----- Denne side: db202206.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  Juni 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. juni 2022:

   Omkring 10 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Delvis skyet og 17 pluss-grader klokken 14.30. Overskyet og ned til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 18. Med litt lett yr og 11 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt, vått, lett yr og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. juni 2022:

   
Omkring 11 pluss-grader Celsius og yr og regn her ute i natt. Med disig himmel, vått og yr utover formiddagen.

   Jeg bestemte meg for å la Facebook laste opp fra min pc et bilde av mitt førerkort for bil jeg i dag fotograferte som id til de. De hadde mange krav til bildets tekniske kvalitet, som jeg forsøkte å tilfredsstille. Efter endel frem og tilbake fikk jeg beskjed om at Facebook og deres hjelpere skal vurdere, anslagsvis innen 24 timer, om det er bra nok. Både kravet og prosedyren er både mistenkelig og ulovlig, men jeg er nysgjerrig på og ønsker å belyse deres videre kriminelle hensikter og handlinger i sakens anledning, selv om det kan være meget farlig. De råder over mildt sagt meget store ressurser, men det gjør ikke jeg.

   Meget vått, men mindre nedbør utover eftermiddagen. Klokken er 18 og Facebook har oversendt meg nytt passord og blandt annet beskjed om at jeg nu kan bruke det for å logge meg inn, Men det virket ikke og var tydelig nok også ikke beregnet å skulle virke, Facebook og deres medspillere manipulerer og forfalsker frimodig alt for å oppnå sine hensikter. De har blitt meget store og sterke ondskapens krefter, også globalt. Jeg har i diverse sammenhenger forsøkt å opplyse også om det. Se min nokså nye Internet-side med diverse linker til videoer som belyser det

   Disig himmel, vått, lett yr og 10 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt, lett yr og mellom 11 og 10 pluss-grader mot midnatt.


---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2022:
  
   Menneskeretts-konvensjonene - kontra molboer

   En molbo er en slags umodenhet og dumhet som har altfor store tanker og meninger om seg selv og sin forståelse og fortreffelighet. Det er altså en slags hovmod som mangler ydmykhet, viten og forståelse for den alt-omfattende store virkelighetens verden. Molboen mangler eller "hopper over" logikk, naturlige prosesser og helhets-perspektiver, men har stor tro på seg selv og eventuelt likesinnede. At molboer sager av den grenen man selv eller andre sitter på resulterer i konsekvenser molboer hverken makter å forutse eller å forstå.

  Mennesker helt eller delvis på molbo-stadiet kan mere eller mindre skjult være en katastrofe om de har offentlig makt eller innflytelse. Det er typisk molbo å sage av den grenen man selv eller andre sitter på.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene inneholder bestemmelser som for alle og enhver tilhørende ens jurisdiksjon alltid er og skal være umistelige og uavhendelige og forpliktende minste-garantier - det vil si menneske-rettigheter. Mangler, utelater eller "hopper man over" en eller noen av disse menneskerettigheter så er og blir konsekvensene katastrofale om ikke dette umiddelbart fort og godt nok repareres.

   Menneskerettighetene er og skal være en umistelig beskyttelse for ethvert menneske og enhver familie og enhver nasjon tilhørende ens jurisdiksjon. Svikter dette i den offentlige forvaltningen så blir det molbo-politikk og offentlig mafia-virksomhet og kriminalitet på høyt plan.

   Svikter dette i den offentlige forvaltningen så blir nasjonen og mennesker forkrøplet som et menneske uten, eller med skadet, hode, hjerte eller nyrer, etc. Helheten og de naturlige gode prosesser er alltid viktig, uforfalsket. Menneskerettighetene er en helhet som alltid enhver samtidig for enhver borger er og skal være umistelig, uavhendelig og forpliktende - også under eventuell nødverge-situasjon. Men andre land og deres borgere tilhører andre jurisdiksjoner, som har sine rettigheter og forpliktelser. Skal offentlige lover, bestemmelser og avgørelser i et land være lovlige så må de både skriftlig og i praksis være hundre prosent i samsvar med enhver menneskerettighet - og eventuelle feil eller mangler umiddelbart repareres. Uten er det og blir det molbo-politikk og særdeles farlig kriminalitet.
  
   *

  
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. juni 2022:

   
Vått, for det meste yr og mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lysnet og mange fugler hørlige klokken 04. Overskyet, vått og opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Halvt overskyet og 13 pluss-grader klokken 17.30. For det meste nokså overskyet og omkring 11 pluss-grader videre utover dagen. Det er pinseaften i morgen og første pinsedag i overmorgen.

   Facebook har lenge utgitt seg for å være en offentlig tilgjengelig ikke-diskriminerende sosial plattform for kommunikasjon - og oppnådde derav stor tilstrømning til sitt konsept. Mennesker som opprettet profil og grupper etc. der kunne selv administrere og moderere innholdet der, greit nok. Men når Facebook selv begynte å administrere og manipulere andres profiler og grupper og innhold, så ble det ikke greit. Facebook ble mere eller mindre skjult til en kriminell instans og mafia-virksomhet - og som sådan en samarbeids-partner med andre kriminelle mennesker og virksomheter. En utvikling meget trist for meg og mange andre å bevitne og å erfare. At Facebook samtidig også ble videre-utviklet på lovlige og positive måter gjør ikke Facebooks kriminelle aktiviteter mere lovlige eller akseptable. At mange andre også populære virksomheter på Internettet har gjort tilsvarende eller det samme gjør det mildt sagt heller ikke mere lovlig eller akseptabelt. I det heletatt heller ikke at kriminelle og likegyldige er begeistret.

   Noe dunkelt, stille og 10 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. juni 2022, pinseaften: 

   Overskyet, nokså lysnet, mange små-fugler hørlige og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Jevnt overskyet og 11 pluss-grader klokken 09. Mindre overskyet til nokså skyfritt utover dagen, med fra 17 til 13 pluss-grader frem mot klokken 18, Cydonia oblonga blomstrer i dag - og ca. ti nye frø jeg sådde i en beholder ute har spiret fint. Ned mot 10 pluss-grader klokken 20 og 8 klokken 23. Halv-mørkt, stille og 7 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. juni 2022, pinsedag: 

   Nokså lysnet, hvitlig himmel, mange små-fugler hørlig våknet og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. 

   
Kriminelle oppnår og ivaretar lettest makt i de fleste av dagens samfunn, både med handlinger og unnlatelser - de har den fordel at de er hensynsløse og falske og kriminelle og også rekrutterer, promoterer og utplasserer samarbeidende kriminelle, svikere og falske. De føler seg ikke bundet og forpliktet av felles-menneskelige lover og bestemmelser eller anstendighet, hvor meget enn de sier det motsatte. Hvis de kriminelle og falske menneskeretts-krenkere beskytter hverandre og ikke stoppes oppnår de omfattende og stor makt.

   Hykleriet, hovmod og forhastede slutninger og avgjørelser er smittsomt og tiltrekker seg og promoterer kriminelle, lett-lurte, falske og perverser. En av deres metoder er å forvirre og forfalske omstendighetene og fakta, for lettere blandt annet å kunne narre lett-lurte, overfladiske og innskrenkede. Dette er enda ofte en enkel og effektiv metode.

   De kjøper og selger knebling og andre forbrytelser og hverandres beskyttelse. Anstendige og lovlydige mennesker har ikke og tar seg ikke den samme friheten og står sånn sett derfor svakere og svakt når kriminelle og falske har oppnådd en viss mengde makt.

   Jo mere makt de oppnår dess farligere er det og blir det og dess flere eller sentrale tjener på kriminaliteten, samtidig som dess flere og mere ødelegges av kriminaliteten. Det er for eksempel derfor at Joe Bidens USA og Jens Stoltenbergs og Jonas Gahr Støres og Erna Solbergs NATO og EU og deres likesinnede og medspillere vil ha og skaper krig og ødeleggelse både i Ukraina og andre land og blandt annet fremstiller det som at det er Putins Russland som er skyldige. Det er derfor de fortier og forfalsker Putins Russlands legitime bekymringer, intensjoner og handlinger. Og det er derfor de fremstiller Zelinsky som Ukraina og fortier at han ble innsatt som et terror-regime og puppet-regime for hvitvasking av penger og annen kriminalitet. Og det er derfor de fremstiller Zelinskys Ukraina som et demokrati og samtidig vil ha ødelagt og fjernet sivilbefolkningen i Ukraina. Etc., etc. Jo verre dess bedre og mere de våger, er eller blir i praksis deres kriminelle holdninger og handlinger, innflytelse og metoder.

   Og det er derfor selvfølgelig ikke minst og mest av alt meget viktig for de å forfalske menneskerettighetene og hva de er.

   Skyfritt og gradvis opp til omkring 15 pluss-grader her ute utover formiddagen. Opp til omkring 17 pluss-grader utover eftermiddagen. 11 pluss-grader og fortsatt lyst og fugle-sang klokken 23. Halv-mørkt, i underkant av 10 pluss-grader og stille mot midnatt, bortsett fra en gjøk litt fjernt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. juni 2022, 2. pinsedag: 

   Ned til omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og 16 pluss-grader klokken 10. Opp til omkring 20 pluss-grader utover formiddagen. Fra 23 til 19 frem mot klokken 17.30.

   Det kan ha skjedd en feil eller misforståelse, eller flere, det er menneskelig, sier i konfrontasjon den makten som forsøker å ubetydeliggjøre sine eller andres forbrytelser. Men hvor var ydmykheten for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene og medmennesket? Og hva er medmennesket egentlig uten menneskeretts-konvensjonene?

   Halv-mørkt, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. juni 2022: 

   Ikke lenge eller meget mørkt her ute i natt og små-fuglene ikke lenge stille. Tildels lett og dust skyet, solen i øst og opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 08.30. Lite skyet og opp til omkring 23 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og ned mot 20 pluss-grader klokken 15 og 17. Ned mot 16 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, stille og ned mot 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2022:
   
   
Menneskerettigheter og menneskeretts-konvensjoner som forfalskes

   Uten de felles-menneskelige menneskerettighetene er enkelt-individet, familiene, samfunnet og nasjonen svakt beskyttet, eller i det heletatt ikke beskyttet, og kan forholdene lett og fort svært meget forverres.

   Menneskerettigheter og menneskeretts-konvensjoner som forfalskes er i disse tider et gigantisk katastrofalt og sentralt problem.

   Å ignorere eller krenke noens menneskerettigheter kan under visse forhold være en fristende løsning eller mulighet, men det er en forhastet og ulovlig og unødvendig molbo-løsning. Og det er en falsk og ulovlig nødverge-løsning (emergency), hvis den ikke uforfalsket er for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte og er forholdsmessig. Blandt annet og ikke minst krenkes menneskeretts-konvensjonenes utvetydige og mangfoldige bestemmelse om at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for enhver borger.

   Forfalskede menneskerettigheter og menneskeretts-konvensjoner er en meget farlig og faretruende situasjon. 
En meget farlig og faretruende situasjon - dog er det mange som har interesse i at nettopp det skjer. Og også mange som setter seg selv eller andre over menneskeretts-konvensjonene.

   Forfalsker de menneskerettighetene godt nok så nullifiserer de egentlig helt menneskerettighetene. Helt eller delvis forfalsket er og kan lett være likså ille og farlig, beroende på visse omstendigheter og forhold.

   Forfalskes menneskerettigheter og menneskeretts-konvensjoner eller hva de er, så kan nærsagt hva som helst av katastrofer og urett skje.

   Politikere og andre offentlige ansatte som med handling eller unnlatelse mishandler eller krenker sivilbefolkningen eller medmennesker er myndighets-misbrukere og myndighets-forbrytere - som real-kompetent må stoppes, straffeforfølges og fjernes fra den offentlige forvaltningen.

   Politikere og andre offentlige ansatte er forpliktet til og skal tjene enhver borger i ens jurisdiksjon - og absolutt ikke ignorere, forfalske eller krenke noens menneskerett - eller sette seg selv eller andre over noens menneskerett.

   Som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR):

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)  
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som jo også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. juni 2022: 

   Halv-mørkt og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt og endel små-fugler allerede hørlig våknende.

   Det burde være unødvendig å si det, for det er så selvfølgelig og lett-forståelig, men det er en hoved-regel som uansett kan og bør sies - og det er denne, menneskeretts-regelen:

   For en offentlig forvaltning eller andre med handling eller unnlatelse å medvirke i eller for å krenke en eller flere av noens menneskerettigheter når det ikke er uforfalsket tvingende nødvendig og forholdsmessig, det er kriminalitet og å mishandle.

   For det meste lett nesten overskyet og gradvis opp til omkring 18 pluss-grader utover formiddagen her ute frem mot klokken 11. Det vokser og blomstrer veldig fort og mye forskjellig her ute i disse forsommer-dager. Jeg var ute og plukket brennesle for konsum og tørking i går, men plukket ikke særlig mye for det meste var allerede spist på av insekter. Jeg har dog enda mye skånsomt tørket fin brennesle igjen fra i fjor. Et lite ekorn litt skjult i et eple-tre observerte meg lenge og nysgjerrig i går. Omtrent ti frø fra Cydonia oblonga som jeg sådde for en måneds tid siden har spiret fint, og minst likså mange forskjellige eple-frø. Min erfaring hittil fra flere ti-år med litt eksperimentering og undersøkelse er at såing av eple-frø fra epler jeg liker godt, er at de iallfall i et viss monn gir nye og noe unike eple-sorter, tildels med noen kjennetegn fra eplene de kom fra og forholdene og klimaet de har vokst under. Eple-trær er særegne og tildels meget nyttige og fine skapninger.

   Opp til omkring 22 pluss-grader videre utover dagen, med 17 pluss-grader klokken 17. Godt å bade ute i egnede bekker og vann på dager som dette. Småkryp og fisk der blir det mere og livligere av for hver dag nu fremover, med varierende vann-kvalitet. Mange vekster beriker både jorden, vannet og luften. Jeg er uansett iallfall glad for at jeg ikke befinner meg i eller ved by eller industri-områder. 16 pluss-grader klokken 18.45. Halv-mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. juni 2022: 

   Mellom 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og 14 pluss-grader frem mot klokken 12. Ikke mye annerledes videre utover dagen, men en stund opp mot 18 pluss-grader. Halv-mørkt, stille og mellom 13 og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. juni 2022: 

   
Mellom 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute også i natt. For det meste overskyet og en svak bris, tildels med litt lett yr og omkring 15 pluss-grader utover dagen. Noe dunkelt, regn og ned mot 13 pluss-grader klokken 23. Nesten halv-mørkt, vått og litt vind mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. juni 2022: 

   
Omkring 13 og 12 pluss-grader Celsius og et vind-drag her ute i natt. For det meste overskyet, vind-drag og omkring 16 pluss-grader utover formiddagen.

   Noen valurter her er allerede oppmot to meter høye og har begynt å blomstre, en spiselig Aralia staude har vokst på flere stilker omtrent likså fort og meget den siste ukes tid, men blomstrer enda ikke. Flere drue-planter har fått mange nye nydelige og gode års-skudd oppover og bortefter og spiser jeg litt og forsiktig av som tilbehør til annet. Og blandt annet svarthyll har i dag såvidt begynt å blomstre. Mangt annet er også aktivt og varierende fort underveis. En liten eviggrønn Osmanthus-busk jeg utplantet for snart tyve år siden har vokst bare noen få centimeter i løpet av alle disse årene, men ser omsider ut til å trives stadig bedre og bedre - og håper jeg å få blomster på efter hvert, som kan brukes som tilbehør i te. Den har tydelig vært og er meget kresen på hvor den vokser, for å kunne etablere seg og overleve. Jeg har efter evne, anledninger og muligheter vært jordmor og gartner for mange slags vekster gjennom lang tid. Den rette slags trivsel, forhold, mangfold og nytte i naturlige gode prosesser forutsetter blandt annet kunnskaper, perspektiver, grobunn, hensynsfullhet og uforfalskede profetiske evner. De aller første blåbær har kanskje også begynt å modne nu?

   Været her omtrent det samme utover eftermiddagen, med 15 pluss-grader klokken 17. Med noe yr og 14 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme utover kvelden, med 13 pluss-grader frem mot midnatt og halv-mørkt.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. juni 2022: 

   Regn og yr med omkring 13 pluss-grader fra tidlig morgen utover dagen. Vått uten nedbør klokken 16. Tildels noe lett yr videre utover dagen. Den største kvann-planten er oppmot to meter og blomstrer nesten. Halv-mørkt, vått, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. juni 2022: 

   Nokså mørkt, regn og omkring 10 pluss-grader Celsius frem mot klokken 01.45 i natt og lyder fra en ugle. Regn og yr det meste av natten. Regn og yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Lett yr og omkring 11 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Daglige fremskritt på vegne av alle og enhver er for alle og enhver en god vane og praksis å innarbeide, uansett hvor lite det eventuelt er synlig så bidrar det meget til i og for uskyld både å forbedre en selv og alle andre. Dunkelt, nesten halv-mørkt, vått, meget lett yr, ugler og fortsatt omkring 11 pluss-grader mot midnatt.

   
---
--- Et lite dikt jeg nettopp skrev:


   Fra Kontoret for bekymringer

   Det banket på min dør.

   Goddag, vi er fra Kontoret for bekymringer.

   Hvor er dine menneskerettigheter?

   Vi er innrapportert at det kan synes som at en eller flere av de mangler eller er forfalsket?

   I så tilfelle er du jo meget alvorlig skadet og forurettet.

   Det er derfor vi er bekymret.

   Vi ønsker straks å hjelpe deg å reparere skaden, i så tilfelle.

   Om noen har stjålet en eller flere av dine menneskerettigheter,

   så ønsker vi straks altomfattende å hjelpe deg å fange og ansvarliggjøre tyvene,

   og å få reparert skadene!

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver alltid være umistelig og uavhendelig.

   Absolutt enhver av landets borgere og myndigheter er alltid hundre prosent forpliktet av dette.

   Vi hjelper deg også om det eventuelt gjelder lovlig eller ulovlig nødverge.

   Vi kan eventuelt også forsøke å hjelpe deg hvis det gjelder andre problemer, skader eller bekymringer.

   Hensynsfull og effektiv kvalitet og hjelp er en selvfølgelighet for oss.

   Vi er jo anstendige mennesker som ønsker anstendige og lovlydige medmennesker og nasjoner.

   Dette var hva de godt nok sa.

   Det var vel slik det skjedde,

   eller var det ikke?

   *

   Rune L. Hansen, 13. juni 2022.

   * * *


---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. juni 2022: 

   Vått, yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 06. Overskyet og omkring 14 pluss-grader uten nedbør utover eftermiddagen. Tildels noe mindre overskyet utover kvelden. En smule dunkelt, stille og i underkans av 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. juni 2022: 

   
Omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 14 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. juni 2022: 

   
Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.45 i natt. Noe lysnet, mange fugler og iallfall en flaggermus våknet og 9 pluss-grader klokken 03.30. Overskyet, opp til omkring 14 pluss-grader og noe yr frem mot klokken 09.

   
Uskylden og sannheten har visse svakheter i forhold til løgneren og den kriminlle.
   Løgnerens og den kriminelles fordeler fremgår av manglende respekt for sannheten, medmennesker og seg selv.
   Løgneren og den kriminelle er langt på vei grenseløse og selv-oppløsende, selv-ødeleggende og katastrofale.

   Løgnerens og den kriminelles fordeler er mere eller mindre kortsiktig seier eller gevinst, til tross for at de langt på vei er grenseløse og selv-oppløsende, selv-ødeleggende og katastrofale.
   Løgneren, også kalt Lucifer forføreren, og den kriminelle vinner frem ved å narre, forfalske, friste og med forhastede handlinger og avgjørelser, til skade for uskylden, søkeren og sannheten. Umodenhet, forvirring, troskyldighet, naivitet og hvem som helst kan fort og lett rammes og ødelegges.
   Når hovmod, løgnere, forfalskere og kriminelle infiltrerer samfunnet og oppnår makt eller innflytelse i den offentlige forvaltningen da ødelegges stadig flere og stadig mere.
   Manglende interesse for å beskytte det egne landets medborgere sine alle menneskerettigheter, inkludert alle sine egne, er både hovmod, egoisme, dumhet, uvitenhet, grådighet, ondskap og kriminalitet. Selv-beskyttelsen er erstattet med selv-ødeleggelse og katastrofer.

   Jeg har vært i hagen og spist årets her første modne og gode honningbær (Lonicera caerulea var. kamtschatica) i formiddag. Overskyet og 16 pluss-grader klokken 14 (ca. to meter over bakken). Ca. 18 eller 19 ca. to meter høyere over bakken. Spredt lett skyet og 15 pluss-grader klokken 21. Noe dunkelt og 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. juni 2022: 

   
Ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, noe vind-drag og 15 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme, men for det meste med yr og regn videre utover dagen. Halv-mørkt, yr og regn og i overkant av 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. juni 2022: 

   
Omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet, vått og omkring 12 pluss-grader klokken 11. Omtrent det samme klokken 15. Halvt overskyet fra vest og ned mot 11 pluss-grader klokken 20.30. Med ned mot 10 pluss-grader klokken 22.30.

   Jeg trenger noen å samarbeide godt og lenge med om ikke det meste av mitt liv og arbeide utenfor disse dagboks-notater og før jeg og min familie ble angrepet og kidnappet skal bli helt fullstendig ødelagt og bli helt tapt. Og for å redde de restene og smulene som enda lar seg redde. Det er fortsatt en meget vanskelig og omtrent umulig situasjon i og med at de kriminelle okkupantene av den offentlige forvaltningen i vårt land enda er urokkelige i ikke å reparere skadene og ødeleggelsene av sine forbrytelser. I steden er de sammen med groteske og mere eller mindre likesinnede medspillere travelt opptatt med ytterligere å pervertere og ødelegge mest mulig av hele verden, inklusivt alle menneskerettigheter.
   Det var på ingen måte dårlig begrunnet eller uklart sagt eller ondt ment da jeg for nu noen ti-år siden tydelig sa at jeg skal ha hjemmeskole for mine egne barn, særlig fordi kvaliteten på andre skoler var, og fortsatt er, meget utilstrekkelig og altfor dårlig. Og at nødvendige oppvekst-muligheter og nødvendig trivsel, trygghet og undervisning for vår familie ikke fantes og ikke finnes andre steder enn i og med vår egen hjemmeskole.
   Enkelt-mennesket er nu i praksis frastjålet alle menneskerettigheter og enhver reell og solid effektiv respekt.
   Det var da og derfor jeg og vår familie ble angrepet og forfulgt og stadig mere terrorisert, isolert og kidnappet. Mange andre ble og blir både utsatt for tilsvarende behandling og også drept av det politiske offentlige regimet i Norge og deres medspillere, som nu endog har blitt en meget samvirkende global elite og ny slags omfattende nazi-virksomhet. Stadig flere karriære-politikere har tydelig signalisert for Klaus Schwab og Bill Gates og Joe Biden og deres medspillere at de har latt seg friste til å være med i og for den globale mafia-virksomheten.
   Folk flest er enda for indoktrinerte eller naive og underkuet til effektivt å kunne protestere og stoppe mafia-virksomheten, hvor meget enn de og andre blir utplyndret og terrorisert.
   
   Samarbeids-muligheter og kommunikasjons-muligheter med meg er fortsatt små og vanskelige og stadig mindre og mindre, men kanskje ikke helt umulig, selv om jeg er fortsatt isolert, utplyndret, torturert, svekket, svertet og kneblet, etc. Vanskeligheter og problemer er i det lengste en utfordring heller enn hindringer. Vi er enhver unike og viktige - og kan og bør i anstendighet og vågemot være til nytte for hverandre og alle.

   Dunkelt halv-mørkt, litt bris og i overkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. juni 2022: 

   
Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt og med yr og regn mot dagen.

   Jeg tviler på at noen tar kontakt med meg angående det jeg skrev her i går, men fortrolighet er en selvfølgelighet fra min side, uansett hvem eller hva det gjelder. Gjensidig nytte, respekt og glede er hensikten fra min side, for å teste om vi på noen måte kanskje kan samarbeide og kommunisere om og for dette. Tiden og forholdene vi befinner oss i gjør det kanskje desto mere nødvendig eller nyttig.

   Vått, yr og regn utover formiddagen. Vått og opp til omkring 14 pluss-grader og gradvis mindre nedbør utover eftermiddagen. Halvt lett skyet, vått og 13 pluss-grader klokken 19. Dunkelt, stille og 9 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. juni 2022: 

   Ned til
omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og 16 pluss-grader klokken 11. Med oppmot 20 pluss-grader klokken 14.30. Noe dunkelt, stille og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. juni 2022, sommersolverv: 

   Mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt og bare et par timers tid mørkt og stille. Hvitlig himmel, vått og 12 pluss-grader klokken 09.30. Det må ha regnet noe.

   Joe Biden blir stadig mere upopulær og forhatt i USA og i verden, og bra og nødvendig er det, selvfølgelig. At han og slike og lignende og deres medspillere har makt i den offentlige forvaltningen er veldig meget ødeleggende og livs-farlig. De promoterer og premierer og forfremmer, beskytter og utplasserer hverandre og overfører penger, makt, ressurser og verdier til og for hverandre, så deres ondskap, falskhet og kriminalitet blir stadig sterkere. En enkel, lett forståelig og stadig effektiv oppskrift og metode. Mennesker er, både hva gjelder ondt og godt, en meget mektig kraft.

   Overskyet, vått, yr og omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 16. Omtrent det samme videre frem mot klokken 22 og derefter. Disig himmel, vått, dunkelt halv-mørkt og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. juni 2022: 

   
Vått, tildels noe yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hundene her har hatt løpetid en ukes tid nu, men det er antagligvis ferdig for denne gangen. Slikt er sterke naturlige krefter og prosesser, som det finnes diverse av. En voksen lama med halsbånd dukket opp på den nærmeste engen her nylig og så ut til å ville gresse i fred og ro der, men hundene bjeffet litt oppmerksomt og jeg sa med stemmen og en hånd-bevegelse til den at den burde gå hjem - det virket som at den forstod det og gikk opp på veien og beveget seg noe tenksomt i retning mot Bjoa. På engen rakk den artig nok litt også å vise frem at den kunne hoppe høyt og springe fort og elegant hvis den ville, slik også hjorter gjør det. Overskyet, vått og 13 pluss-grader klokken 10. Ondskapens krefter og prosesser er også sterke, men er annerledes og ikke naturlige, uskyldige eller gode. Globalistene er i disse dager et godt eksempel på dette - globalister som for eksempel Joe Biden og Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og deres medspillere er groteske eksempler på mennesker som av grådighet og ondskap mishandler, torturerer og dreper andre mennesker, blandt annet for å liksom skjule og forsvare sin kriminalitet og ondskap. De vil ha makt over andre mennesker for å plage og ødelegge de og for å fremme seg selv. Slikt er langt verre enn rovdyr som dreper for å kunne spise! Veldig mange mennesker og foreninger er villige til å betale veldig meget for å krenke andre menneskers menneskerettigheter - og gjør det også. Ikke bare penger. Og veldig mange mennesker og karriærer mottar penger og premiering for slikt.

   Globalistene og deres medspillere vil at andre mennesker og foreninger (inklusivt blandt annet nasjoner) skal være mindre og dårligere enn seg selv.
   Den globalisme de nu fremmer er ekstremt grotesk, perverterende og farlig - via blandt annet World Economic Forum, med aksje-eier kapitalisme (stakeholder capitalism and economy), som i praksis  vil nullifisere menneskerettighetene og lov og rett (the rule of law) for å erstatte de med vilkårlighet og slaveri under eliters og privates aksje-kapital og cancel-kultur og sosiale kreft-svulster - hvor alle verdier og ressurser kanaliseres inn i overherre-dømmer og deres eierskap. Slik har det langt på vei allerede blitt, men globalistene vil ha det fullstendig og totalt gjennomført og skylder på at menneskerettighetene og the rule of law har feilet, - hvilket de selv og deres medspillere har skylden for, særlig sterkt i og via Europa og USA, som stadig fremadskridende "korrupsjon bak kulissene"!
   Ukraina har lenge særlig vært deres store og viktige sparegris og sentral for hvitvasking av penger og diverse umenneskelighet og kriminalitet. Putins Russland, i arven efter Gorbatov, ble stadig mere tvunget til å måtte gjøre noe med dette og for sin egen eksistens. Globalistene, som de hovmodige og fordekte molboer de er, trodde ikke Putins Russland våget, kunne eller ville, men der tok de jo mildt sagt grundig feil.
   Og nu tjener globalistene og deres aksjer på krigs-våpen til og omkring Ukraina, samtidig som de med frykt, forvirring, falskhet, ødeleggelser og knebling som våpen allerede hadde satset på eierskap og salg av aksjer for produksjon og distribusjon av såkalte covid-vaksiner, etc. Og tilsvarende for olje-industrien og det såkalte "grønne skiftet". Folk skal fryse og bli fattige og sultne og utrygge og ikke kunne bevege seg og maksimalt alt ødelegges, stadig mere, samtidig som det forflytter aksjer og gir nye forholdsvis kortsiktige beregnelige økonomiske fortjenester og mere ødeleggelser. For her å ha nevnt bare noe av ondskapen de gjør - som forberedelser for og inngåelse i det store kuppet - the great reset!

   Overskyet og en stund opp til 17 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, vått, yr, stille og 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. juni 2022, sankthansaften: 

   
Vått, tildels noe yr og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 15 pluss-grader og en stund oppmot 20 utover dagen. Noe dunkelt, stille og mellom 13 og 14 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. juni 2022, sankthans:

   Ned til mot 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Mange fugler er ferdige med årets egg og kyllinger. De legger ikke så mange egg eller så ofte egg som høner.
   Jeg savner hønsene og fjærfeet som levde og trivdes her - og også blandt annet deres egg, selvfølgelig. Friske hønse-egg er meget god og sunn og nyttig mat, forsiktig rett varme-behandlet.
   Den enkleste og beste måten å tilberede hønse-egg som mat på, er vanligvis slik:
   Eggene legger i en kasserolle - og påfylles friskt vann til de dekkes av vannet. Da ser man enkelt om eggene er friske nok eller er for dårlige. Bare de eggene som ligger horisntalt på bunnen er bra nok. Gjør de ikke det så er de ikke bra nok og graves ned eller kastes i komposten.
   Derefter gies vannet med de bra nok eggene et oppkok, eventuelt med et smule salt for å hindre sprekking. Straks vannet koker fjernes kasserollen fra varmen. Derefter fjernes eggene fra vannet og kasserollen, efter bare et minutt eller to, og avkjøles og avskalles passelig for spising.
   Hønsenes kosthold og trivsel og omgivelser har selvfølgelig stor betydning for eggenes kvalitet.
   
   Nokså skyfritt og oppmot 18 og 20 pluss-grader frem mot klokken 10. Opptil omkring 30 pluss-grader Celsius videre utover dagen, noe som er meget sjeldent varmt her ute.

   Hønsehold passer best for familier eller mennesker som har godt nok med tid og egnede forhold og bra nok kunnskaper eller vilje. Jeg må trist og slitsomt nok ned-prioritere slikt og mangt annet viktig på grunn av enda viktigere forhold og studier, særlig med pc-er.

   Særlig takket være Internettet har ytringsfrihet, kommunikasjon og opplysnings-virksomhet også globalt blitt et mangfoldig faktum - som er og kan være enhver til hjelp og nytte, også for å stoppe menneskeretts-krenkelser og annen reell kriminalitet. Mange liker ikke dette, de vil ha knebling, diskriminering og annen kriminalitet, de ønsker ikke bli avslørt og stoppet.

   Ordet har blitt globalt - og er også egnet for å avsløre og stoppe globalisme og forhastede slutninger og naivitet. Mangfoldig kommunikasjon gjør disse formål enklere og mere befriende.

   For eksempel i forhold til hva som nu skjer i Ukraina. Mange lar seg narre eller friste av propaganda og knebling, til og med godeste Rudy W. Giuliani i USA har inntatt en forkvaklet mening om hva som har skjedd og skjer i Ukraina, i likhet med mange andre som for eksempel blandt annet og feilaktig automatisk tror at dagens Russland helt eller tildels er som Stalins Sovjet-Russland var. Mere ytringsfrihet, kommunikasjon og opplysnings-virksomhet fjerner automatisk mere eller mindre fort og organisk slike og andre
forhastede slutninger og feil-opplysninger. Ytringsfrihet er selvfølgelig særlig meget viktig, som også likhet for loven og alle de andre menneskerettighetene er det. Det er blandt annet derfor de for absolutt enhver er og skal være umistelige og uavhendelige menneskerettigheter for enhver borger i ens jurisdiksjon,

   Nokså stille og ned mot 21 pluss-grader her ute klokken 23. Litt dunkelt og noe bris mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. juni 2022: 

   Tildels mørkt og tildels yr og gradvis ned til omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, spredt litt skyet og opp mot 20 pluss-grader klokken 09. I overkant av 21 klokken 12. I overkant av 23 pluss-grader klokken 15. Fra 26 til 22 pluss-grader og jevnt lett overskyet frem mot klokken 18.30. Med 21 pluss-grader klokken 20.30.

   Mangfold og frodighet er positive verdier, men ikke hvis de forveksles eller erstattes med kaos, sammensurium, invasjoner, feilslutninger, fremmedgjøring, etc. I mangfoldet kan en finne sunn mat, medisiner, løsninger, oppskrifter, muligheter, idyller, veier, styrke, etc., men også det motsatte - og forskjellene og egenskapene kan være tilsynelatende små, men svekkende, giftige, skadelige, dødelige, drepende, katastrofale og fatale.
   For eksempel kan en plante som er meget nyttig og forfriskende medisin fort være meget farlig og drepende det motsatte hvis den brukes på feil måte eller i feil dosering.
   Blandt annet derfor er omfattende kommunikasjon, erfaringer, oppdagelser, tradisjoner, argumentasjon og reell respekt for det naturlige og dets grenser meget viktig, både som advarsler og veiledning.
   Og det at også vi mennesker er så unike og forskjellige er en gave og rikdom hvis vi er hensynsfulle og forsiktige.
   Å innlate seg med likegyldighet, hovmod eller overfladiskhet kan være meget dumt og ha meget ille konsekvenser.
   Dette er logiske og naturlige selvfølgeligheter.

   Nokså stille og 18 pluss-grader klokken 22.30. Dunkelt, stille og 16 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. juni 2022: 

   Dunkelt og 15 pluss-grader Celsius og nokså mange fugler allerede våknet her ute klokken 03 i natt.

   Et av poengene med det jeg skrev her i går, er at mangfold eller frihet ikke er at grenser fjernes. Tvert om kan det mildt sagt være motsatt. Virkeligheten kan være langt mere komplisert og mangfoldig enn enfoldige tror eller ønsker,

   Lett overskyet og 21 pluss-grader klokken 11. Jeg har vært ute og hentet og lagt i en skål med litt vann noen ny-åpnede rose-blomster fra noen av de her tidlig-blomstrende etablerte rose-busker. Noen samtidig til luft-tørking også, sammen med litt skorsonner-blomst og svarthyll. En av hundene, Solid, oppdaget samtidig med sin alltid oppdagende nese noen allerede modne blåbær han ivrig plukket og spiste. Jeg skulle egentlig sjekke to Juglans mandschurica (Manchurian walnut) trær og et Hjul-tre, Trochodendron aralioides (Wheel Tree), men rakk bare å konstantere at de tilsynelatende trivdes og har det meget bra. Jeg har det ikke travelt med noe slikt her, særlig ikke på regn-tunge eller slike sol-varme dager.

   Overskyet, yr og 18 pluss-grader klokken 13. Omtrent det samme videre utover dagen. Med ned mot 15 pluss-grader klokken 19.30. Halvt lett skyet, vått og omkring 14 pluss-grader utover kvelden,

   Vi mennesker er unike og mangfoldige forskjellige - og det forutsetter at vi uansett hjelper hverandre, både i og med våre svakheter, talenter og styrker - uten å krenke noen av noens menneskerettigheter.

   Halv-mørkt, vått, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. juni 2022: 

   
Vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   I går skrev jeg her blandt annet at;
   "Vi mennesker er unike og mangfoldige forskjellige - og det forutsetter at vi uansett hjelper hverandre, både i og med våre svakheter, talenter og styrker - uten å krenke noen av noens menneskerettigheter."

   Det er ikke slik at målet, meninger, praksis eller ønsker helliggjør midlene og metodene, men uforfalsket nødverge kan nødvendiggjøre og lovliggjøre visse tvingende nødvendige og forholdsmessige metoder for å beskytte og ivareta enhvers menneskerettigheter. Det er å beskytte og ivareta enhvers felles-menneskelige menneskerettigheter først og fremst og særlig for menneskene tilhørende ens egen jurisdiksjon som er og skal være det viktige og sentrale.

   På noen måte å overskride bestemmelsene og grensene i menneskeretts-konvensjone kan ha og har hatt katastrofale og fatale konsekvenser.

   Uforfalsket og nødvendig forståelse og veiledning av menneskeretts-konvensjonene er meget viktig. Og å forstå hva de er er også av stor betydning. Historisk er menneskeretts-konvensjonene en indre og ytre nødvendig utvidelse av De ti budene i Bibelen. Som også blandt annet grunnloven i USA langt på vei har vært det og er det.

   Mange har hittil jukset eller feilet i forhold til menneskerettighetene. Særlig har mange politiske regimer og offentlige forvaltninger
jukset eller feilet i forhold til menneskerettighetene.

   For eksempel så har en innskrenket og forkrøplet forståelse av Barnekonvensjonen (CRC) banet seg vei og resultert i mange ødeleggelser og mye galskap, ikke bare i Europa. Dette har i høyere grad i USA enn i Europa vært sett og forstått - derfor har USA forsiktig og klokt nok enda ikke ratifisert Barnekonvensjonen.

   Menneskeretts-krenkelser og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene utført av den offentlige forvaltningen danner fundament og basis for offentlige mafia-virksomheter og er i alminnelighet tusener ganger mere ødeleggende, perverterende og smittsomt enn andre menneskeretts-krenkelser. At de er som produksjon av drivstoff og virksomhets-hjelp for mafia-virksomheter og perversjon er egentlig et både logisk og lett-forståelig faktum.

   Halvt lett skyet og omkring 18 pluss-grader utover formiddagen og lett overskyet videre utover dagen.

   At offentlige menneskeretts-krenkelser alminneliggjøres er en meget farlig utvikling, som også gjør de vanskeligere å erkjenne for mange mennesker.

   Offentlige mafia-virksomheter vil og må for å kunne bedrive sin virksomhet ha fraværende reell respekt for menneskeretts-konvensjonene og De ti budene. Og ha mest mulig forvirring og vilkårlighet.

   Barna og familien er meget sentrale for menneskeretts-konvensjonene, som sier blandt annet sier at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Blandt annet derfor vil særdeles meget ille offentlige mafia-virksomheter i praksis ødelegge og oppløse den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet. De vil i steden ha mest mulig kjønns-kamp, splittelse, egoisme og perversiteter.

   Men lovlydige og anstendige mennesker og instanser fremmer og beskytter alltid alle menneskerettigheter for absolutt enhver medborger og ethvert menneske, uten i praksis å gjøre det motsatte.

   Menneskeretts-krenkerne har lite eller ingenting lært av verdens-historien og fortiden og "tenker" med sine følelser og sin vill-farne egen-vilje og minimalt eller innskrenket moralsk, empatisk, etisk og logisk.

   Nokså stille og 15 pluss-grader klokken 22. Dunkelt halv-mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. juni 2022: 

   
Omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. I går særlig duftet det meget og godt her av særlig store mengder med svarthyll (Sambucus nigra) som blomstrer overdådig, et tre til og med like utenfor døren her. Litt skyet og opp til omkring 23 pluss-grader utover dagen. Med 14 pluss-grader klokken 21 og 12 klokken 23, Omkring 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. juni 2022: 

   
Omkring 10 pluss-grader Celsius frem mot klokken 03 her ute i natt. Halv-mørkt, 10 pluss-grader og noen fugler våknet klokken 03. Skyfri himmel, lett litt bris og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 12.30.

   Soros-politikk og soros-økonomi har nu okkupert og overtatt det meste av den offentlige forvaltningen både i Norge og Europa og USA og mange andre land og instanser. Det vil si politikk som har som agenda å ødelegge mest og flest mulig for å få mest mulig økonomisk fortjeneste for sin mafia-virksomhet, særlig via en slags pyramide-spill med aksjer. Virksomheten tiltrekker seg og promoterer og beskytter mange slags kapitalister, lands-forrædere, sado-masochister, molbo-kriminelle og andre perverser - sånn sett er virksomheten selv-forsterkende i kriminalitet og ondskap. Mange vil det skal være slik, uansett hvor ille det er. Og visse mennesker ser ikke eller vil ikke se årsaker, sammenhenger og konsekvenser.

   Fra 23 til 18 pluss-grader her ute frem mot klokken 19. Ned mot 16 plus-grader klokken 21. Nokså stille og 15 pluss-grader klokken 22.30. Dunkelt, stille og 14 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. juni 2022: 

   Solen i øst, lett slørete himmel og 14 pluss-grader klokken 07. Spredt lett skyet og noe over 20 pluss-grader klokken 09. Lite skyet og 22 pluss-grader klokken 10.45. Tildels nokså skyet og til opp mot 25 pluss-grader utover dagen. Blåbærene har riktig begynt å modne. Gulsøte, Gentiana lutea, blomstrer i mange etasjer og avdelinger. Det vokser og gror kraftig og skånsomt her. Solen i vest og 19 pluss-grader klokken 20.

   Når menneskeverdet og menneskerettighetene helt blir borte og erstattet med eliters kamp og nåde og den Hitler, Mao og Stalin lignende New World Order som 
Klaus Schwab, Bill Gates og Joe Biden og deres medspillere i praksis vil ha så har norske politikere som Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg og resten av Stortings-partiet og deres medspillere fått det som de vil ha det bak maskene. De kan utrydde nasjoner, barn og medmennesker og jorden og naturen og ha karriærer som de lyster og så lenge det går. Underveis som de makter å bli eldre kan de og vil de drepe sterke medmennesker for å høste deres indre organer til eget bruk i sin menneskehandel. Og fremmedgjøre og pervertere menneskenaturen og alt så lenge det går. Offentlig dumhet, naivitet og ondskap har sin pris og sine konsekvenser. Å gi makten og pengene til menneskeretts-krenkere, løgnere og andre perverser har alltid vært - og er - farligste slags molbo-politikk.

   Elitene og deres mafia-virksomheter vil selv forsøke å overleve i det lengste. Menneskenaturen og menneskeverdet og alt vil de i hovmod og guds-forakt ødelegge, til sin egen nytte og for selv å være guder. De vil forsøke å skape en ny slags menneske-rase, med vesener som uten engang eierskap til seg selv vil være lykkelige og fornøyde og lydige. Kort sagt vil de i og med sin egen tradisjon ødelegge hva verdens-utviklingen organisk har bygd opp og tilrettelagt, mens de sier alt og hva som helst av det motsatte. De føler seg bedre og mere verdifull og viktig enn alt og hvem som helst annen og det felles-menneskelige - og at deres mål og hensikter helliggjør veien og midlene. De brøyter seg frem og ødelegger hva som helst og alt på sin vei.

   Dunkelt halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. -- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq