HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Meld001.htm

--- ---- ---- MELDINGER:

---

 INDEX | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


---
---


INDEX MELDINGER :

* Div.
* E-mail - ang.
* Fax - ang.
* SISTE NYTT-MELDING FRA HUNs ADMINISTRASJON!
*

---TIL TOPS | INDEXTHE END ||| HUNs FRONT-SIDE / MENY |


---
DIVERSE :
---
---


TIL TOPS | INDEXTHE END ||| HUNs FRONT-SIDE / MENY |


E-MAIL / E-POST - ANGÅENDE :
---
04.03. 1998, Onsdag : MELDING TIL DE SOM SENDER / HAR SENDT E-POST TIL HUN :
     E-post tilsendt HUN har kommet bort på mystisk vis, ved minst to tilfeller i løpet av det siste halve året, - dvs. har ikke i det heletatt fremkommet til HUN ved disse to kjente tilfellene. (Som gjelder 2 e-mailer, med flere måneders mellomrom, ifra SigveSaker.)
     Det kan, for alt det HUN vet, også være eller bli flere e-mailer til HUN som ikke kommer frem - uten at HUN vet noe om hvorfor! Det tryggeste er derfor, hvis du / dere tilsender HUN en e-mail - og hvis du ikke mottar svar eller bekreftelse på at den er fremkommet riktig og rett, f.eks. i løpet av opptil 4 ukers tid - at du på noe slags vis forsøker å gjøre HUN oppmerksom på dette!
     HUN ser absolutt ikke - når det gjelder dette også - bort ifra mulighetene for evt. sabotasje eller trakassering etc. rettet imot HUN og / eller hjemmeundervisningen! Like lite som HUN heller ikke utelukker andre (f.eks. teknologiske) forklaringer eller sammenhenger! Men det er naturligvis viktig og riktig for oss alle å best mulig forsøke å rydde opp i, og å finne ut av, også slike sammenhenger og feil!
     Med hilsen fra HUN / ved daglig leder, Rune L. Hansen !

***
---TIL TOPS | INDEXTHE END ||| HUNs FRONT-SIDE / MENY |


FAX - ANGÅENDE :
---
03.09. 1998, Torsdag :
   HUNs helt nye adresse er: N-7977 Høylandet. Nu Tlf. og fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.

***
09.02. 1998, Mandag :
     HUNs fax-mottager var utkoblet noen timer i dag pga. teknisk arbeide! Hilsen fra HUN / Rune L. Hansen.

***
---
---


SISTE NYTT-MELDING FRA HUNs ADMINISTRASJON! :

11, 2001 :
   Verden fremadskrider, på godt og vondt: Korrupsjon og fordommer går også tidvis i oppløsning til fordel for fremskritt! Angående hjemmeundervisning har forholdene her til lands fremadskredet mye siden sist, i de siste årene, - særlig i takt med at det særlig korrupsjonsvennlige norske Arbeiderpartiet har mistet en hel del makt og innflytelse. Hvordan fremgår bl.a. og eksempelvis av et viktig og interessant brev som du kan lese en kopi av - ved å klikke her.
   Det er fristende å kalle det (ære være) Steinkjer-modellen for hjemmeundervisning (selv om mange flere også har æren), - og denne modellen eller malen er god - og ikke minst juridisk rettskaffen og presis. Jeg har vanskelig for å finne innvendinger imot den eller feil ved den, - bortsett fra på ett punkt - i brevets punkt 9 bør en setning for ordens skyld tilføyes, for å forhindre noe foreldre og foresatte i hjemmeundervisning tidligere og hittil så altfor ofte smertelig og katastrofalt med fatale følger har opplevd og erfart, nelig  korrupsjon og vrangvilje ifra kommunalt og offentlig ansatte og administrerende maktmisbrukende mennesker! Setningen eller formuleringen som bør tilføyes kan f.eks. lyde slik: Særskilt prøving skal evt. skje i samråd med foreldrene / foresatte og av en prøveinstans som foreldrene godtar.
   Når efter hvert ifra flere kanter og aspekter det historiske om hjemmeundervisningen i Norge skal skrives og fortelles i litteraturens form vil ikke minst mange særdeles grove overgrep ifra offentlige personer og grupperinger overfor enkeltmennesker og familier komme frem i det nødvendige og kjære dagslyset. Til glede - og skrekk og gru - for oss alle!
   Beste hilsen ifra HUN / rlh, Høylandet, november 2001!
 

02.09. 1998, Onsdag :
   HUNs helt nye adresse er: N-7977 Høylandet. Nu Tlf. og fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
   De enkelte Internett-sidene til HUN blir mht. dette korrigert efter hvert nu fremover.
   Hilsen fra HUN / Rune L. Hansen.

***
---
---


TIL TOPS | INDEXTHE END ||| HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):

( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.

E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif