HUN / kontakter etc.:


 INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY | Eksterne linker | H1f1.htm | THE END |


---
INDEX :             PS:  Se også på H1f1.htm hos Hjelper1 til HUN på www !
---
 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning, Foreldreforum, Postboks 196, N-4660 Evje, Norge. Tlf.: 37931053 - 30269. Fax: 37930157. Utgir tidsskriftet Lys.
 • Alternativt Samfunn, tidsskriftet - Postboks 156, N-2401 Elverum, Norge.
 • Beck, Christian W. - se Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning.
 • Dagen, dagsavisen
 • Dalane kristne skole, N-4371 Egersund, Norge. Tlf.: 51 49 54 18.
 • DataBibelen GodSpeed - se SigveSaker.
 • Endresen, Ottar - kontaktperson v/ Dalane kristne skole, N-4371 Egersund, Norge. Tlf.: 51 49 70 47.
 • Det Frie Samfunn og Samfunnstrykk - se Alternativt Samfunn.
 • Folkeaksjonen for 6-åringen, Egelandsveien 44, N-4015 Stavanger, Norge.
 • Foreldreforum, Akademiet for Kristen Folkeopplysning
 • Hansen, Rune L., N-7977 Høylandet, Norge. Tlf.: 74321530. Fax-modem: --- E-mail:   hunwww@online.no  - Internett (www): http://home.online.no/~hunwww - Dagl. led. i foreningen HUN.
 • Hjemme Undervisningen i Norge / HUN, Sentralavdeling, N-5568 Vkebygd, Norge.
 • Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning / Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning / OTH.
 • Lys, tidsskriftet
 • NKI-gruppen: Postboks 111, N-341 Bekkestua, Norge.
 • NKS Fjernundervisning, (Norsk Korrespondanse Skole), NKS-gruppen, Postboks 5853 Majorstua, N-0308 Oslo, Norge.
 • Opplysningstjenesten for alternativ opplæring - se Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning.
 • Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning / OTH -  Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning.
 • Samfunnsliv / Norgesavisen, N-6150 Ørsta, Norge.
 • Samfunnstrykk og Det Frie Samfunn - se Alternativt Samfunn.
 • SigveSaker (DataBibelen GodSpeed), Storgata 36, N-4010 Stavanger, Norge.
 • Slaatthaug, Harald og Tove - Opdalsveien 63, N-3748 Siljan (ved Skjeen), Norge.
 • Straume, Marta B. - se Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning.
 • Valand, Per Emanuel - tlf. 51491485 - rektor ved Dalane kristne skole i Egersund i Norge.
 • ---

 •  

   


  - Akademiet for Kristen Folkeopplysning

  - Akademiet for Kristen Folkeopplysning / AKF,
  Foreldreforum,
  Postboks 196, N-4660 Evje, Norge. Tlf.: 37931053 - 30269. Fax: 37930157.
  Utgir bl.a. tidsskriftet Lys, m/ Morsdag - siden 1953. Iøvrig distribusjon av bøker,
  og div. annet.

  rlh
  ***

  - Alternativt Samfunn, tidsskriftet

  - Alternativt Samfunn, tidsskriftet
  Postboks 156,
  N-2401 Elverum,
  Norge.
  Tlf. & fax: 62 41 42 26 (- ring først!).
  Postgiro: 0814 23 00 770.
  Abonnement: Norske kr. 150,- pr. år.

  & Det Frie Samfunn og Samfunnstrykk, samme adresse - utgir også div. bøker.

  ---

  Notiser:
  rlh / HUN www, 06.11. 1996: * Det internordiske tidsskriftet "Alternativt Samfunn" har hatt stoff om hjemmeundervisning i sine siste numre i år - og redaktør Even Lorch-Falch lover mere om det fremefter. Tidsskriftet er nå inne i sin 19. årgang, og har følgende tre punkter som et slags motto: alternativt samfunn - er et uavhengig kontaktorgan og et forum for mennesker som vil delta i samarbeide for en annen og bedre samlivsorden enn den som nå truer hele menneskehetens velferd og eksistens. - er ingen "organisasjon" og ønsker ikke å få til noen ekskluderende "bevegelse" i tradisjonell for stand. Vi ønsker åpent samarbeid med alle som søker alternativene til det nedbrytende og konfliktskapende i samfunnsorganismen. - legger avgjørende vekt på selvstendig tenkning og et livsnært personlig ansvar i forhold til medmennesker og samfunn.
  & rlh / HUN www, 15.12. 1997: * Nr. 3, 1997 av Alternativt Samfunn har en dobbelside med stoff om hjemmeundervisning (s. 4 & 5), pluss en liten annonse for HUN (s. 70) som redaksjonen der muligvis selv har laget til (eller noen andre). Flere interessante og positive overskrifter på dobbelsiden, bl.a.: "Undervisningsplikt, ikke skoleplikt i Norge" og "Barna er viktigst, ikke byråkratiet". Iøvrig er Alternativt Samfunn noe så sjeldent - i Norge - som et fritt-talende og ærlig villende organ og tidsskrift for nyorientering og alt positivt, og også kontroversielt. Både mht. innhold og ramme. Med andre ord ekstraordinært bra egentlig. Om vi hadde noen slike riksdekkende aviser, tidsskrifter, etc., i stedet for det Arbeiderparti-støttede monopolet med Dagbladet, VG, Donald Duck, Profil, Klassekampen, Kvinner & Klær, etc., så ville mangt positivt ha florert ifra grasrotplanets allehånde hjørner, og ville mangt ha vært og blitt bedre i Norge! Det er - pga. korrupsjonen og de onde sirklene i vårt land alt for lite av slikt, - med alle de forfærdelige konsekvensene dette faktum har for verden og for vårt land og våre samfunn. Det er alt for lite av de positive kreftene, engasjementene og iniativene som har nubbsjangsen til å komme frem i vårt land! De motarbeides og blir forsøkt ødelagt av de onde sirklenes maktmisbruk på kryss og tvers. Jeg har selv forsøkt å utgi noen tidsskrifter og aviser i Norge, og kjenner mange av de andre som gjør det eller har gjort det, og vet faktisk særdeles godt hva jeg snakker om - de har ikke vært intetsigende, forvirrende eller overfladiske og korrupte (i kolaborerende forstand) nok! - om enn dettte for mange, som tilfeldigvis leser disse ord, høres uhørt ut! Slik har det vært og er det. Honnør til tidsskriftet Alternativt Samfunn som alt dette til tross er inne i sin 20. årgang nu; - de er blandt de særdeles få som har klart og klarer noe slikt.

  rlh
  ***

  - Dagen, dagsavisen        / SE OGSÅ H1f1.htm

  Avisen "Dagen" har fortløpende mye stoff om skole, undervisning, hjemmeundervisning, etc. Anbefales! Ring eller skriv evt. til de for å bestille 14-dagers gratis prøveabonnement.
  Deres adresse er:

  Dagen, kristelig dagblad, Sparebankgaten 4, Postboks 76, N-5002 Bergen, Norge. Tlf.:55311755-kl.08.00-15.45. Sentralbord. Tlf.:55313937-redaksjon.
  Sentralbord ISDN = 55 55 97 00.
  PG: 0804.56.91803. BG: 5205.06.81165.
  Telefax: 55317106-redaksjon. Telefax: 55310016-annonser.

  rlh
  ***

  - Dalane kristne skole

  Postadresse: Postboks 45, N-4371 Egersund, Norge.
  Besøksadresse: Maurtråkket 1/3, Bakkebø, Egersund, Norge.
  Telefonnr.: 51 49 44 18  &   51 49 54 18.

  / Rektor ved Dalane kristne skole:
  - Per Emanuel Valand, har tlf. 51 49 14 85.

  / Endresen, Ottar - kontaktperson,
  N-4371 Egersund, Norge. Tlf.: 51 49 70 47.

  ---
  12/97, rlh: Dalane kristne skole
  HAR ADRESSE PÅ INTERNETT:  http://www.kystnett.no/~torfinn/skolen.htm
  Har der bl.a. en link-side om hjemmeundervisning:
  http://www.kystnett.no/~torfinn/hjemmeu.htm

  ---

  Jeg telefonerte og snakket med Ottar Endresen kvelden 22.09. 1996. "Vi er av den innstillingen at foreldreretten er veldig viktig i grunnen", sier han. "Vi sam arbeider allerede med noen foreldre som driver med hjemmeundervisning." Han forteller at Dalane kristne skole er en privat skole, som gjerne vil satse på samarbeide og bistand vedrørende hjemmeundervisning, f.eks. også stille opp som inspiratorer for folk og familier som er tent og ivrige på hjemmeundervisning. At hvis de kan bidra til trygghet og inspirasjon og være til hjelp, så vil skolen dele med andre det de har til rådighet, av f.eks. informasjon og div. skolemateriell. De vil også gå ut med tilbud til foreldrene i skolekretsen om hjemmeundervisnings-hjelp og materiell. Han forteller at rektor ved skolen, Per Emanuel Valand, er flink med data-teknologi og at jeg kan snakke mere om det med ham. At rektor bl.a. arbeider med et reolsystem hvor hjemmeundervisningen har sine egne avdelinger, hvorfra interesserte f.eks. kan abonnere på div. hjemmeundervisnings-materiell. Med et fornuftig distribusjonsnett kan de hjelpe ganske mange familier. F.eks. også registrere barnas klassetrinn, for evt. å foreslå utvekslinger av undervisningsmateriell. Kommunikasjon og samarbeide kan også foregå pr. telefax eller med digitale pakker eller lignende. Han forteller at jeg kan kontakte og snakke med rektor ved Dalane kristne skole, Per Emanuel Valand, som har tlf.: 51491485.

  rlh
  ***

  - Folkeaksjonen for 6-åringen

  - Folkeaksjonen for 6-åringen,
  Egelandsveien 44, N-4015 Stavanger, Norge.

  rlh
  ***

  - Hjemme Undervisningen i Norge / HUN

           Stiftet i mars 1994. På Internettet / www siden 24.12. 1996.

  Adresse:
  - Hjemme Undervisningen i Norge / HUN, foreningen -
  Sentralavdeling / administrasjon,
  Tindeland / Årvik,
  N-5568 Vikebygd,
  Norge.

  Tlf.: 53 76 76 87.
  Fax & data-modem: --- .
  ISDN: --- .
  PG: 0826.0762.231.
  BG:
  H-post:
  E-post / e-mail: hunwww@online.no
  Internett (www): http://home.online.no/~hunwww
  Foretaksnr.:
  BBS:

  PS: --- Merk at vi har fått nytt fax & modem-telefon-nummer f.o.m. desember 1996. Og ifra 2002!
  --------------------------

  rlh
  ***

  - Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning / OpplysningsTjenesten for Hjemmeundervisning / OTH :

  adresser: Christian W: Beck Fjellgt. 25 0566 Oslo. Tel / fax: 22 37 11 77 og Marta B. Straume Londalsflaten 41 5260 Indre Arna. Tel / fax: 55 24 17 97.

  "Vi har oversikt og kontakt med det meste som skjer når det gjelder hjemmeundervisning i Norge. Er du interessert så ta kontakt!"

  ---

  "Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning" eller "Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning" ble opprettet i august 1996,
  av lektor Marta Straume og
  førsteamanuensis Christian W. Beck (e-mail: c.w.beck@ped.uio.no ).

  Marta Straume er antagligvis den fremste læreren her i landet på området hjemmeundervisning, og Beck er førsteamanuensis på Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og har hatt mye å gjøre med fagområdet.

  Det spesielle telefonnumret som interesserte kan ringe (utenom kontortid) for å komme i kontakt med den nye organisasjonen, er 22 37 11 77.

            I dagsvisen Dagen for onsdag 21.08. 1996 har journalist Svein Villy Sandnes to oppslag på en helside (s. 9 / nytt,) vedrørende dette, hvor han intervjuer lektor Marta Straume,
  som bl.a. sier:
            "Både de som er interessert i å starte med hjemmeundervisning og andre kan ringe dette telefonnumret. Ta kontakt - En viktig målgruppe er de som er i startfasen og med det første skal begynne med hjemmeundervisning, men dette er ikke den eneste målgruppen. Folk som er interessert i hjemmeundervisning og som vil høre mer om hva dette går ut på kan også kontakte oss. Videre er folk som arbeider i kommunene og som har å gjøre med undervisning også velkomne til å ta kontakt. Alle er velkomne til å ta kontakt."

  ---

  "Opplysningstjenesten for alternativ opplæring" er også opprettet. Den har samme adresse som Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning (se over).

  rlh
  ***

  - NKI-gruppen

  - NKI-gruppen:
  Postboks 111, N-341 Bekkestua, Norge.
  Besøksadresse: Hans Burums vei 30, 1340 Bekkestua.
  Telefon: 67 58 88 00. Telefax: 67 53 05 00.
  E-post: firmapost@adm.nki.no
  Internett: http://www.nki.no/

  * Presenterer seg slik: NKI gruppen tilbyr kompetansehevende grunnutdanning og livslang læring tilpasset den enkeltes forkunnskaper, bosted og livssituasjon.
  NKI gruppen består av følgende virksomheter:
  - Den Polytekniske Høgskolen: Høgskole med vektallgivende utdanninger innen informasjonsteknologi som leder frem til eksamen som IT-kandidat, diplomkandidat, dataingeniør eller ADB-kandidat. Høgskolen tilbyr også forkurs for ingeniørutdanning.
  - NKI Fjernundervisningen: En av Europas ledende undervisningsinstitusjoner innen elektronisk og ordinær fjernundervisning med over 300 kurs og studier på ulike nivåer.
  - NKI Forlaget: Lærebokforlag med tilbud for videregående skole, høgskoler og trafikkopplæring.
  - NæringsAkademiet: Landsdekkende skole med korte yrkesrettede utdanninger innen IT og merkantile fagområder. Brukeropplæring på EDB for nær ingslivet.
  - PrePress AS: En moderne leverandør av avanserte grafiske tjenester.

  * Studer hjemme via Internett og NKIs elektroniske høgskole:
  - NKI Fjernundervisningen har nå tre studier og 24 enkeltkurs som kan gjennomføres via Internett.
  I 1987 var NKI Fjernundervisningen først i Europa til å tilby elektronisk fjernundervisning bygd opp rundt elektronisk post og edb-baserte konferanse systemer. Siden den gang har NKI levert over 1,500 enkeltkurs via datanett. Skolens evalueringer og statistikker viser at kursdeltagerne er positive både til kursene og til elektronisk fjernundervisning. Fullføringsandelen er svært høy og eksamensresultatene er bedre enn for tilsvarende kveldskurs og brevkurs. Filosofien bak NKIs satsing har hele tiden vært å utvikle en "elektronisk høgskole" som skal være tilgjengelig uavhengig av tid og sted, og som skal tilrettelegge fleksibel faglig, sosial og administrativ kommunikasjon mellom fjernstudenter, lærere og administrasjon. Studenter ved NKI Fjernundervisningen kan bruke Internett ubegrenset og kostnadsfritt via en PC med modem. Gjennom NKIs Internett-tjeneste kan studentene få tilgang til elektronisk post, World Wide Web, faglige fora og internasjonale databaser. I første omgang er det studenter som følger undervisningen via Internett som har utnyttet denne muligheten. Tilbudet gjelder imidlertid alle studenter som følger høgskolekurs ved NKI Fjernundervisningen. Studentene som ber om tilgang til Internett vil få tilsendt en brukerveiledning til tjenestene i Internett og programvare. De fleste av kursene kan følges både som brevkurs og via Internett.

  rlh
  ***

  - NKS Fjernundervisning

  - NKS Fjernundervisning,
  (Norsk Korrespondanse Skole),
  NKS-gruppen,
  Postboks 5853 Majorstua, N-0308 Oslo, Norge.
  Besøksadresse: Pilestredet 46, Oslo.
  Tlf. sentralbord: 22 59 60 00. Faks: 22 59 60 90.
  E-post: stud.info@nks.no
  Internett: http://daneel.sds.no/nks/hjemmeside.html

  * NKS har utarbeidet fjernundervisningsmateriell som foreldre som velger hjemmeundervisning kan benytte seg av.
  Rektor Leif Vistven ved Fjernundervisningen ved Norsk Korrespondanse Skole, sier - i følge et oppslag i avisen Dagen 23.11. 1995 - at:
  "I dag er det et sted mellom 50.000 og 60.000 nordmenn som er elever ved NKS-skolen. For oss ved denne fjernundervisningsskolen vil det bare være en glede om mange foreldre som velger hjemmeundervisning blir våre kunder." Han forteller også at NKS har innledet et samarbeide med Christ ian W. Beck og Marta Straume vedrørende hjemmeundervisning, som han finner meget interessant og fruktbart.
  Christian W. Beck kommenterer: "Ta kontakt med en av studieveilederne ved NKS-skolen og legg frem hele situasjonen mht. hjemmeundervisning. Da vil vedkommende komme med et forslag til helhets opplegg. For eksempel at NKS-skolen går inn med engelskundervisning på 7.-klassetrinnet og matematikkundervisning på 5.-klassetrinnet. Det er så stor forskjell fra situasjon til situasjon at opplegget for hvert barn må "skreddersys". NKS har oversiktskatalog over studietilbud som man kan få tilsendt. (...) Fordelen med hjemmeundervisning er at man slipper å konsentrere seg om pedagogisk tilrettelegging - noe som undervisning på skolen krever - slik at man heller kan konsentrere seg om selve fagkunnskapen. (...) NKS-opplegget er skreddersydd for hjemme opplæring."

  * NKS ble etablert av Ernst G. Mortensen ( ) i 1914, med det siktemål å gi voksne mennesker over hele landet mulighet til å kunne skaffe seg utdanning. Men nu har de altså også tilbud om opplegg til foreldre som driver hjemmeundervisning.
  I 1976 ble NKS etablert som en frittstående stiftelse. NKS Fjernundervisning (navneendring i 1988) er hoved virksomheten i NKS-Gruppen, som består av følg ende enheter:
  NKS Fjerundervisning,
  NKS Høg skole,
  NKS-Forlaget,
  Merkantilt Institutt (MI),
  og IHM Business School.

  * NKS har iøvrig et vidt spekter av kurser og studier pr. fjernundervisning. Mht. data-kommunikasjon og NKS Høgskole, sier de: "Studenter ved NKS Høgskole har tilbud om tilknytning til data konferansesystemet liNKS, som har Internett-til knytning. Konferansesystemet gjør det mulig å kommunisere med medstudenter og lærere via egen PC. Det gir mulighet for overføring av elektronisk post til grupper og til enkeltpersoner, deltagelse i både faglige og sosiale konferanser samt distribusjon av informasjon på elektroniske oppslagstavler. For oppkobling mot konferansesystemet trenger du en PC, et modem og tilgang til telefon. Fra NKS Høgskole får du tilsendt programvare og veiledningshefte som gjør det mulig for deg å ta i bruk konferansesystemet uten opplæring. - Ønsker du mer informasjon om det å være fjernundervisnings student, kan du kontakte oss på grønt nr. 800 80 400 kl. 8.00-20.00 (hverdager."

  rlh
  ***

  - Samfunnsliv / Norgesavisen

  N-6150 Ørsta, Norge.
  Postgiro 0801 3 15 95 06
  Bankgiro 3992.07.32589
  Internett: http://home.sol.no/dagoj/SAMFLIV.HTM   (i.k.)

            Organ for mental, sosial og økonomisk nyorientering

  Sosialpsykologisk avis
  Grunnlagt 1931
  Bertram D. Brochmann (grunnlegger)    (i.k.)

  -------- SAMFUNNSLIV er en ikke-kommersiell avis som trykkes ved hjelp av midler fra abonnenter og givere og drives helt og holdent av idealister uten noen som helst form for avlønning eller andre goder.
  Papir-utgaven:
  Abonnement hele Norden: kr. 450,- pr. år/kr. 225,- pr.halvår
  Postgiro 0801 3 15 95 06
  Bankgiro 3992.07.32589
  Internett-utgaven:   (i.k.)
  legger ut utvalgte artikler fra papirutgaven som utkommer hver 14.dag.

  ***


  - SigveSaker

  - SigveSaker,
  Storgata 36,
  N-4010 Stavanger,
  Norge.
  Tlf. 5152 5055.
  E-post: Sigve@SigveSaker.no
  Internett: http://www.SigveSaker.no

  SigveSaker forhandler den fine og praktiske utgaven av Bibelen for Windows: DataBibelen GodSpeed. Dette er den største norske DataBibelen - last ned gratis versjon med hele 1930-Bibelen, 1921-Bibelen, og flere moderne NT-tekster fra heimesiden.
  Alle interesserte kan registrere seg og motta info med e-post

  rlh
  ***

  - Slaatthaug, Harald og Tove

  Harald og Tove Slaatthaug, Opdalsveien 63, N-3748 Siljan (ved Skjeen), Norge.
  Tlf.: 35 94 13 31.

  * Notat, rlh, 11.09. 1996: Harald Slåtthaug telefonerte i eftermiddag mot kvelden, henviste til at han hadde snakket med Håvard Fjell og med at vi hadde snakket sammen i Ulvik. Han ville snakke om hjemmeundervisning. Hans familie hadde hjemmeundervisning i deres kommune Siljan (ved Skjeen) fra januar 1988 til i 1991, for to av deres barn, - fra 5. og 6. klasse og ut 9. og 10. klasse. Han ville gjerne evt. stå til disposisjon for å hjelpe andre om han kunne, foreslo han. Han hadde snakket med Ottar Endresen ved Dalane kristne skole i Egersund, hvor de også hadde en viss interesse for hjemmeundervisning - og Harald Slåtthaug mente det kunne være samarbeidsmuligheter av interesse, og ville først snakke med meg om det nu. Det hørtes interessant ut, og vi ble enige om at han skulle snakke litt mere med Ottar Endresen og så telefonere meg tilbake igjen, hvilket han gjorde senere i kveld, og jeg fikk da telefon-nummeret til Ottar Endresen og Dalane kristne skole og invitasjon til å telefonere de. Og det skal jeg gjøre. Det var bl.a. snakk om samarbeidsmuligheter pr. modem også. Harald Slåtthaug snakket også om Det evangeliske lutherske kirkesanfunn fra 1872, hvor han som konservativ er med. Dette kirkesamfunnet ble til som en reaksjon mot P.A. Jensens lesebok og skoleloven av 1860, og har bl.a. drevet egne skoler og alltid vært særlig opptatt av dette som dreier seg om barnas undervisning og oppdragelse, at barna skal kunne få en rett kristen oppdragelse, snakket han bl.a. om.

  rlh
  ***

  --- TIL TOPS | INDEX | THE END |

  Denne side er fra (This page is from):

   

   

  HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
  N-5568 Vikebygd, Norge.
  Tlf.: 53 76 76 87.  Fax-modem: --- . Mob: ---.
  Postgiro: 0826.0762.231.
  E-mail: hunwww@online.no
  HUN har Internett-adresse:
  http://home.online.no/~hunwww