Forurettedes Forening i Norge / FFN


--- HUN | THE END |

FFN, Intro -
Velkommen til foreningens hjemmeside på Internett!
En forening som jeg ønsker skal kunne bli til!
Kanskje er den allerede underveis?
Iallfall er dette iniativ et forsøk på å få det til.
Et sted må man vel begynne?
Jeg tror dette kanskje kan være rette stedet å begynne.
En slik forening er det selvfølgeligste i verden:
- som dreier seg om medmenneskelighet, menneskeverdet, nestekjærlighet, felles-menneskelige verdier, omsorg, solidaritet, lov og rett, trivsel, det å være hensynsfull, sindig, snill, ærlig, modig, dydig, etc. ...
Sånn eller sånn av noe forutbestemt slag trenger ikke denne "vår forening" (?) være, hvis det ikke tjener og ærer disse våre interesser tilstrekkelig.
Men hvordan?
Forhåpentligvis kan denne foreningen samtidig eller først også være et interesseforum for denne foreningen!
Muligheter er et interessant ord.
Har du forslag om håndfaste muligheter, etc.,
eller annen henvendelse,
så vennligst
prøv deg!
Ta kontakt!

Beste hilsner fra
Rune L. Hansen! E-mail: runehan@sn.no
Dato: 24.12. 1996.

---
---
- Verkstedet
- Notater
- Debatt, innlegg, etc.
- Nyheter
- Avisutklipp
- Adresser & linker
- Saker / Saksdokumenter
- Juridisk
- Diverse
--- ---TIL TOPS | THE END |

---

--- Avisutklipp:

- Avisutklipp vedr. FFN

- Div. avisutklipp

---


--- TIL TOPS | THE END |

---

---

FFN - Linker:

---
Advokater / -
Europeiske regjeringers hjemmesider -
Europakommisjonen har samlet de europeiske regjeringers hjemmesider på en vakker liste. NB: Ikke bare EU!

Grunnlover og internasjonale avtaler -
Fra mange land. Bl.a NATO-traktaten og Oslo-avtalen mellom Israel og PLO.

Frelsesarmeen / Norge -
"Fri rettshjelp" / -
Human Rights Web -
http://www.traveller.com/~hrweb -

HUNs Eksterne linker -
http://home.sol.no/hunwww/Elinker.htm
Kommunenes Informasjonstjener / Norge -
http://www.ki.kommorg.no/
National Legal Video Association / NLVA - USA -

"The mission of the National Legal Video Association is to promote professionalism, ethics, uniformity and specialized skills for individuals and companies involved in the field of legal videography in order to perfect the quality, availability, and efficiency of the legal video medium. As the professional association for legal videographers, the NLVA is committed to serving its members, the court systems and the bar.
The Purpose of the National Legal Video Association is to create and improve upon the understanding of the role of the legal videographer among members, customers, attorneys, judges, the court system, legislators and
regulators, and the bar to ensure that they are the preferred professionals who capture the video record."

Norges loWWWer -
Norges lover lagt ut fritt tilgjengelig på Internett av en gruppe studenter. Ikke komplett (enda), men et fint og viktig iniativ.

Norske massemedia -
Norske offentlige publikasjoner - http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/offpub.html
ODIN / Offentlig Dokumentasjon og Informasjon i Norge - http://odin.dep.no/
Pressekontakter ved Statsministerens kontor og departementene -
http://odin.dep.no/html/nofovalt/p-kont.html
Pressens Faglige Utvalg / PFU - / Norge -
http://www.sol.no/ij/pfu/index.htm
Statsministeriets Medieudvalg / Danmark -
http://www.imv.aau.dk/smu/
Stortinget, Norge -
http://www.stortinget.no/
Stortingets spørretime / Norge -
http://lu62gw.sds.no/
Svensk offentlig informasjon -
http://www.sb.gov.se/
Transparency International, - http://www.transparency.de/ -
Kamp mot internasjonal korrupsjon er hovedmålet for organisasjonen Transparency International. Som et ledd i dette arbeidet lanserte organisasjonen bl.a. i 1995 for første gang en rankingliste over omfanget av korrupsjon i ulike land. Den første rankingen omfattet 41 land og ble etterfulgt av en utvidet liste i 1996 der 54 land er med.
---
---
---

TIL TOPS | THE END |

Saker / Saksdokumenter
---
 • Finne-saken
 • -
 • -
 • ---

  TIL TOPS | THE END |

  ---

  Diverse:

  - Lund-kommisjonens rapport om overvåking i Norge - kan bl.a. lastes ned fra Aftenposten.
  ---
  ---
  ---

  TIL TOPS |

  ---
  Denne hjemmeside for
  Forurettedes Forening i Norge / FFN
  - oppdatert 04. mars 1997 -
  har adresse -
  Internett: http://home.sol.no/hunwww/Ffnindex.htm
  Eller e-post til: Rune L. Hansen.
  ---