----- Denne side: db202204.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. april 2022:

   Ned til omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, lys blå himmel, litt små-fugler hørlig og litt mere enn null grader gradvis frem mot klokken 09. Opp til omkring 7 pluss-grader utover dagen, og noe skyet spredt sørlig. I underkant av 4 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt og null grader klokken 21. Mørkt, stille og omkring 2 minus-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. april 2022:

   Omkring 3 og 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyfri lys blå himmen, noe bris og omkring 5 og 6 pluss-grader utover dagen. Lett overskyet og 6 pluss-grader klokken 15.30. Med 5 pluss-grader klokken 19.30. Nokså mørknet, stille og 3 pluss-grader klokken 19.15. Mørkt, lett yr og omkring 2 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. april 2022:

   
Mørkt, vått og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Lysnet, lett yr og diverse fugle-sang klokken 07. Overskyet, lett yr og mellom en og fem pluss-grader utover formiddagen. Vått, lett yr og omkring 5 og 4 pluss-grader videre utover dagen og mot midnatt.

---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. april 2022: 

   Mørkt, lett yr og o
mkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, nokså lysnet og ymse fugle-sang klokken 06.30. Helt og delvis og mindre skyet og omkring 8 og 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerner, stille og omkring en pluss-grad utover kvelden mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. april 2022: 

   Mørkt og omkring null grader og en minus-grad Celsius her ute i natt - og kommet omkring to eller tre cm fin-kornet sne på bakken. For det meste ooverskyet og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 11. Spredt lett litt skyet og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 13 og utover eftermiddagen og også all sneen borte. Brennesle flere steder såvidt underveis over bakken og snart klare for plukking. Kraftige kvann-planter fra tykke røtter er også underveis. Og mye annet, på sine forskjellige måter. Ned mot null grader klokken 20.30. Mørkt og omkring null grader klokken 22. Med omkring en minus-grad mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. april 2022: 

   
Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet, diverse fugle-sang og i overkant av null grader klokken 08. Med 6 pluss-grader og mindre fugle-sang klokken 13. Ned mot 5 pluss-grader og fortsatt jevnt overskyet klokken 18.30. Mere enn halv-mørkt og omkring en pluss-grad klokken 21.30. Mørkt og litt i underkant av null grader mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 06.04. 2022:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158406480956875

   Hei Marius
   Takk for eposten.

   FrP er opptatt av barns rettigheter. Samtidig mener vi det er riktig å se det konkrete forslaget i en større sammenheng. 
   FrP støtter ikke individklagerett slik som denne saken foreslår. Saken var også oppe i forrige periode. Begrunnelsen for hvorfor vi ikke ønsker å tilslutte oss er at mange av bestemmelsene i barnekonvensjonen er vage og skjønnsmessige, og egner seg dårlig for individklagebehandling i et internasjonalt FN-organ. En individklageordning vil etter vårt syn føre til økt rettsliggjøring og begrensninger i norske myndigheters handlingsrom, og griper inn i politiske avgjørelser som bør tilligge det norske demokratiske systemet. Det er lite hensiktsmessig å la slike saker avgjøres i en FN-komite, som i ytterste konsekvens kan være utnevnt av regimer som har langt dårligere forhold til menneskerettigheter og barns rettigheter enn Norge.

   Vennlig hilsen
   Thor M Bostad
   Politisk rådgiver
   FrPs stortingsgruppe

   *

   Marius Reikerås:
   Att: Thor M Bostad, politisk rådgiver til FrPs stortingsgruppe.
   Kopi: Offentlig.

   Hei og takk for svar på vegne av ditt parti, etter at jeg skrev til dere med overskriften:
   "Hva tenker FRP med når partiet, sammen med AP, Senterpartiet og Høyre nekter barn klageadgang individuell klagerett etter barnekonvensjonen?"

   Jeg må bare konstatere at svaret ditt- hvorfor FRP stemte for IKKE å gi barn individuell klagerett- skuffer.
   Med en slik holdning til menneskrettene, gir det lite troverdighet til partiet ditt når du åpner med å si:
   "FrP er opptatt av barns rettigheter".
   I alt 48 land, deriblant Danmark og Finland, har altså sluttet seg til FNs tilleggsprotokoll, som fastslår at barn har rett til å klage inn rettighetsbrudd til FNs barnekomité.
   Men, 81 representanter på Stortinget, herunder de som tilhører ditt parti, kjemper altså i mot og tviholder dermed på sitt "image" som et krenkende land mot barn; noe rekordmange dommer i EMD i saker som omhandler barna også er et synlig bevis på.
   Lobben- dommen har presiert det klare faktum at barn, uavhengig av alder, kan klage til EMD. Sånn sett foreligger det en klageadgang for barn til internasjonale organer allerede, uavhengig av FRP sitt syn.

   At FRP som profilerer seg med å være et parti med stor grad av tilhørighet og støtte for individets selvbestemmelsesrett, harmonerer dårlig med budskapet dere nå kommer med om at barns rettigheter skal være fastlåst i et norsk system som har sviktet barns menneskeretter gang etter gang.
   Det minner litt om hvordan det var i kommunistiske regimer tidligere:
   Staten er suveren mennesket, og individet underlegen staten.
   Er det virkelig slik FRP ønsker å fremstå?

   Bergen, den 6.4.22
   Marius Reikerås

   Mona Benum:
   Nå begrensninger i myndighetenes handlingsrom. Ja det har vi jo sett hvordan de begår overgrep med sine handlingsrom.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen og alle de andre menneskeretts-konvensjonene handler om barnets og individets umistelige og uavhendelige rettigheter! Og FrP vet det liksom ikke! Og ingen av bestemmelsene i Barnekonvensjonen er vage og skjønnsmessige, men er tvert om meget presise og kortfattede og ikke i det heletatt skjønnsmessige! Og egner seg meget godt for individ-klagebehandling, hvor enn det er nødvendig kompetanse! Og FrP vet det liksom ikke! Norske myndigheters handlingsrom eller politiske avgjørelser som tilligger det norske demokratiske systemet hverken er eller skal være å krenke noen som helst av et barns eller individs umistelige og uavhendelige menneskerettigheter! Det skal heller ikke andre offentlige instanser eller regimer kunne gjøre!
Og FrP vet det liksom ikke!

   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. april 2022: 

   Mørkt og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet, noe bris og omkring 5 pluss-grader klokken 11. Med 7 pluss-grader klokken 13. Spredt lett skyet og gradvis ned mot 5 pluss-grader frem mot klokken 18. Halv-mørkt, 3 pluss-grader og tiltagende måne-sigd høyt i vest klokken 21.30. Mørkt, stille (bortsett fra et fly på vei nordover) og omkring en pluss-grad mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. april 2022: 

   Mørkt og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet og nokså mange små-fugler hørlige klokken 06. Spredt lett litt skyet og ned mot null grader klokken 08. Nesten skyfritt og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Derefter tildels med omkring 7 pluss-grader. Mørkt, stjerner, stille, måne-sigden høyt i vest og omkring en pluss-grad klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. april 2022: 

   
Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig slags himmel og nokså finkornet slafs en times tid omkring 09-tiden. Helt og delvis overskyet, tildels med noe nedbør og noe bris og opp til omkring 8 pluss-grader først utover dagen. Omkring 3 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, den tiltagende halv-månen høyt vestlig og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, palmesøndag, søndag 10. april 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med noe hagl og yr og omkring 5 og 7 pluss-grader utover dagen. Halvt lett skyet og 5 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og mellom 3 og 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 10.04. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223473615843305

   På feil side i kampen for menneskerettighetene i landet?

   Veldig mange står enda på feil side i kampen for menneskerettighetene i ditt land, uten å beskytte menneskerettighetene. Mere eller mindre bevisst befinner de seg på de kriminelle sin side.

   I den forhåpentligvis snart kommende eftertid vil de og må de konfronteres med skammen for dette. Både de som har levd på forfalskninger av menneskerettighetene og de som har neglisjert menneskerettighetene eller som har forholdt seg likegyldige, hovmodige eller vilkårlige.

   Konsekvensene kommer kanskje fortere og verre eller bedre enn de kunne tenke seg?

   Uansett så har de vært katastrofale sinker og ødeleggere i landet og i verden - og menneskeretts-krenkere i eller for offentlige mafia-virksomheter.

   Hvor lenge skal dette enda vedvare? Til det er fullstendig for sent? Til alt og alle er fullstendig ødelagt?

   Orienter deg godt nok, uten forhastede slutninger, mens du enda kan og det enda er mulig å redde menneskerettighetene!

   *

   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. april 2022: 

   En pluss-grad Celsius her ute klokken 03 i natt. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Lett overskyet og 7 pluss-grader klokken 15. I underkant av 2 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. april 2022: 

   
Mellom en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt lett overskyet og gradvis opp til omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 12. Med 9 pluss-grader klokken 14. Halv-mørkt, 6 pluss-grader og fortsatt fugle-sang klokken 21.30. Mørkt, stille og månen dust synlig høyt sørlig klokken 22. I underkant av 6 pluss-grader og snegler noe aktive mot midnatt.

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. april 2022: 

   
Omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius og efter hvert yr og vått her ute i natt. Jevnt overskyet og vått, tildels med yr og omkring 6 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt med lett yr klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, skjærtorsdag, torsdag 14. april 2022: 

   
Omkring 6 pluss-grader Celsius og yr og vått her ute i natt. Lett overskyet og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Med 9 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 23.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, langfredag, fredag 15. april 2022: 

   Mørkt og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Spredt lett skyet og ned mot 10 pluss-grader klokken 17. Halv-mørkt,
4 pluss-grader, den voksende full-månen litt sør-østlig og enda diverse fugle-sang klokken 21.50. Nokså mørkt og nokså stille klokken 22. Omkring 2 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, påskeaften, lørdag 16. april 2022: 

   
Ned til omkring null grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 10 pluss-grader utover dagen. Mørkt, stille, 5 pluss-grader og månen sørlig mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, påskedag, søndag 17. april 2022: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt og mange små-fugler våknet og syngende klokken 05. Jevnt dust overskyet og omkring 14 pluss-grader klokken 13.30. For det meste omtrent det samme videre utover dagen. 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt, omkring 4 pluss-grader og full-månen nokså lavt litt sør-østlig mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, 2. påskedag, mandag 18. april 2022: 

   
Mørkt og gradvis ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Skyfri lys blå himmel og gradvis opp til omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 14. De aller første blomstrende plommetrær har begynt å blomstre i løpet av de siste dager. Vinbær-busker også. Forskjellige sorter påskeliljer og annet har blomstret nydelig her de siste par ukers tid og gjør det enda. Gradvis ned mot 10 pluss-grader frem mot klokken 21. Nokså mørkt, stille og 7 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. april 2022: 

   
Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 18 pluss-grader en stund utover dagen. 10 pluss-grader klokken 20. Montør var her og monterte ny antenne og ruter fra Telenor i formiddag. Mørknende og omkring 7 pluss-grader omkring klokken 22. Mørkt og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. april 2022: 

   
Mørkt og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og 12 pluss-grader klokken 11. Omkring 17 frem mot klokken 14. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 23. Noen ugler har overtatt efter sangen til små-fuglene mens det mørknet. Mørkt, stjerner og i underkant av 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. april 2022:  

   
Mørkt og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. En liten smule lysnet klokken 05 og små-fugler allerede påbegynt sine lyder. Tildels lett skyet og slørete og 17 pluss-grader klokken 12.30. Mere enn halvt lett skyet og i overkant av 19 pluss-grader klokken 14.30. Mørkt, stille og 9 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. april 2022: 

   
Mørkt og mellom 9 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp mot 19 pluss-grader klokken 13.

   Fugler har nu allerede begynt å bygge reir mange merkelige steder her ute. Jeg har vært ute i hagen og stelt litt en times tid. En seriøs hage er en langvarig prosess, som fordrer at en lever og studerer og steller med den, i den og for den, ikke bare i en generasjon, men gjennom mange generasjoner. Jo bedre en gjør det dess bedre blir den, hvis ikke dumhet, katastrofer eller ytre krefter ødelegger. Dette får meg nu til å tenke på det offentlig norske kidnapper-regimet, som er et groteskt monster som ødelegger familier og mennesker og samfunnet verre enn noen slags krig. Det er pakket inn i løgn-propaganda og olje-penger og er sofistikert til å bråke minimalt og hygienisk optimalt å skjule blod, tårer, nød og drepte, men det krenker nærsagt alt som er av menneskerettigheter og anstendighet og perverterer sivilbefolkningen mere enn noe annet tenkelig. Det er groveste slags bestialsk kriminalitet - som enda skjuler seg bak påstander om å være det motsatte. Det pulveriserer og forfalsker menneskeretts-konvensjonene mere enn noe annet og er en smittsom grotesk pest farligere enn nærsagt alt annet! Også fordi det særlig tilrettelegger grunnen for den nye slags nazismen underveis, globalistenes og deres medspillere sin Great Reset og New World Order. Menneskeretts-krenkernes og lett-lurte sin fristelse og ønske-drøm!
   Akira Kurosawa visste hva han snakket om.

   Omkring 15 pluss-grader klokken 21. Humler enda ute og samler godsaker fra mengder med blomstrende blåbær-planter. Nokså mørkt, stille og omkring 10 pluss-grader klokken 22.20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. april 2022: 

   
Mørkt, stjerner, stille og mellom 10 og 8 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. En smule lysnet og allerede mye fugle-sang klokken 05. Halvt spredt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 12. Med omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Mørkt, stjerner, stille og 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. april 2022:

   
Mørkt, stjerner og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og 11 pluss-grader klokken 09.30. Med opp til omkring 15 pluss-grader utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 20. Mennesker som medvirker i eller for å kidnappe barn og foreldre svikter grovt både de ti budene og menneskeretts-konvensjonene og seg selv og medmennesker og samfunnet, hva enn de sier. Mørkt, stjerner, stille og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. april 2022: 

   
Gradvis ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel og omkring 10 pluss-grader klokken 10.30. Med opp til omkring 14 pluss-grader videre utover dagen. Og 12 pluss-grader klokken 18. Mørkt, stjerner, stille og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. april 2022: 

   
Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og i overkant av 6 pluss-grader klokken 08. Spredt lett skyet og 9 pluss-grader klokken 10. Mindre skyet og opp til 15 pluss-grader videre utover dagen. Nokså skyfritt og 10 pluss-grader klokken 20. Omtrent 7 pluss-grader og enda diverse fugle-sang klokken 21.45. Mørkt, stille og omkring 6 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. april 2022: 

   
Mørkt og varierende omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, solen ganske høyt i øst og omkring 9 pluss-grader klokken 09.30. Ikke mye varmere videre utover dagen. Omkring 5 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, enda litt fugle-sang og 4 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og ned mot 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. april 2022: 

   Omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Lett overskyet og mellom 8 og 9 pluss-grader med noe yr omkring 10-tiden. Opp til omkring 10 pluss-grader og for det meste lett overskyet videre utover formiddagen. Tildels litt varmere og noe yr utover eftermiddagen. Og 7 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, stille og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. april 2022: 

   Omkring 4 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, fuktig og omkring 10 pluss-grader utover dagen, med noe yr omkring 12-tiden. Spredt skyet utover eftermiddagen. Ned mot 7 pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt og 7 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, stille og 6 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. april 2022: 

   
Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Spredt lett litt skyet og oppmot 12 pluss-grader utover dagen og lett jevnt tilskyende frem mot klokken 15. Spredt lett litt skyet og 9 pluss-grader klokken 20. Noe dunkelt og 6 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 30.04. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/pfbid036a67NYayaDm8uBfExUhqf6ichnmybhndsQ3TsvMkzYAsLizP27ZUQZbr53Fpedo3l

   Menneskeretts-konvensjonene i forhold til makt og økonomi

   Del 3:

   De katastrofale farene ved å sentralisere eller ensrette makt eller penger er mangfoldige.

   En enkel regel for lettere å forstå dette angående makt og penger er, at: En prosent av lite er lite og en prosent av mye er mye.

   
Forenklet sagt, makt er penger og penger er makt - men hverken penger eller makt skal kunne krenke en eller flere menneskerettigheter - heller ikke den meget sentrale menneskerettighet som er likhet for loven. Det er de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene som er og skal være enhvers makt - likeverdige makt.

   Egoismen og grådigheten kan være meget farlig sterk i verden. Mennesker lar seg både kjøpe, lokke, friste, skremme og true - og også narre. I forskjellig grad og via forskjellige måter og metoder. Valgene kan være vanskelige eller skremmende eller usynlige - eller berikende, eller ødeleggende. Noen er kortsiktige, andre er langsiktige. Er noen også umulige, eller uunngåelige og nødvendige? Hvordan velge rett, hvordan gjøre rett - og hvorfor? Har valgene våre uønskede eller utilsiktede konsekvenser? Krenker de noen? Er de gode nok? Av hva bør de la seg styre? Av tilfeldigheter, eller mere eller mindre bevisste valg? Hvordan gjøre valgene bedre - og gode og sikre nok?

   Kristendommen og menneskeretts-konvensjonene er med rette verdens største og fremste og mest omfattende folke-bevegelser. Uforfalsket rettferdighet og neste-kjærlighet er deres felles kjerne.

   
Menneskeretts-konvensjonene er gjeldende lov og rett både internasjonalt og nasjonalt. De er og skal være felles-menneskelige standarder og minste-standarder mere enn noe annet er eller kan bli. De inneholder enkle, presise og lett-forståelige lov-bestemmelser som alle og enhver for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon alltid er og skal være umistelige og uavhendelige - og derfor også forpliktende.

   Menneskeretts-konvensjonene og "the rule of law" er og skal være enhvers myndigheter. Bare myndighets-representanter (og offentlige avgjørelser) som hundre prosent er i uforfalsket samsvar med
menneskeretts-konvensjonene er lovlige.

   Ideologier, grupperinger og religioner, etc. som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker i eller for ens jurisdiksjon er eller kan være et problem, som ikke skal løses med kompromisser.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   
   Forfalskningene og neglisjeringene av
menneskeretts-konvensjonene (og kristendommen) er årsaken til nærsagt alt av urett og nød. Forfalskninger og neglisjeringer av menneskeretts-konvensjonene har stadig mere smittsomt blitt alminneliggjort, med blandt annet, mere eller mindre synlig, stadig flere og verre kriminelle og offentlige mafia-virksomheter som konsekvens.

   Politikk, høringer eller avstemninger eller konsensus skal ikke kunne krenke menneskerettigheter. Nasjonale eller internasjonale instanser skal selvfølgelig heller ikke kunne krenke en eller flere menneskerettigheter, hvor mange eller hvem enn de er. Unntak som kan lovliggjøres gjelder bare visse menneskerettigheter og må være uforfalsket nødverge (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte for å beskytte menneskerettigheter.

   Det sentrale og helt nødvendige for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er at de helt uten kompromisser beskytter og skal beskytte den rettferdige selvstendigheten for enhver nasjon og enhver av dens borgere og familier, uten noen som helst offentlige menneskeretts-krenkelser.

   Hverken sær-interesser, beslutninger eller mennesker skal kunne krenke noen av noens menneskerettigheter. Enhver menneskerettighet er og skal for enhver borger være umistelig og uavhendelig - og er således også absolutt forpliktende for alle andre. Fullstendig og absolutt forpliktende, fullstendig uten distinksjoner - eventuelle distinksjoner må være tvingende nødvendige
(emergency) for å vedlikeholde og opprettholde likhet for den loven som menneskerettighetene er og skal være.

   Distinksjoner er en form for tvingende nødvendig nødverge (emergency). Uforfalsket nødverge er i virkelighetens verden alltid noe som kan være en nødvendighet. Passende og nødvendige premieringer, forskjells-behandlinger eller straffer skal være 
tvingende nødvendige. Fengsel-straffer blandt annet nødvendig beskyttende og forebyggende.

   Å krenke noens menneskerettigheter er ondskap og kriminalitet hvis det ikke er uforfalsket nødverge.
   Lovlig nødverge forutsetter kontinuerlig og allsidig mot-argumentasjon
og oppdatering. Falskt nødverge er kriminalitet.

   Offentlige menneskeretts-krenkere er kriminelle som enten er forfalskere eller
neglisjerere av innhold i menneskeretts-konvensjonene.

   Det er alltid mange mennesker som ønsker og vil ondskap, men som også med løgner og forfalskninger hevder det motsatte. De lokkes av og til fristelser og de lokker med fristelser. I eller med forhastede slutninger samarbeider de med kriminelle og perverser og ondskap, mere eller mindre synlig.

   Å gi
offentlige menneskeretts-krenkere makt er både som å terrorisere og ødelegge seg selv og andre. De er mennesker som perverterer den offentlige forvaltningen og sivilbefolkningen. Med eller uten ord beskytter de og skylder de på hverandre, for forvirrende å pulverisere og fjerne ansvaret for uretten. Med en slik oppskrift videreføres, forsterkes og fortsetter uretten og taktikken.

   Når respekten for en eller flere av enkelt-menneskets umistelige og uavhendelige menneskerettigheter forsvinner da forsvinner også menneskerettighetene til fordel for offentlige mafia-virksomheter.

   Tiden går - og jo lengre og mere en svikter dess større og verre blir sviket.

   At mennesker behandler hverandre dårlig har alltid vært et felles-menneskelig problem. Det er mangfoldige måter det har skjedd og skjer på. Særlig det som skjedde i og omkring 2. verdenskrig gjorde at problemet mere, dypere og bredere enn noensinne ble forsøkt løst. Samtidig var verden stadig mere blitt global.

   Grusomhetene og urettferdigheten som ledet til blandt annet 2. verdenskrig måtte unngåes. Men mange som tjente på grusomhetene og urettferdigheten ønsket mere eller mindre skjult å fortsette som før. Mange av de ble hjulpet av likesinnede eller lett-lurte og naive og unngikk derfor å bli real-kompetent straffet og stoppet. Mange mennesker og steder ble derfor mere eller mindre bevisst også slik videre smittet av ondskapen.

   
George Soros var en ung mann som under 2. verdenskrig tjente penger og karriære på å plyndre drepte og forfulgte jøder og andre mennesker. Han lever enda og er en blandt verdens økonomisk rikeste mennesker. Han har senere offentlig dokumentert blandt annet uttalt at han ingenting angrer og at han kun har vært interessert i økonomisk fortjeneste og ikke i å beskytte de medmenneskelige sider av saken. Med en slik tankegang behandles mennesker som mere eller mindre nyttige gjenstander for personlig makt og fortjeneste.

   George Soros oppdaget og forstod tidlig at det er penger, makt og karriære å tjene på kaos, nød, forvirring, krig, sult, frykt, sensur og elendighet. Og at å utspekulert drive handel med kjøp og salg av aksjer
og også valuta-endringer, kan gi meget stor økonomisk fortjeneste og makt. Dette har han og hans medspillere siden fortsatt med og blitt stadig rikere på, mens mennesker med anstendighet og samvittighet holder seg for gode til denslags.

   Motsatt lov og rett er samlings-stedet for kriminelle og perverse, hvor meget enn de tror eller påstår seg å være noe annet.

   Mennesker som George Soros og andre mere eller mindre bevisste menneske-fiender fremmer makt for og samarbeide med kriminelle, grådige og perverse. Samtidig som de forsøker å skape en verden for seg selv, med sine egne vilkårlighetens lover. De neglisjerer, forfalsker eller forakter den felles-menneskelige rettferdighet som menneskeretts-konvensjone og "the rule of law" er. Deres samlings-agenda er å fremme motsatt lov og rett, under påstand om å være det motsatte.

   Mange av de kriminelle fra blandt annet Nazi-Tyskland flyktet eller unnslapp på forskjellige måter å bli straffeforfulgt for sine forbrytelser. Flyktet eller unnslapp og spredte mere eller mindre aktivt sine holdninger videre, i mere eller mindre gunstige omgivelser. Unnslapp blandt annet til USA og til Ukraina.

   Menneske-fiendtlighetens korrupsjon og falskhet har mange steder hatt nokså gode forhold og har spredt seg videre, samtidig som verdens nasjoner har blitt stadig mere globalt kommuniserende og teknologisk avanserte. Korrupsjonens smitte har stadig mere og stadig fortere spredt seg og blitt til offentlige og private mafia-virksomheter som premierer og beskytter hverandre. Makt, karriære eller penger er deres mål, mere eller mindre skjult. Verden vil de hensynsløst endre så den passer deres egne ønsker og behov. Falskhet, knebling, grådighet og menneske-forakt er blandt deres metoder.

   
Klaus Schwab er et annet økonomisk rikt menneske av tilsvarende kriminelt kaliber. Han startet en klubb han kalte World Economic Forum, for å tiltrekke seg likesinnede fra alle nasjoner. Deres mål er en ny verdens-orden (New World Order) med seg selv som elite, - kriger, katastrofer og ødeleggelse av nasjoner og ødeleggelse av menneskerettighetene og mennesker er deres Great Reset for å nå dette sitt mål. De promoterer, fremmer og hjelper politikere og mennesker som vil det samme, mere eller mindre skjult og utspekulert.

   Bill Gates er et tilsvarende menneske, som gjennom ødeleggelser, makt, frykt og nød er villig til og ønsker å oppnå fortjeneste. Det er det også mange andre som ønsker, særlig når de ser hvor rik de rikeste har blitt. Da Bill Gates fortalte at han forventet 2000 prosent fortjeneste på kjøp av aksjer i den såkalte vaksine-industrien, ble det et gull-rush av grov kriminalitet dithen.

   Slike mennesker kjøper og selger kriminalitet, med stor fortjeneste og stor ødeleggelse. Menneskeretts-konvensjonene og samsvarende internasjonale og nasjonale lovlige lover og evgjørelser eller sannheten og fakta har de ingen ærlig respekt for.

   De kreerer gjerne frykt, katastrofer og nød for å tjene på det. K
lima-hysteri, energi-kriser, mat-kriser, pandemier, kriger, atom-kriger, bio-teknologi, etc. Jo verre dess bedre, tenker de. Blandt annet også for å skjule eller bygge videre på tidligere kriminalitet.

   Mange av slike katastrofe-ryttere har blitt svært så økonomisk mektige eller rike, også globalt. Det er hverken berettiget eller lovlig, og de er ikke de som skal styre eller bestemme i verden.

   Globalistene, altså korrupte politikere og andre kriminelle, klarte kriminelt i kraft av penger og makt, å innsette en gjennom-korrupt tomsing og marionett som president i USA, Joe Biden - og omtrent det samme blandt annet i Ukraina.

   President Zelensky i Ukraina og hans medspillere er ikke Ukraina eller myndighetene i Ukraina, selv om de tildels vellykket fremføres eller fremfører seg selv som det - for det er de som enda har makten i Ukraina, innsatt av korrupte politikere fra USA.

   
Både Joe Biden i USA og hans medspillere og Zelensky i Ukraina og hans medspillere forsøker aktivt å ødelegge både USA, Russland, Ukraina, Europa og resten av verden.

   Offentlige mafia-virksomheter har historisk alltid både nasjonalt og inter-nasjonalt vært, og er stadig, verdens katastrofale problem.

   Putins Russland ble i februar 2022 i nødverge tvunget til militært å gå inn i Ukraina, blandt annet for å få fjernet eksistensielt truende og farlige bio-laboratoriet og stadig farligere nazisme. Både korrupte og lett-lurte politikere og andre mennesker både i USA og i Europa og andre steder sa eller lot seg lure særlig av Joe Biden og Zelinsky og deres medspillere til å tenke at det handlet om angreps-krig fra Putins Russland sin side. I virkeligheten var det og er det en slags krig fra globalister og Joe Bidens USA og medspillere mot Russland og resten av verden.

   Fakta kan være vanskelig å forstå, men menneskeretts-konvensjonene og uforfalsket nødverge er ikke vanskelig å forstå. Ytringsfrihet og alle de andre menneskerettighetene tilstedeværende og reelle er en forutsetning for fakta og forståelse.

   
Øknomisk diskriminering er korrupsjon som har spredt seg som en uhyrlig pest i verdens nasjoner. Det har også mange andre menneskeretts-krenkelser, i forskjellig grad.

   
Økonomisk unødvendig og ulovlig diskriminering er mange steder i stor grad liksom lovlig lovliggjort. Blandt annet i USA, med stadig mere fatale konsekvenser. Det skjedde en unyansert og u-propersjonal og menneskeretts-krenkende sammenblanding av likhet for loven og muligheters likhet, som blandt annet har gjort visse mennesker urettferdig øknomisk styrt-rike og over-mektige i forhold til vanlige folk og alle andre under nasjonens jurisdiksjon.

   Det er jo for eksempel ikke rettferdig eller likhet for loven at mennesker som har andre interesser, oppgaver, talenter eller nødvendigheter enn økonomisk fortjeneste skal bli diskriminerte eller underlegne.

   Hverken penger, ideologi eller makt skal kunne krenke noen menneskerettigheter.


   
Adolf Hitler og nazistene kunne ha vunnet 2. verdenskrig, men slik gikk det ikke. Det er grader og metamorfoser underveis til nazisme - og prosessen er vanskelig å stoppe. Underveis kan endringer fra det forutgående skje fort, meget fort.

   A
lle menneskerettigheter skal alltid og samtidig være ukrenkelige for enhver borger i ens jurisdiksjon. Og de skal og må enhver være umistelige og uavhendelige. De er nokså alt-omfattende - og er absolutt enhvers umistelige personlige forpliktelse og eiendom. 

   Alle og enhver av menneske-rettighetene skal alltid og samtidig være respektert og sikret. Som det rettmessig f.eks. blir sagt i FNs Retningslinjer om implementering av Barnekonvensjon (CRC), om "barnets beste", følgende: 
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention." 
   ("Avgjørelser om et barns beste interesser kan ikke overstyre forpliktelsen til å respektere barnets alle rettigheter i Konvensjonen.")

   For - som det heter flere steder i menneskeretts-konvensjonene:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."


   Derfor sies det også i Barnekonvensjon, Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."


   Og videre i Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Barnekonvensjonen, Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."
  
   Og i ICESCR, Art 11-1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   ICESCR Art 12-1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk."


   ICESCR, Art 3:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   ICESCR Art 25: "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."

   
Og i ICCPR, Art 2-1:
   "
Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig."

   ICCPR, Art 7:
   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter."

   
ICCPR, Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
    2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   
ICCPR, Art 18-4:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   
ICCPR,  Art 23-1:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Og i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (Menneskerettserklæringen), Art 22, er blandt annet følgende lovbestemt, at:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."


   Som sagt, menneskerettighetene er altomfattende, lett-forståelige og presise - og de er forpliktende.
   Og de er gjeldende lov og rett - og de er hundre prosent nødvendige. Men kriminelle og deres medspillere respekterer ikke dette.

   
   *

   Del 4 kommer senere, efter hvert.

   *

   
---

---
*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq