HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Knot001.htm

--- ---- ---- KONTOR-NOTERT /

---


KONTOR | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |

---

--- KONTOR-NOTERT, 05.05. 1997 - rlh:
* Test --- Notatene iøvrig på HUNs hjemmesider har en tendens til (ifra min side) å bli litt lange, men her f.eks. iallfall håper jeg de ikke så lett blir det, men mere småtterier. Det er vel lurt å finne mye plass til småtterier mange steder også, tror jeg. Det er ikke særlig mange som leser eller bruker eller vet om disse HUNs hjemmesider enda, så derfor (og uansett) går det meste av arbeidet foreløbig ut på å tilrettelegge, skritt for skritt, stadig mere og bedre ...
Tilrettelegging - og prøving & feiling - er foreløbig et nokså altomfattende nøkkelord for mitt vedkommende mht. disse hjemmesidene til HUN. HUN blir til mere og mere, også på dette feltet ... Kanskje om et års tid eller to så vil trafikken på HUNs hjemmesider være blitt kolossal!
* Artigst for mitt vedkommende vil det være når det efter hvert kommer til folk ifra det ganske land som vil påta seg administrativt arbeide for HUN på så forskjellig vis ...
* Her i disse kontor-notatene kan en (og annen) notere bortimot hva som helst vel egentlig, så knotete som det måtte bli?
* Fordeler det på flere sider efter hvert som det blir for mye for bare denne siden og den blir for tung ...
* Det kommer skritt for skritt fortløpende efter hvert nødvendigvis til å bli kolossale mengder data, tekster, bilder, litteratur og forskjellig her på HUNs Internett-sider! Muligvis fortere og mere og bedre enn de fleste kan tenke seg. Sånn sett blir disse sidene også litt av et enormt arkiv. Men samtidig altså også mye mere. Mange kan vel kanskje la seg skremme av dette, av at det kan bli så mye, - så det vil mye gjelde om å forsøke å holde det hele mest og best mulig oversiktlig, fremkommelig, tiltalende, nyttig, artig og enkelt ... De primære behovene kan være så mange og forskjelligartede for de som kommer hit.

--- KONTOR-NOTERT, 16.04. 1997 - rlh:
* HUN trenger delaktighet fra folk - voksne og barn - med forskjellig slags kompetanse, interesser og muligheter. Også for å bygge opp en administrasjon for og med HUNs Internett-hjemmesider. Med kontor og kommunikasjons-sentral her på Internett-sidene til HUN; - for å gjøre det riktig så enkelt og greit. Det er mye som trengs og mange muligheter, og mye å ta til med for de som har interesse i å være med.
* HUN benytter for tiden Scibsted Nett & co. som "Internett-leverandør", men meningen er å overføre HUNs Internett-sider til en egen HUNs Internett-server efter hvert. (Det meste av det som trengs har HUN.) Bl.a. for friere og rimeligere å kunne ha nødvendig stor plass tilgjengelig. Det er mye og forskjellig slags stoff som trenger publisering og som kan være med på å gjøre HUNs Internett-sider til et bedre og mere omfangsrikt tilbud. Vurderinger som kanskje andre (deg f.eks., leser!) har noen tanker eller ideer vedrørende?

---

---


TIL TOPS | KONTOR | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm