----- Denne side: db202207.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. juli 2022:

   Omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen østlig, omtrent skyfri himmel og 15 pluss-grader klokken 07.30. Med 20 pluss-grader klokken 09.30. Tilskyende til overskyet og opp til omkring 27 pluss-grader utover dagen. Med yr og 20 pluss-grader fra omkring klokken 20. Halv-mørkt, vått, yr og 15 pluss-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. juli 2022:

   Vått, tildels med yr og omkring 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og vått, tildels med yr og litt lett bris utover formiddagen. Med omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Tildels mindre vått og noe vind-drag og tørkende videre utover eftermiddagen.

   Sivilbefolkningen i Ukraina er nu langt på vei utryddet (drept og gjort til flyktninger) av klovnen Joe Biden og komikeren Zelensky og deres kriminelle og perverse medspillere, særlig for å beskytte og videreføre sitt korrupsjons-paradis der, koste hva det koste vil. Jeg oppdaterer videre underveis, blandt annet på min nokså nye side med Internet-linker - http://hunwww.net/Links/Links.html

   Mange av videoene der er på engelsk. For mennesker som vil utvide sine engelsk-kunnskaper kan jeg særlig anbefale det enkle og meget greie programmet WordWeb English thesaurus and dictionary som kan lastes ned fra blandt annet følgende side:
   https://www.snapfiles.com/get/wordweb.html

   Regn og omkring 13 pluss-grader litt efter klokken 23. Nokså mørkt og vått mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. juli 2022:

   Halv-mørkt, kraftig regn og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03. Vått og tildels regn og yr og omkring 13 til 15 pluss-grader videre frem mot klokken 09.30. Vått, helt og delvis overskyet, tildels noe nedbør og omkring 18 pluss-grader utover dagen. Overskyet, lett yr og 14 pluss-grader klokken 20. Overskyet, vått og tildels yr og omkring 13 til 14 pluss-grader videre utover kvelden, Noe dunkelt, vått, stille og i overkant av 12 pluss-grader mot midbatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. juli 2022: 

   Halv-mørkt, vått, nokså stille og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.15. Omkring 12 til 13 pluss-grader her ute i natt, med nokså vått og mye yr frem mot dagen og inn i formiddagen. Ydmyke Prunella vulgaris har såvidt begynt å blomstre mange steder i disse dager. Dens blader er meget nyttig både som medisin og tilbehør i mat og drikke.

   Javisst er dagens norske stortings-partier en grotesk mafia-virksomhet. Og javisst driver de mangfoldig med valg-svindel og samarbeider de tett og skifter seg imellom på hvem og hva de skal profilere, for å skape et overfladisk inntrykk av at de er forskjellige og mangfoldige. Og javisst finanserer og promoterer de massemedia og instanser, mennesker og virksomheter som er med seg. Og er deres mål og hensikt å utplyndre og rane sivilbefolkningen maksimalt, mest mulig skjult eller så åpent de våger. For best mulig å få til dette og samtidig liksom å skjule sin kriminalitet ytterligere bak noe trenger de nu også blandt annet og særlig ting som World Economic Forum og Klaus Schwab og Bill Gates og Joe Biden og også deres medspillere. Og selvfølgelig Mark Zuckerberg, Facebook og Google, etc. Det vil si mennesker som samarbeider om og for penger og makt. De har forlengst forstått at Soros-metoden er ideell og nødvendig for dette. At den også er en videre-utvikling og fortsettelse av nazismen vet de selvfølgelig også, men vil de selvfølgelig ikke høre snakk om. Og menneskeretts-konvensjonene og fakta vil de til nøds bare snakke eller høre om når de forfalskes eller forties tilstrekkelig. Land efter land vil de underlegge seg. Derfor vil de ha mest mulig lovløshet, perversiteter, anti-kristendom, nød, falskhet, forvirring, naivitet og frykt. Det er dette som stadig mere og fortere skjer i disse dager, både nasjonalt og globalt. Konsekvensene og metodene blir stadig mere tydelige og lett-forståelige for nærsagt alle og enhver. Blandt annet derfor vil mafia-virksomheten også ødelegge og drepe flest mulig, mens den sier og påstår det motsatte, selvfølgelig.

   Det er flere grunner til at det er treffende å kalle det en slags nazisme, men om man kaller det en slags maoisme, marxisme eller stalinisme eller hybrid, etc., så vil også det ha meget for seg. Men denne gangen vil det jo til og med fort kunne gå langt meget verre.

   Det er mange forskjellige grunner til at mange mennesker tiltrekkes av og arbeider for mere eller mindre offentlige mafia-virksomheter. Grådighet og karriærer er ofte bare en av de. Dumhet og propaganda er ofte en annen. Og det er ofte mange forskjellige andre og flere grunner. En årsak og motivasjon er også at mange mennesker ønsker eller ser det som fordelaktig å utøve vilkårlighet og skjønn, for å fremme eller beskytte sin egen forståelse og karriære. Etc., etc. Menneskerettighetene vil de derfor erstatte med sin egen eller andres klokskap og forfalsker de dithen. The rule of law forakter de, hvis de ikke selv er lex superior og herskere. Likegyldighet og fornøydhet er også ofte en av grunnene. Som også blandt annet frykt kan være en av grunnene. Etc., etc.

   Vått og tildels mye nedbør også utover eftermiddagen og kvelden. Styrt-regn og 12 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, 12 pluss-grader og fortsatt mye regn mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. juli 2022: 

   R
egn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, omkring 13 pluss-grader og tildels mindre nedbør utover dagen. Halvt skyet, vått og 11 pluss-grader klokken 19. For det meste overskyet videre utover kvelden. Halv-mørkt, vått, stille og omkring 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. juli 2022: 

   
Halv-mørkt og 10 pluss-grader Celsius og noe vått her ute klokken 02.30 i natt. Overakyet, noe vind-drag og 12 pluss-grader klokken 08 - og jeg blandt annet hører en due kurre. Omtrent det samme været utover formiddagen, med litt antydninger til yr. Disig himmel, yr og regn og omkring 14 pluss-grader videre utover dagen. Stille og fortsatt det samme været klokken 23. Og videre mot midnatt og halv-mørkt.

   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. juli 2022: 

   Vått, tildels yr og regn og ned til omkring 11 pluss-grader Celsius her ute for det meste i natt. Mere og mindre overskyet og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 08.45. Med opp til omkring 14 pluss-grader videre utover formiddagen. Med 14 pluss-grader også klokken 18.

   De fleste av årets mine frø-planter fra eple og kvede lar jeg antagligvis få stå til neste år der de oppkom i beholdere her ute, for da å flytte eller potte de på forsommeren. Nu er forsommeren her ferdig for i år og jeg fikk unnagjort det lille og det meste av planting jeg tenkte og har ressurser til - også de daglige fremskritt sånn sett. Nu vokser nærsagt alt meget fort og intenst, det er sommer. Eftersommeren (høsten) er her stort sett mindre egnet til å flytte på vekster, fordi de da har kortere tid og vanskeligere for å rekke å utfolde og etablere sine røtter før frosten ankommer. For hjemstedet, hagen og landskapene er slikt meget viktig. Og selvfølgelig også meget mat-nyttig å vite. På tilsvarende måte som særlig å stelle for og pleie ens foreldre og familie og medmennesker med kjærlighet, visdom og perspektiv, for de som har muligheter for det og kunnskap nok.

   De ti budene og menneskeretts-konvensjonene og kristendommen uforfalsket gir de grunnleggende og elementære kunnskaper som veileder og forplikter enhver og alle i ens samfunn.

   Overskyet, litt antydning til yr og 12 pluss-grader klokken 22.30. Halv-mørkt, lett yr og noe disig mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. juli 2022: 

   Vått, lett yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 12 og derefter. Med lett yr klokken 21. Med 13 pluss-grader og halv-mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. juli 2022: 

   Yr og omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Som bekjent erklærer de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   ("The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.")

   Og sier De ti budene i Bibelen og kristendommen det samme, men med andre ord. Innholdet i ordene har i alle samfunn og omtrent til alle tider vært en lett-forståelig selvfølgelighet og nødvendighet.

   Å beskytte de naturlige og grunnleggende forhold og prosesser i samfunnet er og skal være og må være en selvfølgelighet og nødvendighet. Men er ikke det for menneskeretts-krenkere og anti-kristelige krefter og andre perverser og kriminelle. Desto viktigere er alvoret i dette, for ikke å krenke eller ødelegge de naturlige og grunnleggende forhold og prosesser i samfunnet og verden.

   Som forhåpentligvis bekjent skal alltid og samtidig enhver menneskerettighet for enhver borger være respektert, sikret og beskyttet av offentlige myndigheter og medborgere.

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - for eksempel lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")
   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Vått og for det meste overskyet, tildels med noe lett yr og opp til omkring 14 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12 (altså egentlig klokken 11). Overskyet og 12 pluss-grader klokken 17.30.

   Noe av dette betyr selvfølgelig ikke at menneskeretts-konvensjonene er eller skal være kristendommen. Men det betyr at
menneskeretts-konvensjonene er viktig og forpliktende og veiledende også for kristendommen. Forskjellen er at de ikke er det samme, men de utvider hverandre. Ikke for at jeg sier det, men dette er logiske og historiske selvfølgeligheter.

   Noe dunkelt, vått og med mot 10 pluss-grader klokken 23.30 og halv-mørkt videre mot klokken 24. 

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. juli 2022: 

   
Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og 12 pluss-grader klokken 10.

   Hvem og hva man lærer og veiledes og oppdraes av har selvfølgelig meget stor betydning, som også at og om det skjer under naturlige forhold under trivsel, trygghet og tillit hvor alle menneskerettighetene hundre prosent uforfalsket er respektert. Uten er det veldig fort og lett at man forkvakles og vill-ledes.

   I vår tid nu, ikke minst i Europa, er nærsagt alt forfalsket og under ledelse av groteske kriminelle som iherdig og påkostet eller i likegyldighet og grådighet eller egoisme og hovmod påstår om seg selv å være det motsatte.

   Noe av det verste og farligste med offentlige mafia-virksomheter er selvfølgelig indoktrineringen og undertrykkelsen av medmennesker. Som til og med er meget smittsomt.

   Om menneskeretts-krenkelser, perversiteter eller forhastede slutninger erstatter anstendighet og de naturlige prosesser så vill-ledes mennesker og samfunnet.

   Helt og nesten helt lett overskyet og antagligvis omkring 14 pluss-grader her ute i dag. Jeg har vært ute med hundene og plukket og spist blåbær og krekling i dag. Nokså mørkt og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. juli 2022: 

   
Omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, nokså mørkt og nokså stille det meste av natten. Jeg hører likevel ofte en og annen ugle eller bekk, etc. Lett nesten overskyet og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 10. Spredt lett skyet og 17 pluss-grader klokken 11.30. Lett nesten overskyet og 18 pluss-grader klokken 13.45. En stund opp til over 20 utover eftermiddagen. Det blomstrer overdådig mangt. Hagen, hjemstedet og kunnskaper om det naturlige er vesentlig og meget viktig i og for den behagelige niste-pakken en har med seg i og for livet. Overskyet, nokså stille og 16 pluss-grader klokken 22.30. Halv-mørkt mot midnatt.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. juli 2022: 

   
Omkring 14 og 16 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Jeg nevnte indoktrinering. Hvis fakta erstattes med forfalskninger, forhastede slutninger eller hovmod da blir resultatet galt.

   Hvis for eksempel bestemmelser i menneskeretts-konvensjonene erstattes med ens egne eller andres bestemmelser da såes eller dyrkes mafia-virksomheter.

   Da fortapes eller forvirres også evnen til reell hukommelse, reell medmenneskelighet og reell logisk tenkning.

   
Menneskeretts-konvensjonene er og skal være basis og kjernen i både internasjonal og nasjonal lov og rett og i og for medmenneskelighet. Men selv tilsynelatende små forfalskninger kan ha og få katastrofale konsekvenser,

   Overskyet og omkring 17 pluss-grader utover formiddagen, med lett yr klokken 13. Overskyet med noe mildt vind-drag og 19 pluss-grader klokken 17. Overskyet, yr og 17 pluss-grader klokken 20.30. Jeg har plukket og spist blandt annet hage-jordbær i dag. Overskyet, vått og 16 pluss-grader klokken 21.30.

   For folk flest i samfunn med indoktrinering er det å tenke og naturlige forhold å oppføre seg som apekatter og hunder i forhold til den makten de er gjort kjent med. (Sammenlign for eksempel med H.C. Andersens eventyr om "Keiserens nye klær".) Med forfalskninger, hovmod og forhastede slutninger som basis blir den "logiske tenkning" og medmenneskelighet til galskap under "jungelens lov" av vilkårligheter.

   Mennesker lærer fort og lett og tildels automatisk, men også hovmod og snever egoisme og innskrenket tenkning, forfalskninger, svik og forhastede slutninger. Molbo-oppførsel og molbo-politikk er ikke godt for noe som helst, annet enn for humor, belæring og ondskap.

   Halv-mørkt og vått mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. juli 2022: 

   Klokken 05, vått, 12 pluss-grader Celsius, lysnet, men enda nokså stille her ute. Nokså mye snegler, padder og frosker aktive i disse dager.

   Grunnen til at de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene alltid er meget viktige, er at de handler om meget sentrale og viktige felles-menneskelige vesentligheter, erfaringer og erkjennelser.

   Regn og yr frem mot klokken 07 og en stund derefter. Overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 10.30. Overskyet, regn og yr og omkring 14 pluss-grader det meste av dagen og frem mot klokken 20.

   
Menneskeretts-konvensjonene og deres enhver for enhver alltid umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er samtidig også absolutte nødvendigheter for at menneskene, familiene og samfunnet skal kunne virke og utfolde seg harmonisk og ikke forkvaklet, selv-ødeleggende og kriminelt.

   At menneskeretts-krenkere med forfalskninger forsøker å skjule dette bør ikke overraske noen, men gjør det på ingen måte til noe godt, aksepabelt eller lovlig. Tvert om gjør de seg til verste slags tyver, ødeleggere og kriminelle - ikke minst også hvis de forfalsker nødverge eller samarbeider med offentlig ansatte i eller for noen slags form for menneskeretts-krenkelse.

   Det er og bør være lett forståelig at å forfalske eller bagatellisere en menneskeretts-krenkelse er særdeles grov kriminalitet eller uakseptabel uforstand.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Nokså mørkt, 13 pluss-grader, vått og fortsatt yr mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. juli 2022: 

   
Vått, yr og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, vått, tildels yr og omkring 11 og 12 pluss-grader utover dagen. Tildels mindre overskyet og mindre vått utover kvelden. Nokså mørkt og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.

   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. juli 2022: 

   Mørkt, stille og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03.30 i natt. Overskyet, vått, lett yr og 11 plus-grader frem mot klokken 09. Med plask-regn klokken 11.15. Med omkring 12 pluss-grader og tildels regn og yr videre utover dagen og kvelden. 11 pluss-grader og vått og yr mot midnatt og halv-mørkt

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. juli 2022: 

   Noe lysnet, vått, nokså stille
og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Nokså lysnet, vått, litt mindre stille og 9 pluss-grader klokken 05.45. Morgenstud har åndelig gull i munn - og det er viktig å forsøke å fastholde, rense og videre-formidle denne åndelige fangsten og rikdommen internt og eksternt før den smelter og vaskes bort med og under dagen.

   Jeg og min familie har nu fysisk konkret blitt holdt kidnappet, separert, stigmatisert, truet og utplyndret i mange år - og er det fortsatt. Våre verdier og vår fortid, nutid og fremtid og vår kommunikasjon er utspekulert nær fullstendig ødelagt av den politiske offentlige mafia-virksomheten - som har blitt langt mere utspekulert og avansert enn for eksempel på Jean-Jacques Rousseau eller Paulus sin tid. Vi har enhver forskjellige verdier vi forsøker å kommunisere med og å beskytte. For mere eller mindre offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere og mange andre er det stort sett penger, gull, makt, grådighet, forfengelighet, babbel, snever egoisme, vilkårlighet, propaganda og sex. Mens for andre er det trivsel, familie, uskyld, opplysnings-virksomhet, arv, bevissthet, bøker og manuskriper, hjemsteder, medmenneskelighet og neste-kjærlighet og menneskerettighetene, etc. Alt dette har vi enhver mere eller mindre felles i et mangfold, mens vi enhver samtidig er forskjellige og unike. For mere eller mindre offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere er andres liv og verdier og perspektiver uten særlig betydning - og betyr hovmod, troverdig falskhet og vilkårlighet alt. Hva alt dette og mangt innebærer og har som konsekvenser er det derav mange mennesker som hverken evner eller ønsker å ha reelle seriøse holdninger til - de tror eller ønsker egen likegyldighet og mere eller mindre molbo-politikk og babbel også skal være andres.

   Jeg hørte på et intervju med Erik Selle på Document.no på Internettet i går. Han hadde diverse fornuftig å si, som diverse andre i forskjellig grad, men den fraværende forståelsen og respekten for menneskerettighetene og derav misforståelser og forhastede slutninger er uansett skremmende og farlig, særlig i tider som dette.

   Mennesker som i realiteten ned-prioriterer, forfalsker eller setter seg selv og sine holdninger over menneskeretts-konvensjonene har lite forstått i forhold til medmennesker og rettferdighet og lov og rett og verden. Og har lite forstått av det felles-menneskelige løft for å unngå forhold som mere eller mindre fort og skjult gir eller automatisk fører til grov kriminalitet og ondskap.

   Halvt skyet, en bris og 13 pluss-grader her ute klokken 12.30. Lett overskyet og 14 pluss-grader klokken 18.

   Spørsmålet er nemmelig: Hvem er det som har størst interesse for å forfalske eller neglisjere menneskerettighetene?
   Og svaret er, at det er mennesker som allerede krenker en eller flere menneskerettigheter - eller som kommer til å gjøre det.

   Litt dunkelt og i overkant av 11 pluss-grader klokken 22.30.
   Nokså mørkt, stille og mellom 11 og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. juli 2022: 

   Mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, med antydninger til yr klokken 05.30. Disig himmel, vått og yr frem mot klokken 08 og derefter. Vått og omkring 12 og 13 pluss-grader frem mot klokken 13. Med 14 pluss-grader klokken 16.30 og tildels yr derefter. Disig himmel, vått og 14 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille, lett yr og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. juli 2022: 

   Vått, noe lett yr og lett bris og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe antydning til yr og omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 16.30. Spredt lett skyet og 15 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt mot midnatt.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. juli 2022: 

   Mørkt, vått, stille og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 og tildels senere i natt.

   Javisst er enhver menneskeretts-krenkelse kriminalitet og ondskap hvis den ikke er uforfalsket nødverge. Det er ikke dermed sagt at den nødvendigvis uansett er eller skal være straffbar. Akkurat det er beroende på flere konkrete forhold, som fremgår av en god og ikke forhastet helhetlig forståelse av menneskeretts-konvensjonene og the rule of law. Ikke minst derfor er det viktig at menneskene og samfunnet har en god og uforfalsket forståelse av
menneskerettighetene.

   Det er for eksempel meget sentralt viktig - og også lett - å forstå den menneskerettighet som sier at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og den som sier at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og den som sier at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Utelates, forfalskes eller neglisjeres en eller flere menneskerettigheter så er det og blir det kriminalitet og ondskap.

   Lett overskyet og opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 08. Mere og mindre overskyet og opp til omkring 27 pluss-grader utover dagen. Litt mørknende og ned mot 22 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt mot midnatt,

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. juli 2022: 

   
Mørkt og omkring 21 pluss-grader Celsius og noe videre bris fra i går her ute i natt. Opp til mere enn 25 pluss-grader frem mot klokken 08.30.

   Det er varmt og jeg tenker blandt annet på folket i og fra Ukraina og at og hvordan de mishandles og ødelegges av Zelinsky og Joe Biden og Jens Stoltenberg og deres medspillere og hvor makabert og perverst det er. Og all den indoktrinering og kneblimg de samtidig driver med for å fremme løgner og motsatt lov og rett og sine forbrytelser og også forhastede slutninger og globalisme og menneske-forakt. Mens Putins Russland gjør alt de makter for å stoppe galskapen.

   Overskyet, vått, lett yr og ned mot 17 pluss-grader klokken 17. Det hørtes et kraftig smell her ute i dag omkring 14-tiden, som om en bombe eller noe eksploderte ca, 100 eller 200 meter sørlig eller sør-østlig fra bolig-huset her, kanskje i en mast eller boks med noe elektrisk? Eller kanskje et lyn-nedslag? Jeg vet enda ikke hva det var, men meldte hendelsen til kraftlaget ca. klokken 17.15. Halv-mørkt, yr og omkring 17 pluss-grader klokken 23 og videre mot mørkt og midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. juli 2022: 

   Omkring 17 til 14 pluss-grader Celsius og efter hvert uten nedbør her ute i natt, Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 08.30, Helt og delvis skyet og opp til omkring 19 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 16. Omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 18.

   Svært mange i USA og flere andre land har stadig mere og bedre forstått og erfart at Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates og Joe Biden, etc. og deres medspillere er livs-farlige nazi-lignende krefter som må stoppes - og at de ikke stopper av seg selv.

   Når særlig korrupte og perverse mennesker får mye makt eller penger og de felles-menneskelige menneskerettighetene forfalskes eller ignoreres da oppstår groteske og katastrofale offentlige mafia-virksomheter og deres karriærer og medspillere. Overherredømme, utplyndring, ødeleggelse, depopulasjon, perversiteter, knebling og motsatt lov og rett er og blir deres politikk og metode.

   Store deler og tildels mesteparten av den offentlige forvaltningen i Europa, inklusivt Norge og mange andre land står nu under globalistenes ledelse og onde og groteske slags nazi-lignende politikk, falskhet, dobbel-moral og menneske-forakt. Men hvordan reagerer sivilbefolkningen og enkelt-menneskene på dette som nu stadig mere og fortere gjør seg gjeldende? Mange forholder seg likegyldige eller tilfredse eller naive, til det er for sent, eller er mere eller mindre aktivt med i karriære-karusellen. Velkjente vesentligheter fra alle tider, med andre ord.

   Hvor lenge og hvor meget og mange ødelagt og borte før tilstrekkelig mange sannferdige uskyldige mennesker uten forhastede slutninger og beslutninger ønsker og klarer å stoppe ondskapen, også i Europa? Foreløbig anser jeg det for mangsidig begrunnet å være pessimist i så måte - også videre fremadskridende.

   Jeg diskuterer aldri og krangler aldri og har heller ingen meninger, men samtaler og kommuniserer og har siden barndommen vært iherdig sannhets-søkende. Vi er enhver unike og har våre mere eller mindre skjulte talenter samtidig som vi også har meget til felles, men en gjør feil hvis en i for stor grad tror eller tenker at også andre mennesker tenker, ønsker eller føler som en selv. De uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjone er en felles-menneskelig minste-standard og hundre prosent nødvendighet.

   Vi skal være og må være i respekt og takknemlige både for hverandres unikhet og felles interesser og de naturlige forhold og muligheter, men ikke for menneskeretts-krenkelser, dårskap eller perversiteter.

   Omkring 14 pluss-grader klokken 20. Og 12 klokken 22.30.

   Det som skjer av mere eller mindre skjult ondskap nu og fort stigende fremover, ikke bare i og for Europa, er og blir uansett en meget stor og mangfoldig lærepenge for nærsagt alle og enhver.
Og den er for de fleste selv-forskyldt, ikke minst av feighet, svik og hovmod. Menneskeretts-konvensjonene er det som skulle og lett kunne forhindret ødeleggelsene, nøden, lidelsene og ondskapen, men de forfalskes, ned-prioriteres og ignoreres. 

   Nokså mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

 --22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. juli 2022: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   
Ondskapen er for de fleste selv-forskyldt, ikke minst av feighet, svik og hovmod, skrev jeg her i går. Det jeg siktet til er at enhver er medskyldig i ondskapen, via handlinger og unnlatelser, men i forskjellig grad.

   Lite skyet og opp til omkring 20 pluss-grader her ute utover dagen. Med 18 pluss-grader klokken 17.30 og 18.30. Med 15 pluss-grader klokken 22. Mye bær som modner og smått liv som yrer i disse dager og små-fuglene er stillere og mettere.

   Mange syns nok det der nu sist her angående ondskapen er for dypsindig eller forvirrende - og det er ikke derfor jeg skriver her, Mange mennesker i samfunnet ivrer efter å forstå, men det har vært og er et historisk faktum at enda flere ivrer iherdig efter å misforstå. Flere enn H.C. Andersen forstod at jo dummere man er dess klokere og smartere tror man seg å være - og
jo klokere og smartere man tror seg å være dess dummere er man.

   Mørkt, stille og ned mot 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

 --23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. juli 2022: 

   Mørkt, stille og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.45 i natt. Nokså lysnet, nokså stille og i overkant av 13 pluss-grader klokken 05. Overskyet og omkring 14 pluss-grader klokken 10.30.

   Ondskapen kan altså være selv-forskyldt, eller forårsaket av andre, eller både og. Det viktige er uansett uforfalsket å forholde seg uskyldig, sannferdig og modig - uten å være eller gå i løgnens eller ondskapens tjeneste.

   
Overskyet og omkring 14 pluss-grader det meste av dagen og klokken 20. Med 13 pluss-grader klokken 22. Mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

 --24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. juli 2022:

    For det meste mørkt, stille og ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind-drag og omkring 14 pluss-grader klokken 09.30. Med opp til omkring 16 pluss-grader og tildels noe lett yr frem mot klokken 14.30. Med 17 pluss-grader klokken 19.

   Det er selvfølgelig viktig å være modig nok til ikke å være medvirkende i eller for ondskap, om enn det kanskje ikke er lett. En fundamental nødvendighet er viljen til ikke å medvirke i eller for noen menneskeretts-krenkelse - og hverken å la seg friste, skremme eller true i forhold til dette. Og å unngå forhastede og unødvendige vesentlige slutninger og beslutninger, men samtidig alltid å være sannhets-søkende.
   Er man to eller flere så overlever man lettere enn om man er alene. Også ikke minst i forhold til god kommunikasjon.
   
   Halv-mørkt, noe vind-drag, stille og 16 pluss-grader klokken 23.20 og fort mørknende. Meget underlig og mye helikopter-aktivitet nært utenfor og over her fra klokken 23.45 og videre mot midnatt og derefter. Det skjer noe spesielt, men jeg vet ikke hva.

---

---
*****

 --25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. juli 2022: 

   Helikopter-aktiviteten her ute forsvant ca. klokken 00.15. Nokså lysnet, overskyet, vått, noe bris og 16 pluss-grader klokken 05.

   Det er alltid riktig og viktig å være meget forsiktig - også i forhold til medmennesker. Mennesker som mere eller mindre skjult eller dypt er svikefulle er enhvers fiende. Deres masker og løgner kan være fristende, men de skjuler en ondskap som når som helst og verre enn en trodde var mulig kan gjøre seg gjeldende.

   Overskyet, vått, yr og regn og omkring 17 pluss-grader utover dagen. Med 12 pluss-grader klokken 21.30 og derefter. Mørkt, vått og yr mot midnatt.

---
---
*****

 --26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. juli 2022: 

   Regn og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt.
Regn og yr og omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Lettere nedbør og efter hvert ned mot 11 pluss-grader utover kvelden. Mørkt og vått mot midnatt.

---

---
*****

 --27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. juli 2022:

   
Omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt og stille og mørkt det meste av natten.

   Den enda uhyre meget utbredte iveren efter selv å være menneskerettighetene, forståelsen og makten er et megetsigende uttrykk for blandt annet hovmod, molbo-egoisme og indoktrinering - og ondskap, grådighet og dumhet. De tar det for gitt at menneskerettighetene sier og har tenkt og bestemt det samme som seg selv eller andre - og at det er løsningen og det rette og riktige. Og der befinner de seg som keiserens skreddere og publikum i H.C. Andersen's eventyr om "Keiserens nye klær" - uten å kunne ønske eller klare å se keiserens virkelige klær og tilstand. De er ikke bare forblindet, men også fordummet og som hypnotisert og i masse-psykoser. De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene hverken ønsker de eller klarer de å lese og forstå eller å se og erkjenne helheten i - alt er og blir bare det motsatte, akkurat som keiseren og hans medspillere ønsker og forlanger det.

   For eksempel glemmer de eller vet de ikke at enhver menneskerettighet alltid og samtidig er og skal være umistelig og uavhendelig for enhver - da, uten dette enkle og ufravikelige faktum, må det gå meget galt. Og for eksempel også hvis de glemmer eller ikke vet hva uforfalsket nødverge er.

   Nylig hørte jeg via Internettet et menneske som sa at vi trenger en ny menneskerettighet som bestemmer at ingen må eller trenger å delta i eller for urettferdige kriger eller kriger de ikke ønsker å delta i eller for. Hva vedkommende med tydelighet ikke visste er at en slik bestemmelse er unødvendig - i og med at den fra før av allerede med mere enn nok tydelighet og forpliktende fremgår av en helhetlig uforfalsket forståelse av menneskeretts-konvensjonene. Så hva vedkommende egentlig sa er både forvirrende, smittsomt, fordummende og indoktrinerende. Men også enkelte bestemmelser og formuleringer i menneskeretts-konvensjonene og deres tilleggsprotokoller kan være forvirrende og unødvendige, så en helhetlig forståelse av menneskeretts-konvensjonene er uansett en nødvendig selvfølgelighet. Og den ufravikelige kjernen i denne forståelse er at enhver menneskerettighet alltid og samtidig er og skal være umistelig og uavhendelig for enhver.

   For et land å ha tvungen militær-tjeneste heller enn frivillig er dumt og unødvendig og kan på mange måter vise seg å være et tveegget sverd, for å si det sånn og forsiktig.

   Overskyet, litt bris og 13 pluss-grader klokken 11. Litt mindre overskyet og litt mindre vått klokken 13. Jeg har vært ute en snartur og plukket inn blandt annet litt kantareller og steinsopp og løvetann-blad, for å ha som tilbehør i maten. Nokså stor mengde naturlig nokså brunlig svarte og gode amerikanske stikkelbær er nesten modne for spising og innplukking, la jeg samtidig merke til. Og at det synes som å bli nokså mye kiwibær her også i år. Men kanskje og forhåpentligvis mindre og lite epler og plommer. Jeg planlegger å påbegynne en ny fermenterings-prosess med kål etc. en av de kommende dager, med nye eksperimenter, virkninger og smaker, men må blandt annet rydde bort noen av de gamle først for å frigjøre plass. Det er som vanlig tusener av lignende og andre gjøremål jeg med små og vanskelige ressurser og muligheter skal forsøke å få gjennomført.
   Halvt skyet og 14 pluss-grader klokken 15. Lite skyet og 12 pluss-grader klokken 20.

   Meg bekjent så har vi alle og enhver meget å lære og lærer vi særlig av hverandre og kommunikasjon og ydmykhet og har vi feil og misforståelser å rette opp og dårskap og forhastede slutninger å unngå. Og er ikke minst verdens-historien og verdens-litteraturen og erfaringer og tradisjoner og ytringsfrihet og uskyld særlig viktig.

   10 pluss-grader klokken 22. Mørknet og i underkant av 9 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


 --28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. juli 2022: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt - 12 og solen i øst klokken 08.

   Den såkalte pride-bevegelsen er en uhyre pervers og perverterende virksomhet som er særlig ødeleggende og indoktrinerende for samfunnet og dens enkelt-mennesker - ikke bare i forhold til barna og ungdommen. Nærsagt det aller første som skjedde da mine barn - og mange andres barn - ble kidnappet var at de ble seksualisert og tildels voldtatt, uten å kunne vite eller forstå hva som skjedde. For ikke indoktrinerte foreldre er dette ytterligere forskrekkelig og videre tortur, men for kidnapperne var dette med tydelighet villet og ønsket og hadde, mere eller mindre bevisst, sin bestemte konkrete hensikt. Jeg har åpenhjertig og aktivt med stadig mere forskrekkelse i flere ti-år studert disse fenomener og forhold.

   Det som skjer er at når barna seksualiseres så fremmedgjøres de meget lettere fra sin egen familie samtidig som de blir langt mere åpen og mottagelig for indoktrinering fra omgivelsene sin side. Barna mere eller mindre instinktivt glemmer og ned-prioriterer meget lettere sin egen familie og identitet og integritet og medfødte naturlige kjærlighet og tillit, til fordel for andre og annet. De jages eller tvinges til en slags uselvstendig og rotløs selvstendighet og søken.

   Dette visste og forstod instinktivt og nedarvet de fleste mennesker og kulturer i tidligere tider, inntil ganske nylig. Og beskyttet de seg mot med blandt annet begreper og forståelse av anstendighet.

   Også derfor sier de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
Ikke bare har rett til samfunnets og statens beskyttelse, men har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Og dette og samtidig beskyttelse av ethvert enkelt-menneske og enhver nasjon gjennomsyrer helt fundamentalt, grundig, solid, lett-forståelig og kortfattet alle menneskeretts-konvensjonene.

   Enhver slik lovbestemt beskyttelse misliker kidnappere, pedofile og mere eller mindre offentlige mafia-virksomheter og perverser. De vil mere eller mindre skjult heller ha Sodoma og Gomorrah, Caligula, kidnappinger, sadisme, utroskap, utplyndringer, splittelse, indoktrinering og pride-ideologi, for å si det sånn. Og bryr seg mildt sagt lite om konsekvensene av hva de gjør eller ikke gjør. Kortsiktig grådig egoisme og hovmod er deres hemmelige motto.

   Seksualisering og kidnapping av barn og ungdom er altså et uttrykk for pervers egoisme, perversiteter, ondskap, kriminalitet og groteske mafia-virksomheter. Som også den mere eller mindre skjulte forakten for de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er det.

   Skyfritt og 15 pluss-grader her ute klokken 12. Halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 23.

   Jeg ble avbrutt i det jeg skrev av ærender og gjøremål og det er nu sent på kvelden. Det var uansett ikke meget jeg tenkte å skrive her i dag. Mange er glad for det jeg i tidens løp skriver her, men de kriminelle og deres medspillere er ikke det. Jeg har fra begynnelsen villet det skal handle om menneskevern (og som tittel, eller undertittel ... fritt hva som foretrekkes). Jeg dokumenterer og driver folkepplysning fortløpende, om enn ikke uproblematisk.

   Veldig mange både barn og foreldre i Norge begår "selvmord" efter å ha blitt lidnappet. Det er som oftest ingen som helst adekvate eller sanne grunner til at de ble og blir kidnappet, annet enn løgner og at de har irritert noen. Den politiske eliten i dagens Norge er en grotesk mafia-virksomhet som blandt annet bedriver kidnapping av barn, som noe alminnelig, til tross for mengder med internasjonale lover og forpliktelser med forbud og strafferammer mot kidnapper-virksomheten, og også nasjonale - men alt slikt neglisjerer de. Og til og med den høyeste retts-instansen i Europa, Menneskeretts-domstolen i Strasbourg, har i sin høyeste instans - Storkammeret - gitt en endelig dom (Lobben-dommen) som innebærer at alle kidnappede barn og foreldre har krav på gjenopprettelse og erstatning og at virksomheten umiddelbart stoppes. Men også den og det neglisjerer de. Norge blir kanskje det siste land som kommer til å rette seg efter dommen og alle relevante lov-bestemmelser. På veldig mange måter ligner den offentlige politiske mafia-virksomheten i Norge på USA's Joe Biden og hans administrasjon og medspillere, selv om også andre gjør det. De er begge groteske og smittsomme perverse altomfattende katastrofer og groveste slags kriminalitet. Som bagatelliseres, mildt sagt, av sine medspillere og likesinnede.

   Mørkt mot midnatt.

---
---
*****

 --29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. juli 2022: 

   Nokså lysnet, nokså stille og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Tildels noe overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 10.20.

   Det er ikke alt og ethvert som er likså vesentlig, relevant eller av betydning eller interesse i forhold til det viktige eller viktigste. Mangt kan sånn sett være av liten eller ingen relevans. Ikke alle og enhver som skrev eller snakket om eller med Jesus da han levde, ble korsfestet og gravlagt er likså pålitelige, betydningsfulle eller sannferdige kilder eller signaler, for å si det sånn. Kanskje sier og avslører de mere om seg selv og det de trodde eller ville enn om det det gjelder? Spørsmålene, grunnene og svarene kan være mangfoldige, uten å være av samme betydning eller relevans for noen, mange eller alle andre.

   Grunnene og hensiktene kan være meget forskjellige og meget annerledes enn hva de synes som eller presenteres som. Hva og hvem skal vi ha tillit til?

   Helt og delvis overskyet og omkring 15 plus-grader utver dagen. Overskyet og 14 klokken 21.30. Nokså mørknet og ned mot 13 pluss-grader klokken 23.30 og mørkt mot midnatt.

---
---
*****

 --30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. juli 2022: 

   Mørkt og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Nokså lysnet og stille og 10 pluss-grader klokken 05. Mere og mindre halvt overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 10.

   Hva konkret er The great reset (den store omstart) og The new world order (den nye verdens regler) som World Economic Forum (WEF) som Klaus Schwab og George Soros og Bill Gates og deres likesinnede og medspillere med makt og makt-begjærlig og vil ha og forholder seg til? Mange har dessverre enda ikke forstått det og mange tier om det eller forholder seg likegyldige.

   Kort sagt er det en slags "ideologi" (som innbefatter mange andre og egentlig tilsvarende) hvor det er "survival of the fittest" som er og skal være det bestemmende. Hvor lov og rett er erstattet med "de sterkestes rett" og en slags "jungelens lov". De med mest penger eller makt skal til enhver tid og alltid bestemme hva som er "lov og rett" og reglene, uansett hva de tidligere har gjort eller hva de kommer til å gjøre.

   Det er og blir en slags alles krig mot alle, war of all against all - bellum omnium contra omnes, og omstart, de vil ha for å sikre sin videre makt og karriære og muligheter. Derfor vil de ha ødelagt flest mulig andre og mest mulig annet. Fordi det er til fordel for grådig egoisme. Det er en slags anti-kristendom, hvor medmenneskelighet, nestekjærlighet, rettferdighet og sannhet betyr ingenting annet enn det motsatte.

   De vil ha mest mulig makt i forhold til alle andre, derfor er de "globalister". Deres "logikk" er at ingen er unike eller uerstatlige eller spesielt verdifulle, bortsett fra seg selv, og at enhver og alle kan erstattes med andre og være til samme eller bedre nytte. Og at jo lavere antall mennesker dess ferre vil kjempe om eller forsøke å overta makten og ressursene. Andre menneskers indre organer og alt annet vil da ha som handels-vare eller slave-holdt og selv eie eller kunne kjøpe eller ta ferskt når som helst de trenger det inn-operert for selv å kunne leve lengst og best mulig slik de ønsker.

   Oppskriften er med andre ord gammel og prøvd veldig mange ganger. Men nu er verden større og nærmere og våpnene og midlene langt flere.

   Jevnt overskyet og 16 pluss-grader her ute klokken 18. Med 14 pluss-grader og lett yr klokken 21. Halv-mørkt, vått og i overkant av 14 pluss-grader klokken 23. Mørkt mot midnatt.

---
---
*****

 --31--
-- Dagboks-notater, søndag 31. juli 2022: 

   Omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Overskyet, vått og for det meste yr først en stund inn i dagen og derefter uten nedbør og tildels mindre overskyet og omkring 16 til 14 pluss-grader utover dagen. Spredt lett litt skyet og nesten halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 10.50. Mørkt, stille og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq

   
---
---