HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - orienterer på Internett om

Foreninger, tidsskrifter, butikker, etc.


INDEXTHE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER | HUNs NOTATER | HUNs OPPSLAGSTAVLE |

---

INDEX:    PS: Se også Hunkont.htm !

--- PÅBEGYNT SÅVIDT! Med presentasjoner, etc.

 • A/S Dagbladet Dagen -
 • Barndom i frihet / Se Opplysningstjenesten for Barndom i frihet -
 • Dagbladet Dagen -
 • Dagen, norsk dagsavis -
 • Den frie norske kirke / Strandebarm prosti
 • Foreningen for HjemmeUndervisning / FHU -
 • Husmorbladet (fra Norges Husmorforbund)
 • Landsforeningen for familiens rettigheter / LFFR -
 • LFFR / Landsforeningen for familiens rettigheter
 • Menigheter på Kirkens Grunn / Av Den frie norske Kirke.
 • NH / Norges Husmorforbund -
 • Nordens Husmorforbund -
 • Norges Husmorforbund / NH -
 • Norges Kvinne- og Familieforbund / Tidl. navn: Norges Husmorforbund
 • Norwegian Huousewives' Association / Norges Husmorforbund
 • Opplysningstjenesten for Barndom i frihet / -
 • Pedagogisk Profil, tidsskriftet (også på Internett)
 • På Kirkens GRUNN / kontaktorgan for Menigheter på Kirkens Grunn av Den frie norske Kirke. -
 • SAX (tidsskriftet), Forum for barndom i frihet / Se Opplysningstjenesten for barndom i frihet -
 • Strandebarm prosti / Den frie norske kirke -
 • The Association Country Women of the World -
 • -
 • -

 • ---


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  Dagen, norsk dagsavis

  Dagen,
  Utgitt av: A/S Dagbladet Dagen.
  Administrasjon og redaksjon:
  Sparebankgaten 4,
  Postboks 76, N-5002 Bergen, Norge.

  14 dagers gratis prøveabonnement kan bestilles!

  ---
  Postgirokonto: 0804.56.91803.
  Bankgiro: 5205.06.81165.
  Sentralbord (ISDN): 55 55 97 00.
  Telefax, redaksjon: 55 55 97 20.
  Telefax, annonser: 55 55 97 41.

  Direktelinjer:
  Nyhetsleder: 55 55 97 25.
  Abonnement: 55 55 97 40.
  Annonseavd.: 55 55 97 40.

  Privattelefoner:
  Sjefred. Finn Jarle Sæle: 56 33 20 74.
  Red. sjef Odd Sverre Hove: 56 17 74 16.
  Adm. dir. Torleif Belt: 55 28 92 30.

  Salgskontor, Oslo:
  Torbjørn Ekroll, Storgt. 10B, N-0155 Oslo.
  Tlf.: 22 42 32 50 (sentralbord). Fax: 22 42 33 11. Mob: 94 17 93 53. Priv: 63 85 73 90 - 63 85 71 60.

  Avdelingskontor, Oslo:
  Tor Weibye, Postboks 175, N-0026 Stortinget.
  Tlf.: 22 31 39 17. PSøk: 96 66 07 60. Fax: 22 41 71 92.
  Vidar Norberg, Storgt. 10B, N-0155 Oslo.
  Tlf.: 22 42 59 39. Fax: 22 42 33 11.

  Trondhjem:
  Svein Villy Sandnes.
  Mobil: 94 65 57 69. Privat: 73 96 22 55.

  Ålesund:
  Knut Bergheim, Storgt. 28, Pb. 554, Sentrum, N-6001 Ålesund.
  Tlf.: 70 12 71 45 (arb.). Tlf.: 70 21 72 27 (priv.).

  Stord:
  Håkon C. Hartvedt, Liarhaugvn. 8, N-5419 Fitjar.
  Tlf. Priv: 53 49 74 86. Arb: 53 49 71 28. Mobil: 90 79 52 68.

  Kristiansand:
  Astrid Dalehaug Norheim, Pb. 185, Tollbodgt. 6, 3. etg., N-4601 Kr.sand.
  Tlf. Arb.: 38 07 06 04. Priv: 38 09 04 10. Fax: 38 02 62 80.

  Abonnementspriser:
  2/1 år kr. 2.700,-
  18 mnd. kr. 2.100,-
  1/1 år kr. 1.550,-
  1/2 år kr. 835,-
  1/4 år kr. 440,-
  Weekend: 2/1 år kr. 1.290,- / 1/1 år kr. 690,- / 1/2 år kr. 390,- / 1/4 år kr. 220,-
  Student abon.: 1/1 år kr. 1.035,- / 1/2 år kr. 560,- / 1/4 år kr. 295,-

  Annonsepriser:
  Annonseside: kr. 8,80 /mm
  Rubrikkann.: kr. 8,80 /mm
  Tekstside: kr. 9,30 /mm
  Førsteside: kr. 24,00 /mm
  Siste side: kr. 11,00 /mm
  Dødsannonse: kr. 19,00 /linje
  Helside:
  Annonse side kr. 12.500,-
  Tekstside kr. 13.000,-

  *

  ***
  --- KOMMENTARER, REFERANSER, ETC. :

  -
  - 12.05. 1998, HUN www, tirsdag : "Inderlig, hjertelig takk til dagsavisen DAGEN", fra Rune L. Hansen og familie.
  -
  -


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  - Foreningen for HjemmeUndervisning (FHU)

  Hjemmeundervisning - den beste form for undervisning!

  - sier ny - mai 1998 - norsk forening for hjemmeundervisning, riktig nok!
  Besøk deres sider på Internett! Adresse:  http://www.nettapent.no/fhu/index.html

  Deres e-mail-adresse er: E-mail: fhu@nettapent.no

  PS:
  Fra før av finnes i Norge - pr. mai 1998 - to andre foreninger for hjemmeundervisning:

   HUN / Hjemme Undervisningen i Norge    ( i.k.i.k. )   - siden mars 1994 -

  og  OTH / OpplysningsTjenesten for Hjemmeundervisning   ( i.k. )   - siden august 1996.
   

  rlh
  ***


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  Landsforeningen for familiens rettigheter / LFFR


  Landsforeningen for familiens rettigheter / LFFR,
  avd. Oslo,
  Ringstadbekkveien 55, N-1342 Jar, Norge.
  Tlf.: 67 12 12 86. Postgiro: 0825.0322101.

  *


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENYTHE END

  Norges Husmorforbund / NH -

  NORGES HUSMORFORBUND (NH)
  Oscars gt 43,
  0258 Oslo.
  Tlf. 22557907.
  Norwegian Huousewives' Association.

  Norges Husmorforbund / Husmorforbundet skiftet navn til
  Norges Kvinne- og Familieforbund
  på organisasjonens landsmøte 23.-26. 10. 1997 i Haugesund.

  Stiftet: 1915 Norges Husmorforbund er en yrkesorganisasjon som skal samle Norges husmødre i arbeidet for hjemmene, etisk, sosialt, kulturelt, økonomisk og hygienisk. Norges Husmorforbund vil arbeide etter kristne prinsipper. NH er ikke partipolitisk.

  Organisering: Tilsluttet Nordens Husmorforbund og The Association Country Women of the World. Høyeste myndighet er landsmøtet, ca 180 stemmeberettige representanter. lederne for kretsene danner landstyre sammen med sentralstyre som har 9 medl. 5 I sekretariat, og 2 deltidsansatte studieinspektører samt egen redaktør for Husmorbladet. 30000 Medlemmer. Husmorbladet, opplag 30000, 7 nr. pr. år.

  *


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  - Opplysningstjenesten for Barndom i frihet /
   

  Opplysningstjenesten for Barndom i frihet

  Utgir tidsskriftet:

  SAX - Forum for barndom i frihet

  - et helt nytt og meget bra tidsskrift ankommet til HUN nu i slutten av mai 1998!
       Tema for dette første nr. - Nr. 1, 1998, 1. årg. - er: "Den tidlige barndom - har vi glemt hva det gjelder?" Utsalgsprisen er n. kr. 50,-
       Tidsskriftet SAX skal utkomme med 4 utgaver i året, står det, og abonnementsprisen er n. kr. 200,- pr. år. Bestilling kan sendes (også pr. fax) til:
       Opplysningstjenesten for Barndom i frihet, Fjellgt. 25, N-0566 Oslo, Norge. Tlf.: 22 37 11 77. Fax: 22 37 11 77.
  ---

  ***
  - HUN www / HENVISNINGER, REFERANSER, KOMMENTARER, ETC.:

  - 30.05. 1998, HUN www / Oppslagstavle, lørdag : SAX - Forum for barndom i frihet / Ankommet, Rune HAN / HUN www.

  -

  ***


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  - Pedagogisk Profil, tidsskriftet (også på Internett)

  Adresse :

  På Internett / www : http://www.uio.no/~janea/pedprof.htm
   

  Med bl.a. følgende artikkel-stoff :

  - 31.03. 1997, Pedagogisk Profil : «For mye spesialundervisning - et problem?», av Christian W. Beck, 1.amanuensis i pedagogikk, Universitetet i Oslo.

  -

  ***


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  Strandebarm prosti / Den frie norske kirke

  Strandebarm prosti
  Den frie norske kirke
  Prestetjeneste på landsbasis under ledelse av Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner.
  Tlf.: 77 72 62 00 / 69 14 70 07 / 56 55 95 29.
  Reise- og driftskasse v/ Edith Gravdal, 5633 Mundheim.
  Postgiro: 0826.022.1788. Bankgiro: 3569.31.06360.

  *

  På Kirkens GRUNN
  er kontaktorgan for
  Menigheter på Kirkens Grunn
  av Den frie norske Kirke.
  Redaktør: Per Kørner, N-5630 Strandebarm. Tlf. / fax : 565 59 529.
  Ekspedisjon / regnskap : Kåre Vidnes, N-6144 Sylte. Tlf.: 700 22 057.
  Bladpenger: kr. 100 pr. år.
  Postgiro: 0825 050 1286.
  Redaksjonssekretær: Asbjørn Hunnes, N-6144 Sylte. Tlf.: 700 22 140.
  Lay-out: Ludvig Nessa, Boks 36, N-1656 Torp. Tlf. / fax: 691 47 007.

  *


  INDEX | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END

  Denne side er fra (This page is from):

  HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
  N-7977 Høylandet, Norge.
  Tlf.: 74321530. Fax-modem: --- . Postgiro: 0826.0762.231.
  E-mail: hunwww@online.no
  HUN har Internett-adresse:
  http://home.sol.no/~hunwww

  HUNs logo

  -