HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Kontor1.htm

KONTOR på Internett / HUN

--- ---- ---- SIDENE ER UNDER KONSTRUKSJON JA! ---

--- FORSLAG TIL HVORDAN F. EKS. DENNE KAN ELLER BØR BRUKES ??


INDEX | FAQ / OSS | HUNs FRONT-SIDE | HUV | KONTOR-NOTERT | POSTKASSA / INTERNT | THE END | DOWN-LOADEDE

--- INDEX :

-
- FAQ / OSS
- NOTERT / KONTOR
- POSTKASSA / internt
- UTSENDELSER 1997, ifra HUN
-

---


--- FAQ / OSS :

- Hvordan best lese HUNs hjemmesider på Internett off-line ?
- Tilde-tegnet / bølge-tegnet ~ Hvordan skriver jeg det?
-

---

***


- Hvordan best lese HUNs hjemmesider på Internett, off-line ?

          Download de sidene du er interessert - evt. alle - i til en mappe du kaller hunwww på din harddisk. Dermed skal det være enkelt og greit å lese og å bla i HUNs internett-sider, off-line!

--- Og PS - Andres : - Det samme kan du enkelt gjøre med andre sine hjemmesider som herunder anbefales, hvis du lager en under-mappe på hver av de i hunwww. F.eks. for Norgesavisen Samfunnsliv kan du lage under-mappen sl - sånn at det blir /hunwww/sl - og derefter kan du ifra HUNs internett-sider off-line (fra f.eks. denne her siden) på din hard-disk hoppe direkte til Norgesavisen Samfunnsliv sin hoved-side og bla deg videre! Da kan du derefter - efter også å ha downloadet de sidene du er interessert i - ganske enkelt klikke på navnene her under:

--- DISSE :

--- Kristelig Folkeparti - /hunwww/krf - http://www.sn.no/krf/
--- Kristent Samlingsparti -
--- Samfunnsliv - /hunwww/sl - Internett: http://home.sol.no/dagoj/SAMFLIV.HTM -
--- SigveSaker / DataBibelen - /hunwww/ss - Internett: http://www.SigveSaker.no

--- Her er det altså plass til flere ...

---

***


- Tilde-tegnet / bølge-tegnet ~ Hvordan skriver jeg det?

          Angående bølge-tegnet i HUNs nu gamle hjemmesideadresse http://home.sn.no/~runehan/index.htm

    eller i HUNs nye hjemmesideadresse
http://home.sol.no/~hunwww

          På datamaskinens tastatur trykker du ned knappen "Ctrl" samtidig med "Alt" og derefter samtidig den knappen (oftest nesten øverst til høyre) hvor du bl.a. ser bølge-tegnet ~ . Derefter trykker du efterpå en gang ned mellomroms-knappen, og vips! dermed skal bølge-tegnet fremkomme og se slik ut: ~

---

***


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Telefon: 74321530. Fax-modem: --- .

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/~hunwww