----- Denne side: db202006.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  Juni 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, 2. pinsedag, mandag 01. juni 2020:

   Halv-mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen østlig og 13 pluss-grader klokken 07.30. Omkring 20 pluss-grader og tildels noe dus og slørete himmel utover dagen og frem mot klokken 17. Ned mot 16 pluss-grader klokken 20.30. Dunkelt, voksende halv-måne sør-vestlig og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157084101246875

   EMK har en generell regel, som sier at du må klage din sak inn for EMD senest seks måneder etter at avgjørelsen i Høyesterett falt.

   Men, der krenkelsen fortsetter, sier EMD følgende i VARNAVA AND OTHERS v. Tyrkia fra 2009:

   59. Nonetheless, it has been said that the six-month time-limit does not apply as such to continuing situations (see, for example, Agrotexim Hellas S.A. and Others v. Greece, no. 14807/89, Commission decision of 12 February 1992, DR 72, p. 148, and Cone v. Romania, no. 35935/02, § 22, 24 June 2008); this is because, if there is a situation of ongoing breach, the time-limit in effect starts afresh each day and it is only once the situation ceases that the final period of six months will run to its end"

   Altså: Der krenkelsen(e) vedvarer, så er det først når de(n) opphører at seks månedersfristen begynner å løpe.

   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. juni 2020:

   
Halv-mørkt og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett strimeste lys blå himmel og opp mot 20 pluss-grader utover dagen. Med 18 pluss-grader klokken 20. Ned mot 14 pluss-grader klokken 21.30.
   Jeg var så vidt innom Facebook i kveld og skrev i en kommentar følgende setning: "Hvem er det som skal bestemme premissene, Ropstad og hans medspillere, eller andre, eller menneskeretts-konvensjonene?"
   Mange i dagens Norge forstår ikke engang hva et slikt spørsmål innebærer. Dagens Norge er faktisk så pervertert.
   Dunkelt halv-mørkt og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. juni 2020:

   Halv-mørkt en stund og omkring 9 pluss-grader og fugler som kvitrer her ute i natt. Lett overskyet, dus sol og 14 pluss-grader klokken 08.30. Med 18 pluss-grader klokken 11. De aller første syriner har såvidt begynt å blomstre. Spredt lett og variert skyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Med ned mot 15 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, ned mot 11 pluss-grader og litt antydning til yr mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. juni 2020: 

   Yr og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt og frem mot klokken 10. Overskyet, vått, for det meste yr og omkring 11 pluss-grader videre utover dagen og frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. juni 2020: 

   Yr til langt på natten her ute og tildels nokså mørkt og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius. Overskyet, noe vind-drag og opp mot 14 og 15 pluss-grader frem mot klokken 10. Kalenderen sier det er fullmåne i dag. Omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Tildels med yr og gradvis ned mot 10 pluss-grader frem mot klokken 21. Dunkelt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. juni 2020: 

   Ned til omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Opp til omkring 15 pluss-grader først utover dagen, gradvis tilskyende og omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen, med disig himmel og yr kontinuerlig fra omkring 16-tiden. Dunkelt og fortsatt yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157097619181875

   Hvor lenge skal vi godta dette?

   Norge må være det eneste landet i verden, der offentlige ansatte eller konsulenter innleid av det offentlige, tjener millioner på å ødelegge andres liv.

   I fjor ble det avslørt at Ringerike kommune har utbetalt konsulent, Hanne Holmstrøm, millioner av offentlige kroner på blant annet å ødelegge familien Ensbys liv. Dette har Sivilombudsmannen allerede slått fast, og dom næremer seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   I relasjon til skandalen rundt Mattilsynet i fjor, ble det avdekket at den tidligere lensmannen i Gjesdal kommune, nå nemndsmedlem i Matttilsynet, Ingrid Eik, hadde jukset med rapporten som kunne ha endt med at en bonde på Jæren måtte ha avviklet farmen sin, hadde det ikke vært fordi han avslørte jukset med lyd og bilde.

   Direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, gikk tilsynelatende av som følge av skandalen, men gjorde han egentlig det?

   Neida! Han gikk ut i permisjon, og tok med seg millionlønnen. En helt glimrende ordning, for en mann som uansett nærmer seg pensjonsalderen.

   Minner meg om han som var ansvarlig for den gigantiske Monika-skandalen i Bergen for noen år siden, daværende politimester i byen vest for loven, Geir Gudmundsen.

   Selv om det var konkludert med at det var blitt begått grov uforstand i tjenesten, så kunne Gudmundsen ta det helt med ro.

   Han ble passet godt på av sine egne i Politidirektoratet, og kunne vite at han mottok millionlønn "på livstid".

   Og så har du høyesterettdommer Webster.

   Som mottar nærmere 2 millioner i året, for å krenke menneskerettene.

   Det er ikke jeg som sier at hun har krenket menneskerettene, men Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som i sakene mellom Jansen og Norge, Lobben mfl v Norge, Hernehult v Norge og A.S v Norge slo fast at hun, sammen med en rekke andre dommerkolleger, hadde krenket EMK Artikkel 8.

   Men får det noen konsekvenser for henne at hun var med på å ødelegge livene til disse familiene ?

   Så spørsmålet er:

   Når er nok, nok?

   *

   Rasha Masri:
   Så lenge folk gjør ingenting så er det ikke nok

   Lizbeth Anita Lamey:
   Rasha Masri Dette har vært problemet hele tiden, så hvorfor fikser ikke folk dette problemet? Da kan vi nemlig løse ALT. Totalt lobotomerte folk.....

   Lizbeth Anita Lamey:
   Rasha Masri Det er DET, som er problemet. :(

   Jane Hunt:
   Noe er veldig galt og folk våkner heldigvis opp

   Eva Tenira Hareide:
   nok er nok for lenge siden, og jeg er forbauset over at ikke folk stiller opp i hopetall, og stormer disse kontorene, og drar med seg ut disse s

   Vidar Fagerholt:
   Så lenge det går menneskerettighetsforbrytere blant oss er det utvilsomt relevant og viktig å presisere hvem de er.

   Tove Hermansen:
   Ja, hva kan si? Det er skam. Rettsvesnet tror man ikke på. Egen erfaring her og den var dyr. Det er mulig å bli " tvunget til forlik i Norge og da før du selv i det hele tatt får forklart deg og snakket din sak. Om du ikke inngår forlik vil vi snakke millioner. Sagt fra dommer. 2 dagers avsatt i retten. Dommer brukte 2 timer. Fikk aldri sagt et ord. Vitne skriftgransker ble bare sendt hjem . Så det å tro på det norske retts system er som å tro på nissen. :( De har makta og bruker den slik de selv vil. Gutteklubben GREI er stor blant de regjerende makter

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Samtidig som domsadmin går ut med selvkomponerte/selvlagde statistikker på at dem har over 90 % tillit blant folket, så er vel korrupsjonen og kameraderiet fullkomment :(

   Kai Jegtvik:
   Lenge siden det var nok, vi trenger litt mer vikingblod tilbake i Norge, det er alt for mange som heller bretter ned buksa å bøyer seg ned for staten istede for å stå opp mot urett, så sant det ikke skjer noe i andre land dem kan engasjere seg i å demonstrere mot, for da er det ingen risk for konsekvenser i etterkant, nordmenn har blitt et svakt folkeslag uten bein i nesa, heller ikke har dem sympati med medborgere lengre, å er fullstendig statsstyrt.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Kai Jegtvik vikingan bor i Polen for tida

   Kai Jegtvik:
   Ja tydeligvis, for her er det ikke mange igjen...

   Eva Tenira Hareide:
   svinene som har ødelagt så mange. men der må da også finnes en domstol som kan ta seg av dette.

   Ulf Hallan:
   Flott og prisverdig at du holder «samfunnets støtter» i ørene, Marius. Stå på! Ikke gi opp! Vi trenger deg!

   Monika Johnsen:
   Her går folk i hopetall ut for å demonstrere mot utett som foregår i andre land, men prøv å få dem med på noe for å varsle at vi ikke godtar den uretten som rammer Ola Nordmann. Nei, da løfter ingen på ræva. Når skal folk skjønne at vi må feie for egen dør før vi skal ta på oss jobben som verdens politi. Mer en nok grums å ta fatt i rett utenfor dørstokken.

   Daniel Nordmann:
   Akkurat dette jeg reagerer på, vi skal alltid sette andre land sine katastrofe i lys. Men ALDRI våre egne!!

   Kim Hauge Bech:
   Er rasisme i Norge også. Men tenk om like mange hadde protestert mot barnevern og generelt korrupsjon i Norge

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Vi skal ikke godta det noe mer. Nok er mere enn nok. Nå har de gjort nok vondt. Nå må folk reise seg og gå i mot denne ondskapen.

   Eva Beate Fagereng:
   Nordmenn vil helst være i komfort sonen hele tiden.
   Det er for ubehagelig å innrømme at noe er galt i Norge.

   Vidar Fagerholt:
   Mitt svar er : Det er nok nå !

   Monica Oliver:
   Godt spørsmål!

   Daniel Nordmann:
   I norge kan de offentlige gjøre hva de vil uten å få noe konsekvenser dessverre. De sitter trygt uansett, eller bare får en annen stilling.

   Bente Haraldstad:
   Hörte også på poden om barnevernsbanden som herjet i bla. Kristiansand.skremmende å höre hvordan de ble behandlet av et barnevern som ble barnmishandel i stedet.. Private institusjoner med stötte av staten.

   Trond Rehn:
   Norge er i verdenstoppen når det kommer til korrupsjon.

   Merete Uljarevic:
   Sant.

   Agnes Solbakken:
   Helt grotesk, skjønner ikke at det går an!!!

   Greta Solheim:
   De norske dommere jeg har stiftet bekjentskap med, har selv bevisst sine grove lovbrudd, slik at norsk ”rett” dermed må sies å bestå av kriminelle aktører, det man i Nordland kaller kriminelt tjuvradd som først og fremst tildekker lovbrudd, inkl Høyesterett, jf min redegjørelse i skriv av 13.05.18 til Høyesterett. Det er ingen forskjell, alle er like for loven. Grove lovbrudd er og blir grove lovbrudd uansett om du Marius i likhet med EMD bagatelliserer ved å kalle det for krenkelser, som EMD dømmer staten Norge for å ha begått.

   Følgelig har EMD aldri antydet at offentlige ansatte har begått krenkelser, eller mer korrekt grove lovbrudd, heller ikke hva angår høyesterettsdommer Webster.

   Kyrre Midling:
   Det er en god begynnelse at menneskerettighsbrudd blir synliggjort for offentligheten. Myndighetene har levd godt på at alt bedrageriet mot folk holdes skjult. Selv redaktørene vil ikke godkjenne at avisene trykker artikler om overtramp. De fleste er vel enda fremdeles uvitene. :-(. Tusen takk til Marius og alle dere andre som kjemper mot all den urett som myndighetene har satt i system. Det gir håp. :-)

   Hege Stamnes:
   Det er mye som er galt i Norge og resten av verden. Anbefaler å gå inn på Wake up world på youtube og begynne å nøste.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157097613886875

   Jeg var i Tallinn, Estland, i november 2016, for å snakke om den norske barnevernsindustrien og norske menneskerettsbrudd.

   Det falt tydeligvis ikke i god jord hos den statlige media i landet, som dagen etter anklaget meg for å være spion for Putin.

   Det er jo et velkjent fenomen at Norge pøser milliardbeløp inn i Estland, nettopp for at Estland skal adoptere den norske modellen.

   Og for en tid tilbake, avslørte VG hvordan penger flyttes fra det statlige BUFDIR til stråmenn bak selskaper i Estland:

   "Dokumenter VG har fått tilgang til viser nå hvordan fosterhjemsmillioner er brukt til kjøp av varer og tjenester fra Salström-Leyhs egne selskaper, deriblant aksjeselskapet Elukaar i Estland, der 63-åringen og kona er eneste styremedlemmer."

   Minner meg om hvordan tidligere leder i Tilsynsrådet for advokater, advokat Christian Bruusgaard, gjorde da han satt som styreformann i Veidekke (selskapet ble to ganger million- bøtelagt av Økokrim for kartellvirksomhet).

   Da tildelte han kontrakter nettopp fra Veidekke til sitt eget familieselskap, Filtbygg, for over 50 millioner kroner.

   Senere tildelte samme mann, denne gang i regi av å være styreleder i Tilsynsrådet for advokater, revisjonskontrakter til forretningkameraten sin hvis verdi var over 12 millioner.

   Og det uten anbud.

   Dette ble Tilsysnrådet dømt for i 2010, til en bot på kr 400 000.

   Men hvem betalte den boten?

   Staten selvsagt.

   I samme tidsrom ble en alenemor, som hadde fått 100 000 for mye av NAV, dømt til ubetinget fengsel og til å tilbakebetale det hun hadde fått for mye.

   Forskjellsbehandling?

   Neida:)

   For den beskyttede eliten har en helt annen lovsamling å forholde deg til, enn hva du har.

   God lørdag.

   *

   Carl Palm:
   Rystende tilstander på statlig korrupsjon og to forskjellige rettspraksis i et land.

   Daniel Nordmann:
   Forferdelig å lese.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157097552436875

   Bodnariu-saken. Alt som kunne gå galt, gikk absolutt galt for norske myndigheter.

   Bodnariu-saken, som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen slapp inn til behandling i februar i fjor, er en studie i myndighetenes inkompetanse og arroganse, hva gjelder å ivareta borgernes menneskeretter.

   Her følger en summarisk oversikt over hva som gikk galt, og hvordan det for alvor har avslørt Norge som en menneskerettskrenkende nasjon.

   1. Akuttvedtaket.

   I november 2015, ble fem friske barn tatt med tvang av barnevern og politi. Uten noen form for juridisk kontroll.

   Riktignok ble akuttvedtaket stadfestet av fylkesnemnda, men fylkesnemnda er ingen rettsinstans men et forvaltningsorgan.

   Menneskerettsdomstolen har i over 40 år, presisert at en allerede påbegynt krenkelse ikke kan repareres ved at det senere tilbys en prosess som tilfredsstiller kravene til EMK artikkel 6. (Retten til en rettferdig rettergang). Prosessen med å etterkomme menneskerettene, må følgelig skje umiddelbart.

   Så allerede her kom Naustdal kommune fullstendig skjevt ut.

   2. Barna ble akuttplassert i tre forskjellige fosterhjem. Det minste barnet, var bare få måneder gammelt.

   Regel nr 1: Spedbarn skal aldri atskillelse fra mor og far, med mindre det er tvingende nødvendig.

   Det var selvsagt ikke tilfellet i denne saken.

   Regel nr 2: Søsken skal ikke adskilles ved omsorgsovertakelse, med mindre det også er tvingende nødvendig.

   Det var heller ikke tilfellet i saken.

   3. Barnevernsleder kan ha hatt inhabilserende motiver.

   Under prosessen kom det frem at en av lederne i den lokale barnevernstjenesten, har gått i samme klasse under sykepleierstudiene med fostermor.

   EMK artikkel 6 stiller like strenge krav til habilitet for en barnevernsansatt, som den gjør til en dommer.

   4. Norge undervurderte det internasjonale presset.

   Ingen enkeltstående barnevernssak, har skapt større internasjonalt engasjement, og måten norske myndigheter håndterte det på,står til klart stryk.

   I stedet for å innrømme menneskerettsbrudd, fortsatte norske myndigheter med sin sedvanlige arroganse og ignoranse.

   Er det noe norske myndigheter bør ha lært av dette, så er det å ikke undervurdere sine internasjonale motstandere.

   Til slutt hadde heller ikke norske myndigheter noe valg annet enn å tilbakelevert barna, godt pakket inn med sedvanlig byråkratisk tåkeprat.

   5. Denne saken har kostet Norges internasjonale omdømme dyrt.

   I tillegg har verden der ute blitt oppmerksom på at det er tusenvis av andre "Bodnariu-saker."

   Det beste norske myndigheter nå kan gjøre for ikke å tape ytterligere ansikt, er å legge seg paddeflat og snu seilet der menneskerettsvinden blåser.

   Det er kanskje i overkant optimistisk, men det vil bli langt dyrere for Norge fremover å la være.

   Bodnariu-saken har for alvor satt Norges menneskerettsbrudd på det internasjonale kartet, og der vil det forbli til norske myndigheter kler av seg arrogansen og opptrer slik der forpliktet til etter menneskerettene de selv har signert på.

   Og til alle andre som sliter med systemet i denne type saker:

   Husk at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep, som skal avbrytes så raskt forholdene ligger til rette for det. Det er slått fast i i alle dommene der Norge enstemmig allerede er dømt for brudd på EMK Artikkel 8.

   *

   Ruth Ensby:
   Regel nr 2:
   «Spedbarn skal aldri skilles fra mor og far, med mindre det er tvingende nødvendig».
   Denne regelen brytes til stadighet.

   «Tvingende nødvendig» for hvem? Mottaksapparatet (fosterforeldre)?
   Systemet(barnevernet)?

   I Ensby-saken var det «tvingende nødvendig» å ta barnet allerede på føden, med begrunnelsen, «det var fare for at mor kunne drukne barnet sitt» (som hun hadde lengtet etter i 15 år), men «de» ventet seks uker før de kunne effektuere «bestillingen».
   Mottaksapparatet var nok ikke klart.

   Regel nr 2 brytes oftere enn vi liker å tro.

   Anne Kirsti Larsen:
   Ruth Ensby Deres sak er et grelt eksempel på hvordan de fabrikerer begrunnelser for å ta barn.

   Siv Anita Hansen:
   Det meste blir fabrikert, har de en agenda mot deg. Slår mafiaen til med alle triks.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. juni 2020: 

   Yr, tildels halv-mørkt og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og omkring 11 til 12 pluss-grader utover formiddagen og videre utover eftermiddagen. Efter hvert uten nedbør og omkring 10 pluss-grader utpå eftermiddagen og utover kvelden frem mot klokken 22. Halv-mørkt, vått og i underkant av 9 pluss-grader her ute straks før midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. juni 2020: 

   Nesten overskyet, vått og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Nesten skyfritt og opp mot 14 pluss-grader utover formiddagen. Nesten skyfritt og omkring 16 pluss-grader klokken 16. Spredt lett skyet og ned mot 11 pluss-grader frem mot klokken 23. Dunkelt og omkring 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157102976821875

   Til de det gjelder.

   Kopi. Offentlig.

   Dette vil også bli oversatt til engelsk for internasjonal publisering.

   Vedr: Norges systematiske overgrep mot menneskerettene, se vedlagte tweet fra Europarådet.

   2 mars i år, var vi flere som deltok på et møte med representanter for European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) i Oslo.

   Der fikk vi blant annet belyst situasjonen rundt de mange dommene fra EMD, samt hvordan ulike minoriteter i Norge opplever å bli behandlet.

   8 dager senere, den 10 mars, falt to nye dommer mot Norge i EMD, blant annet mot svenske statsborgere.

   Se vedlagte tweet fra Europarådet- COE- Execution av 29 mai i år.

   Teksten i denne tweeten, er katastrofal lesning for Norges barnevern, Norges domstoler og ikke minst for Norges internasjonale omdømme.

   For her har the Department for the Execution of Judgments, og the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) nylig holdt en online møte, hvor Norges mange domfellelser for menneskerettsbrudd har ført til nødvendigheten av å styrke samarbeidet.

   I klartekst betyr det at barnevernet og domstolene,i lys av dommene fra EMD, ses på som organer som bedriver diskriminerende og krenkede adferd mot enkeltgrupperinger i det norske samfunn.

   Og verre kan det altså knapt bli for Norges internasjonale omdømme, i en tid der en hel verden skriker ut i kjølvannet av drapet på afroamerikanske George Floyd.

   Jeg har notert meg at norsk politikere har fordømt handlingene mot Floyd, og det er selvsagt vel og bra. Men , når skal de samme politikerne fordømme menneskerettsbruddene som gjøres mot eget folk?

   Til nå har jeg ikke sett en eneste offisiell beklagelse i kjølvannet av de mange dommene Norge har fått mot seg i EMD.

   Og konstitusjonelt ansvarlig , Kjell Ingolf Ropstad, bidrar til å forverre situasjonen ytterligere, ved ikke å respektere dommene, og med det fortsetter å krenke menneskerettene i de sakene der Norge allerede er dømt.

   Jeg har særlig engasjert meg i fire saker som belyser det groteske i hva dette handler om:

   Lobben, Ensby, Leen, og Dubai- sakene.

   Lobben- saken er kjent over hele verden.

   Norge gikk på et braknederlag i storkammeret i EMD og 6 av de 13 dommerne som dømte Norge, sa rett ut at dommerne i Borgarting lagmannsrett opptrådte "kynisk".

   Et verre stempel kan neppe en domstol få fra en annen domstol.

   Ensby- saken er i seg selv så ille som det kan bli. Her bruker man IQ- tester på en baby og dikter opp falsk diagnose på mor, for å frata det eneste barnet til en helt normal familie. Også her var Borgarting lagmannsrett involvert.

   Sivilombudsmannen har allerede vært inne i bildet, og konkludert med massive lovbrudd.

   Leen- saken likedan. Norske myndigheter dikter opp diagnoser på en ung jente som er frisk som en fisk. Samtlige diagnoser som norske myndigheter har stilt, er tilbakevist av polske eksperter.

   Saken har fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet fra BBC. Også her var Borgarting lagmannsrett involvert.

   Dubai- saken er et studie i restbehandlende diskriminering fra nemndsleder i Oslo, Line Lunde.

   Som et påskudd fra for å frata omsorgen for barnet skriver hun:

   «Nemda har i sin vurdering også lagt vekt på den forvirringen foreldrene bidrar til både når det gjelder deres etniske opprinnelse og deres religiøsitet.

   xxxx er foreløpig ung , men på sikt vil en slik utydelighet kunne vanskeliggjøre hennes identitetsutvikling særlig fordi religion synes å ha en fremtredende rolle i denne familien.»

   Denne krenkende holdningen fra Lunde, er også godkjent av Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og av Høyesterett!

   Men, det er ikke bare på barnevernsrettens område at grove overgrep på menneskerettene finner sted.

   I dykkersaken, der Norge ble funnet skyldig i brudd på EMK Artikkel 8 av EMD i desember 2013, har utenlandske dykkere som gjorde de farligste jobben på vegne av AS Norge, fortsatt ikke fått samme erstatningsordning som hva de norske har fått.

   Og i Spania, og i Europa for øvrig, er irritasjonen stor over at Norge har utnyttet arbeidskraften til spanske sjøfolk i ti- år, uten at de samme sjøfolkene har fått noen pensjonsrettigheter tilbake.

   Det jeg presenterer her, er bare en liten flik av det jeg materialet jeg sitter på, og som vil kunne skape ytterligere sjokkbølger ut i det internasjonale samfunn

   Det holder ikke lengre med norsk offentlig arroganse, nå som en hel verden snart vet at Norge begår grove overgrep.

   Så nå er det på tide å ta grep og rydde opp, slik at verden faktisk ser at noe faktisk gjøres for å rydde opp i overgrepene.

   Måten Norge og Ropstad har håndtert de mange EMD dommene til nå, er intet mindre enn en katastrofe, og det ser vi på hva Europarådet skriver i vedlagte tweet.

   Det nytter ikke lengre å feie krenkelsene under teppet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/3271276902922961/

   Karin Ullensvang:
   Familien er en av de enkeltgrupperinger som opplever diskrimering og krenkende adferd, og det bør tilføyes politiet i tillegg til domstolene og barnevernet.

   Rune L. Hansen:
   Ikke rart det, Karin Ullensvang, når det er mennesker som Jens Stoltenberg og Erna Solberg som velger og innsetter øverste ledere for politiet, etc. Og disse og andre offentlig ansatte i tillegg ikke straffeforfølges og ansvarliggjøres for medvirkning i menneskeretts-krenkelser og straffelov-forbrytelser mot medmennesker, men tvert om respekteres og premieres og får fortsette. Jens Stoltenberg og Erna Solberg og deres medspillere er selv marionetter og nøkkel-personer for sær-interesser og selv-beskyttelse - og vil ha og får slike også under seg og ved siden av seg. Det er og blir onde sirkler og spiraler i stadig stigende grad, mens stadig flere i det lengste gjør karriære på politisk offentlig kriminalitet, inklusivt grov-kriminell diskriminering.

   Karin Ullensvang:
   Rune L. Hansen politiet bruker ikke menneskerettighetene. Fikk jeg vite av en advokat for 1 år siden.

   Rune L. Hansen:
   De hermer heller efter sine øverste sjefer, for å sikre sin karriære. :(

   Siv Anita Hansen:
   Da har vi sannheten om Norge svart på hvitt.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene stopper enhver form for politisk offentlig kriminalitet, derfor forties og forfalskes de fullstendig av enhver kriminell i den offentlige forvaltningen (og av deres medspillere).

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157103121466875

   Til de det gjelder i Asker kommune.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Krav om at Artikkel 8 inngrep stanses umiddelbart.

   Menneskerettighetene retter seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69).

   Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   En kommune er selvsagt pliktig til å sikre innbyggernes menneskeretter.

   Asker kommune er den eneste kommunen i Norge som er medvirkende til å få Norge dømt i storkammeret i EMD i en barnevernssak.

   Det er selvsagt svært alvorlig, og like alvorlig er hvordan kommunen har håndtert reparasjons-prosessen i ettertid:

   Ingen evne til å beklage eller å ta innover seg hva det faktisk vil si å bli dømt for så alvorlige brudd på menneskerettene.

   Asker kommune sin håndtering av gjenåpnings-prosessen som følge av menneskerettsbruddene, bærer preg av en total neglisjering av hva Norge faktisk er dømt for.

   En kommune som viser så store mangler i sin plikt til å etterleve menneskerettene, både før og etter en domfellelse, er egnet til å skape stor bekymring for rettssikkerheten til kommunens innbyggere.

   En av de som opplever å bli trakassert og forfulgt av kommunen, er 17 år gamle X.

   Hun kunne fortelle at hun opplever å bli utsatt for en forfølgelse av kommunen, og hun reagerer særlig på den 23 år gamle barneverns-konsulenten, Ali Iversen Yassin, som hun opplever som "diktatorisk" i sin fremferd overfor henne.

   Det hun utsettes for er åpenbare inngrep i EMK Artikkel 8, og tidligere meddelte hun at det kan bli aktuelt å saksøke kommunen for brudd på EMK Artikkel 8, om ikke Asker kommune umiddelbart slutter å forfølge henne.

   Kommunen har ikke tatt notis av dette, og sendt begjæring om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda i Oslo og Viken, kontor Drammen. Saken er berammet 9 og 10 juni.

   Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan, og tilfredsstiller ikke kravene til å behandle søksmål fra en privat part mot offentlige organer om potensielle menneskerettsbrudd. Dette er det kun de ordinære domstoler som kan gjøre.

   Følgelig vil det ikke bli aktuelt for 17 år gamle x å møte til noen nemndbehandling i morgen, all den tid hun nå vil forberede søksmål for de ordinære domstoler for brudd på EMK Artikkel 8.

   Asker kommune ble altså historisk som den første norske kommunen som fikk en domfellelse mot seg i storkammeret i en barnevernssak.

   Nå vil kommune igjen bli satt på kartet, ved at 17 år gamle x vil påberope seg sine grunnlovsfestede rettigheter i å få prøvd om kommunen fortløpende bryter hennes EMK Artikkel 8 rettigheter.

   En må også spørre om vurderingsevnene til kommuneadvokaten i Asker, når man bruker store ressurser på å forsøke og overta omsorgen til en jente som snart er myndig.

   Jeg minner om at dette er samme kommuneadvokat som i 2014 var involvert som kommuneadvokat i den såkalte Drammen-saken. En skandale av dimensjoner.

   For i 2014, skulle Drammen kommune ta en nyfødt baby fra en velfungerende mor, og satte en nå overgreptiltalt konsulent på saken, se vedlegg:

   https://www.nrk.no/norge/barnevernsgrunder-tiltalt-for-seksuelt-misbruk-av-sitt-eget-fosterbarn-1.14918198

   Heldigvis lykkes ikke kommunen med overgrepet, og saken vakte stor internasjonal oppsikt. Den ble også diskutert på Stortinget ultimo 2014, der mor og barn deltok på møte.

   Det er neppe bra reklame for Akser kommune , når Europarådet får vite at mennesker som snart har nådd myndighetsalder blir forfulgt på denne måten, se for øvrig tweet fra Europarådet som ligger vedlagt.

   Bergen, den 8.6. 20

   Marius Reikerås

   *

   Else Mortensen:
   Marius Reikerås. Leter etter artikkel om at omsorgsovertakelse Ikke skal gjøres i en fylkesnemd. Må ha dette lovverket ASAP til noen som er meldt inn til fylkesnemda nå.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2020:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157102854481875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Viktig!!

   Dette er fullstendig krise for Norges barnevern, og for norske domstoler.

   For her har the Department for the Execution of Judgments, og the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), nylig holdt en online møte hvor Norges mange menneskerettsdommer har ført til nødvendigheten av å styrke samarbeidet.

   I klartekst betyr det at barnevernet og domstolene, i lys av dommene fra EMD, ses på som organer som bedriver diskriminerende adferd mot enkeltgrupperinger i det norske samfunn.

   Verre kan det knapt bli for Norges internajonale omdømme, og Ropstad bidrar til å forverrre situasjonen ytterligere, ved ikke å respektere dommene.


   EChr-vs-Norway-2020.jpg


   *

   Juro Kuvicek:
   Selvfølgelig! Dette har jg sagt lenge. Norsk barnevern er blitt farlig for den vanlige mann i gata. Folks blod fryser til is når man hører ordet barnevern. Det sier det meste.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Ropstad kommer nok til å gå inn i historiebøkene som den største judasministeren gjennom tidene, han overgår selv han som "tok" makten under krigen.
   Se bare på hvordan han selv "tok" makten i Krf..

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Håper på en løsning nå for de mange som har fått livet ødelagt

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. juni 2020: 

   Omkring 9 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt spredt lett skyet, solen i øst og omkring 12 pluss-grader klokken 08. Lett overskyet og opp mot 15 pluss-grader klokken 11.30. Opp til omkring  17 senere på dagen. Spredt lett skyet og 15 pluss-grader klokken 18. Dunkelt, lett nesten overskyet og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157106754471875

   I find it very provocative that Norway, a massive human rights violator in the European Court of Human Rights, attacks Poland's attempt to hold judges responsible for abuses.

   I find it even more provocative that Norway tries to hide its human rights violations, and never hold those responsible accountable.

   *

   Darren Stewart:
   Truth‼️

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. juni 2020: 

   Omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Med 18 pluss-grader klokken 15.30 og 17 klokken 17. Halvt lett skyet og omkring 13 pluss-grader klokken 20 og dottete 22. Dunkelt og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157108971766875

   Urovekkkede mange, har forsøkt å sabotere reparasjonsprosessen etter at Norge er dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det er på tide å ta innover seg at Norge plikter å avbryte vedvarende krenkelser, og stille de krenkede som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   Det er nå stadfestet at Høyesterett, som i dag skriver:

   "Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Om det du skriver her Marius stemmer, altså korrekt fremlagt ifra høyesterett ( ikke at jeg betviler), vil det da også si at "krenkerene", dem som jobber på "mødre/familiehjem", fosterhjem, barneverntjenesten, fylkesnemnder, kommune advokater osv.osv, vil det da være krav til at dem også må må være med i den "oppryddende krenkels delen", om du nå forstår hva jeg mener (kanskje ikke perfekt forklart)?

   Johan Wannberg:
   Marius Reikerås , Vil dette si at Norges møkkamenn og kvinner i det offentlige som misbruker sin stilling nå må slå bakk i maskineriet ?

   June Neumann:
   Det var på tide. Dette skulle vært gjennomført for lenge siden. Regjering og rettsvesen kan ikke lenger spille dumme og late som de ikke forstår hva EMD forfekter i sine dommer mot Norge

   Rune L. Hansen:
   Likså ille er det, June Neumann, at folk flest enda ikke selvstendig leser menneskeretts-konvensjonene, men heller leser og hører og aksepterer menneskeretts-krenkere i den offentlige forvaltningen sine fortielser og forfalskninger av menneskeretts-konvensjonenes innhold! Menneskerettighetene er nokså enkle å forstå - hvilket også er meningen med de - og enhver av de er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier alle menneskeretts-konvensjonene om og om igjen. (De absolutt eneste unntak som kan og skal lovliggjøres, er midlertidige ved uforfalsket nødverge (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.) Så hvorfor en slik tafatt og idiotisk tåpelig unnlatenhet og uselvstendighet? Folk flest kan jo å lese - og å sammenligne! Så hvorfor stole på mennesker som kanskje eller eventuelt fortier eller forfalsker?! Enhver slik uselvstendighet er jo rent molbo!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157108946871875

   Høyesterett har avgjort at Lobben- saken skal gjenåpnes i tingretten, og jeg er strålende fornøyd med en rekke av premissene som Høyesterett har kommet med.

   De underbygger det mange av oss har hevdet i forhold til reparasjonsplikten, som Norge må følge etter domfellelser i EMD.

   Her kommer noen av de viktigste punktene.

   For det første:

   Høyesterett skriver følgende om EMK Artikkel 46:

   "Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   Endelig har Høyesterett sagt det EMD har stadfestet lenge: De krenkede skal stilles som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   Videre sier Høyesterett at Norge plikter å avslutte en vedvarende krenkelse. Merk ordet vedvarende.

   For det andre, skriver Høyesterett:

   "I avsnitt 203 uttales det at domstolens vurdering skal skje i lys av «the case as a whole». Med dette siktes det til at storkammeret ikke bare vurderte denne siste saken, men også tok i betraktning behandlingen av den forutgående omsorgsovertakelsen, jf. avsnitt 148 og 152, jf. HR-2020-661-S avsnitt 152."

   Med andre ord, går Høyesterett tilbake til 2008, og sier at også omsorgsovertakelsen var en del av beslutningsgrunnlaget til EMD for å dømme Norge.

   For det tredje, skriver Høyesterett:

   "I de påfølgende avsnittene – 218 til 224 – vurderer storkammeret særlig tingrettens konkrete behandling av saken."

   Og så følger Høyesterett opp med å si:

   "Det fremgår av det jeg har gjengitt, at kritikken fra flertallet i hovedsak retter seg mot tingrettens beslutningsgrunnlag og begrunnelse."

   Med andre ord, støtter Høyesterett opp, i motsetning til alle "ekspertene" som har forsøkt å bagatellisere Lobben-dommen, at Lobben ble utsatt for materielle krenkelser (beslutningsgrunnlag) og der det også ble begått prosessuelle feil.

   Nå må Norge umiddelbart stoppe de vedvarende krenkelsene, og reparere dem så langt det er mulig.

   Snart 12 års vedvarende krenkelser av mor og barn, må nå få sin slutt!

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. juni 2020: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt halvt lett skyet og opp mot 15 pluss-grader klokken 07.30. Opp til omkring 20 pluss-grader klokken 10.30. Opp til omkring 24 pluss-grader videre utover dagen. Med 22 pluss-grader klokken 18.30 og 19.30. Og omkring 20 klokken 21. Dunkelt og 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157111064001875

   De som så inn i glasskula i 2019, og spådde at 2020 ble året da reparasjonsprinsippene ble satt på dagsorden, hadde mye rett.

   I går kom Høyesterett med en avklaring på hva det vil si å reparere en dom etter at Norge er felt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Og det går ikke ut på, slik enkelte tror, å betale et pengebeløp for så å bli ferdig med saken.

   Det primære reparasjonsansvar er å avbryte de vedvarende krenkelsene som Norge er dømt for, samt å stille de krenkede, så langt som mulig, som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   I dag fulgte kommunestyret i Samnanger opp med et vedtak om å forfølge muligheten for å stille offentlige ansatte til ansvar for menneskerettsbrudd.

   Det var viktig, og et signal til alle andre kommuner om at der overgrep begås, så skal det medføre et personlig ansvar for de som begår overgrepene.

   *

   Benedichte M Schawland Herstad:
   Så bra :)

   Gunn Tove Forsmo:
   Jeg er så glad for alle som har lidd urett, ser et håp at det nu må snu og rettferdigheten seire, for en fantastisk Ordfører så tok denne kampen og Marius som har gjort en fantastisk jobb og alle som har kjempet for rettferdighet, ja sammen blir vi sterke for en gledens dag, nu skal jeg ta meg et glass hvitvin og skål til dere alle <3 <3 <3 ️

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Jeg så at en "mye omtalt" kommune advokat var inne å kommenterte på ett av dine innlegg for noen dager siden.
   Hadde satt umåtelig pris på om han kunne uttalt seg her, om disse to svært så "dagens system-kollaps" hendelsene?
   Hva mener Dere såkalte systemtroe om at systemet dere har og ikke minst prøver å beskytte overalt på denne jord, er nå i ferd med å kollapse totalt?

   Christel Daniel Brunes:
   Men , faktum er , at alle saker til emd burde være unngått , og jobben for et samfunn med rettssikkerhet for innbyggere starter med ansvarlige , rettferdige mennesker i rett stilling . Med den enorme tyngden av norske saker , spesielt relatert til norsk barnevern , er det på tide at disse menneskene i ansvarlige stillinger rydder opp i hele systemet , og retter opp i alle feil som ikke er kommet til emd også , og ikke minst , legger føringer som gjør fremtida trygg og forutsigbar for fremtiden . Stolt på vegne av Samnanger , som har en slik ansvarlig ,rettferdig person i rett stilling <3

   Karin Elisabeth Wikestad Ingvardsen:
   Det kommer mere Marius Reikerås, bare vent å se, har ikke kommet til toppen enda på galskapen, feilbehandling, brudd på rettigheter osv . Toppen er her snart

   Unni Merle:
   Derom er det ingen tvil lenger nå!
   Tiden er inne i 2020 til at «snøballen» ruller seg gjennom og knuser det systemet som altfor lenge har vært fullstendig ute av kontroll!

   May Britt Renee Dale:
   Herlig :)

   Rune L. Hansen:
   Politikere og dommere eller andre offentlig ansatte som tror seg å kunne være uavhengige av loven har enten fullstendig misforstått sin stilling eller tror at medmennesker i sivilbefolkningen er fullstendige idioter.
   Lov-bestemmelser og avgjørelser som er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene skal hverken kunne forties eller forfalskes!

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. juni 2020: 

   Omkring 17 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, en mild bris og 22 pluss-grader klokken 12. Opp til omkring 26 pluss-grader fra omkring 14-tiden. Omkring 24 og 25 pluss-grader klokken 16 og 19.30. Lett overskyet og omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 22. Halv-mørkt og 19 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157112988141875

   Til det det gjelder.

   Kopi. Offentlig.

   Anmodning om å reise avskjedssak mot dommer i Drammen tingrett, Oddbjørg Angell, som følge av domfellelse av Norge i storkammerdom i EMD.

   Den 11. juni, overhørte jeg kommunestyret i Samnanger sin debatt og votering over muligheten til å stille en tidligere ansatt til ansvar for overgrep han var medskyldig i, da barn urettmessig ble frarøvet sin oppvekst og familie.

   Det er prisverdig at Samnanger viser vei i dette vanskelige feltet.

   Det samme er tilfellet i Lobben- saken. EMD har slått fast at Drammen tingrett, i strid med EMK Artikkel 8, fratok mor, barn og øvrig biologisk familie, retten til å vokse opp sammen.

   Det å ødelegge andres liv som følge av misbruk av makt, skal aldri måtte forbli konsekvensløst.

   Det følger også av Norges internasjonale forpliktelser etter den såkalte reparasjonsregelen.

   Og det heter seg i forarbeidene (1949) til reparasjonsregelen, daværende EMK Artikkel 50, nåværende i Artikkel 41, følgende:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Når tingrettsdommer i Drammen, Oddbjørg Angell har påført en uskyldig familie de mest inngripende overgrep og også er dømt for det i Europas høyeste menneskerettsorgan, så skal det altså ha konsekvenser for henne.

   En må selvsagt forvente at dommer, Oddbjørg Angell, har den kunnskapen som trengs for å sikre menneskerettene, slik de er forskrevet i Grunnloven og internasjonale konvensjoner.

   Da saken til Lobben var til behandling i 2012, skulle man eksempelvis forvente at Angell kjente til at Norge, allerede i 1996, ble dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for brudd på EMK Artikkel 8 i den såkalte Adele-Johansen saken.

   Og at det i premissene for domfellelsen, tydelig fremkommer at en omsorgsovertakelse, som hovedregel, er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det.

   Dommer, Oddbjørg Angell, skulle også ha kunnskap til at hennes kollega i Drammen tingrett, i 2009, konkluderte med at Vilde familiesenter og Røyken barneverntjeneste hadde fart med oppspinn, og av det konkluderte han med at omsorgsovertakelsen ikke ble tatt til følge.

   Men, ingen av disse tingene hensyntok Oddbjørg Angell.

   Snarere tvert om skriver hun, rett ut, at uansett hvor god mor Trude Lobben er i 2012, så er det aldri aktuelt med tilbakeføring, se vedlagte bilde fra dommen hennes.

   Og det er nettopp rundt dette at EMD har hatt sitt hovedfokus.

   Oddbjørg Angell hadde altså bestemt seg på forhånd, og rettssaken bare et spill for galleriet.

   Det hele gir assosiasjoner til grusomheter som har funnet sted tidligere i verdenshistorien, og dommere som Oddbjørg Angell er til stor fare for samfunnet når menneskerettene ignoreres.

   Derfor er det nødvendig å reagere, ikke minst av allmenn- preventive hensyn, slik at andre dommere ikke gjør samme uopprettelige skade.

   Reparasjonsplikten pålegger Norge å iverksette de nødvendige reaksjoner over Angell, og jeg ber Justisdepartementet, som hennes arbeidsgiver, gi dette høyeste prioritet som en del av reparasjonsprosessen som Norge er pålagt å gjennomføre.

   Orientering om dette vil også bli sendt Ministerkomiteen, som har ansvaret med å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen.

   Bergen, den 12 juni, 2020

   Marius Reikerås

   *

   Anne Aandal:
   Mange dommere rundt omkring som burde vært avsatt. Kjenner godt til en dommer i Tingretten på Eidsvoll som hverken ser eller hører eller skjønner hva ting handler om, men klippe og lime kan han!

   Jorunn Fosseli:
   Anne Aandal det er skrekklig.

   Anne Aandal:
   Jorunn Fosseli Gikk rundt og trodde at i en rettsal så er det sannheten som skal frem, men der lærte jeg noe nytt! Sannheten spiller ingen som helst rolle den i rettssystemet i Norge! Det hopper dem glatt over og forholder seg til løgn, spekulative teorier og klippe/lime teknikker.

   Jorunn Fosseli:
   Anne Aandal det er sjokkerende . Har opplevd det samme. I barnevernsaker spesielt er det vanskelig å få saken sett fra to sider .der et det kun barnevernet som har rett. jeg håper at dommere tør innrømme kameraderi i sånne saker. det virker som at de hellige kuer aldri gjør feil i de norske rettsaker.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157112887096875

   Nå slår Helsetilsynet barnevernsalarm
   https://www.dagbladet.no/nyheter/na-slar-helsetilsynet-barnevernsalarm/72557047
   Statens helsetilsyn mener at svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering kan være nødvendig.
   dagbladet.no

   *

   Elin Ingebrigtsen:
   Næmen! Noen som begynner å innse alvoret og at det haster å få gjort større endringer!
   Kanskje lære bvtj og Fylkesnemd å LESE og forstå lovene?
   Som at akuttvedtak = MIDLERTIDIG plassering,
   at målet ALLTID skal være å få barna hjem igjen. Hva fare for liv og helse som grunnlag for akuttvedtak betyr, at det holder ikke med at ungen ikke liker fiskeboller eller at brødskiva er for tykk/tynn, at en far drar en unge vekk fra elvekanten når han har 4 små under 7 år er IKKE vold, men nødvendig sikkerhetstiltak osv.

   Kanskje innse at det har gått 'sport i' å ta barn med makt for bagateller, at bv handler irrasjonelt og ulovlig for å få seg et adrenalinkick. Bare å se på Larviks bv sin stillingsannonse i kommentarfeltet.

   Kanskje på høy tid og begynne å håndheve loven om at det er IKKE LOV for offentlige tjenestefolk å lyve om folk. Og følge lovene både på regjeringsnivå og nedover. Ta ansvaret for å rettsforfølge sine undersåtter som misbruker makt og tyranniserer folket. Ellers så MÅ regjeringen avsettes av Storting slik loven tilsier. 'Loven' om at de på toppen har lov til å lyve er verken hensiktsmessig, nødvendig eller lovlig da den direkte motstrider grunnloven!
   Pga av alt dette er det ikke snakk om å ha tillit til systemet lenger, mistilliten er 100%!

   De har gått helt bananas i løgn og fanteri, evner ikke å følge lovene om samarbeid eller tilrettelegging for at barna skal hjem heller.
   Hvordan kan det forventes at foreldre og familie skal samarbeide og forholde seg rolig overfor KIDNAPPERE som er løgnaktige bedragere uten rasjonalitet og rettferdighetssans, som IKKE bryr seg ett sekund om sannhet og rett, om barnas ve og vel annet gjennom tomme ord og straffetiltak.
   De fleste i bvtj har jo ikke snev av omsorgsevne eller moral og burde SELV blitt ettergått i sine foreldreegenskaper. Mange av dem har ikke barn engang og det er viden kjent at uten erfaring så forstår du særdeles lite og når de itillegg er lært opp til å være mistenksomme og til å stresse foreldre mest mulig for å lage situasjoner i en allerede ukomfortabel situasjon~ ja så er hele opplegget kun en oppskrift på størst mulig katastrofe!

   Bvtj og fosterforeldre/institusjoner går så inn for å ødelegge all tilknytning og kjærlighet mellom barna og foreldrene, slekt og venner. Ja, de går så langt som til å lyve og bevisst sette de opp mot hverandre på vederstyggelig vis. Jo bedre kontakt i utgangspunktet, desto styggere 'tiltak' for å ødelegge.

   Bvtj er blitt bødler som torturerer, straffer, lyver, bruker vold, tvang og psykisk terror.
   De har DREPT mange tusen barn og foreldre og ødelagt mange hundre tusener liv og mennesker.

   På høy tid med sterkere lut ja, få BARNA HJEM og start reparasjonsprosessene ved hjelp av de personer FAMILIENS VOKSNE har tillit til i kommunene. La barna få et GODT forhold igjen til sitt hjemsted og ikke måtte bære skuffelsen og lukkede hjerter uten håp lenger!

   FY FOR EN SKAM for Norge og nordmenn at dette har fått pågått så lenge. Jeg FORBANNER hver eneste politiker som ikke har tatt ansvar og hvert lydhør. Hvor kommer ideen om å ikke sette seg inn i enkeltsaker fra? Ren ondskap når hvert menneske og offer er et enkeltindivid som lider og omfanget derfor måtte bli så stort at halve Europa måtte ha nok saker til å se MØNSTRENE som går igjen. Løgn og bedrag fra ende til annen, som EMD påpeker; her er det SVIKT som er satt i system og NOEN har villet det slik! Mitt tips er monarkiet og Brundtland~ det er de som har agendaer og har vært medvirkende til å gjøre det verst mulig for folket i Norge. Planene er nedskrevne, overvåking av studenter på sosialfag ble ulovlig gjennomført på 90-tallet og informasjonen brukt til å BEVISST plukke ut de MINST empatiske til jobber i staten.

   Katastrofen for Norge og nordmenn er VILLET fra 'høyeste lavmåls hold'!!

   Rune L. Hansen:
   En flerfoldig endring er selvfølgelig helt nødvendig og veldig hastende, men ikke i form av enda en feil endring. Altså ikke som en endring gitt av en politisk drakamp mellom menneskeretts-krenkere og ikke-menneskeretts-krenkere! Den nødvendige endringen er ikke komplisert eller spekulativ eller vanskelig! Den helt nødvendige endringen - som selvfølgelig i forskjellig grad mislikes av hovmodige egoister og menneskeretts-krenkere - er å komme 100 prosent i samsvar med alt og ett i menneskeretts-konvensjonene. Dette forutsetter effektivt og real-kompetent alltid å straffeforfølge og reparere mulige eller reelle offentlige menneskeretts-krenkelser. Verre eller vanskeligere er det ikke, men katastrofalt nødvendig!

   Rune L. Hansen:
   Å tillate menneskeretts-krenkelser i den offentlige forvaltningen er ikke demokrati, men er tvert om så u-demokratisk, kriminelt og farlig som noe kan bli.

   Siw Elisabeth Aamodt:
   De prøver å berge eget skinn..

   Brith Dyrseth:
   Blir spennende å se hva som skjer :(

   Truls Nilsen:
   jævelskap satt i system! kunne vi sett 10% av det som skjer i beste tvtid, så hadde verden fått totalt sjokk!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157113553601875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Konsekvensene av reparasjonsplikten, herunder også uttalene i Høyesteretts kjennelse av 9 juni.

   Artikkel 46 innebærer at Norge etter at krenkelse er konstatert, slik som i storkammerdommen mellom Lobben mfl og Norge, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsene.

   I kjennelse av 9 juni 2020, HR-2020-1201-Aå, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) sier Høyesterett i premiss 28:

   "(28) EMK artikkel 46 nr. 1 fastsetter at «[t]he High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties». Av artikkel 46 nr. 2 fremgår at Europarådets ministerkomité er tillagt oppgaven å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen. Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede
part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   I Ilagar Mammadov premiss 150, som Høyesterett altså viser til, heter det:

   "As regards the requirements of Article 46, it should first be noted that a respondent State found to have breached the Convention or its Protocols is under an obligation to abide by the Court’s decisions in any case to which it is a party. In other words, a total or partial failure to execute a judgment of the Court can engage the State Party’s international responsibility. The State Party in question will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), cited above, § 85 with further references). In exercising their choice of individual measures, the State party must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see Kudeshkina v. Russia (No.2) (dec.), no. 28727/11, § 74, 17 February 2015; Brumrescu, cited above, § 20, and Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, § 34, Series A no. 330&#8209;B)."

   Følgelig:

   Norge plikter å avslutte de vedvarende krenkelsene, og de krenkede skal så langt som mulig skal stilles i samme posisjon som om krenkelsene ikke hadde skjedd.

   Det er nå gått over 9 måneder siden storkammerdommen falt og krenkelsene mot Lobben og sønn vedvarer. Intet er heller gjort fra regjeringen, som konstitusjonelt ansvarlig for å gjennomføre reparasjonen primære mål, restitutio in integrum.

   Jeg viser også til Mammadov, premiss 191.

   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Nå må Stortinget pålegge regjeringen å ta grep, og avbryte de vedvarende krenkelsene mot Trude og hennes sønn.

   Dette nytter ikke lengre, og stiller Norge i et særdeles dårlig internasjonalt lys, når vi ignorerer reparasjons-prinsippene med overlegg.

   Bergen, 12.6 20

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157114060191875

   Viktig!

   Mange systemlojale har forsøkt å nedtone Lobben-dommens betydning, ved feilaktig å si det dreier seg om prosessuelle og ikke materielle krenkelser.

   Den debatten kan nå legges død en gang for alle.

   Det spiller ingen rolle hva folk måtte kalle det Norge er dømt for, for Norge er dømt.

   Punktum!

   Og nå har Høyesterett, i likhet med EMD, avklart hva det innebærer å bli dømt.

   Jeg viser til hva dommer Ringnes i Høyesterett skriver den 9 juni, og som er tilsluttet av de fire andre dommerne:

   "Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   Med andre ord: Uansett hva du kaller krenkelsene som Norge er dømt for, SKAL Norge avbryte krenkelsene mot Trude og sønnen, og de skal stilles som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   Punktum!

   Ha en fin helg.

   Det skal jeg ha:)

   *

   Mai-brith Litland:
   De systemlojale stoler ikke jeg på. Nå jeg har lest det de har sagt, lurer jeg på om de i det hele tatt vet hva de snakker om.

   Geir Birkeland:
   Eg er helt enig med deg, men det er fortsatt sterke krefter som vil motarbeide dette.

   Tor Døskeland:
   Brudd på menneskerettigheter kan ikke bortforklares , så dem har nok driti seg ut disse systemlojale menneskene .

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Hærlig å høre, da får vi vel bare konstantere at de systemtroe kun fører og har ført konspirasjonsteorier og ingenting annet enn det !

   Kjeld Thomas Anderssen:
   Noe av det viktigste for Nasjonal Samling i nazifiseringen av Norge var å kun ha systemlojale ansatte.
   Var man ikke tro mot statsmakten ble man oppsagt. Andre viktige instanser var ordførere, fylkesmenn, politi og rettsvesen.

   https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/1727-nyordning-og-nazifisering.html
   Nyordning og nazifisering - Norgeshistorie
   norgeshistorie.no

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. juni 2020: 

   Yr og nokså mørkt en times tid eller mere og omkring 15 pluss-grader her ute i natt fra omkring 01-tiden. Overskyet, vått og omkring 17 til 18 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 21 pluss-grader klokken 14 og 22 og halvt skyet klokken 15 og 16. Overskyet og 20 klokken 19. Tildels med litt yr videre utover kvelden og ned mot 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. juni 2020: 

   Omkring 18 pluss-grader Celsius og en liten smule yr her ute i natt. Spredt lett skyet og 23 pluss-grader frem mot klokken 16. Noe dunkelt og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. juni 2020: 

   
Omkring 15 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye humler rundt omkring på bringebær-busker i disse dager. Og veldig mye annet rart forskjellige steder også, selvfølgelig. Det gjelder om å forsøke å være forsiktig og ydmyk og vennlig og tjenende nok uten å være for forhastet eller for dum. Tidvis kan det være krevende eller vanskelig eller for vanskelig, men med gode holdninger gjør en iallfall som best en klarer - også ikke minst i efterkant. Skyfri himmel, solen i øst og opp mot 20 pluss-grader klokken 09.30. Opp mot 25 pluss-grader frem mot klokken 14. Og 19 klokken 20. Diverse forskjellig av bær og frukt her har begynt å knyte seg allerede og det kommer til å bli store mengder forskjellig som modnes efter hvert, til tross for meget lite stell og vedlikehold fra min side. Det er meget langt verre med alle de kidnappede barna og foreldrene deres, mildt sagt. En av barna mine ble 17 år i går og har som de andre barna mine nu vært kidnappet og helt uten meg som sin far siden 2008. Det er enda politisk offentlig politikk i dagens Norge, men mere eller mindre skjult bak dobbel-moral og liksom lovliggjort kidnapper-virksomhet, at barn ikke trenger sine foreldre og foreldre ikke trenger sine barn. Det kidnappes, mishandles, tortureres og traumatiseres massivt med barn (og derfor også foreldre), i regi av den politiske offentlige mafia-virksomheten. Ikke bare fra en av foreldrene, men også fra begge foreldrene og alt annet. Det er en enorm industrialisert menneskehandel, har vært det nu i flere ti-år. Og mange vil ha det slik og vil det skal fortsette. Blandt annet særlig mange kvinner som gjør karriære og penger på å medvirke i og for kidnapping og fangehold av barn, men stadig flere menn har også blitt delaktige. De benekter det oftest og gjerne, men mere eller mindre utspekulert dobbel-moral og mafia-virksomhet har i mange ti-år nu vært den politiske offentlige standard i Norge. Smittsomt også til andre land i verden, og endog aktivt forsøkt eksportert. Mange har vært og er fristet til det, men mange også tvunget. Menneskeretts-konvensjonene og nasjonale og internasjonale straffelov-bestemmelser har fullstendig vært ignorert og forfalsket. Alt og ethvert har stadig mere blitt forfalsket og bagatellisert. Men gledeligvis stadig mere også avslørt og synlig. Omtrent 16 til 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 23. Noe dunkelt og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219470707813106

   Menneskerettighetene og Lobben-dommens konklusjoner

   
Menneskeretts-forsvarer-erklæringen er en "Erklæring om retten og ansvaret enkeltpersoner, grupper og organer i samfunnet har for å fremme og beskytte universelt anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter."

   Menneskeretts-forsvarer-erklæringen - The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) - er gjeldende lov og rett tilsvarende menneskeretts-konvensjonene, som den meget forsiktig utdyper. I dens Art 9-5 blir det sagt at:
   "Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Nu har ECHR (EMD) i og med Storkammer-dommen i Lobben-saken i 2019 gjort en slik grundig undersøkelse og avgjørelse, som ikke bare gjelder Lobben-saken, men som gjelder et meget omfattende retts-område. Konklusjonene er mange og enkle å forstå og gjelder absolutt alle og enhver, uten unntak - og understreker ytterligere hva som er sagt blandt annet i innledningen til Barnekonvensjonen, at: "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art". Og som iøvrig om og om igjen er lovbestemt i alle menneskeretts-konvensjonene, at enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig.

   Konklusjonene og premissene er altså enkle å forstå. Sagt blandt annet også i Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og slik sagt i blandt annet Menneskeretts-forsvarer-erklæringen sin Art 2 - at:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og i Art 10, at:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2935402733252651/

   Rolf Schou:
   Men vi, er langt, langt, på etterskudd, å reparere, de begredelige forholdene, på menneskerettighets brudd, som ved statens, agendaer, er skjedd her i Norge, des verre! :(

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. juni 2020: 

   Omkring 15 til ned mot 11 pluss-grader her ute i natt frem mot klokken 06.
   Kidnapper-industrien i Norge er nyttig for mange - og blir bevisst forsøkt gjort nyttig og til nytte for mange. Den er en enorm og grotesk heksegryte av sadisme, tortur, menneskeforakt og perversiteter som driftes av nyttige idioter. Politisk økonomisk prioritert med nærsagt ubegrensede økonomiske ressurser for å hykle medmenneskelighet og hjelpsomhet. Hyklerske liksom kristne menigheter og foreninger - som det finnes mange av rundt omkring - er småtterier og små-rusk i sammenligning. Kidnapping av barn i politisk offentlig regi har blitt en grotesk stor-industri. Mange har, som sagt, stor nytte av kidnapper-virksomheten. De forhærliger seg selv på bekostning av de som rammes og ødelegges og stigmatiseres av virksomheten. Å gjøre seg til venner eller akseptanter av virksomheten gir det motsatte av stigma - og gir en viss slags midlertidig trygghet og beskyttelse. Liksom i lovens, godhetens og myndighetenes navn. At de offentlige myndighets-menneskene er myndighets-misbrukere og kriminelle bryr de seg lite om. For mange er også noe av det mest nyttige med virksomheten enkelt, lett og greit å kunne kvitte seg med medmennesker og familier de vil ha ødelagt og fjernet, liksom lovlig og liksom demokratisk. Hvordan og hvor meget enn mennesker, samfunnet og verden blir ødelagt og pervertert av det bryr de seg svært så lite om, bortsett fra med dobbel-moral, løgner og forkvaklede perspektiver. De regner seg selv uansett som bedre enn de fleste andre, så lenge de kan. Uansett det at de ikke er det. Og at det - som for enhver - handler om å overleve og å leve som best de klarer.
   Solen i øst og mere enn 15 pluss-grader klokken 07.30. Nokså skyfri himmel og opp mot 25 pluss-grader frem mot klokken 13. Omkring 27 til 21 frem mot klokken 19. Spredt lett skyet og 18 pluss-grader klokken 22. Nokså lyst og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. juni 2020: 

   Disig himmel og omkring 14 til 13 pluss-grader her ute klokken 04 i natt. Overskyet og 17 pluss-grader klokken 09.45. Halvt lett skyet og omkring 21 pluss-grader klokken 12. Opp til omkring 24 pluss-grader videre utover dagen, 21 klokken 18. Og 15 pluss-grader klokken 23.30. Noe dunkelt og 14 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157126356446875

   Kristin Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted, og tjener opp mot 10 millioner i året. Hun deltok også på smøreturen til påtroppende oljesjef, Nicolai Tangen til USA

   Som motytelse for den luksuriøse gaven fra Tangen, ga hun han en flott referanse, som bidro til å sikre han jobben som oljefondsjef.

   Nå skal hun lede utvalgsarbeidet for pensjonsreformen, og sørge for at kostnadene for de som har lite fra før av, skal holdes ytterligere nede.

   Som det står i mandatet regjeringen har gitt henne:

   “drøfte i hvilken grad det langsiktige målet i reformen om å begrense utgiftsveksten vil kunne nås”

   Og slik går nå dagene.

   *

   Karin Ullensvang:
   Håper ikke hun rører pensjonene for å begrense utgiftsveksten

   Mariann Saugerud:
   Dessverre blir det nok dårligere kår for den som har lite fra før av. Det er Høyre politikken i ett nøtteskall :( .
   Det er ganske så utrolig at en politikk som gjør at de som har det vanskelig fra før av skal få det verre, fortsatt er en politisk ideologi i 2020. All forskning har bevist til gangs at dette ikke gagner samfunnet.
   Hvis en ikke ivaretar alle i samfunnet og fattigdommen øker vil det blir mer sykdom, mer vold og kriminalitet som vil koste samfunnet ytterligere.
   Det er altså greit at budsjettene må økes på de områdene, i stedet for å hjelpe den enkelte til et bedre liv som gagner samfunnet. Eller kanskje de bare lar være å øke budsjettene også... Så lenge eliten har det bra så er allting godt...

   Carina Ovesen:
   Vi får stadig bevis på hva maktsyke personer er i stand til å gjøre med vårt land. Hvem skal en egentlig stemme på?

   Tone Vågbø:
   Carina Ovesen Det har ingen hensikt å stemme, da alt er rigga på forhånd, akkurat som i USA.

   Normann Andersen:
   SP

   Åke Eriksen:
   Makt korrumperer, og denne utnevnelsen er et klart bevis på det. Norge er uten sammenligning et av verdens verste og mest korrupte land!

   Sonja Ofte:
   Åke Eriksen I tillegg til at det er et tyrrani.

   Anne Marit Myhre:
   Ja å hvor er alle som klager når det er demo mot al denne galskapen i dette lande ?????

   Ole Magnus Kamonen:
   Helt sykt :( Realiteten e at landet vårt e gjennomsyret av korrupsjon

   Hugo Skagen:
   Ole Magnus Kamonen Korrupt og siste sovjetstat, som ikke respekterer menneskerettsdomstolen, men plass i FNs sikkerhetsråd skal dem ha. Det eneste som er sikkert da, er at Erna & Co, sikrer seg gode personlige avtaler. Neste år er det stortingsvalg og jeg håper at H krymper betraktelig, og at V og KrF kommer under sperregrensa. Problemet er at da vokser vel AP, SV og MDG (grøss og gru) vi må stemme på noe nytt!! Verre kan det jo ikke bli.

   Edel Marie Lervik:
   -komt seg i tappekrana de lux.

   Asbjørn Bimmern Åsen:
   Og bistenden til utlandet vokser sikkert....for noen korrupte hyklere

   Elias Panagopoulos:
   These people are so corrupt I’m surprised she only makes 10 million.

   Rønnaug Stjernen:
   Fru Rotschild var også der. Hva gjorde hun der? ???

   Margaret Stenbråten:
   Kunne vel vanskelig ha funnet en verre person til jobben enn Kristin Skogen Lund. Hun unner ikke andre noe.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Hørte det var diskutert at janteloven skulle bli pålagt den såkalte norske "eliten, byråkrater og ikke minst politikerne", jeg trodde den allerede var pålagt :(

   Rigmor Halseth Kvalsvik:
   Er det mulig ?

   Normann Andersen:
   Regjeringen, bort vekk.

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Vi blir herja med

   Marina Zucchino:
   Adressere kostnaden til ... i ... 

   Ingunn Nordhøy:
   Men vi må stopp politikeran no.. Det her går itj lenger..

   Inger Johanne Kippersund:
   IT stinks

   Eva Beate Fagereng:
   ....og nordmenn finner seg i det...

   Gun-merete Noraberg:
   En dag får vi nok og det vil starte i det stille.

   Robert Stange Kvilhaug:
   Hva skal mangemilliardæren Tangen i oljefondet? Hvilken ambisjon har han? Skal han ha tilgang til info for å bli enda rikere?

   Morten-Mikael Stene-Johansen:
   Robert Stange Kvilhaug. Oppfattes som inhabil ja, når han selv driver med slike transaksjoner/ investeringer privat eller i sine firma

   Daniel Nordmann:
   At noen kan tjene 10 mill i året sier jo alt om galskapen.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke lenge siden FN ville Norge skulle medregne diskriminering i straffelov-lovbestemmelser om tortur, men det ville ikke de norske politikere. De vil best mulig så langt de makter forbeholde seg retten til å diskriminere og til tortur. Slik er det enda i og for politiske nepotismer i mange land. Men protestene mot slik kriminell politikk øker stadig i omfang - og er en selvfølgelig bestanddel i menneskeretts-konvensjonene. Problemet er at jo flere menneskeretts-krenkere det er i et land dess mere diskriminering, tortur, falskhet og urett er det - og dess mere vågemot og medmenneskelighet trengs for i praksis å få stoppet uretten. Og noen må våge å være de første. Dr. Shiva Ayyadurai fremadstormende i USA og mange steder i verden nu i disse dager er en blandt de første, som gledeligvis stadig får flere med seg. Den enda så alminnelig forekommende særlig økonomiske diskriminering betegner han med rette blandt annet som en slags menneske-fiendtlighet, rasisme og kastevesen. 

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. juni 2020: 

   Omkring 14 pluss-grader Celsius og disig her ute i natt. Skyfri himmel og opp mot 22 pluss-grader klokken 10.30. Tildels opp mot 27 pluss-grader utover dagen. Spredt lett skyet og ned til i underkant av 20 pluss-grader frem mot klokken 23. En smule dunkelt og 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. juni 2020: 

   Omkring 17 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og 25 pluss-grader frem mot klokken 13. Med 22 pluss-grader klokken 18 og 19 pluss-grader klokken 22. Dunkelt og 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. juni 2020: 

   Omkring 17 pluss-grader Celsius og tildels litt lett yr her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og opp mot 20 pluss-grader utover dagen. Vått, disig himmel og 17 pluss-grader klokken 21, tildels med lett yr senere. Disig, halv-mørkt og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. juni 2020:  

   Nokså mørkt, vått, tildels yr og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Spredt lett skyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover eftermiddagen. Med 17 pluss-grader klokken 19 til 21. Lett overskyet, ned mot 15 pluss-grader og antydning til yr klokken 22.30. Dunkelt, antydninger til yr og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. juni 2020: 

   Omkring 15 pluss-grader Celsius, for det meste med regn og yr her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Spredt lett skyet og 18 pluss-grader klokken 17. Ned mot 13 pluss-grader klokken 22. Nedbøren og fuktigheten her i disse dager gjør at mangt av planter grønnes og vokser særlig kraftig. For eksempel er de største kvann-plantene nu omtrent to meter høye. Klø-fluer ute av forskjellig slags er tidvis irriterende i slik fuktighet og begrenser tidvis arbeid og aktiviteter ute. Dunkelt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. juni 2020: 

   Omkring 11 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 20 pluss-grader utover formiddagen. Spredt lett skyet og omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 15. Tildels og nesten overskyet frem mot klokken 17. Med omkring 17 pluss-grader klokken 22. Flere svarthyll-trær her har begynt å blomstre i disse dager. Litt dunkelt og omkring 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. juni 2020:

   Spredt lett litt skyet og omkring 20 pluss-grader Celsius frem mot klokken 10.30. Med opptil 24 til 22 pluss-grader frem mot klokken 18. Omkring 20 klokken 20. Litt dunkelt og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. juni 2020: 

   Dunkelt og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen i øst og 15 pluss-grader klokken 07.30. Med 18 pluss-grader klokken 08.15. Dus lys blålig himmel og omkring 24 pluss-grader frem mot klokken 12. Med opp til omkring 25 pluss-grader videre utover dagen. 18 frem mot klokken 22. Den politiske nepotismen og dens medspillere i dagens Norge later iherdig som at de ikke forstår ECHR Storkammer-dommen - later som at de forstår bare litt av den og alt og det hele mest mulig forkvaklet og forfalsket. Akkurat på samme måte som de i det heletatt også forholder seg til menneskeretts-konvensjonene, i praksis mest mulig motsatt innholdet og med samtidig dobbel-moral. De er så utrolig groteske og perverterende at de fortsatt bare håper på å vinne frem med forvirring og autoritet, for å kunne fortsette som før, bare med små endringer. At de ikke gir seg frivillig er det dessverre enda mange som ikke forstår. Dunkelt og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
--- 

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. juni 2020: 

   Omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent skyfri lys dus blålig himmel og 24 pluss-grader klokken 10.30. Nesten overskyet og 26 pluss-grader klokken 15. Opp mot 29 pluss-grader litt senere. Halvt lett skyet og 22 pluss-grader klokken 21. Dunkelt og omkring 19 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157151242956875

   Per Einar Guthus skriver:

   TIDENES TILSTÅELSE !!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

   Med dette rundskrivet tilstår Norge å alltid å ha brutt grunnleggende rettsprinsipp, og som folket har tatt for gitt:" at påstand må bevises." Frem til nå har du alltid vært skyldig på påstand fra det offentlige, uten at de har behøvd, eller hatt som krav å føre bevis for at: "Påstand er riktig."

   Rettsprinsipp sier at:" Enhver skal anses uskyldig til det motsatte er bevist." I Norske nemnder og Norsk domstol, må du bevise din uskyld. Det forbryter den opprinnelige grunnlov fra 1814, som sa at du skal alltid følge riktighetsprinsippet

   En STOR SEIER!!!! Til familiene og oss som har stått på barrikadene :-)

   Da får vi bare se om disse juristene, advokatene og dommerne som har gjennomført disse bruddene, evner å ta inn over seg at det er DE som har utført handlingene. Det er DE som latt barnevernet vinne saker hvor påstandene kun fremstår som påstander men ikke er bevist. Det er DE som har fremmet sakene fra barnevernet på manglende grunnlag, og ikke kontrollert at kravet for å føre sak for nemnd/rett, er at ALT skal være prøvet. Og det dokumentert..

   Etter min mening er det mange i denne yrkesgruppen jurister, som skulle vært behandlet likt foreldre, og skulle vært ansett uskikket til jobben med å oppdra/ bruke makt og innflytelse over andre personer... Dette må få konsekvenser. Lovene er ikke endret, dette er et krav om å FØLGE loven....

   TIDENES TILSTÅELSE!!
   Departementet erkjenner at barnevernet systematisk HAR BRUTT LOVEN,

   Hva har de tenkt å gjøre med alle oss varslere som har blitt hetset, dømt og fengslet, av barnevernets medspillere, for fortelle/varsle om dette???
   Barnevernet kan ikke lenger bruke «sårbart barn» eller «manglende omsorgskompetanse» som begrunnelse for tiltak, uten konkrete bevis.

   «Sårbart barn» holder ikke lenger
   https://www.dagbladet.no/nyheter/sarbart-barn-holder-ikke-lenger/72579233
   Barnevernet kan ikke lenger bruke «sårbart barn» eller «manglende omsorgskompetanse» som begrunnelse for tiltak, uten konkrete bevis.
   dagbladet.no

   *

   Alexander Brennersted:
   Var det ikke en bv leder som har uttalt at de ikke driver med menneskerettigheter?? Høres ut som om de gjør det når man leser dette skrivet. Blir nok en ny hverdag for mange i bv med dette, og det at dikting ikke lenger holder mål blir nok vanskelig å forholde seg til.

   Kåre Bjerregaard:
   BV er det verste og mest alvorlige.
   Men dette gjelder hele den offentlige forvaltning og myndigheter.
   Hva skal en gjøre?
   1 Milliarder ting.
   Men det første de kan begynne med er å føre alle barn tilbake til den familien og foreldre/foreldrer som de har stjålet og kidnappet barn eller flere i fra.
   De kan begynne med Trude Lobben som ikke har fått sønnen sin tilbake enda.
   Stakkars Trudy Lobben som tross alt har en dom på at hun har vunnet imot den Norske Stat og enda ikke har fått barnet sitt tilbake.

   Line Emilie Lende:
   Denne trodde jeg aldri skulle komme !!

   Viggo Johansen:
   Hjelper ikke oss en shit! Alt ødelagt! Helsa ødelagt! Slutt å drømme! Begynn å arrestere! Fra toppen og nedover. Dåkker vet vel kor toppen é?

   Arditë Shema:
   Når du sier til dem at de samarbeider, da får du svar av bvtj at man har panaroid. De vil ikke bli kontrollert men de kontrollerer. Hvorfor prøver de ikke miste sine barn på 3 år bare for å prøve at hvordan det er, kanskje de forstår bedre da foreldrene.

   Rune L. Hansen:
   Kjernen i kidnapper-menneskenes og alle terror-regimers forbrytelser er at de liksom ikke vet HVA en menneskerettighet er, hvor meget de enn om og om igjen klart og tydelig blir det fortalt i menneskeretts-konvensjonene. Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."


   Og som innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Menneskeretts-forbryterne og deres medspillere vil altså ikke akseptere eller innse at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver borger i ens land.

   
Menneskeretts-forbryterne og deres medspillere vil heller selv være menneskerettighetene, fordi de tror seg å være smartere eller mektigere enn menneskerettighetene!

   Men som sagt,
absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver borger i ens land! Det finnes ikke og skal ikke finnes noen som helst lovlige unntak fra dette!

   Om en menneskerettighet er tilstedeværende eller fraværende er altså - og skal være - forholdsvis lett for enhver å oppdage, eller å undersøke. Det er i seg selv ikke komplisert i det heletatt!

   Det alltid absolutt eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Men uansett at absolutt ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige faktum) skal kunne forfalskes, nektes eller neglisjeres.

   Dette med nødverge (emergency) er altså heller egentlig ikke særlig vanskelig alltid og kontinuerlig å forholde seg rett og riktig lovlig til.

   Mennesker i eller utenfor den offentlige forvaltningen som ikke respekterer absolutt alt dette (som er loven) er enten kriminelle med nok eller med redusert bevissthet. Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er selvfølgelig kriminalitet som alltid må og skal real-kompetent repareres og straffeforfølges.

   Menneskeretts-krenkere i eller utenfor den offentlige forvaltningen skal og må altså alltid effektivt og real-kompetent straffeforfølges. Gledeligvis for menneskeretts-krenkerne og alle kriminelle så skal og må absolutt enhver menneskerettighet uinnskrenket også gjelde slik.

   Det er altså for absolutt enhver meget viktig og nødvendig å uforfalsket vite HVA en menneskerettighet faktisk er og alltid skal være!

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157152007011875

   Ett år siden jeg skrev dette:

   Står vi overfor en av tidenes norske rettsskandaler, og det for storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)?

   Som dere kjenner til, så skal storkammeret i EMD behandle saken mellom Trude Lobben mfl og Norge.

   Den 17 oktober, skal det være muntlig høring i Strasbourg.

   I den anledning, har EMD bedt både Lobben og Norge om å besvare en rekke spørsmål.

   Frist for dette, er satt til 29 juni.

   To av spørsmålene, er relatert til tvangsadopsjonsbehandlingen i Drammen tingrett primo 2012.

   Drammen tingrett støttet barnevernet i å tvangsadoptere sønnen til Trude Lobben, og la vekt på en ASQ- screening av barnet, samt at barnevernets psykologer hadde vist til "nyere spebarnsforskning".

   Psykolog K.M, som hadde støttet Lobben i å få tilbakeført sitt barn, ble ikke hørt av retten.

   Den "nyere spebarnsforskningen" og den såkalte ASQ- screeningen som Drammen tingrett i betydelig grad hadde vektlagt, har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen fattet stor interesse for.

   Hvorfor?

   Fordi retten har vektlagt dette, uten å vise til hva slags funn man har kommet frem til.

   Med andre ord:

   Det er ingen vitenskapelige verdier å vise til, bortsett fra ordene "nyere spebarnsforskning" og "ASQ screening".

   Barnevernets påstander for å rettferdiggjøre tvangsadopsjon, er altså ikke etterfulgt av underbyggende bevis.

   I tillegg har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen stilt spørsmål med hvordan norske domstoler forholder seg til menneskerettene.

   Men, siden Høyesterett har sagt at norske lover presumeres å være i samsvar med menneskerettene, så slipper norske domstoler å forholde seg til dem.

   Og når tingretten har sagt sitt, så går ikke lagmannsrettene og Høyesterett videre inn i materien.

   Med andre ord:

   En materiell svikt i tingretten, blir sjeldent eller aldri overprøvd i de høyere domstoler.

   Dette skal selvsagt Den Europeiske Menneskerettsdomstolen bli grundig orientert om.

   Og dette kan fort bli en gedigen rettsskandandale for Norge.

   Som vil få gjenklang langt utover Norges grenser.

   *

   Anne-Hilde Rosenstrøm:
   Media er dårlig på å ta tak i dette. De er flinkere på "agurk nyheter".

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. juni 2020: 

   Omkring 20 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lite skyer, en mild bris og omkring 27 pluss-grader klokken 11. Spredt lett skyet og opp mot 30 pluss-grader frem mot klokken 13. Tildels mere skyet og helt og delvis lett overskyet og ned til omkring 26 pluss-grader videre frem mot klokken 20. Overskyet, 20 pluss-grader og nokså kraftig regn fra klokken 22 og videre mot midnatt og halv-mørkt med ned mot 18 pluss-grader.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157153899391875

   Krenkelsene mot fetteren i Tengs- saken. #overgrepsattisystem]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, June 27, 2019 2:38 pm
   To: "Liadal Hege Haukeland" <Hege-Haukeland.Liadal@stortinget.no>
   Cc: postmottak@jd.dep.no
   Bcc: justis@stortinget.no

   Att: Stortingsrepresentant, Hege Haukeland Liadal .

   Det vises til korrespondanse i forbindelse med Tengs- saken, herunder ditt raske og oppløftende svar av 20 juni, hvor det ble "lovet å legge inn innsats på dette område."

   Samme dag, den 20. juni, stilte du følgende spørsmål til Justisministeren:

   "Hva vil Justisministeren foreta seg i denne type sivile saker hvor mistanke om ugjerning ikke lenger er tilstede og ser Justisministeren at samfunnet på denne måten kan begå "overtramp" som Staten må rette opp i?

   Begrunnelse

   Viser til det pågående arbeidet til politiets cold case gruppe som har utelukket "fetteren" som mulig gjerningsmann i Birgitte Tengs-saken. Fetteren ble dømt i en sivilsak til å betale erstatning og det er åpenbart et tomt rettsrom som ikke er med å frifinne fetteren fra den siktelse som han tidligere hadde rettet mot seg. Den urett som fetteren har opplevd er nå blitt klaget inn til FN for brudd på menneskerettighetene via hans advokat Arvid Sjødin."

   Justisminister Jøran Kallmyr (FrP) svarte, den 21. juni, slik:

   "Reglene om hvordan rettssaker behandles ivaretar flere og til dels kryssende hensyn. Jeg har forståelse for at det i enkeltsaker kan stride imot den alminnelige rettsfølelsen at et erstatningskrav som pådømmes i forbindelse med en straffesak ikke kan gjenåpnes etter at fristen for å begjære gjenåpning av det sivile kravet har løpt ut. Dette er et utslag av at regler som gjennomgående oppfattes som rimelige i de fleste saker, iblant kan slå annerledes ut i enkeltsaker."

   Departementet arbeider både med endringer på tvistelovsområdet og med oppfølgingen av forslaget til ny straffeprosesslov. Jeg vil i den forbindelse vurdere om det bør foreslås endringer i gjenåpningsreglene.

   Jeg tar med meg innspillene i det videre arbeidet."

   Svaret fra Justisministeren viser manglende forståelse på hva det innebærer at Norge har fått en fellende dom mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, slik tilfellet er i saken til fetteren.

   Dette skjedde altså den 11. februar 2003, der Norge enstemmig ble domfelt for brudd på uskyldspresumsjonen, jf Artikkel 6 nr. 2.

   Hadde Norge respektert dommen, så hadde Norge selvsagt tatt de grep som Norge er forpliktet til å ta.

   For i den originale versjonen av EMK, presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende tre-3- forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

   1. Annullere, suspendere eller forandre de(n) krenkende avgjørelser

   2. Yte full erstatning/ oppreisning

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Den engelske versjonen lyder som følger:

   "A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention.

   The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   "The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible."

   Ministerkomiteens uttalelse i nordsjødykkersaken, Vilnes mfl og Norge, der Norge ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, lyder slik:

   "Recalling the respondent State's obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

   - of individual measures to put an end to violations established and eras their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum; and

   - of general measures preventing similar violations;

   Følgelig ligger det, som et av flere kriterier under reparasjonsreglen, at den krenkende dommen mot fetteren er ugyldig, og at dette skal stadfestes av de norske domstoler.

   Følgelig trengs ingen lovendring, men heller en erkjennelse om det faktum at Norge må begynne å respektere de menneskerettene som de selv har vedtatt.

   Når selv ikke Høyesterett gjør dette, viser det en skremmende arroganse og ignoranse mot de menneskeretter som Norge er forpliktet til å følge.

   Bergen, den 27.6.19

   Marius Reikerås

   *

   Kent Ole Furuly:
   Jeg er ikke overrasket lenger over det offentlige Norges brudd på grunnloven og menneskerettighetene. Men derimot er jeg overrasket at de tør når lovene som de selv har laget, bryter de uten skrupler! Nå må de snart legge seg flat og gjøre noe med dette. Først i statsbudsjettet avsette midler til dekning av tidligere og nuværende lovbrudd.

   Rune L. Hansen:
   Det kjennetegner politiske terror regimer og deres medspillere mere enn noe annet at de forsøker å påberope seg selv eller andre en rett til å forurette medmennesker. Dermed så avslører de seg automatisk og groteskt som menneskeretts-fiender, menneske-fiender og kriminelle. Mens de iherdig håper det ikke blir lagt merke til.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. juni 2020: 

   Vått og omkring 18 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels med regn utover formiddagen. For det meste med regn, noe bris og omkring 18 pluss-grader hele dagen, med 15 pluss-grader klokken 20. Med 14 pluss-grader, noe bris og noe dunkelt mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. juni 2020: 

   
Vått og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med regn og 13 pluss-grader klokken 04.30. Helt og delvis overskyet, tildels yr, litt bris og opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme videre frem mot klokken 17 og derefter. Halv-mørkt, fuktig, vått, noe lett yr og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157159721546875

   To tjenester vurderer barnemor totalt forskjellig
   https://www.dagbladet.no/nyheter/to-tjenester-vurderer-barnemor-totalt-forskjellig/72602736
   Mens den ene barnevernstjenesten mener barnemora mangler «mentaliseringsevne» og ikke er «veiledbar», er den andre full av lovord. Nå får Marianne Fagerheim (41) endelig datteren (3) hjem etter knusende dom.
   dagbladet.no

   *

   Terje Larssen:
   Bra at denne praksisen får et dyneløft!
   For de som har litt hukommelse, så husker man at utredningene av Anders B. B. Ble svært motstridende.
   Er selv svært skeptisk til bruken av sakkyndige, særlig ettersom man ikke kan klage på dem eller holde dem ansvarlig for deres arbeid.

   Noralf Aunan:
   Under så forskjellig behandling bør Gjerstad kommune saksøkes, for det må naturligvis finnes grenser innen bv etatene også. Det er et spørsmål om Fy-nemnda også bør saksøkes!

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4 forplikter og har lovbestemt at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Barnekonvensjonen og dens bruk av uttrykket "barnets beste" er selvfølgelig ikke noe unntak som lovliggjør vilkårlighet eller noen som helst menneskeretts-krenkelse. Tvert om! 100 prosent reell respekt for alle og enhver av de uforfalskede menneskerettighetene er en lovbestemt nødvendighet for barnets beste.

   Vilkårlighet - det vil si synsing, tolkninger, meninger, spekulasjoner, forfalskninger, teorier, forhastede slutninger eller annet - gjør krenkelser på ingen som helst måte lovlig. Tvert om er vilkårlighet selvfølgelig total-forbudt i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt også i Barnekonvensjonen.

   Barnekonvensjonen har blandt annet, i og med Art 16, lovbestemt, at:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og Barnekonvensjonen, som altså er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Det er altså ikke frivillig eller valgfritt om en menneskerettighet skal respekteres eller ikke!

   Det er videre i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Barnekonvensjonen sier blandt annet også - i Art 7, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Videre har menneskeretts-konvensjonene også klart og tydelig lovbestemt at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Det er mildt sagt på høy tid at det norske folk, og alle og enhver, lærer seg og forstår HVA en menneskerettighet faktisk er - og skal være!
   Journalister, dommere og politikere eller andre som ikke vet det er et meget stort og alvorlig kriminelt samfunns-problem!
   Og som sagt: Det er altså ikke frivillig eller valgfritt om en menneskerettighet skal respekteres eller ikke!

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157159945636875

   In F. Tulkens, “Execution and effects of judgments of the European Court of Human Rights: the role of the judiciary”, in Dialogue between judges, Council of Europe, Strasbourg, 2006, p. 12, it is stated:

   “[a] judgment of the European Court of Human Rights is not an end in itself, but a promise of future change, the starting point of a process which should enable rights and freedoms to be made effective.”

   The Court has itself had occasion to state that the right of access to a court or tribunal would be illusory if Norway’s domestic legal system allowed a final, binding judicial decision to remain inoperative to the detriment of one party.

   *

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. juni 2020: 

   Vått, tildels yr og omkring 13 til 12 pluss-grader Celsius og tildels nokså mørkt her ute i natt. Halvt skyet og 16 pluss-grader klokken 08. Omtrent det samme med opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Nesten overskyet, litt mild bris og i overkant av 17 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt, stille og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157164227861875

   Til regjeringens oppdragsgiver, Familie- og kulturkomiteen, samt øvrige representanter på Stortinget.

   Kopi: Offentlig

   Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben mfl- og A.S v Norge dommene.

   Vi befinner oss i en helt absurd situasjon, som følge av at regjeringen, som konstitusjonelt ansvarlig for krenkelsene Norge er domfelt for, blant annet i Lobben mfl- og A.S v Norge, fortsatt nekter å etterleve EMDs etablerte reparasjonsprinsipper, ved å nekte å tilbakeføre barna til sine biologiske familier.

   Jeg minner eksempelvis om hva det heter A. S v Norge, med klare føringer til Lobben- dommen som den norske stat, med vilje, fortsetter å krenke:

   "Moreover, the Court must be assured that any absence of bonds between the natural parents and the child is not because the authorities did not take any real measures to facilitate family reunification at a meaningful point in time (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, § 208)."

   " .....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209). "

   Konsekvensene av domfellelsene er altså at Norge skal etterleve reparasjonsplikten fullt ut.

   Jeg minner om København-erklæringen , hvor det blant annet ble understreket viktigheten av :

   "20. A strong political commitment by the States Parties to execute judgments is of vital importance. The failure to execute judgments in a timely manner can negatively affect the applicant(s), create additional workload for the Court and the Committee of Ministers, and undermine the authority and credibility of the Convention system. Such failures must be confronted in an open and determined manner."

    For hver dag som går, så fortsetter Norge å bryte EMK Artikkel 8, og Artikkel 46.

   Jeg minner også om hva Høyesterett sa den 9. juni i år i premiss 28:

   "EMK artikkel 46 nr. 1 fastsetter at «[t]he High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties».

   Av artikkel 46 nr. 2 fremgår at Europarådets ministerkomité er tillagt oppgaven å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen.

   Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   Bergen, den 30.6.20

   Marius Reikerås

   *

   Darren Stewart:
   Duty to commence reunification has been totally ignored..
   like they think it will just go away!!

   Albert Johnsen:
   Jeg kopierer min egen kommentar til at annet innlegg om denne problemstillingen. Hvorfor har vi en Regjering i dette landet. Mener at dette er en lærebok i hensynsløs trenering av reparasjonsprosessen. Vår regjering vil kun koordinere og administrere det som domstolene spesifikt tillater. Ofrene i saken, mor, barn og familien, kan få seile i sin egen sjø og ikke forstyrre regjeringen med krav basert på sine konkrete og lovbestemte menneskerettigheter.

   Albert Johnsen:
   Det er snart 70 år siden våre myndigheter ratifiserte menneskerettskonvensjonen. Nå har kravene endelig kommet frem til regjeringen og ministerens bord. De skal få domstolene til å forklare hva dette innebærer, men folk må forstå at dette er nye og ukjente krav som det tar laaang tid å tilpasse seg.

   Oddvar Espegard:
   Albert Johnsen , er det da disse folkene kan kalles for sirumpa og sendrektige ?? - eller er det like rettfram bare livets gang ?

   Jan Nils Lien:
   Albert Johnsen Kloke ord i vå tid!

   Kent Ole Furuly:
   Riktig snakka!

   Rune L. Hansen:
   De bryr seg ikke om de mange ti-tusener barn og foreldre de har kidnappet og fangeholdt. Hvorfor ikke? Fordi det er de som har kidnappet og fangeholdt de, og de er livredde for å bli straffeforfulgt for det! Men barna og foreldrene (og besteforeldrene) skal og må bli frigjort! Og kidnapper-regimet fullstendig nedlegges! Barn og foreldre må få tilbake livene sine, så godt det lar seg gjøre, og bli trygge igjen i Norge!

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157164146676875

   Hva har rettssystemene i Island, Polen, Tyskland og Spania til felles?

   Jo, de har alle nektet å utlevere barn til Norge etter norsk offentlig utleveringsbegjæring, fordi de ikke har tiltro til vårt eget rettssystem.

   *

   Syver Øystein Jøingsli:
   Dette er bare toppen av isberget. Spør hvemsomhelst langt borte fra vår lille, avsidesliggende provins om Norge, og de vil som regel nevne to saker: 2Ole Gunnar Solskjaer, mannen som putta ballen i hunnernes nett. Og det notorisk beryktede norske barnevern, som over hele verden er kjent for å stjele fine barn og plage gode foreldre.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Høres fantastisk ut, samtidig som Mari Trommald, Sejersted, Ropstad mf fremdeles mener oppriktig at alle andre tar feil og at deres konspirasjonsteorier er rett :(
   Dette er den "såkalte norske elite" :( :) :) :) :)

   Jan Devold:
   Fantastisk,ja - vi er "velsignet" med en elite som virkelig sørger for å få både seg selv og vårt vakre land på kartet!! :-D

   Syver Øystein Jøingsli:
   Rolf Bernhard Halln Senior begrepet 'elite' er malplassert. De du navner her, er den absolutte berme.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.06. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157164144221875

   "Barnevernet brenner" skriver artikkelforfatteren, og han har mange viktige poenger. Men det er utvilsomt slik at også domstolene brenner.

   Det er primært domstolenes arbeid som blir (be)dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Barnevernet brenner
   https://www.dagbladet.no/kultur/barnevernet-brenner/72616516
   For hver dag som går, øker brannen under føttene på barneverntjenesten. Det haster med å få slukket den. Problemet er at sjefen ikke ønsker det.
   dagbladet.no

   *

   Steinar Hansen:
   Noen bra påpekninger, men mye mangler på et rettferdig og bra system. Det er absolutt ikke nok å få mere teori inn i læresystemet(f.eks master-grad). Det er selve systemet som må forandres. Systemet må følge menneskerettighetene (J.f. de mange dommer fra EMD + Menneskerettskonvensjonene).Bort fra barnevernsindustri og over til menneskelighet

   Tor Døskeland:
   Bufdir direktøren vil ikke rydde opp, fordi att da blir det masse lovbrudd avdekket under hennes styre. Bufdir direktøren skjemper med nebb og klør for å hindre en granskning og en forbedring, da ho vet att en fengsel celle er farlig nær å bli plassert i .

   
---

---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq