugelige politikere får så viktige verv! Dama var en katastrofe som samferdselsminister, og enda verre som Fylkesmann : (

   Sigbjorn Aase:
   Hu er udugelig. Bare prat å makt

   Britt-Jorunn Jensen:
   Hvorfor skal det være så vanskelig for "det offentlige" å innrømme feil, og å rette på???? Altfor mange uskyldige får lide fordi offentlige etater driter på draget!!!!

   Per Kristian Mathisen:
   Dette handler om makt-misbruk. "Å appellere til fornuften - er det største salg i luften."

   Britt-Jorunn Jensen:
   Dessverre viser alt for mange solemerker at du har rett i det, Per K. Mathisen.

   Odd S Flock:
   Lurer på hva denne vrangviljen egentlig koster statskassen. Ødelegger mensker som ellers ville vært produktive, og skaper livslange NAV klienter i stede...

   Per Steinar Sørå:
   Det må være Meltvedt kleppa som er psykiskutviklingshemmet når hun ikke skjønner at jenta er normal!!

   Lilliann Roppen:
   Hadde hun ment det samme om det var hennes barn/barnebarn som hadde fått feil diagnose? Tror ikke det! En diagnose kan også få betydning senere, om en feks. skal tegne en livspolise.

   Laila Molland Kvamsdal:
   Fy Magnill kleppa uprofesjolle gå i deg sjøl tenk litt på dine memenesker.

   Bjørg Mannes:
   Dette var pinleg, fylkesmann. Har du verkeleg rådgivarar som trur at intelligenstesting og røntgenundersøkelse kan samanliknast ?

   Torild Margrethe:
   Horribelt. Skam deg Kleppa, dette er uhørt, slemt og stygt! Hvem tror du at du er? Og en annen ting, de med ett handikapp, uansett hva det er, er ikke unormale! Da er det vel heller vi, som stempler oss som normale, som ikke er det. Det bevises jo her !!

   Haakon Olav Andreassen:
   Det makt arroganse som bestemmer over ditt liv ??? :)

   Per Edvard Akerø:
   Tåpelig.

   Sigbjorn Aase:
   Send henne reaksjoner på mld på Facebook. Hun leser de ikke, men ser iallefall at meldinger fylles opp.

   Odd Olstad:
   Av erfaring har nok fylkesmenn ikke rådgivere med nok kunnskap ettersom de bryter oftest Norske lover.

   Greta Solheim:
   Alle beviselige feile nedtegnelser i journal skal rettes opp. I motsatt fall kan pasienters liv i en akuttsituasjon være i fare, ved at helsepersonell da vektlegger feile nedtegnelser/diagnoser. Jeg har hørt mange uvettige ”unnskyldninger”, så som at å rette/slette nedtegnelser er lovstridig. Nei, det lovstridige er å nedtegne noe herunder diagnoser uten fnugg av sannsynliggjøring, for ikke å nevne i direkte strid med faktiske forhold. Dette strider mot lovstridig registerføring og dermed mot personvernet og EMK artikkel 8. Fylkesmannen plikter altså bl a å foreta en forholdmessighetsvurdering. Vedkommende bør klage til Datatilsynet.

   Fylkesmannens ”unnskyldning” viser at denne tydeligvis har mista "gangsynet" ved å sammenligne en vurdering som helt åpenbart strider mot virkeligheten (utviklingshemmet) og som andre har avvist, med et røngtenbilde som gir en konkret billedangivelse av virkeligheten.

   Greta Solheim:
   Jeg antar at i alle fall du Marius ser mønstret; at statens aktører her Fylkesmannen verner helsepersonell og tviholder på lovstridige journalnedtegnelser ved å nekte å rette opp/reparere feilen, akkukat på samme måte som dommere tviholder på rettsstridige avgjørelser, og nekter å rette opp/reparere feilene, jf bl a EMK artikkel 1 og 13. Jeg har dokumentasjon som beviser at ankeinstanser i stedet tildekker underinstansens grove feil og forsømmelser – for å verne domstolens prestisje på bekostning av en parts rettssikkerhet.

   Det å påstå usannheter i et offentlig dokument, og å tviholde på, nekte å rette opp og fjerne disse, og å ignorere bevis på at dommeres påstander i avgjørelsene strider mot faktiske forhold og rettslige realiteter, faller ikke bare inn under umenneskelig og nedverdigende behandling i strid med Grunnlovens prinsipper og EMK artikkel 3, men innebærer offentlig dokumentfalskneri/svindel. Og innebærer i seg selv overgrep/krenkelser - urettsmessige inngrep i en parts ufravikelige rettigheter, så vel som stigmatisering/ærekrenkelse, trakassering og knebling av ytringsfriheten.

   Der domstolene/dommere overhodet ikke har noen dokumentasjon for sine rettsstridige påstander/uetterrettlige beskyldninger i domsavgjørelsene, faller disse følgelig inn under injurierende påstander og ærekrenkelse av omdømme, som en har krav på beskyttelse mot, jf bl a Grunnloven §§ 96 og 113 og EMK artikkel 6. Stigmatisering og krenkelse av omdømme rammes av EMK artikkel 8.

   Jeg viser i så måte til at Norge ble domfelt i en svært prinsipiell sak av EMD den 4.10.07 (Cardenas-saken) for å ha stigmatisert parten uten å ha gått inn i realitetene, og det forelå følgelig en krenkelse av EMK artikkel 8.

   Som det fremgår av Ot.prp nr 51 (2004-2005) side 364-365 og Skoghøy, Tvisteløsning (2014) side 389, kan det kreves fastsettelsesdom for at rettslige karakteristikker om at en handling eller tilstand er ”ulovlig”, ”rettsstridig” eller lignende, da det/påstanden oppfyller kravene til tvistegjenstand - utgjør et ”rettskrav” etter tvisteloven § 1-3.

   Solveig Søbye:
   SKAMMELIG.

   Lill Gansmoe:
   Nå kan de faen meg begynne å teste disse tullingene som tester andre på hue og i rævva. Tror noen av dem er de som trenger mest hjelp.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Virker som om feil begått av dette systemet er uopprettelig . Noen ganger slår det meg at de må oppleve det selv for å forstå .

   Steinar Slettum:
   Ja jeg erindre noen røntgen bilder av Smelteit Skreppa på netthinnen, så det er fylkesmenn disse trollene blir når du tror du er kvit dem.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Det skulle vært dem selv med prøvelser de gir andre.

   Nina Kvamme:
   Fy faen for ei kjerring : ( : ( stiller herved diagnosen prestisjetung og litt til......virker jo som hvem som helst kan stille en diagnose ut fra synsing.......: ( : ( : ( 

   Eli Kristin Waagen:
   Det er bare og se på oppsynet på hu der megga hun elsker sin posisjon og gir intet til noen.  Hu e som kjærringa mot strømmen.

   Haakon Olav Andreassen:
   Husk at vi ikke lever i et Demokrati lengere , det er orsaken til at den ikke blir slettet :) Kanskje på tide å anmelde Norge for menneskeforakt av sitt eget folk ??? :)

   Gøril Irgens:
   Så lett det er å være ondskapsfull - bare fordi en kan! Hadde dette mennesket selv hatt et barn eller barnebarn i lignende situasjon, hadde hun gjort hva som helst for at det skulle bli rettet opp. Det er en stigmatiserede diagnose - bare det burde , om ikke annet, så av menneskelige hensyn være greit å rette opp. Hvordan kan de/hun leve med at dette kan skape store problemer for jenta i fremtiden? Er rasende over dette maktovergrepet!!!

   Inger Liabø:
   Jeg og : ( : ( : ( : (

   Bjørg Ellen Nibe:
   Så fryktelig. forfølger henne resten av livet med alt det kan gi av tragedier

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Og det er mange av de som er i samme bås .som må lide Pga. Diverse fagfolk sin uforstand.

   Bjørg Ellen Nibe:
   Ja,det er katastrofalt. : (

   Borghild Dorthea Dahl:
   Regjæringer følger ikke de lover dem setter på andre.

   Toril Holstad Kaatorp:
   I en sak som dette burde ikke bare diagnosen vært slettet. Det burde også vært satt inn tiltak mot den som stilte diagnosen.

   Tom Vivelid:
   Når det i ettertid av den stilte diagnoe er gjennomfør skoleresultater som sjøl etaten påstår skal være en umulighet med denne diagnose så SKAL dem som diagnotiserer under lupen.
   Meltveit Kleppa har jeg aldri hat sansen for.
   Å bremse i noen opplagte saker er fornuftig. Men denne damen følger en tråd som setter menneskeheten tilbake til steinalder. Sånne burde ikke innha stillingen som Fylkesmann. En stilling som forøvrig er et sted partikraturet insetter hverandre for å ivareta overskuddskjøtt fra Stortinget.

   Inger Liabø:
   Dette er rett og slett sjokkerende : ( 

   Sigurd Arne Møbius:
   Fy Fan for eit u-menneske. Finn i noen gamle avis utklipp. Hun lyste i bann alle "rævpulera" noe slikt skulle ikke Norge ha. Helt til hennes sønn sto fram som Homo, da ble dem plutselig bra mennesker.

   Toralv Tottleif Hellestø:
   Ja lure på koss det hadde gått om det va henna onge så va feildiagnosert...

   Marit Midtskogen Gulbrandsen:
   Fryktelig : ( syke kjerringa : ( : ( : ( 

   Elin-Madeleine Høhrbye:
   Det er mange talentløse psykologer som virkelig ikke burde satt noen diagnose i utgangspunktet....

   Arvid Hellestø:
   Hu der er ikkje kompitente til den jobber ,sko heller våre heima på kjøkenet ?????

   Selma Synnøve Ødegården:
   Disse som sitter og bestemmer over andre er for mye teoretikere. Ikke noe skjønn lenger.

   Solveig Søbye:
   Totalt firkanta.... Tragisk med sånne diagnoser som vil følge livet ut, og de vil bli brukt i mot når det passer av byråkratiet. Tror ikke de er klar over hvor stort ANSVAR de har de som dokumenterer, de kan fort ødelegge et menneskes liv i sin uvitenhet. : (

   Johanne Almli:
   HUNkan da ikke ha mye vett i knollen. Rart det går på RÆVA for Norgw??

   Trond Stenseng:
   Det et tydelig t egoet til disse som tar testene er av større viktighet en pasientene. Det viser også hvor lite flinke de er ril å rette opp åpenbare feil. Tenk at slike mennesker bestemmer over mange mennskers liv... Forferdelig..

   Inez Isabel Arnesen:
   Har virkelig en Fylkesmann mandat til å slette diagnoser? Er det ikke en medisinsk kompetanse som skal avgjøre dette?

   Solveig Søbye:
   Skulle tro det ja.

   Sigbjorn Aase:
   Hun kan pålegge det. Dette ansvaret ligger hos fylkeslegen.

   Ove Martin Kolnes:
   Når en fylkesmann ikke klarer å se forskjell på et røntgenbilde og en diagnose er det noe fryktelig galt et sted. En diagnose er en teori, en tolkning av hva man ser på et røntgenbilde. Et bilde (røntgenbilde) er en gjengivelse av virkeligheten. Selve diagnosen vil jo kunne forandre seg, fjernes, med tiden når man får andre øyne eller ny KUNNSKAP om hvordan røntgenbildet skal tolkes. Til og med et røntgenbilde er ikke hugget i stein siden det kan være feil med det eller nyere teknologi vil kunne gi et riktigere bilde av virkeligheten. Her ser vi en ny "jøklerud- sak". https://no.wikipedia.org/wiki/Arnold_Jukler%C3%B8 Denne saken er imidlertid langt mer alvorlig siden vi snakker om en ung jente med fremtiden foran seg.
   Arnold Juklerø – Wikipedia
   no.wikipedia.org

   Ove Martin Kolnes:
   en ting til.. å sette diagnoser på barn skulle rett og slett ikke vært lov. BUP vet selv hvor vanskelig og tilfeldig det kan være å sette diagnoser på barn.

   Ove Martin Kolnes:
   Kopierer inn fra wiki her bare for å minne alle på denne Juklerød var: "Da Juklerød ble utskrevet i 1985 ville han ikke fjerne seg fra sykehusområdet, fordi han ikke fikk fjernet diagnosen "uhelbredelig og alvorlig sinnslidende".
   Fram til sin død oppholdt han seg på sykehusområdet i telt og brakker, som en protest mot den norske psykiatrien.". denne saken skulle vært i grunnskoleopplæringen for alle og enhver.

   Jorunn Larsen:
   Der sa du det, diagnoser kan forandre seg da noen vokser det av seg og forstår ting eller lærer.

   Greta Solheim:
   Ja Inex, dersom det fremlegges dokumentasjon som beviser at diagnosen var feil, og den følgelig er svært belastende for vedkommende

   Anne Kjersti Bjørndal:
   hmm, Meltveit Kleppa er i det minste heldig at hennes barn fikk vokse opp i Norge, og ikke feks.Uganda, hvor man har andre meninger omkring menneskers seksuelle legning. Fra 'spøk' til alvor; hvor er logikken i at feildiagnoser skal bli stående ? Eller er det hun sier, at selv om man nå vet at jorden er rund, skal det allikevel stå at den er flat - som man først antok - men, at alle vet i ettertid hvem som hadde rett vs.feil ?

   Monique Struve:
   Moralen må da være: ALDRI OPPSØK HJELP fra våre myndigheter! Det at du i det hele tatt uttrykker svakhet og søker hjelp vil kunne bli brukt mot deg resten av ditt liv til grove maktovergrep fra myndighetene! klar deg sjæl!

   Else Brit Pettersen:
   Alle de overgrepene som det offentlige står for, fatter ikke at folk bare sitter og ser på. Noen skriver klager. Men hjelper det?

   Trond Stenseng:
   Det store spørsmålet er vel hvordan kan man sette en slik diagnose uten å være 100% sikker.. Problemet er vel ikke først å fremst at denne diagnosen blir stående. Til tross for at det kan bli noen små problemer. Men alle de andre diagnosene som aldri skulle bli satt. Som får kan få store konsekvenser for de menneskene det gjelder.
   At mann ikke har større respekt for at feil kan forekomme og at denne vurderingen ikke er akkurat er nøyaktig som 2+2 er 4.
   Var personen syk når testen ble tatt. Sliten osv..
   Såvidt jeg forstod så ble det bare tatt en test..
   Dette sier mye om hvordan Norge kvalitet sikrer slike diagnoser. Det er nok emd en feil og så blir det en feildiagnose som er svært alvorlig for dem det gjelder. Hvorfor er det ikke to foskjellige miljøer som skal komme til samme konklusjon...

   Tom Vivelid:
   Når det i ettertid av den stilte diagnoe er gjennomfør skoleresultater som sjøl etaten påstår skal være en umulighet med denne diagnose så SKAL dem som diagnotiserer under lupen.

   Meltveit Kleppa:
   har jeg aldri hat sansen for.
   Å bremse i noen opplagte saker er fornuftig. Men denne damen følger en tråd som setter menneskeheten tilbake til steinalder. Sånne burde ikke innha stillingen som Fylkesmann. En stilling som forøvrig er et sted partikraturet insetter hverandre for å ivareta overskuddskjøtt fra Stortinget.

   Benedikte Magnussen:
   Dette legger opp til at folk ikke tør å oppsøke hjelp og utredning. Det samme gjelder innsynet i journaler barnevern påberoper seg. Systemsvikt i folkets disfavør i deres sårbare situasjoner.

   Synnøve Hanssen:
   Norge har lang kompetanse på trakassering av sine egne, ikke lenge siden lobotomering og sterilisering var daglig kost, og no er det barnerøveri. Har tenkt på all ungdoms-psykiatrien,hva vil skje senere i livet når de blir klar over sine "såkalte" diagnoser som er satt mer eller mindre tilfeldig virker det som.

   Torild Margrethe:
   Vet dere, til mer jeg tenker på, hvordan vi blir behandlet, av både Kleppa, og alle de på toppen, de såkalte " bedrevitende " som utalelser seg, og analyserer, oss, som om de er topp utdannet ,som leger, psykologer og andre i instanser, skal sitte og avgjøre ett enkelt menneskes liv, er så jeg blir helt : (  i toppen!! Om ikke Kleppa sletter denne diagnosen, er hun faktisk med på, og ødlegge ett ungt menneskes liv, fy for en bør, det må være og bære. Skal vi, virkelig bare sitte og godta all den urettferdige behandlingen, den riv ruskende gale behandlingen?

   Ole Henriksen:
   Det er på tide at fylkesmennene får sin diagnose. Slik enkelte uttaler seg er det armert betong i mellom ørene på dem.

   Andreas Kragseth Hansen:
   Idioter

   Else Brit Pettersen:
   Psykopater?

   Anne Karin Tetlie:
   Grusomme mennesker : (

   Inger Marie Kyle Frogner:
   Mennesket er et vesen som former og formes av den kontekst og de følelser som mennesket har vært en del av ,foreksempel barnehage og skole , utviklings traumer , sårbarhet /er og vennskaps relasjoner, mer eller mindre passende opplæring og ikke minst ,de følelser som til enhver tid skapes hos barnet n&