----- Denne side: db201701.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Januar 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. januar 2017:

   Mørkt, vått, regn, yr og omkring 2 til null grader Celsius her ute i natt. Lite skyet, solen fra lavt i sør og 1 pluss-grad omkring 12-tiden. Videre også omkring 1 pluss-grad. Mørkt, noe stjerne-himmel og null grader klokken 18. Med 1 minus-grad omkring 20-tiden. Omttrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209090130145152

   Det beste, mest nødvendige og viktigste ønsket for det nye året, 2017.

   At forståelsen for menneskerettighetene og efterlevelsen av de i den offentlige forvaltningen i Norge får et konsekvent gjennombrudd i det nye året.

   Nødvendigheten av dette er enorm - og de positive konsekvensene vil være enorme. Både i og utenfor Norge.

   Hittil er det mange som tror seg å vite hva de er eller som forfalsker hva de er, med meget katastrofale konsekvenser.

   Menneskerettighetene skal ikke kunne forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres.

   Enhver av menneskerettighetene er og skal for enhver være umistelig.

   Derfor er det helt nødvendig at enhver mulig eller tilstedeværende menneskeretts-krenkelse kompetent straffeforfølges og repareres.

   Og at viten om at dette er enhvers medmenneskelige lovforpliktelse blir forstått.

   Dette må og skal skje!

   Og må vi flest og best mulig være fullstendig og helhjertede konsekvente i forhold til!

   Uten er det svik, lands-forræderi og kriminalitet!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154247692393785/

   Bertil Sandström:
   Man utnyttjar de mänskliga rättigheterna som text i det här landet,,men att skryta över dessa rättigheter o inte följa dom är ju rent skrattretande..vilket är väldigt vanlig i landet Sverige..man missbrukar ordet..orden...man missbrukar använder ord som saknar innebörd o betydelser i samhället..man skriver så vackra fagra budskap i alla möjliga offentliga dokument om både trygghet välstånd tillit o hälsa..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209090469793643

   Red. Gilje i Dagen og Naustdalsaken

   Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.12.2016

   Å lese redaktør Gilje i Dagen 28.12.16 om "Fem barn i Naustdal", er direkte pinlig. Særlig når en leser med tidligere sjefsred. i Dagen Arthur Bergs prinsipielle, tankeklare og velorienterte penn i tankene.

   La meg ta et eksempel, men først Giljes innledning. Han skriver om sin opptreden i konferansen mellom 700 evangeliske kristne i Polen hvor bl.a. Naustdalsaken ble diskutert. Han skriver: "I panelet sammen med meg satt det blant annet en ungarer som påpekte at selv ikke kommunistene tok barna fra folk. Norge ble fremstilt i et nokså dårlig lys, og min rolle var en variant av "djevelens advokat".

   Min kommentar til dette er at ungareren nok hadde forstått saken langt dypere enn Gilje. Han hadde tydeligvis forstått i hvilken ideologisk avgrunn denne politikken hadde oppstått. Psykolog Salvesen som la fram saken - betegnet den som "hjerteskjærende." Og en pastor omtalte den i Romania som at saken vitnet om en endret "virkelighetsforståelse" i Norge. Og det gikk nok på selve skaperordningen som er inntatt av hedenske ideologier hvor ekspertisen i dag hevder at "barna ikke hører foreldrene til, men fellesskapet og staten". I den anledning skrev jeg en artikkel som spurte: "Har staten livmor", altså en mor som skaper og føder liv - for å minne om det Guds biologiske fundament i familien.

   Videre skriver Gilje om saken som har fått sin egen "dynamikk, ikke minst p.g.a. familiens forbindelser i rumensk pinsebevegelse - - - - og store kontaktflate i USA". Det er jo også en måte å si det på. Saken er at en jurist i Sandefjord omtalte dette som at redningen for Norge syntes å komme fra utlandet - nettopp med bakgrunn i denne saken. Bvt. i en svært "rød kommune» (i flg. Ystebø) - var uheldig og "gapte for høyt" i den kampen de førte mot denne familien og deres tro. (Besteforeldrene i Norge I Dag.) Den nevnte advokat, Erik Bryn Tvedt, i Sandefjord, avslutter slik i Aftenposten 29.07.2016: «Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket var riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre – og det kan vi takke utenlandske medier for!»

   Og så skriver Gilje noe lett tøvete om kulturforskjeller og om å stole og ikke stole på myndighetene. Nå er det en del av oss som har erfaring med myndigheter både i Norge og i flere andre nasjoner - og det står nå så ymse til både der og her i Norge. Så dette er utenomsnakk. Saken dreier seg om hva myndighetene gjør mot en familie med 5 barn som spres på tre forskjellige steder, endog et diebarn hentes i mørke av 3-4 politifolk og 2 sosialarbeidere, og mora måtte pumpe melk og levere til barnet! Jeg slutter meg til Salvesen: hjerteskjærende. Andre rumenske foreldre tok barna sine og flyktet fra området. (dokumentasjon fra en forkynner derifra)

   Gilje synes at "det skal ha funnet sted demonstrasjoner i ufattelige 20 land rundt i verden mot det norske barnevernet." Det var forøvrig på 64 steder og med masse underskrifter i USA. Så fortsetter Gilje med å skrive "har ganske mye av retorikken, særlig den som befinner seg langt unna Norge (siktes antagelig til advokat Costea og hans 102 jurister, min anmerkning), båret preg av lite kjennskap til norske forhold." Det skal ha gjort det lett for Norge å avvise det. Igjen et merkelig forhold til juss, norsk lov og internasjonal lovgivning. Dette er prat og ikke konkret henvisning til foreldrerett, religionsfrihet og internasjonale menneskeretter som Costea også viste til. Det synes absolutt som om disse juristene skjønner seg adskillig bedre på norsk og internasjonal RETT for foreldre o.a. menneskeretter enn redaksjonen i Dagen. Dessuten har både BBC og representanter for familien besøkt rådmannen og Dep. i Norge uten særlige resultater - rimeligvis - for Norge og Sverige er de land i Europa som har kommet lengst på avveier i familiepolitikken på dette området. Det vil nå bli gått grundig etter i sømmene av Europa-rådet hvor en parlamentariker støttet av 11 andre nå har meldt saken. For Menneskerettsdomstolen i Strasbourg reises det nå 7 saker om norsk barnevern - og Norge har bundet seg til div. internasjonale konvensjoner. Så det skal bli interessant å se hvordan de vil sno seg ut av det i den norske rettssaken i januar mot foreldrene.
   Uansett vil den "humanitære stormakt" som Norge og UD (med Nobelpris og fredsmeklere) har brukt millioner på å profilere Norge med - få kraftige riper i lakken - og i mens flykter foreldre og barn fra Norge hvor Bvt. arbeider til "barnas beste" på et høyst tvilsomt humanitært rettsgrunnlag.

   http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2016/Red._Gilje_i_Dagen_og_Naustdalsaken-29.12.2016.htm
   Red. Gilje i Dagen og Naustdalsaken.
   Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.12.2016 Å lese redaktør Gilje i Dagen 28.12.16 om "Fem barn i Naustdal", er direkte pinlig. Særlig når en leser med tidligere sjefsred. i Dagen Arthur Bergs prinsipielle, tankeklare og velorienterte penn i tankene. La meg ta et eksempel, men først G...
   kommentar-avisa.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2017 via Menneskehandel Norge, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1080554805387525/

   Strafferammen for den virksomheten de "kritiserer" og "opplyser" om er inntil 30 år fengselstraff.

   Helgeintervjuet: Thomas Ergo kan ha endret barnevernet i Norge.
   http://www.aftenbladet.no/kultur/Helgeintervjuet-Thomas-Ergo-kan-ha-endret-barnevernet-i-Norge-536345b.html
   For Aftenbladets vedkommende var 2016, blant mye annet, Glassjentas år. I 2017 vil forhåpentligvis flere barnevernsbarn merke en forskjell.
   aftenbladet.no

   *

   Hanne Kløvig:
   Her banbles der om at han har forandret barnevernet! Det er vel å bra for det må forandring til! Men barnevern er strengt tatt gammeldags og avleggs! Man vet nå bedre enn på 1800 tallet at barn skal være med sin familie å ikke kjøpes formpenger! Legg ned hele dritten og bruk milliarder til noe godt! Staten vokn opp eller gidder dere ikke! Dere kan forandre barnevernet i morgen den dag! Dere er folkevalgte å kan ta selvstendige avgjørelser eller folke avstemning!!!!! Fort før fler av våre uskyldige barn dør eller lider mer!

   Rune L. Hansen:
   Politisk og offentlig organisert kriminalitet er lønnsomt for veldig mange, Hanne Kløvig, så lenge den ikke straffeforfølges og stoppes.

   Rune L. Hansen:
   Jukser vi med loven (og prinsippene for lovlig lov og rett), så svindler vi på samme måte som de som fra før av gjør det - og er ikke stort bedre.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. januar 2017:

   Mørkt og omkring 1 og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvit dag her ute, flere cm med ren, hvit sne ankommet, med omkring 1 minus-grad og uten nedbør mot 11-tiden. Hvitlig himmel, gradvis ispedd noe blålig og skyet utover eftermiddagen. Mørkt med omkring 1 minus-grad utover kvelden. Tildels med noe mere sne utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209095681403930

   Fra Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)

   Art 19:
   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   *

   
---
---

   Janne Michelle Svensson, 02.01. 201 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1329874463700146/

   Hva er egentlig barnets beste!!? (Ifølge barnevernet) Det spørsmålet har jeg stilt meg mange ganger.

   Jeg trudde kjærlighet, omsorg, og trygghet, og en stabil oppvekst sammen med sine biologiske foreldre var barnets beste.

   Det er ikke alle foreldre som kan ta vare på barna sine, å de dømmer jeg ikke, men er lov å få hjelp uten å Mista barna sine. Barnevernet skal være der å hjelpe, ikke stjele uskyldige små barn rett ut av armene på foreldre!! : (

   Jeg har bodd i fosterhjem siden jeg var 2, å er idag 21. Jeg har enda ikke fått vist hvorfor jeg ble tatt fra biologisk mamma. Jeg har spurt saksbehandler, men hun skjuler det!
   Jeg har gang på gang blitt svikta som ungdom av min egen saksbehandler. Jeg ropte om hjelp, hun verken så meg eller hørte på hva jeg hadde å fortelle.
   Har barnevernet gjort jobben sin her, nei!

   Når barnevernet har grepet inn, å tatt barn der de har det bra, å satt hos fremmende folk, så gir de f""" i hvordan det går med livet til de senere. Det er ikke så farlig hvis de tar selvmord fordi de ikke trives eller de savner foreldrene sine, det driter barnevernet i, det er sikkert bare et barn mindre bryderi for barnevernet! Barnevernet eier ikke følelser, de er så kalde innvendig.
   Ekte kjærlighet til barn/ungdommer kan de ikke eie!! : (

   Barnevernet skylder på oss foreldre om vi kan feile noe, å at vi må gjennom tester, pskolog timer. Om vi sliter med angst, sitter i rullestol, økonomisk problemer, mye mer, er ikke vi vanlige mennesker, som har like stor rett på å leve å få en sjans som alle andre, alle mensker sliter med noe, alle fortjener en sjanse uansett! De som har gjort et mord, de soner straffen sin å kommer ut igjen, til og med de får en ny sjans å leve og vise hvem de er! Men oss foreldre er et 0!! Fy ''"" : (

   Alle er like mye verdt uansett!

   Men hva med de ansatte i barnevernet selv, er de så mye bedre!? NEI! De burde å blitt skjekka oppi hode, for de feiler det mye!!

   *

   Jens Marton:
   ... Barnevernet vil ikke barnets beste, de har andre mål. Det virker varierende hva akkurat målet er men de ødelegger iallefall barn slik de driver på. Fengselstraff lik den kidnappere får når de gjør "feil" er egentlig eneste løsning for slike monstre, eventuelt dødstraff når de bevist gjør dette med vilje. Jeg har alltid i mitt liv værdt imot slik straff men barnevern gjør slike tydlige bevisbare feil når sårbare barn er involvert at det ikke er håp for barnevernansatte i vårt samfunn.

   Frode Skibrek:
   Hvis saksbehandler skjuler sakspapirer / årsak for deg,ville jeg gjort det enkelt. Jeg antar at du er over 18 år ? I såfall har BV PLIKT til å gi deg innsyn i alle papirer om deg.

   Alf Magne Henriksen:
   Dem skjuler og kaster det som ikke smaker dessverre.

   Unni Laupstad:
   Hun skrev at hun var 21 så her er det begått grove feil. Hvem kan gi henne gode råd i saken her? Viktig at klagen går til rette instans. Håper noen kan hjelpe !

   Siv Tonje Halvorsen Walde:
   Vil tru at fylkesmannen må være riktig plass å klage på bv.

   Anne Kathrine Amundsen:
   Du har rett til innsyn i saken din , kontakt bv og si du vil ha alle dokumenter. Ikke ha flere diskusjons med de og de ikke gi deg dem. Kontakt fylkesmannen.

   Frode Skibrek:
   Spørsmålet her er hvorvidt hun er over eller under 18 år gammel.

   Malin Alice Wanvik:
   Står i innlegget at hu e 21:)

   Anne Kathrine Amundsen:
   Det er sant, er hun over 18 år, så kan hun få de, men bv er ikke så villig til å gi de ut, derfor ikke ha en diskusjon på det, send en mail til de og si hva du ønsker med kopi til fylkesmannen. Bare et godt råd. Bv må holde seg til loven med vi vet at de ikke gjør det.

   Line Sandbæk Hansen:
   Send klage til fylkesmann om att du ikke får alle dokumenter i saken og att de skjuler det for deg

   Olav Have Holm:
   Og neste klagetrinn er Sivilombudsmannen hvis ikke fylkesmannen er til hjelp. Og hjelper ikke fylkesmannen er det større sjanse at Sivilombudsmannen vil være til hjelp. Og blir man på lavere nivå vant til at vedtak blir omgjort på høyere nivå vil man bli mer tilbøyelige til å gi skikkelig innsyn ved første begjæring i de fleste tilfeller.

   Olav Have Holm:
   Problemet ligger nok i stor grad i dårlige lærekrefter der barnevernspedagogene utdannes (høyskolene) i tillegg er pensumlitteraturen/lærebøkene for dårlige og har for lite omfang. Hadde vi hatt den samme elendigheten i legeutdannelsen hadde vi i dag sliti med leger som behandlet folk med igler, årelating og lobotomi.
   I tillegg er den økonomiske modellen som styrer det kommunale bv et problem; hjelpetiltak er et kommunalt ansvar og derfor ikke lønnsomt når staten betaler mye av kostnadene ved omsorgsovertakelse.

   Jens Marton:
   Det de mangler er ikke utdannelse men sunn fornuft...... og du kan ikke utdanne de til å forandre den økonomiske modellen.

   Olav Have Holm:
   Det kan godt være at det nettopp er en form for sunn fornuft. Rådmannen som er øverste sjef for kommuneadministrasjonen vil gjerne at det er mest mulig frie midler som kommunepolitikerne kan bruke til tiltak som er synlig for velgerne og som gir gjenvalg. Slik taper hjelpetiltak i barnevern, og slik taper eldreomsorg og slik blir det viktig at elever med særskilte behov ikke får noen diagnose som gir rett til særlige hjelpetiltak på skolen (og vi får en "first price" lavprisskole). Det hele handler om kommunebudsjett og kanskje man burde tenke på å overføre en del oppgaver fra kommunen til staten. Slik det er er det lønnsomt for kommunepolitikerne i posisjon og ikke for samfunnet som helhet eller vanlige folk.

   Jens Marton: 
   Vel poenget i flere saker er at hjelpetiltak er unødvendig....siden det ikke er problemer til og begynne med bare en melding til barnevernet fra en .....hevngjerrig person.

   Olav Have Holm:
   I tillegg har vi alle de litt naive barnehage- og skoleansatte som har vært på endags-kurs med en barnevernspedagog hvor de har lært at hver tredje barn (eller noe sånt) lider under omsorgssvikt og de lærer at et hvert avvik er et tegn på omsorgssvikt og må rapporteres. Barnevernspedagogen som foreleser har nesten ikke hørt om medfødte psykiske lidelser eller psykososiale problemer i skole/barnehage. Slik får man en uhorvelig stor gjeng med ansatte i skole/barnehage som ser et hvert tegn på avvik hos barna som tegn på at det er noe galt med mor/far. Mange er sikkert overbevist om at de er ufeilbarlige, mens atter andre er klar over at de ikke er ufeilbarlige og derfor veldig opptatt av å dekke over faktumet; noe som kan gjøres med å sende en bekymringsmelding til bv.

   Rune L. Hansen:
   Det sier seg selv at det kan være tusener forskjellige grunner til at en eller flere ønsker å ødelegge en familie eller en far eller mor. Og at dette både er svært nyttig og fristende og effektivt for mange mennesker, både i og utenfor den offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten forbryter seg konsekvent mot barnets alle menneskerettigheter og absolutt alt som er lovbestemt i Barnekonvensjonen. Og i et mangfold av Straffelovens lovbestemmelser. Og alt dette forties og neglisjeres iherdig.

   Samtidig som virksomheten konsekvent gjør og sier det fullstendig motsatte av alt og ethvert som til nærsagt alle tider og i alt og ethvert av litteratur, menneskers forståelse, viten og tradisjoner, ny såvel som gammel litteratur, inklusivt fag-litteratur, er ansett som å være barnets beste, barnets interesser, trivsel, integritet og identitet.

   Alt dette samtidig som virksomheten iherdig med alt av ressurser gjør alt den makter for å forhindre at barnet får mulighet til å fortelle sine nære og kjære og verden om hvordan virksomheten torturerer og mishandler. Barnet tillates omtrent ingenting før virksomheten har indoktrinert tilstrekkelig.

   Og virksomheten gjør alt den kan for å hemmeligholde alt den gjør i forhold til barnet og dets familie.

   Alt dette samtidig som virksomheten betaler, lønner og premierer hvem som helst av sine medspillere for å medvirke i kidnappingen, fangeholdet og produksjon av falsk dokumentasjon, terror, inkvisisjoner og menneske-handel.

   Og alt dette samtidig som virksomheten og dens medspillere aldri noensinne straffeforfølges eller straffes for sine forbrytelser i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning.

   Hva i all verden har en slik virksomhet med barnets beste å gjøre? Absolutt ingenting. Annet enn navnet. Og det er navnet som lurer mange. Pluss at virksomheten utøves i offentlig regi, med bruk og manipulering med ulovlige lovbestemmelser, regler, dommer og avgjørelser. (Mange forveksler dette med lovlighet, autoritet, myndighet og kompetanse.) Pluss at den produserer og hvitvasker falsk dokumentasjon, propaganda og stadig flere fullstendig ulovlige dommer. Og får automatisk alle sine stadig flere medskyldige og medspillere til å forsvare, beskytte, fremme, applaudere og forfalske hva virksomheten egentlig er.

   Samtidig som mange er eller blir naive eller indoktrinerte i forhold til alt dette, så blir de fleste automatisk også perverterte, underdanige, fenslet, truet, latterliggjort og hjelpeløse i forhold til alle dens dirigenter og medspillere!

   En virksomhet, systematisk i drift, som truer og ødelegger absolutt hvem den vil utenfor rekken av sine nærmeste eller mest nyttige venner og medspillere. Blandt annet med trusler som kan få veldig mange mennesker til å gjøre eller si absolutt hva som helst den ønsker.

   Barnets beste? Nei, det er barnets, menneskets, samfunnets og verdens verste og fullstendig motsatt lovlig lov og rett det handler om. Og alt dette er det viktig at vi og flest mulig forstår!

   Susanne Bergum:
   De ansatte i barnevernet har dessverre ingenting oppi hode,det er helt tomt der dessverre.Vet om flere barnevernansatte som ikke skulle hatt barn,men hvem i helvete skal man klage dem inn for? hun ene slo fosterdatter,men hva hjelper det,man kan ikke anmelde en barnevernansatt sånn at dem får noe straff for det.Har du noe kontakt med din biologiske familie nå Janne Michelle Svensson ? ikke gi deg med å finn ut hvem du er,har en følelse at du har ett ganske varmt hjerte,og det har sikkert enten mammaen eller pappaen din også-du har rett å vite hvorfor ? ikke gi deg med å finne svar-

   Rune L. Hansen:
   Jo dummere de er og jo mindre samvittighet de har, dess bedre egnet og ønsket er de i og for virksomheten. Selvfølgelig. Det er alltid slik det fungerer.

   Aud Petra Lingjerde:
   trist å høre , men det er slik dei driv på no og dei uskyldige blir ramma jevelen går fri , det er noe eg vil sei deg gå stad og få ein god advokat skaff alle dokumenter som du greier å få tak i krev erstattning for turt osvie helsing ein venn

   Rune L. Hansen:
   Å kreve kidnapper-virksomheten for noe som helst, med eller uten advokat, er nytteløst, unntatt hvis det for kidnapper-virksomheten er eller besvares med uvesentligheter. Og hvilken advokat i dagens Norge våger eller ønsker å kreve respekt for menneskerettighetene og Straffeloven? Det blir for advokater flest å sammenligne med et politisk, karriæremessig og sosialt selvmord.

   Marita Neuber:
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Barnevernet-far-kritikk-etter-dodsfall-i-Sogn-328370b.html
   Barnevernet får kritikk etter dødsfall i Sogn
   Barnevernet får kritikk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane etter at en 12 år gammel jente ble funnet død…
   bt.no

   Rune L. Hansen:
   Det synes som tydelig at de drepte også denne jenta. Og at drapet bortforklares og bagatelliseres av alle kidnapper-virksomhetens medspillere, som vanlig.

   Kitty Oline Mogstad:
   Parter har innsynsrett. Tror du må søke om innsyn i dokumentene. Dessuten vil arkivloven fortelle hvor lenge et offentlig kontor skal oppbevare dokumenene.

   Rune L. Hansen:
   Det er i dagens Norge en enorm forskjell på lovlige lovbestemmelser og praksis, Kitty Oline Mogstad. Og en enorm forskjell også på bagateller og sakens kjerne og vesentligheter.

   Kitty Oline Mogstad:
   Det kan ikke være sånn.

   Rune L. Hansen:
   Men det er sånn. : (

   May-Bente Paulsen:
   Bra sagt

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 01.01. 201: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154247692393785/

   Bertil Sandström:
   Man utnyttjar de mänskliga rättigheterna som text i det här landet,,men att skryta över dessa rättigheter o inte följa dom är ju rent skrattretande..vilket är väldigt vanlig i landet Sverige..man missbrukar ordet..orden...man missbrukar använder ord som saknar innebörd o betydelser i samhället..man skriver så vackra fagra budskap i alla möjliga offentliga dokument om både trygghet välstånd tillit o hälsa..

   Bertil Sandström:
   Om jag utvärderar mitt fall,,,så har alla inblandade gått ner sig efter socialas övergrepp..inget bra har hänt...o min son allra helst har blivit mycket illa behandlad..

   Ruby Harrold-Claesson:
   Regeringarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige slår sig för bröstet och håller en hög svansföring beträffande kränkningar av mänskliga rättigheter - i andra länder. De kritiserar och fördömer kränkningar av mänskliga rättigheter - där ute. De externaliserar. De vägrar se och erkänna kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som förekommer dagligen i våra nordiska länder.
   Det är av just den anledning som NKMR har ett så långt namn:
   Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna.
   http://www.nkmr.org

   Kosta Wallin:
   ... dessutom har dessa länder, med lag undantagit de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i många fall, där staten ensidigt har gett sig själva rätten att kränka dessa konventioner! Bara att nämna några t ex i Sverige: LVU, LPT, LVM, SoL...

   Arne Larsson:
   Sverige har inte antagit barnkonventionen som svensk lag eller lagstiftat mot tortyr eftersom begreppet tortyr inte finns i svensk lag. Så jag har svårt att se att Sverige värnar om mänskliga rättigheter.

   Bertil Sandström:
   hela systemet handlar om en hotbild...

   Kosta Wallin:
   Arne Larsson, även betydelsen "tortyr" har undantagits i diverse Lagbalk i svensk lag. Är detta för att Sverige på det sättet frigör sina händer, att inget brott mot de mänskliga rättigheterna på dess medborgare sker? Att påpekas bör - Sverige har skrivit under s k FN:s Tortyrkonventionen från 1984!
   "Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr utgör en folkrättslig regel som stater inte kan avtala bort."
   Det ser ut att Sverige har just avtalat bort detta!
   LVU-fallen är bara ett exempel, där staten Sverige bryter mot denna konvention dagligen! Har uslingarna missat att psykisk tortyr är också en huvuddel av Tortyrkonventionen?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene fremkom for å beskytte oss mot forurettelser og umenneskelighet fra den politiske og offentlige forvaltningen sin side, men det er jo dermed også forståelig at de ikke frivillig vil respektere og sikre menneskerettighetene. Bortsett fra i falskhet og i sine egne beskrivelser og propaganda-skriv, selvfølgelig.

   Bertil Sandström:
   Det står i grundlagen ganska klart en del av detta..grejen är den att politiker är likgiltiga individer o gör allt för att springa runt lagar o regler själva o som dom själva skapat genom århundraden.om man har en likgiltig individ bredvid sig kan du utgå i från att denna gör dig förr eller senare illa..har du då 349 sådana i en riksdag så multipliceras detta o gör att risken för att fara illa ut ökar 348 gånger mer än om en är likgiltig..Det är således fel på grundmaterialet vi har i de norska o svenska politiken..de saknar både förstånd o empati..vilket är en farlig kombo..om man ser till resultaten efter deras framfart torde detta tolkas som människofientlig verksamhet snarare än något annat..eller har du en annan syn på detta med dessa människor..

   Rune L. Hansen:
   Enhver politiker og annen offentlig ansatt er 100% lovforpliktet til å respektere og sikre enhver sine enhvers menneskerettigheter.
   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Menneskerettighetene er tydelige nok og lette å forstå. For eksempel også Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Dette er flerfoldig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Blandt annet også i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), klart og tydelig med blandt annet følgende lovbestemmelser:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Rune L. Hansen:
   Ingen av disse menneskerettighetene innebærer noe unntak hverken for konge, politikere, dommere, politi eller andre offentlig ansatte - tvert om. De gjelder og skal gjelde for absolutt enhver.

   Bertil Sandström:
   det torde stå rätt klart att man skadar inte sitt egna folk,,,o de gör verkligen det via LVU o andra skitlagar..dom fullständigt demolerar vissa människor...o gör det utan att reflektera..för detta krävs antingen en oerhörd förmåga att lura sig själv till att utföra dessa dåd eller så saknar man helt enkelt förstånd o då dyker frågan upp..ska sådana individer verkligen sitta på sådana ställen..

   Bertil Sandström:
   varför använder man o missbrukar dessa mänskliga rättigheter när man inte nyttjar o lever efter dom...??? kallas inte det för falskhet ?och falska människor brukar alltid bli övergivna...

   Rune L. Hansen:
   De har sin gode nytte for de falske, Bertil Sandström. De lurer omverdenen og flest mulig i sivilbefolkningen til å tro at det er noe som heter menneskerettigheter som gjelder.

   Bertil Sandström:
   Fula typer Rune... falskhet brukar väl bestraffas hårt..det är ju en form av bedrägligt asocialt beteende o dessa brukar man i vanliga fall låsa in för de är farliga för allmänheten..frågan är vad skiljer dessa mot andra bedragare ?

   Bertil Sandström:
   Vi får sätta igång kurser så folk lär sig vad dessa innebär...gärna tv kurser...

   Bertil Sandström:
   Kurser studiecirklar.radio o tvprogram... etc etc etc..det borde bli svårare då att få röster...

   Rune L. Hansen:
   Kurser i fengselet mens de soner sine straffer for å ha brukt sivilbefolkningen som sine prøve-kaniner og enda verre.

   Bertil Sandström:
   ja vi måste skapa avskräckande exempel inför framtida folk...där det står att läsa i historieböckerna att folket slog till mot staten,,satte 32500 socionomer o politiker i fängelse,dessa i sin tur genererade byggjobb åt byggare,,,90000 anställda för att övervaka dessa..o samhället v började känna sig äkta tryggt för första gången någonsin..o de mänskliga rättigheterna blev den röda tråden för samhället att följa..

   Kosta Wallin:
   Amen!

   Rune L. Hansen:
   Uten at kompetent straffeforfølgelse skjer er menneskerettighetene og Straffelovens lovbestemmelser egentlig verdiløse og opprettholdes uretten og sviktes de forurettede og premieres og rekrutteres de medvirkende i politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Bertil Sandström:
   javisst..det rinner ut i sanden som vanligt... detta är ju ett övergrepp som saknar jämförelse i våra länder... trodde aldrig detta om vare sig Sverige eller Norge... ofattbart.. Det finns absolut inget i jämförelser med vad de gör mot folket via den här sk åtgärderna dom pysslar med..de är så vimsigt så oproffsig så primitivt så man tror inte det ens är sant.. Tror folk tänker att dom måste ha gjort nåt när man tar deras barn... man har en mycket skev bild av vad samhället kan göra o gör.. man litar blint på att samhället sköter sina jobb..

   Kosta Wallin:
   The end is near!

   revolution.jpg

   Bertil Sandström:
   Den Svenska vårkänslan... har börjat..

   Bertil Sandström:
   jag har haft yrken där jag jobbat nära människor i nästan hela mitt vuxna liv,,minus avbrott för vissa studier etc. Mitt mål är att alltid få personen jag ger min hjälp nöjd o tacksam.. jag har aldrig under dessa år fått negativ feedback... aldrig har någon visat en endaste negativ känsla över mitt uppträdande agerande -- jag har räddat livet på folk genom vissa ingrepp..jag har hjälpt hundratalet till ett bra liv.. o mitt mål har ständigt varit att få personen att växa på ett eller annat sätt.. detta är en grundläggande sak hos mig.. den torde vara självklar.. o jag är nöjd o stolt över mitt arbete med människan hitintills..o det är mitt mål än i dag.. mitt mål med att få bort lagen o få bort folk kring denna är oxå att få folk att växa känna sig trygga,, ingen skillnad,, jag vill fortsätta att skydda utsatta människor vare sig det är fysiskt eller psykosocialt utsatta.. att vara sann o ärlig om hur vissa delar av samhället funkar är inte att vara elak utan kärleksfull... så låt ej någon lura er att tro att ni är elaka när ni vill få bort dysfunktion..

   Kosta Wallin:
   (Y)

   Bertil Sandström:
   Vad jag menar med det inlägget Kosta...är att alla människor har ett personligt ansvar inför mötet med andra människor..men detta ansvar tar inte socionomer..dom fattar tydligen inte att ens liv mår bra om man för sig bra,,men det kan inte socionomer eller politiker göra,de är vad man kallar självskademänniskor...dom gör sig själv illa när dom gör andra illa..dert kan förklara den höga personalomsättningen snarare än att dom har för mycket att göra..beter man sig bra mot andra orkar man hur mycket som helst,beter man sig illa orkar man ingenting o blir snabbt utbränd..

   Kosta Wallin:
   Upplysning, upplysning och åter upplysning! Vi skall bemöta deras falskt propaganda med faktabaserat propaganda! Vi skall belysa människor om det som pågår inom Socialtjänsten och Förvaltningsdomstolarna! Fritidspolitikerna inom Sociala delegationerna skall också få sin örfil! Förr eller senare kommer en domare att inse att korruptionen bland Förvaltningsdomstolarna har nåt sina gränser, en åklagare kommer att inse att korruptionen inom Socialtjänsten kan icke fortsätta i dessa banor... fritidspolitikerna kommer att förstå att de kommer också drabbas i längden... politikerna kommer att instämma att detta samhälle som har skapats är icke det som ens sunt förnuft talar...

   Bertil Sandström:
   Jo o grejen är att det finns bra hjälp att få om man behöver hjälp..

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.01. 2017 shared his post, via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1189368247807585/

   Jeg hadde en sterk samtale med en mann boende på sørlandet i dag.

   Han har kjempet i mange år for å beholde eiendommen sin, men nå har staten tvangssolgt hans eiendom og kastet hans inventar.

   En eiendom som har vært i familien hans for generasjoner.

   Og ikke bare nok med det.

   Rett før jul, ble han innlagt på psykiatrisk avdeling.

   Og han mener selv at det utelukkende er hevn fra det offentlige, som selvsagt har funnet det brysomt at han ikke har holdt kjeft om det han opplever som grove offentlige overgrep.

   Som han sa til meg:

   Slik jeg er blitt behandlet av staten, er jeg blitt redusert til en nytteløs gjenstand.

   Jeg er deprimert og ufør som følge av den årelange kampen mot det offentlige.

   På den annen side, er det en rekke aktører som tjener grovt på min ulykke:
   Advokater, dommere, politi, namsmenn, leger, mm.

   Er det virkelig slik at samfunnet går inn for å ødelegge deler av befolkningen, for at andre skal tjene grovt på det?

   Spørsmålet er herved reist.

   *

   Bjørn Sagvolden:
   Jeg forstår så inderlig vel hva denne mannen mener og dessverre har han fullstendig rett. Staten- og statens medhjelpere har ingen interesse av å stanse igangsatt urett. Husk likevel, at tross all negativitet, du er er ikke en nytteløs gjenstand. Er alle muligheter uttømt eller er det noen angrepspunkter som fortsatt er mulig?

   Inger Marina Jakola:
   For meg ser det helt klart ut sånn i mange tilfeller - at noen grovt utnytter folk som kommer i uføre.. - det er ondskapsfull maktmisbruk, og det er den nye "trenden" i Norge - å frarøve folk eiendommer til egen fordel(offentlige ansatte og flere) - noen er rett og slett umåtelig frekk og beregnende - det er noe en bare må innse. Tenk at det bor såpass mange folk med så dårlig moral og etikk.. - og som kun kan tjene grovt på "røveri".
   Det her har nok noen hatt vanskelig for å forstå - at sånt kan skje - og innse hva som bor i enkelte: - om de får sjansen: - og det er som skrevet ovenfor: - uvirkelig.. - men sant
   Og tenk at vi i lille Norge med relativt få folk tufter et samfunn på bedrag og løgn i så stor skal - hva skal det føre til fremover - om det bare får fortsette?

   Laila Dalbye:
   Ja til spörsmålene stillet i trådstarten. Det virker väre akkurat slik. har värt slik i mengder år, men internet åpner for spredning av buskapene bare.

   Laila Dalbye:
   mange etater som behöver granskning fra andre lands jurister i spesielle organisasjoner. Her er det ikke mye som går rett til når vanlige folk kommer i kontakt med "systemene". Egentlig burde alt nedlegges for siden å bygges opp på en annen måte og med andre folk. Det er blitt innavl.

   Lilliann Roppen:
   Herøy kommune MR: Det skjulte Norge – Riksavisen
   www.riksavisen.no/det-skjulte-norge/

   Lilliann Roppen:
   " Slik begrunnet kommunelege i Herøy, og tidligere statssekretær (AP), Bjørn Martin Aasen tvangsinnleggelsen av Oddmar Remøy: «Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har som formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi meining er krava i lph 3 [paragraf brukt for å hjemle tvangsinnleggelse] innfridde«."

   Rune L. Hansen:
   Den som studerer menneskerettighetenes lange forhistorie både før og efter den franske revolusjon (for snart 300 år siden), lærer blandt annet at hele veien meget sentralt for sivilbefolkningene og forkjemperne var å få absolutt beskyttet enhvers ukrekelige rett til sin eiendom og eiendeler, som ble ansett som å være en helt sentral naturrett og nødvendighet. Hvilket det jo også er. Med eneste unntak for eiendom eller eiendeler anskaffet ved tyveri eller annen kriminalitet, selvfølgelig.

   Også i Norges Grunnlov ble - og er fortsatt - denne naturretten og menneskeretten til fulle beskyttet, i § 104:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes."
   Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes."
   (På engelsk: Land and goods may in no case be made subject to forfeiture.)

   Gradvis gjennom flere ti-år nu har vi imidlertid sett en politisk nepotisme i Norge som stadig mere og mere har uthulet og neglisjert denne naturretten og menneskerettigheten, til tross for den meget utvetydige lovbestemmelsen i Grunnloven.

   Det er akkurat det samme de nu lenge har gjort også med alle våre andre menneskerettigheter. De neglisjeres fullstendig. Samtidig med at den politiske mafia-virksomheten beskytter og verner hverandre for å fortie, bagatellisere og neglisjere sine forbrytelser.

   Laila Dalbye:
   ja det er akkurat slik det var og som beskrevet - det har blitt. Vi må reagere med kraft.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det er bare et av mange eksempler på den norske diktatoriske politiske nepotismen sin fullstendige forakt for menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett og helt elementære og basiske nødvendigheter. Fullstendig unødvendig og samfunns-pervereterende, samfunns- og menneske-ødeleggende, menneske-fiendtlig og grovt kriminelt - og også lands-forræderi. Til glede for grådighet, sadisme, tortur, terror og utplyndring.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. januar 2017:

   Mørkt, først med lett sne, derefter med yr og omkring 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Yr og mellom 3 og 4 pluss-grader frem mot 11-tiden. Disig, tett med regn og 4 pluss-grader omkring 12-tiden. Regn, noe vid-drag og 2 pluss-grader omkring 14.30-tiden. Jeg avsendte et nytt brev til SI ( ekstern )omkring 14-tiden i dag. Bruno er som vanlig meget meget flink med de nyfødte hvalpene. Halv-mørkt, hagl, noe vind-drag og ned mot null grader her ute klokken 16.30. Mørkt, vått og både regn, yr og hagl og et vind-drag utover kvelden og mot midnatt, med omkring 1 pluss-grad.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154022814386875

   I dag startet to spesielle rettsprosesser, som begge har påkalt seg stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

   I den ene saken, er Marius og Ruth Bodnariu tiltalt for såkalt oppdragervold.

   Mange husker sikkert hvilket enormt internasjonalt engasjement den saken fikk, etter at de fem barna deres ble tatt ved akuttvedtak i november 2015.

   Etter at Norge ga etter for det internasjonale presset i fjor sommer, orket ikke Bodnariu- familien flere påkjenninger, og flyktet til Romania.

   Følgelig var de heller ikke til stede, da rettssaken mot dem startet i dag.

   Den andre saken, den såkalte " tvilling"-saken, har også fått betydelig med oppmerksomhet, bla fra TV 2.

   Foreldrene, Natasha og Erik, tok med seg tvillingene og flyktet til Polen.

   Heller ikke de møtte til rettssaken som startet i dag.

   Det er naivt av norske myndigheter å tro at polske eller rumenske myndigheter, vil utlevere de respektive tilbake til Norge.

   Til det er Norges barnevernspolitikk altfor uglesett i en rekke land,herunder Polen og Romania.

   Jeg har sett at flere kritiserer de unge foreldrene for ikke å møte i rettsforhandlingene.

   Jeg er ikke enig i det.

   Ingen kan sette seg inn i hva slags påkjenninger som disse familiene er blitt utsatt for av norske myndigheter.

   Når flukt til utlandet blir eneste utvei for stadig flere, må norske myndigheter heller spørre seg hvorfor stadig flere oppfatter norsk myndighetsutøvelse som offentlig terror.

   Og den debatten, er påfallende fraværende i det offentlige rom.

   Faktum er at de har flyktet til trygghet.

   Skal de da tvinges tilbake til frykt og redsel?

   *

   Ken Joar Olsen:
   Hvorfor skal noen møte i denne urettferdige illusjonen som staten her har satt i stand for å rettferdiggjøre sine egne overgrep...

   Grethe Hagen:
   ! ! ! !

   Synnøve Johansen:
   Ingen av parene ønsker vel å bidra til sin egen nedverdigelse.
   Forståelig nok.

   May Amundsdatter:
   <3 Nei sier jeg, jeg hadde også rømt fra landet hvis jeg var blitt behandlet slik <3

   Effe Bense:
   Normally under immigrations laws you don't send back people to countries where they risk to be tortured.
   And I don't know of any worse torture than losing your child.

   Bjørg Pettersen:
   Norge er stazi styrt. De må holde seg der de er til vi har folkestyre og luket bort staziene..

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Kjempebra at de ikke kom til Norge. De hadde vel vært på glattcelle før retten ble satt. Ingen illusjoner igjen.

   Gabriela Presthus:
   Dla Norwegii sa najwazniejsze interesy grupy Walenberga , rodzice i dzieci sie nie licza .Norwegia ma duzo pieniedzy zeby niszczyc rodziny .

   For Norway are important business group walenberga, parents and children don't count. Norway has a lot of money to destroy the family.
   Automatically translated

   Albert Johnsen:
   Å flykte fra et land som bryter menneskerettene og barnekonvensjonen må sees som nødverge og kan ikke være ulovlig. Men slik vi kjenner norske myndigheter er de arrogante og uforstandige nok til å forsøke å benytte internasjonale avtaler og konvensjoner for å få de utlevert.

   Mike Blackburn:
   https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-held-dei-fram-med-ikkje-a-mote_-blir-dei-henta-i-romania-1.13303090
   – Held dei fram med ikkje å møte, blir dei henta i Romania
   nrk.no|By NRK

   Aina Gregersen:
   For f**n i h****** til vanvidd : (
   Purge ! Controll ! Hunting down !
   My God : ( : ( �! Så noen erUtenfor REVIRET ,ja : ( : (
   DDR uten gjerder ! Det nye metodiske stasi nazi opplegget. Fanget av systemet !
   Hvor gale er der Mulig og være fra påtalemakten ?

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Tviler på at de blir utlevert uansett, barnevernet i Norge er ikke bare en skandale for landet, men for hele verden. De driver jo salg av de stakkars ungene og mange av de som blir plassert hos fosterforeldre blir mishandlet og misbrukt og på toppen av det hele er det mange som begår selvmord for barnevernet tror ikke på hva barna forteller.

   Rune L. Hansen:
   Vedkommende "jusprofessor Ørnulf Øyen, ved Universitetet i Bergen" i NRK sin artikkel er tydeligvis ikke vitende om hvem som har mishandlet barna og bør straffeforfølges og dømmes! Han er tydeligvis en av kidnapper-mafiaens medspillere.

   Amine Samier:
   Så godt å høre alle barna må vekke fra terror system

   Brit Jensen:
   Jeg hadde heller ikke møtt her . De kan jo dessverre ikke vise seg i Norge ,før den norske stat legger alt dødt.. Dette er jo håpløst.. Varme tanker til begge familier.

   Cecilie Stenseth:
   Takk og lov at det er noen som er mest opptatt av å beskytte BARNA.

   Cecilie Stenseth:
   Den som tror at barnevernet kommer uten grunn må skaffe seg kunnskap. De har ikke ressurser til unødig saksbehandling. De er til for å beskytte barn og de redder mange.

   Rune L. Hansen:
   Hvem konkret er det de noensinne har reddet da, Cecilie Stenseth? Er det hemmelig? Og noe som bare kidnapper-mafiaen "vet"?

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping, terror, tortur, traumatisering og familie-tyveri regner du altså som hjelp? Det er vel så motsatt som noe bare kan bli, er det ikke det da?
 
   Eva Tangstad:
   Jeg skjønner dem godt. Hadde gjort det samme selv. Møte i en rettsak der ulvene bare venter på byttet sitt.

   Brit Jensen:
   De hadde blitt arrestert på Gardermoen .. Ferdig med det.

   Eva Tangstad:
   Mest sannsynlig ja, for deretter å bli ført til retten.

   Eva Tangstad:
   Eller blitt satt i varetekt.

   Grethe Hagen:
   !!!!

   Effe Bense:
   I believe that the Norwegian courts/ Barnevernet/ Folkesn. had plenty of time in 6 months or so to investigate all they needed to know.
   What more do they need to do?
   Try one more time to remove the kids by going through the back door? The window? :) The Attic?

   Arild Randulf Jakobsen:
   Helt korrekt av foreldrene å utebli fra rettssaken. Norske myndigheter kan på ingen måte gi disse foreldrene en rettferdig rettssak. Norske myndigheter har ikke tatt inn over seg den massive kritikk som er reiste fra enkeltperson og utenlandske myndigheter mot det norske barnevernet. Så lenge den norske stat og norske domsmyndigheter fortsetter i samme spor som med det som etter min mening kan karakteriseres som offentlig barnemishandling, ja da har foreldrene alt å vinne på å holde seg vekk.

   Karen Engeland:
   "Såkalt oppdragervold". Hva kalles det da? Akseptable oppdragelsesmetoder?

   Torill Sørensen:
   Dessverre tror jeg du har veldig rett Marius, jeg deler din bekymring. Hadde BV valgt å lære av egne feil og sett objektivt på situasjoner hadde Norge unngått dette. Men jeg tror endringer tvinger seg frem snart.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Jeg hører med til de, som pustet lettet ut da jeg hørte at ingen av de aktuelle møtte i retten. Etter den behandlingen disse familiene har fått i Norge, skal de selvsagt ikke møte i retten,,,,,,, tenker jeg. Begge disse har jo erfaring fra et pill råttent statssystem. Et forvaltnings - og rettssystem som har gjort det verste noen kan gjøre mot barn og foreldre. Skrekk og gru. Jeg krysser alt jeg har, for at det skal gå godt for begge familiene i retten.

   Rolf Halln Karen Engeland:
   Ja korrekt.
   Når Hålogaland lagmannsrett, psykolog Dag Vilsvik og bv Steigen godtar det/ enda verre vold, da må dette være akseptabel oppdragelsesmetoder.
   Personlig er jeg imot vold men for likhet for loven.

   Brynhild Karlsen:
   Aldri i verden om jeg hadde kommet hjem til noen rettssak som kunne sendt meg i fengsel for å ha gitt ungen min en klaps i rompa. Jeg spør virkelig hva som er VOLD?Og hva som er verdt å ødelegge en familie for! Men det er et gammelt ord som sier: De små tyver henger man, de store lar man gå! Det er faktisk ikke uten grunn at norsk barnevern blir sett på som familieterror: Hva er mest skadelig av å få en klaps og å være livredd for å bli fjernet fra far og mor og søsken med? Når det gjelder barn som lever med VIRKELIGE overgrep er det en helt annen sak.

   Rune L. Hansen:
   Selv i de tilfeller hvor barn lever med virkelige overgrep skal kompetent og lovlig straffeforfølgelse (og lovlige straffer) skje, Brynhild Karlsen. Hvilket aldri enda noensinne har skjedd i Norge. Hverken når barna er i offentlig "omsorg" eller andre steder.  En politisk og offentlig mafia-virksomhet bryr seg ikke om reell lovlighet, rett og slett.

   Johanne Almli:
   Dette IDIOTIET fra norske myndigheter skal vi skattebetalere finansiere ?:'( FY FA.......

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. januar 2017: 

   Mørkt, vått, regn, yr, noe vind-drag og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt, men uten nedbør og kaldere sent på natten. Solen lavt i sør og omkring null grader omkring 12-tiden. Mørkt, en måne-sigd i sørlig og 2 minus-grader omkring 18-tiden. Mørkt og omkring 2 og 3 minus-grader videre utover kvelden. Med nærmere 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.01. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1181996148504202/

   Menneskerettighetene er forskjellen.

   Hvordan et eller flere mennesker får makt i et land kan være forskjellig. Også hvilket navn som brukes om det.

   Hva enten den er eller benevnes som å være folkets vilje, Guds vilje eller politikkens vilje, eller noe annet.

   Konsekvensene av den makten de utøver kan være ødeleggende eller katastrofal. Eller det motsatte.

   Menneskerettighetene er forskjellen. Det er der forskjellen befinner seg.

   Forskjellen på om det er makt som rår, eller om det er prinsippene for lovlig lov og rett.

   Det er nemlig to forskjellige slags holdninger til medmennesket, som begge er mulige.

   Hvilken side mennesker befinner seg på er det avgjørende.

   Den ene siden adlyder og underkaster seg loven, men ikke ulovlige eller mindreverdige lovbestemmelser.

   Den andre siden adlyder og underkaster seg makt og maktens ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser.

   Adlyder du makten eller loven? Det er det viktige spørsmålet.

   Det er nemlig loven som skal være makten. Og ikke makten som skal være loven.

   De to sider er i strid med hverandre.
 
   *

   Unn T. Coucheron Hardy:
   Veldig bra!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/808363962527679/1346787388685331/

   Siv Ingvild Thirud:
   Eller, for å bruke et gammelt ord: Med lov skal landet bygges : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, og for at loven skal ha noen som helst betydning så må den kompetent og effektivt brukes.

   Siv Ingvild Thirud:
   Og den må gjelde likt for alle, og sørge for trygghet for alle! Det betyr politi, helst kompetent politi, overalt i landet. Selv på bygda. Og ikke overlate til private vaktselskap å selge trygghet til de som kan betale.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og heller ikke manipuleres med, for eksempel ved å utelate de lovlige reelle lovbestemmelser som ikke likes av noen, eller ved å forvrenge noe. Unnlates helheten så kan absolutt hva som helst av politisk og offentlig kriminalitet skje.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154260530833785/

   Walter Keim:
   Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet. Statens lover kan enten respektere eller krenke menneskerettighetene, ikke - som mange staters lover gjør - ignorere at dem finnes: https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettigheter
   Menneskerettigheter – Wikipedia
   Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn,…
   no.wikipedia.org

   Walter Keim:
   Walter Keim «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»
   De Forente Nasjoners Verdenserklæring om Menneskerettigheter
   http://no.humanrights.com/about-us/what-is-united-for-human-rights.html

   Bertil Sandström:
   Måste bli ett slut på den typen av system...

   Rune L. Hansen:
   Mange politikere aksepterer ikke menneskerettighetene, bagatelliserer de eller misliker de helt eller delvis. De anser at de innskrenker deres ønsker, hensikter og frihet. Derfor vil de helst ha dommere og andre offentlig ansatte som også i praksis neglisjerer menneskerettighetene. Og promoterer, utnevner og beskytter slike dommere og nøkkel-personer i den offentlige forvaltningen. En ser det i nærsagt ethvert land, ofte særdeles meget tydelig, at dommerne og politikerne er samkjørte i de menneskerettigheter som krenkes. Til tross for at de fleste land forlengst har ratifisert menneskerettighetene. Og samtidig at de aller verste og mest groteske forbrytelsene i angjeldende land skjer sentralt i regi av landets dommere - og politikere!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209114383111461

   Offentlige myndigheter har absolutt ingen rett til med makt å blande seg inn i menneskers privatliv eller familieliv.

   Les for eksempel Barnekonvensjonens Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1191235814287495/

   Ove Onkli:
   Nettopp.... : )

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1614563608851731/

   Bjorn Emberland:
   Ja,hadde det bare vært slik i virkelighetenens verden

   Siw Danielsen Haraldsen:
   ja hadde det bare vært slikt, så hadde det vært slutt med all feilbehandling de holder på med. de ødelegger de utroligste flotte familier, de burde være der de trenges, og ikke masse ressurser på plasser de ikke trenger og være. uff a meg. har lest nedover denne siden. må si jeg sitter og er helt sjokkert over historier, og at slikt går ann. vi er tross alt i 2017. uff a meg sier bare jeg

   Bjorn Emberland:
   Får skyte og påberope nødverge da

   Mona Rodian:
   Send dette til alle ministrene !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/625720757552471/

   Line Lauritsen:
   Hei..Kan du legge ut noe om minoriter?Takker på forhånd..Line.

   Mona Rodian:
   Kanskje på tide Erna og hennes "gangstere" får papiret på det under nesene sine???

   Synnøve Byklum Koland:
   Dersom det er den minste mistanke om omsorgssvikt i hjemmet, skal barnevernet komme inn i bildet. Barnet er ingen eiendom, det er et lån foreldrene får

   Rune L. Hansen:
   Les posteringen minst en gang til, Synnøve Byklum Koland. Så ser du hvor forkvaklet det du sier er.

   Vaarvang Grete:
   Interessant å lese....

   Glynt Høiensahl:
   barn er ingen eiedom, men skal ledes på riktig vei, det gjør ikke barnevernet pr i dag, de dreper familier og forsyrer tilværelsen for barn

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Det er ett ordtak som heter " fra asken til ilden" og ofte er det det som skjer når barnevernet griper inn. Barn som kansje ikke har det helt optimalt heime, får det værre og de som blir tatt på feil grunnlag får ikke noe godt liv. Men felles for alle er at de blir traumatisert og det mentalt tilbakesatt : (

   Else Margrethe Stangeland:
   <3

   Margaret Bjerklauv:
   Hvis de biologiske foreldre svikter burde det være mer støtte og hjelp til familien. I dag opplever unge foreldre det helt motsatte.

   Ken Joar Olsen:
   http://www.rb.no/rb-helg/barnevern/lorenskog/de-fikk-aldri-sjansen-til-a-vare-foreldre/f/5-43-374425#/responses/25540015
   De fikk aldri sjansen til å være foreldre
   Datteren deres ble tatt fra dem allerede på fødestua, uten at de fikk sjansen til å prøve seg som foreldre. Nå…
   rb.no

   Vaarvang Grete:
   Blir så sinna da jeg leser at mennesker som sitter der ute å skriver om foreldre skal ta seg sammen,i alle saker er det en grunn til at bv er inne i bildet,gjerne på en grunnløs grunn eller en syk hevn fra familie, nabo eller en syk forskrudd x.
   Man skal ikke dømme andre mennesker uten å kjenne deres historie, inntil det er sagt. Bør man ikke starte diskusjon som ikke hører noe sted hjemme,man høster ikke noe utav det. Eneste at bv får agn på vedkommende å hudfletter enkelt personer av det som skrives.

   Glemte å fullføre...
   Jeg vet at jeg er verdens beste mamma til mine barn å ingen skal si noe annet får de vet ikke, jeg er alene med barna å ingen ser hvordan min omsorgevne for de er her..før de kan uttale seg om det.

   Cate Nyvoll:
   Siden du vet så mye om dette, vil jeg spørge dig om, Hvem er det som bestemmr om man er egnet til at ta vare på det barn man har inne i maven ??

   Linn Perry Cate Nyvoll:
   Det er et godt spørsmål...

   Ken Joar Olsen:
   Ifølge menneskerettighetene gjør foreldrene det, men ettersom man ikke respekterer disse gjør staten Norge dette i kraft av sin makt som de utfører overgrep mot egen befolkning med...

   Carlos Gonzalez:
   Det gjelder ikke i norge barna er blitt milliard industri

   Cate Nyvoll:
   Jeg læste et innlegg et sted på en engelsk side, som fortalte om, at disse barnefjerner der, tjener 6000 £ for hvert barn de kan fjerne fra hjemmet. Dette blev tatt opp i et radioprogram derborte også. Man kan nesten tro, at samme RABBAT på barn finnes her i landet ?

   Rune L. Hansen:
   Nærsagt aldri tidligere har verden sett en politisk forvaltning som organiserer inkvisisjons-prosesser for å bestemme hvem som skal ha rett til ekteskap, barn, foreldre og familieliv! De forholdsvis få gangene noe lignende har skjedd i historisk tid har alltid vært under ekstreme groteske politiske forhold, og i forhold til minoriteter. Ja, også i Norge. Men nu ser vi og bevitner vi at dette faktiskt skjer i vårt eget land, i regi av en minoritet som aktivt bruker fellesskapets penger for å spre og byråkratisere og industrialisere sin ekstreme groteske politikk og enormt setter penger og propaganda i sirkulasjon for indoktrinering og karriærer. For å utplyndre, pervertere og ødelegge den majoriteten som er sivilbefolkningen!
   Det er en revolusjonerende katastrofal verdens-begivenhet, som i flere ti-år nu ustraffet stadig mere og verre har utfoldet seg - og faktisk forlengst har besatt og okkupert hele sivilbefolkningen. Og som smitter også til andre land og i resten av verden.
   Det er en totalitærisme som er bedre forkledd enn det meste av hva som tidligere har vært totalitærismer. Nu er det ikke bare minoriteter så som jøder, samer, tyskertøser eller funksjonshemmede, etc. som blir nektet sine naturretter og menneskerettigheter, men hele sivilbefolkningen - og verden!

   Mona Rodian:
   Bingo ! ! ! 

   Berit Irene Ørsjødal:
   Utfra dine uttalelser så er du uvitende om hva omsorgssvikt egentlig er, har inntrykk av at du jobber innenfor systemet selv. Det er typisk for offentlig ansatte å drive snoking og provosere mennesker som har et mer helhetlig perspektiv på livet enn en selv. Finn deg et liv og omgås dine likesinnede, og god bedring : )

   Rune L. Hansen:
   Jeg aner ikke hvem du sikter til, Berit Irene Ørsjødel, men det virker som at du snakker både tåpelig og krenkende.

   Her, iøvrig, er hva Barnekonvensjonen har lovbestemt om omsorgssvikt:

   Fra Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)

   Art 19:
   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. januar 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og 7 minus-grader Celsius her ute klokken 07. Solen lavt og 6 minus-grader klokken 11.30. Solen lavt i sør og 5 minus-grader klokken 12.30 og 14. Mørkt og 6 minus-grader klokken 17. Med 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209122280948902

   Lovlig eller ulovlig bortførelse eller adskillelse av barn og foreldre?

   Det finnes absolutt ingenting i menneskeretts-konvensjonene som sier eller antyder at en offentlig forvaltning skal kunne frata foreldre ansvaret eller omsorgen for sitt barn, eller bortføre barn og foreldre mot deres vilje. Unntatt Barnekonvensjonens Art 9. Tvert om har menneskeretts-konvensjonene flerfoldig og mangfoldig både direkte og indirekte lovbestemt det motsatte. For eksempel i Barnekonvensjonens Art 7, som har følgende lovbestemmelse:

   "Art 7:
   1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.
   2. Partene skal sikre gjennomføringen av disse rettighetene i samsvar med sin nasjonale lovgivning og sine forpliktelser i henhold til relevante internasjonale instrumenter på dette området, særlig når barnet ellers ville blitt statsløs."

   Alikevel ser vi at den offentlige kidnapper-virksomheten (det såkalte "barnevernet") og dens dirigenter og medspillere ekstremt hyper-fokuserer på Barnekonvensjonens Art 9. Samtidig som den forbryter seg mot alt annet av enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter i Barnekonvensjonen.

   Altså at Art 9 er den eneste av barnets, foreldrenes og familiens menneskerettigheter virksomheten liksom respekterer og sikrer.

   Dette i seg selv er hverken lovlig eller akseptabelt.

   Men la oss uansett se nærmere på selve innholdet i Barnekonvensjonens Art 9. Der er det særlig lovbestemt, angående unntak, at:

   "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet (...)

   Dersom slik atskillelse skyldes en handling iverksatt av en part, som f.eks. pågripelse, fengsling, eksil, utvisning eller død, (herunder dødsfall av en hvilken som helst årsak mens vedkommende er i denne partens varetekt), av en eller begge foreldre eller barnet, skal parten etter anmodning gi foreldrene, barnet, eller, når det er hensiktsmessig, et annet familiemedlem de vesentlige opplysninger om det eller de fraværende familiemedlemmenes oppholdssted, med mindre dette er til skade for barnet."

   Det første vi her kan merke oss ved er kravet om kompetente myndigheter. Noe som selvfølgelig er et særdeles viktig og nødvendig både objektivt og subjektivt krav.

   Dernest kan vi særlig merke oss med uttrykket, at en "slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller". Og at det konkret eksemplifiseres hva innholdet i begrepet "særlige tilfeller" kan være.

   Samtidig kan vi merke oss med kravet om nødvendighet. Og med kravet om hensyn til barnets beste.

   Altså at det er flere nødvendige og reelle krav som må være tilstede. Samtidig med og i tillegg til reell i praksis respekt for barnets, foreldrenes og familiens menneskerettigheter.

   Begrepet "særlige tilfeller" er altså dekkende for reell nød og reell nødvendighet. Altså prinsippet om reell nødvendighet. Og hva som på norsk ligger i begrepet nødverge. Deriblandt forholdsmessighet (proposjonalitet), som blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Det er også derfor EMD har lovbestemt angående midlertidig nødverge i forhold til slikt, i EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Lett forståelig er dette meget viktig og nødvendig.

   Ikke minst særlig i nødvendig respekt for alle de andre menneskerettighetene. Deriblandt blandt annet Barnekonvensjonens Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og blandt annet Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og for eksempel Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet Art 8 p1 1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Det er altså meget meget strenge og nødvendige krav som må være tilstede for at noen som helst lovlig bortføring av et barn eller adskillelse av barn og foreldre skal kunne skje.

   Uten at disse meget strenge og nødvendige krav kompetent og reelt har vært eller er tilstede har bortføringen eller adskillelsen av barnet vært ulovlig.

   Straffbarheten og strafferammene for enhver ulovlig bortføring eller adskillelse av barnet faller inn under et mangfold av både nasjonale og internasjonale lovbestemmelser.

   Min konklusjon er entydig: Det har enda meg bekjent ikke skjedd en eneste lovlig bortføring av barn i Norge.

   Barna må umiddelbart gjenforenes med sine foreldre. Hvert enkelt barn. Eventuelle protester i hvert enkelt tilfelle må effektivt og 100% kompetent rettsbehandles. Men i og med at dagens Norge enda ikke har kompetente og habile myndigheter for å rettsbehandle slike protester, så må de opprettes med kompetent internasjonal hjelp.

   Samtidig og umiddelbart derefter må selvfølgelig også enhver politiker eller dommer som på noen måte har medvirket i eller for slike ulovligheter, effektivt og kompetent straffeforfølges og dømmes. Ja ikke bare dommerne og politikerne, men også enhver annen som på noen som helst måte har medvirket i eller for slike forbrytelser. Til tross for at det er og blir mange så er det nødvendig at det skjer. Nødvendig av flere lett forståelige og selvfølgelige grunner, som jeg ikke skal komme inn på her nu.

   Og alt dette haster selvfølgelig meget.

   *

   Johanne Jensen:
   Virker som barnevernet ikke har skjønt at krigen er slutt. De kriger fortsatt mot familiene for å ødelegge dem.

   Aud Petra Lingjerde:
   hvor i landet held du til ,deg ville eg ha snakka med

   Rune L. Hansen:
   Sør-vest i Norge, 50 km nord-øst for Haugesund.

   Aud Petra Lingjerde:
   er du i oslo noen sinne

   Rune L. Hansen:
   Nei, jeg er isolert og fangeholdt her hjemme. Har vært og er det nu siden 2008, under kontinuerlig tortur, terror og utplyndring.

   Siw Hammerstad:
   Huff..

   Aud Petra Lingjerde:
   nei å nei hva i alle dager hva har du vert borti

   Rune L. Hansen:
   Ingenting annet enn at jeg er født og befinner meg i Norge.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1192213230856420/

   Mona Rodian:
   Når dette er så riktig, hvorfor er det ingen som bruker dette som motstand mot bv?? Hvorfor ikke sende det til alle som sitter og herser, men ikke kan loven???

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154265618148785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   Rune L. Hansen, du måste hålla i minnet att de främsta tillskyndarna av FN:s Barnkonvention var Sverige och kommunist-Polen.
   1978 väckte kommunist-Polen idén om en Barnkonventionen som skulle vara rättsligt bindande för alla nationer.
   FN deklarerade 1979 som "Barnets år". Sveriges riksdag antog den s k agalagen 1979, som skulle skydda barn från deras föräldrar.
   Socialtjänstlagen (1980:620) utfärdades 1980 och LVU (1990:52).
   Varken Sverige eller Polen eller alla de andra länderna som signerade och ratificerade Konventionen kunde ana att Berlinmuren och kommunism skulle falla i början av 1990-talet.

   Idag är Polen en civiliserad, demokratisk stat som värnar om barn och deras familjer, men Danmark, Finland, Norge, Sverige och Storbritannien, med fl länder fortsätter i de gamla hjulspåren där staten anser sig ha rätt att tvångsomhänderta / bortföra barn och placera dem i fosterhem.

   Ruby Harrold-Claesson:
   Framlidne australienska advokaten, Charles H. Francis, har författat en mycket kritisk granskning av FN:s Barnkonvention: "The Wrongs of The United Nations' Rights of The Child"
   Läs gärna: http://nkmr.org/en/articles/2489-the-wrongs-of-the-u-n-rights-of-the-child
   The Nordic Committee for Humans Rights - The Wrongs of The United Nations' Rights of The Child
   The Wrongs of The United Nations' Rights of The Child
   nkmr.org

   Rune L. Hansen:
   Jeg takker for kommentaren og referansen, Ruby Harrold-Claesson. Og ser også problemet, som berettiget nu gjennom mange år har bevirket bekymringer og advarsler fra mange hold. Særlig meget fra USA sin side. Det er det helt sentrale problemet i og med selve Barnekonvensjonen og alle menneskeretts-konvensjonene - og i og med så meget annet også. Både helheten i Barnekonvensjonen og menneskerettighetenes ukrenkelighet og reelle innhold neglisjeres, bagatelliseres og forvrenges av de mange som har helt andre interesser enn å respektere og sikre menneskerettighetene. De plukker det helheten fra hverandre og forvrenger også dermed selve innholdet, for med en slik metode og neglisjering å ivareta sine egne ønsker og hensikter, noe som selvfølgelig forbryter seg mot selve menneskerettighetene. Det blir som at de hevder at setningen "Du skal ikke drepe" egentlig skal være - i og med at de neglisjerer ordet "ikke" - at "Du skal drepe". Og altså gies et helt annet og forfalsket innhold. 

   "We must realize that those humanist philosophies, which masquerade as a concern for human rights, will end up trampling them (...) The humanist element of such documents has the potential to destroy all that is best in Christian civilization, replacing it with a profoundly chaotic, harmful and ultimately evil empire." Som advokat Charles H. Francis sier i sitt essay.

   Imidlertid må vi også være oppmerksomme på at akkurat det samme skjer blandt annet i USA også, om enn i en annen grad og på forskjelige måter, også i forhold til USA sin grunnlov, til tross for at USA er et av landene som ikke har ratifisert Barnekonvensjonen.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1335813223106270/

   Oddvar Espegard:
   Takk Rune L. Hansen!

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Dermed er hele barnevernet fullstendig ulovlig selvsagt ogsaa.....! ? Og egentlig bare kun en stats-legalisert menneskehandel-mafia-organisasjon...

   Ca Ga:
   Tusen takk. Det var en kjempe god informasjon.

   Magnar Inge Wisnes:
   Jeg opplever det norske barnevernet som så ille at det må opprettes en særskilt domstol alà krigsforbryterdomstolen - gjerne i Haag - som da overtar all overordnet myndighet ifm norsk barnevern og hvor de som har brutt lover og regler blir idømt sin straff.
   Norge kjøper fengselsplasser i holland så da er veien kort til soning!
   INGEN bør være immune - ei heller dommere!
   Det er på tide at det blir en skikkelig utrenskning!!!

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. januar 2017: 

   Mørkt, et vind-drag og 1 minus-grad Celsius her ute omkring 04-tiden i natt. Med nærmere null grader og antydninger til sne klokken 05.30. Hvitlig himmel, et vind-drag, noe sne og yr og omkring 1 pluss-grad utover formiddagen. Omtrent det samme med jevnt videre og mere med yr utover eftermiddagen. Derefter mørkt, regn, yr og omkring 2 pluss-grader. Med omkring 4 pluss-grader frem mot 21-tiden. Og med 5 klokken 22 og videre mot midnatt.
     
---
---

   Rune L. Hansen, 06.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209129452368183

   Kort ABC for barnevern:

   A: Ethvert ekte barnevern har som sin eneste oppgave og plikt å respektere og sikre barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets enhver menneskerettigheter.

   Bevis: Jamfør innledningen til Barnekonvensjonen: "De stater som er part i denne konvensjon, - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...) - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag (...) - som er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel"

   B: Ethvert ekte barnevern er et familievern og menneskevern.

   Bevis: Jamfør Barnekonvensjonens lovbestemmelser. Blandt annet som lovbestemt i Art 7: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   C: Ethvert ekte barnevern må først og fremst insistere på 100% kompetent straffeforfølgelse av absolutt enhver menneskeretts-forbrytelse i offentlig eller privat regi. Uten kompetent straffeforfølgelse er selvfølgelig menneskerettighetene verdiløse.

   Bevis: Jamfør blandt annet Barnekonvensjonens Art 16. "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme. 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1193143177430092/

   Elisabeth Aaslie:
   De har sviktet i flere tiår! Slitt familier i fillebiter : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1336607746360151/

   Kitty Oline Mogstad:
   Barn tilhører familien på samme måte som min kropp tilhører meg.

   Rune L. Hansen:
   Ja selvfølgelig, men bra at det uansett sies.

   Rune L. Hansen:
   Barn skapes ikke av staten.

   Ca Ga:
   Kanskje noen medarbeider i bv og i retten har ikke lest dette. Det står vel ikke i deres skolebøker eller de var syk enn det ble behandlet i utdanningen deres. Skam

   Rune L. Hansen:
   De fleste velger makten fremfor loven. Det ser vi i land efter land, med forskjellige slags konsekvenser. Og dagens Norge er politisk et diktatorisk autokrati, som i praksis har byttet ut lovlig lov og rett med seg selv. : (

   Om et land har en eller flere diktatorer innebærer i praksis ingen forskjell. : (

   Om ikke politiske og offentlige forbrytelser effektivt og kompetent straffeforfølges så vil de leve og videreutvikle sitt eget kriminelle liv. : (

   Dette at det stemmes på politiske partier i steden for enkelt-mennesker er blandt annet en av grunnene til at politisk og offentlig nepotisme i form av offentlig mafia-virksomhet oppstår og videreutvikler seg. : (

   Det finnes et knippe måter å bli kvitt politisk og offentlig mafia-virksomhet på. Men det viktigste og uansett helt nødvendige er effektiv og kompetent straffeforfølgelse. : (

   Og Mikhail Gorbatov sier med rette at om politikere får bli værende som politikere mere enn 10 år så er det uunngåelig at det utvikler seg nepotisme. : (

   Og at makten må inkludere absolutt alle og enhver. De som ikke forstår eller ikke ønsker dette selger våre enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter på billig-salg. : (

   Rune L. Hansen:
   Hvor er kompetansen, når ikke engang den helt enkle og elementære ABC blir brukt eller forstått???

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. januar 2017: 

   Mørkt, vått, yr og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Omtrent det samme videre utover natten, med mindre nedbør mot dagen. Hvitlig lett overskyet og null grader klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen. En tiltagende halv-måne høyt i sør og omkring 1 minus-grad klokken 20.30. Månen skakk høyt i sør-vest, noe stjerner og omkring 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209140781651408

   Et krav fra enhver, om endret politikk og ordning i Norge.
   
   "Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."
   (Fra Menneskerettserklæringen, Art 21.)

   Videre er lovbestemt i den samme Art 21, at:
   "Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte."

   Den omtrent samme er også lovbestemt i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, med følgende ordlyd:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Var det noen som sa "fritt valgte representanter"? Og "folkets vilje"?

   Og "frie periodiske valg"?

   Fritt valgte representanter?

   Hvem er det som nekter meg (og oss) denne menneskerettigheten?

   En politisk nepotisme, som selv isteden vil velge?

   Og som nekter oss "fritt å velge"? Og dermed diskriminerer enhver og alle?

   Fordi den selv har bestemt seg for isteden å velge for oss?

   Og dermed å neglisjere vår menneskerett? Eller å begrense den til seg selv?

   Også for dermed å tro seg å ha rett til å begå flere menneskeretts-forbrytelser?

   Og for selv å late som den er "folkets vilje"?

   Et av problemene ved å stemme på politiske partier i steden for på enkeltmennesker,

   er at vi samtidig ulovlig umyndiggjøres.

   Dette er kanskje ikke noe stort problem hvis de valgene som blir tatt er til beste for enhver og alle.

   Men problemet blir stort og verre hvis de valgene som blir tatt ikke er til beste for enhver og alle.

   Og hvis valg som blir gjort er direkte ulovlige og kriminelle.
   
   Da kan vi minst av alt leve med at politiske partier, et eller flere, gjør valgene for oss.

   Å stemme på politiske partier er i seg selv å stemme på politisk nepotisme.

   Og den farligste politiske nepotismen er den som i praksis realiserer de farligste og mest ødeleggende ønsker, konsekvenser og hensikter.

   Og som byråkratiserer disse sine ønsker, konsekvenser og hensikter.

   Det er det som har skjedd og skjer nu i dagens Norge.

   Men slikt noe kan vi ikke og har vi ikke lov til å akseptere.

   Vi må endre og stoppe slike kriminelle muligheter og handlinger!

   Vi må klart og tydelig varsle om at slike politiske valg og valg-ordninger er menneskeretts-krenkende og ulovlige.

   Og at vi vil velge fritt og selvstendig, uten diskriminering eller ulovlige utestengelser.

   Ved også å henvise til for eksempel
Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2 p2, som har lovbestemt at:
   "Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   Hermed gjør jeg dette krav gjeldende overfor norske myndigheter.

   *

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. januar 2017: 

   Mørkt og omkring 2 pluss-grader Celsius først på natten, men sent på natten omkring null grader, fuktig og yr. Disig himmel, vått, yr og omkring 1 pluss-grad utover formiddagen. Med omkring 2 og 3 og 4 pluss-grader og jevnt mere disig og yr utover eftermiddagen. Mørkt, yr og omkring 4 utover kvelden. Med 5 mot midnatt.
   
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209149365425997

   Genocide and crimes against humanity has many advantages and profitability for many people, when and if they are not criminal prosecuted.

   Kidnapping of children in political auspices for example. Also from one sex to the other. Such puts a lot of money, power and careers in circulation, of great benefit and joy to many.

   *

   Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten har mange fordeler og lønnsomhet for mange mennesker, når og hvis de ikke straffeforfølges.

   Kidnapping av barn i politisk regi for eksempel. Også fra det ene kjønn til det andre. Slikt setter mye penger, makt og karriære i sirkulasjon, til stor nytte og glede for mange.

   *

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. januar 2017: 

   Mørkt, vått, fuktig, yr og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 02.30-tiden. Med opp mot 6 klokken 08.30. Disig, regn, yr, vått og omkring 6 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden, med omkring 5 pluss-grader og noe vind-drag. Det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209150100284368

   Det er bare en ting som gjør offentlige bortførelser eller ufrivillige adskillelser av barn og foreldre mulig.

   Til tross for blandt annet Barnekonvensjonens mange direkte og indirekte total-forbud. Deriblandt blandt annet dens følgende utvetydige lovbestemmelser:

   Art 7 p1: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Art 35: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det er bare en ting som gjør offentlige bortførelser eller ufrivillige adskillelser av barn og foreldre mulig, bortsett fra nødverge-prinsippet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Den ene tingen som likevel noen steder i verden gjør det mulig, er hvert enkelt menneske som aksepterer at det noensinne skjer.

   De er groveste slags kriminelle sine medspillere. Hva enten de vet det eller ikke.

   Uten ville det aldri kunne skjedd!

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvordan i all verden kan de eller noen tro at de har lov og rett til å forbryte seg mot alle disse menneskerettigheter?! Er det i alvor i det heletatt mulig å tro det?! Hvor umenneskelig og dum eller indoktrinert er det mulig å bli?!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mannsforum.org/permalink/555701357933672/

   Kjetil Thue:
   Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv! (Arnulf Øverland)

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 37:
   "Partene skal sikre at: (a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Menneskerettserklæringen Art 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1395798167111482/

   Elin Fjermestad:
   Folket lar det skje

   Rune L. Hansen:
   Ja iallfall er mange lurt eller fristet til det eller indoktrinert eller tvunget til det. : (

   Rune L. Hansen:
   Jeg "snakket" med en kvinne nylig som lot meg forstå at kvinner har så mange og gode fordeler av å kidnappe sine barn fra barnas far, økonomisk og selvstendig karriære og makt, at hun og så mange takket den feministiske politikken for det, til tross for den torturen, traumatiseringen og utplyndringen det påførte barna og pappaene. Man må jo ha lov til å være egoistisk, særlig når politikken tillater det, ga hun uttrykk for.

   Rune L. Hansen:
   Og det er jo et mangfold av andre som også har nytte, fortjeneste, makt eller karriære på kidnapper-virksomheten.

   Rune L. Hansen:
   Men samtidig så forsvinner altså også respekten for menneskerettighetene og Straffeloven.

   Rune L. Hansen:
   Politikken i dagens Norge er tilordnet for å få flest mulig til å medvirke i allslags offentlige menneskeretts-forbrytelser, mere eller mindre bevisst. Også ikke minst via de politisk parti-valgte nøkkel-personene og deres under-ordnede i den offentlige forvaltningen. Flest mulig skal være fristet til det eller tvunget til det eller ikke ha noe valg.

   Eksempelvis også via de politiske parti-valgene, hvor hvert av de politiske stortings-partiene gjør alt hva de kan for å opprettholde og beskytte seg selv og sin makt - og både opprettholder og påbegynner menneskeretts-forbrytelser. Fullstendig uten hensyn til at de foruretter mennesker, samfunnet og verden.

   Samtidig så frister de sivilbefolkningen mere eller mindre åpent eller skjult med to ting. Det ene de frister med er ubetydeligheter og splittelse som valg-flesk til (også sine egne) interesse-fraksjoner. Det andre de de mere skjult frister med er videre å opprettholde og premiere menneskeretts-forbrytelser.

   Apropo feminisme i Norge så kunne også mye her ha vært nevnt eller omtalt. Altså særlig i forhold til barn, foreldre og familie. Sentralt for også den politikken, som veldig mange benytter seg av, er muligheten til å kunne kidnappe barn. Og at særlig jenter og kvinner tidligst mulig skal kunne forstå at det gies livs-lang økonomisk premiering og selvstendig karriære for å forføre en eller flere gutter og menn. Forføre mere eller mindre kortvarig, med eller uten ekteskap, for derefter med politisk offentlig hjelp å kidnappe barnet eller barna, samtidig som den politiske makten tvinger mannen til å betale for den mere eller mindre kortvarige "fornøyelsen". Dette har jo blitt så populært og perverterende nu at omkring en fjerdedel av alle norske barn allerede vokser opp med falske "alene-mødre" og dermed frarøves og nektes retten til sitt familieliv.

   Fristende for mange. Og selvfølgelig med alle midler forsøkt holdt skjult, fortiet, benektet og bortforklart av den politiske mafia-virksomheten og dens medspillere.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1185719034798580/

   Rune L. Hansen:
   Hvordan i all verden kan de eller noen tro at de har lov og rett til å forbryte seg mot alle disse menneskerettigheter?! Er det i alvor i det heletatt mulig å tro det?! Hvor umenneskelig og dum eller indoktrinert er det mulig å bli?!

   Silje-Mathea D. Spjudvik:
   Enig... det er skamfullt

   Rune L. Hansen:
   I steden for å respektere menneskerettighetene og å avslutte menneskeretts-forbrytelsene så bygges det i den offentlige forvaltningen videre på menneskeretts-forbrytelsene. Galere og mere grovt kriminelt kan ikke noe bli!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. januar 2017: 

   Omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius, mørkt, vått og tildels regn og yr her ute i natt. Noe stjerner, omkring 2 pluss-grader og uten nedbør klokken 04.30. Dus lys blå himmel, spredt litt skyet, noe vind-drag og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. 3 pluss-grader, noe yr og noe tilskyende omkring 14-tiden. Noe disig, yr, overskyet og 4 pluss-grader fra omkring 14.30-tiden. Mørkt, regn, yr og vått med 4 pluss-grader omkring 18-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt, tildels med 5 pluss-grader og i blandt tildels synlig nokså full måne høyt og fjernt i sør.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209161478048805

   Menneskerettighetene er absolutte.

   Menneskerettighetene er absolutte for de nasjoner som har ratifisert de. Hver enkelt av de for hvert enkelt og ethvert menneske. De er og skal være umistelige og uavhendelige og enhvers minste-garanti og myndighets-forsikring fra offentlige myndigheter sin side. Uansett hvilken ratifisert menneskeretts-konvensjon en menneskerettighet er lovbestemt i. Enhver krenkelse av en menneskerettighet skal og må også derfor kompetent og effektivt straffeforfølges og gjenopprettes.

   De skal være implementert i og for praksis, respekt og sikring både administrativt, forvaltningsmessig, juridisk og lovmessig og på alle andre måter. Og hvis de ikke fra før av tilstrekkelig på noen måte er tilstrekkelig eller er feil implementert, så skal det umiddelbart rettes opp. Eksempelvis også hvis det er mangler eller feil i en nasjon sin Straffelovs lovbeskyttelse mot for eksempel menneskerettighetenes total-forbud mot tortur og dens strafferammer, så skal enhver slik mangel eller feil også effektivt og kompetent rettes opp.

   Det er derfor meget viktig at menneskerettighetene blir nøye og presist lest og forstått. Også helhetlig, selvfølgelig. Selv den minste feil eller mangel i så måte kan kunne medføre forurettende og katastrofale konsekvenser - hvilket ikke skal kunne skje. Absolutt ethvert menneske og enhver familie sin integritets- og menneskeretts-beskyttelse skal og må være rett og riktig respektert og sikret, uten ulovligheter.

   Det absolutt eneste som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er hvis den skjer 100% midlertidig og på en mildest mulig måte efter prinsippene for nødvendighet og forholdsmessighet. Absolutt ingenting annet eller mindre.

   Dessverre så skjer alikevel menneskeretts-krenkelser i politisk og offentlig regi i mange nasjoner, med forskjellige slags forurettende og ødeleggende konsekvenser. Total-forbudet mot tortur blir ofte ikke tilstrekkelig respektert. Samtidig som effektiv og kompetent straffeforfølgelse og gjenopprettelse ikke skjer. Dette er et stort og sentralt problem, som alle land og mennesker må ta inn over seg.

   Og særlig også at enhvers ukrenkelige rett til sitt familieliv stadig smittsomt mere blir krenket i flere nasjoner, med katastrofale og perverterende konsekvenser. Deriblandt særlig også veldig meget i dagens Norge. Systematisk i form av politisk og offentlig organisert kriminalitet og menneske-handel, som grovt løgnaktig og falskt påberoper seg å være "barnevern" og til "barnets beste", men som i virkeligheten er folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og allslags menneskeretts-forbrytelser.

   Til og med såkalte "familie-domstoler" i politisk regi opprettes som forkledning for slike systematiske forbrytelser i politisk og offentlig regi. (Benevnt blandt annet "fylkesnemd" i dagens Norge.) Til tross for at det både nasjonalt og internasjonalt er fullstendig ulovlig og straffbart. Men virksomhetens dirigenter, nøkkel-personer, medspillere og akseptanter beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffeforfulgt. Og bygger stadig videre på sine forbrytelser for å opprettholde de og å videreutvikle de - og stadig mere å byråkratisere de. Og driver aktivt og påkostet propaganda for de. Sentralt for virksomheten er å utøve inkvisisjoner, terror og traumatisering i menneskers og sivilbefolkningens familieliv og privatliv. Med særlig bruk av krenkende og falsk og hvitvasket dokumentasjon, og også allslags diagnoser og påstander, som sitt videre våpen for liksom å rettferdiggjøre sine forbrytelser.

   For at enhver lettere skal kunne gjennomskue enhver slik virksomhet og dens medspillere, som forbryter seg mot selve kjernen i samfunnet og menneskelivet, skal jeg her nu gi en kortfattet oversikt over de aller viktigste og mest sentrale menneskerettigheter som angår absolutt enhvers rett til sitt familieliv. Og det er de følgende, som i sin helhet og enhver må bli lest og forstått nøye og presist:

   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) P1 Art 2:
   "Rett til utdanning. Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning."

   Menneskerettsloven V1&2
(ECHR) P7 Art 5:
   "Likhet mellom ektefeller. Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."

   Menneskerettsloven V1&2
(ECHR) Art 8:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv.
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 3:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
    2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   
Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 8 p1 1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."


   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 19:
   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 37 a:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 29:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
      a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
      b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
      c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
      d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
      e) å fremme respekten for det naturlige miljø.
   2. Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal fortolkes slik at det gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner, under forutsetning av at prinsippene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, og at den undervisningen som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav vedkommende stat eventuelt har fastsatt."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 30:
   "I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Menneskerettserklæringen
(UDHR) Art 13:
   "1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
    2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land."

   
Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Menneskerettserklæringen
(UDHR) Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Menneskerettserklæringen
(UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen
(UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/629074110550469/

   Egil Borse-Svensen:
   Mine barn har gått ut av skolen og dessverre ikke fått med seg stort av dette. Når jeg vokste opp, snakket man om det om det var norsk, men så kom det ikke i loven før 1999 og 2014(grunnloven), så det er flott Rune med litt etterutdanning, Det skulle lages en egen sak for skolene med det du skirver om! En gen Brosjyre, eller håndbok.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Egil Borse-Svensen, men menneskerettigheten var faktisk og egentlig lov og rett i og for Norge lenge før 1999 og 2014. Til tross for at de i praksis ble - og fortsatt blir - ulovlig og straffbart totalt neglisjert, fortiet og forvrengt av den politiske og offentlige forvaltningen.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig så poster jeg denne og tilsvarende posteringer flere steder på Facebook og Internettet nettopp for at det skal være lettere å videreformidle for og til flest mulig andre, som fakta, undervisning og folkeopplysning. Særlig fordi det er nødvendig og at jo bedre menneskerettighetene og deres prinsipper blir gjort kjent og forstått dess vanskeligere blir det både for den politiske og offentlige forvaltningen og alle andre å neglisjere, forfalske eller bagatellisere de. Efter hvert som de blir meget godt kjent og forstått så vil deres forbrytelser høylydt skrike og rope mot alle. Og medmenneskelighet, lovlig lov og rett og rettferdighet igjen bli mulig.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgeligheten og prinsippet om at enhver og alle av menneskerettighetene skal og må respekteres og sikres for absolutt enhver og alle, uten unntak, må få gjennomslag og bli til realitet for at vi i det heletatt skal ha mulighet for å unngå menneskeretts-forbrytelser. Så enkelt er det.

   Alfred Furuholmen:
   Spesielt onde personer har egentlig skrevet fra seg menneskerettighetene sine.

   Kent L. Hovde:
   Det er et hvert lands rett å sette "menneskerettighetene" til side. - En nasjons myndigheter kan overprøve "menneskerettighetene" om nødvendig. - Dust!!

   Rune L. Hansen:
   Nei, Alfred Furuholmen og Kent L. Hovde, det er på ingen som helst måte at en eller flere menneskerettigheter kan neglisjeres eller bagatelliseres som er lovbestemt i våre internasjonale og nasjonale forpliktelser i menneskeretts-konvensjonene. Meget så tvert om. Kan dere ikke forstå hva dere leser? Er det en slags mental analfabetisme, eller bare forakt for menneskerettighetene?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1186779711359179/

   Rolf Schou:
   Den norske staten, vil foreløpig ikke forstå noen ting, av dette, og presse og media har massiv penge hjelp, fra denne staten, for å holde kjeft!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har du dessverre jo rett i.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1197141347030275/

   Hjörleifur Heimir Hilmarsson:
   Dette bør mange i nav lese !

   Hjörleifur Heimir Hilmarsson:
   Eller i private helsevesenet som trakasserer folk etter egne meninger

   Laila Dalbye:
   Alle myndigheter svikter når det gjelder dette og personalet har ikke juridiske kunskaper, de fölger Rettningslinjer utgitt av myndighetene så det er de som er ytterst ansvarlige.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154040238281875

   Jeg sitter igjen med en ekkel følelse, etter å ha bevitnet mediesirkuset i Breivik-saken.

   Den norske stat, herunder den norske dommerstanden, vet at saken påkaller seg massiv internasjonal medieoppmerksomhet, og gir med det følgende signal:

   Se her, verden:

   "Se hvor flinke vi i Norge er til å behandle menneskerettene.

   Her får selv den verste massemorder sine menneskeretter ivaretatt."

   Men med en gang blitzregnet har lagt seg, går staten tilbake til sitt vanlige jeg:

   Dvs, tråkker på ti-tusenvis av vanlige mennesker sine grunnleggende menneskeretter, og legger haugevis av liv i grus, nettopp som følge av sin arroganse for menneskerettene.

   *

   Aud Strandman:
   Ja massemorderen får sin menneske rett ivaretatt..... Men hva med resten av befolkningen :(

   Anne Rønnaug Teigen:
   Alle skal behandles likt, og oftest ligger det ting bak som ikke jeg vil ta på meg å dømme, men det er riktig det Marius sier, og det er helt forferdelig.

   Rune L. Hansen:
   Ps, Anne Rønnaug Teigen. Det skal ikke kunne ligge noe annet bak. Enhvers menneskerettigheter skal være og må være et fullstendig åpent anliggende. Med unntak bare for navn eller noe som eventuelt nødvendig må anonymiseres eller kompetent og fullverdig beskrives.

   Vidar Mathiassen:
   Marius Reikerås; Det du beskriver er et klassisk spill for ikke bare galleriet, men for media, myndigheter og befolkningen som helhet. Norge har fortsatt en lang vei å gå her; jeg er en av 100000er som håpet at den nåværende regjeringen ville vise en helt ny rettssikkerhets-, åpenhets og respektfull linje overfor hele befolkningen med nye ideer og bedre løsninger; i løpet av snart 3,5 år registrerer jeg svært lite av dette; spørsmålet som da blir åpenbart er; hvilken regjering vil ta befolkningen som helhet sine generelle menneskerettigheter, rettssikkerhet og ulike former for overgrep de siste årene, på det aller høyeste alvor; tross andre selvfølgelige løpende prekære og krevende både innen- og utenriksoppgaver?

   Bjørnar Hermansen:
   Helt uforståelig dette her ja. Riktig som du sier Marius, Breivik får mye media oppmerksomhet, men det er også blitt mye oppmerksomhet i media om mange barnevern saker. Det er tydeligvis ikke så viktig at barn og foreldre skal få gjennomslag for sine menneskerettigheter. HVA ER DET MYNDIGHETENE ER REDDE FOR.

   Rune L. Hansen:
   Breivik har verdens oppmerksomhet rettet mot seg, det er derfor og bare derfor at det blir forsøkt gjort inntrykk av at menneskerettighetene blir tatt på alvor i Norge. Poenget er at de gjør så godt de kan der hvor den internasjonale oppmerksomheten er mest sentrert, for å forsøke å gi inntrykk av at menneskerettighetene blir respektert og sikret i Norge.

   Bent Wiik:
   Jeg luerer ofte på når nok er nok, hva vil skje da? Eller blir det bare "tåler du den,så tåler du den her og , så slenger vi på den her og for du tåler jo den også må vite" .... mettningspunktet, når har vi nådd det?

   Inger Marie Myhre:
   Hvorfor skal en massemorder ha krav på menneskerettigheter når ingen andre har ikke det : (

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke noe rart at de forsøker å hemmeligholde alt som har med det såkalte "barnevernet" og "fylkesnemda" og "rettsakene" og hele den politiske og offentlige virkelige behandlingen av barn, familier og sivilbefolkningen i Norge. Dagens Norge er en versting i en smittsom uhyre kriminell katastrofe i så måte. Og det sier ikke lite! Akkurat det samme har foregått og skjedd og skjer nu i flere andre land også, smittsom i flere ti-år nu. Og har vært og er særlig smittsomt fra Norge. Her er en mann, John Aster, fra Australia som lenge har studert fenomenet og virksomheten - en av veldig mange - men han forteller meget kortfattet, godt og presist, for de som forstår engelsk:

   https://www.youtube.com/watch?v=buKZq5hN9Xk
   Corrupt Killer Family Courts by John Aster
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Virksomhetens perversiteter og forbrytelser gjennomsyrer hele den offentlige forvaltningen og samfunnet. Som en ond sirkel og spiral. Hvor en av metodene og konsekvensene er at offentlige forbrytelser og hvitvasking av de er det det bygges videre på med stadig nye og flere offentlige forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Litt mere her om dette:
   https://www.youtube.com/watch?v=4OAs7QPvAqg
   Exposing the Family Court Agenda To Destroy Families Vinny Eastwood and John Aster Feb 25 2012
   youtube.com 

   John Aster:
   More videos will go up this year.. but ones of inside the court room. I have waited a long time

   Seda Gundogar:
   Velkommen til Norge, der en kaldblodig massedrapsmann sine rettigheter blir ivaretatt til punk til prikke mens barn og familier nærmest ikke har et snev av rettsikkerhet!
   Galskapen lenge leve

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. januar 2017: 

   Mørkt, regn og omkring 3 og 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn, disig lav himmel og omkring 4 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og det samme klokken 17. Mye regn i hele dag. Mørkt, vått og 1 pluss-grad klokken 21. Omkring null grader og kraftig med hagl klokken 22.30. Full måne høyt og fjernt i sør tildels noe synlig og omkring null grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209170940725366
   
   Hva er offentlig barnevern?

   Det er best mulig å forsøke å respektere og sikre barnets, foreldrenes og familiens menneskerettigheter.

   Ja, best mulig. Så enkelt kan det sies - og er det.

   Alle og hver av deres menneskerettigheter er og skal være umistelige, uavhendelige og ukrenkelige.

   Minst av alt skal en offentlig forvaltning kunne krenke en eller flere av deres menneskerettigheter.

   Enhver offentlig forvaltning skal tvert om best mulig forsvare og beskytte enhver av deres menneskerettigheter.

   Uten krenkelser, selvfølgelig.

   Det er det som er selve meningen med menneskerettighetene, og med en offentlig forvaltning.

   Altså at den offentlige forvaltningen skal beskytte mot sine egne krenkelser.

   Det er for sivilbefolkningen det farligste som finnes om den ikke gjør det.

   Enhver i den offentlige forvaltningen skal best mulig forsvare og beskytte enhvers menneskerettigheter.

   Alle og enhver av menneskerettighetene, for absolutt enhver. Uten unntak.

   Det er et ansvar og den medmenneskelige forpliktelse de har.

   Det er en katastrofe at det er det motsatte som enda skjer i dagens Norge.

   Og også det er enhver best mulig forpliktet til rette opp.

   Uten videre eller nye krenkelser.

   De krenkelser som hittil har skjedd eller enda skjer, må rettes opp.

   Alle bortførte barn og foreldre og besteforeldre må umiddelbart gjenforenes.

   Eventuelle protester effektivt og kompetent rettsbehandles.

   Optimale adekvate erstatninger utbetales til alle forurettede.

   Alle medvirkende i bortføringer kompetent straffeforfølges.

   Alle forurettede må også gies en alvorsfull offentlig unnskyldning.

   Det må understrekes at alt dette også er ment forebyggende.

   Og forakt for at offentlig forvaltning skal kunne bestemme menneskers familieliv.

   Det er dette som er det nødvendige og nye.

   Og med anstendighet rett og riktig å komme ut av katastrofen.

   Det er dette som er offentlig barnevern.

   Samtidig som det også er familievern og samfunnsvern.

   Og helt nødvendig.

   *

   Randi Julianna Keilhau:
   Familievern ja. Heilt klart barnets beste. Ingen barn er født med forrakt for sine foreldre

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det er også et menneskevern og et samfunnsvern, og en nødvendighet.

   Randi Julianna Keilhau:
   Hva da? Å stjele en baby på føden?

   Rune L. Hansen:
   Les posteringen før du kommenterer, vennligst.

   Randi Julianna Keilhau:
   De stjal min baby på føden! Det verste er faktisk den de tok når han var 2,5 år og ødelegger totalt

   Rune L. Hansen:
   Det du og din familie har opplevd er det fullstendig motsatte av barnevern, Randi Julianna Keilhau. Mildt sagt.

   Kate Fure:
   Hvorfor tok barnevernet ditt barn på 2,5 år Randi Julianna Keilhau ?

   Rune L. Hansen:
   Et dumt spørsmål du har der, Kate Fure. Det kan nemlig umulig være noen annen grunn enn at de ikke ønsket å respektere deres menneskerettigheter.

   
---
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1198422143568862/

   Aud Petra Lingjerde:
   eg er so enig med deg hadde alle tenkt på det du sier då hadde me hatt eit godt land

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/629691423822071/

   Jarleolav Östhus:
   Godt ; Da står D på Trykk " og så var D öynene som se er ?

   
---
---

   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/627749260746048/

   Effe Bense:
   Yes, in Nordic countries you have a system where:

   - All powers are given to a category of civil servants

   - This category works under confidentiality ( means the public have no information about how they work, with who, if they did a proper job or serious mistakes.
   - These work with diplomatic immunity. They can kidnapp, kill or cause death and violence in their jobs, they need not take any responsability for it. Total immunity.
   People, young and older, took their lives because of the decisions of this administration.

   - They might have friends or family who benefit directly from the decisions the might take at work ( corruption).

   They won't be liable for that either.

   - Many mistakes were made, errors, etc..and not corrected. They don't admit their errors. On the contrary, they persist in the error out of pride.

   - Many among theses bv civil servants are not properly qualified or mature enough to handle very difficult cases and take such difficult decisions to separate children from their parents.

   One solution would be to make all decisions taken by Barnevernet public, just like any other cases.

   There should be a possibility to let citizens know about the cases without revealing the identity of the person involved?

   Because as it is right now, it feels more like a secret police being given Carte Blanche to do whatever they want, kidnapp whoever they want, right or wrong , they are not accountable.

   And this is no democracy.

   Reminds me more of Chile 1973 than a european modern country.

   Rune L. Hansen:
   Yes, Effe Bense, it's madness, but the solution you are proposing is no solution but to continue with terrorism, inquisitions, kidnappings, torture, trauma, human-theft, family theft and all other human rights crimes. The solution is on the contrary a completely different, namely to respect and protect all human rights, which in fact is also what is required by law in the human rights conventions. And that's also what I concretely writes in the posting here.

   Effe Bense:
   I believe of course that they are needed in society, but the way they work is not democratic. No way!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1340905699263689/

   Judith Helvig:
   Det kommer Ann på hvilket ansikt en har . Så det gjelder ikke for alle . Bare de med rett ansikt .

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det er altså ikke det det skal komme an på. Men på noe helt annet.

   Judith Helvig:
   Det har med rett ansikt og hva andre har lovet så det ligger på ansikt og løfte

   Jarleolav Östhus:
   Huff da ' Tryne Fakt - oren !

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Har vel pokker ikke noe med hvilket "ansikt" en har...... ! Menneskerettighetene er for alle, er poenget, Men at "Norge" bryter de 1000 ganger hver Dag er en annen realitetssak.....

   Jarleolav Östhus:
   Når jeg er så heldig & komme meg inn hos min §pråk Løse bror ¡ Angstalthz ' da Blomst rer wi begge Opp 

   Rune L. Hansen:
   Les heller posteringen, Judith Helvig.

   Judith Helvig:
   Jeg har min mening og du har din .

   Stéphanie Célestin:
   Jeg vil spor vilke dagen, vil kan treffes
   Værende og vi kan
   Snakke sammen.
   Gud velsigne Alle Sammen shalome.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. januar 2017: 

   Mørkt, tildels yr, regn, hagl, noe vind-drag og omkring null og 2 pluss-grad Celsius her ute i natt. Variabelt mellom null og tre pluss-grader og tildels yr og hagl utover formiddagen og eftermiddagen. Og tildels uten nedbør. Halv-mørkt og 1 pluss-grad klokken 16.30. Mørkt og omkring null klokken 17. En hagl-skur og hvitt på bakken og 1 minus-grad omkring 23-tiden. Mere av det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.01. 2017 via For eller imot menneskeretts-forbrytelser? :
   https://www.facebook.com/groups/1570753299829010/1895168910720779/

   Menneskerettighetenes inntog og nødvendigheter.

   Menneskerettighetene har vært reell gjeldende lov og rett i og for Noge i flere ti-år nu, men dette har aktivt vært nokså fullstendig neglisjert og motarbeidet av veldig mange både i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen og utenfor. Neglisjert og motarbeidet av mennesker som har beriket seg selv karriære-messig og økonomisk ved medvirkning i og for menneskeretts-forbrytelser. Eller med feighet, uvitenhet eller på andre måter. Med ødeleggende og katastrofale konsekvenser for hundre-tusener mennesker i Norge.

   Men slik kan det selvfølgelig ikke fortsette. Dette må og skal optimalt effektivt og kompetent rettes opp. Dette bør skje i flere etapper, men vi trenger kompetent internasjonal hjelp for best mulig å klare dette. I og for en prosess hvor også eventuelle feil eller forbrytelser må kunne bli straffeforfulgt.

   Vi kan ikke fortsette med å ha mennesker som stiller seg selv over og utenfor reell lovlig gjeldende lov og rett, eller som tillager eller anvender ulovlige lovbestemmelser, regler eller avgjørelser. Eller som opphøyer seg selv eller andre til en elite.

   Menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke, men dette haster selvfølgelig uansett.

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet og dens propaganda og falske dokumentasjon har i stadig stigende grad florert, og gjør det fortsatt. De grovt forurettede er utrolig mange.

   Hundre-tusener barn og foreldre i Norge har blitt kidnappet, traumatisert og fratatt retten til sitt familieliv. Og hundre-tusener mennesker har blitt nektet retten til økonomisk rettferdighet. Og hundre-tusener mennesker har blitt usatt for ukompetente ulovlige retts-prosesser. Osv. Forholdene har i stadig stigende grad vært, og er fortsatt, perverse og menneske- og samfunns-ødeleggende. De vesentligste områdene av den offentlige forvaltningen har vært og er korrupte og preget av elite, organisert egoisme, forurettelser og utplyndring.

   Alt dette må og skal nu og videre effektivt og kompetent rettes opp.

   En første og mest hastende og enkle etappe er å frigjøre alle de bortførte barna og foreldrene, for gjenforening. Og kompetent straffeforfølgelse av alle og enhver som har medvirket i bortførelsene. Også fordi denne politiske og offentlige mafia-virksomheten har vært meget sentral og smittsom i perverteringen av lov og rett og mennesker i Norge. Dette vil dessuten være et godt tilretteleggende utgangspunkt for de videre retts-prosesser.

   Dette kan og bør være begynnelsen. Nødvendige åpne sannhets-kommisjoner for vitnesbyrd, dokumentasjon og argumentasjon må også opprettes og gjennomføres.

   Menneskerettighetene uforfalsket og prinsippene for lovlig lov og rett i praksis gjeldende er og skal uansett være vårt kompromissløse motto.

   Dette er vårt krav og vår rett og vår nødvendighet.

   Internasjonalt og nasjonalt.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1341549195866006/

   Jarleolav Östhus:
   Og sånn ' har Ap`ene hoLdt på , med sine Lakeier ' ¿ ToppstiLLingene !

   Rune L. Hansen:
   Mange har hermet efter og mange ivret efter å få være med og mange har latt seg friste eller indoktrinere til å bli medskyldige. Og hva gjør de nu? Kjemper med nebb og klør for å fortie det hele? For også dermed å avsløre seg selv enda bedre?

   Jarleolav Östhus:
   §t ripete Ja ! Far for- talte flere historier : Under Kr igen kunne man ikke snakke med en pers hvis en annen hörte p & !

   Laila Dalbye:
   Helt rett, men granskere og andre involverte må väre fra annet land og uten kontakter med visse i Norge hverken for eller nu.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det trengs ingen granskere for å være så lovlydig at alle de bortførte barna og foreldrene umiddelbart frigjøres og gjenforenes. Blandt annet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.01. 2017 shared Jan Myhre's post, via Familiekanalen - Fokus på Barn og Familier:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/630161000441780/

   Vi bør istandsette alternative egne politiske valg hvor folk heller via Facebook kan stemme på absolutt hvem de vil - uavhengig av parti. For eksempel på Marius Reikerås, uavhengig av om vedkommende vil eller ikke. Det kan og bør være en god begynnelse, som kan vokse seg stor og sterk!

   Jan Myhre, 12.01. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Barnevern må bli valgkampsak nr. 1!  

   Barnevernet har herjet med befolkningen siden øyguttene, via taterne og frem til i dag. De operer som en stat i staten, uten tilstrekkelig innsyn og kontroll. Fylkesnemnda er i hovedsakk sandpåstrøere for barnevernets vedtak, og privat part er nærmest rettsløs. Alle vet at slik makt og slike frie tøyler ikke er bra.

   Utdanningen karakteriseres som halvfabrikata. 70-80% av ansatte er kvinner. Gjennomtrekken i yrket er enorm. De som slutter orker ikke lenger se på praksien som utøves. Hvem er det da som er igjen i jobben, bare de systemtro?

   Over 200 fagfolk har skrevet bekymringsmelding om tilstanden i barnevernet. Alle er bekymret for at det foretas alt for mange unødige og ulovlige omsorgsovertakelser.

   Helsetilsynet og Riksrevisjonen har gang på gang kommet med sterk kritikk av praksisen ved barnevernet. Loven er klar, men den følges ikke av barnevernslederne.

   Media flommer over av saker med vanvittige vedtak, totalt uforståelige for folk flest: Natasha og Erik, Naustdal, Nadia, "Ida", Vibeke/Horten osv., osv. Tusenvis "vanlige folk" demonstrerte mot bv i 2016. På blogger skriver barnevernsbarn "Fuck bv" og "bv ødela livet mitt".

   Barnevernet i Kongsberg har redusert antallet eksterne omsorgsovertakelser med 90% etter at de endret praksis og holdninger. 90%! Det viser hvor ille praksisen og holdningene var før. Det er ingen grunn til å tro at dette er bedre ellers i landet.

   Dersom man hadde redusert med 60% ved samtlige kontor, ville det betydd at 1000 barn hadde sluppet å bli adskilt fra sin familie - årlig! 1000 barn - det er mange traumer og torpederte liv det - for barn, familie og venner.

   Er det noe rart at det ikke går bra senere i livet med 8 av 10 som havner under barnevernets såkalte omsorg når så mange adskilles helt grunnløst? De blir til rotløs ungdom.

  Horne og regjeringen har en vanskelig jobb. Hele systemet er infiltrert av SV'ere og venstresiden i Ap - med sine gammeldagse ideologier. Svært mange av dem er motstandere av det biologiske prinsipp. Mange KrF'ere har tjent gode penger på barnevernet i mange år. Gamle Høyrefolk liker godt å straffe "rampunger". Nå kommer store private aktører mer og mer på banen. De lukter penger i et system som kidnapper alt for mange barn fra sine.

   Heldigvis er det fler og fler av oss som sier at nok nå er nok. Når folket får vite om galskapen, må politikerne snu. Barnevern må bli valgkampsak nr 1! Barnevernet er den største skam vi har i Norge.

   *

   Bjorn Hannaas:
   støtter den tanken. Da vil vi nærme oss idéen om virkelig demokrati

   Rune L. Hansen:
   Ja nettopp, men ethvert demokrati forutsetter og er avhengig av viljen til prinsippene for lovlig lov og rett. Som blandt annet og særlig menneskerettighetene representerer.

   Rune L. Hansen:
   Dagens offentlige norske politiske valg-ordning er ikke i samsvar med menneskeretts-konvensjonene. Den er tillaget av og for en politisk mafia-virksomhet. Selv om mange andre land også har menneskeretts-krenkende politiske valg-ordninger så er det ingen lovlig unnskyldning. Men feilen er lett å rette opp med lovlydig makt.
   Og vi kan jo ikke stemme på politisk mafia-virksomhet.

   Randi Julianna Keilhau:
   JA. Vi møter opp til avtalt tid og sted <3

   Jarleolav Östhus:
   Föler med Dere .

   Vidar Svennes:
   Ja vi stemmer blankt neste stortingsvalg. Og demonstrerer på alle valgmøter og der de er valgboder.

   Jarleolav Östhus:
   Da nok = Nokk !

   Rune L. Hansen:
   En alternativ politisk valg-ordning med en Facebook-gruppe som heter for eksemel Valgurnen, hvor det stemmes kun på enkelt-personer (absolutt hvem en vil), kan kanskje være en bra begynnelse, selv om den Valgurnen i utgangspunktet jo stiller med allslags mange handicap?

   Liv Inger Almåsbakk:
   Vet ikke om Krf er mer ansvarlig enn andre partier. Det var kristenheten ved hjelp av Opplysningsfondet som drev de forferdelige institusjonene før - i hemmelighet. Det er Kjersti Toppe som har fått fram saken nå. Hun er SP. Horne kan ikke skylde på at jobben er for vanskelig å ta tak i. Da må hun finne seg en jobb hun mestrer i stedet.

   Rune L. Hansen:
   Krf er bare et navn og har ingenting med kristendom eller lovlydighet å gjøre, Liv Inger Almåsbakk. Tvert om. Og det samme gjelder også de andre politiske partiene, de er bare interesse-fraksjoner og nepotisme.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1199454313465645/

   Kitty Oline Mogstad:
   Vi må gjøre mer for at sannheten om barnevernet skal komme ut til folk og holdninger endres.

   Rune L. Hansen:
   Vi må uansett tilrettelegge for de rette forventninger, Kitty Oline Mogstad, samtidig som vi arbeider for de rette forventninger. Det er det kidnapper-mafiaen gjør med sin politikk og propaganda. Og vi må ha den rette motkraft.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1341740789180180/

   Edith Bjørnestad:
   Dette er helt riktig. Må bli en forandring ang barnevernet i dette landet. Det strider helt i mot alle odds. Dette er et makt system og et penge sløseri som ødelegger barn og famelie. Dette må det bli helt slutt på . Barna må leveres tilbake der de hører hjemme.

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Takk Jan Myhre ... ! ! ! Meget godt formulert og sagt, virkelig prisverdig ! Trist at saa faa er i stand tíl aa si tilsvarende.....

   John Vidar Børjesson:
   Deler denne jeg og. Meget kloke ord dette.

   Frank Hult:
   Hvem vil holde det valgløftet Jan Myhre :)

   John Vidar Børjesson:
   Tviler sterkt på at noen av partiene tør å kjøre dette som valgsak, men jo mere trykk vi alle utøver jo mer er dem nødt å se at det må bli endringer

   Mona Rodian:
   Er så enig i dette.

   May Britt Venberget:
   Flott skrevet !!!

   Unni Sandberg:
   Godt skrevet dette du! Enig med deg. Det er for mange saker som kunne vært unngått. Penger er drivkraften i hvordan bv opererer. Stor skam for Norge!

   Susanne Stenvard:
   Er med!

   Kenneth Thon:
   Det er ikke styrt av det politiske de har ingen tilgang til Barnevernet

   Rune L. Hansen:
   Ha,ha. Hvem tror du har bestemt og bestemmer det, Kenneth Thon?

   Kenneth Thon:
   Østrike

   Kenneth Thon:
   Jeg har hatt flere møter der politikere sier klart vi har ingen makt over barnevernet vi kan ikke gjøre noe.

   Rune L. Hansen:
   Det burde ikke være nytt for deg at de gjør ingenting og at de lyger. Og det er jo det de gjør.

   Rune L. Hansen:
   Er det kanskje ikke slik det skal være:
   https://www.facebook.com/Best.Movies.In.The.World/videos/999750280086271/

   Effe Bense:
   Det var en mycket bra text med kalla fakta, Jan Myhre
   Hoppas du vill skicka den till media och att den blir publicerat åtminstone som insändare.

   Jostein Laugen:
   Enig der

   Kent-Hugo Olsen Golten:
   Dem har for mye makt,synd og trist:-)

   Jostein Laugen:
   Håpe å vente på dommen fra menneskerettighetskommisjonen kjæm æ veit itj når.Men der e æ overbevist at bv vil få sin dom
   Æ e enig i at det må bli valgkampsak nr 1

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209181501829387

   Noralf Aunan:
   Hvorfor er det så vanskelig å stille rådmennene til ansvar for alle lov og regelbrudd som bv ansatte bedriver? Kommuneloven § 23 - 2 sier klart og tydelig hvilket ansvar disse personer har når det gjelder juridiske forhold. Naturligvis også når det gjelder bv.
   Noen av dem er konfrontert med dette ansvaret, og f.eks. i Trondheim har de innsett dette ansvaret, og vi har et bra samarbeid. Det satses bl.a. på familieråd, og vi krever at i møter med bv skal det skrives rapport under veis, som så skal kunne justeres og underskrives av begge parter ved møteslutt.
   Heretter bør alle kreve at aktuelle rapporter skrives underveis, godkjennes og underskrives etter møtet. Selv har jeg krevd og opplevd den slags gjennomført som støttespiller i bv saker. En sak var til og med en henleggelses-sak, og da var det nøye gjennomført av 3 bv ansatte, og faktisk på initiativ av bv. Det er altså viktigere for bv ved henleggelse, enn ved andre møter. De er altså redd for å henlegge en sak, og dermed må det begrunnes og dokumenteres meget grundig!

   Rune L. Hansen:
   Det som skal og må "henlegges" er hele selve kidnapper-virksomheten, som påberoper seg å ha lovlig lov og rett til å stjele retten til familieliv og de andre menneskerettighetene! Noen slik lovlig lov og rett har hverken de eller noen som helst andre - og kan og skal heller ingen ha! De er en politisk og offentlig mafia-virksomhet (dvs. grov-kriminelle) som både skal og må kompetent straffeforfølges og fullstendig stoppes!

   Rune L. Hansen:
   Ideen om at en offentlig forvaltning skal kunne bestemme eller manipulere menneskers familieliv er fullstendig sinnsyk!
   Og les for eksempel, blandt annet, Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 13:
   "1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
    2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land."

   Kyrre Wiik:
   Ved kommende valg må vi nok følge den prosedyre for stemmegivning som gjelder. Dersom Marius står på en liste så kan vi stemme han fram. Uformell stemmegivning via face-book kan brukes som et pressmiddel. Hvor mange barne og familieforkjempere kan vi klare å få med på ei slik stemmeliste?

   Rune L. Hansen:
   Nei, Kyrre Wiik, ved noe som helst politisk valg må vi IKKE følge den prosedyre for stemmegivning som nu er politisk bestemt! Den er menneskeretts-krenkende og anti-demokratisk. Den er tilordnet av og for en politisk mafia-virksomhet. Les hva menneskeretts-konvensjonene sier og har lovbestemt om politiske valg-ordninger!

   Og vedkommende det skal og kan stemmes på trenger ikke å stå på noen som helst valg-liste eller være i eller med noe som helst politisk parti eller parti-program!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor formell eller uformell stemme-givningen er har i utgangspunktet absolutt ingen som helst betydning. Den kan være eller bli både det ene og det andre. ; )

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154046183201875

   "The obvious purpose of the Grand Chamber is to establish a principle of European human rights law that is applicable to all cases involving a combination of administrative and criminal proceedings."

   Paulo Pinto de Albuquerque, the Portuguese judge to the European Court of Human Rights.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er en selvfølgelighet og godt at det blir sagt og understreket. De forskjellige under-instansene under EMD sitt Grand Chamber (Storkammer) leverer tildels dårlige dommer og avgjørelser, jo verre dess lavere instans, preget av å forsvare politikken i det land dommeren kommer fra. Men Grand Chamber er sammensatt av mange dommere, fra forskjellige nasjoner, og forhåpentligvis og tydeligvis også derfor av meget langt bedre kompetanse.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. januar 2017: 

   Omkring null grader Celsius, vått og tildels yr og sne her ute i natt. Tildels spredt skyet og omkring 1 pluss-grader utover formiddagen. Nokså rolig overskyet himmel og 1 pluss-grad utover eftermiddagen. Efter hvert yr, vått og mørkt. Omkring null grader, vått og yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209190705099463

   The principle for legal law and justice.

   Both the law and the power must always be under the law and not above.

   *

   Prinsippet for lovlig lov og rett.

   Både loven og makten må alltid være under loven og ikke over.

  *

   Rune L. Hansen:
   This is the principle for legal law and justice (and lex superior).

   
---

   https://www.facebook.com/groups/UK.SS.Support/permalink/1183186001719328/

   Bridget Doman:
   This is fine but social services believe they ARE the law.

   Rune L. Hansen:
   They are not the only ones who think so, Bridget Doman. It is still many criminals in the political, legal and the entire public administration.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209193429287566

   Norway, Give Us Back the Children You Stole shared Olav Sylte's post.
   1 hr ·

   Almost two years ago, on the 31st of may 2015 - the day after the huge demonstration against barnevernet, the Norwegian lawyer, Olav Sylte, wrote the following on his blog:

   "Yesterday was Norway's largest demonstration to point out the shortcomings of Norwegian child welfare. Once it was completed, the Ombudsman called to Aftenposten and said she wanted "mass arrest" of children!

   The ombudsman scheme should be discontinued immediately. Few other government schemes has created such extensive trauma to families and children.

   Throughout the world, it is common practice for educators to slap children; and occasionally behave somewhat arrogant. In Norway, from 2011 this was no longer allowed, while in France it is almost negligence to do the opposite.

   For the ombudsman, such behavior (slapping) is as wrong as to cut off an arm - and for her it is just this that is relevant to think about when it comes to childcare.

   We get almost daily inquiries from parents who feel terrorized by children police (barnevernet) that promotes defamatory allegations about them. Only the two last two years, I know of several parents that have had a heart attack and almost died.

   We've heard a number of child psychiatrists, doctors, policemen, priests, lawyers and teachers cry about getting their familis traumatized, when the regime has hit them. Doesn't the ombudsman understand that such "arrests" may traumatise children?

   In 99 percent of cases, it has been shown that there was nothing wrong at home - except the traumas that authorities inflicted in the process.

   Why not just apprehend all children for once, and reposition them in each other's homes - as the carousel run its meaningless circle!"

   His comment today:

   "This is how Stalin ruled in Sovjet almost 100 years ago, and we rule the same way today...."

   Olav Sylte
   2 hrs ·

   Slik styrte generalsekretær Stalin for nesten 100 år siden, og slik styrer vi i dag;

   "Massearrestasjon" av barn! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/massearrestasjon-av-barn
   Barneombudsordningen må avvikles straks!
   advokatsylte.no

   *
 
   Rune L. Hansen:
   På norsk:

   I går var norgeshistoriens største demonstrasjon for å peke på svakhetene ved norsk barnevern. Straks den var avsluttet, ringte Barneombudet til Aftenposten og sa at hun vil ha "massearrestasjon" av barn!

   Barneombudsordningen må avvikles straks. Få andre offentlige ordninger har skapt så omfattende traumer hos familier og barn.

   Over hele verden er det vanlig oppdragerpraksis å ørefike barn; og tidvis opptre noe arrogant. I Norge er det fra 2011 ikke lenger tillatt, mens det i Frankrike nærmest er omsorgssvikt å ikke gjøre motsatt.

   For Barneombudet er slikt like galt som å skjære av en arm - og for henne er det bare dette som er relevant å tenke på når det gjelder omsorg for barn.

   Vi får nesten daglig henvendelser fra foreldre som føler seg terrorisert av barnepolitiet som fremmer ærekrenkende påstander om dem. Bare de to siste to årene, har flere foreldre fått hjerteinfarkt og nesten strøket med.

   Vi har hørt en rekke barnepsykiatere, leger, politifolk, prester, advokater og lærere gråte over å få familien traumatisert, når regimet har rammet dem selv. Ser ikke ombudet at også slike "arrestasjoner" kan traumatisere barn?

   I 99 prosent av tilfellene, så har det vist seg at det ikke var noe galt i hjemmet likevel - bortsett fra traumene myndighetene derved fikk påført.

   Hvorfor ikke bare pågripe alle barn med en gang, og omplassere dem i hverandres hjem - så kan karusellen gå sin meningsløse gang!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.01. 2017 shared Olav Sylte's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209193696214239

   Barnekonvensjonen Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Olav Sylte, 13.01. 2017:

   Ikke fengselsstraff men bot, er blitt ny regel i Russland for familievold og norske medier påstår nå at bot ikke er straff;

   Ikke lenger straffbart å slå kone og barn i Russland
   http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/ikke-lenger-straffbart-%c3%a5-sl%c3%a5-kone-og-barn-i-russland/ar-AAlPxgD
   MOSKVA (Aftenposten): Det russiske parlamentet vedtar en svært omstridt lov som avkriminaliserer visse typer familievold.
   msn.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Bak loven ligger også en frykt fra at barn skal få for stor makt, og at staten kan bruke dette til urettmessige å gripe inn i russiske familiers indre liv.
   Et vitnemål fra et barn kan med dagens lov gi foreldrene opp til to års fengselsstraff.
   I Stalin-tiden på 30-tallet kunne vitnemål fra barn sørge for at foreldre ble dømt til døden. (...)
   Samtidig fanger loven opp utbredte holdninger i dagens Russland hvor russisk kultur, verdier og religion beskrives i statlige medier som overlegne Vestens «dekadente og umoralske» kultur.
   – I den tradisjonelle russiske familien er forholdet mellom foreldre og barn bygget på foreldrenes autoritet. Våre lover må støtte opp om denne familietradisjonen, sa Mizulina. (...)
   Torsdag stemte Putins parti enstemmig for hennes lovforslag."

   Cleo Manlapat Nordli:
   Eg hate hvorfor Norge skal gi bot foreldre uansett uskyldige.De har makt å bruke uansett.Hvorfor staten for ikke bot og straff etter flere familien ødelagt pga feil loven de bruker.

   Olav Sylte:
   Det finnes ikke forskning som sier at barn får det bedre, om foreldre som utøver vold får fengselsstraff i stedet for bot og bedring.

   Rune L. Hansen:
   Ja, dagens norske ulovlige lovbestemmelser og praksis også angående dette er på ingen som helst måte i samsvar med Barnekonvensjonen (deriblandt Art 19). Mildt sagt! Med en praksis også angående dette (og nærsagt alt annet) straffes både barna, foreldrene, familiene og samfunnet - til og med med straffer (fullstendig ulovlige) som egentlig kan være verre enn døds-straff. Inklusivt terror, inkvisisjoner, tortur, traumatisering, familie-tyveri, osv.! Det er så groteskt og ulovlig som noe bare kan bli!

   Rune L. Hansen:
   Art 19, som nevnt over her:
   "Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
---

   https://www.facebook.com/advokatfirmaet.sylte/posts/770136173139665

   Olav Sylte:
   I mange tilfeller straffes uskyldige når gjerningsmann havner i fengsel. Dette gjelder også i familiesaker. Bot er for mange like stor straff som fengsel, og en kan velge å sone i stedet for å betale. Spm er vanskelig, og norsk media er lite nyansert i fremstillingen av Russlands regelverk. Ellers er det vel slik at det norske strenge regelverk, er veldig likt det Stalin hadde i Russland i gamle dager. Ikke mange som tenker på akkurat det.

   Raymond Skorstad:
   Norske medier er jo ikke noen fasit, tvertimot i mange tilfeller :-) Riktig tittel kunne vært at I Russland er det lavere straffer ifor å slå kone og barn (og mann) enn i Norge. Men det vekker kanskje ikke SÅÅÅÅ mye interesse :-)

   (...)
   Rita Broka:
   Jeg leste og skrev om voksne (mann/kuna). Hvis du snakker om den nye loven i Russland. Jeg bare leste at de vil styrke familie - noe absolutt må gjøres. Men, lov ikke støtter sex., fysisk og psykisk vold i familie - den straffes streng - med fengsel.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, Rita Broka. Men de straffer ikke med å kidnappe barn og foreldre.

   
---
---

   Hans Petter Goller, 11.01. 2017:
   https://www.facebook.com/hans.p.goller/videos/10154723050070155/

   Noen kloke ord om Barnets Beste ...!
   https://www.facebook.com/hans.p.goller/videos/10154723050070155/
   -10:52 -  2.7k Views

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) P7 Art 5:
   "Likhet mellom ektefeller. Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) Art 8:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv.
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 3:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 13:
   "1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
    2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
    2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
    3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Osv.!

   Rune L. Hansen:
   Prinsippet for lovlig lov og rett.
   Både loven og makten må alltid være under loven og ikke over.
   Dette gjelder også menneskerettighetene. Selvfølgelig blandt annet også disse.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154050190161875

   Erik Møse tiltrådte 15. august 2009 som dommer i Norges Høyesterett og har permisjon fra Høyesterett mens han nå er dommer i menneskerettsdomstolen.

   Han var forfatter av Høyesterettsdommen i "nordsjødykkersaken" ,HR-2009-01931-A, (sak nr. 2009/213), hvor Høyesterett enstemmig frifant staten.

   Menneskerettsdomstolen kom som kjent til et annet resultat, men Møses stedfortreder i Strasbourg, Dag Bugge Norden, konkluderte i mindretall sammen med den danske dommeren for at Norge skulle frikjennes. ( Dissens 5-2)

   Dette stiller spørsmålet om uavhengigheten til de norske dommere.

   De dømmer jo i realiteten seg selv og viser vel behovet for en debatt om dette. Personlig synes jeg det er uheldig at en norsk dommer deltar i en domsavsigelse i Strasbourg, der Norge er innklaget.

   Dette er hva Møse skrev i Høyesterett som frikjennende argument for staten:

   "Min konklusjon blir etter dette at de forhold dykkerne har anført, hverken enkeltvis eller samlet skaper en tilstrekkelig nær tilknytning mellom staten og den skadevoldende virksomhet til at det kan ilegges ansvar etter det ulovfestede objektive ansvar. Det er nok så at staten har engasjert seg sterkt i petroleumsvirksomheten. Men det innebærer ingen prinsipiell forskjell sammenlignet med en rekke andre samfunnsområder. Hva særlig gjelder dykkevirksomheten, er statens engasjementet begrenset til tilsyn og kontroll. Dette er ikke i seg selv noen nær tilknytning, og skiller seg ikke fra annen statlig tilsyns- og kontrollvirksomhet."

   *

   Morten Aarmo:
   Det betyr at Møse mener at statens tilsynsvirksomhet i alminnelighet, er fritatt for ansvar for sin virksomhet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, de må jo være karriære-bevisste både for å få innpass i den politiske nepotismen og for å gjøre seg håp om å bli værende der og omkring. Politisk og offentlig organisert kriminalitet gir mange lønnsomme muligheter. Det er vel det de sier til sin ektefelle og sine barn også?

   Sigbjorn Aase:
   En rote kopp denne MØse

   Johanne Almli:
   De vet ikke hva ordet INHABILITET betyr. Merkelig at ikke de andre (ikke norske) dommerne ikke reagerte !! :(

   Vidar Mathiassen:
   Særdeles sentral, ansvarliggjørende og smått juridisk nyhets- og debattsensasjonell poengtering, Marius Reikerås; reell og faktisk legitim uavhengighet for dommere i Norge er på alle måter avgjørende for at de skal så langt som overhode mulig med all sin jussetiske kompetanse og dømmekraft, for at de skal fremme rett og hindre urett i rettsstaten Norge. Ja, for at vi som befolkning skal fortsette å betale lønnen deres for en jobb de utfører på vegne av oss som rettsstatens medlemmer.

   Jan Lester Nilsen:
   Dag Bugge Nordén er en løgner av dimisjoner

   Rune L. Hansen:
   Medvirkning i eller for menneskeretts-forbrytelser har ingenting med uavhengighet å gjøre, Vidar Mathiassen! Også Menneskerettserklærings Art 30 og alle de andre menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel også blandt annet Menneskerettsforsvarer-erklæringen: "Art 2:
   1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og Art 10: "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Og Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Osv.

   Vidar Mathiassen:
   Rune L. Hansen; selvsagt er uavhengighet et viktig moment ift menneskerettighetskrenkelser. Men, som du sikkert skjønner om du leser kommentaren min mer nøye og kanskje med noen andre briller, så forstår du forhåpentligvis at uavhengighet bare er ett vesentlig aspekt ifbm. menneskerettighetskrenkelser og graverende mangelfulle dommeravgjørelser. Jeg nevner også juridisk og etisk kompetanse, samt evnen til å vurdere og beslutte; dvs jussetisk dømmekraft, for eksempel som er et annet avgjørende viktig moment ifbm. menneskerettighetskrenkelser i en domstol.

   Rune L. Hansen:
   Det er nettopp prinsippet om uavhengighet som skal gjøre det enkelt for de forskjellige makt-instanser og myndighets-ansatte og også andre enkeltmennesker å straffeforfølge hverandre, Vidar Mathiassen. Og ikke omvendt! Vi skal vel ikke leve i et Bakvendtland?

   Vidar Mathiassen:
   Ja, dette er et svært viktig aspekt, men slik jeg forstod deg i din første kommentar ovenfor, så kommuniserer du noe annet enn her i sistnevnte kommentar om viktigheten av uavhengighet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, klart det er viktig - og det viktigste. Hverken dommere, politikere eller andre i eller utenfor den offentlige forvaltningen skal kunne stå over menneskerettighetene, eller på noen som helst måte medvirke i eller akseptere en menneskeretts-krenkelse! Absolutt enhver må og skal kunne få den eller de, hvem eller hva de enn er, kompetent straffeforfulgt. Ikke dommere eller politikere heller skal kunne ustraffet stille seg selv over eller utenfor loven.

   Rune L. Hansen:
   Og menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke.

   Noralf Aunan:
   Det er viktig å merke seg at Erik Møse har skrevet en meget omfattende bok om menneskerettigheter:

   https://www.haugenbok.no/Fagboeker/Jus/Menneskerettigheter/I9788202198015
   Menneskerettigheter | Erik Møse | 9788202198015 - Haugenbok.no
   haugenbok.no

   Rune L. Hansen:
   Boken eller forstanden er kanskje ikke omfattende nok, eller han snakker med to tunger?

   Rune L. Hansen:
   Han siktet seg kanskje videre inn i en viss karriære?

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. januar 2017: 

   Sne og 1 minus-grad Celsius straks efter midnatt og først på natten her ute. 2 minus-grader omkring 06-tiden. Lys blå himmen utover formiddagen, med solen lavt i sør og 2 minus-grader klokken 13. Dunkelt og 3 minus-grader klokken 17. Mørkt, stjerne-himmel og 4 minus-grader klokken 19. Månen en smule avtagende i øst og 5 minus-grader omkring 21-tiden og videremot midnatt med månen lengre mot sør.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209198076723749

   Har noen lov eller rett til å medvirke i å gjøre eller bruke vedtak, avgjørelser, beslutninger, lovbestemmelser, dommer, handlinger, unnlatelser eller regler som krenker en eller flere menneskerettigheter eller prinsippene for lovlig lov og rett?

   Uten å må bli kompetent straffeforfulgt for det?

   Hva er det rette svaret på dette spørsmålet?

   *

   Rosa Malaika Aslaksen:
   At reglene ikke er laget for å beskytte folket men de i regjeringen

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetserklæringen (vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling 10. desember 1948). "Innledning:
   Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Men du ser jo m egne øyne den IKKE er lik for alle

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Da kan du jo kopi paste dine lover og rettigheter til du blir grønn uten det endre fakta.

   Rune L. Hansen:
   The Rule of Law. And not by people. But by the people. Without exception for any human.

   Rune L. Hansen:
   Fritt oversatt til norsk: Hvem er det som skal bestemme? Prinsippet for lovlig lov og rett (lex superior). Og ikke folk. Men folket, dvs. enhver. Uten unntak for noe menneske.
   Altså: Loven bestemmer (lex superior). Ikke folk. Men folket (menneskerettighetene).

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10154289928603785/

   Bertil Sandström:
   Den där var luddig Rune...

   Rune L. Hansen:
   Tja, er den eller bør den være det, Bertil Sandström?

   Bertil Sandström:
   Ja jag förstår inte ?? kan det vara översättning som brister ??

   Rune L. Hansen:
   Här är mitt försök till en översättning till svenska: / Her er mitt forsøk på en oversettelse til svensk:

   Har någon lag eller rätt til att delta i göra eller använda skrivelser, beslut, avgöranden, lagbestammelsar, förordningar, domar, handlingar, försummelser, reglar eller föreskrifter som kränker en eller flera mänskliga rättigheter eller principerna om legal lag och rätt? Utan at måste behörig åtalas för det? Vad är det rätta svaret på denna fråga?

   Bertil Sandström:
   najs Rune..Märkligt, ställde mig själv o andra en liknande fråga i går ..I Sverige anser jag det vara diffust kring den frågan..vet ej i Norge ? Dock upplever jag att många lagar bryter mot grundlagen o de mänskliga rättigheterna så jag funderar om dom som skriver nya lagar matchar dom mot grundlagen o de mänskliga rättigheterna,,,Blir så less att höra politikers tjat om de mänskliga rättigheterna utåt mot omvärlden,så vet vi at dom springer o klampar in i alla våras liv hur som haver..frågan är vet politiker om vad som sker i kommunalpolitiken,,kan det vara så att kommunpolitiker ser en möjlighet att tjäna pengar från staten.så är det tydligen i Sverige.om ett barn kostar kommunen 4000 så tar kommunen in ett mycket större belopp från staten..har det blivit ett sätt att suga in pengar till kommunkassan.Det finns/fanns en lag i Sverige om tjänstemannaansvar,det finns Lex Sara Lex Maria och vad dom nu heter...En sak är säker det är hur högt som helst till taket i både Norge o Sverige...taket måste sänkas...Politiker o tjänstemän lever multipla liv...de saknar empati o är djävligt elaka...det är min sanna upplevelse..vad gör man med såna ?? Röstar bort ?? nej dom finns i alla partier,,de finns inom alla myndigheter rena rama sadismen..det finns människor som njuter av att få ha en lag som skyddar dom så dom kan bolla med andra hur dom vill...vilket är rent ut sagt för djävligt..Min dröm är att få bort hela socionomyrket o få domstolar att ej kunna avgöra fall i familjer ..de vet inget om barn.de är jurister..Dessutom så är både psykiatri sociologi o psykologin ute o seglar...de är en falsk kunskap dom har om människan..bara där är det rent av farligt...ja vet inte om deta är nåt svar,det är i alla fall min syn på hur det funkar o som det ej ska funka,,människor ska få må bra o känna sig trygga när dom söker hjälp,dom ska inte få sina liv förstörda...det är vansinne..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1201538213257255/

   Knut Myrebøe:
   Det rette svaret er som du påpeker: Grunnen til at mange av oss sliter med avstanden mellom indoktrinering i barneårene (17. mai-toget) og når vi blir voksne og oppdager at samfunnet er inne i en dynamisk forråtnelse. Vi har idag et Monsterbyråkrati som styrer Norge. Et Byråkrati som inkluderer Regjeringen, Stortinget, Embetsverket, Forvaltningen, Kommunene, Politiet, Domstolene og Statsbanken DNB fra A til Å. De er alle en stor Familie hvor - hevet over Loven - "Brorskapene" har makten i kulissene, i Middelaldersk stil. Grunnen til at mange av oss erkjenner dette faktum, er at vi, direkte eller indirekte, har en traumatisk opplevelse. Hovedproblemet er at aktørene i dette Monsterbyråkratiet mangler Dannelse og Utdannelse, Integritet og Etisk forstand. Tilsynsmyndighetene samarbeider tett med overgriperne. Spørsmålet ditt er egentlig "Hva skal vi gjøre med dette?" Marius Reikerås, m.fl. er på rett vei med det vi kaller "Utenlandssporet!" Å rette Verdens øyne mot Løgnene fra det offisielle Norge. Livsløgnene og Lystløgnene! Henrik Ibsen poengterte dette i "Vildanden": "If you take the life lie from an average man, you take away his happiness as well"!

   Rune L. Hansen:
   Ja når den politiske propagandaen og politiske "forhastede" beslutninger byråkratiseres og blir til tvangs-tanker, autoritet og mangel på selvstendig tenkning og mangel på selvstendighet og helhetlig og direkte argumentasjon i sivilbefolkningen, da er det hverken dialog eller demokrati, men undertrykkelse, terror, tortur, traumatisering, idiotisering, diskriminering og utplyndring.

   Knut Myrebøe:
   Psykopater og Narsissister utgjør ca. 10 % av oss og spenner over et stort spekter på en skala fra 1 til 10. Men alle slike søker makt! De som ikke lykkes i Næringslivet, finner veien til Byråkratiet - hvor kompetanse betyr maktposisjon og ikke kunnskapsnivå. Og lykkes man ikke der, så finner man en Menighet man kan herje med, med Gud og Jesus som alibimonopol! Halleluja! For å lære og å forstå, må man studere de to viktigste disiplinene i verden:

   https://no.wikipedia.org/wiki/Humaniora og https://no.wikipedia.org/wiki/Fysikk
   Humaniora – Wikipedia
   Humaniora eller humanistiske fag er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap. Faget skilles også tradisjonelt fra de tre «høyere fakultetene», teologi, jus og medisin, men i dag kan ofte...
   no.wikipedia.org

   Rune L. Hansen:
   Ja, men de avsløres lett av sin medvirkning i menneskeretts-forbrytelser og sin lojalitet til politisk og offentlig kriminalitet. Karriære eller medvirkning der betyr mere for de enn menneskerettigheter, selvstendig vurdering og samvittighet.

   Rune L. Hansen:
   Andelen av psykopater blir meget langt større med trusler, tortur og drap - og byråkratisering. Den kan okkupere eller overta hele land.

   
---
---

   Trevor Doering, 23.01. 2017 via Canadian Foster Care Crimes:
   https://www.facebook.com/groups/484430348290648/permalink/971774576222887/

   George Orwell said in 1949 "Children will be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen." book published in 1949. It's quite an amazing read. Ministry of Peace, Love, Truth and Plenty; Big Brother. (It's also quite scary in its truths.)

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209204320759846

   The idea that the public administration shall be able to determine or manipulate humans family life is completely insane!
   It is also multiple (multiple both directly and indirectly) total prohibited in the human rights conventions.

   Ideen om at den offentlige forvaltningen skal kunne bestemme eller manipulere menneskers familieliv er fullstendig sinnsyk!
   Den er også mangfoldig (mangfoldig både direkte og indireke) total-forbudt i menneskeretts-konvensjonene.

   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 14.01. 2017 shared Line Sandbæk Hansen's post, via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1391838267505786/

   Og barn og foreldre og resten av familien som opplever å bli revet fra hverandre, opplever dette skadelige stresset konstant over lang lang tid!!!

   Derfor kan stress føre til hjertesykdommer
   https://www.nrk.no/viten/derfor-kan-stress-fore-til-hjertesykdommer-1.13318325
   Forskere har lenge visst at stress kan føre til hjerteinfarkt. Nøyaktig hvordan, har vært et mysterium. Helt til nå.
   nrk.no|By NRK

   *

   Rasha Masri:
   Ikke snakk om det, vi er skadet for livet. Med terror dør man med en gang, men barnevernet tar livet av oss sakte og de gjør det med vilje. Jeg har ikke sett barnet mitt på 8 uker nå, hun tror at jeg ikke vil ha henne hjem og er ikke glad i henne!!!Kan noen forklare meg hvor fikk hun dette fra? Når vi er på besøk, får vi bare beskjed fra barnevernet om at barnet ikke vil se oss!!!! Men de er så snille og gir oss tillatelse for å se hennes rom, som om hun sov på gata før. De lager vegg og avstand mellom deg og barnet ditt og lyver både for deg og for barna. Eier de som jobber på barnevernet noe samvittighet eller skamm ? ? Det tviler jeg på. Noen unger som jobber der og kanskje er halvparten våres alder, får lov til å bestemme over oss og barna våres og vil lære oss om oppdragelse.. De får lov til å ødelegge og torturerer oss, fordi det er deres jobb. Hvor tar deres utdanningen fra? Fra Guantanamo Bay? De har lov til å tråkke på oss og trakassere oss så mye de vil, fordi det finnes ikke noe stat som setter grenser for dem. Og verst av alt er at vi betaler skatt og gir inntekt hver måned til de som kiddnapper våre barn og dreper oss sakte . Jeg tror ikke noe på menneskerettigheter, jeg tror ikke på rettferdigheter, tror ikke på noe rettssystem . Det eneste vi har rett til, er å akseptere alt og holde munnen stengt. Snart kan vi ikke en gang åpne munnen hos tannlegen, fordi det er sånn det er i Norge, best å holde kjeft. Fordi det eneste man hører er sånn er loven og det er reglene. Etatene virker som en stor mafia, som dekker over feil for å beskyte stillingene sine og hverandre. Og de sier at i diaktaturland er det misbruk av makt, men hva kaller man dette her?

   Rasha Masri:
   Jeg bodde på et diktatur land , men jeg var aldri redd og ødelagt som jeg er nå. Vi har opplevd fengsel i flere år, fordi vi sa ett ord som diktaturen ikke likte. Men her har vi opplevd det mye verre enn fengslet og diktaturen. Hos diktaturer straffer de bare deg, de tar ikke barna og straffer resten av familien. Trodde vi kom til et fredelig land hvor vi kan ha fred og bedre liv for barna. Jeg tok feil, jeg følte meg mye bedre hos diktaturen, fordi jeg hadde barna mine med meg , de tok bare min mann. Hadde mer frihet på et diktatur land, og virker savner det. Synes synd på folk som risikerer barna sine på åpne hav for å komme til paradiset, men jeg kan si med god samvittighet velkommen til helvete. Ikke om lenge blir barna dine tatt fra deg, fordi kanskje du klarer ikke å åpne en påleggpakning eller har du mat med mye kydrer.

   Rune L. Hansen:
   Det politiske terror regimet i Norge og falskheten og metodene det bruker må bli enda bedre kjent, både internasjonalt og nasjonalt. Guantanamo Bay er og blir småtteri i sammenligning. I Norge er fangeholdene og torturen spredt jevnt ut over hele landet og påkostet enormt med propaganda, falskhet, byråkrati, hemmelighold, knebling, trusler og penger. Forkledningen er optimalt god. Særlig for den politiske mafia-virksomhet sine inkvisisjons-styrker. Slike finnes i alle terror regimer og ingen andre steder. Ivan den grusomme hadde slike, Stalin, Hitler, Ceau?escu, Idi Amin, Franco, osv. Men ingen av de var i utgangspunktet iallfall så grusomme at de tok barna eller noens rett til sitt familieliv! Ideen om at den offentlige forvaltningen skal kunne bestemme eller manipulere menneskers familieliv er fullstendig sinnsyk!

   Rasha Masri:
   Nå er jeg jeg ikke redd dem. de kan drepe meg. Jeg skal si det høyt ,la alle vite hva barnevernet er

   Rune L. Hansen:
   Ja, uten det vil de helt sikkert fortsette å torturere og drepe. : (

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. januar 2017: 

   6 minus-grader Celsius, en noe avtagende måne høyt i sør og noe stjerner her ute omkring 03-tiden i natt. Lys blå himmel med lav sol og 6 minus-grader frem mot 12-tiden. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, noe stjerne-himmel og 7 minus-grader klokken 18. Med en noe avtagende måne i øst og 8 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209208643707917

   Hvem er det som skal bestemme?

   Who is it, who shall decide?

   The Rule of Law. And not people. But the people (ergo the human rights). Without exception for any human.

   Altså:
Loven bestemmer (lex superior). Ikke folk. Men folket (menneskerettighetene).

   
Dette er prinsippet for lovlig lov og rett (lex superior). Uten unntak for noe menneske.

   Det er menneskerettighetene som har den lovlige myndighet til å bestemme. Og som skal bestemme.

   Medvirkning i enhver menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker er ulovlig.

   *

   Rasha Masri:
   Finnes det noe menneskerettigheter i det hele tatt? I de største demokratiene, blir vi straffet for ordene vi bruker og tankene våres, fordi vi er vanlige mennesker. Men de som torturer oss vanlige mennesker og slipper straff, er det de med høy stilling som snakker i FN om menneskerettigheter og mange av disse til og med driver menneskerettigheter organisjoner. Det er det som er ironien, at vår mishandlere går og snakker om våres rettigheter i internasjonale organisasjoner.

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske politikere bruker det norske folk sine penger og verdier og enormt med ressurser og krefter for å begå menneskeretts-forbrytelser, som de har systematisert og byråkratisert. Og derfor absolutt ingenting for å fjerne, reparere eller stoppe menneskeretts-forbrytelser. Til og med alle og enhver av barn sine menneskerettigheter krenker de i praksis systematisk og grovt. Og alle sivilbefolkningens menneskerettigheter. Systematisk og byråkratisert. Selv har de ikke bruk for sine menneskerettigheter, i og med at de stjeler alle andre sine. Dagens norske politikere og deres medspillere bruker alt av ressurser for i praksis å begå menneskeretts-forbrytelser. Og absolutt ingen ressurser på det motsatte. Og her nu snakker jeg om enhver og alle konkrete menneskerettigheter og ikke om falske som de selv finner på for å indoktrinere, narre eller friste flest mulig. Selvfølgelig gjør de heller absolutt ingenting for reell folkeopplysning om våre menneskerettigheter. Men bare tvert om. Det er politisk og offentlig mafia-virksomhet av verste slags. Deres iver efter å begå menneskeretts-forbrytelser er enormt stor. Og det motsatte er fullstendig fraværende.

   Rune L. Hansen:
   Staten, offentlig ansatte og offentlige myndigheter skal respektere og sikre enhvers alle og enhver menneskerettigheter - og ikke krenke de eller unndra oss de! Det er ikke offentlige myndigheter som eier noen sine menneskerettigheter! Det er det enhver som selv gjør. Og enhver av de er og skal være umistelig og uavhendelig!

   Skal de lovlig og ikke straffbart kunne krenke en av våre menneskerettigheter så må det uansett skje av fullstendig nødvendighet og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - og må de sannelig uansett dokumentere og bevise fullstendig godt nok at det er det de gjør! Og det har enda ikke skjedd i Norge!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1389343724449631/

   Bertil Sandström:
   ja...politiker skadar människan så du tror det inte är sant Rune...samhället fungerar som en hot/tvångsrelation..människor är så hämmade o bugliga så de gör saker de egentligen inte vill..de blir ständigt överkörda...detta är onaturligt, detta är dessutom inget mänskligt behov..utan politikers snedvridna drifter. den som ingen kontroll har över sitt egna liv, snor åt sig kontrollen över andra...det är grunden i politisk arbetet o borde tolkas för vad det är, nämligen människofientlig verksamhet.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. januar 2017: 

   Månen noe avtagende høyt noe sør-vest og 8 minus-grader Celsius her ute omkring 05-tiden i natt. Dus lys blå spredt litt skyet himmel og 7 minus-grader klokken 12.30. Spredt lett skyet drivende fra nord og omkring 6 minus-grader klokken 14. Tilskyende og jevnt overskyet utover eftermiddagen. Mørkt og 4 minus-grader klokken 18. Et rødskjær lavt i sørlig horisont og 3 minus-grader klokken 22. Men en  antydning til yr eller sne og omkring 1 minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.01. 201:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209216931515107

   Offentlig falsk dokumentasjon i Norge.

   Det masse-produseres offentlig falsk dokumentasjon i dagens Norge. Av ansatte i og under den offentlige, inklusivt den juridiske, forvaltningen. Fullstendig uten korrektiver og straffe-reaksjoner tillates denne praksisen, til tross for Straffelovens forbud og strafferammer mot dette. Og til tross for at den falske og hvitvaskede dokumentasjonen aktivt og lenge brukes som basis for å begå enda grovere offentlige forbrytelser.

   Den falske og hvitvaskede offentlige dokumentasjonen er en kjerne-aktivitet for den offentlig organiserte kriminaliteten. Det handler ikke om dokumentasjon som er fysisk manipulert og forfalsket, selv om det også i en viss grad forekommer. Men det handler i meget stor grad om offentlig dokumentasjon produsert med løgner, halv-sannheter, usanne påstander og usanne diagnoser, etc. Dette i særlig sterk grad overfor mennesker som den offentlige mafia-virksomheten ønsker å forurette eller har bestemt seg for å forurette eller ødelegge.

   Absolutt ingen kan med rette stole på eller bruke innholdet i dagens norske offentlige dokumentasjon som bevis for eller sannhet om noe menneske i sivilbefolkningen. Meget ofte er den bevisst produsert og hvitvasket i offentlig regi for å forurette eller ødelegge mennesker.

   Dette gjelder også ikke minst om innholdet, påstander og konklusjoner i dommer, undersøkelser og avgjørelser. Dette er det veldig mange flere enn meg som solid kan bevise. Eller som i det heletatt kan underskrive på.

   At det er slik er på ingen som helst måte akseptabelt eller lovlig. Men at det er slik ønsker og beskytter i praksis den politiske og juridiske forvaltningen i dagens Norge. Med katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen. Selvfølgelig.

   *

   Kjell Selen:
   En måte å legalisere sitt fravær av skamvett.

   Rune L. Hansen:
   Ulovlig "legalisere". Ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Ja, de tror seg å legalisere sin forurettelse dess mere de lyger og foruretter de det gjelder. Også for å overbevise flest mulig.

   Amine Samier:
   Bv er bare et terror mot familien og mot barna og j trodde Norge best system å hørte ikke normen lyver før Bv stjålet barna da j kjent at ha normen lyver

   Amine Samier:
   I Bv saken

   Rune L. Hansen:
   Enhver norsk såkalt "barnevern" sak er i virkeligheten en kidnapping sak og straffe sak, Amine Samier. Setter du feil ord på det, slik som kidnapper-mafiaen gjør, så blir det i seg selv falsk dokumentasjon.

   Kåre Kvalsund:
   Kvifor er det så viktig for barnevernet å lyge?

   Rune L. Hansen:
   Forklaringen er enkel, Kåre Kvalsund. Jo mere de sverter og krenker de det gjelder, dess større er sikkerheten for at de overbeviser flest mulig. Samtidig som løgnene, svertingen og krenkelsene også sårer, skader, splitter og ødelegger.

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Domstolene velger hva de vil ta med av vitne forklaringene, og setter de sammen til den fortellingen de vil ha :(

   Rune L. Hansen:
   Ja nemlig, May Agnes Vedal Pettersen. Og det vet de som produserer løgnene bedre enn noen andre.

   Rune L. Hansen:
   De fleste blir naturligvis sjokkert, skremt og utmattet når de hører eller ser de påstander og løgner som er innsamlet av de, av en offentlig forvaltning. Og ikke minst når de forstår i hvilken ond hensikt. Nærsagt ingen trodde eller tror slikt noe er mulig, i hva de trodde var et demokratisk og sivilisert samfunn og en rettsstat. Påstander, halv-sannheter og løgner om seg hvor det knapt er mulig, eller i det heletatt ikke er mulig, å gjenkjenne seg selv, og heller ikke for andre mulig å gjenkjenne en. Samtidig som de fremsetter svertende påstander og løgner så fremsetter og sprer de dessuten også mistanker, trusler, splittelse og tortur. Og livs-ødeleggelse. Og enda mere blir de sjokkert, skremt og utmattet efter hvert som de forstår at alle forsøk på å protestere eller motbevise blir neglisjert. Og at til og med såkalte "sakkyndige" og "eksperter" fremsetter og sprer påstander og løgner - og til og med betales for det av den samme offentlige mafia-virksomheten. Hvordan i all verden skal noen kunne forholde seg adekvat til slikt noe? Alt av fakta, bevis, politi-anmeldelser, vitner og selvfølgeligheter blir automatisk neglisjert. Hvem skulle kunne tro at det faktisk er slik det foregår i dagens Norge?!

   Rune L. Hansen:
   Den falske dokumentasjonen gjennomsyrer på flere måter hele sivilbefolkningen, som en slags stasi-arkiv som oppbevares og brukes og er åpen ved behov når noen skal utplyndres eller taes, i en eller flere generasjoner. Ikke minst ved å nektes retten til sine familieliv. Den er en "Guds kvern" som sønderknuser og maler langsomt, i likhet med KGB-politikken og Gulag i det tidligere Russland. Hvor mennesker også ble kidnappet, degradert og deportert - for optimalt å bli utplyndret og drept. Og sporene av de utviskes.

   Rune L. Hansen:
   Overdriver jeg? Spør alle de som har blitt utplyndret, torturert og eller kidnappet!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/632266460231234/

   Jon Gulbrandsen:
   Eller sagt med "Norske ruiner i utvalg"; rett blir synonymt med urett, og av lovbrytere er dommere de desidert mest notoriske.

   Rune L. Hansen:
   De mest notoriske og mest sentrale nøkkel-personer for politisk og offentlig organisert kriminalitet, hvilket land det enn gjelder.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154056664236875

   Erna Solberg uttalte seg til NRK i går, og hvor hun uttrykte at hverken regjering eller Storting kan gå inn i enkeltsaker.

   Men, så enkelt er det nok ikke.

   Staten er ett- 1- rettssubjekt i forhold til menneskerettskonvensjonen.

   Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan som politi og påtalemyndighet, rubriseres under ett-1- rettssubjekt, og det er staten Norge.

   Etter forarbeidene retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69).
   Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   *

   Steve V. L Jensen:
   Det er den vanlige floskelen politikerne gjemmer seg bak. : vi kan ikke gå inn i enkeltsaker. Og det er bare tull, for det er just derfor vi har dem på tinget, for å gå inn i enkeltsaker.

   Dag Vidar Madsen:
   Sånne uttalelser vitner om en alvorlig mangel på menneskelig forståelse. Hun betrakter borgerne som en saueflokk hun bare skal forvalte på et generelt grunnlag med ditto retningslinjer for kvegdrift.

   Jan Inge Iversen:
   Det at man har fått det for seg at man ikke kan gå inn i enkeltsaker er en merkverdig beskuelse. Man kan da vitterlig bruke enkeltsaker som eksempler uten å ta stilling til utfallet i den enkelte saken. Det vil si at politikere MÅ kunne svare på hvordan de ville håndtert en sak DERSOM den angivelig ER som den fremstilles i en enkeltsak, det er nemlig relevant og grunnleggende for politiske standpunkter.

   Even F. Evensen:
   Det er vel mere en "Figure of speach"... Skjønner at de ikke kan gå inn i enkeltsaker. Kremt! (Mullah Krekar)

   Per Edvard Akerø:
   Hun ikke bare kan, men skal uttale seg om Regjeringens rolle i denne saken. Hun er tross alt landets øverste ansvarlige, og da skal hun svare på Regjeringens krenking av landets lover og/ eller Menneskerettighetene.

   Grethe Hagen:
   !!!!

   Bibbi Ødegaard:
   De blir valgt inn på grunnlag av "enkeltstemmer", er det ikke da disse enkelt menneskene de skal representere?

   Grethe Hagen:
   Enig

   Even F. Evensen:
   Frp gikk på valg at de skulle få ut Krekar. Fortell meg hvorfor ikke Krekar er en enkeltsak???

   Dag Vidar Madsen:
   Stortinget skal som vi alle vet være folkets røst. Forvaltningen skal være underordnet Stortinget. Det vil si, Ikke være styrende for stortinget. Vi er ikke offisielt en embetsmannstat. Eller et standsamfunn hvor rang skal være styrende. Når hun uttaler seg som at hun ikke kan gå inn på enkelsaker, så viser det at hun med all tydelighet, at hun ikke forstår sine egentlige oppgaver som folkevalgt.

   Sigbjorn Aase:
   Hun er ikke god

   Jan Inge Iversen:
   Dette gjelder ikke isolert sett bare henne, men hele den politiske garden som har laget spillereglene for seg selv.

   Robert Steffensen:
   Hun tenker på dette med å gå tjenestevei, noe lengre rekker ikke hennes kunnskaper. Dersom de ikke vil gå inn i enkeltsaker, så må det være gjensidig, slik at folket får fred fra de som jobber for staten.

   Dag Vidar Madsen:
   Det er mangel på kunnskaper i forvalningen også, som ødelegger flest liv her i landet. Ingen tvil om den saken heller.

   Robert Steffensen:
   Et folkets råd bør opprettes i Norge og gjennom valg få anerkjente personer innsatt. Dette for å få frem folkets rettsoppfatninger til en hver tid. Det må utgjøre et motstykke til stortingets folkevalgte represenstanter og være et korrektiv til vårt demokratiske system. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Erik Thomas:
   En kjempe god.. ! ..ide  

   Elisabeth Aaslie:
   Da må hun finne noen som kan gjøre det! Barnevernet kan ofte ikke huske etter en tid... : ) når dokumenter forsvinner holder det ikke at fylkesmannen pirker og gir en advarsel : ( det fortsetter jo bare.

   Dag Vidar Madsen:
   Et godt forslag, Robert Steffensen. Det høres fornuftig ut og bør være innenfor mulighetenes verden. Kan ikke forstå noe annet, enn at det ville alle være tjent med.

   Davy Wathne:
   Aggressive og involverte i enkeltsaker når det passer. På sidelinjen og uten meninger eller innflytelse når idiotiet blir synlig for alle. Ansvarsfraskrivelse etter først å ha regissert heksejakten. Politikk kalles det.

   Rune L. Hansen:
   Det at de sier de ikke kan gå inn i enkeltsaker er jo en smart "liten" løgn? De kan jo "risikere" å se menneskeretts-forbrytelser som de ønsker at skal bli værende. Men samtidig også ønsker at andre ikke skal kunne se.

   Monica Steinfeld:
   Regjeringens handlingsplan for menneskehandel ble en realitet da Europa hadde storsatsing på menneskehandel . Norge hadde Kripos sin som het operasjon gatejenter . Der var en norsk tyrker som var hovedmann altså Burhanettin Dogan . Han ble frikjent fordi han anga resten av bakmennnene samt har fungert som informant : ) Operasjon Kinder til seksjon for organisert kriminalitet begynte da jeg anmeldte Burhanettin Dogan for menneskehandel høsten 2015 . Han truet meg med våpen , med at a og b gjengen skulle drepe meg og helle syre på "fitten" min samt han satt me mine fingeravtrykk på noen kg amfetamin og sa at politiet kom til å ta meg for dette om jeg anmeldte . Han stakk av med Ca 40000 fra DNB kontoen min etc . Seksjon for organisert kriminalitet på Grønland , disse har også denne Erik Jensen saken , har IKKE BESKYTTET MEG. Dette fordi Dogan fikk bli i Norge etter operasjon gate jenter . Menneskehandel i Norge og organisert kriminalitet blir så å si styrt også av Kripos og org krim . I går ble jeg nesten drept , kom meg unna, jeg hoppet fram i førersetet på bilen til en som skulle snakke med noen i en annen bil og kjørte. Ringte 112 som bare lo av meg på Romerike . Ringte tv2 og de sa de ikke kunne gjøre noe . Disse menneskene i operasjon kinder tror at jeg har tystet , de vet ikke at DOGAN er informant eller ble anmeldt for menneskehandel !
   Jeg er nå på en trygg plass helt til de finne ut hvor jeg er . Jeg skal klare dette ! Grunnen for at jeg ble kastet ut av Rosa Prosjektet og at politiet ikke har beskyttet meg er for å beskytte sine informanter .

   Anja Gabriele Neske:
   ...og de importerte gatejentene ble sendt ut av landet?

   Monica Steinfeld:
   Anja Gabriele Neske jaaaaa

   Monica Steinfeld:
   Jeg anmeldte han fordi han solgte meg i Tyskland , har dolumentSjon

   Monica Steinfeld:
   Trenger hjelp

   Monica Steinfeld:
   Dette går på politiker nivå ...

   Monica Steinfeld:
   Er trygg fram til i kveld

   Monica Steinfeld:
   Om jeg blir drept nå så vær så snill å kjemp for statens korrupsjon og overgrep . Forsett kampen dere gjør .

   Monica Steinfeld:
   Dogan e også informant i Cappelen og Erik Jensen saken : ) ... som sagt beskytter de informantene til det fulle . Kripos sjefen KETIL er gjenvalgt .

   Monica Steinfeld:
   Har også en prestisje langt tilbake mot Bergen kommune

   Monica Steinfeld:
   Kan noen ta kontakt med meg ?

   Hans Jørgen Strøm:
   alla saker er enkeltsaker. det hun sier er at vi gir blaffen, vi vil ikke bry oss

   Rune L. Hansen:
   Enhver både i og utenfor den offentlige forvaltningen, er lovforpliktet til å gå inn i enkeltsaker og enkeltmenneskers livssituasjon hvis eller når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd. (Men selvfølgelig ikke hvis godt nok berettigede begrensninger ønskes av den det gjelder.)

   Dette er flerfoldig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Blandt annet også i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), klart og tydelig med blandt annet følgende lovbestemmelser:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9 p5:
  "5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Greta Solheim:
   Jeg antar at du Marius forstår at statsminister Erna Solberg med sin uttalelse mot bedre vitende ikke bare har brutt Grunnloven bl a § 2 andre punktum og uberettig frikjent staten (Stortinget og regjeringen) fra ansvar, men gjort staten inhabil. Å medvirke til menneskrerettsbrudd slik statsministeren gjør, er dessuten ikke bare misforstått men misbruk av det såkalte uavhengighetsprinsippet som statsministeren gjør hevd på ved å henvise til at verken Stortinget eller regjeringen kan gå inn i enkeltsaker.

   Som du korrekt angir så er ”Staten ett- 1- rettssubjekt i forhold til menneskerettskonvensjonen. Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan som politi og påtalemyndighet, rubriseres under ett-1- rettssubjekt, og det er staten Norge. Etter forarbeidene retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes”.

   Det er staten som sådan som er pliktsubjekt etter menneskerettskonvensjonene herunder EMK, og ansvaret kan følgelig ikke avgrenses/begrenses til verken forvaltningen eller domstolene.

   Dette kan enhver gjøre hevd på til domstolene, herunder at iht bl a EMK artikkel 13 plikter staten både å sørge for å reparere rettsbruddene og et effektivt rettsmiddel. Grunnlovsbrudd kan dessuten ikke overlates til EMD.

   Høyesterett har nemlig (naturlig nok) i Rt.2003-1630 lagt til grunn at den tidligere oppfatningen i teori og rettspraksis om at bare det offentlige kunne håndheve offentligrettslige regler nå er forlatt, og at ”den som har rettslig interesse kan reise søksmål for å håndheve offentligrettslige regler”. Uttalelsene er klare, entydige og uten reservasjoner, noe som styrker den rettskildemessige vekten.

   Samme vurderinger går igjen i Bori-dommen (Rt.2015-276), der Høyestrett også presiserte at mislighold av ansvarsforpliktelser betyr erstatningsansvar. Avgjørelsen oppstiller et privatrettslig erstatningsansvar ved forsømmelse av forpliktelser. Høyesterett tok utgangspunkt i at lovene primært er offentligrettslige, men konkluderte med at lovene også beskytter private interesser når de på ett eller annet nivå har betydning for private parter.

   Deretter drøftet Høyesterett en rekke andre forhold knyttet til ansvarssystemet, og konkluderte med at den som har ansvarsrett, kan i tillegg holdes ansvarlig av myndighetene, samt også holdes erstatningsansvarlig på privatrettslig grunnlag (typisk erstatningsansvar). Dommen har skjerpet kravene til alle som har ansvarsrett, både når ansvaret hviler på uaktsomhetsgrunnlag og på kontrakt.

   Albert Johnsen hevder nedenfor at man må stille krav. Et betimelig krav kan gjøres samlet gjeldende enten direkte til Stortinget/regjeringen eller ved gruppesøksmål mot statens ansvarsfraskrivelse. For Marius du tror vel ikke i fullt alvor at det å fremsette klager innbefattet på fb, for ikke å nevne hvordan det skulle kunne ordne opp i dine egne saker, er tilstrekkelig heller ikke til å få bukt med statens manglende rettssikkerhet og ansvarsfraskrivelse?

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske dommere neglisjerer og krenker i alminnelighet menneskerettighetene på måter som også utvetydig er straffbare for dommere. Men noen ganger "kompliserer" de menneskerettighetene for å spre forvirring og et image av seg selv som kompetente. Alternativt er de utrolig ukompetente, dumme, mentale analfabeter og juridiske kvakksalvere i sin virksomhet og sine kriminelle "forhastede" dommer?

   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene", er det klart og tydelig lovbestemt både i menneskeretts-konvensjonene og i Norges Grunnlov.

   I menneskeretts-konvensjonene er mangfoldige lovbestemmelser som stadfester denne selvfølgelighet. Blandt annet også følgende:

   "De stater som er parter til denne konvensjon,

   som tar i betraktning, i samsvar med de prinsipper som er fastslått i De forente nasjoners pakt, at erkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og umistelige rettigheter er grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,

   som erkjenner at disse rettigheter har sitt grunnlag i menneskets iboende verdighet,

   som erkjenner, i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene, at det bare er mulig å nå fremtidsmålet med frie mennesker som nyter frihet fra frykt og nød, dersom det blir skapt slike forhold at enhver kan nyte sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, så vel som sine sivile og politiske rettigheter,

   som tar i betraktning statens forpliktelse etter De forente nasjoners pakt til å fremme den allmenne respekt for og overholdelse av menneskerettighetene og frihetene,

   som innser at det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører".

   Dermed skal absolutt ingen kunne unndra seg dette ansvar og denne forpliktelse.

   Rune L. Hansen:
   Og enhver av menneskerettighetene er altså en umistelig verdi og garanti absolutt ingen skal kunne krenke. Hvor det eneste unntaket er under fullstendig nødvendighet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Elmer Solberg:
   Erna Solberg har det overordna ansvaret for alle statlige forvaltningsorganer under seg, siden Kongen er Hellig og uangripelig. De ansvarlige er hans statsråder, og der er til orientering Erna sjefen for tiden. Jeg mistenker at både hun og nær alle hennes forgjengere om ikke lenge skal stå til ansvar for sine ugjerninger og unlatenheter ved å neglisjere mennesker som desperat søker hjelp for maktovergrepa som påføres dem i alle underordna Erna, forvalterorgan. Dette SKAL og MÅ stanses. Takk Gud for lovene våre. For vi er virkelig beskyttet av dem. Og fra nu av så skal vi bruke de slik de er tenkt, nemlig til individets beste, og det fakta alle sammen.

   Rune Fardal:
   Vel, hele stortinget kunne diskutere Glass jenta saken... så de kan gå in i enkeltsaker.

   Elisabeth Aaslie:
   Underlig? ; ) 

   Lizbeth Anita Lamey:
   Neida.... og klart de kan diskutere enkeltsaker..det er jo enkeltsaker, alle sammen, som barnevernet har hatt oppe i nemnda og rettsapparatet og de er jo tvunget til å se på disse, for å rydde opp i rotet, de har laget til. De kommer ikke unna dette. Det finnes jo ingen felles saker. LOL :D Er de dum eller??

   Alf Reuss Kollsete:
   At selveste landets statsminister kan komme med en slik våsete uttallelse, dette er noe å stå frem med i valgkampen!

   Rune L. Hansen:
   Det er enda ingen offentlige lovlige politiske valg, Alf Reuss Kollsete. Valg-ordningen som nu brukes er bestemt av de som nu besitter den politiske makt, for å forhindre reelle valg-muligheter. Og er ikke som lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene.

   Erling Heggdal:
   Veldig lett og gjemme seg bak denne digre usannheten. Alle politikere også Erna Solberg vet at alt som eksisterer av systemer består av enkeltheter, så slike uttalelser som at dei ikke kan gå i enkelteheter er kun bare på godt norsk PISSPRAT.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Helt sant.

   Arild R.kvitsand:
   ALT begynner med en Enkeltsak!!

   Rune L. Hansen:
   Og ALT slutter med en Enkeltsak!!!

   Arvid Tjørhom:
   Korleis skal dei løyse problem generelt når dei ikkje kan sjå på enkeltsaker. Det er enkeltsakar som vise kor skoen trykker og viser kor dei må gjera endringar.

   
---
---

   Kjetil Thue, 16.01. 2017 shared a link, via Mannsforum.org 's åpne debattforum for menn, kvinner, barn og foreldre:
   https://www.facebook.com/groups/mannsforum.org/permalink/559413280895813/

   "Noen foreldre hater eksen mer enn de elsker sine barn. Så mye at de fungerer ikke som foreldre hvis barna er glad i den andre. Disse foreldrene tar ikke fem øre for å ødelegge egne barn som terapi for sin egen bitterhet og lommebok.

   "Det er de barna som har mistet kontakten med en av foreldrene sine, som rapporterer om at de oftere har psykiske plager i forhold til andre grupper. Helseplagene ungdommene forteller om i studien, er psykosomatiske plager som blant annet vondt i hodet og ryggen. Andre melder om angst og en tredje gruppe om depressive plager.""

   Skilsmissebarns mentale helse
   http://nhi.no/forside/skilsmissebarns-mentale-helse-39522.html
   Hva skjer når barn mister kontakten med en av foreldrene sine?
   nhi.no

   *

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Er ikke lett å være barn mellom to foreldre som ikke tåler hverandre lenger, og hvor fokuset demmes ikke er på barna i mange tilfeller, barna blir brukt i konflikten . Det er vondt, man stoler ikke på foreldrene lenger , man lærer å passe munnen, for å unngå mer bråk , det er vanskelig å ha et normalt forhold til dem , for de forventer at du skal ha en mening , og da helst ikke en god : ( dette utløser stress , utrygghet, angst, og depresjon på sikt , og utbrendthet. som går utover motivasjon og prestasjoner i hverdagen. det er ikke omsorg, men egoisme.

   Guttorm Grundt:
   Utrolig viktig informasjon. Vennligst informér Barneombudet! Og Høyre sin stortingsgruppe

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 3:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 13:
   "1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
   2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Rune L. Hansen:
   I Russland er det i fremmet et lovforslag om å straffe skilsmisser med bøter, nettopp for å fremme beskyttelsen av barna, foreldrene, familien, ekteskapet, menneskerettighetene og anstendighet.

   Kjetil Thue:
   Å gå inn for å "forby skilsmisser" er et totalt blindspor, Rune L. Hansen. Det er ikke tema her inne.

   Rune L. Hansen:
   Det ble av meg nevnt her for å vise til fullstendig helt andre holdninger til barn og familie enn de som er rådende i dagens Norge. Jeg bør vel også si at de russiske holdninger er de som er rådende både i det meste av verden, til alle tider, og også i menneskeretts-konvensjonene.

   Alf Magne Rygg:
   Utrolig viktig. Dette burde Barneombudet tatt tak i selv. Hva driver de med alle som jobber der?

   Rune L. Hansen:
   Hva de driver med? Forakt for barna og absolutt alle og enhver av deres menneskerettigheter. Bortsett fra "menneskerettigheter" som de selv har oppfunnet og holder mere eller mindre hemmelige.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 16.01. 2017 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209218789401553

   Marius Reikerås, 16.01. 2017:

   One year ago....

   STOPBARNEVERNET Praha 16. 1. 2016
   https://www.youtube.com/watch?v=0QhPYRBSt0I&sns=fb
   youtube.com

   Luc Joy:
   Yes Mr. Reikerås, one year ago. Amazing and they still running. Business as usual. UN human rights, European human right, just a bunch of corrupt organisations. We the normal and simple people of the planet, only us can stop this madness terrorism. Just as we did with Bodnariu family.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. januar 2017: 

   Omkring null grader Celsius og jevnt et snev av yr og sne her ute i natt. Disig himmel, yr og til omkring 4 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, yr, vått og omkring 3 pluss-grader klokken 17.30. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209224414822185

   Hva skal vi gjøre mot uretten og katastofen i Norge?

   Vi må stadig mere og bedre stå sammen og samles om 100% respekt for og ivaretagelse av enhver og alle av menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. Da vil vi stadig mere og bedre ha krav på og få både internasjonal og nasjonal hjelp, samt også hjelpe enhver samlet, både nasjonalt og internasjonalt. Uten at vi har en slik konkret og kompromissløs holdning vil kampen og arbeidet vare mye lengre og gi meget dårligere eller ingen eller verre resultater.

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette med kompromissløshet er meget viktig. Uten vil vi være forurettende, splittende og uten tillit og uten soliditet.

   Rune L. Hansen:
   Kjernen i problemet med menneskerettighetene er at det er mange mennesker og interesse-fraksjoner som kjemper og arbeider for å respekt for bare en eller noen av menneskerettighetene. Dette medfører en splittelse og - ja nettopp - en mangel på respekt for menneskerettighetene. Og med en slik splittelse motarbeider de både seg selv og alle og enhver. Dette er et verre problem enn de som ganske enkelt neglisjerer menneskerettighetene. Men det forstår mange enda ikke. Men menneskeretts-forbryterne i den politiske og øvrige offentlige forvaltningen, hvorav mange gjør det samme, ser seg selvfølgelig tjent med det - for selv lettere å kunne neglisjere menneskerettighetene, uten at det protesterer for meget, fordi splittelsen og interesse-fraksjonene selv gjør det samme!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/permalink/1886384708261348/

   Britt Unni Wisth:
   Blir ikke bedre før det Norske reiser seg og viser hvor skapet skal stå. Har vist seg at politikerene snakker og snur kappa etter vinden. Null respekt

   Rune L. Hansen:
   Men de syns jo de er heldige som har fått makt, karriære og respekt.

   Britt Unni Wisth:
   Respekt kan diskuteres med store bokstaver,for den finnes ikke. Noen som vil påstå noe annet?

   Rune L. Hansen:
   De respekterer (og beskytter) hverandre og det gode selskap de har kommet seg inn i eller har fordeler fra.

   Britt Unni Wisth:
   Der er vi enige. Derfor jeg er for at de Norske folk reiser seg. Holder bare ikke med å stemme hvert 4.år. Hva stemmer vi på? Norge sin undergang

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.01. 2017: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209224945395449

   Uten god og sikker nok kompetanse i offentlig regi blir menneskerettighetene, mennesker og makt misbrukt og mishandlet.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209225358565778

   De to slags nettverk.

   Det er to slags nettverk, som er i kamp mot hverandre.

   Det ene er mørkets nettverk, politisk og offentlig organisert kriminalitet sitt nettverk, egoismens nettverk. Dyrets nettverk. Den sorte enke sitt nettverk.

   Det andre er lysets nettverk, menneskerettighetenes og prinsippene for lovlig lov og rett sitt nettverk. Ordets, medmenneskelighetens og argumentasjonens nettverk.

   I grenseområdet mellom disse to nettverk befinner seg uvitenhet, vaklevorenhet, svik, dumhet og de lunkne eller lite opplyste hjerter. I forvirringens gråsone.

   De to nettverk er i kamp mot hverandre. Det ene gjennomtrenger det andre med mørkets ondskap og vilje.

   Det andre gjennomtrenger mørket med lysets nestekjærlighet og bevissthet. Avslørende, avvergende og hjelpende i og til lysets kraft.

   Hvor befinner du deg og hvor velger du å være? Valget er fritt og valget er ditt.   paradoks.jpg   *

   Rune L. Hansen:
   Litt ekstra dypsindighet er vel på sin plass?

   Stéphanie Célestin:
   De, er knapping og drept elle famillien.

   Rasha Masri:
   Alt er urettferdig.

   Cecilia Övall:
   japp de gor det , for mycket ,, val redda for gt bli pa komma men de ar de forlangst ,, pedofiler frimurare traffingfolk , maktgalna psykopater , m,m bara sjukt folk hallerpa med detta samt regering foljer order fran hogre order ,, hmm

   Bertil Sandström:
   Bra beskrivning...

   Rune L. Hansen:
   Translated to English:

   The two kinds of networks.

   There are two kinds of networks that are fighting against each other.

   One is the darkness network political and public organized crime and its network, the egoism's network. The Beast's network. The black widow's network.

   The second is the lighting network, the human rights and the principles of legal law and rights network. The word, compassion and of arguments network.

   In the border area between these two networks are located ignorance, inklings, deceit, stupidity and the lukewarm or small lighted hearts. In the confusions gray zone.

   The two networks are fighting against each other. One penetrates the other with the darkness's badness and willingness.

   The second penetrates the darkness with the lights compassion and awareness. Revealing, deprecatingly and helping in and to the light's power.

   Where are you and where do you choose to be? The choice is free and the choice is yours.

   Rune L. Hansen:
   Dharma contra adharma.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1403621732995792/

   Nora Desirè:
   Det nytter bare ikke å sette et slikt fokus, Rune L. Hansen. Må i stedet gå frem på andre måter, for å løse konflikter, vise versa.

   Rune L. Hansen:
   Da forstår du ikke hva det handler om, Nora Desirè.

   Åse M. Lammethun:
   Det er dybde i denne analysen, men fullt forståing for at det er hold i. Dei mørke og lyse kreftene har vi alle i oss, men det er kampen om å vera på rette siden vi strever med i finna ut av. Samfunnet vi lever i er vårt speilbilde. Verden vi lever i og puster inn er skapt av oss som bur der, så nettverket bilde er reell t det.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og den er meget langt dypsindigere enn de fleste umiddelbart ser eller ønsker å se.

   
---
---

   Gunnar Sveen, 17.01. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1345800175440908/

   Noen tanker rundt henting av barn med makt.

   Det er mange hjerteskjærende scener som utspiller seg når barn blir hentet med makt av barnevern og politi. Barn blir fysisk revet ut av armene på mor og far. Det er fortvilende rop, skrik og hylende gråt. Noen ganger blir det fysisk slåsskamp mellom barn/barna og politikonstablene i desperate og sjanseløse forsøk på å komme seg unna. Det mange ikke skjønner er at disse hendelsene i familienes liv er "bare" starten på et mareritt som kan vare i mange år, noen ganger hele barnets oppvekst frem til de er myndige. For barna er det fryktelig savn etter familien. Noen barn blir plassert i forskjellige fosterhjem eller hos annen slekt hvor de ikke hører hjemme. Dette kan medføre at barna ikke får ha noen form for kontakt med sine søsken. De får ha samvær med sine foreldre noen ganger i året med tilsyn av barnevern, men da hver for seg. Disse barna kan sitte på skolebenken og der de er plassert på sine rom ufokuserte, fortvilte og savner sine foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og sine søsken. Time etter time, uke etter uke, måned etter måned og år etter år. Om natten får man ikke sove. Man ligger og vrir seg i sengen. Om morran kan man våkne og kjenne på en dyvåt pute etter at man har grått lenge om kvelden og natten på grunn av savnet etter familien, der man hører til. Man tenker og ønsker: Jeg vil hjem! For foreldre er det gjerne fortvilende å ikke vite hvordan det går med deres barn. De er bekymret og ligger gjerne våken om natten og lurer. Foreldre har ansvar for å beskytte deres barn. Når barnevernet tar fra foreldrene muligheten til dette står man der maktesløs og får ikke gjort det de skal. Noen tenker: Hva skal jeg gjøre for å beskytte sønnen min? Det som skjer er at det blir krig mellom foreldre og barnevernet. Og barnevernet er en profesjonell instans med fantastiske ressurser. Når de nekter foreldre og barn kontakt sørger de for å kvele alle muligheter for kontakt og mulighet til å snakke sammen for å finne ut hva som skjer. Dette er utrolig smertefullt. Men det er bare en liten del av hva som skjer i en slik krig. Og det å kjempe mot barnevernet er gjerne med livet som innsats. Man går helhjertet inn i det fordi at man er nødt. Det er den sjansen man har for å vinne kampen. Det er ikke lett. Hvor er rettferdigheten i dette?

   *

   Ca Ga:
   Rettferdigheten her i dette land ligger i påskeegg. Den er da med sikkerhet, men ingen med ansvar har funnet den ennå. Og hvis den blir funnet- en gang i tiden framover- lukt det forferdelig ut fra egget, fordi alt som la inne en gang, bra pakket inn, ble ødelagd.

   Eliyahna Yisrael:
   Time to fight fire with fire ?

   Turid Horgen:
   Kunne ikke ha beskrevet en slik situasjon bedre selv. Forstår uansett ikke hvorfor denne galskapen får fortsette

   Astri Cecilie Larsen:
   Dette er en så hjerteskjærende sannhet. Dag inn og dag ut tenker og grubler jeg på hva foreldre og besteforeldre kan gjøre. Utallige ganger kommer jeg til samme konklusjon: Foreldre må våge å hente sine barn hjem igjen!!!! Uansett hva retten har bestemt. Systemet er kurrupt. Bv, fylkesnemnd, tingrett, sakkyndige, advokater, ja til og med fosterhjem, som passer andres barn for flere hundre tusen kr i året, og som i mange tilfeller lyver for bv'et. Det må skje enrevolusjon. Jeg tror at barn opplever det som et stort svik at foreldrene ikke henter den.

   Astri Cecilie Larsen:
   Ble ikke ferdig med min kommentar. Henting av barna må skje på et bestemt tidspunkt for alle. Hvis alle foreldre gjorde dette vil bv og politi ha null mulighet til å stoppe en slik aksjon. Da tror jeg dette landet og politikkerne endelig vil skjønne alvoret. Dette virker ekstremt, men jeg mener hvert ord!

   Astri Cecilie Larsen:
   Tilleggsinnlegg. Vil poengtere at bv gjør noe godt, som å verne barn fra seksuelle overgrep, alvorlig mishandling, alvorvorlig omsorgssvikt, og hvor rus er et stort problem i hjemmet. Det er disse barna som må vernes.

   Rune L. Hansen:
   Og det er umulig utren samtidig å verne og hjelpe foreldrene, Astri Cecilie Larsen. Og umulig uten at inngrepet faktisk er helt nødvendig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte. Pluss i henhold til kompetent rettssikkerhet. Hvilket også alt dette er nødvendig i for å kunne være lovlig i henhold til mennreskeretts-konvensjonene, EMD og Straffeloven.

   Siv Tonje Halvorsen Walde:
   J klarer uansett ikke å forstå hvordan slikt kan være til barnets beste... Bv snakker om foreldres svikt på forskjellige plan og at enkelte foreldre utøver følsesmessig vold.. men hva er dette her da??? Barn tar lett på seg skyld.. automatisk vil dette barnet tenke at hvis jeg bare hadde vært "litt" snillere så ville jeg vært hjemme hos mor og far enda.. dette skal et barn slite med resten av livet. J velger å kalle dette vold MOT barn.

   Soili Tornberg:
   BV har en sådan makt att det är svårt att gå en faight mot dom men som någon här skrev ... Hämta hem barnen oavsett vad rätten har bestämt , ta lagen i egna händer , ställ er samman alla föräldrar, visa att ni inte acceptera detta längre !!!! Barnen som blir hämtade med våld blir traumatiserade av detta för en lång tid framöver eller för hela livet!!!! Har inte själv något med BV att på detta sätt men dom är inblandad pga pappans alkoholproblem. Försöker få sonen till mig men får han inte om inte domstolen ger mig honom . Pappan blir erbjuden hjälp av BV men har inte tagit emot den som han borde och BV kan inte ge sonen till mig utan domstolsbeslut och det är bara för att jag bor i Norge och sonen i Finland .. Helt jävla sjukt men jag ger aldrig upp min son, kosta vad det kostar vill. Min son är värd alla pengar jag lägger ner på min advokat. Vet att min situation är annorlunda än många av er, han bor iaf hos sin far och jag får träffa honom när helst jag vill men mitt liv är tungt för att jag vet vad min son får stå ut med, vara rädd att BV kommer och hämtar honom igen som dom gjorde dec 2015 pga att pappan var så full att han inte kunde ta ansvar för sonen och inte ens då fick jag honom utan han blev placerad på fosterhem i 3 mån . Mitt förtroende för det finska rättssystemet är noll men jag kämpar o tänker fortsätta att kämpa . Jag lider verkligen med er alla som inte har barnen hos er : (

   BV have such power that it is difficult to get a faight against them but as someone here wrote... get the kids home no matter what the court has determined, take the law into their own hands, stand together all parents, show that you don't accept this No more!!!! The kids who get picked up with violence will be traumatized by this for a long time or for the whole life!!!! Haven't got myself something with BV that in this way, but they're involved due to the father's drinking problem. Trying to get her son to me but he can't do that unless the court gives me him. Father gets offered the help of BV but haven't received it as he should and bv can't give his son to me without a court order and it's only because I live in Norway and son in Finland.. fucking sick but I will never give up My son, cost what it costs like. My son is worth all the money I spend on my lawyer. Know that my situation is different than many of you, anyways he lives with his father, and I'll see him whenever I want but my life is heavy because I know what my son can put up with, be afraid that bv will come and get Him again as they did Dec 2015 because his dad was so drunk he couldn't take responsibility for the son and not even then I had him but he was placed in foster care in 3 mths My trust for the Finnish the justice system is zero but I'm struggling o intend to continue to fight. I'm really suffering with all of you who don't have kids with you : (
   Automatically translated

   Alexander Azevedo:
   Trist å hører .... Trist åssen dette skjer i et sivilisert land ... 2017... Hvordan e dette mulig??? Uforståelig.... BV e syk ....

   Grethe Hagen:
   Barn som kommer under barnevernet er rettsløse. Det er en stor skam. Og de ansvarlige hvet meget godt hva som foregår. Det er altfor mye penger i dette systemet.

   Marit Bernhardsen Nijkamp:
   Veldig bra skrevet ! <3 helt forferdelig at dette fortsatt skjer!!!!

   Sari Katariina Riippi:
   You are absolutely right. "What many don't understand is that these events in the families life is "just" the beginning of a nightmare that can last for many years." And those are traumas that kids and parents will remember for the rest of their/our lives. Nothing can give us back the time that we lost. The love that we could not share and give to our children. These are one of the worst crimes against human beings perpetrated by a Government. (I am writing from Finland). A lot of regards to all of you. - I am totally desperate and I hate this system from the bottom of my heart. It is like living in eternal hell.

   Susanne Bergum:
   Ja men hva kan man gjøre? Bv ansatte er hjernevasket og mange av fosterforeldrene skulle aldri hatt barn. Barn har det best å vokse opp med sine biologiske foreldre, dem mister sin identitet når dem blir fjernet. Alle barn lærer av feilene foreldrene gjør om det er noen feil. Bv er dem som gjør størst omsorgssvikt I dette landet og det vil komme en dag når disse vil bli straffet.

   Sari Katariina Riippi:
   Sometimes I have been thinking that I would need an army to have back my daughter. Soldiers. Because justice doesn't work and the judicial system is such a farce.

   Soili Tornberg:
   Är lättare för BV att omhänderta barnen än att ge hjälp till dessa familjer om det finns problem

   Is easier for BV to apprehend children than giving assistance to these families if there are problems
   Automatically translated

   Silje Marina Haugrud:
   Det er beviser på at barn blir skadet av og bli tatt fra foreldre i baby stadiumet samt litt større barn. Og bli revet bort fra det tryggeste de har.

   Bjørg Svendsen:
   Meget bra skrever ! Og sant e d å : (

   Lasta Sta Svendsen:
   les bloggen http://www.viskalkjempefordere.blogg.no historien om barnevernet har bare bestemt seg. jeg tenker å skrive en bok om disse barna og hva som skjer dem senere i livet, det er nå gått snart 2 år siden de ble hentet med makt, og væpna politi, den 16 april er det 2 år siden
   viskalkjempefordere - 2 familiemedlemmer er tatt ifra oss. Vi kjemper for å få de tilbake
   2 familiemedlemmer er tatt ifra oss. Vi kjemper for å få de tilbake
   viskalkjempefordere.blogg.no

   Lasta Sta Svendsen:
   det er 2 historier der og begge er sanne

   Gunnar Sveen:
   Jeg har blitt hentet med rå makt selv. To ganger med barnevern, lensmann og advokat. Den første gangen lykkes dem ikke fordi at jeg var en såpass hard motstander og hadde støttespillere. Den andre gangen klarte de det med planlagt bakhold på skolen, men da rømte jeg noen dager senere. Jeg hadde store blåmerker på armene etter behandlingen jeg fikk av politiet. De planla også en tredje henting som heldigvis ikke ble noe av.

   Sari Katariina Riippi:
   : (

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. januar 2017: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr, vått og omkring 4 og 5 pluss-grader utover formiddagen. Med mindre og finere yr og omkring 6 pluss-grader utover eftermiddagen. Derefter mørkt, yr og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209232386701477

   Skal politiet medvirke i å bortføre et barn hvis de får en dom eller et vedtak eller noe som sier at de skal medvirke?

   Nei, ikke uten at de kan gå god for at dommen eller avgjørelsen eller dens konsekvens er lovlig - og altså ikke forbryter seg mot en eller flere menneskerettigheter.

   Skal politiet eller hvem som helst andre selv kunne vite det, eller finne ut av det?

   Ja, selvfølgelig, ikke bare skal de kunne det, men enhver av de er selvstendig forpliktet til det. De skal ikke kunne adlyde noe som helst som de ikke selvstendig vet med sikkerhet at er lovlig. Uansett hvorfra de blir beordret til det.

   Absolutt enhver, også politiet, er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene, både aktivt og passivt, uten å forbryte seg mot en eneste menneskerettighet. Annet enn i nødverge.

   Det er det som er selve hensikten med menneskerettighetene. At enhver av de for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig. Og at enhver selvstendig skal respektere og sikre de, eller ikke medvirke i å forbryte seg mot en eneste en av de. Bortsett fra i et selvstendig vurdert og lovlig nødverge.

   Tilstrekkelig kunnskap om og forståelse for menneskerettighetene er en nødvendighet for absolutt enhver. Dette kravet er ikke for stort, det er en medmenneskelig lovforpliktelse absolutt enhver har.

   Javisst er menneskerettighetene viktige. De er viktigere enn noe annet, for enhver.

   Og dette må og skal solid taes på alvor.

   *

   Natalia Kozłowska:
   Bra skrevet !

   Rune L. Hansen:
   Helt meget nødvendig folkeopplysning.

   Rune L. Hansen:
   Mange politikere og offentlig ansatte i forskjellige land håper eller tror de kan beskytte seg og sine ulovlige ønsker og hensikter ved å vedta ulovlige lovbestemmelser og ved å henvise til ulovlige dommer eller regler, men slikt noe er selvfølgelig ikke lovlig. Hitler og hans medspillere gjorde det samme, men slapp selvfølgelig ikke unna av den grunn. Hva de gjorde var forbrytelser mot menneskeheten.

   Og dette gjelder enda mere og bedre i våre dager. Det er menneskeretts-konvensjonene som skal gjelde over og foran alt annet av lovbestemmelser, dommer, regler, avgjørelser og myndigheter.

   Og paragrafene i Menneskerettsloven er ikke noe nytt, de er bare en gjentagelse av hva som forlengst allerede fra før av er lovbestemt både i Grunnloven, Straffeloven og i menneskeretts-konvensjonene.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1619906468317445/

   Onisoa Tahina Andriamandimby:
   De var/er virkelig med å støtte BARNEVERN VAKT/BARNEVERN SØRgjorde det på min sak, tirsdag 10.1.17 da jeg hentet mine gutter fra SKUMMEL JUNGELEN BEREDSKAPSHJEM NELHAUG.. Jeg hentet de fra Hobby kl.18.35... Selve Beredskapshjem ikky var tilstede..De satt nok å drikke kaffe og te mens mine engler satt alene på et rom (nedlagte skole).. Jeg HADDE absolutt vært med de... Og trengte ikke lønn...
   N.B: Politiet var helt fantastiske mot mine barn og meg. Men JA DA.. BARNEVERN HAR FULLSTENDIG MAKT over alt i dette landet.. MEN ikke og ALDRI over min ALLMEKTIGE GUD. Så jeg knuser helt fra bunnen og fullstendig, HVER ENESTE DAG (MINST), uten noe kompromiss og uten å beklage, uten anger, faktisk med KJÆRLIGHET OG DEN HELLIGE ÅND, jeg river den helt, ja, jeg mener virkelig BARNEVERN SØR OG BARNEVERN VAKT OG HELE BARNEVERN I NORGE.. I MIN JESUS MEKTIGE NAVN. AMEN

   Rune L. Hansen:
   Både dommere, politi, politikere og mange andre i dagens Norge medvirker i menneskeretts-forbrytelser. Uansett er det ulovlig og straffbart og skal og må kompetent straffeforfølges. Også hvis de beskytter og verner hverandre.

   Rune L. Hansen:
   Alt hva jeg her har sagt fremgår flerfoldig tydelig av menneskeretts-konvensjonene. Og er dessuten selvfølgelig også en nødvendighet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1346708818683377/

   Mona Rodian:
   Bevis det. All den urettferdigheten som blir begått og med politi som medhjelpere for Bv. Brutalt hentet med makt. Da hjelper det ikke å rope menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Det kan (og bør) mangfoldig solid bevises, Mona Rodian. Jo mere og bedre dess bedre. Alt hva jeg her har sagt fremgår flerfoldig tydelig av menneskeretts-konvensjonene. Og er dessuten selvfølgelig også en nødvendighet. Politisk og offentlig organisert kriminalitet har alltid vært og er enda verdens og alle nasjoners største, mest ødeleggende og verste form for kriminalitet. Altså hvor dommerne, politikere og andre offentlig ansatte har vært og er den offentlige mafia-virksomhetens mest sentrale nøkkel-personer og beskyttere. Dette skal ingen måtte akseptere. Hensikten med menneskeretts-konvensjonene er først og fremst å forhindre og å stoppe offentlige menneskeretts-forbrytelser.

   Blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 10, uttrykker dette meget klart og tydelig, med følgende sine ord:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Mona Rodian:
   Jeg har levd en god stund, mine erfaringer er ikke så veldig gode. Du har rett i det du sier. De som sitter med fasiten gjør alt til sin fordel. Alt står på papiret, men hva med den vanlige mann/kvinne i gata??? Hvorfor er det så mange som ALDRI får skikkelig hjelp?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er i en overflod det fullstendig motsatte av alt og ethvert som er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene som skjer i dagens Norge. Det er forbryterne i den offentlige forvaltningen og deres dirigenter og medspillere som beskytter og verner hverandre.

   Roger Solberg:
   Politiet stoler blindt på bv og når de hevder det er fare for liv og helse, agerer de raskt uten å sjekke fakta da det handler om barnets beste og da betyr ikke menneskerettighetene mye.
   Når det går opp for etaten at den har blitt ført bak lyset får det ingen konsekvenser, pga at de som evt skal etterforske bv har egne barn og frykter represalier fra bv.
   Korrupt og råttent system som gir "bukken passer havresekken" ny betydning.
   Hvem bestemmer egentlig?

   Liv Inger Almåsbakk:
   Dette er en ond spiral, som blir større og større. Bare øverste myndigheter kan stoppe den. Men de vil ikke. Hvorfor ? Det virker planmessig, og psykologi er en vesentlig ingrediens.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke makten eller karriære som er den øverste myndigheten, men lovens menneskerettigheter, som gjelder for enhver.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/808363962527679/permalink/1360017270695676/

   Hilde Årdal:
   Det var nesten så jeg lurte på om jeg satt her og leste Hannah Arendt, men all den tid Norge så absolutt er blant de land som har forpliktet seg til å respektere Menneskerettighetene, så har du mye mulig rett. Om enhver virkelig tar dette inn over seg, så kan en nå vel også vente seg den reneste revolusjon i offentlig sektor, men der er nå vel litt tvilsomt om det er så alt for mange som våger å risikere jobb, helse, økonomi, sosial anseelse osv for i ett og alt å etterleve Menneskerettighetene. Men helt klart et viktig budskap!

   Rune L. Hansen:
   Ja, meget meget viktig. Og ingenting av dette er usant eller halv-sannheter. Alt hva jeg her har sagt fremgår flerfoldig tydelig av menneskeretts-konvensjonene. Og er dessuten selvfølgelig også en nødvendighet.

   Hilde Årdal:
   Jeg er igrunnen helt enig med deg. Om ikke annet så hjalp du meg kan hende med å bli kvitt den smule dårlige samvittighet jeg måtte ha for å være litt vel samvittighetsfull.

   Rune L. Hansen:
   "Det er den triste sannhet at det meste ondskap er gjort av mennesker som aldri bestemmer seg for å være gode eller onde."

   "The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil."
   - Hannah Arendt, The Life of the Mind (1978), "Thinking"

   https://www.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA
   Hannah Arendt Final Speech
   Hannah Arendt discovered how important it is to be "a somebody" in order to be able…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Det passet godt at du nevnte Hannah Arendt angående dette, Hilde Årdal.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1205995826144827/

   Linda Håland:
   Men visst da menneske rettigheter brytes bevisst eks : barn og øvrige familie henges ut offentlig men også i aviser og internett av fosterhjem ( Monica Pettersson Sløgedal Djupvik og Rune Skogerbø). Barnevernet får full informasjon og bevis av vitner samt div avis utklipp. Vitner tar kontakt skriftlig. Fosterhjem nekter samarbeid også med hjelp av psykologer. Ansvarlige Monica Brunner leder Kristiansand Barnevern verken gjorde noe eller gjør noe. Tidligere saksbehandler Siri Løvbukten(nå Fylkesmannen) ringer sjefspsykolog Lønn og er bekymra for at hun blir mistenkt for å bryter loven : ( : ( (har dette i følge journal).. Hva bør da skje ?? Og når skal slikt ryddes opp i Solveig Horne ?

   Linda Håland:
   Solveig Horne tenk om Monica Brunner og Siri Løvbukten har latt barnet utvikle Stockholm syndromet.. Ganske alvorlig

   Rolf Schou:
   Så sant, Rune!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er både sant og meget meget viktig. Alt hva jeg her har sagt fremgår flerfoldig tydelig av menneskeretts-konvensjonene. Og er dessuten selvfølgelig også en nødvendighet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/633494420108438/

   Lise Henriksen:
   Alt sng.Bv.er sykt.. Decgar gått så alt for stor makt, Så De knipser bare i henna så gjør politi.pdykolpger ,leger og alle andre skuratt som de sie..BARNE VERNET ER JO DEN NYE LOVEN..Ingen tørr å su imot dem.. Som før lø n fra Dtat eller kommune... Ikke dommere, sakyndige eller noen har noe de skulle ha sagt..

   Rune L. Hansen:
   Det er en virksomhet hvor det er underforstått at alle og enhver beskytter hverandre og hverandres hensikter og hvor normen er at det bare er motsatt reell lovlig lov og rett som gjelder.

   Rune L. Hansen:
   Det er lovlig kontra ulovlig lov og vett og lov og rett det handler om.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. januar 2017: 

   Mørkt, vått, regn, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, yr og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt. I dag har jeg tatt meg nesten helt fri fra Internett og det å skrive noe her. Av to sammenfallende grunner. Den ene i refleksjon over viktigheten av hva jeg gjengav her i går. Den andre i dyp sorg over alle barna og foreldrene kidnapper-mafiaen til stadighet torturerer og dreper. En mor i dag hadde lagt seg på tog-skinnene for å bli drept fordi de tok hennes barn. Og virksomheten fortsetter stadig som før med å torturere og drepe barn og foreldre og later som ingenting. Det er så utrolig grøsselig det hele. På Internettet kommer jeg i stadig mere nærkontakt med slikt. Sorgen og fortvilelsen er meget vanskelig å bære. Også det at vi enda ikke har klart å få stoppet den så utrolig ondskapsfulle, sadistiske og perverse virksomheten. Vi må uansett forsøke så godt vi klarer. Det er et tids-spørsmål før vi har klart det. Og alt dette gjelder ikke bare Norge eller en selv, men hele verden.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. januar 2017: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått og yr med 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, og fortsatt yr og vått omkring 17-tiden. Mindre og uten nedbør, men vått og 5 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209247443077877

   Beröva inte barnet sin förälder vid skilsmässa - kan vara värre än död för föräldern.

   "Efter en konfliktfylld skilsmässa är det lätt att längta efter hämnd: Barnet ska jag åtminstone ha! Men det lönar sig att tänka noga efter, att fjärma ett barn från sin förälder kan få allvarliga konsekvenser, varnar en expert.

   – Det kan ske en stor tillbakagång i utvecklingen. Barnet kan åter börja kissa i sängen om nätterna, drömma mardrömmar och känna sig skyddslös, beskriver Helinä Häkkänen-Nyholm som är docent i rättspsykologi. (...)

   Det kan till exempel handla om att föräldern som bor med barnet kan manipulera och på alla sätt försöka påverka barnet och barnets möjlighet till kontakt med sin andra förälder. Det här är mycket skadligt för barnets hälsa.

   – Barnet börjar tro på minnen och minnesbilder som den fjärmande föräldern skapar i barnets sinne. Barnets minnen börjar handla om den andra förälderns ondska, säger Helinä Häkkänen-Nyholm.

   Barnet blir deprimerat och får ångest

   Av de barn som har upplevt fjärmande från sin andra förälder anser bara 17 procent att de har en god livskvalitet.

   Vart tionde ung person mellan 15 och 20 år har upplevt någon form av fjärmande, visar Marjaana Sorokins pro gradu-avhandling (Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten, 2015).

   – Av dem kände omkring 40 procent ångest och nästan 60 procent hade depressionssymtom. Siffrorna är dubbelt så höga i jämförelse med andra unga, säger Helinä Häkkänen-Nyholm.
Att leva utan sitt barn kan vara värre än döden

   Erfarenheten är oftast också mycket traumatisk för föräldern.

   – I vår forskning led 90 procent av föräldrarna av traumatiskt stressymtom. Hälften av föräldrarna hade frånvaro från jobbet och sjukskrivningar bakom sig. En tredjedel hade övervägt självmord och åtta procent hade försökt ta livet av sig.

   Ju längre tid det har gått sedan mötet, desto större är risken att föräldern blir traumatiserad.
    ― Helinä Häkkinen-Nyholm, docent i rättspsykologi

   Att inte få träffa sitt barn under en längre tid kan kännas värre än barnets död.

   – Ju längre tid det har gått sedan det förra mötet, desto större är risken att föräldern blir traumatiserad. De här föräldrarna blir värre traumatiserade än de föräldrar som förlorar sitt barn i dödsfall, säger Häkkänen-Nyholm.

   – Sorgeprocessen kommer inte i gång eftersom hoppet om att barnet återvänder i förälderns liv lever vidare. (...)

   Tyvärr bryr sig en del av de föräldrar som fjärmar sina barn inte om barnets välmående. Då hjälper varken utbildning eller snack om vad som är bäst för barnet.

   – Ofta ligger en önskan om hämnd bakom de allvarliga fallen. Jag ska hämnas att hen lämnade mig eller att hen behandlade mig dåligt. Barnet blir ett instrument för hämnden."

   https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/20/berova-inte-barnet-sin-foralder-vid-skilsmassa-kan-vara-varre-dod-foraldern
   Beröva inte barnet sin förälder vid skilsmässa - kan vara värre än död för föräldern
   Efter en konfliktfylld skilsmässa är det lätt att längta efter hämnd: Barnet ska jag åtminstone ha! Men det lönar sig att tänka noga efter, att fjärma ett barn från sin…
   svenska.yle.fi|By Eva-Maria Koskinen

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209244532125105

   Hvem er det som eier menneskerettighetene våre?

   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at enhver av de skal være umistelig og uavhendelig for enhver.

   Er det noen som sier eller vet bedre?

   *

  
---
---

   Rune L. Hansen, 20.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209249020517312

   Hvordan kan et menneske utholde slikt noe?

   En politisk offentlig virksomhet som kidnapper, torturerer og dreper barn og foreldre - under dekke av å være et barnevern! Kan noe bli galere?

   Senest i går nu var det en mor som la seg selv på tog-skinnene for å bli drept sør-øst i Norge. Det gjorde hun fordi virksomheten hadde stjålet hennes barn.

   I offentlig regi fratatt både henne og barna rettet til sitt familieliv. Det er slikt en pågående politisk og offentlig mafia-virksomhet driver med i dagens Norge.

   Og liksom "tror seg" å ha lov og rett til. Til tross for at det i menneskerettighetene, Grunnloven og Straffeloven er lovbestemt det fullstendig motsatte! 

   Og til tross for at absolutt enhvers rett til sitt familieliv er og skal være en umistelig og uavhendelig menneskerett!

   Hva er det som gjør at en slik politisk og offentlig mafia-virksomhet får fortsette å torturere, traumatisere, degradere og drepe? Og å smitte også andre land?

   Jo, virksomheten er politisk offentlig byråkratisert og gir makt, nytte, karriære og penger til sine aktører og medspillere. Og er selv-beskyttende og drifter også propaganda.

   Virksomheten setter enormt med makt, nyttigheter, karriærer og penger i sirkulasjon, for stadig videre å opprettholde, beskytte og videreføre seg selv.

   Den er samtidig en lovløshetens beskyttet menneske-handel og virksomhet som i offentlig regi er både en trussel og en fristelse og en redsel for alle og enhver.

   Hvordan var reaksjonene på den drepte kvinnen i går, da det via "omveier" ble kjent hvorfor hun ble drept? Og hvordan det ble forsøkt hemmeligholdt hvorfor?

   De politisk offentlig drevne nyhets-kanalene sa og skrev, at "Ifølge politiet tyder omstendighetene på at det dreier seg om en personlig tragedie."

   "En personlig tragedie"? Men det var det altså ikke. Det var en mor og barn som ble frastjålet retten til sitt familieliv! Hvordan vil og kan et menneske reagere på slikt noe?

   Hvordan ville du som leser dette kunnet reagere på å bli fratatt retten til ditt familieliv? Kunne du ha klart å overleve det? Og hvor lenge? Og hvor bra? Ser du den?

   Jeg hadde selv gjort det samme som henne - hadde det ikke vært for en eneste ting. Den ene tingen er kampen og arbeidet for fullstendig å få stoppet kidnapper-virksomheten.

   Hva er mest uutholdelig og umulig å leve med? Og hva kan hver enkelt av oss makte å tåle og å utholde? Og hvor lenge, og hvor bra eller hvor umulig?

   Og når kidnapper-virksomhetens medspillere - som igår - skynder seg ivrig fra mange kanter med å hemmeligholde og å forfalske og å bagatellisere det som skjer?

   En personlig tragedie? Direkte forårsaket av en politisk og offentlig mafia-virksomhet, som stjeler ens viktigste og mest nødvendige menneskerettigheter.

   Menneskerettigheter som skal være umistelige og uavhendelige. Enhver for absolutt enhver. En minste-garanti og selvfølgelig også en naturrett.

   Når barnevern i makten omkring en har blitt det fullstendig motsatte av barnevern, familievern, menneskerettighetene og lov og rett, da er makten sadisme og terror.

   Hvordan kan et menneske utholde slikt noe? Kan du?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1348599231827669/

   Anne-Sølvi Holstad:
   Godt skrive ! Kvar var oppfølginga av mor som BV har plikt til ?

   Jarleolav Östhus:
   OppføLging TiL ; jærn- bane > Linj @__ !

   Rune L. Hansen:
   Oppfølging, fra de som har kidnappet barna? For å gjøre torturen enda verre? Eller for å politianmelde seg selv?

   Leonhardsen Helen:
   Har bv en oppfølgnings plikt til foreldre som er tapende part? :/

   Rune L. Hansen:
   Har de en kidnappings- og tortur-plikt?

   Johanne Jensen:
   Helt grusomt

   Jarleolav Östhus:
   Bes SpråkLÖ s bror i dag , ¿ forsterket stab av Torturister ! ¿ Off - Omsorg !

   Kjell-arne Pedersen:
   B.V er verre enn tidligere østtyske Stasi

   Mona Rodian:
   Nei, det er uutholdelig. Nå er det nok noen som frykter for represalier, det burde de i hvert fall. Håper noen har guts til å rope høyt om årsaken til denne tragedien.

   Rune L. Hansen:
   Denne tragedien? Det er mange ti-tusener, Mona Rodian!

   Mona Rodian:
   Kjære vene, jeg ble ikke født i går. ; )

   Irene Jeanette Larsen:
   FY...

   Irene Jeanette Larsen:
   I don't have one word

   Kitty Oline Mogstad:
   det er så trist <3

   Rune L. Hansen:
   Dette handler om mange ti-tusener tragedier i Norge.

   Astri Cecilie Larsen:
   Helt sant!

   Astri Cecilie Larsen:
   Veldig godt beskrevet. Sannheten må frem! Fra nyhetenes side var tema hvordan togtrafikken ble behandlet. SKAMMELIG!!! At bv og hele systemet klarer å leve med seg selv, fatter jeg ikke.

   Kirsten Hjertaas Sunde:
   Forferdelig.
   Ufattelig mange er berørt..

   Jorunn Iren Heunicke:
   Grusomt er kun det ordet jeg finner selv om det ikke dekker tragedien : (

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1208605299217213/

   Silje-Mathea D. Spjudvik:
   Ja, jeg kan tydeligvis det "/ Men forstår også denne dama siiiinnsyyyyyykt godt... og undrer meg også litt om hvorfor det ikke har skjedd enda. Men som du skriver, ett godt poeng, man har ett problem å rydde opp i først !! (Og dessuten ett ansvar ovenfor den andre utsatte, viktigste av alt, man må redde barnet sitt <3

   Bjarne Hadland:
   Spørsmålet som man kan stille seg; - hvilken rett har norske borgere til å forsvare seg når barnevernet begår urett med lovens velsignelse og fratar familien barna, - spesielt når myndigheter og norske rettsinstanser stiller seg bak en slik forbrytelse? Jeg tror jeg vet hva jeg ville gjordt ........

   Rune L. Hansen:
   Barnet er som oftest uansett tapt, traumatisert og alvorlig skadet og overlever kanskje heller ikke. Iøvrig en smart måte hun lot seg bli drept på. Tydelig og ikke så lett å hemmeligholde eller lage falsk dødsattest på.

   Kristian Dirdal:
   Hva skjer i en fylkesnemd? Har det noe med rettferdighet å gjøre i det hele?

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemdene bare hvitvasker virksomheten. Det samme gjør domstolene også, men domstolene er ofte "flinkere" til å manipulere med sakene, også seg i mellom, i akkurat samme hensikt. Absolutt ingenting av noe av dette skjer med "lovens velsignelse", men de manipulerer også med ulovlige lovbestemmelser, samtidig som menneskerettighetene og Straffeloven er og blir fullstendig neglisjert - og mangfoldig forbrutt.

   Rolf Schou:
   Ja Rune, EMK. i Strasbourg har sagt sitt om disse menneskerettighets bruddene, denne staten har gjort seg skyldige i. Til tross for dette fortsetter de, som om ingenting har hendt! Hva gir du meg!

   Rune L. Hansen:
   De strever vel i det lengste med å få kjøpt dommerne i EMD! For med absolutt alle midler å få fortsette sin kidnapper-virksomhet. Som jo nu også mange mennesker i mange andre land forsøker å herme efter. Den setter jo utrolig mye makt, karriærer, nyttig og penger i sirkulasjon - under en meget god forkledning!

   Inger Marina Jakola:
   Vet du med sikkerhet at andre følger etter Norges "form" for å drive BV?? -- eller antar du at andre land vil følge etter??
   Det er en veldig farlig utvikling som skjer - om flere land følger etter..

   Rune L. Hansen:
   Det er et felles smittsomt konsept som brukes, med bruk av ulovlige lover og regler og lovløshet under dekke av å være "til barnets beste". Dermed er, for den som kjenner til verdens og nasjoners historie, ondskapen og det menneskelige "dyrets" instinkter løssluppet og lett forutsigbar og selv-bekreftende. Det eneste nye med det er den fanen det går under nu og nye behov for bortforklaringer, falskhet og hemmelighold.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes absolutt ingenting som kan lovliggjøre ulovlige bortføringer eller adskillelser. Og akkurat det er meget meget viktig. Det skal og må være en selvfølgelighet, men alikevel er det mange som tror og tenker at det er tilstrekkelig at det blir påstått fra offentlige myndighets-representanter og andre sin side at forholdene nødvendiggjør et inngrep i familielivet og at påstandene i seg selv, uten solide og ekte beviser, er tilstrekkelig. Men det er det jo ikke. Og det er det heller ikke hvis inngrepet ikke skjer på en mildest mulig måte og for en kortest mulig tid aktivt og iherdig arbeidende for fortest mulig gjenopprettelse. Samtidig som ethvert inngrep for å kunne være lovlig også må skje i 100% respekt for enhver og enhvers menneskerettigheter og i og med 100% kompetent rettssikkerhet. Betingelsene for lovlighet er altså meget strengere enn mange i dagens Norge forstår.
   Uten at alle disse betingelser oppfylles så er og blir et inngrep vilkårlig, ukompetent og ulovlig. Så enkelt er det.

   Laila Dalbye:
   Takk Rune L. Hansen for bra innlegg der du er ärlig og distinkt. Det er viktig at andre får vite hvordan dette föles. Bra beskriving på noe som ikke er så enkelt å beskrive bra og " levende". <3

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/634830396641507/

   Karen Jessica Meidell:
   Borgervernkrig la oss starte.... det er på tide å si STOPP......

   kriminaliser-bv.jpg

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er mangfoldig kriminalisert fra før av, både nasjonalt og internasjonalt, Karen Jessica Meidell !

   Borghild Dorthea Dahl:
   Fjern disse overgriperne ut Av stillingene og sett dem i fengsel til saken deres kommer opp i retten . Nok er nok.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1406294996061799/

   Unni Bragstad:
   Barnevernet er en næring,- en foretning.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. januar 2017: 

   Mørkt, vått og 4 pluss-grader her ute omkring 03-tiden i natt. Hvitlig himmel med noe blå-skjær og null grader klokken 10.30. Sol dust og lavt i sør og omkring 1 pluss-grad omkring 12-tiden. Disig og 2 pluss-grader klokken 13. Disigheten tildels som noe yr og 3 pluss-grader utover eftermiddagen. Halv-mørkt og meget disig omkring 17.30-tiden. Mørkt med snev av yr og omkring 3 og 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209256880153798
   
   Menneskerettighetene har forlengst ankommet!

   Menneskerettighetene, som i seg bærer prinsippene for lovlig lov og rett og dermed skiller mellom lovlig og ulovlig lov og rett, innebærer i praksis veldig store nødvendige forandringer for mange land sitt vedkommende. Frihet, myndighet, medmenneskelig ansvar og medmenneskelige forpliktelser delegeres og garanteres med menneskerettighetene til hvert enkelt menneske.

   Mye av urettferdighet og manges tidligere praksis skal dermed være endret.

   At mange politiske og offentlige myndigheter og enkeltmennesker enda likevel motsetter seg dette er hverken lovlig eller akseptabelt.

   Men menneskerettighetene skal være beskyttet av loven, offentlige myndigheter og ethvert menneske.

   Og menneskerettighetene er i seg selv den øverste og viktigste loven.

   Alt av lovbestemmelser, regler, dommer, avgjørelser, prosesser og myndighet må være 100% i samsvar med menneskerettighetene for å kunne være lovlig.

   Alle og enhver av menneskerettighetene er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske.

   I menneskeretts-konvensjonene er det blandt annet lovbestemt at:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Er og skal for eksempel også dette være en umistelig og uavhendelig menneskerettighet og garanti?

   Ja, selvfølgelig. Som enhver av også alle de andre menneskerettighetene. Dermed er menneskerettighetene også en umistelig helhet.

   Dermed finnes det alltid også et eneste umistelig unntak. Og det er det nødvendighets-prinsippet som også inneholder forholdsmessighet-prinsippet.

   Altså at et unntak for å kunne være lovlig må være fullstendig nødvendig og blandt annet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Dette er et meget viktig og sentralt og nødvendig prinsipp for menneskerettighetene og lovlig lov og rett.

   Dette fremgår av menneskeretts-konvensjonene og er ment og nødvendig for å beskytte menneskerettighetene.

   Uten ville de ha vært uten nødvendig beskyttelse.

   La meg her gi et konkret eksempel.

   Tortur, grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff er og skal i henhold til menneskeretts-konvensjonene være total-forbudt.

   Uten nødvendig kompetent straffeforfølgelse for en slik forbrytelse er denne menneskerettigheten ubeskyttet. Og det skal den ikke være.

   Så selv om straffen og strafferammen for en slik forbrytelse vil være en forbrytelse, så skal den være et fullstendig nødvendig unntak og et forholdsmessig inngrep.

   Altså heller ikke et unødvendig eller uforholdsmessig inngrep, for å kunne være lovlig.

   Norges Grunnlov § 94 inneholder blandt annet følgende lovbestemmelse:
   "Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep."

   Denne Grunnlovens lovbestemmelse er i fullstendig samsvar med menneskerettigheten, under forutsetning av av at det henvises til lovlige lovbestemmelser og avgjørelser i samsvar med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Mange ansatt i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen i Norge (og flere andre land) har ulovlig og straffbart forbrutt seg mot en eller flere av menneskerettighetene og skal og må kompetent straffeforfølges og dømmes. Også det er en uunngåelig nødvendighet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1209663099111433/

   Linda Håland:
   I bibel belte har vi kardemomme byen og kaptein sa...tan..gudskjelov..

   Rune L. Hansen:
   ?

   Linda Håland:
   Kan ikke helt se at innlegget som du la ut ellers stemmer her sør..mulig for noen utvalgte..

   Ingjerd Næss:
   Jeg satt og leste i den store lovboka i går, og tenkte hjelpes kan ikke folk med en rolle i systemet for Norge lese. De vinner jo frem saker uansett hva som er skrevet i lov og rettsganger. Det er ikke rart at menskerettighetsloven blir nedbrutt.

   Rune L. Hansen:
   De fleste i dagens Norge har enda hatt liten eller ingen interesse for menneskerettighetene. Mange ser jo at det uansett i praksis ikke er menneskerettighetene som gjelder, men noe fullstendig annet. Nemlig politiske beslutninger og instanser og domstolenes dommer. De fleste klarer enda ikke å skille mellom ulovlige og lovlige lovbestemmelser, dommer, regler og avgjørelser. Og å se at det enda i alminnelighet er de ulovlige (og straffbare) som blir brukt og manipulert med! Slik kan det ikke fortsette!

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. januar 2017: 

   Mørkt, yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett slørete skyet himmel og oppmot 2 pluss-grader utover formiddagen. Til lett grålig overskyet og 4 pluss-grader frem mot 15-tiden. Mørkt, vått og 2 pluss-grader klokken 18. Med omkring 1 pluss-grad videre utover kvelden. Med yr og 2 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209267520019788

   Det er av interesse å være oppmerksom på at offentlige menneskeretts-forbrytelser fullstendig forties, forvrenges, bagatelliseres og aksepteres av all den politisk finanserte massemediaen i dagens Norge. Menneskeretts-forbrytelser i Norge er der fullstendig tabu.

  *

   Rune L. Hansen:
   Enda verre er jo at norske advokater og alle ansatt i den offentlige forvaltningen gjør det samme.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2017: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209269297624227

   SIGN & SHARE !!! / SIGNER & DEL !!!

   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   National and international call and petition against kidnapping of children and parents.

   What right have Norwegian politicians, or other countries' politicians, to deprive people of their right to family life?

   That is a diverse crime against human rights, it is a crime against humanity and it is a genocide.

   By what right can politicians or governments in any country put themselves above human rights and international law?

   Every country, every authority and every human being is by the human rights committed consistently to protest such.

   The infection will spread also to and in other countries - if not the protests are clear and determined enough!

   Please translate this also to other languages!

   *

   Norwegian / norsk:

   Nasjonalt og internasjonalt opprop mot kidnapping av barn og foreldre.

   Hvilken rett har norske politikere, eller andre lands politikere, til å frata mennesker deres rett til sitt familieliv?

   Det er en mangfoldig forbrytelse mot menneskerettighetene, det er en forbrytelse mot menneskeheten og det er et folkemord.

   Med hvilken rett kan politikere eller myndigheter i noe land sette seg selv over menneskerettighetene og internasjonal lov og rett?

   Ethvert land, enhver myndighet og ethvert menneske er av menneskerettighetene forpliktet til konsekvent å protestere slikt.

   Smitten sprer seg også til og i andre land - om ikke protestene er tydelige og bestemte nok!

   Vennligst oversett dette også til andre sprog!

   *


   Sign my Petition: International Criminal Court : National and international call and petition against kidnapping of children and parents.
   https://www.change.org/p/international-criminal-court-national-and-international-call-and-petition-against-kidnapping-of-children-and-parents
   Rune L. Hansen started this petition on Change.org...

   *

   Rune L. Hansen:
   Bare efter noen timer: " Keep your supporters up-to-date
   Congratulations, Rune L.! Reaching 50 supporters is a big achievement for any petition. In fact, only 15% of petitions reach this level of support."

   Rune L. Hansen:
   En av de meget gode kommentarene: Nuremberg Trials werent for fun, but to prevent human rights violations in Europe forever. But it seems Norway have its own way...

   
---

   https://www.facebook.com/eugene.lukjanenko/posts/10155636777417004

   Eugene Lukjanenko:
   but my son is FORBIDDEN to read UNCRC by fascist #MedwayChildrenServices

   Rune L. Hansen:
   Of course he is. :(

   
---

---

   Hilde Ottesen, 22.01. 2017:
   https://www.facebook.com/hilde.ottesen2/posts/10158073576985282

   Hvordan ville situasjonen vært for barnevernsofre og andre ofre for brudd på menneskerettigheter om alle hadde tidd stille om de?

   Hvordan hadde situasjonen vært om Marius Reikerås ikke hadde våget legge ut våre rettigheter på nett og dermed sette seg selv i de offentliges lys? Det er på tide vi selv begynner kjempe litt nå, for desto flere av oss som kjemper imot urettferdighet og inkompetanse, menneskerettighetsbrudd og brudd på barnekonvensjonen desto mer vil det nytte å få ett rettferdig system for oss alle her i landet. Vi har ikke rett til å overlate kampen til de få som tørr... vi kan heller ikke forvente rettferdig behandling om vi ikke tørr å gå for rettferdigheten selv. Dette er ikke bare de modige fås kamp, dette er ALLES kamp. Så stå sammen og krev at systemet blir rettferdig og menneskevenlig.

   *

   Annette Morgaine Olsen:
   Tier man stille om overgrep, er man medskyldig.
   Det er ett ordtak som heter: den som tier, samtykker.
   Jeg mener at dette er sannheten.
   Tier du, er du enig.

   Ewy Anita Tuvik:
   Du har helt rett Hilde Ottesen, men det er nok et stor utfordring at det både er viktig og nødvendig at flere og flere forteller og dokumenterer hvordan dette fungerer, men samtidig så er redselen for straff og konsekvenser i forhold til egne barn både stor og langt på vei berettiget. Men det er viktig at det blir mer åpenhet, for uten erfaring med barnevern er det rett og slett vanskelig for folk flest å ta inn over seg og skjønne hvor galt det er blitt. Håpet må være at med stadig større fokus på manglende rettsikkerhet i møte med barnvern at stadig flere får øynene opp og engasjerer seg. Utviklingen er også blitt slik at stadig flere er blitt klar over hvor ille det er blitt, for kunnskapen sprer seg stadig. Fosterbarna selv..... i ditt og mitt nabolag snakker ikke bare pent om barnevern, og hva disse har å fortelle når stadig flere 'vanlige' foreldre via egne A4 barn. Stadig flere opplever at naboer, venner, familie og kanskje en selv får problemer med barnvern. Stadig flere opplever at barn blir tatt fra familier der alle og enhver vet at det ikke finnes hverken rus eller vold, gjerne uten noen hjelpetiltak også. Men du har veldig rett, dette burde ikke fortsette å være en kamp bare for de modige få....... for dette angår alle. Dessverre..... eller heldigvis.... antallet på de modige få er stadig økende, takka være hvordan barnvern går frem uten å ta selvkritikk selv når det er kraftig økende reaksjoner ute i det offentlige rom

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2017 shared Liv Marit Bakke's post, via Menneskehandel-Norge:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1098072036969135/

   Sikring av barns "rett til" å bli bortført, fangeholdt, torturert, traumatisert og ødelagt av politiske og offentlige menneskeretts-forbytere ...

   Liv Marit Bakke, 22.01. 201:

   Hør! Hør! Hør! Barnefjernerne konspirer! Barnet får ikke har partsrettigheter, selv om barnet er en victim etter EMK så fort det plopper ut av mors liv! Å det skal legges TAK på tilbakeføring, selv om enhver omsorgsovertakelse KUN skal være MIDLERTIDIG! Jeg håper denne konspirasjonen deres rammer dere selv. At dere blir fratatt barn, barnebarn å oldebarn. At dere frataes alle rettigheter til å være part i den saken å at det legges tak på tilbakeføring. Det vil si at dere aldri får tilbakeført! For så ondskapsfulle som dere er, som ønsker så mye ondt for andre, kan faen meg ikke være gode omsorgspersoner for hverken egne eller andres barn. Nuff said.

   Ny barnevernslov - Sikring av barns rett til beskyttelse og omsorg
   http://www.ivarjohansen.no/temaer/barn-og-unge/5894-ny-barnevernslov-sikring-av-barns-rett-til-beskyttelse-og-omsorg.html
   KS sitt hovedstyre skal fredag behandle høringsuttalelse på NOU 2016:16 "Ny…
   ivarjohansen.no|By Ivar Johansen

   *

   Randi Julianna Keilhau:
   Verdens ende er nær

   Amine Samier:
   Norge er verden best terrioris i Bv FrP system mot barna og håper Gud fjern Bv og FrP å høre de er ninaziziske mot barna

   Rune L. Hansen:
   Det burde ikke overraske noen. Alle kidnapper-mafiaens dirigenter og medspillere (og de har blitt veldig mange efter hvert) er stadig mere iherdige for å beskytte seg selv og sine forbrytelser. Selv om de fleste av de høyt selvfølgelig sier noe annet og det motsatte. Men de er stadig mere redde for at barna og alle andre skal få vite hvem de egentlig er og hva de egentlig driver med. Det er derfor de gjemmer seg best sammen med sine likesinnede. Hva kommer de til å skylde på i efterhånd? Altså å forsøke å unnskylde seg med? At de var for dumme til å forstå bedre enn de gjorde? At de ble lurt av alle de andre? Vi får fortsette å gjøre det stadig mere umulig for de å late som de ikke forstår eller vet bedre!

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. januar 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels tungt og disig med noe blått overskyet rolig drivende fra vest og oppmot 4 pluss-grader utover formiddagen. Disig, yr og vått først utover eftermiddagen. Men med noe blålig spredt skyet himmel og spredt lavt disig og 4 pluss-grader omkring 15-tiden. Mørkt, fuktig og 3 pluss-grader klokken 17.30. Omkring 1 og 2 pluss-grader og tildels noe yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209281960980803

   Familieliv, politikk og menneskerettigheter.

   Dagens Norge oversvømmes av politisk og offentlig organisert tortur og menneskeretts-forbrytelser.

   Dette gjelder ikke minst dagens norske politikere sin bruk av tvang, terror, inkvisjoner, tortur, traumatisering, frihetsberøvelse, diskriminering, økonomisk utplyndring og familie-ødeleggelse for å manipulere og bestemme menneskers familieliv.

   Argumentet de bruker i sitt forsøk på å overbevise om at det er nødvendig og lovlig, er at det skal være til barnets beste og i barnets interesse. Og at de har organisert kompetente instanser for å forsikre seg om dette. Og at de selv har tillaget lovbestemmelser som skal være bestemmende i og for slike forhold. Og at disse deres lovbestemmelser og instanser er eller skal være i samsvar med menneskerettighetene. Og at de har kompetente domstoler for å forsikre om dette. Og at det er de norske domstolenes dommer og uavhengighet som skal bestemme riktigheten og lovligheten av alt dette. Med eventuelle unntak som i henhold til kompetente instanser kan være til barnets beste. Og at samtidig så gjelder også blandt annet Straffelovens lovbestemmelser, som skal være kompetent ivaretatt av de lovlige myndighets-instanser.

   Er disse argumentene uholdbare?

   Og er det sant og ulovlig og straffbart at Norge oversvømmes av politisk offentlig organisert tortur og menneskeretts-forbrytelser?

   Kan det være at kompetansen er fraværende i et eller annet eller flere ledd? Eller i alle?

   At det er den lovlige viljen og konsekvensen som er mangelfull?

   Og at begrepet "barnets beste" eller barnets menneskerettigheter blir misforstått eller misbrukt?

   Eller at menneskerettighetene ikke blir rett og riktig respektert og sikret?

   Og at de mener vi skal akseptere eller kritisere slike mangler, inntil det blir bedre?

   Eller skal vi snarest kompetent straffeforfølge, dømme og fordømme slike forhold?

   Er disse spørsmålene nødvendige og hastende?

   Og er de rette og riktige svarene nødvendige og hastende?

   Er det lett å finne og å forstå de rette og riktige svarene?

   Og å endre forholdene til rette og riktige?

   *

   Aud Petra Lingjerde:
   Det er ikkje lett med det offentlige, dei kan gjøre hva dei vil og dei gjør bare feil me vil ha rettferdigheit men det får me ikkje og mange blir syke og orkar ikkje meir slik styrer dei landet vårt

   Rune L. Hansen:
   Ja, de driver en landsomfattende desentralisert konsentrasjons-leir hvor de torturerer veldig mange mennesker i sivilbefolkningen. Inklusivt også barn, Uansett om barna og de voksne overlever eller ikke og uansett hvor meget de skades og ødelegges, så kaller de det til "barnets beste".

   Lenge leve galskapen og sadismen! Er det det de leende inni seg sier når butikken og konsentrasjons-leiren går bra?

   Rune L. Hansen:
   Offentlig sadisme, tortur, terror, utplyndring og falskhet har blitt det fremste og eneste kjennemerket på norsk offentlig politikk.

   Rune L. Hansen:
   Og den politisk finanserte massemediaen sier absolutt ingenting om hva det og menneskeretts-forbrytelser er! Ikke et ord om offentlig tortur og strafferammene for det eller de andre menneskeretts-forbrytelsene! De er så lett gjennomskuelige og selv-avslørende at en må være meget grundig indoktrinert for ikke å se det eller ikke å reagere meget kraftig på det!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1622267398081352/

   Mona Rodian:
   Barnevernet må forandre alt de driver med. De er jo kriminelle banditter uten følelser for barna. Dette har pågått i altfor mange år og skremmende at de har mer makt enn politiet. Det er ulovlig å kidnappe barn, dermed basta. Jeg håper at alle som er med i denne ondskapsfulle gjengen, får så det SVIR en dag.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209283195731671

   Kidnapper-mafiaen i aksjon ...

   Изъятие детей по всему Миру - Ювенальная Юстиция
   https://www.youtube.com/watch?v=95dtyBBRYG0&feature=youtu.be
   Финляндия.Ювенальная Юстиция.Такое происходит по всему миру. Рекомендовано к просмотру и активному распространению!
   youtube.com

   *

   Stéphanie Célestin:
   Knapping og drepte barna våres

   Rune L. Hansen:
   Enhver ufrivillig adskillelse av barn og foreldre er automatisk terror, tortur, vold, mishandling, traumatisering, inkvisisjon, frihetsberøvelse og menneske- og familie-ødeleggelse og mangfoldig ulovlig og straffbar. Hvordan den enn skjer, hvis ikke den kompetent og ansvarlig er 100% nødvendig for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte.

   Rune L. Hansen:
   Og blir ikke en ulovlig adskillelse kompetent og effektivt straffeforfulgt, dømt og optimalt reparert så er den også av den grunn blandt annet offentlig organisert grov kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Enhver ufrivillig adskillelse av barn og foreldre er automatisk grov vold og grov mishandling og ødeleggelse, ikke bare overfor barnet. Ethvert menneske som medvirker i eller for slikt er forkvaklet og terror overfor sivilbefolkningen og verden.

   
---
---

   Ali Ahmad, 23.01. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1352144444806481/

   Enda mer forskning viser at hvordan barnevernet ødelegger liv og helse til barna ved å kidnappe små babyer.
   Barnevernet leker med livet til små barn for å tilfredsstille sin ego og pga sin synsing.

   Ny forskning: Babyer bør sove sammen med mor! Hjerte og hjerne kan faktisk ta skade av å sove alene - Sosialnytt.com
   http://sosialnytt.com/forskning-babyer-bor-sove-sammen-mor-hjerte-hjerne-faktisk-ta-skade-a-sove-alene/
   By Sosialnytt

   *

   Nina Sletten:
   Helt enig, alle mine har sovet hos meg da de var små

   Laila Dalbye:
   Ja det er jo artig at forskning viser hva folk har visst om i tusenvis av år og gjort, men når "palestinatørklegenerasjonen" kom til på 1970-tallet, gjorde sitt inntog i Norge og etablerte seg i ulike konstellasjoner der de kunne få innflytelse og makt og gradvis forandret masse saker i landet og kom med nye idéer som ikke var särlig forskningsbegrunnet men var en ideologi oftest, ja da ble alt feil. Det merkelige er at folket la seg platte for dette system som egentlig gikk ut på at barna skulle väre i barnehager, skoler og ikke egentlig oppdras eller få trygghet, de skulle bestemme selv fra de var små - er jo overgrep bare det, sosialtjenesten, dept, politikere, kommuner, mediatrykk om såkalte sannheter om hvordan vi bör leve, hvordan vi skulle slutte oppdra barn, ikke ta hand om de eldre og syke for det skulle staten gjöre, forbrytere ute i det frie, psykpasienter uten pleie og omsorg for ingen skulle bestemme over dem - er det pleie for folk som ikke kan ta hand om seg selv? .. Alle "slavene" (kvinnene ) ut i arbeid og alt skulle bli så bra, familien skulle splittes og ikke utvikle samhold. De kalte det kvinnefrigjöring. Sannheten var og ble annerledes. Det var en bevisst og sammenholden politikk for å splitte familiene og få makt over alle.
Underlig nu, nu bevises stadig mer at det gamle som har värt utfört i generasjoner er best for menneskene på alle plan. Vi må slutte å la oss lures som en saueflokk. Vi må kreve og stå på egne fötter så ikke slike saker skjer igjen til skade for alle. Staten skal gjöres mye mindre. Vi er bare 5,5 mill mennesker og behöver ikke ett gedigent byråkrati som skal detaljstyre folket så alle skal väre like, underkuvede og väre tenkende slik som staten vil ha oss. Det kalles diktatur.

   Marit Johanne Søvik Krahulova:
   Ja, dette er gamle kunnskaper..de vet det i afrika også.. ;) dyr vet det også ; )

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. januar 2017:

   Mørkt, vått og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet fra sør og oppmot 4 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert med noe yr og noe disig utover eftermiddagen. Mørkt, yr, fuktig og oppmot 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209299379576257

   Update / Oppdatering, 20170124 - English / Norwegian (norsk)

   
National and international call and petition against kidnapping of children and parents.
   Nasjonalt og internasjonalt opprop mot kidnapping av barn og foreldre. 

   In English (På engelsk):

   Families, children and parents are being destroyed. Political public organized crime that deprives people the right to family life is both illegal and unnecessary and causes automatic corrupt courts, public terror, torture, trauma, degradation, human-trade, false accusations and false statements and false and whitewashed documentation and lack of respect for childrens and parents rights.

   The involved in and for this political mafia business and kidnapper business protect and cherish each other for to avoid being prosecuted. With power, omissions, concealments, double morality, falsehood, propaganda, illegal laws, judgments and rules, etc. It is an infectious business that perverts jurisprudence, people, the civil population and the world.

   We need international help and many nations and humans help for definitely finally getting competent prosecuted and stopped this business. And for restoration and compensation for all wronged children and parents.

   We must be given respect for each man's inalienable human rights and the principles for legal law and justice!

   To deprive or reduce anyone's right to family life may only take place after the principles for competent due process and according to the principles of necessity and proportionality. That will amongst other things say, for the shortest possible time and for each one in a mildest possible way.

   I am referring to inter alia Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7 p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."
   
   And for example to judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) - a young woman, born in 1986, has won a case - NP v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA
(Application no. 58455/13) for repeated violations of ECHR Art 8 - ECHR  JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015, Paragraph 70:
   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002?I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   And of course, not least the human rights conventions total prohibition of torture.

   Long now in Norway and several other countries have both human rights conventions and national and international lex superior punitive provisions systematically been neglected and falsified, with disastrous consequences. This can not be allowed to continue!

   For those who need testimonies, proofs and documentation for the catastrophic abuses that now still progress, I will refer to these two links:

   1 - https://www.facebook.com/groups/577096525678566/
        Child protection - studies, statistics, etc.

   2 - https://www.change.org/p/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent
        Petition, STOP the Forced Removal of Children by Social Services

   *

   Hereby urges everyone to do everything what can be done to communicate and share this petition and this inquiry.

   And to do all what best can be done to get competent prosecuted and stopped the illegal political and public organized kidnapper-business!

   *

   * * *

   På norsk
(In Norwegian):

   Familier, barn og foreldre blir ødelagt. Politisk offentlig organisert kriminalitet som fratar mennesker retten til sitt familieliv er både ulovlig og unødvendig og medfører automatisk korrupte domstoler, offentlig terror, tortur, traumatisering, degradering, menneske-handel, falske anklager og falske påstander og falsk og hvitvasket dokumentasjon og mangel på respekt for barns og foreldres menneskerettigheter.

   De medvirkende i og for denne politiske mafia-virksomheten og kidnapper-virksomheten beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffeforfulgt. Med makt, unnlatelser, fortielser, dobbel moral, falskhet, propaganda, ulovlige lover, dommer og regler, etc. Det er en smittsom virksomhet som perverterer rettsforståelsen, mennesker, sivilbefolkningen og verden.

   Vi trenger internasjonal hjelp og mange nasjoners og menneskers hjelp for definitivt endelig å få kompetent straffeforfulgt og stoppet denne virksomheten. Og for gjenopprettelse og erstatning for alle forurettede barn og foreldre.

   Vi må få respekt for enhvers umistelige menneskerettigheter og prinsippene for lovlig lov og rett!

   Å frata eller redusere noen sin rett til sitt familieliv skal kun kunne skje efter prinsippene kompetent rettssikkerhet og efter prinsippene for nødvendighet og forholdsmessighet. Det vil blandt annet si for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte.

   Jeg henviser til blandt annet Barnekonvensjonens (CRC) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel til dom fra EMD (ECHR) - en ung kvinne, født i 1986, har vunnet en sak - N.P. v. Republikken Moldova (Application no. 58455/13) for gjentagne krenkelser av EMK Art 8 - EMD dom Strasbourg 6. oktober 2015, Paragraf 70:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og selvfølgelig ikke minst til menneskeretts-konvensjonenes total-forbud mot tortur.

   Lenge nu i Norge og flere andre land har både menneskeretts-konvensjonene og nasjonale og internasjonale lex superior straffe-bestemmelser systematisk blitt neglisjert og forfalsket, med katastrofale konsekvenser. Dette kan ikke få fortsette!

   For de som trenger vitnesbyrd, beviser og dokumentasjon for de katastrofale ulovligheter som nu enda pågår, vil jeg henvise til følgende to linker:

   1 - https://www.facebook.com/groups/577096525678566/
        Child protection - studies, statistics, etc.

   2 - https://www.change.org/p/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent
        Petition, STOP the Forced Removal of Children by Social Services

   *

   Hermed oppfordres alle og enhver til å gjøre alt hva som gjøres kan for å videreformidle og dele dette oppropet og denne henvendelsen.

   Og til å gjøre alt hva som best kan gjøres for å få kompetent straffeforfulgt og stoppet den ulovlige politiske og offentlige organiserte kidnapper-virksomheten!

   *

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. januar 2017: 

   Mørkt, tildels med noe yr og noe vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvit-grå disig lav himmel, noe vind-drag, fuktig og yr med omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.01. 2017 shared Laila Dalbye's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209303634282622

   Vedkommende professor, Eivind Meland, forstår imidlerid ikke at å neglisjere en eller flere av barnets menneskerettigheter hverken er eller kan være hverken barnets beste eller lovlig.

   Laila Dalbye, 24.01. 2017 shared a link to the group: Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Balansert og fin artikkel om både juss og psykologi, sosiale forhold osv.

   Til barnets (nest) beste
   http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Til-barnets-nest-beste-294236b.html
   Vi må stoppe norsk rettspraksis og barnevernspolitikk fra å få totalitære trekk.
   bt.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Hans artikkel og ord har betydning, men de har en viss meget vesentlig mangel som kan være katastrofal om den ikke blir forstått og tatt hensyn til. Dette må enhver ta til efterretning.

   Laila Dalbye:
   Rune L.Hansen, hvilken mangel mener du? Viktig at folket for kunskap om det eventuelt og kan advares. Vi behöver alle opplysninger som er viktige. takknemlig om du vil dele.

   Rune L. Hansen:
   Den særlige og vesentligste mangelen er jo selvfølgelig forståelsen for det faktum at enhver av barnets (og enhvers) menneskerettigheter er og skal være umistelig og uavhendelig. Uten unntak.

   Wilfred Hall:
   For å få totalitære trekk, det har dem allerede.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Wilfred Hall, totalitært er det forlengst. Men han synes som å være mindre indoktrinert enn mange andre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209304442982839

   To ignore one or more of the child's rights are neither the child's best or legal.

   Å neglisjere en eller flere av barnets rettigheter er hverken barnets beste eller lovlig.

   *

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. januar 2017: 

   Mørkt, et vind-drag, noen stjerner og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Og 2 klokken 06. Dus blålig spredt lett skyet himmel og omkring 1 pluss-grad tidlig på dagen. Uten skyer med oppmot 2 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med omkring null grader klokken 16. Mørkt og 1 minus-grad klokken 18. Med noe stjerne-himmel videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.01. 2017: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209314766440919

   Kort om barnets (og enhvers) menneskerettigheter. (På norsk & In English).

   Enhver av barnets (og enhvers) menneskerettigheter er og skal være umistelig og uavhendelig. Uten unntak.

   Barnekonvensjonen (CRC): "De stater som er part i denne konvensjon, - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter".

   Menneskerettighetserklæringen (UDHR): "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden".

   FN's Håndbok om Barnekonvensjonens implementering, 3. utgave: "Avgjørelse om en barns beste interesser kan ikke overstyre forpliktelsen til å respektere alle barnets rettigheter under konvensjonen."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen (HRDD), Art 10: "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   *


   In brief about the childs (and everyone's) human rights.

   Everyone of the childs (and everyone's) human rights are and shall be inalienable and unforfeitable . Without exception.

    Convention on the Rights of the Child (CRC): "The States Parties to the present Convention, - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world".

   Universal Declaration of Human Rights (UDHR): "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world".

   United Nations, CRC - Implementation Handbook 3rd ed.pdf : "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."

   The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD), Art 10: "No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1355142037840055/

   Jarleolav Östhus:
   Hva hjeLper d med alle ' Ord - Fraser & Mi mikk , när Dæm ikke har Forstand !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1218720488205694/

   Linda Håland:
   Når skal Norge få satt disse rettighetene ut i praksis ? Gjelder visst nok alle.. Må kaptein Erna først fjernes ?

   Jarleolav Östhus:
   Ja ' Ubetinget !

   Linda Håland:
   Hvis rikes tilstand skal måles så sjekk hode på Monica Pettersson Sløgedal Djupvik.. Hu er faktisk godkjent til å ta vare på mitt barns rettigheter... norsk bonde vett sier Psykriatisk lukka eller hos Breivik.. Erna hæ ?

   Linda Håland:
   Og absolutt ingen har reagert ?? Da er det på tide å gi nøkler videre...

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvem er det som ivaretar og sikrer enhvers menneskerettigheter?

   Linda Håland:
   Ingen vi trenger kaptein..våkne nå

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154086451766875

   "Likeledes er det nå slått fast i dommen fra EMD, at tvangssalg utgjør et inngrep i EMK artikkel 8.

   Det heter om dette i premiss 136:

   "136. The Court considers that the impugned order of compulsory sale gave rise to an interference with the applicant’s “right to respect for ... home” within the meaning of Article 8 § 1 (see Orliã, cited above, §§ 56-59, with further references) and sees no need to pronounce any view on whether it also entailed an interference with her right to respect for “private life.”

  Når vi nå har fått slått fast , i en dom der Norge er part, at tvangssalg utgjør et inngrep etter EMK artikkel 8, så påhviler det norske domstoler å vurdere hvorvidt inngrepet er "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Dette fordrer følgelig en realitetsbehandling , men denne øvelsen har aldri vært utført for X ."

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er selvfølgelig hverken nødvendig eller forholdsmessig. Og er selvfølgelig en ulovlig (og straffbar) krenkelse av både Art 8 og en hel rekke andre menneskerettigheter.

   
---
---

   Ken Joar Olsen, 26.01. 2017 via Barnevernet må bort og noe annet på:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/1623722634602495/

   Skremmende utspill fra en advokat som hevder å ville ha forandringer, men det viser hvor redd han er for å miste sin næring.

   Og at han har pratet med sine 500 klienter, som han nu påstår fremkommer som søkt...
   Og så henviser han til en taushetsplikt, som nok vil bli gjenstand for en del kommentarer med tanke på over en times opptak av hans gjentatte brudd på samme.

   taushet.jpg

   *

   Øyvind Furnes:
   Hahahaah bøsted

   Rolf Halln:
   Idiot : ( : ( : ( 

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) Art 8:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv.
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Rune L. Hansen:
   Som om det er privatliv som foregår på slike steder og i slike saker!

   Ken Joar Olsen:
   Alt for å kunne opprettholde saks mengden...

   Rune L. Hansen:
   Alt for å beskytte ikke privatliv eller menneskerettighetene, men kidnapper-virksomheten.

   Ken Joar Olsen:
   Ja samtidig med at Snylter man så lenge på systemet, at man ikke EVNER å se samme måte å kjøre en sak på som en straffe sak... Med delvis lukkede dører osv... Så burde man jo ihvertfall få skolepengene tilbake fra sin universitets tid... Noen må da lage en intervensjon, og få mannen hjulpet...

   Rune L. Hansen:
   De later som at det er en sivilsak (hvor det er private parter som ber om å bli lovlig beskyttet - og hemmeligholdt). Men det er det jo på ingen som helst måte. Virksomheten handler om en politisk og offentlig mafia-virksomhet som forbryter seg mot menneskerettighetene, og det så groteskt som i det heletatt mulig.

   Ken Joar Olsen:
   Dette er virkelig et bevis for det jeg har sagt lang tid Rune, at de som utgir seg for å være hjelperne er en stor del av problemet...

   Rune L. Hansen:
   Det er de og deres medspillere og indoktrinerte som er selve problemet, Ken Joar Olsen. Ikke menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Bevis er det i en overflod av.

   Ken Joar Olsen:
   Har ikke snakket om menneskerettighetene egentlig, Rune jeg snakker om at advokatene er en av de største motstandere i kampen for rettferdighet... Og så er vi enige om en mangel på respekt for menneskerettigheter, men den taktiske og manipulerende måten noen av disse advokatene sørger for vedvarende brudd på er mitt poeng...

   Rune L. Hansen:
   Det er menneskerettighetene og enhvers forhold til de det uansett handler om, Ken Joar Olsen.

   Ken Joar Olsen:
   Ja om man ønsker å trekke sakene ut i årevis, da vi vet hvor lang tid det realistiskt sett tar... Men å få folk til å se hva de forskjellige aktører gjør og ikke, er av en minst like stor betydning for en endring og oppvåkning.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen (HRDD), Art 10: "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Ken Joar Olsen:
   Og er vel ikke noe annet enn det som det festede innlegget egentlig beskriver :-) Så vi er enige, men sjelden har man sett så tydelig et bevis på og ønske mørklegging av det som denne trådens bilde...

   Rune L. Hansen:
   Det er bare et lite eksempel du har der, Ken Joar Olsen, det er en enorm overflod med entydige tunge beviser og vitnesbyrd rundt omkring. Men jo mere og verre en er indoktrinert dess mere uselvstendig bevissthet og perspektiv.

   Rune L. Hansen:
   At norske advokater, politikere og så mange andre lyger og er falske og kriminelle er ikke det minste underlig. Det beskytter og premierer de selv og hverandre og deres karriære og muligheter - og forbrytelser. Særlig når løgnene og falskheten kommer fra mennesker en egentlig skal ha tillit til og straffeforfølgelse i henhold til Straffeloven nektes, da lar veldig mange mennesker seg narre eller friste. Løgn, falskhet og fristelser er det absolutt billigste og letteste som finnes - hvor det er løgn, falskhet og fristelser som rår. Det vil si egoisme-fraksjoner.

   Se for eksempel på dagens norske politikere. Hva er det de "arbeider" for? Makt, karriære og muligheter, egoisme - som de bare blir gitt av den makten som rår og av egoisme-fraksjoner!

   Derfor er det eneste de arbeider for å få mest mulig eller nok av dette. Se for eksempel hvordan dagens norske stortings-politikere og partier "arbeider" for å tilrane seg en størst mulig utplyndring av felleesskapets og sivilbefolkningens penger og verdier, for å øke sin egen og støttespillere sin makt og karriære og sine egne andeler av pengene og verdiene - for sin denslags politikk.

   Eksemplene og bevisene er det i en utrolig enorm overflod av, men så utrolig mange lar seg dermed ikke mindre lure og indoktrinere til å tro at det skal være slik!

   Rune L. Hansen:
   Her er et lite eksempel i forbifarten:

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/etter-tre-budsjetter-med-frp-siv-har-oekt-avgiftene-med-3-3-milliarder/a/23814792/
   Etter tre budsjetter med Frp-Siv: Har økt avgiftene med 3,3 milliarder
   vg.no

   Jan Myhre:
   Nå har ikke Siv flertall i regjeringen, da.

   Rune L. Hansen:
   Ikke har hun politianmeldt noen, det jeg vet.

   Ken Joar Olsen:
   Kan jo være at over halvparten av arbeidere er lønnet gjennom staten på en eller annen måte...

   Rune L. Hansen:
   Ja, politisk og offentlig organisert kriminalitet er et nettverk. Jo større nettverket er dess bedre applauderes og beskyttes det, av sine egne. Og dess flere er løgnene.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. januar 2017: 

   Mørkt og 2 minus-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Dus og lys blå himmel med gradvis til omkring null grader og solen dust lavt i sør utover formiddagen. Omtrent tilsvarende utover eftermiddagen. Jeg har det ganske travelt her hjemme i disse dager og i dag, med diverse forskjelligheter og nødvendigheter. Det er mye forskjellig å forholde seg til og som må gjøres og prioriteres. Ensformigheten med all skrivingen og lesingen blir tidvis ekstra mere slitsomt. For mye av jo lengre kontinuerlig varighet dess mere skadelig og slisomt. De fem hvalpene er snart en måned nu og har begynt å bli stadig mere lekne, nysgjerrige og aktive. De har hele veien vært meget friske og fine og har fått utrolig godt stell. Nu har de begynt å tisse litt rundt omkring, noe mere enn det er lett for meg og deres mor fort å tørke opp, så det sliter også denne gangen på lineoliumen. Og enda mere nu fremover i minst en måneds tid, før de kan annonseres og selges. Mørkt, et vind-drag og omkring null til 2 pluss-grader utover kvelden og med 2 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209327682883822

   Skal myndighetene beskytte menneskerettighetene - eller menneskeretts-forbrytelser?

   *

   Helene Karlsen:
   Desverre ser det ut som menneskerettsforbryterne er 100% beskyttet!!!

   Cecilia Övall:
   tribenalen fall

   Amine Samier:
   System er falske mot barna

   Eliyahna Yisrael:
   ALL F UD MUST RISE

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.01. 2017 shared Ola Nordmann's live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209328015172129

   God informasjon om rettsforholdene i dagens Norge ...

   Ola Nordmann was live — with Marius Reikerås and 4 others.
   https://www.facebook.com/mr.hillclimb/videos/10154314591796696/
   -1:22:11 - 5,551 Views
   Yesterday at 13:28 ·
   DIREKTESENDING med Marius Reikerås, innenfor jurisdiksjonen er han menneskerettighets kjemper NR. 1
   Jørgen Arne s behandling opp gjennom tiden BEVISER at folket er rettsløs. Hvorfor jobber Staten MOT folket? Husk en ting: Folket har rettigheter, staten har plikter. Inviter ALLE dine venner for å få med dere dette.

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 27.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154088600636875

   En rettskraftig avgjørelse er IKKE rettskraftig, dersom det hefter alvorlige menneskerettsbrudd ved avgjørelsen.

   Dette sier Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD)i saken mellom Zehentner v. Østerrike i premiss 64, som jeg har oversatt til norsk:

   ”Hva gjelder regjeringens argument om at en dom er endelig når den er rettskraftig, ikke minst som følge av behovet for rettslig forutberegnlighet, så gjentar EMD at dette utgangspunkt er i samsvar med EMK artikkel 6 § 1.

   EMD har gjentatte ganger uttalt at en av de grunnleggende aspekter, er prinsippet om juridisk forutberegnlighet, som blant annet krever at rettskraftige avgjørelser respekteres, se for eksempel , Brumărescu v. Romania, dom av 28 oktober 1999, Reports 1999-VII, § 61).

   Like fullt, har EMD konkludert med at det kan skje avvik fra dette prinsippet, der dette kan rettferdiggjøres, (se Ryabykh v. Russland, no. 52854/99, § 52, EMK 2003 IX).

   Retten har ikke ansett artikkel 6 § 1 å ha blitt krenket der det er nødvendig å endre på en rettskraftig avgjørelse som følge av at det hefter grunnleggende feil ved den. (se for eksempel Protsenko v. Russland, no.13151 / 04, §§ 30-”

   *

   Lizbeth Anita Lamey:
   Den tar vi videre. :D

   Sveinung Vegsund:
   Vil nok ikke tro at dommerkollegiet er enig med din vurdering.

   Greta Solheim:
   Du mener vel ikke Marius at staten/domstolene eller en part kan påberope seg en EMDs dom mht hvorvidt en rettsavgjørelse er rettskraftig? Meg bekjent tar ikke, og har EMD aldri tatt konkret stilling til hvorvidt en rettsavgjørelse er rettskraftig eller ikke.

   Jeg mener det holder lenge med å pårope seg lovgivningen og dokumentasjon, slik at om en part har dokumentasjon som kan bevise at en rettsavgjørelse reelt sett er ugyldig - en nullitet helt uten rettsvirkning, som følgelig skal oppheves/annuleres, så kan parten kreve å få fremlegge slike bevis i ny sak for nasjonal domstol som plikter å ta rettslig stilling til bevisene, jf EMK artikkel 1 (statens sikringsplikt) og artikkel 13 (reparasjonsplikten). Etter allminnelig norsk ugyldighetslære foreligger ”uten virkning” fra først av, før ugyldigheten blir påberopt og før det blir truffet avgjørelse om det av et organ, jf ex tunc prinsippet. Rettsanvender konstaterer bare en allerede foreliggende ugyldighet.

   Staten bærer klarligvis ansvaret herunder erstatningsplikt for de skader/tap som parten er påført, der fex Namsmannen har latt en ugyldig rettsavgjørelse få rettskraftsvirkninger. I tilfeller der dokumentasjonen også beviser at dommere har ignorert bevisene, og dermed ikke fått saken forsvarlig faktisk opplyst, men mot bedre vitene har avsagt en ugyldig avgjørelse, vil det være direkte fornuftstridig i seg selv, det å hevde at parten skulle ha gjort innsigelser gjeldende under sakens gang. Det vil nemlig innebære at parten burde ha forutberegnet at dommer ignorerte sakens bevis og lovgivningen.

   For at en avgjørelse overhodet skal kunne bli rettskraftig og ha bindende virkning, så må domstolene ha behandlet, tatt rettslig stilling til partenes prinsipale anførsler og krav, jf Ot.prp nr 51 (2004-2005) som på side 444 presiserer at rettskraften omfatter kun det krav som ble bindende avgjort i saken.

   Det følger selvsagt ingen rettskraftsvirkning av rettsstridige herunder grunnlovsstridige – og menneskerettsstridige avgjørelser, i strid med sakens beviselige faktiske forhold og rettslige realitet. Noe også Eidsivating lgm tilkjennegir i sak LE-2016-102174, og uttalte at (dessuten) forutsettes så vel dommer som forvaltningsavgjørelser å bygge på et materielt korrekt faktum og en materielt riktig anvendelse av det relevante regelverket.

   Det vises for øvrig til den materielle rettskraftens objektive grense/rekkevidde, og der spørsmålet er - hva er avgjort? hvilke saksforhold og krav ble avgjort? jf Jo Hov, Rettergang 1, Sivil og straffeprosess.

   Etter tvisteloven § 19-15 tredje ledd, kan en part også bestride ”avgjørelsens bindende virkning eller andre særlige forhold ….”. Bestemmelsen gir også adgang til ny sak på grunnlag av faktiske omstendigheter som har inntrådt etter den avgjørelsen som kan bevises er ugyldig.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvordan og hvorfor i all verden skal en ulovlig dom kunne betraktes som lovlig?

   Rune L. Hansen:
   Enhver ulovlig dom skal jo og må jo kompetent straffeforfølges.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. januar 2017: 

   Mørkt, tildels noe stjerne-himmel og pluss og minus omkring null grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet rolig drivende fra sør-vest og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 5 og 6 pluss-grader, noe vind-drag og efter hvert yr utover eftermiddagen. Mørkt og det samme klokken 17.30 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209333257303179

   Det umenneskelige skal høre menneskehetens og nasjoners bestialske fortid til.

   Det politiske trikset med å bruke falske og ukompetente dommere og ledere for liksom å lovliggjøre ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, handlinger og regler.

   Menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett skal straffeforfølge og beseire alt slikt. Det er dette hva våre enhvers menneskerettigheter innebærer og skal innebære.

   Det er dette som er og skal være enhvers forpliktelse og krav og vår nye tid.

   Menneskerettighetene ikke bare på papiret, men også uforfalsket i praksis.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1221414467908311/

   Rasha Masri:
   Har vi rettigheter? Personlig har jeg ikke det, siden barnevernet kommet inn i mitt liv, trukket de på meg og mine rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Det er politisk og offentlig organisert kriminalitet som egentlig hører vår bestialske fortid til, Rasha Masri. Menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett skal straffeforfølge og beseire alt slikt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1222832777794465/

   Sigbjorn Aase:
   Kjenner til trikset. De dårligste fra universitetet og kurs havner i de stillingene.

   Jarleolav Östhus:
   D sp ørs på den PoLit- is ke ' MaL` en ? Som er Lagt på Forhånd ! Da noe beviist skal Trenere ` s , for Intryk kes $kjyL D ' 4 HÆR - under begr , P k ^

   Rune L. Hansen:
   Også eller de flinkeste, Sigbjorn Aase. Det er mange blandt alle som kan være godt egnet. Både som politikere og dommere og i andre nøkkel-posisjoner for å sikre menneskeretts-forbrytelser, makt og umenneskelighet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.01. 2017 shared Henrik Hammerhei Slevigen's photo:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/642681899189690/

   Far og mor er barnets hjemsted. Slik har det alltid vært.

   foreldre-hjemsted.jpg

   Henrik Hammerhei Slevigen, 28.01. 2017:

   Vi hører ofte at barn under 3 år trenger et hjem å forholde seg til etter samlivsbrudd. Forskning støtter imidlertid ikke et slikt syn.

   Et nytt forskingsstudie av Fabricius and Suh (2016) ser på effekten av å ha mye overnatting hos mor og far etter skilsmissen. Studiet demonstrerer VIKTIGHETEN AV OVERNATTING HOS FAR FOR BARN SOM ER UNDER 3 ÅR. Interessant og nyttig lesning for foreldre med små barn som ikke lenger lever sammen. Og for fagfolk innen familievernet og advokater og dommere som jobber med barnefordelingssaker.

   Forskerne bak studien skriver at studiet gir sterk støtte til at lovgivningen og retningslinjer fra familievernet/psykologer (f.eks. brosjyren til BUFDIR ”Barnets beste ved samlivsbrudd”) bør oppfordre til hyppig og jevnlig overnatting hos både far og mor for barn, også når barna er under 3 år.

   Forskerne skriver i sammendraget til studiet:
   "Skal barn på 2 år og yngre ha hyppig overnatting hos samværsfedre? Dette har vært gjenstand for mye debatt hos psykologer, men det har eksistert lite data. I motsetning til noen tidligere funn, fant denne studien positive effekter for begge foreldre-barn-relasjonene (mor-barn og far-barn) forbundet med overnattinger i begge foreldrenes hjem: (a) studiet viste også positive effekter for barn med opptil like mange overnattinger i begge foreldrenes hjem, (b) for både den langsiktige mor-barn og far-barn-relasjoner, og (c) både når barna var 2 år gamle, så vel som når de var under 1 år.

   Studiet kontrollerte for en rekke variabler som påfølgende foreldretid med fedre i barndommen og ungdomsårene, konflikt mellom foreldre i inntil 5 år etterpå, utdanningsnivå til foreldrene, barnas kjønn og alder ved separasjonen osv. Likevel besto de positive effektene på barns velbefinnende og psykiske helse.

   Selv om funnene i studien ikke etablerer kausalitet gir funnene i studien imidlertid sterk støtte til en familiepolitikk og retningslinjer fra familievernet som oppmuntrer foreldre til samværsordninger som sikrer at både spedbarn og småbarn har hyppige overnattinger og foreldretid hos både far og mor. De positive effektene forbundet med overnattinger var også tilstede både for foreldre som i utgangspunktet var enige om overnattinger og for foreldre som var uenige og hadde flere overnattinger for barnet hos samværsforelderen (far) pålagt mot den andre foreldrenes innvendinger.

   De positive funnene som ble observert for barns psykiske helse ved overnatting hos far er også konsistent med tidligere intervention studier som viser at fedre som er har mer delte omsorgsløsninger for barna sine når de er under 3 år også har et bedre langvarig forhold til barna sine og bedre foreldreegenskaper.

   Studiet er omtalt her: https://nationalparentsorganization.org/blog/23212-new-study-demonstrates-value-of-overnights-with-dad-for-infants

   Les studiet her eller se vedlegg: http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayrecord&uid=2016-56883-001

   *

   Jarleolav Östhus:
   Ja , InnLYS` ende ' men Lakeiene ¿ Angst althz ! er flittig e til &0prate oss ¥ æ k k ¿ fra Tom - EgiL ' ?

   Tina Bjørvik:
   Passet med ett dikt her

   Anja Hereid:
   Naturligvis trenger unger samvær med både mamma og pappa.. så sant det er gjennomførbart. Er det IKKE gjennomførbart, dvs, en av foreldrene er totalt uskikket, eller kanskje har omkommet, så SKAL det ikke pålegges aleneforelderen dårlig samvittighet for ikke å være god nok.

   Rune L. Hansen:
   Det naturlige familielivet er ikke bare samvær, Anja Hereid, det er og skal også være enhvers umistelige og uavhendelige menneskerett.

   Anja Hereid:
   Joda, prøvde bare å gjøre svaret mitt veldig kort.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.01. 2017 via Straffelove, Norge:
   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/permalink/1374296999257937/

   Straffeloven § 2:

   "Folkerettslige begrensninger
   Straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av overenskomster med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig."

   *

   Per Kristian:
   Vi er alle fremmede stater(state=tilstand)

   Rune L. Hansen:
   Også denne lovbestemmelsen stadfester at menneskerettighetene og deres prinsipper skal gjelde foran og over alt annet av lovbestemmelser, dommer, regler, avgjørelser og myndighet.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 28.01. 2017 shared Jan Myhre's post:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1222929191118157/

   AKUTTVEDTAK MÅ FORBYS!

   Fylkesnemndsleder ALENE fatter akuttvedtak. Saken skal han/hun avgjøre straks, og helst innen 48 timer. Så og si i samtlige saker har vedkommende kun barnevernets saksfremstilling å forholde seg til, da privat part svært sjelden er kjent med akuttvedtaket.

   Som om ikke det er nok:
   Fylkesnemnda kontrollerer kun om BESKRIVELSEN av akuttsituasjonen i vedtaket tilfredsstiller lovens krav. Loven åpner ikke for at fylkesnemnda skal etterprøve beskrivelsene i vedtaket.

   Dette er total rettsløshet for barna og familiene! Akuttvedtak var ment å være unntaksbestemmelser, men opp mot 90% av alle omsorgsovertakelser starter med akuttvedtak. Som en barnevernsgutt sa til meg om barnevernets beskrivelse av akuttsituasjonen: "Barnevernet smører tjukt på brødskiva, vettu - for å få igjennom vedtaket sitt". Regner med at mange kjenner seg igjen i dette, og også kjenner til "klipp og lim" beskrivelsene som bv vet holder i nemnda og derfor bruker aktivt.

   Så, i neste runde, er det den samme Fylkesnemnda som skal overprøve det vedtaket de selv tidligere har godkjent. Er det rart bv får medhold i 9 av 10 saker om omsorgsovertakelse?

   Trommald og andre systemtro barnevernsarbeidere står i media og sier "at det er nemnda som bestemmer". Mon det? Det er i alle fall godt å ha noen å skylde på, slik at man selv kan fraskrive seg ansvar.

   Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune sier følgende: – Det finnes en rekke eksempler på at fylkesnemnda godkjenner barnevernslederens frihetsberøvelse og tvangsflytting av barn i strid med barnets grunnleggende rettigheter i Grunnloven, Menneskerettsloven, Europakonvensjonen og FNs Barnekonvensjon".

   Barnevernet klarer tydeligvis ikke å bruke akuttvedtak slik intensjonen er. De er også lite grundige og redelige i saksbehandlingen. Fylkesnemnda er et rettsløst sted for privat part. Derfor må akuttvedtak forbys. I saker der det står om barnas liv og helse forventer vi at politiet griper inn, pågriper overgriperen og sikrer barna.

   Akuttvedtak
   
   I akutte situasjoner, hvor det ikke er tid til å vente på en fylkesnemndsbehandling, kan barnevernlederen i kommunen, og i noen tilfeller påtalemyndigheten, fatte midlertidige akuttvedtak. Det er strenge…
   fylkesnemndene.no

   *

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Veldog bra beskrevet- og så sant!

   Rune L. Hansen:
   Lovløshet fra første stund av sikret og hvitvasket.

   Rune L. Hansen:
   Skal et nødverge-inngrep (som ethvert akutt-vedtak må være) kunne lovliggjøres så må det og alle medvirkende i eller for det umiddelbart snarest mulig kompetent straffeforfølges og kompetent rettsbehandles - og offentlig fullstendig bevises, begrunnes og erklæres lovliggjort. Uten at det har skjedd eller skjer en slik kompetent saksbehandling er og blir inngrepet kriminelt.

   Rune L. Hansen:
   Og enhver nødverge-handling må være fullstendig nødvendig (nødvendighets-prinsippet) og blandt annet for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte (forholdsmessighet-prinsippet).

   Rune L. Hansen:
   Alt det som kidnapper-virksomheten driver med er med andre ord også i forhold til akutt-vedtat fullstendig ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Alt av offentlige myndigheter er lovforpliktet til å respektere og sikre enhver enhvers menneskerettigheter. Og enhver både i og utenfor den offentlige forvaltningen er lovforpliktet til å respektere menneskerettighetene og til ikke å medvirke i eller for noen som helst slags menneskeretts-krenkelse.

   Rune L. Hansen:
   Det er forlengst mangfoldig forbudt og straffbart. Kitty Oline Mogstad.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1357940667560192/

   Ranja E. Frank:
   Maktmisbruk av bvleder. Misbruk av akuttvedtak. Vår sånn ble kidnappet i barnehagen mens jeg selv satt på jobb. Bvleder truet barnehagen med anmeldelse og at de mistet jobben hvis de kontaktet oss foreldre. Ingen bekymring for barnet. Bare positive rapporter fra barnehagen helsesøstra fastlege jobb private mail :) De hentet han pga en anonym bekymringsmelding fra skjult tlfnr og skjult melder. Dette er en hevnaksjon mot oss. De har fortsatt gutten. De har hatt han I 3 mnd. De traumatiserer og ødelegger gutten vår. Han er bare 3 år. Han elsket barnehagen. Det har aldri vært fare for liv og helse. Vi venter på svar fra nemda I løpet av neste uke. Taper vi, da får de permanent omsorgsovertakelse I fosterhjem. De har sperret adresse på beredskapshjemmet. De har fått fram på papiret at vi er farlige folk. Hele saken går ut på synsing og mening. Løgn. Bvleder lyver om alt. Vi har beviser på taleopptak. Men dette får vi ikke bruke. Nemsleder sa at det hadde ingen hensikt. Han tok parti med bv I nemda. Det er gutten som blir straffet, en trygg blid og fornøyd gutt blir ødelagt for livet. Og vi foreldre visner og dør. Vi har ingen rettigheter. Vi er tvunget på å se at en 3 år gammel gutt er I ferd med å gi opp håpet om å få komme hjem når vi svikter han etter samvær og forlater han når han vil hjem. Han er en fremmed gutt. Ikke den han var. Når skal landet vårt våkne og si at vi ikke godtar overgrep fra staten?

   (...)
   Ranja E. Frank:
   Barnevernet er så brutal at de kan gå så langt at de henter barnet for å bruke et uskyldig barn som pressmiddel mot foreldrene som nekter å underkue seg og sleike og godta overgrepet fra maktapparatet. Bv vet at alle foreldre kommer til å underkue seg da npr de har barnet. De driter I ungen. Han blir traumatisert for livet. De er så dum at de tror at de gjør livet bedre for barnet. Tenk at de ikke bryr seg om barnet. De fokuserer på å straffe og ødelegge foreldrene mest mulig.Koste hva det koste vil. Barnet er bare en brikke I et spill. En nummer i en papirbunke. Barnet er blitt til en gjenstand som blir sendt rundt som en kasteball I systemet. Barnet blir glemt oppi alt
   Det som er viktig for bv er å straffe og knuse foreldrene. Bv nekter å innrømme feil.
   De skal ikke tape ansikt. De kjører på. De er villig til å gå langt for å berge seg selv. Det handler vel også om penger. De er villig til å finne opp feil som ikke er eksisterende. Lage problemer som aldri har vært noe problem. En unge som har vært helt normal kan plutselig få masse på papiret etter at bv overtok han. De fokuserer bare på det negative I rapportene. Ingen reagerer. Når det bare er positivt I rapportene før plassering, så blir det uvanlige store endringer som at de vurderer PPT for barnet har dårlig språk. De vil at barnet skal ha mest mulig feil på papiret sånn at de kan gi foreldrene skylden. De skriver at Barnet er ukritisk, ja det er jo så klart pga foreldrene har latt fremmede passe han. At barnet mangler metthetsfølelse, ja det er jo selfølgelig omsorgsrelatert. At han er redd høye lyder, spesielt mørke mannestemmer, det er jo så klart foreldrene som har kjeftet høylytt. Diaré etter samvær med foreldrene. Så klart det går jo ikke an å få diaré av stress. Har det aldri vært en tanke for bv at det å bli flyttet fra sitt trygge sted kan Være så traumatiserende I seg selv at det kan ødelegge og endre barnet for livet. Hvorfor er det alltid foreldrene. Jeg kommer aldri til å få tillit til dette systemet, de har gjort nok. De forventer at jeg skal ha tillit til dem, men hvordan kan man ha tillit til noen som lyver og behandler oss som søppel. Jeg mistet tilliten allerede når.jeg var 17 år og var plassert på 4.24 tvang på en privat barnevernsinstitusjon I Sør - Trønderlag I 14 mnd. Orkdal Oppvekst As. Stedet ble nedlagt av fylkesmannen pga alle de ulovligheter som foregikk der. Men de fikk vel herje med barn I mange år før det ble oppdaget. Jeg har ingenting godt å si om bv. De utfører makt og tvang daglig mot barn på institusjoner. Alt handler om penger for de private institusjonene. Døgnpris. Jeg husker at de søkte om økt Døgnpris for meg, de mente jeg var så vanskelig å ha med å gjøre. Det var pengene som betydde noe. Vi betydde ikke så mye. Jeg hadde daglige kamper som endte opp med tvang og makt. Vi ble sperret inne på isolatet hvis vi ikke gjordet alt de sa vi skulle gjøre. Bært og slepet inn dit med tvang og makt. Man ble holdt med makt. Vaktene kunne sitte oppå oss å holde oss nede til vi hadde roet oss. Fikk vi raserianfall inne på isolatet tilkalte de bare institusjonslegen som vi aldri fikk navnet på. Da var det tvangsmedisinering for å roe oss ned. Lettere for de som er på jobb med rolige barn. På samme måte som eldre blir neddopet på sykehjem så de ansatte skal slippe å springe etter dem hele tiden når de skal reise hjem og rømme. Man blir holdt nede. Man er ikke verdt en dritt for dem. Penger. De vil ha mer penger. De er mange. Nok til at de kan holde armer å bein. Og en kan trekke ned buksa på deg slik at legen kan sette en sprøyte I rævskinka med morfin. Man føler seg liten. De fikk økt døgnprisen for meg. Søknaden ble godkjent. Dette var I 1999. Jeg ser de samme løgnene I dokumenter I dag som den gang. Den gang ble vi beskrevet som unge I psykose, som snakket med oss selv, snakket til gjenstander. Psykosemedisin. Ja vi ble tvunget til å snakke med psykiatiker . Dette for at han kunne skrive rapport om oss sånn at vi skulle se gal ut. At vi ikke var normal. For hvis vi skulle finne på å sladre til tilsynet eller andre så kom vi ikke til å bli trodd fordi vi var stemplet.gal og syk I hodet. Barnevernet ødelegger mer barn enn de hjelper. De er like ille I dag 18 år etter. De har gitt meg mye I bagasjen som er med meg livet ut. De får aldri konsekvenser og slipper unna alt det de gjør.mot barn. De gjør hva de vil. Hadde jeg jobbet I barnevernet har jeg aldri fått sove om natten, tenk å gjøre slike umenneskelige ting mot medmennesker og så bare tro at du gjør noe bra
   Tenk å være så slem. Maktmisbruk tvang overgrep trauma umenneskelig barnehandel korrupt løgn smerte drap. Staten er vår verste overgriper. Den blinde stat Norge. Lukker igjen øynene og vil ikke se sannheten I barnevernet. Penger er viktigere. PENGER PENGER PENGER betyr mer for dem enn menneskeliv. Et liv traumatisert her og et liv ødelagt der. Bare en bagatell I Norge...

   Rune L. Hansen:
   Makt, karriærer og penger. Og frykt for at det de egentlig driver med skal bli for kjent blandt folk flest.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten konstant overgår seg selv i selv-avslørende dumhet og ondskap.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.01. 2017 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/1222223884522021/

   Barnekonvensjonens Art 3 p2:

   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   *

   Rune L. Hansen:
   Bare dette lille nokså tilfeldige utvalget fra Barnekonvensjonen er solid langt mere enn nok til å avsløre at det politiske "barnevernet" i Norge er politisk offentlig organisert kriminalitet. Punktum.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. januar 2017: 

   Mørkt, omkring 5 pluss-grader Celsius, yr, regn og vått hele natten. Grålig overskyet for det meste med yr og omkring 5 til 3 pluss-grader utover dagen. Det er nu lite igjen på Internet-kvoten min for denne måneden, den blir altfor lett og fort oppbrukt. Men det har utgått en melding fra Telenor om at den månedlige GB-kvoten mere enn fordobles (til 200 GB) fra og med februar for den type optimalt abonnement jeg har, uten at prisen endres. Så iallfall er det sånn sett også kortsiktige forbedringer med Internet-kontakten i utkant-områder som dette som enda ikke har særlig andre muligheter enn såkalt "mobilt bredbånd" og WiFi med antenne-mottager tilkoblet. Men forholdsvis meget dyrt og begrenset er det og blir det uansett her for meg enda. Som også med forskjellig annet. Disig, regn og 3 pluss-grader klokken 16. Halv-mørkt, disig, regn og 4 klokken 17.30.

   Det ankom meg en pakke fra India med en gave forleden dag. Med boken "The Battle of Northway", med innskrevet hilsen fra forfatteren, Mama Suranya Aiyar. Spennende, interessant og gledelig. Boken er med kortfattede lett-leste tekster på engelsk og farge-rike illustrasjoner, beregnet for både barn og voksne og handler særlig om kidnapper-virksomheten til det politiske "barnevernet" i Norge. Fra baksiden av boken er følgende tekst: "An action-packed adventure story that will delight grown-ups and children alike! Includes cut-and-paste activity. The beautiful illustrations are carefully crafted to appeal to children and arouse an interest in Indian arts. Mama Suranya books. Illustrated storybooks to delight your child and you!" Jeg vil med stor interesse lese og studere den nu i de nærmeste dagene.

   Mye av en meget stor mengde dokumenter, notater, bøker, brever, bilder, fotografier, filmer, manuskripter og forskjellig annet har både blitt stjålet herfra og av forskjellige mennesker og deres ødeleggelser, angrep og utplyndringer blitt ødelagt siden angrepene, terroren og utplyndringen mot meg og min familie ble intens i 2006 og enda mere intens siden 2008. Og også i mange år før den tid. Siden den terroren som ble påbegynt mot oss i Skaun kommune (i Sør-Trøndelag fylke) på grunn av vårt valg om hjemmeskole for våre barn (og mine offentlige skriverier om det politiske regimet?), hvorfra vi også bokstavelig talt måtte flykte fra kommunen og vår egen eiendom. Og videre måtte leve i indre eksil og ble forfulgt. Særlig frem til vi videre måtte flykte til Namdal noe nord i Norge, hvor vi i vårt eksil fikk være nokså beskyttet i noen år. Da vi i 2002 efter grundige undersøkelser og vurderinger tok sjangsen på å flytte hit til Vindafjord kommune (daværende Ølen kommune) sør-vest i Norge, ikke langt fra Haugesund, bodde og levde vi her videre nokså beskyttet frem til begynnelsen av år 2006. Da plutselig ble vi angrepet igjen (nokså sikkert efter særlig initiativ fra mennesker i Skaun kommune), bare noen dager før en barne-fødsel i stor glede skulle skje hjemme hos oss. Nu angrepet via det menneske-spisende terror regimet sin "blekksprut-arm" som i falskhet kaller seg selv for "barnevernet", men som er mildt sagt alt fullstendig motsatt av et barnevern. Derefter kontinuerlig videre angrepet og forsøkt ødelagt og drept. Både før og efter vår nye barne-fødsel våren 2008. Straks før den fødselen ble hele familien kidnappet av terror regimet. Det nye barnet vårt nesten drepte de straks under den kidnappingen. Siden har vi kontinuerlig vært kidnappet under terror, tortur, traumatisering, trusler, produksjon og hvitvasking av falsk dokumentasjon og utplyndring, hvor det særlig er meg, far til våre ni barn, som blir forsøkt drept. Det har selvfølgelig hele veien vært meget vanskelig også å beskytte våre eiendeler og vår eiendom under slike forhold. Og mye har gått tapt, både på grunn av terroren og utplyndringens konsekvenser, deriblandt også mangelfulle muligheter for stell, arbeide og vedlikehold. Men terror regimet kommer fortsatt ikke frivillig til å gi seg før alle og alt er ødelagt og til-intet-gjort. De er mange mennesker som forsøker å beskytte seg selv slik. Jeg gjør meg likevel uansett konsekvent videre håp om og forsøk på å overleve i det lengste, for å bidra optimalt til å få straffeforfulgt og stoppet terror regimet. Et terror regime som via fellesskapets penger og store olje-inntjening har vokst seg så stort og mektig at det enda beskyttes, applauderes, bagatelliseres, forties og forsvares av utrolig mange involverte. På ondskapens, dumhetens, egoismens og naivitetens utrolig mange forskjellige måter.
   
   Mørkt, vått, regn og yr med omkring 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154093554101875

   Velkommen etter:

   "Norge er dessverre blitt liggende etter i det internasjonale menneskerettsarbeidet"

   Vingestekking av menneskeretter
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Vingestekking-av-menneskeretter-168872b.html
   Vingestekking av Den europeiske menneskerettsdomstolen bør ikke legges til det norske synderegistret.
   aftenposten.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Tydeligvis enda en politisk oppdrettet og finansert juridisk "kompetanse" med liten og dårlig interesse og forståelse for hva menneskerettighetene er og hvem de gjelder og hvilkne konsekvenser de skal ha. Med en politisk tilpasset dosering av kritikk og vurderinger i håp om applaus og videre karriære blandt sine likesinnede og deres dirigenter og medspillere. (Og jeg og vi som sier dette vil dermed nokså garantert videre bli fortiet og baksnakket av han og hans likesinnede og medspillere ;) )

   Siw Hammerstad:
   Liggende etter????

   Siw Hammerstad:
   Oversett, krenket, brutt, glemt... krigsrett er helt på sin plass for de ansvarlige i dette landet... ja det tør jeg si ja!!!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1357940667560192/

   Bent Isaksen:
   Med mindre det står om liv, så burde det vært forbudt, ja.

   Anita Skippervik:
   Vilkåra er strenge på papiret, men praksisen fortell noko anna. Terskelen i lova er for det meste ikkje oppfylt.

   (...)
   Kirsti Hildenes:
   Jeg mener akuttplassering kun bør skje til nær familie eller nære kontakter til barna. Det vil minske traumatisering og ikke automatisk plasserer barna i barnevernets omsorg...

   Jan Myhre:
   Det må være ytterst få tilfeller at faren for liv og helse er så stor og akutt at dette ikke er en mulighet, ja. Som regel snakker vi jo også om en overgriper, ikke to eller flere.

   Kirsti Hildenes:
   Nettopp derfor familien kan brukes. Veldig sjelden verken barn eller foreldre eller melder ikke kan hjelpe til med å formidle hvor barnet bør være i de nærmeste timene...

   Laila Dalbye:
   Kirsti Hildenes Så sier loven og dets forarbeider samt juridisk teori at barn skal plasseres om akuttvetak skjer etter de kriterier som de samme kilder viser til og at skal tilbakeföres straks det akutte ikke lenger finnes.

   Laila Dalbye:
   Det vi er vitne til er ulovligheter og iflg norsk lov er da vedtakene ugyldige. Og at F.nemnd ikke er domstol gjör det også ugyldig - så er ikke mye som er lovlig, dommerlöfte osv skal underskrives, hvor mange har det av disse? . Det sies at det land som fungerer slik at borgerne ikke kan vite hvordan de skal forholde seg for å unngå å gjöre ulovligheter, er ett land som ikke er demokrati.

   Kirsti Hildenes:
   Hvis de kun hadde fått lov til å bruke det nære nettverket ved akuttplasseringer, hadde denne tilbakeføringen vært ganske naturlig. Kongsberg er vel de eneste som er i nærheten av dette prinsippet, og så langt virker det som både barnevernsansatte og familiene føler bedre ved dette, og akuttplasseringene har gått ekstremt ned, i motsetning til resten av Norge...

   Laila Dalbye:
   Kirsti Hildenes Ja tenker som du. Men jeg klarer aldrig å forsone meg med at lovene ikke fungerer i dette systemet. At det er mulig å kunne gjöre noe så alvorlig som å ta fra barn deres sösken og foreldre uten å fölge lovene og når det framkommer i full offentlighet så er det ingen store reaksjoner fra Stortinget å merke. Det tror jeg ikke man kan se i noen som helst land i verden. Helt ufattelig altså.

   Rune L. Hansen:
   Lovløshet fra første stund av sikret og hvitvasket.

   Susanne Bergum:
   AKUTTVEDTAK skal kun skje om det virkelig har skjedd noe som gir dem grunn til det,noe som ikke har skjedd i de fleste forhold hvor dem har brukt akuttvedtak i dette landet,det er en skam at dem får lov å bruke det.Når ikke foreldrene kommer i arresten engang.Da kan det umulig være omsorgssvikt,. Menneskene i dette landet som gjør størst omsorgssvikt er folk man kaller barnevernet(satan)

   Ragnhild Sofie Osei:
   Det er så sant du sier de bruker akuttvedtak: framtidig svikt eller de har et barn allerede i fosterhjem skulle ikke vært lov å bruke dem påstandene som nokk grunn å ikke la biologiske få en sjanse å være mor og far. : ( : ( : ( : ( 

   Susanne Bergum:
   jeg vet om en fostermor som er anmeldt for vold,hvor politiet henla saken selv om den som ble slått filmet med mobilen at fostermor slo.Dette landet er så korupt å farlig å bo i ,at det er en skam at man er norsk.En under psykriatrien som jobber med barn,tok kvelertak på en 17år gammel gutt fordi han ikke hørte etter,han fyren innrømmet dette ovenfor andre,men ble ikke straffet på noen måter.Tror i dette landet at det finnes nesten 100tusen saker som noen burte ta opp,hvor politi folk hadde fått sparken for å ha henlagt uten at dem har løftet en finger for å bry seg.

   Ragnhild Sofie Osei:
   En ting er sikkert jeg skal aldri reise med mine barn til Norge de er ikke til salgs, har nokk skuffet et rikt barnløs par som hadde håpet å få mitt ufødte barn , de lager jo sak mens barnet ikke er født har jeg hørt allerede da planlegger de å stjele barnet etter det er født , jeg hadde ingen sak med bv men tok ingen sjanse å få neste i dette landet som skrytes av beste land å bo i kyss meg bak det er løyn med stor L . Får bare frysninger når jeg hører ordet fosterforeldre det mest ondskapsfulle hjemmet et barn kan komme til er hos dem som kjøper dem, om de virkelig elsket de barna hvorfor ikke gjøre det uten å få betalt ? : (

   Oddvar Espegard:
   Jan Myhre: "Dette er total rettsløshet for barna og familiene!"

   Susanne Bergum:
   Sønnen min sa engang til meg at han ikke skjønner hvorfor barnevernet henter barna,når det så å si er foreldrene som får skylden.Da burte det være foreldrene som blir fjernet og ikke barnet.

   Per Kristian:
   strenge vilkår? hahahah....hahahahahhhahhahahahha...

   (...)
   Lise Henriksen:
   Har et spørsmål..Når barn blir hentet akutt med politi og 4 fra barnevernet..Skal man da ha et dkriv .nie dom forteller at det er et akuttvedtak fra Nemda? For jeg spurte Bv..hvorfor de tok barna akutt ..? Fikk då et brev fra Bv..som de hadde skrevet i full fart..Og som ikke stemte med noe..Eller bare er det vanlig rutine å hente alle barn foreldrene har tspt i nrmda akutt ?

   Per Kristian:
   du bør ha et balltre. Det er det eneste som går inn i skallen på dem.

   Susanne Bergum:
   Ja dem skal ha med ett skriv,i mange tilfeller så har dem det ikke og i noen tilfeller så har dem det men da er det samme skrivet som alle får,hvor dem bara ha endra navn i brevet,å sånt blir egentlig ganske feil.Å i de fleste tilfeller er det ikke behov for akuttvedtak,men da er det staten som overtar og ikke kommunen,så da sparer kommunen penger,bortsett fra at dem får 1000 foreldre som hater dem i hver kommune innen år 2020.

   Lise Henriksen:
   Nei verken behov for plassering eller akuttvedtak..De er virkelig onde mennesker veldig mange av dem..Legger til psykologen til sønnen min som venn på facebook 2mnd før saken skal opp i Nemda..Og ber samboren hans,gi beskjed til ham at han må ringe henne før retten begynner dagen etter for det er kjempeviktig..Fikk ham til å vitne for dem..Er det lov..Hun diskuterte saken vår på åoen facebook side også ,de 4 dagene den pågikk..Anonymt,men lite koselig ..Hun prøvde også å få min dønns lunge og allergi spesialist tilvå vitne for dem ig mot meg også..Han fortalte meg det selv,og sa at han ikke kunne det..For han kjente meg ikke og at jeg ikke oppførte meg annerledes enn andre foreldre som var der..De fikk fastlegen jår til å vitne for dem..Jeg konfronterte henne etterpå hva hun mente med å si mye sykdomssnskk og lite yil mestring..Ville ha en begrunnelse..Hun svarte bare at jamen det var det Bv.BUP og Frydenber sa på møtet..Hadde de lov til å ha møte bsk min rygg og uten at jeg fikk delta..? De prøvde p få dosiallærerenvpå ungdomsskolen til min sønn til å si nie helt annet enn det hun sa,men hun holdt på sitt.P sa nei,nei gutten var syk.Han hadde gjenklistrede øtne pga.allergier(han er multiallergiker) Både Frydenberg og Barnevernet og far fikk motbevist mange alvorlige løgner og beskyldninger mot meg..Hvorfor svekket ikke dette deres tilitt..Hvorfor velger retten fortsatt å tro på de..Og hvorfor får det ingen konsekvenser av å lyve grovt og stygt om et menneske i en rettsal man har avlagt ed på å fortelle sannheten..Hvorfor avlegger man ed da ???

   Elin Tourniaire Haugvik Berglund:
   Veldig bra skrevet. Rett på sak slik det oppleves av alt for mange.

   Elin Tourniaire Haugvik Berglund:
   Det er så mange triste historier å lese... kan ikke noen samle dem i en bok? Alt for å få ut viten i samfunnet om dette??

   Laila Dalbye:
   Brev fra dept til landets kommuner angående akuttvedtak, ref. 200802794/EGS 08.2008
   https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/200802794-egs-bruken-av-barnevernloven--4-6-andre-ledd---akuttvedtak.pdf

   Jan Myhre:
   Dette er lovverket også Fynemndene skal forholde seg til. Men hva hjelper det når de ikke skal etterprøve bv beskrivelse?
   Etter Christoffer-saken ble bv kontorene livredde for å få en ny slik sak, derfor overreagere de i stedet. I tillegg omfavner de professor i psykologi Lars Smith sin ideologi "det er bedre at ti uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak enn at ett lite barn må vokse opp med vold, rus eller overgrep".
   Reinspikka galskap.

   Laila Dalbye:
   Jan Myhre Ja du har helt rett. Akuttparagrafen var ment som en unntaksparagraf, kanskje for max.ca. 10 % av BV-sakene. Og pga. den ikke-eksisterende rettssikkerheten i denne var det sagt i forarbeidene mye av det som står i brevet fra dept 2008, at först og fremst for å redde ett barn ut av en PLUTSELIG oppstått faresistuasjon - hvilket vi kan ha i tankene om barna som tas fra statens egne mödrehjem, det kan umulig väre akutt iflg den paragrafen. Så jeg antar at alle de akuttvedtakene er ugyldige. Så var det også sagt i både forarbeider og juridisk teori at ett akuttvedtak som "tar" ett barn så skal barnet, for at det skal oppleves minst mulig traumatisk, plasseres hos kjente og kjäre og tilbakeföres til biologiske foreldre straks det akutte har forsvunnet. Det gjöres ikke heller. Så etter min mening leser jeg av brevet fra dept 2008 at de er bekymret da dette antall akuttplasseringer ikke fölger loven eller dets intensjoner. Og vi vet at blitt enda verre siden da. Altså har ikke dept instruksjonsmakt over BV - virker det som. Den har liksom gått tapt og da er det ett annet land vi lever i enn vi tror.

   Jan Myhre:
   Laila Dalbye Enig, og det er nettopp det vi bv reformatorer må gripe fatt i: Hvorfor gjør ikke bv kontorene som de får instruks om? Hvorfor får de operere som "en stat i staten"?

   Laila Dalbye:
   Jan Myhre Fordi de har fått for mye makt gjennom den loven og poltikerne har ingen med större makt på sin side. Det er alldeles for mange penger inne i bildet og de som eier institusjonene og systemene der er riktige makten. Det andre er at det virker som politiet også har begynt å stå på egne ben. Er det tilfelle så har vi ikke ett styrende Storting lenger og er ikke demokrati . Det er skremmende tanker om det stemmer. Virke mer og mer slik. Raundalenutvalget (disse med samme tro har arbeidet for denne makt siden begynnelsen av 1970 og har fått mer og mer makt) kom fram til at barn skulle tas tidligere enn för og på preventivt grunnlag. Jeg har hört at stortinget ikke bifallt akkurat det men jeg har ikke funnet skriftlig det beviset. Men uansett så har altså Raundalenutvalgets konklusjoner fått innpass i Barnevernet over hele landet som deres arbeidsintruks. Det er skremmende all den stund det ikke er norsk lov. Trolig derfor politikere på Stortinget er tause, de vil beholde sin lönn og pensjon, tror jeg. De vet at BV og politiet er på egne ben og ingen våger stoppe dette. Det betyr at folket må gjöre det.

   Laila Dalbye:
   Les det brevet i lenken ovenfor her, det er fra 2008 og etter det så har akuttvedtak bare ökt og ökt, men brevet sier tydelig hva loven sier om bruken av akuttvedtak og korrekt. Dette brevet mener jeg også viser at BV lever ett liv på siden av Staten og at Staten og inkl. Stortinget har mistet makten over BV.Har man også mistet makten over politiet? Da sitter det altså bare noen falske Stortingsrepr. og tror de styrer, eller kanskje forsöker å la oss tro vi har demokrati? For det har vi vitterlig ikke. Kanskje Horne er så taus ang BV for at vi ikke skal forstå nettopp dette - at viktige etater ikke lenger styres av de vi valgt til det. ???

   Rune L. Hansen:
   Nei, Laila Dalbye, hva som står på linken i posteringen er løgn og på ingen som helst lovlig prosedyre eller saksbehandling. Les min forrige kommentar så ser du hva loven sier og har bestemt. Bidra ikke til å spre løgnene til kidnapper-virksomheten.

   Laila Dalbye:
   Rune L.Hansen. Jeg kan ikke se at det er noe feil i brevet angående informasjon om hvordan loven om akuttvedtak var ment å hanteres/brukes. At andre saker kan tilföyes er mulig?. Men du får fortelle meg hva som er feil angående det juridiske som fortelles om akuttvedtakets juridiske aspekt og hvordan og når det kan tas i bruk. Jeg ser ikke de feilene du refererer til.

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre slik i virkelighetens byråkratiske verden at selv tilsynelatende små avvik eller mangler i tekster angående prosedyrer eller lovbestemmelser fort og lett får katastrofale konsekvenser, både ønskede og ikke ønskede. Er det ikke så nøye? Og skal det ikke være nok nøye og presist? Jo, det er det det MÅ og SKAL være.

   Laila Dalbye:
   Rune L. Hansen Ja men det er ikke det samme som å si at den juridiske teori i brevet er feil. Det er beskrevet akkurat slik som lovforarbeidene mente loven skulle tolkes, juridisk teori sier samme. At det praktiske utföres på langt annen måte er jo noe helt annet og det skrev jeg ikke om. Da er det ikke greit å si at JEG kommer med saker som, citat deg: "Bidra ikke til å spre løgnene til kidnapper-virksomheten". Brevet er ingen lögn og det er ikke lögn som spres, det som spres er hva loven sier og hvordan det burde fungere. Det syns jeg er viktig å spre videre. Jeg vil ikke kalles det du sier om meg.
   Det vi kan väre enige om er at praksis er helt lovlöst. Det er dog en annen sak som jeg her ikke snakket om. Men er likevel viktig det brevet for det sier som det burde väre hva gjelder akuttvedtak og det vet enhver jurist og advokat meget godt, da også leder av F.nemnda som er jurist. Det er da meget underlig at dette kan pågå som ikke fölger lovverket.Viktig at folk flest leser og lärer seg hva denne paragraf om akuttvedtak egentlig bör brukes som og i hvilke tilfeller og hvilke hendelser osv. Ikke greit å nu ha skremt bort "noen fra å lese " det for din kommentar kunne faktisk resultere i akkurat det.

   Rune L. Hansen:
   Les og forstå hva menneskeretts-konvensjonene sier og har lovbestemt om det å tolke, Laila Dalbye. Blandt annet følgende - Menneskerettserklæringen, Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Jeg gjentar her min kommentar fra lengre opp her:

   Skal et nødverge-inngrep (som ethvert akutt-vedtak må være) kunne lovliggjøres så må det og alle medvirkende i eller for det umiddelbart snarest mulig kompetent straffeforfølges og kompetent rettsbehandles - og offentlig fullstendig bevises, begrunnes og erklæres lovliggjort. Uten at det har skjedd eller skjer en slik kompetent saksbehandling er og blir inngrepet kriminelt.

   Og enhver nødverge-handling må være fullstendig nødvendig (nødvendighets-prinsippet) og blandt annet for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte (forholdsmessighet-prinsippet).

   Alt det som kidnapper-virksomheten driver med er med andre ord også i forhold til akutt-vedtat fullstendig ulovlig og straffbart.

   Laila Dalbye:
   Rune L. Hansen Alt det du sier er vel og bra ogkanskje rett, men var og er ikke en del av det jeg henviste til. Om det du sier er rett så forhindrer ikke eller står ikke det i motsats til det jeg henviste til om nevnte paragraf og forarbeidene til loven, loven selv og juridisk teori om den samme. Så ikke behöver du korrigere det med å fortelle om dette her, for det kan du ikke korrigere - det ble vedtatt i 1993 og er fortsatt juridisk bindene selv om staten ikke fölger loven som den er ment. Det er ikke samme diskusjon det du snakker om. Jeg fortsetter ikke denne diskusjonen for jeg er absolutt ikke uenig i deg med hva du sier. Men det går ikke an å si det du sier som om det jeg postet om ovennevnte er feil. Slik er det jo ikke. Du har ikke feil heller, men det er altså ikke om samme sak, det er to ulike emner om en sak som kalles akuttvedtak, men den siden du prater om har jeg ikke tatt opp og heller ikke diskutert her under min lenk med brevet fra dept. 2008. Se forskjellen.
   Brevet handler om hvordan paragrafen om akuttvedtak var ment å brukes, hvordan den skal tolkes, når den er aktuell. Forarbeidene til loven er tung og avgjörende rettskilde om en paragraf, juridisk teori har ensidig värt enig om dette og paragrafen selv "sier" det samme. Da er det ikke noe for oss å diskutere. Det står fast. At det er andre områder innen det samme å diskutere er en annen sak. Det har jeg ikke gått inn på. Men å kalle brevet for falsk eller feil går ikke an. Andre aspketer er selvsagt mulig å ha mening om eller man kan mene loven er feil, men det har jeg heller ikke diskutert. Jeg har bare sagt at dette er loven og slik skal den egentlig brukes osv. Det står fast uansett om du eller jeg mener noen annet.
   Det er bare det jeg sier meg enig i og ikke alt annet du drar inn i dette. Det henger ikke sammen. Så jeg avslutter denne diskusjonen da jeg ikke har det som önske, det avsporet det jeg ville melde og la folk få kunskap om. Det var synd og jeg er ikke så glad for den avsporingen da det kunne väre nyttig å kjenne til for mange mennesker i en sak om akuttvedtak. Synd bare denne debatt, blir bare å gi opphav til usikkerhet blandt mange.

   Rune L. Hansen:
   Helheten i slikt er meget viktig. Har en aldri sett eller hørt om en elefant så ser en heller ikke hva snabelen er.

   Ole Henriksen:
   Akutvedtak skal brukes når det er fare for barnets liv og helse. En kan trygt si at barneveretaten med sitt apparat, fylkesnemnd, sine advokater og politi ikke estimerer lov om barnevern i noe større grad.

   Elisabeth Nilsen:
   90% det kan ikke være mulig??? Har du dokumentasjon på det? Gjelder det hele landet? 

   Jan Myhre:
   Ragnhild Pettersen, sakkyndig psykolog, sier i Dagsavisen at 85–90 prosent av alle omsorgsovertakelser starter med akuttvedtak. Jeg stoler på henne.

   Ole Henriksen:
   Prosenten har vert oppe i 96.

   Arnfinn Wiksaas:
   - Det later til at Fylkesnemnden leser BVs rapport flyktig, om den i det hele tatt leser den, og som regel signeres beslutningen kun av én person...

   Ole Andreas Thrana:
   Det er barnevernsleder som fatter akuttvedtak, men fylkesnemnda foretar en legalitetskontroll av vedtaket straks etterpå. Vedtaket kan så klages inn til fylkesnemnda. Normalt møter partene med advokat og det settes av 3 timer til muntlig behandling av saken. Fylkesnemnda settes med kun en fylkesnemndsleder, og avgjørelse skal foreligge senest 7 dager etter at nemnda mottok klagen.
   I akuttsaker er det barnevernet som er kompetent myndighet til å fatte vedtak, mens i saker om omsorgsovertakelse fattes vedtaket av fylkesnemnda.

   Jan Myhre:
   Det som er interessant for meg å vite er hvordan du ser på bv bruk av akuttvedtak, samt den totale rettsløsheten ifm akuttvedtak.

   Ole Andreas Thrana:
   Jan Myhre ordningen misbrukes ofte. Tingretten burde vært overprøvingsinstans i stede for fylkesnemnda

   Jan Myhre:
   Ole Andreas Thrana En ordning som misbrukes ofte mener jeg bør avskaffes. Det er jo en grunn til at bv først bruker akuttvedtak i så og si alle saker om omsorgsovertakelse.

   Ole Andreas Thrana:
   Jan Myhre derfor har jeg foreslått nettopp det, slik at retten blir overprøvingsinnstans

   Rune L. Hansen:
   At tingretten og videre lagmannsretten og høyesterett straks blir hvitvaskings-sted gir hvilken rettsikkerhet? Absolutt ingen uten at absolutt enhver involvert i ethvert ledd kompetent straffeforfølges.
   Og hvor er politiets og enhvers kompetanse og medmenneskelige ansvar og forpliktelse? Fullstendig fraværende enda i dagens Norge.

   Rune L. Hansen:
   Legalitets-kontroll? Det er vel langt på vei bortimot årets morsomste? He,he,he.:) :) :)

   Ole Andreas Thrana:
   Det betyr at de sjekker at vedtaket refererer til riktig lov, og er signert av barnevernsleder.. Sånn omtrentlig. De tar da ikke stilling til om innholdet er riktig.

   Rune L. Hansen:
   Og sånn sett er jo det absolutt eneste som er sant hvem som har underskrevet og hvem som har hvitvasket.

   Mona Rodian:
   Tenk om de kunne ta mordere, pedofile og andre forbrytere like kjapt!!!!!!!!

   Eros Corti:
   Stop Barnervert!

   Rasha Masri:
   Stopp barnevernet for mange barn og liv blir ødelagt.

   Ole Henriksen:
   En treng ikke tilhørre det øvrelaget av intligensnivå for å forstå at verken barneverntjenesten eller fylkesnemnda ikke evner å utføre sine handlinger etter lov om barnevern. Når denne etaten i lag med et kobbel av fem politimenn stormer et hus en natt, legger barnas far i lenker å kaster han i en politibil uten forklaring, før han blir sendt til lege for undersøkelse og deretter i varetekt. Mens mor blir tvunget å vekke sovende barn, slik at representantene til barneverntjenesten kan plassere disse to vettskremte barna på hemmelig adresse. Hele dette koblet kom til et hjem som var rent og ryddig, barna sov sin søteste nattesøvn. Grunnlaget for denne aksjon var en bekymringsmelding fra en tidligere ungdomskjærest av barnas far som nå var lærer til et av barna. Barneverntjenesten hadde ikke brydd seg om å utføre noen forundersøkelse om denne bekymringsmeldingen var berettiget eller ikke. Barneverntjenesten sente saken straks til politiet som planla raidet mot en intetanende familie. Tok ut foreldrene, beslagla store deler av familiens eie, slik som foto, filmer, data, sengeklær til barn og voksne samt underklær. Barna ble undersøkt av barnelege allerede dagen etter, uten at det fremkom noe som tydet på missbruk. Barna ble etter dette tatt i avhør på barnehuset i Tromsø uten et resultat som var ønskelig av politimannen som utførte avhøret. Politiet brukte over atten måneder på å granske beslaglagt utstyr fra hjemmet, uten å finne noe som indikerte på bekymringsmeldingens berettigelse. Senja tingrett dømte barna til fosterhjemsplassering før politiet var ferdig med etterforskningen. Er det rart at en regner barneverntjenesten, politi, fylkesnemnd og deres lagspillere som rampepakk.

   Siw Hammerstad:
   Og barna hentes stort sett på fredag... mon tro hvorfor..

   Rune L. Hansen:
   Allerede fredags kveld gir vel overtids-betaling og helg-tillegg.

   Siw Hammerstad:
   Eller at 48 timers regel blir vanskeligere å overholde : ( : ( tok meg over 14 dager å få vite hvor min sønn på 11 år var blitt fraktet etter de hentet han ut av klasserommet fordi vi sto uten bolig og valgte å betale for hotell fremfor natthjemmet sammen med byens rusmisbrukere som nav foreslo... tilgi meg for å ønske å ivareta min sønn, gi trygghet tross alt for barnevernet kunne da ikke hjelpe oss med ny bolig.. til tross for at de raserte økonomi og sørget for tap av både hus og ALLE eiendeler vi hadde... den historien vil ingen stå til ansvar for : ( : (  27.november 2015, en fredag, tok de det kjæreste jeg har, og i tiden etterpå har de flyttet han 6 ganger til ulike fosterhjem.. for den ene tjener for lite.. sier opp kontrakt.. send han videre : ( : ( : (  og bedre blir det ikke når vold kamuflerer med at min gutt er for vanskelig.. at han ble dyttet ned trapper, kastet ting i ansiktet på.. sperret inne... ikke viktig info : ( : ( : (  fremdeles ligger jeg våken og gråter av smerte, sorg, savn og ikke minst bekymring for at han har det bra : ( : (  om det finnes en gud, har han sviktet totalt... jeg har ropt siden den dagen : ( !

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 29.01. 2017 shared Kirsten Leikny Femundsenden's post:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1224404044304005/

   Vil du lære litt om hvordan utretten er i vårt langstrakte land, blir utført, systematisk, ...

   hvis du er så frekk, å klage på arbeide som gjøres i din sak, så bør du bruke en time, på å lytte til disse menneskenes beretninger i videoen under. Selv skrev jeg en refleksjon om systemet i 2010, som jeg deler her i statusen over: Jeg skrev dette her i 2010. Jeg og mine har opplevd en del av de samme tingene som dere, men dog, ikke like brutalt, som noen av hendelsene dere har vært utsatt for. Jeg kan i dag, tiår av tid senere, kjenne på dette her... traumene setter jo sine spor i kroppen, når overgrepene er et faktum... vi har alle våre egne historier som er individuelle... men, det dere forteller, er samme mønstret som mange av oss andre har opplevd. Mange av oss, gir opp kampen, for oss selv, for i det hele tatt å få en viss verdi i den levetiden som er tilbake.... men jeg deler mine refleksjoner her, fra 2010, når jeg hadde samtalet med Marius Reikerås de første gangene: Hva er det den norske stat tenker i sin behandlig av innbyggerne???

   9. oktober 2010 kl. 13:57
   Jeg har levd et liv i dette landet, som heldigvis de aller fleste, bare aner konturene av, og tenker at bra er det.

   Allikevel klarer jeg ikke, å la være å reflektere alle de triste skjebner jeg har møtt, og alle de fortvilte mennesker jeg i årenes løp har snakket med, dette gjelder mennesker jeg har sterke relasjoner til, og mennesker jeg ikke har fult så sterk tilknytning til. Det som er sammenfallende likt med alle, er at de har vært i håpløse settinger, pga sorg, sykdom, overgrep etc, ting de overhode ikke har vært skyld i selv, eller hatt noe valg i. Det er ting som har rammet dem helt tilfeldig og brutalt, ting de rett og slett ikke styrer selv. Dette er nok på mange måter, livets harde skole tenker jeg, det er ikke alt som har mening, men man kan se i ettertid, at det kanskje har vært en mening med det, tross alt.

   De aller fleste av oss, har vokst opp, med en klar forståelse av at om noe går alvorlig galt avsted, så har vi en offentlig forvaltning, som trer støttende til, når ting blir som vanskeligst. I den alderen jeg i dag er, så vet jeg at denne oppdragelsen er bare et fantasispeil. Det er nemlig ikke slik, at hvis du blir syk, overfalt, slått, skutt, blir fattig som følge av dette, noen i det offentlige som tar tak i deg, og hjelper deg videre.
Det utløser som regel bare nok et nederlag i form av en slags "krig" med offentlige instanser, da de som jobber inne i dette såkalte hjelpeapparatet, ikke har fått instruks fra øvre hold, om å gå inn i regelverket, og se etter paragrafer som kanskje, kan hjelpe deg i akkurat det du sliter med. Nei da, de ansatte i stat og kommune går konsekvent inn i sitt regelverk, for å leite etter paragrafer som tilsier at de, ikke trenger å yte deg denne hjelpen, og så blir du skyflet i fra den ene instansen til den andre. Det du som bruker sitter igjen med, etter den personlige nedverdigelse det er å innrømme at man trenger hjelp, er en haug med mapper, og en utmattelse som er adskillig større en før du i det hele tatt vurderte å be om hjelp.

   Dette ser man et klart mønster i over hele fjøla av det offentlige byråkrati. De gjør alt som står i deres makt, i å produsere dokumenter, og gudene vet hva dette koster av budsjettene i kroner og øre, mens den stakkars brukeren sitter igjen forvirret med kanskje flere ringpermer fylt med papirer, men ingen hjelp til å komme ut av sin vanskelige livssituasjon. hadde alle pengene som var blitt brukt på å produsere alle disse dokumenter, blitt brukt på den hjelpetrengende, så er jeg hellig overbevist om, at omtrent alle hadde fått tilbake, en så god livskvalitet som overhode mulig. Folk hadde mye tidligere kommet tilbake til skole, jobb, sosial arena etc, uten enda en traume, skapt av staten.

   Jeg lurer på hva er misjonen til staten, med å tilrettelegge et så sinnssykt kronglete, og nedbrytende byråkrati, som for befolkningens skatte og avgifts penger ikke kommer samfunnet og innbyggerne tilgode??? er det slik at jo flere som faller av lasset fullstendig, jo mer blir det til spekulantene som sitter på toppen??? jeg tror det, etter å ha bivånet så mange kamper mellom " David og Goliat", at dette er bare et stort skittent spill. hvor noen sitter på toppen og skummer fløten, mens inbygrene, som betaler for gildet, knapt kan forvente at de skal få tilbake spillvannet helt nederst i kummen.

   Vi har som stat underskrevet at vi skal følge EMK artiklene, og ha det som øverste gjeldene samfunnsregler, for å ivareta enkeltindividets menneskerett, mens de som i sin tid valgte dette lovverket for oss som befolkning, driter en lang mars i å følge det. De er en gjeng med en holdning og nese for sporing i rett retning, at hadde de vært født som jaktbikkjer, hadde de fort fått ei kule i nakken ;)) ps: bare et utrykk :)

   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/videos/10207858439914367/
   -1:16:23 - 374 Views
   Kirsten Leikny Femundsenden,
   22 hrs

   RETTFERDIGHET og RETTSSIKKERHET
   .
   Kirsten Leikny Femundsenden og Jarle Mjøen,
   .
   Her i samtale med lege, Grethe Frog Opsal.
   .
   Denne videoen, inneholder noen eksempler på hvordan staten Norge og deres samarbeidspartnere, systematisk og planlagt, unndrar seg sine forpliktelser og påfører folk lidelser. .
   .
   Saken har basis i en godkjent yrkesskade, som sykepleier fra 2006.
   .
   Videoen viser at den, som krever sin rett og rettferdighet, - gjør avsløringer, - blant annet oppdager bred offentlig korrupsjonen, - blir utsatt for en Kafka prosess.
   .
   I denne saken startet Kafka prosessen hos Nav. Den har senere fulgt og videreutviklet seg gjennom samtlige offentlige og halvoffentlige instanser. Dette har avdekket et intrikat konglomerat av en gjennomgripende ukultur i de offentlig og halvoffentlige systemene i Norge.
   .
   Den ene feilen og krenkelsen har ført til nye feil og krenkelser. Ingen, - absolutt INGEN, har vært interessert i å rette opp i feilene.
   .
   Kravet går ut på at «retts -og velferdsstaten» Norge, har forpliktet seg til å følge Grunnloven. For øvrig følge gjeldende regler, lover og konvensjoner, også sørge for, at minstekravet til MENNESKERETTIGHETENE overholdes,....... som et minimum.
   .
   Disse krenkelsene innbefattet alle mulige varianter av maktmisbruk. Alt fra trusler, frihetsberøvelse, vold, grovt økonomisk bedrageri, feil rådgiving, usannheter og feilinformasjon kamuflert på forskjellige måter, lovbrudd og feil vedtak basert på oppkonstruerte infame løgner og kunnskapsmangel, bevisste treneringer, bruk av et utall manipulasjonsteknikker mot klienten, avtalebrudd, uorden i klientdokumenter, alt fra andre klienters dokumenter funnet i Femundsendens mappe, til totalt forsvunnet dokumentmappe. En gang Femundsendens mappe ikke var å finne hos Nav, ble den etter hvert funnet igjen i en privatbolig i et annet fylke.
   .
   Manglende rettssikkerhet er et stort problem i Norske domstoler. Dommere har ikke sine erklæringer i orden og det finnes massevis av ugyldige dommer i Norge.
   Dette begrunnet med forhold, som beskrevet i videoen, samt tilfeller av åpenbar inhabilitet, manglende muntlige forhandlinger og signering dommer, osv, osv.
   .
   Politiet synes å ha store tommerom i faglig kunnskap, - og dessverre også mangel på sosial intelligens og medmenneskelighet. De kan rett og slett ikke oppføre seg ordentlig.
   .
   Staten tillater, at Femundsenden ikke får de stønadene hun har krav på. - Dette samtidig, som den samme Staten krever inn skatter og avgifter av den samme familien.
   - Altså grov korrupsjon.
   .
   Tenk over, - når du ser videoen, - hva om dette hadde vært din sak?
   .
   Alle manglene ved rettsbehandlinger og andre møter m.v., som Femundsenden skulle vært innkalt til, - har ført til at dommene og avgjørelsene fra disse hemmelige "møtene", må kjennes ugyldige og minst startes forfra igjen, ..... altså helt på nytt.
   .
   Sakene er dessuten IKKE ferdig behandlet i rettssystemet og er således ikke rettskraftige.
   .
   Ingen ting skulle selvsagt vært tvangssolgt, FØR dette er på plass.
   .
   Femundsenden med familie er nå urettmessig kastet ut av alle eiendommene, den siste, hytta i Rennebu, med absolutt siste frist 21.12.2016.
   Etter den datoen var beskjeden, at megler og politi starter med å fjerne og kaste eiendeler.
   .
   Det sier seg selv, at alle eiendommene skal tilbakeleveres og erstatninger tilkjennes. Erstatninger for både eiendommene og alt som er kastet og stjålet, samt umenneskelige påkjenninger.
   .
   Det ligger stadig progresjon i trakasseringen, maktovergrepene, ja, tyrraniet, utført av systemtro og "hjernedøde" offentlig ansatte.
   .
   Det siste nå i januar 2017 er, at Statsadvokaten i Trøndelag tilskriver rettsvesenet i et annet fylke, da statsadvokaten forventer at Femundsenden stiller opp, som tilhører under en hovedforhandling, for å dokumentere justismord. påført en som kjemper for en rettferdig behandling i norsk rettssystem. Statsadvokaten er aktor i den saken og tåler åpenbart ikke å få belyst rettsbehandlingen, selv om dokumenteringen er etter ønske fra tiltalte.
   .
   Minner om, at Trondheim tinghus har brutt norsk lov, ved å lage et "adgangsreglement vedtatt av domstollederne i Trondheim tinghus 15. januar 2016. Kontaktinformasjon : Trondheim tinghus Tlf.73542400". Der det blant annet forbys dokumentasjon av rettsforhandlinger. For å gjennomføre dette lovbruddet, foretas kroppsvisiteringer av tilhørere i åpen rett.
   Dette stikk i strid med blant annet loven av 2005, vedrørende lydopptak i alle rettssaler.
   .
   Nevner også at informasjonen om, at ansatt ved tinghuset i Trondheim, har fremsatt trusler mot advokatvirksomheten, til et firma som bisto Femundsenden.. Årsaken var Femundsendens dokumentasjon og formidling av faktiske hendelser ved Trondheim tinghus,.....angivelig på en "måte", som altså ikke var lett å fordøye for de ansatte i tinghuset. Trolig var det avsløringene, som var ekstra tungt fordøyelige.
   .
   Det må kunne sies å være spesielt, at to gamle mennesker, 65 og 71 år, - ikke har noen menneskerettigheter og blir behandlet respektløst av det offentlige. Både Jarle og Kirsten har arbeidet lange liv, - den ene som sykepleier og homeopat , den andre, som ingeniør innen oljebransjen.
   .
   De opplever en rå Kafka prosess, for å ville ha rettferdighet, dokumenterer og informerer om faktiske hendelser, lovbrudd og krenkelser i Norge.
   .
   De fleste betydelige mediekanaler er forsøkt kontaktet av flere, i den hensikt å få satt fokus på uretten og lovbruddene som foregår i Norge. - Dette uten at noen har villet skrive om maktovergrepene, som gjelder store deler av befolkningen. Ordinær presse er åpenbart kjøpt og kneblet av staten. .
   ..... Så HVA SKAL BEFOLKNINGEN med pressen I 2016?
   .
   Det er mildt sagt bekymringsfullt, at det er uten interesse for pressen, at tusenvis av mennesker i alle aldre, opplever overgrep fra det offentlige og halvoffentlige, som :
   Nav, barnevern, og forvaltning forøvrig, banker.- finans- og forsikringsselskaper, politi og påtalemakt, domstoler, kommunale system, helsetilbud og - foretak med videre.
   .
   Ja, mange påføres belastninger som fører til sykdom, noen blir faktisk presset rett inn i DØDEN.
   .
   Men disse sykdoms - og selvmordstallene er selvsagt IKKE av interesse for den norske presse, langt mindre for Norge som stat. Da det NORSKE glansbildet og arrogansen vil måtte slå sprekker.
   .
   .
   Retter opp 3 av feilformuleringene som kan misforståes:
   - Påsken uten mat var 2013 ikke 2009.
   - Uførepensjon er ment alderspensjon (Tok ut tidlig alderspensjon)
   - Det er selvsagt EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen) som dømmer. EMK , (Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen) , lovverket.

   *

   Vidar Fagerholt:
   Kjære deg Monicha. Din formidlingsevne er presis. Ordrik og ord man kall forholde seg til.

   Gabylil Navas Navas:
   Ja, vi er mange som har opplevd dette, jeg venter ingenting mer av NAV, det er en parodi!!

   Laila Dalbye:
   Ja det er bra dette skrives om, det er altså slik det er i dette landet. Bra noen "tar bladet fra munnen", tror mange opp igjennom årene opplevd veldig mye av overgrep fra staten innom mange ulike saksområder, men det "kuvete" folket har da av redsel for mer overgrep i små bygder og byer valgt å tie. Dessverre. Men i en liten kommune er "Makta" veldig näre deg og kan gjöre flere overgrep mot deg og din familie når vi ikke har ett betryggende rettssystem og ett system som krever mange penger om du skal ha mulighet ens å få opp en sak og enda mere penger for å vinne. Hva lovene sier er uten betydning i så måte. Det må bli en gedigen forandring om landet skal overleve.Tror den generasjonen som tidde i redsel er utdöende og da går det ikke lenger an å ha ett godtroende demokrati bare i navnet. Da ödelegges landet totalt.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 29.01. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1358921694128756/

   DET KOMMER SPØRSMÅL OM DET ER NOEN ALDERSGRENSE FOR BARNEVERNET.

   SVAR:
   av Rune L. Hansen
   Det er ingen aldersgrense. Virksomheten tar hvem som helst når som helst. Den er som en menneske-spisende blekksprut, med forskjellige fang-armer. Dirigert med prinsippet om motsatt lov og rett av en politisk og offentlig mafia-virksomhet, som beskytter og verner hverandre.

   *

   Marit Skjærli:
   DET ER VERRE ENN MAFIA, for da kan en ta sine forhånds regler ...!!!

   Vidar Johansen:
   Det har vel ingen myndighet når du er 18 år om di ikke er under bv allerede?

   Rune L. Hansen:
   Når barna blir 18 år eller der omkring eller noe senere blir de selv foreldre ... og "leken", truslene og den falske dokumentasjonen fortsetter, selvfølgelig. Dessuten så er det falske "barnevernet" bare en av monsterets fangarmer for å angripe, torturere, terrorisere, kidnappe, utplyndre og drepe. Glem ikke de andre! NAV, Mattilsynet, Statens Innkrevingssentral, "psykiatriske" kidnappinger, alle de utplasserte eller meget lojale nøkkel-personene, inklusivt de korrupte og ukompetente dommerne, advokatene, alle de ulovlige lovbestemmelsene, dommene og reglene, osv., osv.!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig - ikke minst bare det å ta kontakt med sine foreldre eller besteforeldre vil bli regnet som både omsorgssvikt og mere til. Selvfølgelig.

   Mona Rodian:
   Veldig bra skrevet ! ! ! <3

   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. januar 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 3 til 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. 1 minus-grad tidlig morgen. Lys dus blå himmel med lav sol og opp mot 1 pluss-grad utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, stjerne-himmel og 1 minus-grad utover kvelden. Med ned mot 2 minus-grader klokken 21 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10209345302444300

   Det er ikke noe mysterium at omtrent alle og enhver som noensinne har medvirket i kidnapping av et eller flere barn iherdig vil forsvare seg selv med allslags forskjellige metoder og løgner for å late som det de har gjort ikke har vært eller er ulovlig og straffbart.

   Men hva sier for eksempel Barnekonvensjonen Art 7 p1, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   *

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Menneskefarm er hvad vi er!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1225048084239601/

   Steinar Hansen:
   Problemet er bare at dette følger ikke norske myndigheter og domstoler, og de vet at om noen skal ha en sak opp for EMD, så er det 1) Høyst usikkert om de får den opp der, og 2) Det koster svært mye som folk må legge ut selv. I praksis kan derfor norske myndigheter og domstoler ture frem som de vil. Den beste måten å kunne få til forabdring på er gjennom en sterk samle-organisasjon nasjonalt, hvor all BARNEVERNMOTSTAND kunne være samlet. Da ville det være en organisasjon som kunne være så stor og sterk at alle politiske parti i Norge "fikk den store skjelven" ved å legge seg ut med dem, eller ikke høre på dem for å forandre systemet. Barnevernsmotstanden i Norge er komplett fragmentert og utgjør ingen politisk styrke. Det er nesten slik at hver mann/kvinne har sin egen facebook-gruppe, og "meler sin egen kake. Arrangeres det en demonstrasjon, så er det mye mindre mennesker på en slik demonstrasjon enn det er om man arrangerer en ulve-demonstrasjon. Etter mitt skjønn er dårlig organisering av BARNEVERNSMOTSTANDEN det som har og vil hindre reformer av betydning.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men samtidig er spørsmålet om den politisk skapte stadig mere meget mektige multi-milliard-finanserte byråkratiseringen og industrialiseringen av den offentlige kidnapper-mafiaen som smittsomt perverterer og ødelegger mennesker og samfunn verre enn verste slags pest noensinne nu kan stoppes? Er det for sent? Er det kidnapper-mafiaen og dens medspillere og naive og lett-lurte som får det som de vil? Og om noen eller mange av de likevel ikke får det som de vil, så vil det vel være for sent og for fraksjonert - også for de - å protestere?

   Jarleolav Östhus:
   S`er $t ygt ut ! Med den §ittende Regj !

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Enig i at man hadde blitt mer slag kraftig om man hadde samlet seg i en stor gruppe med mest mulig medlemmer, der målet var å få ett forandret barnevern, Men hvem er kompetent til å få samlet oss alle? Det er veldig ille det som foregår i barnevernet og domstolene for tiden. Det er rett og slett lovløse tilstander.... etter min erfaring.

   Jarleolav Östhus:
   Ja , Lett & Fakke ! ¥a n ske Lig & Frigi !

   Jarleolav Östhus:
   Men ' vi må samle Oss ' N & *

   Rune L. Hansen:
   Det eneste som kan og må samle, nasjonalt og internasjonalt, er 100% kompromissløs samling om og for menneskerettighetene og deres prinsipper. Så lenge altfor mange selv tror seg å være menneskerettighetene så skjer ikke det.

   Jarleolav Östhus:
   Dær er plass til 10-15 stk i gangen på By - haven v / Kaffeen ¤ sä vi får til et Stiftel - ses Møte , med mnd møte ? For menneske- rettighetene ^

   Linda Håland:
   Klok du Rune....

   Jarleolav Östhus:
   Men ' alle har wi noe & bidra med , for Menneskerettene " '

   Linda Håland:
   klem Jarleolav Östhus

   Rune L. Hansen:
   Det er selvfølgelig veldig mange som får dårlig samvittighet eller som føler seg avslørt når de leser denne posteringen. Og som ikke ønsker dette og slikt videreformidlet så de blir enda mere ubekvemme. Men som tvert om forsvarer og beskytter seg selv "bak kulissene". Og mange andre som ikke ønsker å bli "uvenner" med eller hetset av de. Alt slikt til tross er det nødvendig, viktig og på sin plass å få det sagt og videreformidlet best mulig.

   Jarleolav Östhus:
   Ja , €in NaturLov at barna skal være hos ForeLdrene '

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo det.

   Laila Dalbye:
   Ja akkurat. Norge virker ha tappet både moral og kunskap. Det hele virker så dumt at man aldrig skulle trodd det kunne pågå, men det gjör det og ingen vil stoppe det av de som har den makten. Da vet vi alle hva som til syvende og sist kommer stoppe dette. Det kommer gradvis bli en forandring av folks innstilling eftersom tiden går. Det har hendt til alle tider og kommer hende igjen. Like sikkert som solen kommer opp hver dag - ja selv om du ikke alltid kan se den så er den oppe. Dessverre. Vi får lese om Birkebeinerne å se hva de gjorde og hva de kjempet for. Vi kanskje må bli birkebeinere?

   Jarleolav Östhus:
   Ja , måLsetting og Optimisme ' er Viktig og at B v - har utspillt sin roLLe !

   Rune L. Hansen:
   Det ligger i stigende grad an til både nasjonale og internasjonale eksplosjoner og kriger og allehånde grusomheter hvis slikt og slike mennesker ikke konsekvent straffeforfølges og stoppes. Samtidig som trygghet og fred blir fjernere og fjernere.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 29.01. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1357940667560192/

   Ole Andreas Thrana:
   Det er barnevernsleder som fatter akuttvedtak, men fylkesnemnda foretar en legalitetskontroll av vedtaket straks etterpå. Vedtaket kan så klages inn til fylkesnemnda. Normalt møter partene med advokat og det settes av 3 timer til muntlig behandling av saken. Fylkesnemnda settes med kun en fylkesnemndsleder, og avgjørelse skal foreligge senest 7 dager etter at nemnda mottok klagen.
   I akuttsaker er det barnevernet som er kompetent myndighet til å fatte vedtak, mens i saker om omsorgsovertakelse fattes vedtaket av fylkesnemnda.

   Jan Myhre:
   Det som er interessant for meg å vite er hvordan du ser på bv bruk av akuttvedtak, samt den totale rettsløsheten ifm akuttvedtak.

   Ole Andreas Thrana:
   Jan Myhre ordningen misbrukes ofte. Tingretten burde vært overprøvingsinstans i stede for fylkesnemnda

   Jan Myhre:
   Ole Andreas Thrana En ordning som misbrukes ofte mener jeg bør avskaffes. Det er jo en grunn til at bv først bruker akuttvedtak i så og si alle saker om omsorgsovertakelse.

   Ole Andreas Thrana:
   Jan Myhre derfor har jeg foreslått nettopp det, slik at retten blir overprøvingsinnstans

   Rune L. Hansen:
   At tingretten og videre lagmannsretten og høyesterett straks blir hvitvaskings-sted gir hvilken rettsikkerhet? Absolutt ingen uten at absolutt enhver involvert i ethvert ledd kompetent straffeforfølges.
   Og hvor er politiets og enhvers kompetanse og medmenneskelige ansvar og forpliktelse? Fullstendig fraværende enda i dagens Norge.


   Jan Myhre:
   Ole Andreas Thrana Ser ikke at du beskriver annet enn en endring av overprøvingsinstans. Jeg mener akuttvedtak må forbys.

   Ole Andreas Thrana:
   Jan Myhre akuttvedtak er viktig der barn plutselig står uten forsvarlig omsorg.

   Jan Myhre:
   Ole Andreas Thrana På hvilken måte? Kan i farten ikke komme på et tilfelle der det er nødvendig.

   Ole Andreas Thrana:
   Jan Myhre om foreldre blir akutt syke, dør, utsetter barna for grov vold osv..

   Jan Myhre:
   Ole Andreas Thrana I de to første tilfellene er det ikke behov for annet enn at familien ordner opp, muligens i samarbeid med bv i ytterst få tilfeller. Ift grov vold er det, som jeg skrev i innlegget, politiet som skal gripe inn. Når overgriper er uskadeliggjort, er det ikke behov for akuttvedtak.

   Rune L. Hansen:
   Ethvert akutt-vedtak må være et nødverge-vedtak og må for enhver og ethvert tilfelle være i samsvar med prinsippet for nødvendighet og forholdsmessighet - og selvfølgelig rettsikkerhet - for å kunne lovlig lovliggjøres! Enhver involvert må iherdig best mulig orientere seg og gjøre selvstendig vurdering i forhold til dette - for sin ansvarlighet i medvirkningen. Det råder i dagens Norge enda mye kaos, forvirring, misbruk og uvitenhet om dette, med katastrofale konsekvenser som er kriminelle. Årsaken til at det blir og er menneskeretts-forbrytelser som ikke kan lovliggjøres.

   Enhver offentlig myndighet er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene. Offentlige myndigheter som opplyser og informerer feil eller ikke godt nok om dette eller som håndterer det feil svikter grovt. Og det er det som har skjedd og enda skjer - denne grove svikten, med så mange katastrofale konsekvenser.

   Enhver må læres eller tvinges til å forstå eller forholde seg rett til dette, og eller kompetent straffes for medvirkning i ikke å ha gjort det. Menneskerettighetene og deres prinsipper skal og må alltid respekteres. Feil-tolkninger (altså ikke god nok forståelse), forhastede slutninger, lojalitet, underkastelse eller unnlatelse er ingen lovlig unnskyldning, men kan i milde tilfeller frit