----- Denne side: db202005.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mai 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. mai 2020:

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet utover formiddagen og frem mot klokken 14, tildels med litt yr tidlig på dagen og gradvis opp til omkring 12 pluss-grader. Overskyet med 12 pluss-grader frem mot klokken 17.
   Brennesler (Urtica dioica) har nu fort og frodig vokst seg til omkring 10 cm flere steder her ute, så jeg innplukker nu fremover stadig mere av deres øvre deler og da vokser det frem mere fra planten. Godt, næringsrikt og sunt tilbehør til maten, forvellet, sammen med blandt annet for eksempel grønnkål. En nydelig plante, som med utløpere sprer seg godt i næringsrik jord. Best og finest og mykest nu i våren, senere blir den lett angrepet og spist på av insekter.
Som Hippocrates sa: "La din mat være din medisin og medisin være din mat / Let food be thy medicine and medicine be thy food." For det meste under terroren har jeg nokså fullstendig måttet tilsidesette alt slikt, men terrorens langvarig pågående angrep og utplyndringer har overskredet stadig dypere og flere grenser.
   Mørkt, tiltagende halv-måne tildels synlig i sør-vest og i underkant av 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. mai 2020:

   Mørkt og ned til omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning og mye fuglesang klokken 04.30. Overskyet og 7 pluss-grader klokken 09. Ja, natte-mørket reduseres stadig og merkbart inne i denne årstiden. Skjematisk begynner våren her allerede 1. april, men det er det mange som lar seg narre av fordi også våren som årstid er og kan være variabel og by på overraskelser. Spredt skyet utover dagen, med 12 pluss-grader klokken 17.30. Med 7 pluss-grader klokken 21.30. Halv-mørkt, tiltagende halv-måne sørlig og 6 pluss-grader klokken 22.45. Mørkere og med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156997358161875

   Knut Høibraaten, i går kl. 16:17

   Et annerledes, personlig og tøft innlegg fra meg i dag. Les om du orker.

   Rystet over mine medpolitikere.

   Å bli med i kommunestyret forventet jeg skulle bli en til dels byråkratisk og til tider kjedelig oppgave, med endeløse debatter om asfalt, kommunegrenser og plassering av lyktestolper. Den forventningen har så langt blitt til dels innfridd, men i gårsdagens møte var jeg med å behandle den antagelig viktigste saken i kommunen de siste 50 år, en sak som umiddelbart nådde førstesiden i Bergens Tidene, NRK og som forhåpentligvis rekker ut over hele landet og ryster barnevernet i deres grunnvoller.

   I 15 år har det versert en fryktelig skandale av episke dimensjoner her i kommunen, hvor administrasjon og barnevern her har ødelagt flere menneskeliv på grusomt vis. Med deler av administrasjonen og enkelte politikernes velsignelse.

   De involverte barn og foreldre har kjempet en fortvilet kamp mot et byråkrati som har overkjørt dem fullstendig. De har gått i fakkeltog, de har skreket, de har grått og de har ropt fortvilet om hjelp. Og kommunen, dens tidligere ordfører og andre i betrodde stillinger, har alle gjentatte ganger trampet på dem.

   Så, som et mirakel, ble det med minst mulig margin, av et ørlite flertall i forrige kommunestyreperiode, (hvor vår nye ordfører måtte benytte sin dobbeltstemme), vedtatt at det skulle foretas en uavhengig granskning på hva som hadde skjedd i forbindelse med tre konkrete familier behandlet av barnevernet i kommunen. Og takk Gud for det, for rapporten som ble utarbeidet er noe av det mest rystende jeg har lest om norsk forvaltning. Det er så inn i sjelen jævlig å lese om hvordan disse familiene, da spesielt barna, har blitt behandlet, at jeg, som normalt har den raske replikken, humoren og ordet i min makt, blir fullstendig utslått og målløs.

   Det er rett og slett helt grusomt.

   Granskerne konkluderer med et bilde der kommunen på en rekke punkter har «opptrådt i strid med FNs barnekonvensjon, barneloven og barna har fullstendig blitt fratatt sin barndom gjennom uforstandig offentlig omsorgsovertakelse, samt utstrakt bruk av tvang og medisinering.»

   Dette var blant annet barn som var i hjem full av kjærlighet, omsorg og empati, men som ifølge saksbehandler «hadde lite mat i kjøleskapet» som førte til total adskillelse i 15 år av 4 søsken, og hvor far, som hadde dem alene, kun fikk se dem 16 timer i året under tilsyn.

   Det er så omfattende, så innihelvete hjerteskjærende å lese, at det er nesten så man ikke tror det er sant. Men det er sant – og det preger meg dypt.

   Når Hilde kom hjem fra salongen sent i går kveld, like etter at kommunestyremøtet var over, (et møte vi av naturlige årsaker hadde via internett) møtte hun meg oppløst i tårer i gangen. Det har hun aldri opplevd før, og jeg ble litt satt ut av det selv. Jeg var rett og slett så mentalt utladet, så opprørt, sint og inderlig lei meg etter møtet, at jeg ble stående rundt halsen hennes noen minutter å hulke.

   Jeg er ikke flau for å si det, tvert imot.

   Og jeg gråt ikke i hovedsak over behandlingen barna og de andre involverte ofrene hadde fått fra barnevernet, jeg gråt over det som hadde skjedd på møtet. For vi, som kommunestyre, var bare millimeter unna å trampe på dem nok en gang.

   For nå, nå i 2020, med tidenes mest krystallklare og rystende fasit i fanget. En av de verste rapportene av sitt slag i Norge, skulle kommunestyret ta stilling til om denne skulle offentliggjøres eller ei, om barna skulle få oppreisning og sist, og kanskje viktigst av alt, som en prinsipiell milepæl i norsk rettshistorikk, skulle vi ta stilling til om kommunen skulle ta ut søksmål mot de ansvarlige «gjerningsmenn», tidligere ordførere, administrasjon, politikere og barnevernsansatte. For det var ikke bare barna og foreldrene som led en stor urett i denne saken, kommunens innbyggere har blitt påført mellom 35-40 millioner kroner i kostnader i forbindelse med dette. Det er et helt ekstremt høyt beløp. Det utgjør faktisk nesten 10 år med eiendomsskatt i kommunen. La meg gjenta det – innbyggerne i Samnanger betaler eiendomsskatt i nesten 10 år, og alt dette, alt sammen, går kun til å dekke opp om kostnadene rundt denne skandalen.

   Med i møtet var, som alltid, nåværende rådmann og (heldigvis) en av advokatene som hadde utarbeidet rapporten.

   Når det første spørsmålet kom opp, spørsmålet om rapporten skulle gjøres tilgjengelig offentlig i sin helhet, kunne advokaten fortelle om de juridiske vurderingene rundt det. Og her var han krystallklar:

   Ingen av de involverte fra kommunal side, barnevern, administrasjon osv. hadde noe som helst krav på personvern i denne saken, da dette er et offentlig anliggende. Det er også viktig å presisere at alle i rapporten er i den grad det lar seg gjøre, anonymisert. Med det mener jeg at det ikke fremkommer noen navn, slik at om en utenfor kommunen leser denne rapporten, vil de ikke vite hvem de implisitte parter er, men innad i kommunen er det selvsagt mange som vil vite hvem det snakkes om, selv om ingen nevnes med navn.

   Granskeren/ advokaten, opplyste så at om at de eneste som kunne ha krav på personvern av hensyn til sensitive opplysninger i rapporten, var de involverte barna. Og i den sammenheng kunne han, noe han sa gjentatte ganger, informere om at i hans intervju med alle barna, var dette noe flere av dem sa uoppfordret, at det var særdeles viktig for dem at denne rapporten ble gjort offentlig, slik at alle kunne få se sannheten.

   En tydelig preget rådmann kom så med et emosjonelt innlegg hvor hun kunne fortelle at hun hadde blitt kontaktet av et av barna, som hun omtalte som «et av de mest reflekterte, unge mennesker hun hadde pratet med», og at hun hadde følgende, viktige budskap hun ønsket å gi rådmannen:

   «Langt viktigere for henne enn penger eller annen oppreisning, var at rapporten ble offentliggjort»

   Med dette som bakteppe, forventet jeg at det skulle være den enkleste avstemming noensinne i et kommunestyremøte, selvsagt skulle vi etterkomme dette, og la barnas stemme, barnas sannhet, endelig bli hørt.

   Men som om vi var i en parallell virkelighet, oppstod det en flere timers lang diskusjon, der så mye som halve kommunestyret visste sterkt motvilje mot å offentliggjøre! Det ble blant annet brukt argumenter som «barna vet ikke sitt eget beste», «Her bør det gjøre flere vurderinger», «De juridiske aspektene bør utgreies på nytt» osv osv.

   Flere mente at dette nå var en sak vi som kommune måtte legge bak oss, vi måtte gi de involverte fred, bla bla bla. Det er da for pokker nå saken starter, det er nå vi har fasit, og det er nå vi kan vise handlekraft og omsorg.

   Det ble en til tider opphetet debatt, med sterke meninger og følelser involvert.

   Og om dette høres for godt(vondt) ut til å være sant, om du tror jeg farer med løgn, vel, heldigvis ble hele sakens behandling og debatt, både sent direkte på youtube, og den ligger for all fremtid i sin helhet der slik at alle kan se det, igjen og igjen. Ingen kan endre på hva de sa, omformulere seg i ettertid, påberope seg å ha blitt misforstått eller annet. Det hele ligger der, i sin brutale åpenhet.

   Ordfører sa flere ganger under debatten, at han fant hele debatten uverdig, både overfor ofrene, spesielt overfor ofrene, også tatt sakens svært alvorlige innhold, og krystallklare og vedtatte sannheter. Jeg gremmes over tanken på at sikkert flere av ofrene fulgte diskusjonen direkte, og nok en gang må ha følt på en håpløshet og frykt for å bli overkjørt og overhørt, av det offentlige.

   Ordfører ble til slutt ble svært myndig og krevde at nå ville han ha slutt på dette uverdige ordskiftet, og at vi måtte gå til avstemming.

   Det ble tre avstemminger:

   Først om barna og andre av ofrene skulle få en oppreisning på kr 150.000 hver for det helvete de har blitt utsatt for. La meg da bare si med en gang. «Hovedgjerningsmannen», altså den tidligere barnevernslederen, som gjentatte ganger i full offentlighet fikk full støtte og tillit, både i media og andre steder, fra tidligere administrasjon, ordfører og andre (jeg kan ikke få sagt dette nok ganger), han fikk en sluttpakke på en million kroner da han forlot stillingen sin! Kommunen valgte altså ikke bare å støtte han, de gav han en million kroner som takk for god innsats og lykke til på ferden.

   Og her skulle vi ta stilling til om ofrene skulle få 150.000 kr hver, som kompensasjon for å ha «fullstendig blitt fratatt sin barndom gjennom uforstandig offentlig omsorgsovertakelse, samt utstrakt bruk av tvang og medisinering.»?

   Det hele opplevdes absurd, og som jeg skrev internt i vår egen partigruppe før møtet, «Vi kan like gjerne gi de en kake, blomster og en klapp på skulderen i stedet for de 150.000». Jeg mener vi burde betale ofrene 2 millioner hver, minst, både for å prøve å sette en noenlunde fornuftig prislapp på sviket, selv om det ikke er mulig å gjøre, men også for å sende et kraftig signal til hele Norge, til andre kommuner som har lignende saker, til de mange andre ofrene som sitter rundt om i det ganske land, gi dem litt verdighet, litt håp, i alle fall et snev av følelsen av å være verdt noe.

   Uansett, denne avstemmingen gikk knirkefritt, alle stemte for å gi dem lommerusket.

   Avstemning nummer to var om rapporten skulle offentliggjøres:

   Her ble det da altså, med minst mulig flertall, kun en eneste stemme, vedtatt at det skulle den.

   Og jeg har i løpet av natten og morgentimene i dag forsøkt å forstå, virkelig forsøkt, hva som ligger bak det faktum at nesten halve kommunestyret ville tråkke rett over barna, nok en gang.

   For jeg vet jo hvem de som stemte nei er, og det er ikke onde mennesker, de går ikke rundt med djevelhorn i pannen og griller spedbarn på spyd. Nei, tvert imot, det er hardtarbeidende, engasjerte mennesker. Folk som ønsker å bidra til felleskapet, det er bønder, det er skoleansatte, det er sågar anerkjente og respekterte samfunnsdebattanter blant dem, som er viden brukt både nasjonalt og internasjonalt. Det er rett og slett en stødig og fin gjeng med mennesker. Så hva i all verdens land å rike fikk dem til å stemme som de gjorde, til å kunne påberope seg at «de skulle beskytte barna fra seg selv», til å kunne i det hele tatt føre en debatt om dette var rett eller ei, og så levere sin stemme i disfavør ofrene sitt høyeste ønske, «la sannheten komme ut, vær så snill.»

   Er det fordi de som tidligere stemte mot at det i det hele tatt skulle være en gransking, nå kjenner på en skam og en slags følelse av å være medskyldig?

   Er det fordi de er venner og bekjente av de som så brutalt blir sablet ned i rapporten?
   (I den sammenheng kan jeg for ordens skyld informere om at jeg ikke kjenner noen av de involverte, har aldri snakket med dem, hverken ofre eller gjerningspersoner, og har ingen tilknytning til disse)

   Er det fordi de sitter i opposisjon, og at de rett og slett setter sak til side i sin søken etter «alltid» å stemme imot dagens politiske flertall?

   Er det fordi de rett og slett synes hele saken er så tøff, og at de har stått i det så lenge nå, at de rett og slett kjenner på at dette orker vi bare ikke mer av? Det er menneskelig det.

   Er det fordi at de, som jeg, har opplevd å få kommentarer slengt til seg på butikken om «ka faen e det dokkar holder på med i kommunestyret», som besluttet det ene eller det andre som vedkommende var dypt uenig i. Og du som politiker vet at enten a: Så var du ikke i kommunestyret da dette ble vedtatt, eller b: Du stemte faktisk i favør av synspunktet til den som slengte kommentaren etter deg, men tapte, eller det vanligste c: at en beslutning foretatt av de ansatte i kommuneadministrasjonen, som tross alt tar 99% beslutninger om alt som gjøres, blir tatt for din regning som politiker.

   Det kan være frustrerende, tro meg, og jeg har bare vært politiker noen mnd., flere av de som stemte nei har sittet i årevis. Var de rett og slett bekymret for kommentarer av typen «skal vi bruke enda mer penger på det derre barnevernsgreiene nå, hva med lekestativet på skolen?»

   Det kan jeg forstå, det har tross alt nå kommet frem at denne saken har kostet kommunen i underkant av 40 millioner til nå, et regnestykke som heller ikke var populært å etterspørre kan jeg legge til.

   Kan det faktum at kommunestyret ble avholdt via Teams, der vi alle satt trygt i vår egen stue, beskyttet bak en skjerm og en mikrofon på mute (stort sett, en mute som flere av deltagerne burde bli bedre på å bruke), vært en bidragsyter til at de turte å stemme nei? Hadde det vært like enkelt å sitte i kommunestyresalen, med ofrene som tilhørere, og si til dem rett i ansiktet at «dette gjør vi for å beskytte dere, for dere vet ikke deres eget beste» og så stemt nei til deres ønske om en offentliggjøring?

   Jeg kjenner ikke svaret, men jeg kjenner på en enorm lettelse. ENORM. For at vi fikk gjennomslag, at den «gode» siden vant over den «mørke».

   At det i siste avstemming, som gjaldt noe så enkelt som om vi skulle bare gjøre en vurdering av om vi som kommune kunne finne en måte å gå etter de ansvarlige for total omsorgssvikt av alle barna, og for misbruk av i underkant av 40 millioner skattekroner. En enorm lettelse over at vi der også fikk gjennomslag, nok en gang med minst mulig margin, kun to stemmers flertall, men dog.

   Og alt dette surret i hodet mitt når Hilde kom inn døren, jeg tenkte på hvor uhyggelig små marginer det faktisk hadde vært, før dette nok en gang hadde gått til helvete, at vi som offentlig myndighet nok en gang hadde pisset på ofrene, det var en stemme unna, en stemme, så ville saken aldri kommet ut, så ville de ansvarlige aldri blitt forsøkt stilt til ansvar.

   Og derfor gråt jeg, for dette handler om empati, dette handler om å gjøre det eneste riktige, dette handler om verdighet, dette handler om medmenneskelighet.

   Jeg skriver sjelden og aldri politisk på Facebook, jeg liker å bidra med spøk og latter i stedet, spre litt galskap og godt humør.

   Men jeg er også et menneske, og dette trengte jeg å få ut.

   Det handler i all enkelhet om anstendighet.

   Men snart lover jeg å igjen legge ut bilder av sauer, meg selv i parykk og lignende.

   Det var det hele. Takk for at du leste. Alt godt til deg og dine. Bamseklems. <3

   (Lov å dele)

   *

   Vidar Fagerholt:
   Et anstendig og fullverdig bidrag. Dette var ærlig, sterkt og avklarende. RESPEKT til Knut Høibråten !

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Vidar Fagerholt helt klart. Så låner dine ord

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156997049061875

   Det fremgår av forarbeidene til barnevernloven § 4-16 at, foruten å pålegge barneverntjenesten ansvar for en fortløpende vurdering av foreldrenes situasjon etter omsorgsovertakelsen, også innebærer at barneverntjenesten har et selvstendig ansvar for å hjelpe foreldrene til å komme i en slik posisjon at de igjen kan makte omsorgen for barnet, jf. Ot.prp. nr. 44 (1991-92) s. 47 og Innst. O. nr. 80 (1991-92) s. 25.

   Følgelig: Lovgiver sier det samme som hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sier i syv dommer der Norge er domfelt.

   Likevel: Både utøvende (barnevernet) og dømmende makt, nekter å forholde seg til hva sine overordnede sier.

   Du derimot, skal stå knallhardt på kravene, å påberope deg dette.

   *

   Sigbjorn Aase:
   Slik de praktisere nå er det kriminelt og har strafferamme på 11 år i fengsel. De lyver foran fylkesnemnda og tingretten og løgnene bygges og bygges for hvergang saken kjøres i nemnda og tingretten. Fullstendig ulovlig.

   Rune Fardal:
   Dette syndes det mot alle steder

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Akkurat Det gjør de.

   Liv Nina:
   Jeg finner ikke ord...hva skal vi gjøre??? :( Er snart klar for å ta et skikkelig oppgjør mot denne forferdelige ukulturen som har satt seg, ikke bare i barnevernet, men i arbeid- og studentliv, i Helsesektor, rettsvesen m.m. Er dette psykopatenes inntog innad i alle systemer der de strategisk kan hevde seg i en maktposisjon? Sånn det har blitt så lønner det seg ikke å si noe, ikke å være åpen, ikke å opptre demokratisk og i hvert fall ikke ha ekstra kompetanse eller ha empati... hva skal vi gjøre??? :(

   https://www.psykiskhelseiallefarger.com
   Psykisk Helse for alle ~ Forsiden

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. mai 2020:

   Gradvis til ned mot 2 pluss-grader Celsius en kort stund inn i grå-lysning her ute i natt. 4 pluss-grader klokken 06.20. Helt og delvis overskyet, tildels med noe yr og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Delvis skyet og omkring 10 pluss-grader utover eftermiddagen. 6 pluss-grader klokken 21.30. Ned mot 2 pluss-grader mot midnatt, med voksende måne sørlig.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. mai 2020: 

   Mellom to og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfritt, en mild, svak bris og opp til omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 11. Delvis skyet og ned til omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 19. Mye gulltvetann (yellow archangel, Lamium galeobdon) og søtmispler (Amelancier) og forskjellig annet og stadig mere som blomstrer her ute nu. Vekstene trives godt, de har hva de trenger og ødelegges ikke. Det samme kan man ikke si om menneskene i Norge i denne tid. Den politiske nepotismens falskhet, dobbel-moral, forfalskninger, mangelfulle anstendighet og fraværende respekt for menneskerettighetene og medmennesker avsløres stadig mere og fortere i verden - og det gode, om enn falske, rykte forsvinner fortere og fortere til det motsatte.
Den politiske offentlige mafia-nepotismen og dens medspillere både i og utenfor Norge tror og håper at alt er mest mulig falskt og menneske-fiendtlig som før - og forstår enda ikke selv at og hvordan den degraderer seg selv og landet til stadig mere det avskyelige. Stille, måne-belyst mørkt, månen nokså full nokså høyt i sør og 3 pluss-grader klokken 23. Ned mot null grader Celsius mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. mai 2020: 

   I overkant av null grader Celsius her ute i natt. Dus sol fra dus himmel og 9 pluss-grader klokken 11. Noe mindre dus himmel og opp til omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Ned mot 7 pluss-grader mot klokken 19. Og 5 og månen sør-øst klokken 22. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157008054506875

   Til de ansvarlige for fedres rettigheter i Norge.

   Kopi: Offentlig

   Den 6. mai, blir det sendt nok en klage til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og hvor EMK Artikkel 8 påstås krenket på selvstendig grunnlag, og i konjunksjon med EMK Artikkel 14.

   Det er en skam at ti- tusenvis av fedre i dette landet, opplever at systemet hindrer dem i å utøve normalt samvær med sine barn, noe som vi vet har dramatiske konsekvenser, og også er en medvirkende årsak til at menn er overrepresentert på selvmordstatistikkene.

   Den far det gjelder i denne sak, skal, i følge domstolene i Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett, kun ha 32 timers samvær i året med sin 10 år gamle sønn. Det tilsvarer 2,66 timer i måneden, attpåtil under tilsyn.

   Dette selv om sønnen, spesifikt har sagt til de aktuelle dommere at han ønsker å være like mye med far som med mor.

   Europarådet kom med "Equality and shared parental responsibility: the role of fathers" i 2015:

   http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220

   Norge er dømt syv ganger for brudd på EMK Artikkel 8 bare siden høsten 2018, hvor seks av dem siden september 2019.

   Denne saken føyer seg inn i en lang og vond rekke, som viser hvor ille det står til med menneskerettssituasjonen i Norge, og som rammer ti- tusenvis av uskyldige borgere i dette landet.

   Det er en skam !

   Bergen, den 5.5.20

   Marius Reikerås

   *

   Darren Stewart:
   divide and conquer...again and again..

   Tor Døskeland:
   Fra 5 mai til 5 juli så skal det opp 715 samvær saker i domstolen i norge . og dette på bare to måneder .systemet er rigget slik til att det skal bli konflikter for så å havne i retten . a 200000 kr pr samværsak for advokat og saksomkosninger , det vil bli en sum på 143 000000 , ingen tvil om att her tener dem masse penger , og da er det fedre som skal presses vekk , for noen må jo presses vekk for att dem skal tene penger ,

   Vegard Tilrem:
   Herren velsigne og bevare deg, mr. Reikerås !

   Liv Nina:
   Helt enig...nå må det ta slutt! :( ! :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157007125426875

   Viktig for alle de som er involvert i barnefordelingssaker, er denne dommen, KACPER NOWAKOWSKI v. POLAND, der det blant annet heter:

   "However, the lack of cooperation between separated parents is not a circumstance which can, in and of itself, exempt the authorities from their positive obligations under Article 8. Rather, it imposes on the authorities an obligation to take measures that would reconcile the conflicting interests of the parties, keeping in mind the paramount interests of the child (see Zawadka, § 67; Bondavalli, § 82; G.B., § 98; and Malec, § 72, all cited above)."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157007223341875

   Jeg tror timingen for å sette søkelyset på domstolenes diskriminering av fedre, er bra.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, anvender nemlig EMK Artikkel 8 tilsvarende i barnevernssaker, som i barnefordelingssaker.

   Norge som - til nå- er dømt i syv barnevernssaker i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen siden september 2018, seks av dem siden september 2019, har havnet i kategorien "seriekrenker" av EMK Artikkel 8.

   Når Den Europeiske Menneskerettsdomstolen nå får kjennskap til at norske domstoler, også på fedrenes rettsområde krenker både EMK Artikkel 8 og EMK Artikkel 14 i kombinasjon med Artikkel 8, så vil de fort se en sammenheng til tidligere domfellelser.

   *

   Carl Palm:
   Høy tid å fjerne morspresumjonen i rettspraksis i Norge også? Må være det progressive "likstillingsland" i Europa som er bland verdens beste i konservatism. Lovendring og fjerning av morspresumsjon viste seg være et papir uten mening i en rekke år.

   Richard Evensen:
   Bv, sykehuset og NAV samarbeider om dette. Bidragsfogden klarer ikke skrive under eller stemple papiret. De markulerer, og lar være å registrere far. Har dokumenter og bilder fra sykehuset. Pluss at noen har vært inne i systemet 3 ganger uten å registrere far. Kun 1 dokument av 3 fins i arkivet.

   Janne Larsdatter:
   Er motsatt her og, men jeg kjenner veldig på hva sorgen har gjort med meg og disse fedrene kjenner nok dette veldig sterkt også. Sorgen over at ungene vokser opp uten kontakt med far eller veldig lite er ødeleggende :(

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Domstolens, sakkyndiges, bv-systemets og ikke minst mange mødres diskriminering av fedre og i tillegg etter mitt syn "grov omsorgssvikt", dessuten burde slik omsorgssvikt som dette vært straffet ekstremt strengt.

   June Solli:
   Vi fikk høre vi samarbeida for godt sammen, der vi bodde før. Har fløtta derfra i samarbeid med hverandre, og samarbeide like godt uten de i bilde :)

   Lisa Jakobsson:
   Hos meg er det motsatt.. far får all støtten fra barnevernet og domstolen, jeg sitter igjen uten barnet, kun 16 timer i året, samt må betale mine og hans saksomkostninger :( :( :(  har avtale om en telefonsamtale med sønnen en gang i uken, men far er så hektisk så han glemmer 2 av 3 samtaler :( :(

   Anita Volden:
   Lisa Jakobsson sånn er det her å, helt ubegripelig at dette går av. Skulle vært straffet så hardt som det er mulig å straffe

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. mai 2020:

   Omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, antydninger til yr og 5 pluss-grader klokken 06. Med 9 pluss-grader klokken 11. Omkring 12 pluss-grader og tildels mindre overskyet utover eftermiddagen. Omkring 10 pluss-grader klokken 20. Omkring 7 pluss-grader klokken 22. Mørkt, månen full i sør og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157010401236875

   Att: Stortingsrepresentant, Marianne Marthinsen

   Kopi: Offentlig.

   Jeg leser med interesse dine uttalelser til Klassekampen og VG, i forbindelse med debatten om skatteparadiser som har dukket opp i kjølvannet av Tangen- saken.

   https://www.klassekampen.no/article/20200506/ARTICLE/200509985

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P9Jjee/ap-topp-og-lo-topp-radbrekker-norges-banks-skatteparadis-beskrivelser

   Jeg leste også med interesse dine uttalelser til Aftenposten av 21 april, 2016, se link:

   https://www.aftenposten.no/okonomi/i/4dByo/advokatfirma-i-dobbeltrolle-etter-dnb-avsloeringer

   Her blir du blant annet sitert på følgende:

   - Det bør være i DNBs egeninteresse å få en gjennomgang det overhodet ikke er grunnlag for å sette spørsmålstegn ved, skriver stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Marianne Marthinsen (Ap), i en SMS til Aftenposten.

   - Det får de ikke når det eksisterer bånd mellom styret og advokatfirmaet, og det er uforståelig at DNB ikke kan velge noen andre. DNB har fått utallige oppfordringer om å bidra til å få alle kortene på bordet. Vi tåler ikke flere skuffelser nå, skriver hun.

   Du har sikkert fått med deg de massive menneskerettsbruddene som Norge dømmes for.

   Det er et resultat at at stadig flere sier i fra, både nasjonalt og internasjonalt, om et rettssystem som i stadig større grad viser seg å være delvis pil råttent.

   Et system der menneskerettene konsekvent neglisjeres overfor den vanlige mann og kvinne.

   Det er derfor bra at du ser den ukulturen som får herje blant de store advokatfirmaer, og ikke minst "Tangen- eliten", særlig rekruttert fra en liten klikk vest i Oslo.

   Men, det er ikke bare DNB, Tangen, Syse eller Norges Bank som har gitt sin støtte til postkasseselskaper i diverse skatteparadis.

   I det minste er selskapsstrukturene som Tangen og Syse har operert med i blant annet Caymann Island reelle. I motsetning til det fiktive "Rotocrop Trust" på Bahamas, som både utøvende og dømmende e myndighet i Norge, gjennom en årrekke, har gitt sin støtte til, noe jeg skal komme tilbake til ved en senere anledning.

   Men tilbake til dette skriv, som tar utgangspunkt i din bekymring for de tette koblinger mellom en liten; ja kall det gjerne "elite" i Oslo, og deres forhold til skatteparadiser.

   La meg ta noen eksempler for å visualisere ytterligere dine bekymringer:

   Norges Høyesterettsjustitiarius,Toril Marie Øie. var forfatter av dommen i desember 2010, der Høyesterett slo fast at Økokrim ikke fikk kontrollere økonomisk mistenkelige transaksjoner, som gikk via advokatfirmaet Thommessens klientkonto.

   Dette selv om milliarder av kroner hadde gått via klientkontoen til Thommessen til diverse skatteparadiser.

   Se for øvrig denne linken:

   https://www.dn.no/flyttet-75-milliarder-pa-fem-ar/1-1-1580307

   Med andre ord mener hun, som øverste sjef for Høyesterett, at klientkonto ikke skal kunne sjekkes av Økokrim når milliarder sluses til disse skatteparadisene.

   Så kan du spørre deg selv:

   Vil vi ha dommere som legger til rette for potensiell økonomisk kriminalitet via advokaters klientkonto, jf denne HR-dommen hvor Thommessens navn attpåtil er anonymisert?

   https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2010/saknr2010-1115_anonymisert_.pdf

   Jeg nekter å tro at dette var lovgivers vilje.

   Og den som var prosessfullmektig for advokatfirmaet Thommessen i denne saken, selskapet der konen til daværende justitiarius Tore Schei er/var partner, var daværedende leder for Advokatforeningen, Erik Keiserud.

   Han er partner i advokatfirmaet Hjort. Altså samme firma som du uttalte deg kritisk om til Aftenposten i 2016.

   Han har også vært prosessfullmektig for Tilsynsrådet for advokater, der en annen partner i Thommessen har vært styreleder, adv. Christian Brussgaard.

   Og som ikke det er nok, satt Keiserud i rådgiverutvalget som ga råd til daværende justisminister, Anders Anundsen, vedr. hvem som burde overta som Høyesterettsjustitiarius.

   En italiensk advokat sa til meg en gang:

   "Forskjellen mellom ditt og mitt land, er et vi har en åpen og dere en lukket korrupsjonskultur."

   Når du leser de vedlegg som her er lagt med, stiller i alle fall jeg meg spørsmålet om det er store advokatfirmaer som i virkeligheten styrer viktige områder av AS Norge.

   Kanskje advokaten fra Italia ikke var så langt unna sannheten med sin sammenlikning til likevel?

   Så får vi håpe at man snart tar reelle grep, og ikke bruker dette som populistiske parti-innlegg

   Bergen, den 6.5.20

   Marius Reikerås

   *

   Gabrielle Gewinner:
   God kveld, hvordan har du det, jeg håper du har det bra. Jeg er Gabrielle. Jeg skriver til deg fordi jeg liker publikasjonene dine og også profilen din. Jeg vil gjerne bytte litt med deg for å bli venn hvis du ønsker det, send meg en venneforespørsel takk på forhånd

   Steinar Kolnes:
   Hjort kjenner vi jo godt til. Her kommer bla. Høyesterettsdommer Bergljot Webster også fra.

   Rune L. Hansen:
   Makt korrumperer - og jo verre eller lengre noen besitter offentlig makt erstatter de menneskerettighetene med egoisme og seg selv. Det er selvfølgelig egoisme og makt-begjær som også styrer ønskene om Nicolai Tangen som leder for Oljefondet. Han er det perfekte valg i en slik stilling for å beskytte og videreføre skjulte tappe-kraner og sugerør i Oljefondet. En politisk offentlig mafia-nepotisme ønsker ikke argumentasjon, kontradiksjon, fakta eller åpenhet. Ønsker i det heletatt ikke menneskerettighetene, annet enn som dobbel-moral og forfalskninger. De ønsker å være folkets herrer og bestemmere og ikke menneskerettighetenes og folkets tjenere.

   Rune L. Hansen:
   De ønsker selvfølgelig heller ikke advokater eller andre som på ekte forsvarer, beskytter og respekterer menneskerettighetene. Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Alle menneskeretts-konvensjonene sier ordrett at enhver menneskerettighet er og skal være "umistelig og uavhendelig" for ethvert menneske. Alle menneskerettighetene er altså enhvers og folkets umistelige og uavhendelige eiendom. Omtrent det er også blandt annet Oljefondet.
   Politikere, dommere eller andre som krenker dette utøver altså tyveri, vold, forræderi og ødeleggelse i form av groveste slags kriminalitet. Samtidig som de beskytter og verner hverandre for ikke å bli gjort ansvarlige og straffeforfulgt!

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. mai 2020: 

   Ned til omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og til omkring 11 pluss-grader utover formiddagen og en stund utover eftermiddagen. Halvt spredt skyet og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 17. Jeg ser på Internettet hist og pist fra flere kanter at den politiske mafia-nepotismen og dens medspillere later som at de ikke vet hva en menneskerettighet er - og heller ikke konkret hva nødverge-prinsippet er. De forsøker seg selvfølgelig med "misforståelser" de ønsker gjøre veiledende. Hvor mange lar seg enda narre av slikt? Mørkt og månen litt lavt snart sør og full og ned mot 5 pluss-grader Celsius mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. mai 2020: 

   Omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe lett yr og 6 pluss-grader omkring klokken 07.30. Disig himmel, omkring 10 pluss-grader med noe lett yr igjen fra omkring 11-tiden og tidvis videre utover eftermiddagen. Spredt lett skyet utover kvelden. Mørkt og ned til omkring 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157018147261875

   Da saken gikk for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, var det én motpart: Regjeringen (Norge)

   Nå som saken er begjært gjenåpnet etter at Trude og sønnen vant i storkammeret i EMD, har rollefordelingen blitt snudd helt på hodet av Høyesterett:

   Ut som parter, er sønnen til Trude og regjeringen (Norge).

   Inn som parter, er Asker kommune og adoptivforeldrene.

   Og så må det diskuteres hva slags rolle Høyesterett skal ha:

   Nettopp fordi Høyesterett ble dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og nå skal dømme over sine egne menneskerettsbrudd.

   *

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Nok en sak å informere EMD i forhold til fremtidige saker.

   Elin Ingebrigtsen:
   Sylvia Gustavsen Ensby dommerne i EMD må virkelig lure på hva det er slags umoralsk dusteskole norske dommere har gått på...

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. mai 2020: 

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet med fuglesang og 7 pluss-grader klokken 08.30. Med opp til omkring 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Lett yr og ned mot 7 pluss-grader fra sent på eftermiddagen. Med omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 21. Mørkt, yr og regn og ned til omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. mai 2020: 

   Mørkt, regn, yr og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert spredt skyet og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen og oppmot 9 en stund utover eftermiddagen. Halvt skyet og 6 pluss-grader klokken 18. Været er sikkert nok annerledes mange steder i Norge i disse dager. Og i byene er det stadig mye uhumskheter som varmes opp. Spredt skyet, noe bris og 5 pluss-grader her ute klokken 20. Med 4 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og til omkring 2 til 3 pluss-grader senere på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. mai 2020: 

   Omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt lett yr omkring 07-tiden. Overskyet, tildels litt lett yr og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Tildels litt lett yr også utover kvelden og med ned mot 2 pluss-grader og mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. mai 2020: 

   Mørkt, vått, yr og regn og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet fra nord, tildels med noe sne-rusk og hagl i luften og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med 7 pluss-grader frem mot klokken 14. Omtrent det samme med omkring 6 pluss-grader videre frem mot klokken 18. Nesten skyfritt og 4 og 5 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og 2 pluss-grader klokken 23. Mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. mai 2020: 

   Mørkt, stjerner, stille og ned mot null grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Ned mot en minus-grad senere på natten. Skyfri himmel, solen i øst og 5 pluss-grader klokken 08. Spredt skyet og 8 pluss-grader klokken 12. Med 10 pluss-grader klokken 15. Mørkt og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157032414116875

   Hei igjen,

   ref nedenstående.

   Tingrettsdommer i Oslo, Audgunn Syse, var på smøreturen til Tangen.

   Hun er datter av Aslak Syse som har vært sentral i utformingen av pasientskaderetten.

   Med på smøreturen, var også divisjonsdirektør i Norsk Pasientskadeerstatning(NPE) , Kjersti Trøseid.

   Hun er samboer med Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, som også var med på turen.

   I går kunne vi bevitne på Debatten, at Equinor (Statoil) har svidd av mer enn 200 milliarder på sitt USA- eventyr, og hvor pengesløseriet ikke står tilbake for det overdådige Tangen- seminaret. Vi kunne blant annet høre om hvordan Statoil- ledelsen hadde brukt 700 000 kr på en kalkun i Texas.

   Historiene om det det korrupsjons-liknende Norge, når stadig nye høyder, og intet er egnet til å overraske lengre.

   Heller ikke historien om den Statoil- ansatte dommeren i Stavanger, som dømte i sak mellom Statoil og et annet selskap, se link:

   https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/bLRRe/statoil-ansatte-dommeren-i-egen-tvistesak

   Jeg er svært glad for at jeg har oppnådd kontakt med GRECO i Europarådet, slik at Europarådet faktisk blir gjort klar over at menneskerettene brytes i Norge, og hvor korrupsjonskulturen får tilnærmet flyte fritt, bare man tilhører de rette miljøer.

   For øvrig ble nok en sak, den 11 mai, henvist til storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol.

   Det er et tydelig signal om at EMD ikke har tillit til at Norge evner å respektere menneskerettene, eller reparere menneskerettsbruddene.

   Bergen, den 13.5.20

   Marius Reikeras

   *

   Juro Kuvicek:
   Korrupsjonslignende Norge?! Nå er du snill, Marius. Norge er gjennomkorrupt! I alle ledd!!

  
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. mai 2020: 

   Mørkt, tildels noe lett yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 og 6 pluss-grader klokken 09. Helt og delvis overskyet med opp til omkring 8 pluss-grader utover dagen. Ned mot 6 pluss-grader klokkeb 22. Dunkelt og 4 klokken 23. Nokså mørkt og ned mot 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. mai 2020: 

   Mørkt en stund og omkring 2 til 6 pluss-grader Celsius og efter hvert yr her ute i natt. Disig himmel, yr og 4 pluss-grader klokken 05.30. Halvt skyet og omkring 8 pluss-grader klokken 12. Nokså mørkt, yr og omkring 4 pluss-grader fra omkring 23-tiden og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. mai 2020: 

   Mørkt, tildels litt yr og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, dus sol og 6 pluss-grader klokken 09. Disig himmel, tildels yr og omkring 6 pluss-grader videre frem mot klokken 15. Været i disse dager er altså nokså kaldt og variabelt. Mange, særlig mange slags overmodige eller fattige, utsatt for slike eller andre variable forhold blir syke. Politiske egoister, falske medmennesker og myndighets-misbrukere har stjålet de fattige sin verdighet og beskyttelse. Yr og regn med omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 18. Med ned mot 4 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Omtrent det samme videre frem mot midnatt og mørkt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, 17. mai, norsk nasjonal grunnlovsdag, søndag 17. mai 2020: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 9 pluss-grader utover dagen og frem mot klokken 19. Med 8 pluss-grader frem mot klokken 21. Ps: Falske medmennesker er en passende og rett beskrivende betegnelse på allslags former for menneskeretts-krenkere. Det vil si ethvert menneske medvirkende i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter for en eller flere medborgere i landet. Dagens Norge og offentlige forvaltning er fullstappet av menneskeretts-krenkere, altså falske medmennesker. De er "puppet masters" og kriminelle for hverandre og alle andre marionetter. Mørkt og ned mot 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. mai 2020: 

   Ned til omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt og grå-lysning frem mot 04-tiden. Halvt skyet og 10 pluss-grader frem mot klokken 12.30. For det meste overskyet og en stund opp mot 13 pluss-grader videre utover dagen. Omtrent midt i mai og midtveis i våren, midt mellom vinter og sommer. Det skjer nu enda mye mange steder, med mange forskjellige slags krefter og plutseligheter, selvfølgelig. De falske medmennesker kan med rette også kalles blandt annet menneske-fiender og menneskeretts-tyver og groveste slags kriminelle. De vil selv i det lengste i egoisme protestere på det, men desto mere avskyelige blir de. Dunkelt halv-mørkt og 8 pluss-grader klokken 23. Mørkt og omkring 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157047705101875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Statsråd Ropstad sitt konstitusjonelle ansvar i forbindelse med EMD- sakene.

   Jeg er kjent med at statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, skal redegjøre i Stortinget den 26 mai om de mange sakene som Norge har fått mot seg i EMD.

   Og at det skal være en etterfølgende debatt den 28 mai.

   Jeg følger det nødvendig å gi en kortfattet oversikt over temaet.

   Statsråd Ropstad, har det konstitusjonelle ansvar i forhold til de domfellelsene som har kommet, og som kommer, mot Norge på hans ansvarsområde.

   Foreløpig er Norge dømt i følgende saker, all for brudd på EMK Artikkel 8, siden Ropstad inntrådte:

   Lobben mfl v Norge,

   K.O og V.M v Norge,

   A.S v Norge,

   Abdi Ibrahim v Norge,

   Hernehult v Norge,

   Pedersen mfl v Norge,

   I tillegg, ble Norge, den 6 september 2018, dømt for brudd på EMK Artikkel 8 i saken mellom Jansen v Norge.

   Norge har ikke fått godkjent den handlingsplan som barne- og familiedepartementet sendte Ministerkomiteen i denne saken.

   Saker som er kommunisert til Norge fra EMD, og venter på pådømmelse i samme rettskategori per nå:

   8. J.B. AND E.M. v. NORWAY

   9. H.L. v. NORWAY

   10. L.S. AND O.v. v. NORWAY

   11. A.G. v. NORWAY

   12. JALLOW v. NORWAY

   13. G.B. v. NORWAY

   14. D.J. AND P.J. v. NORWAY

   15. E.H. v. NORWAY

   16. A.H. v. NORWAY

   17. R.A. v. NORWAY

   18. G.G. v. NORWAY

   19. HERNEHULT nr.2 v. NORWAY

   20. S.S. AND J.H. v. NORWAY

   21. S.A. v. NORWAY

   22. K.F. AND A.F. v. NORWAY

   23. A.L. AND OTHERS v. NORWAY

   24. M.A. AND M.A. v. NORWAY

   25. C.E. v. NORWAY

   26. E.M. AND OTHERS v. NORWAY

   27. E.M. AND T.A. v. NORWAY

   28. K.E. AND A.K. v. NORWAY

   29. M.F. v. NORWAY

   30. R.O. v. NORWAY

   31. O.S. v. NORWAY

   32. D.R. v. NORWAY

   33. M.L. v. NORWAY

   34. F.Z. v. NORWAY

   35. S.E. AND OTHERS v. NORWAY

   36. BODNARIU v. NORWAY.

   Norge er klassifisert i kategorien "repetitive cases” hos eksekusjons-departementet i Europarådet i sakene Lobben mfl v Norge, A.S v Norge, K.O og V.M v Norge.

   Når saker havner i denne kategorien, betyr det at sakene avspeiler strukturelle og gjentakende krenkelser. Lobben mfl v Norge er den ledende saken her, og er også opphøyet under "enhaced procedure".

   Saken mellom Abdi Ibrahim v Norge er henvist til storkammeret, for å se om også EMK Artikkel 9 er brutt. Artikkel 8- bruddet som kammeret fant, står ved lag.

   Dagen etter at Lobben- dommen ble kjent, sendte stortingsrepresentant, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til Ropstad:

   "Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom ?"

   Ropstad besvarte spørsmålet slik:

   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen."

   Med andre ord, er Ropstads oppfatning overfor Leirstein, at konsekvensen av domfellelsen er å utbetale et pengebeløp til Lobben, og "that's it"

   Det er å bemerke at Lobben enda IKKE har mottatt det hun ble tilkjent i saksomkostninger.

   I saken mellom A.S og Norge, har departementet enda ikke utbetalt erstatning.

   Når Ropstad sier at erstatning er den rettslige konsekveen av dommen- noe som altså ikke er fullbyrdet i verken Lobben eller A. S- sakene, så vet selvsagt Ropstad at dette ikke medfører riktighet.

   Som det heter i storkammerdommen mellom Mammadov og Azerbaijan fra 29 mai 2019:

   "191. It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   I den forbindelse er det også å merke seg brev fra Europarådets organ; "Department for the Execution of Judgment of the European Court of Human Rights" av 17 oktober i fjor.

   Her heter det: In the light of the complexity of the issues in the Strand Lobben judgment, I write to inform you that the Secretariat will propose the the Committee of Ministers classify the aforementioned case under the enhanced procedure at its upcoming 1362nd meeting ( December 2019) (DH).

   Som kjent, ble Norge dømt for ikke å avbryte omsorgsovertakelsen i 2011 da Trude ba om dette, men i stedet frata henne foreldreansvaret og gi endelig aksept for tvangsadopsjon, jf dommens premiss 152.

   Med andre ord, har norske myndigheter, helt siden ultimo 2011 og frem til dags dato, holdt barnet unna Trude Lobbens biologiske omsorg.

   Regjeringen har en egen artikkel om hva som definer hva barnebortføring er, se link:

   https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/om-internasjonal-barnebortforing/hva-er-en-barnebortforing/id732971/

   Ifølge regjeringens artikkel, omfatter begrepet barnebortføring også tilbakeholdelse.

   Ropstad har, helt siden storkammerdommen, i EMD ble kjent, nektet å igangsette en tilbakeføringsprosess. Følgelig er da spørsmålet om dette juridisk er å regne som barnebortføring, slik regjeringen selv definerer det.

   Det at regjeringen har nektet å igangsette en tilbakeføringsprosess, har medført at Trude Lobben har vært tvunget til å bruke betydelige ressurser på å kreve saken gjenåpnet for Høyesterett.

   Den 26 mai, altså samme dag som Ropstad skal redegjøre i Stortinget, skal Høyesterett avholde en digital hovedforhandling i saken. Men kun spørsmålet om saken skal avvises, skal behandles der.

   Konklusjon: Det er åpenbart at regjeringen saboterer den plikt den har under EMK artikkel 46, til å stille de krenkede , så langt det er mulig, i samme posisjon som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   At Høyesterett har brukt over fem måneder på å behandle saken til nå, viser også at systemet som sådan, har store mangler ved å gjennomføre en effektiv reparasjon.

   Konsekvensen er altså at i skrivende stund, så har det gått ytterligere 8 1/2 måned siden Trude vant i EMD, uten at hun har fått sett sin sønn. Snarer tvert om har hun fått et besøksforbud.

   Samme taktikk virker å være gjeldende i de andre sakene: Altså å sabotere reparasjons-prosessene.

   Bergen, den 18.5.2020.

   Marius Reikerås

   *

   Per Steinar Sørå:
   Ropstad er ansvarlig innen sitt departement, vedkommende som satte ham i den stillingen er i høyeste grad medansvarlig! Derfor må Ropstad og hans medansvarlige stilles for en domstol og dømmes!!

   Rasha Masri Ropstad:
   kan ikke forskjellen mellom sko og tomat

   Mary Ann Fedje:
   Hele regjeringen og stortinget er skyldige i dette. Derfor må regjeringen gå av‼

   Kjeld Thomas Anderssen:
   Tror det er det som heter: The Führerprinzip prescribed the fundamental basis of political authority in the governmental structures of the Third Reich. This principle can be most succinctly understood to mean that "the Führer's word is above all written law" and that governmental policies, decisions, and offices ought to work toward the realization of this end.[1] In actual political usage, it refers mainly to the practice of dictatorship within the ranks of a political party itself, and as such, it has become an earmark of political fascism.

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Führerprinzip
   Führerprinzip - Wikipedia
   en.wikipedia.org

   Unni Kirkeng:
   Robstad er totalt ubrukelig. Ikke at det overrasker. En frekk f.. han snek seg vel til ledervervet til "kompisen!, om jeg ikke husker helt feil.. Med bibelen i hånd. Satser vel på tilgivelse da.. .

   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. mai 2020: 

   Omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Nesten skyfritt og 14 pluss-grader klokken 13.30. Med 7 pluss-grader klokken 21 og ned mot 5 klokken 22. De falske medmenneskene, menneskeretts-tyvene, saboterer, ignorerer og forfalsker både menneskerettighetene, EMD og den lovlige (samsvarende) internasjonale og nasjonale straffelovgivningen. Blandt annet også ved å late som de ikke forstår eller ikke vet, eller som at det er andre og seg selv som bestemmer. Dette gjør de i det lengste, hvor avskyelige de enn avslører seg som. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. mai 2020: 

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute en liten stund i natt. Nattemørket er og blir her i verden enda frem mot sommer-solhverv i slutten av juni stadig mere kortvarig og lys og varme magasineres i det skjulte og samler krefter og energi. Fra sommer-solhverv blir det da omtrent tre måneder sommer-årstid og stadig flere frø og frukter som modnes. Spirer og groer og ny videre vekst er mirakuløst underveis. Sol fra lys blå himmel og 14 pluss-grader her ute klokken 11.30. Menneskeretts-tyver i den offentlige forvaltningen, hvor enn, er ekstremt smittsomt og livs-farlig og livs-ødeleggende for menneskeheten og verden, hvor hovmodige, falske og likegyldige de og deres medspillere internt og eksternt enn er. alt dette bagatelliserer og forfalsker de, selvfølgelig. De er et meget sentralt problem i og for hele verden. Opp til omkring 17 pluss-grader her ute i dag. Delvis overskyet og 13 pluss-grader klokken 18.30. Lett overskyet og mellom 11 og 10 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt og omkring 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, Kristi Himmelfartsdag, torsdag 21. mai 2020: 

   Omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og omkring 20 pluss-grader utover dagen. Spredt skyet fra sør og 18 pluss-grader klokken 18. Overskyet med lett yr og 14 pluss-grader en stund fra omkring 22.30. Nokså mørkt og mellom 13 og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. mai 2020: 

   Omkring 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, dus sol, noe bris og mildt vind-drag fra sør og opp mot 19 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Lett yr og omkring 14 pluss-grader og senere tett regn fra omkring 15-tiden. Nesten overskyet, noe vind-drag, vått og omkring 11 og 10 pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.05. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219262498848012

   Det såkalte barnevernet (cps), en kortfattet oversikt:

   At de ydmykt ikke bortfører og returnerer barna i henhold til nødverge-prinsippet,
   men at det er andre grunner, påstander og mål med deres bortførelser,

   beviser at:

   01 - beviser at det er menneskehandel
   02 - og beviser at de anser barna for en handelsvare
   03 - og beviser at de anser andres barn for å være sine egne varer
   04 - og beviser at de er menneske-fiender
   05 - og beviser at de er menneskeretts-fiender
   06 - og beviser at det er slavedrift på barn og foreldre
   07 - og beviser at det er eugenikk
   08
- og beviser at de anser barnas trivsel, trygghet, helse og fremtid for å være uten betydning
   
09 - og beviser at de anser foreldrenes trivsel, trygghet, helse og fremtid for å være uten betydning
   10 - og beviser at de anser barnas integritet, identitet og fortid for å være av liten betydning
   11
- og beviser at de anser foreldrenes integritet, identitet og fortid for å være av liten betydning
   12 - og beviser at de jukser med fakta, lov og rett og medmenneskelighet
   13 - og beviser at de er grov-kriminelle i forhold til fakta, lov og rett og medmenneskelighet
   14 - og beviser at de er hovmodige egoister og løgnere
   15 - og beviser at de gjør seg til torturister og terrorister og forfalskere
   16
- og beviser at de har gjort seg medvirkende og skyldige i en politisk offentlig mafia-virksomhet
   
17 - og beviser at de hverken respekterer De ti bud eller annen lovlig lov og rett
   18 - og beviser at de aldri noensinne skulle ha hatt offentlig makt i forhold til andre mennesker
   19
- og beviser at de er farlige og falske i forhold til medmennesker og verden
   20
- og beviser at de er samarbeidende om å ødelegge medmennesker og samfunnet
   21 -

   *

   Lizbeth Anita Lamey:
   Og...hva gjør VI med det? Nada...så de bare fortsetter... :( og verre blir det.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Som folk, er vi som små barn...uansvarlige, tafatte og hjelpesløse. Og vi tror på alt myndighets personer forteller oss. For en flokk med dumme sauer!

   Elisabeth Volden:
   Nytter ikke samarbeide med de, ufyselig, ufordragelig mennesker, i den etaten!:( Jeg har prøvd, flere ganger, men de bruker nedverdigende, respektløse og krenkende taktikker!:( Slår folk som ligger nede, helt umenneskelig, skjønner ikke, at disse folka sover godt om natta??! :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=3173362072684700

   Ove Jan Ludvigsen:
   Slikt kan bare skje når de anvender den antikriste fremgangsmåten, til å endre lovverket. Dan. 7:25.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157058710566875

   Hva har oljenasjonene, Azerbaijan og Norge til felles?

   De forsøker å kvitte seg med menneskerettsforsvarere, og ignorerer dommene de får mot seg fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Nei, det er ikke mine ord men en høytstående representant i Europarådet.

   Jeg deler selvsagt den oppfatningen.

   *

   Connie Eng:
   En mann med ryggrad fra Europarådet det da.!!
   Grusomt å se og høre om alle som er utsatt for maktmisbruk fra Statelig ansatte.
   Konklusjonen er grusom . Men sannheten er at enkelte som har tiltrådt disse stillingene nyter å se umenneskelige lidelser, økonomisk ruin, enorme tap, svindel, familier i oppløsning pga kollektiv system svikt/ kollaps..
   Men det kommer en dag- "when the shit hits the fan"!

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. mai 2020: 

   Omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius, vått, tildels regn og yr og vind-drag her ute i natt. Overskyet med et vind-drag og vind fra sør for det meste, med omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Helt og nesten helt overskyet med et mildt vind-drag og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 16. Stadig flere særlig blandt annet frukt-trær, løvetann og spanskekjørvel som blomstrer her nu i disse dager og stadig mye annet forskjellig av vekster som gror frem. Overskyet, noe bris, noe lett yr og omkring 11 til 10 pluss-grader klokken 18. Med yr og regn videre utover kvelden. Halv-mørkt, yr og omkring 10 pluss-grader klokken 23.30. Mørkt og mye regn mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. mai 2020:

   Mye regn og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med regn og yr også videre utover dagen. Disig overskyet uten nedbør klokken 17. Disig himmel, en svak bris, vått og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 22. Nokså mørkt, vått og stille mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. mai 2020: 

   
Vått og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Halvt skyet og opp til omkring 14 pluss-grader utover eftermiddagen. Spredt lett litt skyet og 12 pluss-grader klokken 18. Med 9 pluss-grader klokken 22.30.

   En av de stats-finanserte norske aviser (Aftenposten) skriver i dag at:

   "Regjeringen vil anke to norske barnevernssaker inn for storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol
    I mars ble Norge domfelt i to barnevernssaker ved Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Nå ber regjeringen om fornyet behandling.
    Tirsdag legger barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad frem en redegjørelse for Stortinget om barnevernet. Det skjer etter at Norge er dømt i flere saker i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i år.
    Men nå slår regjeringen tilbake: Den har besluttet å anmode om fornyet behandling i EMDs storkammer av de to siste dommene som EMD har avgitt mot Norge, 10. mars.
    Det er opp til domstolen å avgjøre om sakene vil bli behandlet av storkammeret.
    – Barnets beste-prinsippet står sterkt både i Norge og i internasjonal rett, og må være det grunnleggende hensynet i barnevernssaker. Vi vil be EMD tydeliggjøre vurderinger som må gjøres ved vektlegging av barnets beste, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad."

   Det sier han og den politiske offentlige kidnapper-virksomheten i Norge altså. Som hentet rett fra dagens Nord-Korea. Kidnapping, tortur, traumatisering og terror overfor barn og foreldre og samfunnet og verden er hva de forsøker å si at er barnets beste!
   Det er bare kriminelle tullinger som mener at barnets beste er å tilintetgjøre barnets (og foreldrenes) umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.
   
   Halv-mørkt og i underkant av 9 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. mai 2020: 

   Omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye fugler som kvitrer og nokså lyst klokken 04.30. Overskyet, tildels med litt lett yr og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 10. tildels mindre overskyet videre utover dagen. Spredt skyet og 9 pluss-grader klokken 22. Halvt skyet fra vest, halv-mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. mai 2020: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius, vått og tildels noe regn her ute i natt. Helt og delvis overskyet med opp mot 15 pluss-grader utover dagen og mindre skyet utover kvelden. Dunkelt og 7 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157071410836875

   Til medlemmene av Kontroll- og konstitusjonskomiteen

   Kopi: Offentlig

   Med dette anmoder jeg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som rette instans, om å ta mulig riksrettssak mot statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, opp til vurdering.

   Riksretten er omtalt i Grunnloven §§ 86 og 87 og i ansvarlighetsloven, hvor det heter:

   "§ 1.Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved Riksrett.

   Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har brutt sine konstitusjonelle plikter."

   Det er ansvarlighetsloven §§ 9 og 11, som er aktuelle er.

   Grunnlaget for min henvendelse, er som følger:

   Som komiteen er kjent med,ble Norge, den 10.9 2019, domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter.

   Senere er Norge domfelt i ytterligere fem saker, i den tiden Ropstad har hatt det konstitusjonelle ansvaret.

   To dager etter dommen falt i Lobben- saken, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til statsråd Ropstad:

   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.

   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   De svar som Ropstad ga stortingsrepresentanten var direkte misvisende, og viser også at statsråden ikke har til hensikt å oppfylle den reparasjonsplikt han har en grunnlovfestet plikt til å gjennomføre.

   Den 16 mai holdt Ropstad et innlegg i Stortinget der han, etter min mening, fortsetter å underkommunisere realitetene som er knyttet til domfellelsene i EMD.

   Og med det bryter han fortløpende sine konstitusjonelle plikter, noe jeg skal utdype nærmere her.

   Jeg begynner med Grunnloven § 82 hvor det heter:

   "Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer."

   Bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene som finnes i ansvarlighetsloven §§ 9 og 11, hvor det heter:

   § 9.Undlater noget medlem av Statsrådet under behandlingen av en sak å gi oplysninger som har betydning for saken, eller gir han uriktige oplysninger, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 5 år.

   Det medlem av statsrådet som misligholder sin opplysningsplikt overfor Stortinget, straffes med bøter eller med fengsel inntil 5 år.

   § 11. Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   Konsekvensene av de mange domfellelsene mot Norge er utvilsomt at Norge plikter å etterleve reglene i EMK Artikkel 46.

   Den 29 mai i fjor, avsa storkammeret i EMD, enstemmig, en svært viktig prinsipiell dom om EMK Artikkel 46, der AZERBAIJAN nettopp ble dømt for ikke å respektere denne bestemmelsen.

   Dommmen er tydelig på at Norges primære ansvar IKKE er å betale penger for krenkelsene, men å opprette situasjonen som om krenkelsene ALDRI hadde skjedd overfor de det gjelder

   Som det heter i dommen:

   "... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   EMD har blant annet sagt i nordsøjdykkerdommen, der Norge også ble domfelt for brudd på EMK Artikkel 8, følgende i premiss 269:

   "The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000&#8209;XI)."

   Ropstad viser imidlertid ingen tegn til å etterleve reparasjonsprinsippene som er en del vår Grunnlov, når han svarer til Leirstein:

   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen",

   Han underkommuniserer altså realitetene overfor Leirstein, og denne underkommunikasjonen viderefører han i sin tale til Stortinget den 26 mai, se link:
    
   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-om-situasjonen-i-barnevernet/ 

   Her heter det blant annet:

   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."

   Det Ropstad sier her, medfører ikke riktighet.

   Ropstad sier:

   "EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK."

   Seks av de 13 dommerne, som tilhører flertallet i Lobben- dommen, RANZONI, YUDKIVSKA, KŪRIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY AND CHANTURIA sier sier følgende i sitt premiss 8:

   "The authorities’ attitude concurs with the domestic law, setting a very low threshold for taking a child into public care, but an extremely high threshold for discontinuing this public care (see, in particular, section 4-21 of the Child Welfare Act, referred to in paragraph 122)."

   Lobben- dommen ligger også til grunn for de etterfølgende fem dommene som Norge har fått mot seg.

   Ropstad sier videre:

   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse."

   Ropstad får det til å høres ut som Norge er dømt or prosessuelle feil, men heller ikke dette medfører riktighet. Norge er dømt for materielle krenkelser under den materielle bestemmelsen, EMK Artikkel 8, jf Lobben- dommens premiss 152 under overskriften "Material scope of the case."

   Det vises til A. S v Norge premiss 62:

   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   Når EMD er så tydelig på regjeringens positive forpliktelser mht å iverksette de nødvendige tiltak for å etablere gjenforening, så er det for meg en gåte at Ropstad fortsetter å trosse EMDs klare føringer, og dermed velger å fortsette med å bryte både menneskerettene og Grunnloven.

   Videre sier han:

   "Selv om dommene fra EMD gir viktige læringspunkter, har regjeringen besluttet å anmode om fornyet behandling i EMDs storkammer av de to siste dommene som EMD har avgitt mot Norge. EMD har også besluttet å ha enjelder fornyet behandling av en annen norsk barnevernssak som ble avgjort i kammer i desember 2019."

   Norge vil neppe lykkes med å få de to siste dommene inn for EMD sitt storkammer, men det viser et mønster i at Norge ikke vil rette seg etter de dommen som er avsagt , men heller kreve "omkamp" på noe storkammeret allerede har avklart.

   Jeg minner om hva det heter i saken A. S v Norway, der Norge enstemmig ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, premiss 59:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case,are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made."

   Hva gjelder saken Ropstad henviser til fra desember 2019, er det spørsmålet om eventuelle brudd på EMK Artikkel 9 som skal opp til behandling i storkammeret. Konstateringen av brudd på EMK Artikkel 8 ligger fast, og skal ikke gjennomgå en ny behandling i storkammeret.

   For øvrig konstaterer jeg at Ropstad utelater å informere Stortinget om at Norge er:

   1. Satt i kategorien "Enhanced procedure" i Lobben- saken.

   2. Satt i kategorien " Repetitive cases" i sakene Lobben mfl v Norge, A.S v Norge og K. O og V. M v Norge.

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004):

   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar,
og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Når Ropstad gir misvisende opplysninger til stortingsrepresentantene, ikke har noen intensjon om å avbryte krenkeselene som fortsatt løper, samt heller ikke er villig til å foreta nødvendig reparasjon, verken individuelt eller generelt, så er dette forhold som er så alvorlige at det bør ha konsekvenser for ham.

   Bergen, den 26.5.20

   Marius Reikerås

   *

   Flemming Sivertsen:
   Dette er bra Marius, mega bra, nå begynner det ske ting i gml. NORGE.
   Kan vi tenke oss andre figurer som ryker med nå som lavinen er igang???

   Åse Marie Nilssen:
   Det var et fullsatt storting , med direkte overføring til hele verden, at det ble besluttet av en norsk nasjonalforsamling å legge ned barnevernet for forbrytelser mot menneskeheten,

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. mai 2020: 

   Gradvis ned til omkring 4 pluss-grader her ute i natt. Skyfri himmel og opp mot 14 pluss-grader utover dagen. Omkring 9 pluss-grader klokken 21.45. Halv-mørkt og ned mot 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. mai 2020: 

   Grå-lysning og mengder med kvitrende fugler her ute klokken 03.30. Skyfri himmel og opp mot 13 pluss-grader klokken 09.30. Opp mot 16 pluss-grader her ute klokken 12. Opp til omkring 20 pluss-grader utover eftermiddagen.
   Det er pinseaften i morgen og snart juni måned og enda mere vår. Dette er under normale forhold særlig en tid for deling, formering og bytte av planter. Jeg forsøker stadig litt mere på dette området å vende tilbake til normalen, av helt nødvendighet efter så mange år kontinuerlig under utplyndring, tortur, terror og traumatisering. Den politiske offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere er enda virksom og later som at menneskerettighetene egentlig ikke eksisterer og ikke skal bli forstått eller respektert, men skal neglisjeres eller forfalskes. Og later fortsatt også iherdig som at de ikke har gjort eller gjør noe galt og straffbart, og som at de er uskyldige. Og mange lar seg fortsatt enda indoktrinere og pervertere av deres holdninger, bagatelliseringer, forfalskninger og babbel. Dumhet, ondskap, konformitet og hovmod beskyttet av den politiske nepotismen og dens nøkkel-personer og nyttige idioter. De i sin selv-godhet og kortsiktige egoisme lærer knapt noe som helst av historien, kulturer og menneskeretts-konvensjonene. De er overfladiske som giftige søle-pytter. Det er et historisk og globalt faktum at kriminelle regimer og deres medspillere gjør alt de kan for i det lengste å bagatellisere og minimalisere sine forbrytelser. Blandt annet ved å neglisjere eller forfalske nasjonale og internasjonale straffelov-bestemmelser. Og ved å kreere og henvise til ulovlige, altså kriminelle, lovbestemmelser og avgjørelser. Dette og slikt og kompromisser og overfladiskhet vil de ha flest mulig med seg på. Under slike forhold er det og blir det vanskelig og stadig vanskeligere og umuligere for mange. Og den politiske offentlige mafia-virksomheten vil ha og tjener på splittelse, kaste-vesen, overfladiskheter og menneskeretts-krenkelser. Men stadig flere også protesterer på slikt, akk dessverre enda ofte ikke uten kompromisser og hovmod. Selv er jeg fortsatt fangeholdt og isolert og kan ikke gjøre stort mere enn efter evne og muligheter å dokumentere, samtidig som jeg under slike forhold forsøker å reparere det som lar seg reparere av helsen og tilstedeværelsen, stadig for ikke å bli drept for snart. I dag har jeg blandt annet plukket inn mye brennesle (Urtica), for tørking, pluss også hjortetrøst (Eupatorium).
   18 pluss-grader klokken 18 og 13 klokken 22. Halv-mørkt og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, pinseaften, lørdag 30. mai 2020: 

   Omkring 10 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt og natten kortvarig. Lys blå himmel og 19 pluss-grader klokken 11. Videre opp mot 23 pluss-grader. Med 17 pluss-grader klokken 20 og 14 klokken 22. Halv-mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.05. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157078917606875

   Det virker som de systemlojale har fått sjokk når noen endelig begynner å debattere det faktum at menneskerettsbrudd faktisk kan medføre et personlig ansvar for de offentlige overgriperne, ref feks Samnanger-sakene.

   Det er defor nødvendig å minne om at reparasjonsregelen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen inneholder et slikt ansvar:

   Offentlige ansatte skal stilles til ansvar når de begår menneskerettskrenkelser.

   For i den originale versjonen presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende 3 forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

   1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser

   2. Yte full erstatning/ oppreisning

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført.

   Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.

   A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.

   *

   Rune Fardal:
   Men dette skjer ikke uten at presset øker internt i Norge og da fra alle som vil ha menneskerettene gjeldende.

   Kyrre Wiik:
   Jeg kommenterer og pressiserer: "Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene".
   Dersom det ikke får følger så stoppes ikke disse menneskerettskrenkingene.

   Johan Wannberg:
   En skal ikke så inderlig vel tåle den urett som begås mot andre...
   Oppfordrer folk dele Mest mulig, kanskje kan vi ende opp med å få bukt med mye av faenskapet offentlig ansatte bedriver ustraffet

   Fredrik Korsvold:
   Dette gjelder i aller høyeste grad også formannskap rundt om i kommunene som nekter granskning.

   Kjeld Thomas Anderssen:
   Litt klipp og lim igjen om hvordan nazi Tyskland var bygd opp.
   Not life but order and obedience are the highest values.
   Creativity (embodied in the child) represents a danger for the adult and must be destroyed.
   Disobedience and criticism are unthinkable because they are punished with beatings or the threat of death.
   The living, vital child must be turned as early as possible into an obedient robot, a slave.
   Undesirable feelings and real needs must therefore be suppressed as vigorously as possible.
   The will of the Führer is the highest law.
   Those who submit like robots to his orders will be rewarded.
   Whoever dares to offer criticism will be sent to a concentration camp.
   En bra artikkel forøvrig. Hitler fikk ris på rumpa si av pappaen sin.

   https://www.naturalchild.org/articles/alice_miller/adolf_hitler.html
   Adolf Hitler: How Could a Monster Succeed in Blinding a Nation? - The Natural Child Project
   naturalchild.org

   Raymond Nøis:
   Virkelig på tide at de våkner! Noen år for sent, men bedre sent enn aldri...

   Normann Andersen:
   Flott

   Rune L. Hansen:
   At menneskerettsbrudd faktisk SKAL medføre et personlig ansvar for enhver medvirkning i eller for offentlige menneskeretts-krenkelser er mangfoldig en selvfølgelighet for enhver som respekterer menneskeretts-konvensjonenes innhold og lovlig (samsvarende) lov og rett.
   Det er for eksempel blandt annet i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, 1. pinsedag, søndag 31. mai 2020: 

   Halv-mørkt og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, mye skyfri himmel og 17 pluss-grader klokken 08.30. Litt spredt lett skyet og 20 pluss-grader klokken 10. Og 23 pluss-grader klokken 13. Med 23 pluss-grader og en varm bris klokken 15. Jeg har lenge nu stadig mere redusert skrivingen og innskrivingen her til et minimum, for av nødvendighet bedre å kunne gjøre annet som er bedre for helsen og mulighetene for mere å overleve. Mangt for meg har veldig lenge, forlengst altfor meget lenge, i mange år, gått på nødbluss og nødløsninger. Og det gjør det fortsatt, men nu iallfall mindre ille, særlig fordi vinteren nu er ferdig. Jeg kjenner nu faktisk at det går stadig bedre for den så meget lenge mishandlede kroppen og helsen. Det er tross alt som et snev av å vende tilbake til bedre tider. Dunkelt, nesten halv-mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.05. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219340572399802
   
   Menneskeretts-konvensjonene og de lovlydige - kontra de verste slags kriminelle

   I dagens verden er det enda for en stor del slik at det er de verste og mest falske og menneskeretts-krenkende mennesker som blir innsatt i offentlige stillinger, som nøkkel-personer og nyttige idioter. Dette fordi de så mange steder enda ikke personlig straffeforfølges og ansvarliggjøres for medvirkning i eller for menneskeretts-krenkelser. Og fordi de ikke i henhold til menneskeretts-konvensjonene er valgt til eller fjernet fra de offentlige stillinger. De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og nasjonale og internasjonale lovlige straffelov-bestemmelser ignoneres.

   De er valgt og innsatt i de offentlige stillinger av politiske nepotismer og dynastier som utøver og beskytter menneskeretts-krenkelser og offentlig mafia-virksomhet. De er andres og hverandres marionetter og puppet masters. De er myndighets-misbrukere som har kommet til makt og forvalter makt ved å misbruke myndighet og makt. Og ved dobbel-moral og falskhet og beskyttelse av medspillere og sær-interesser. De er uten tvil de verste slags kriminelle for samfunnet og verden - ikke minst fordi de smittsomt automatisk reduserer respekten både for menneskerettighetene, den offentlige forvaltningen, medmennesker, politikk og verden.

   Offentlig ansatte eller andre, hvor enn, eller hvordan enn, som medvirker i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er så absolutt de verste og mest ødeleggende og farlige slags kriminelle.

   Hvordan få de stoppet og real-kompetent ansvarliggjort er et verst problem i samfunn eller sammenhenger hvor de er flest. Der er de særlig livs-farlige som meget smittsomme livs-farlige virus som stadig muterer. De kreerer eller beskytter ulovlige (det vil si menneskeretts-krenkende) lov-bestemmelser eller avgjørelser og er hovmodige og falske og menneskeretts-krenkende. Og beskytter, bagatelliserer eller forfalsker hverandres menneskeretts-krenkelser.

   Noe av det viktigste og nødvendige å innse er at det ikke bare er en eller noen uforfalskede menneskerettigheter som 100 prosent må beskyttes, men alltid og samtidig absolutt alle og for absolutt enhver borger i landet eller i saken. Uten unntak - de absolutt eneste unntak som kan og skal lovliggjøres, er midlertidige ved uforfalsket nødverge (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   De kriminelle, det vil si menneskeretts-krenkerne, vil ikke at medmennesker og sivilbefolkningen skal innse dette. Derfor er enda mere reell folkeopplysning en nødvendighet i forhold til vesentlighetene. Samtidig med at de kriminelle medvirkende i den offentlige forvaltningen videre skal og må avsløres og real-kompetent straffeforfølges.

   Det er to sider i verden som forholder seg til hverandre stadig tydeligere, for den som ser. Samtidig som mange vesentlige ting skjer veldig fort. Både positivt og negativt, også fortere enn mange klarer å erkjenne eller ønsker. Internettet og global kommunikasjon får stadig i eksplosiv fart mere innhold - inklusivt også avsløringer. Menneskerettsdomstolen i Strasburg (ECHR) får også i stadig større fart mere sentralt innhold og større betydning. Donald Trump som president i USA har på forunderlige måter åpnet for stadig mere avsløringer av de kriminelle verstinger, the deep state og eliter. Dr. Shiva Ayyadurai med sin folkeopplysning og sine avsløringer i USA og India også.

   Samtidig skjer som sagt også mye negativt og livs-farlig. Dermed er og blir de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene og 100 prosent alltid samtidig lovlydighet til alle og alt i disse viktigere enn noensinne.

   *

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq