HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett -

---


TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY | ANNET | DAGEN OG NUET NU / OPPDATERINGER | HUNs BARNE-SIDE | 

mhd /
---mhd9803
Månedens HUN-dikt -

MARS 1998 / rlh
"Med hilsen til vår kultur", av norske Inger Hagerup (1905 - 1985).

HOPP OVER INNLEDNINGEN, - ELLER LES DENNE FØRST:

    Som Månedens HUN-dikt denne gang tenkte jeg på et av relativt populære og velkjente (her til lands) norske Inger Hagerup. Hun skrev og fikk utgitt mange diktsamlinger (og annet) efter at hun debuterte med samlingen "Jeg gikk meg vill i skogene" i 1939. Alt i alt 8 stk. Nå nylig i år er utkommet hennes "Samlede dikt" på forlaget Aschehoug, i en serie med "billig-utgaver" ("Maxi Poesi fra Ascehoug") av norsk diktning (til kr. 118,- pr. stk.) hvori også er tatt med hennes "løse dikt" ifra dagspressen etc. Man får stort kvantum og mye (f.eks. kultur- og samfunns-historie) for pengene i og med denne serien. Og jeg for min del fikk dermed bl.a. en lettvint anledning til å gjennomgå hennes samlede dikt-produksjon i et helhetlig perspektiv.
    Men hvorfor så presentere et dikt av Inger Hagerup som månedens HUN-dikt? - vil nok mange av de relativt få (iallfall tilsynelatende få) i vårt land som har dannelse og åndsorientering kanskje skvette til med å si! Tiden går fra så mangt og mye som ikke stakk dypt nok!
    Mitt svar og grunnen er denne: At hun som forfatter og hennes forfatterskap og diktning er veldig tidstypisk for hele det 20. århundrede (særlig efter 1. verdenskrig) sine gjengse og folkelige, og også fiskulturelle, mentaliteter og normer i Norge og i Norden. Rett og slett. Hun er - helt og holdent troskyldig og ufrivillig - et treffende uttrykk for den gjengse forvirringen og forkrøplede umodenheten som har rådet grunnen og tidsånden i alle disse tiårene. Med denne tidens spesifikke og særpregede omfattende omsorgssvikt overfor barna, de eldre, de svake, medmennesket, det annet kjønn, det åndsrelaterte, det kulturelle, det erotiske, osv., - og hele dens overfladiskhet, og tilbehør av ideologisk egoisme, synsing, tilforlatelighet, etc.
    Jeg ønsker her å påpeke dette i det jeg henviser til hennes diktning. Det angår mildt sagt hele vårt land og vår selverkjennelse på vesentlig vis. Nu er det likevel ikke disse negative og typiske sider i hennes forfatterskap jeg her ønsker å presentere, men heller det beste i det. Det finnes også ett og annet gullkorn i det. Den som engan har hørt hennes fine dikt "Så rart" eller det lille diktet "Lille Persille" - begge finfine også for barna - glemmer ikke så fort disse; de har morskap og varighet i seg. Glimtvis dukker det også lysglimt frem, - av engasjement som bærer varighet i seg og hvor (nærsagt tilfeldigvis) vesentligheter når dypere og trer frem i en slags vellykkede kontraster. Som f.eks. i diktet "Jeg møtte engang en mann", - dette diktet stod på trykk første gang i Dagbladet 03.12. 1960, og gikk i sin helhet slik:

Jeg møtte engang en mann

Jeg møtte engang en mann
med forbindelser i de mest informerte kretser.
Han trøstet meg og sa:
Atombomben?
Eksisterer ikke.
Bare propaganda.
Vær trygg.
Det er ikke sant.
(Sa den meget informerte mann.)
Mine herrer statsmenn:
Kanskje dette er hemmeligheten
ved Deres store ro.
Kanskje den slett ikke eksisterer
denne såkalte atombomben?

*
    Det er tankevekkende - men også vekkende for følelser og vilje. Angår mao. både (og samtidig) etikken, estetikken og moralen - med tilbehør av verdens vesentligheter. Det samme gjelder det diktet jeg egentlig valgte ut eller fant frem til som Månedens HUN-dikt for mars 1998. Det er bare blitt mere og mere aktuelt siden det ble skrevet, - i så mange aspekter og henseender. I en tid hvor korrupsjon, ansvarsforvirring - og oppløsning av det personlige ansvar (især i forvaltningene) utfolder seg som besatt i skyggene og krokene bak fasadene. Mens det i massemedian skravles likså besatt om løsninger og politikk som ikke er egnet til stort annet enn å tildekke problemene og rotte-racet mot avgrunnen ytterligere. Diktet, "Med hilsen til vår kultur" stod på trykk i Dagbladet 25.05. 1962, og går i sin helhet slik:
 

Med hilsen til vår kultur

Salan slapp med livstid.
Utmerket.
Godt.
La oss endelig holde liv i de sterke menn.
Vi kan få bruk for dem.
Kanskje snart.
En mann som går inn for å drepe
i den store stil
må det være noe ved.
Hva kan han ikke brukes til
om noen år
når vi virkelig må legge skulderen til
for å bevare
vår livsbevarende
kultur.
La oss fortsette med vår ypperlige moral,
klynge opp de små og fortvilte forbrytere
og ta vare på de store
til våre virkelige
alvorlige
formål.

***mhd9802
Månedens HUN-dikt -

FEBRUAR 1998 / rlh
"Når lovene er fundet", av norske Alf Larsen (1885 - 1967).

HOPP OVER INNLEDNINGEN, - ELLER LES DENNE FØRST:

    Månedens HUN-dikt tenkte jeg kunne få bli et av den store og megetsigende norske forfatteren Alf Larsen, som døde i 1967. Jeg hadde vanskelig for å bestemme meg for hvilket av hans dikt jeg her nu skulle presentere. Det er svært så mye gullmalm i hans forfatterskap. Han er en av Nordens største forfattere, men likevel for folk flest temmelig ukjent - dessverre. Det er som han selv sier i et av sine dikt, - om "De store" ... Så får jeg ta med også det her nu først:

 De store

    Mektige flukten på ørnevinger,
    værdige ånders høie selskap,
    så jeg eder, I kunstens utvalgte,
    hørte jeg eder, I ordets tjenere,
    bringe til menneskene guders budskap,
    synge ned til oss sfærers klang.
    Men hvad blev eders lodd på jorden?
    Usett å vandre, uhørt å tale.
    Blott som et ekko av gådefull mummel,
    blott som et vingesus fjernt henfarende
    nådde lyden til menneskeøren.
    Ordet forblev i de høie himle,
    lidende evig sin ensomhets kval.
    I, dets martyrer, fikk den skjebne
    å synge for stjerner og vind eders sang.

    Jeg husker ikke ordlyden, men det er blitt sagt og skrevet om han efter at han døde noe sånn som at: "Storhetens i hans forfatterskap er blandt Norges best bevarte hemmeligheter". Og da var det hans dikt det særlig ble hentydet til, - men dette gjelder like meget hele hans forfatterskap. Henviser f.eks. til hans aforismer - særlig i samlingen "Nattetanker" - og hans mange essays.
    Dess mere babylonifisert et samfunn er, jo mere babylonisme blir det å stri med. Naturlig nok. Alf Larsen var en av de mange som ikke lukket øynene eller ørene for dette, men som stred med det gjennom sitt liv, arbeide og forfatterskap - på sin egne særegne og fruktbare måte. Erkjennelsesmessig var det en kamp og en strid og et arbeide for ham, som for eftertiden og krinker og kroker av samtiden bragte med seg tankevekkende og godt såkorn. Hans samtid i Norge og Norden var hårdbart og farlig nok - da som nu - preget av det fascist-marxistiske Arbeiderpartiet med hegemoni, - av ateisme, ideologisk "materialisme", industrialisme, in-humanisme, monopol- og tvangs-politikk, etc. I den ideologien er det babbelet, individuell og organisert egoisme, korrupsjon, alles kamp mot alle, sterilt og altomfattende byråkrati, mental uniformering og undertrykkelse, fortielser, kameraderi, osv., som står i høysetet. Der er det det mest mulig intetsigende og overfladiske eller forvirrede og forvirrende eller ideologiske som dyrkes og styrkes. Han var ikke opptatt av å tekkes dette erkjennelsens proletariat og frenetiske hysteri, - mens samtidens førende og ledende på så forskjellig slags fordekt vis var opptatt med å innta og å utgyte ordene og litteratur ifra gale og forvirrede og massemordere, så som tyske Karl Marx og Hegel og Kant, russiske Lenin, kinesiske Mao, norske Karl Evang, Jan Erik Vold, osv., var Alf Larsen svært så mye dypere og grundigere opptatt av og med menneskeverdet, menneskets og menneskehetens kår og forhold og muligheter - og med den stribare oppgaven å, også selv, komme seg fri og noenlunde helskinnet forbi det vonde og onde i omgivelsene sitt påtrykk!
    På sitt vis snakker han om dette mange steder, - f.eks. i diktet "Huff!", så tar jeg med det også, - som går slik:

 Huff!

    Jeg ryster mig som en våt hund,
    og jeg ryster dagen av mig
    og natten av mig,
    tankerne av mig
    og alt det jeg gjorde og ikke gjorde.
    Jeg skutter mig
    så der står som et støvregn omkring mig
    av alleslags ting som hadde hengt sig fast ved mig,
    dumme mennesker og enda dummere bøker,
    alt det jeg pådrog mig på denne svømmetur
    gjennom Styx.
    Ingenting annet enn dumhet!
    Religionen og filosofien, videnskapen og politikken,
    dumhet på dumhet alt sammen!
    Ja, jeg står midt i en atomisert verden,
    i et hav som er blitt til dråper.
    Og må det nu bli til en sky
    og fare fandenivold!

    Nu har jeg skuttet huden av mig,
    og kjøttet følger efter.
    Snart har jeg ristet knoklerne ut av mig,
    jeg ser at de begynner å fare omkring som boomeranger
    blandt fæhoderne.
    Men her står jeg,
    og jeg merker til mitt store ubehag
    at mig selv kan jeg ikke ryste av mig ...

    Legg merke til at han også snakker om "en atomisert verden". En annen stor og betydningsfull norsk forfatter (seg selv til tross, vil noen kanskje si!), Jens Bjørneboe (noen få tiår yngre enn Alf Larsen), snakket og skrev senere på megetsigende vis om det særdeles betydningsfulle og skjebnesvangre som skjedde i vår jordiske tilværelse forut for midten av vårt 20. århundrede efter Jesus Kristus, - noe som kjennetegnes og symboliseres i og med atombombe-sprengningene over Hiroshima og Nagasaki i 1945, - i overgangen ifra "slutten" (om så kan sies!) på 2. verdenskrig til første fase av 3. verdenskrig. (Her hvor jeg nu befinner meg, med familien, i politisk indre landflyktighet og eksil har jeg ikke tilgang til mitt bibliotek, - men:) Jens Bjørneboe sier noe sånn som at: "Verdenskunsten og verdenslitteraturen ble foreldet og gammeldags, ble på en måte tilintetgjort, tilstivnet, - ble museum, - i samme stund som den første atombomben ble sluppet fra et fly over byen Hiroshima i Japan! Alt og hele verden ble da annerledes, - alt ble endret, - også, og ikke minst, verdenskunsten og verdenslitteraturen! Den ble museum." Den og de som gjennomtenker disse deres ord en smule med vettet i behold, vil fort og lett skjønne og erkjenne at i dette har Jens Bjørneboe rett, - og at det er et faktum av særdeles stor og vesentlig global betydning! Et vesentlig faktum, til tross for at massemediaen og politikerne i vårt samfunn svært så tilsynelatende er av en helt annen oppfatning, - hvilket ytterligere formidabelt forsterker dette faktumets betydning. Alf Larsen og Jens Bjørneboe hadde begge på en måte (sagt med en metafor) en fot på hver side av denne skillelinjen imot midten av dette vårt 20. århundrede som nu (februar 1998) går mot slutten, - eller sagt på en kanskje bedre måte: De hadde sine liv såvidt fast forankret i virkeligheten og sin ånd så høyt hevet at de kunne lodde og forstå såvidt meget av dette som de gjorde, i motsetning til dårskapen og forblindelsen i det meste av sin samtid. Den rådende og totalitære ideologien er fortsatt: Det skal bables og skravles - og rables på Guds tavler! På vår side av dette århundrede har de onde kjernekreftene banet og sprengt seg veier stadig dypere og dypere og mere og mere omfattende og underminerende. Via sinnbildenes uttrykk i ytterligere nedstigninger i avgrunnens kunstige, luciferiske belysning, - i kjernefysiske sprengninger, bio- og gen-teknologi, kjemifisering, atomisering, ateisme, fremmedgjøring, stor-industrialisering, sexifisering, homofisering, voldtekter, omsorgssvikt, rovdrift, skampletting av landskapene, politiske grenseoverskridelser, korrupsjon, osv. I stadig større og mere omfattende fart!
    Bare et særdeles inderlig forhold til Gud og det guddommelige i samtiden vil kunne motvirke dette at man nu videre blir levende som gjenferder på museum! Det og de i verdenskunsten og verdenslitteraturen (i videste betydning) på den andre siden av den nevnte skillelinjen som fortsatt og enda har noe forfriskende å gi og å bidra med, er de og det som loddet dypt og høyt i de guddommelige kjernekreftene. Det gjorde og gjør tross alt flere enn Alf Larsen og Jens Bjørneboe!
    De store kommuniserer - også med hverandre - i delaktighet av forskjellig slags grad av inderlighet i Ordet ifra Guds munn, - det Ordet som mange knapt hører eller ser hviske og som for andre er anelsens stier og samvittighetens stemme, eller uskyldens eller barnets eller englenes stemme i og omkring verden - og som direkte kan finnes i den rette hengivelse til og i Jesus Kristus, som levde og døde og lever og er Ordet og døren, veien, sannheten og livet!
    I et dikt om en annen av De store, tyske Mester Eckehart, sier Alf Larsen i sin helhet følgende:

 Mester Eckehart

    En brønd hvori Guds billed
    lå sænket ned så klart
    at bare tankens stilhet
    har dypet åpenbart.

    Hans ord var høie ånder
    som voktet denne ro
    hvor aldrig verdens vånder
    et øieblik fik bo.

    Vi fatter aldrig dypet
    i denne gyldne fred;
    vi stirrer blot som krypet
    fra brøndens bredder ned

    og ser kun lys og skygger
    og ser kun fjærne hvælv
    som åndehænder bygger
    til bolig for sig selv ...

    Men dermed - med denne tankerekken av så aktuell og vesentlig betydning - er jeg kommet frem til det diktet av Alf Larsen som jeg bestemte meg for som månedens HUN-dikt nu. Forhåpentligvis så gav det og gir det også mersmak. Diktet heter "Når lovene er fundet" - og går i sin helhet slik:

 Når lovene er fundet

    Når lovene er fundet,
    hver ting har fåt sit navn
    og alting klart begrundet
    og vor fornuft i havn
    og lagt i trygge lænker
    da er det som I vet
    at herrens jordskjælv sænker
    den hele hærlighet!

    Han hater tykke værker
    og pomp og store ord.
    Du vet at himlens lærker
    nest ved hans øre bor.
    Og han har lært en due
    at kurre som den skal.
    Han lar sig ikke true
    av dine magre tal!

    Reis derfor ingen tårne,
    bygg ingen verdensby.
    De rette hus er bårne
    av vind og hav og sky.

    På dem med flit at bygge,
    i dem med kunst at bo
    som fugl der ligger trygge
    i bølgedalens ro
    - det er hvad du skal lære!

    At vand og vind kan bære
    oss alle let som fjære
    - det er hvad du skal tro!

    Når han i skyen kommer,
    som han engang har sagt,
    da er han verdens dommer
    med døden i sin makt.
    Da er det blot at kunne
    det løsen vi fik med
    da vi løp bort som hunde,
    mens han for livet stred.

    Du husker tid og sted
    og budet; våk og bed!

***mhd9801
Månedens HUN-dikt -

JANUAR 1998 / rlh
"Stans oss på vår vei mot stupet", av norske Svein Ellingsen (født 1929).

    Månedens utvalgte HUN-dikt for januar 1998 er et som er ifra 1978 (da var det også satt en melodi til det) eller eldre, "Stans oss på vår vei mot stupet" av den kanskje mest kjente og anerkjente nålevende norske salmedikter - Svein Ellingsen. Han har skrevet mange salmer og dikt (hvorav flere på forskjellig vis er blitt satt melodi til); men det jeg kanskje liker aller best og som kanskje er viktigst, er dette nevnte som gjengis herunder. Gjengitt ifra hans bok "Det skjulte nærvær. Salmer og dikt av Svein Ellingsen", 2. opplag, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1978 - ISBN 82-03-09701-4. Fra den avdelingen som er kalt "Messe for jorden" i denne boken som:
 

Stans oss på vår vei mot stupet

Stans oss på vår vei mot stupet.
Gud! Vi vet at slik vi lever
trues jord og luft og vann.
Vi er fanget i et mønster
der vår trang til egen vinning
lyser jordens liv i bann.

Vær oss nådig! Vi er blinde,
blinde for din skrift på veggen
over våre rike bord.
Bundet til vår egen trygghet
svikter vi vårt kall på jorden.
Herre, nå oss med ditt ord!

Jorden blør og vitner mot oss.
Vi har lukket våre ører
for din skapnings smertes-stønn.
Frels oss, Herre! Gi oss dager
fylt av sang blant trær og fugler
i ditt lys ved livets brønn!

Gud, vår Skaper! Vis oss veien
fra vårt fremtidsløse vanvidd
til din fremtid for vår jord.
Gjør oss frie! La oss leve
slik at skaperverkets lovsang
gjennom oss kan finne ord.

***
 mhd11
Månedens HUN-dikt -

DESEMBER 1997 /
"Skogen sover",      (i.k.)
dikt av May Lorentzen, Norge.

Fra avisen Samfunnsliv, nr. 19, 1997,
20.11. 1997, årg. 62.

*

Skogen sover

Av May Lorentzen

Du sover så blidt under evige stjerner,
du nakne og ribbede, skogbårne tre ...
Kan noen forstyrre deg? - Livet seg fjerner,
og snart skal du kle's i den iskalde sne.
Den fester sitt grep under Nordlysets ild,
og slipper deg først når en vår stunder til -
o tre - i en natt, hvor din ro er symbol
på evige lover - innunder vår pol.

I glemselens dyp vil du stille hensove,
til knopper på nytt vil erindre sin vår ...
Kanhende den ånd - som en gjenkomst kan love,
vil vandre iblandt oss - mens vinteren går?
Så la dem kun sove, - det er ikke døden
som sprer sine farger - i sensommergløden.
Men livet som lenker sin kraft i hver stamme,
til våren gir bud - med sin solbårne flamme.

***mhd10
Månedens HUN-dikt -

NOVEMBER 1997 / rlh
 

Vårknipa og køyruksen

(Slik som han Jo sjøl fortalde det.)

Av Ola Setrom (Norge,
Fra diktsamlingen "Nordan under fjellom", (s. 67-71),
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1935.

*

Vårknipa og køyruksen
(Slik som han Jo sjøl fortalde det.)

Den vår`n vart det langtøygd og habbeleg træle
før snø`n tok te bråne og marka skaut tæle
Det lakka te somarmål godmålt og vel,
og den som ha berging åt dyrom, var sæl,
- for ikkje ein saukjeft fann føda si ute.
I fjøs og i sauhus var remjing og bræl,
og jamt haur` vi udyra tute.

Snart var det sopa i låve og stål.
Eg takka kvar gong det vart nok te eit mål.
Kyrne fekk bjørkbork og høymo og salt,
ei auggrand med høystrå - som - det var alt, -
det er skamleg å sei` det, men jau rett: dem svalt!
Ja kyrne vart magre så knapt dem kund` reise seg, -
og Galn-Gorro, tøla - ho tok åt å neise meg.

    - Hardhjarta var eg
    og dum som ein dott!
    Skuld` krytyra leva
    på høymo og brott?

Og stakkaren eg sku gje budeia svar.
Det fanst ikkje for fal i nokon manns gard!
Sku eg no skaffe høy, laut eg stela det, gut -
og det fall no beiskeleg tungt for meg, gut.
Men lauvløa tømdest, og forstabben minka, -
det hjelpt` kje eit smitter kor Galn-Gorro spinka.

Ein kveld kom ho inn. Ho var græne og grine,
bad Svartmannen ta meg og krytyra mine -
og salte og pine! -

- Pint var dei før, vel? sa eg da, - og salta?
Men da kan dokk tru at ho kvimsa og halta!
I gråtmålom kvein ho - og snulle det var ho,
ei rida forbanna ho - sidan så bad ho:

    - Reis rakande stakrett
    te helvitis pine
    med rubbel og stubb
    og med krytyrom dine!
    Dei svelt snart i hel her
    - kvar ideleg klauv -
    ein kund`ynskje ein var
    både mållaus og dauv!
    Men du da, di hardhein,
    sku havt ein på tryne!
    Å, Herren forbarme seg,
    Herren forsyne - -

Eg hadde ein lauvstakk ved Heggstøl-votna.
Men koma dit no, når ein gjekk n`i åt botna,
det var som å bite seg sjølv atti ryggen.
For, etter ein langtøyg med læver og tø
var kome ein ovfollom stordett med snø.
Eg gjekk som på glø` - -
Og da det så klårna, og snø`n sokk ei grand,
sela eg uksen og stelt` meg i stand.
For har du litt bjerg, um det berre er lauv,
så bergar du livet på mang ei klauv.

I purke-gridd strauk eg, for vegen var dryg,
og føret var slikt at eg laut bruke tryg.
Og klårkaldt det var - så det smala i haugom;
rima kvart tre,
det spraka i ved,
det sveid når du blunka med augom.
Det brende i fleisen så nas-dropen lark,
og treflisa hoppa på hardtela mark
- som dei sa for eit ord.
Himmel`n var grågrøn og gulgrøn som verk,
og bjørka stod spjåka i rimkvit serk.
- Men uksen var langhåra, frostherd og sterk!

Hjå tytta, ho Gorro, var gleda stor.
Ho godta seg innfeitt, men tagal ho for!

I saumudd og finnsko og gamalosthuve
eg var kje den som trong gruve,
um klårkalden hardbeit i blåraud nas,
og skogen stod rima i filigrans-stas.
Og uksen ha kvild seg, var kaldkåt og sprek
og drog så det skrangla i skåkrås og skjek`.

Du veit det gjekk smått, men da lyt du hugse
at den lyt ha tolmod som køyrer med ukse.
Da solauga såg på oss rett ifrå sør,
var kauvkjerva på-lødd som rett`leg seg bør.
Eg sat just i reipet og gjørde - på langs -
så small det - og eg gaus i snøen tilgagns.
Og uksen, den satan, fekk hegda i baken,
hustren og kaldvoren var`n, det var saken,
- og sette te sprangs! -

Eg var nøyten og ledug, den gongen, og slo
etter taumom i åsnad`n, fekk tak med ei klo;
men dregen eg vart gjenom snø`n som ein vott,
og snart takka uksen for fylgjet - for godt.
Lauvkjerva rasa åt alle sidom -
eg stod att langlett og ynskte etter skiom.
Så satte eg etter så snøgyven gaus.
Men kjerva låg allstad i rad og i raus.

Uksen stod midt uti gardtona heime
med rimspekte anddrått på sele og reime`.

Eg kom ikkje heimatt høgføtt og kverv:
på sleden låg att tvau einslege kjerv!
Da slo eg lovann i låra og lo
og skreik: Du er ruggen te lauvkjørar, Jo!

Da sku du set på ho Gorro, på troppa,
- så illsint og tydd at ho stappa og hoppa.
Ho snipla i fangskinnet, skjente så snulle:
    - Eg trur at du gjere meg steinande tulle!
    Skull ein sjå slikt eit syn:
    Tvau kjerv ifrå morken!
    Dem svelt ihel, kyn. -
    `Ta bli eitt kjerv åt uksam
    - og eitt åt deg,
    for - ris skull du havt -
    ja så pinadê!

- - -

"Men - korleis fôr det, lell?"
spurd` einkvan som høyrde,
"det var no just slett ingen smågut som køyrde,
hell - -"

- "Jau, isa var reipe,
handskann og taumann var spekte og sleipe,
uksen var sinna, og eg vart vond.
Eg skal sei` dokk eg tok i -
men - det gjord` ingen monn! -"

***
 mhd9
Månedens HUN-dikt -

OKTOBER 1997 / rlh

HOPP OVER INNLEDNINGEN, - ELLER LES DENNE FØRST:

Jeg er hos Gud i nåde

     Denne månedens dikt, av Hans Nielsen Hauge, Norge, 1771 - 1824, fant jeg gjengitt i den boken jeg nevnte i innledningen til forrige månedens dikt - Egil Elseths "Salmer og skjebner - vers på veien gjennom kirkeåret", Verbum, 1994, Norge. (ISBN 82-543-0658-3.)
     Diktet, eller salmen, "Jeg er hos Gud i nåde", ble skrevet av Hans Nielsen Hauge julekvelden 1799, i rådhusarresten i Trondhjem. Jeg likte og jeg gjenkjente dette da jeg fant det i nevnte bok; men syntes det var blitt noe annerledes enn jeg husket det fra før av. Fra før av hadde jeg lest det i Sverre Nordborgs Hans Nielsen Hauge-biografi fra 1966 (2. opplag, J.W. Cappelens Forlag, Oslo). Derfor ville jeg slå opp i denne og se om det stemte. Og ganske riktig ja; der stod det (s. 171 og 172), men i en noe annerledes og eldre ordlyd, og med annerledes nummerering foran versene. Antagligvis er denne sistnevnte versjonen den mest originale, men ikke vet jeg hvem som har endret på ordlyden, - særdeles forsiktig og nennsomt modernisert og bedret denne - for det står det heller ingenting om i disse to bøkerne. Jeg skal ialle fall gjengi begge versjonene herunder.
     Ofte og i regelen er det noe suspekt med endringer i teksten til forfattere. Et forhold som det er grunn til å være årvåken og ytterst forsiktig overfor! Arbeiderpartiet i Norge har f.eks. mange tiår med tradisjon i å endre, helt uten ærbødighet, på tekstene til mange av de forfatterne som er gjengitt i mange av vårt lands skolebøker. Særlig da det som værst og med tvang gjaldt for de å få folk til å snakke og skrive et norsk "bokmål" og et "nynorsk" som ikke fra før av fantes, efter Arbeiderpartiets norm og standard. Den samiske urbefolkningen i Norge fikk heller ikke beholde sitt sprog. Hverken sitt sprog eller sin identitet. Osv.! Den høyverdige og saftige standarden i det norske riksmålet og i landsmålet var hverken bra nok, enkel nok eller norsk nok for de! Derfor måtte de fornorske norsk med sine eksperter, til et slags knot. Befolkningens og forfatternes protester til tross.      Da PC-ene kom, med sine tekstbehandlingsprogrammer i norsk versjon, og ofte med sine automatiske rette-programmer, - da ble det - nemlig betegnende nok! - for de fleste ofte nokså umulig å klare å skrive mange slags vanlige norske ord: - hvis jeg f.eks. skrev "hverken", så rettet tekstbehandlingsprogrammet dette straks og automatisk til "verken", hvis jeg skrev "efter" så ble dette straks "rettet" (les: feilet) til "etter", osv. Ordlyder som det ikke kunne falle meg inn å finne på å skrive av meg selv, - tvert om. Å i det heletatt å klare å omgå denne "rettingen" til tekstbehandlingsprogrammet i datamaskinen var - og er tildels enda - ingen lett sak!  Nybegynnere som meg kunne, - hvis de orket! - streve med problemet i mange år før de evt. fant ut hvordan det lot seg takle.
     Jeg har tidligere skrevet mye om Arbeiderpartiet. Det er ikke bare fordi jeg har Arbeiderpartiet "på hjernen". Det har i vårt århundrede hatt det meste av makten her til lands, nokså kontinuerlig. Det er heller - mht. det jeg snakker om - fordi Arbeiderpartiet har meg "på hjernen", - og deg, og de fleste av oss. Nesten alle! Fordi de med sin fascist-marxistiske tvang forlanger å ha nokså totalitær kontroll med "hjernen" og følelsene og viljen i hver enkelt av oss. På så mange slags forskjellige vis. Ikke så stort problem for de av oss som ikke synes det gjør noe, - før det gjør noe. Derfor har det vært om å gjøre for de å få det til slik at vi ikke skal synes det gjør noe. Ikke for å opprettholde rikets sikkerhet eller befolkningens trygghet og trivsel, - men for å opprettholde Arbeiderpartiets sikkerhet, som totalitær maktfaktor nr. 1.
     At staten eller forvaltningen i et land kan være eller bli en kriminell eller umenneskelig maktfaktor er ikke noe nytt! Det har vært og er kjempeproblem nr. 1 i de aller fleste land, rett og slett.
     Skal vi derfor være glad til og fornøyd med at Arbeiderpartiet og kompani ikke har vært og er værre enn de i realiteten er? De av oss som er fornøyd, eller relativt fornøyd? Eller de av oss som på ingen måte er fornøyd?
     Dette nu er et spørsmål som jeg vil understreke.
     Straks vil jeg tilføye: Fornøyd på vegne av det egoistiske meg selv, som kanskje er hjernevasket og mentalt uniformert? Eller på vegne av menneskeverdet, nestekjærligheten og de fellesmenneskelige verdier? Eller på vegne av den nåværende situasjon og realitet som det gitte ståsted og utgangspunkt?

     Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland gjør seg i disse dager (september 1997 enda mens jeg skriver dette) - gjør seg i disse dager store bestrebelser - kraftig understøttet av Arbeiderpartiet - på å bli den nye leder for WHO / Verdens Helseorganisasjon. Hun vil maximere sin fortids glorie ved å eksportere og viderestimulere Arbeiderpartiet sine grøsselige holdninger til fosterdrap, medisin, industri, økonomi, rettspraksis, osv.
     Direktør Brock Chrisholm i WHO har, efter hva jeg er blitt fortalt - i bladet SPC JOURNAL, 1991 - bl.a. sagt, at: "For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne menneskers individualisme, lojalitet overfor familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer fra deres sinn."
     Hvis det er den ånden som råder i WHO så vil nok Gro Harlem Brundtland få det lett. Dette og mere til i samme retning har på så mange sett og vis vært Arbeiderpartiets fordekte intensjoner og praksispolitikk her i Norge. Oppløsning av familien, tingliggjøring av barna og mennesket, industrialisering av landskapet, naturen og menneskene, nedleggelse av landbruket, sentralisering, korrupsjonsøkonomi, skoler efter burhønsprinsippet, seksifisering og homofilisering av barndommen og samfunnet, Arbeiderpartiets program erstatte Bibelen og statskirken, mennesket er et dyr, osv. i lange baner - på tvers av norsk grunnlov og lovverk så vel som folkevilje og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.
     Og kongeriket Norge, som i henhold til Norges grunnlov er "et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike," vil Arbeiderpartiet avhende til Europafellesskapet - med allslags fordekte og lumske midler. Snik-innmelde ved hjelp av feilinformasjon, hemmelighold, og ved hjelp av sin maktelite innen næringslivet og rettsvesenet. Og med god hjelp ifra sin kompakte, landsomfattende lydige massemedia og underholdningsindustri.
     Hjelp til landssvik og høyforræderi!
     Kristen Informasjonstjeneste (adresse: Solberg, N-3522 Bjoneroa, Norge) skriver i sitt Nyhetsbrev for september 1997, bl.a. at: "Det er litt interessant å legge merke til katolikker som har høytstående posisjoner i Norge. Under EU-kampen ville ikke den katolske riksadvokaten, George Fredrich Rieber Moen, stille Gro H. Brundtland og Europabevegelsen for riksrett, selv om de forsøkte å få Norge underlagt en annen statsmakt. Nå er denne hengivne katolikken blitt forfremmet til Høyesterettsdommer."
     Paragraf 83 i den norske straffeloven sier dessuten: "Den som rettstridig søker å bevirke, eller medvirke til, at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller fengsel fra 8 år til 21 år."
     Dette har de forsøkt å bøte på bl.a. ved å innføye en ny paragraf i grunnloven, § 93, som ble innføyd allerede i 1962, og som tillater Norge å avgi suverenitet på et saklig begrenset område.

     Mange i Norge vegrer seg mot å anklage Gro Harlem Brundtland og kompani for noe som helst. Fordi hun tilhører Forvaltningen, eller Øvrigheten - eller "høyeste hold". Vegrer seg i en slags misforstått kristendom og toleranse. Var det ikke f.eks. Frans av Assisi som sa noe sånt som at: "la meg ikke så meget forsøke å være frimodig, som å tilgi, ikke så meget å få tilgivelse, som å gi, ikke så meget å få, som å gi", osv. (Jeg husker dessverre ikke ordlyden presist akkurat nu.)
     Mange har ønsket å misforstå - og å fremstille - slikt dit hen at en skal lukke øynene for det som er ondt og galt, og særlig når uretten og galskapen kommer ifra Forvaltningen. Som altså dermed heves over og bort fra lov og rett, - inn i en korrupsjonens og kriminalitetens frisone. Dermed blir resultatet alt annet enn kristendom, toleranse og lov og rett!

     Gud bedre som Hans Nielsen Hauge i sin tid, for mere enn to hundre år siden, ble hærjet med av Øvrigheten, - umenneskelig og på tvers av lov og rett! Og mange mange flere både før og efter ham! Og også nu i våre dager.

     Her i Norge er vi så heldig stilt - ikke minst også takket være Hans Nielsen Hauge! - at vi har en kristen grunnlov, ifra 1814, og egentlig et derav følgende kristent lovverk!
     Guds vilje skje! Igjennom oss.
     Vi er i Guds nåde!

***

* VERSJON NR. 1 :

Jeg er hos Gud i nåde

Av Hans Nielsen Hauge, 1799

1:
Jeg er hos Gud i nåde,
hva skader verden meg
om den en stund får råde
og stenger meg min vei!
Vil den mitt legem binde
i fengslets mørke skjul,
skal ånden seier vinne
og holde glad sin jul.

2:
Den vantro flokk ei fatter
hva Åndens virkning er,
men møter dem med latter
som har sin Jesus kjær.
Å, visste bare alle
hva tjener oss til fred;
Gud fri oss fra å falle
i mørkets avgrunn ned.

3:
Vår Gud oss trofast lover
at han hver sjel vil fri
som her i livet våger
å vandre sannhets sti,
som ei lar seg forføre
av verdens falske skinn,
men faste trinn vil gjøre
helt i Guds rike inn.

4:
Guds nåde oss forene
og stå oss kraftig bi,
så vi ham rett kan tjene
og følge sannhets sti,
så vi, som lysets slekter,
med samme tro og sinn,
for ham oss selv fornekter,
i himlen trenger inn.

*

* OG VERSJON NR. 2 :

Jeg er hos Gud i Naade

Av Hans Nielsen Hauge, 1799

1:
Jeg er hos Gud i Naade, Hvad skader Verden mig?
Lad kun den store Vaade Alt bruse med sin Sviig,
Og mit Legeme binde Ind i det inderste Hul,
Saa skal dog Aanden vinde Og holde glædelig Juul.
----
4:
Den onde Flok bespotter Dem som følge Guds Bud,
Og seer dem an med Latter Der glæder sig i Gud.
Thi de kan ikke kiende Guds søte Kierlighed;
Men blindt i Synden rende Udi Afgrunden ned.
5:
Men Gud han haver lovet: Sine Børn at udfrie,
Som her haver vovet At træde Sandheds Stie,
og ikke ladet sig drage At noget Falskheds Skin,
Eller at see tilbage, Paa Verdens syndig Trin.
6:
Derfor I Sødskende alle, Som vil arve Himmerig,
Lader Eder behave, At stride mandelig;
Ikke lade sig bedrage, Af Verdens falske Aand,
Eller med Frygt indtage, Af deres Trudslers Baand.
7:
Guds Naade dertil styrke Og staae os mægtig bie;
Saa vi han ret kan dyrke Og følge Sandheds Stie;
At vi nu alle Dage, Kan med foreenet Sind
Os ganske selv forsage, I Himlen trænge ind.

***

PS:

* - "Visjonen bak plogspissen", om Hans Nielsen Hauge ved hans 200-års jubileum. Av Steinar Thorvaldsen, ( steinar@lutd.hitos.no ) Høgskolen i Tromsø. = http://www.hitos.no/fou/kristendom/hauge.htm

* -

***


mhd8
Månedens HUN-dikt -

SEPTEMBER 1997 / rlh

HOPP OVER INNLEDNINGEN, - ELLER LES DENNE FØRST:

O Fader, la ditt ord, din Ånd

     Jeg sitter med en bok i fanget denne septemberkveld, Egil Elseths "Salmer og skjebner - vers på veien gjennom kirkeåret", Verbum, 1994, Norge. (ISBN 82-543-0658-3.) Jeg har lest igjennom det meste av den og er litt eftertenksom. Mye preik i denne boken, men jo med vesentlig tematikk. Det kristne evangelium. I form av et forskjelligartet utvalg fra salmediktningens skattkammer, i boken knyttet til kirkeårets kalender og til små beretninger ifra salmedikternes skjebne. Stoff som for mange både belærer, behager og beveger - for å si det med kirkefaderen Aurelius Augustin i hans 4. bok, skrevet ca. år 426 e. Kr., "Om den kristne taler", i verket "De doctrina christiana". Sangbart og ærbødig. Opplysende, behagelig og vekkende. Selvfølgelig, hadde jeg nær sagt. Likevel synes jeg på noe vis at boken er lunken og overfladisk, og spør meg selv om ikke en tilfeldig oppslått side i Bibelens Nye Testamente har mere å si og å gi ... For straks derefter å si, inni meg selv, - at noe av også denne salmediktningens hensikt jo også nettopp er å få tilhøreren eller publikum til å slå opp i Bibelen og lese der. Og også både i Virkelighetens bok og i Folkebibliotekenes bok. For at Ordets hørere skal kunne bli Ordets gjørere. For at tilhøreren skal kunne stå opp i - og realisere - Guds velbehag.
     Dessuten liker jeg boken; og den er en bok om salmen i diktningen og om salmediktningen. Det stikker dypere i fordøyelsen.
     Straks forut for vårt 20. århundrede - som også er Ordets og babbelets globale århundrede, og kjernekreftenes århundrede - begynte og tiltok en sterk avkristning anført av en åndsfattig og spekulativ videnskapelighet og materialisme. Av den ytre og indre fattigdom og uvitenhet som hører mye elendighet til. Charles Darwins omfattende fremsatte spukulasjoner mht. om menneskeheten kanskje har utviklet seg via apene - via dyrene - samlet f.eks. mye interesse og fokus. Samtidig var en type industrialisering på gang, med "arbeidsbesparende maskiner" og fremfarende kommunikasjonsmuligheter i spissen, som midt oppe i elendigheten av fattigdom, nød, hunger, korrupsjon, krig, kolonialisering og urettferdighet mere og mere organiserte egoisme, både nedenifra og ovenifra i samfunnet, i spekulative og rovgriske solidariteter. Verden ble fremtidsrettet i nye former - og mye av den gamle verden ble, som det gjerne skjer ved epokeskifter - både i ubesindighet og iver, - hengende efter. Karl Marx i Tyskland proklamerte bl.a. klassekamp og at "religion er opium for folket". Og Fredrich Nietszche skrev og erkjente på terskelen til det nye århundrede at "Gud er død". En rus grep om seg i den vestlige verden, hvor Gud hverken ble sett, hørt eller husket ... Bibelen ble i mere og mere hovmod redusert til en sammenblanding av gamle dagers villfarelser, spekulasjoner og hendelser. Og menneskeverdet og de fellesmenneskelige verdier til en ny slags fasong. Særlig den internasjonale industri-arbeiderbevegelsen satte sitt preg på tiden, oppstod i denne tiden og ble sterkere og sterkere - i begynnelsen som en motsats til egoismen ovenifra.
     Glemt og forbigått ble Fredrich Schillers "Brev om menneskets estetiske oppdragelse", og så mangt og mye mere vedrørende tregreningslæren - den tregreningsnøkkelen ifra religionene og mysteriene som skulle låse opp for sosial fornyelse og rettferdighet, som Jesus Krist, Midnattssolen, Menneskesønnen, Guds sønn, bragte frem i Dagen ifra nattemørket, og som f.eks. bl.a. og særlig Rudolf Steiner i begynnelsen av det nye århundrede fremsatte som det rette alternativ. Glemt og forbigått ble verdenslitteraturen og kulturenes skatter, stadig mere. Glemt og forbigått ble så mangt og mye, stadig mere. Til fordel for skjøgen Babylon. Til fordel for den Fandens tøs som representerer menneskehetens og den jordiske virkelighets underminering og undergang i den avgrunnen som er hennes favn og Fandens kjeft.
     Det er september 1997 i Norge. Jeg sitter med den nevnte boken i fanget og tenker på litt av hvert. F.eks. på Arbeiderpartiets eminente skjøge dr. Grøss & Gru Harem Brunstland her til lands - som bl.a. har gjort seg til verdens kanskje fremste talsmann for fosterdrap an mass. Hun ønsker typisk nok nu å bli leder for WHO / Verdens Helseorganisasjon. Torbjørn Jagland bl.a. og naturlig nok taler varmt og ivrig for at så skal skje. Eksport og import av grøss & gru - innpakket i babbel - har vært og er et av hennes varemerker. Hun og hennes dumsnille efterfølger Torbjørn Jagland og Arbeiderpartiet deres mister nu i disse dager regjeringsmakten i Norge. Mye tyder på at Kristelig Folkeparti med Kjell Magne Bondevik i spissen, i lag med partisammenslutningen Sentrumsalternativet, vil overta regjeringsmakten og bli en mindretallsregjering nu fremover i vårt land. Å oppheve fosterdrapsloven er en av de mange sentrale sakene for dette politiske partiet. Dog vil de, på ordinært vis, ikke kunne gjennomføre dette eller mye annet som regjering i vårt land, uten at Stortinget iøvrig har velvilje for det. Hvis Kristelig Folkeparti forsøker seg for bestemt i så måte vil de kunne regne med å bli avsatt av stortingsflertallet. Blir dette et av deres - og det på dette plan kristne i Norge - sine mange dilemmaer som vil kunne gi trening i å sluke kameler, eller hva? Og hvor langt - forhåpentligvis bevisste - i så måte må de gå, har de tenkt å gå, og bør de gå?
     Og hvor bevisste på menneskeverdet og det krisne er de?
     Eller hvor sløve og sovende er de?
     Hvor kristne eller lite kristne er de?
     "Ikke meg, men Kristus i meg!" Var det ikke sånn Paulus sa det?!
     Hvordan er og blir hjemmeundervisningen til Kristelig Folkeparti egentlig?

     Noen av de salmene i boken jeg sitter med på fanget gjorde et sterkere inntrykk enn de andre.
     Kanskje særlig to. Den ene av de skrevet av danske Hans Adolph Brorson (1694 - 1764). Om denne står det bl.a.: Salmen "O Fader, la ditt ord, din Ånd" fant en i Brorsons etterlatte papirer. Denne salmen har et annet preg enn salmene i debutsamlingen. Mens han i unge år først og fremst gjorde bot på folkets vegne, tar han i denne salmen seg selv og den kristne menighet med i boten:
     Av døpte vrimler stad og land,
     men hvor er troens brann?
     ...
     Din vekst du har vel her,
     men akk, hvor tynn den er!
     Dette er bots- og bededagens alvorlige budskap: "Skillet mellom lys og mørke, mellom tro og vantro, mellom innenfor og utenfor går ikke foran kirkedøren eller bedehustrappen ... Den linjen løper gjennom kirkebenker og bedehusrader - ja, den går gjennom mitt eget liv nå." (Skjevesland)

     Denne salmen skal jeg her nu gjengi som månedens dikt for september på HUNs hjemmesider på Internett. Samtidig som jeg kan røpe at den annen av de to salmene - nemlig en av norske Hans Nielsen Hauge - skal jeg gjengi og skrive noen ord om i neste månedens dikt her, for oktober 1997. Her nu altså dette diktet - denne salmen - av Hans Adolph Brorson:

O Fader, la ditt ord, din Ånd

O Fader, la ditt ord, din Ånd
hos oss få overhånd!
Og se hvor full din urtegård
av torn og tistel står!
Din vekst du har vel her,
men akk, hvor tynn den er!
Hvor lite er dog kraften kjent
av ord og sakrament!

O Jesus, Jesus, kom dog snart
og se din vingårds art!
Av døpte vrimler stad og land,
men hvor er troens brann?
Hva hjelper det vi vet
du døden for oss led,
når vi ei står mot Satans verk
i troen frisk og sterk?

O Hellig Ånd, til deg, vår skatt,
vi sukker dag og natt.
Kom, gi oss samme lys og kraft
som fedrene har hatt,
da kristendommen stod
som tre med sterkest rot,
med frukt som purpur og som sne
ja, Herre, la det skje!

***

PS:

* - Hans Adolph Brorson (1694-1764), velkjent bl.a. også for diktet / salmen "HEr kommer dine Arme Smaa", har fått sin soleklare plass på DNA Homepage / Dansk Nationallitterært Arkiv = http://www.kb.dk/elib/lit/dan/old/ - prøv denne Brorsons homepage / http://www.kb.dk/elib/lit/dan/old/authors/brorson/ der.

* -

***


mhd7
Månedens HUN-dikt -

AUGUST 1997 / rlh

Læreren sa:
& Læreren sa mig mer

     Av Arnulf Øverland (Norge, 1889 - 1968). "Læreren sa:" er fra hans diktsamling "Sverdet bak døren" fra 1956, og "Læreren sa mig mer" er fra diktsamlingen "På Nebo bjerg" fra 1962.
     Arnulf Øverland ble og er en av Norges største og betydeligste diktere. Hans liv og hans forfatterskap ble preget av store indre forandringer og en enorm modning. Inntil 2. verdenskrig kom og han ble sendt i fangenskap i konsentrasjonsleir var hans liv og diktning mye preget av ateisme og av babbel og tåkeprat. Som han selv også erkjente det. Hitler-krigen og konsentrasjonsleiren som han overlevde gjorde naturlig nok svært så meget med ham, og han ble dypere og mere og mere meningsfull - med mere og mere kontakt med urgrunnen og det fellesmenneskelige i tilværelsen. Stadig mere og videre til han når og åpenbares ikke bare Gud, men også det kristne i virkeligheten.
     De offentlige skolene og miljøet og vesenet der dengang i hans barndom var på mange måter ikke stort bedre en nå, og i diktet "Brevet til min sønn" (fra samlingen "Sverdet bak døren", 1956) skriver han bl.a.:

Tidlig en morgen blev jeg sendt til skolen.
Jeg fikk en bok i hånden, lys blev tent.
Og jeg blev sittende på den samme stolen,
inntil denne del av mitt liv var endt.

Alt fikk jeg lære om Gud og om paradiset,
alt hvad de lærde fra tidenes morgen fant.
Da jeg var utlært under ferlen og riset,
visste jeg bare: Dette er ikke sant!

     Og i sitt dikt "Ungdom" (fra den tidlige samlingen "Brød og vin") sier han om sin stormfulle og forvirrede ungdomstid, i diktets første halvdel:

Vi hadde altfor sterk tobakk
og ganske hårde domme:
Nu skulde Bjørnson først ha takk,
hans tid var nemlig omme.
Vi talte inntil stemmen sprakk,
det var såvidt at natten rakk;
men dager skulle komme!

Vi rev et råttent samfund ned
og veltet gamle guder.
De svinet til vårt offersted!
Nu vile vi ha sagt beskjed
til folkeviljens luder!

Vi skulde slå et slag
mot politikkens frekke,
gudfryktige bedrag:

Den lov vi lærte, den moral,
var laget for å dekke
de rike mens de stjal!

Det var en kunst man kunde:
å reklamere med kultur
som man lot gå tilgrunne
i almuedressur!

En snobbet estetikk
tror det en dikter sier
skal være lekkerier
for nogen utsøkt klikk.
Man tolker når det kniper
i het begeistringsbrunst
en metafysisk dunst;
men det man selv begriper,
kan ikke være kunst!

Vi hadde altfor sterk tobakk,
vi talte inntil stemmen sprakk,
det var såvidt at natten rakk.
. . . . . . . . . . .

De grenseløse drømme!
Hvad skulde ikke verden se,
når bare vi var kommet med
i kampens storm og strømme!
En gjorde stemmen mandig hård,
en tidde, barnslig sky og sår,
for vi var meget ømme,
og lykken, den var ikke vår.

Vi gav med tomme hender
og hjertet bristeferdig fullt
og vilde mette med vår sult
et folk som visstnok kjenner
behov for brød og margarin,
men vanskelig blir venner
av ordets dyre vin!

Men under en fanatisk tro
på våre unge krefter
og på den nye tid, som jo
en verden sukket efter,
kjente vi angsten gro.

Vi klamret oss til sted og stund;
men alt er evigheter.

(...)

Vi talte inntil stemmen sprakk,
så kom en tid med mindre snakk,
(...)

     I diktet "Læreren sa:" - og oppfølgeren - har han senere, og naturlig nok også i mange andre dikt, tydelig og naturlig nok forsøkt å gi noe mere enn han selv fikk, og inderlig å gi ifra seg av sine livserfaringer - i form av ordene og visdommen ifra den læreren og de lærerne han skulle ønske han hadde hatt! Og ifra det beste han fikk ut av forbilder og virkelige lærere som han i ungdommen og livet tilegnet seg. F.eks. jo Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910).
     Den åndfulle frodigheten - virkelighetens egen frodighet - blir tydeligere og tydeligere og mere utmeislet i virkeligheten i Arnulf Øverlands diktning, ifra de omfattende dybdene og høydene i den omfattende og sødmefulle virkeligheten selv. Fokus i denne hans diktning er mennesket selv, dets egenverd og menneskeverd, og dets sosiale omgivelser og menneskelige fellesskap.
     Hans budskap er bl.a. og særlig at mennesket ikke må sove og glemme i utide! Et mesterlig høydepunkt i hans forfatterskap er diktet "Du må ikke sove" som han skrev under 2. verdenskrig. Dette diktet vil du finne som Månedens HUN-notat nå. Mye av innholdet i dette utdypes og gjentas også fortreffelig og krystallklart i de to diktene om hva læreren sa. Når det f.eks. står: "Bøi dig ikke for makt: Du bringer den seier! Da vil de mange ofre den alt de eier, og legioner vil trampe på alle veier." Men her, til fordypelse og studium, er altså begge de to diktene om hva læreren sa:

Læreren sa:

Fest dig ikke ved ting, som du snart kan miste.
Bind dig ikke med bånd, som du vet vil briste,
Vit, når det lysner av dag: en dag er den siste.

Tar du ditt liv som det kommer, er det en gave,
og det vil åpne sig som en hemmelig have.
Godt, om det ikke er gull, du har tenkt å grave.

Kort er en ung manns dag og het av møie,
ivrig og glad er hans hånd og åpent hans øie.
Også en våkenatt vil han gjerne døie.

Streber du mot et mål av alle krefter,
så du gir avkall på alt som hindrer og hefter,
da skal du nå det ene, du lenges efter.

Hold ikke fast på henne som helst vil løpe.
Kjærlighet kan du allikevel ikke kjøpe;
kval kan du få, og skam og angerens svøpe.

Intet av værd kan nogen få kjøpt for penger,
ikke det milde regn over mark og enger,
ikke den varme et menneskehjerte trenger.

Barn, jeg unner dig alt, hvad jeg vet av glede;
men når den kommer, da må du være tilstede.
Godt å ha hatt en sorg; for da er du rede.

Dyrk ikke billedet, når du kan eie tingen.
Har ikke hånden troskap, hvad har da ringen?
Livet er samliv; mannen alene er ingen.

Gå ikke inn i en fold; der brækes meget.
Bryter du siden ut, blir det sagt, du har sveket.
Har du et hode selv, da er det ditt eget.

Visst skal du dele brød med dine like.
I deres rettferdskrav skal du ikke vike;
dog er det først dig selv, du aldri må svike.

Tro ikke ondt! Det er ikke alltid det stemmer.
Ofte er det de gode ting, vi glemmer.
Tort vi har lidt, blir gull, vi samler og gjemmer.

Jevnlig vil du få høre vismenn lalle:
Onde er menneskebarnene, alle, alle!
Spør da: I forhold til hvem? Og la saken falle.

Tro ikke hvert et ord, som er trykt med sverte.
Ingen har kjent et annet menneskes smerte.
Dårlig kjenner du endog ditt eget hjerte.

Ha ikke alltid rett som en sannhetsforpakter.
Ordløs blir ofte den, som de mange forakter.
Selv for et svin er det trist å stå for sin slakter.

Løgnen er ikke sort, men grå. Hvis du prøver,
finner du alltid en grunn til at godtfolk tøver.
Alle har delvis rett - og kjemper som løver.

Eller de biter og rives og skriker som aper,
eller de korser sig og besverger sin skaper.
Én ting er nesten en lov: Den anstendige taper.

Allfar vei fører frem til kjente steder,
frem til et torv med billige varer og gleder.
Veiløst er landet, som forskeren ensom betreder.

Tro ikke dem, som foregir høiere viden
om en verden bakenom rummet og tiden.
Verden blev ikke "skapt" for lenge siden.

Ingenting er begynt, og intet ender.
Grenser er noget, rummene ikke kjenner.
Stjernene jager i natten, og brenner, brenner.

Overtal, om du kan. Men undertvinge -?
Veiet mot frihet er maktens gleder ringe.
Smiger og lønlig hat - hvad mer kan den bringe?

Hør på ditt barn. Av ham har du meget å lære.
Venns fortrolighet være din høieste ære.
Endog hans skyld får du kanskje prøve å bære.

Vantrives du, min sønn - hvad er det, du krever?
Her i den duggblanke dag går du rundt og lever!
Mig er den dyrebar, så mitt hjerte bever.

Dager venter dig mange - med omsorg for huset,
kvinde - og barn som skal gjøre dig hodet kruset.
Stillheten, når de sover. Nattesuset.

Hvad kan vel siden skje - at fiender skumler?
Ro ut i solgangsbrisen, der ternene tumler,
eller om natten, når englene saktelig mumler!

Gråt, når en kjær går bort! Det kan intet erstatte.
Lykken er noget, du først i savnet kan fatte.
Tenk at hun sa: Hos dig vil jeg overnatte!

***

Læreren sa mig mer

Læreren sa mig mer enn jeg først kunde fatte.
Veiene opp til hans hus var tunge og bratte.
Få hadde funnet dem. Nu lå de forlatte.

Mange steder var stupene dødelig steile,
og for en famlende fot var det lett å feile.
Men over tindene så jeg ørnen seile.

                    *

Søk ikke bjergene, du som bor i en gate!
Her er for stille for dig, som er vant til å prate,
- ingen å vensles med, og ingen å hate.

Gods vil du ha, og gull og mange penger?
Det skal du få, når du ikke ønsker det lenger.
Alt skal du få den dag, da du intet trenger.

Du vil ha makt, fordi du vil gjøre nytte?
Barn og fattige syndere vil du beskytte?
Sine frelsere pleier et folk bespytte!

Ære tørster du efter? - Hvad er det du håper?
Bli den anerkjent største av alle tåper?
Midt på torvet står bronsemenn og måper!

Hvad er den herlighet, som du eftertrakter?
- Å bli beundret av dem, du selv forakter?
- Eller å stige i gunst hos nådige makter?

Bad du om visdom? - Den kan jeg ikke gi dig.
Ikke er den til kjøps. Men jeg kan si dig,
at for smålige sorger vil den befri dig.

Sannhet blev sett engang av gamle fedre;
men den vil fødes påny, og alltid bedre.
Ham som nevner den, vil man nødig hedre.

Viden er alltid i vekst. Du kan granske og friste;
alltid var der noget, du ikke visste.
Ingen har sagt det ord, som skal bli det siste.

Enda er allting sagt - for atter å glemmes.
Treet bærer sin frukt; i jord skal den gjemmes.
Sannhet er farlig; aner du den, vil du skremmes.

Klar er tanken. Men kulde er ikke det samme!
Levende ånd er ild og flyvende flamme.
Brannsår har nogen; på andre er hendene klamme.

Dårskap kan ikke dø. Den vil triumfere.
Lite hjelper det da å vite mere.
Selv over faktum vil et flertall votere.

Preker du for de døve? - Du lar dem vinne.
Eller tenner du mange lys for den blinde?
Nei. Men allikevel må du se dem skinne.

Bøi dig ikke for makt: Du bringer den seier!
Da vil de mange ofre den alt de eier,
og legioner vil trampe på alle veier.

Frykten er i sig selv den største fare.
Foten på flukt vil snuble i utlagt snare.
Faren vil møtes; vend dig imot den bare!

Lær av tingene selv: Æt bitre frukter!
Tål din motgang bedre enn velferd som lukter!
Gudene elsker ikke. Gudene tukter!

Lær av din kjærlighet og av dine kjære,
hvordan en mann i all sin ferd skal være.
Deres lykke er din. Deres sorg skal du bære.

Tårene kommer, når ikke ord er å finne.
Krenk ikke barnet eller en barnslig kvinne.
Vokt på dig selv! Du har alltid ondt i sinne.

Gjør dig fortrolig med jorden. Den skal begrave
både din kropp og din drøm, både lån og gave.
Søk ikke bjergene, du som er våt av havet.

Skjønnhet er overalt. Lukk opp ditt øie!
Se på en tilgrodd sten, betrakt den nøie!
Lytt til stjernenes hellige tog i det høie!

Mange vil dømme dig hårdt, og din dom må du bære.
Søk dig fred med dig selv. Hold dig selv i ære!
Dette er summen av alt, hvad du kan lære.

***


mhd6
Månedens HUN-dikt -

JULI 1997 / rlh

Digtets Aand

     Av Johan Sebastian Welhaven (Norge, 1807 - 21.09. 1873). "Ingen av våre klassikere er i våre dager så grundig glemt som Welhaven", sier Olav Stokland i sitt meget fine essay om ham og hans samtid (skrevet 100 år efter hans død, i boken "Hjalmar Ekdal og andre essays", Solum Forlag, 1977 - ISBN:  82 560 0094 5). Her sier Olav Stokland bl.a. også: "I en stadig stigende bane vokste Welhaven henimot midten av forrige århundre frem til å bli Norges åndelige leder. Han ble opplevet som talsmann og tolk for det beste i folkesjelen." Ikke minst var Johan Sebastian Welhaven en poesiens mann. Derfor, og av forskjellige nokså enkle grunner, synes jeg det her nå - som Månedens dikt - kan være på sin plass med hans dikt om diktets ånd:

Digtets Aand

Hvad ei med Ord kan nævnes
i det rigeste Sprog,
det Uudsigelige
skal Digtet røbe dog.

Af Sprogets strenge Bygning,
af Tankeformers Baand
stiger en frigjort Tanke,
og den er Digtets Aand.

Den boede i Sjælen
før Strophens Liv blev til,
og Sprogets Malm er blevet
flydende ved dens Ild.

Den gjennemtrænger Ordet
lig Duft, der stiger op
af Rosentræets Indre
i den aabnede Knop.

Og skjønt den ei kan præges
i Digtets Tankerad,
den er dog der tilstede
som Duft i Rosenblad.

Glem da den gamle Klage,
at ingen Kunst formaar
at male Tankefunken,
hvoraf et Digt fremstaaer.

Thi hvis den kunde bindes
og sløres af paa Prent,
da var i denne Skranke
dens Liv og Virken endt.

Den vil med Aandens Frihed
svæve paa Ordets Klang;
den har i Digtets Rhythmer
en stakket Gjennemgang.

En Gjennemgang til Livet
i Læserens Bryst;
der vil den vaagne atter
i Sorrig eller Lyst,

Og næres og bevæges
og blive lig den Ild,
der laa i Digtersjælen,
før Strophens Liv blev til.

Kun da bevarer Digtet
sin rette Tryllemagt,
det Uudsigelige
er da i Ordet lagt.

Betragt den stille Lykke,
der gjør en Digter varm,
mens Aanden i hans Sange
svæver fra Barm til Barm.

Lad kun hans Rygte hæves
mod Sky af Døgnets Vind,
det er dog ei den sande
Kvægelse for hans Sind.

Men naar hans Tankebilled,
med eller uden Ry,
finder et lutret Indre,
og fødes der paany -

O, bring ham da et Budskab
om dette Aandens Bliv;
thi dermed er der lovet
hans Verk et evigt Liv.

***


mhd5
Månedens HUN-dikt -

JUNI 1997 / HUN, rlh:

Skolegutten

     Av William Blake (England, 28.11. 1757 - 12.08. 1827) - fra hans bok "Songs of Experience / Erfaringens sanger" (1794). Diktet herunder hentet fra en norsk gjendiktning (med forord, innledning, kommentarer og gjengivelse av Blakes etsninger) av denne boken pluss "Songs of Innocence / Uskyldens sanger", begge fra Blakes "Songs of Innocence and of Experience / Uskyldens og Erfaringens sanger" (1789) gjort av Geir Uthaug, under tittelen "Uskyldens og Erfaringens sanger. Som viser menneskesjelens to motstridende tilstander", Aschehoug forlag, Oslo 1997. ISBN 82-03-17794-8.
     Englands to største forfattere heter begge William til fornavn. To ruvende forfattere. Begge lærde, men Blake dypere, mere grundig og omfattende enn Shakespeare. Det er en skandale at Blakes bøker enda ikke har vært oversatt til norsk, men en stor glede at den første nu er kommet, og at den kommer såpass verdig som den gjør! William Blake ble ikke så fort og lett anerkjent og erkjent som Shakespeare, hverken i England eller noe annet land, nettopp fordi han er dypere, mere spirituell, aktuell og omfattende. Altså av politiske grunner. At den første av hans bøker nå utkommer på norsk er litt av en begivenhet; og at den kommer på topp-punktet av Arbeiderpartiets velmaktsdager er tankevekkende. Slike mennesker og kunstverk - åndsverk og åndspersonligheter av slike dimensjoner og av et slikt kaliber - har ikke særlig til livets rett i det heletatt sett med øynene til Arbeiderpartiet & co. sin inkvisisjon.
     Arbeiderpartiet, det moderne "sosialdemokratiet", har hatt og har sine velmaktsdagen på tross av menneskeverdet. Dets makt er derfor i mange land begrenset, om enn omfattende og dypt i avgrunnen. Når noe stiger frem ifra urgrunnen er det derfor mere enn interessant.
     Diktet "Skolegutten" her som en bitte-liten smakebit på dette, idet boken anbefales og noen forhåpentligvis forlengst er iferd med å oversette flere av Blakes bøker! Usedvanlig fine bøker, også fordi William Blake mesterlig integrerte malerkunsten i sine verker. William Blakes samlede verker i digialt tekst-format (en "pakke" på mere enn 2 MB) finner du iøvrig fritt tilgjengelig på Internett hos Blake Digital Text Project. På Internett vil jeg forøvrig særlig anbefale The William Blake home page, som kan guide deg videre. Og The William Blake Archive i USA.
     Se også månedens HUN-bilde for juni 1997 vedr. den store forfatteren og maleren William Blake.

Skolegutten

Fint å stå opp en sommerdag
mens fuglene kvitrer i trær.
I det fjerne lyder jegerens horn
og lerken jubler her.
Å, for et selskap det er!

Men å gå på skole en sommerdag
det gjør all glede grå.
Gammelt er blikket, fullt av nag;
knugende passer det på
alle de sukkende små.

Mens timene smertefullt snegler avsted
sitter jeg her i min krok.
Jeg kan ikke finne sjelefred,
eller vokse meg trist og klok
bøyd over lærdommens bok.

Kan en fugl som er født til lyst,
bak gitter stemmes til sang?
Kan et barn med angst i sitt bryst
annet enn sitte mens vingen hang
og glemme sin ungdoms trang?

Å, kniper man knoppene, mor og far
og lar blomsterblad bare fly -
da står den vesle stilken bar.
Uten at våren er glad og ny
finnes mot sorg intet ly.

Hvordan kan sommeren vise sin prakt
og med fryd skjenke frukt fra sin vår?
Kan vi høste hva sorg har ødelagt
eller signe det fullmodne år
når vinterens frostvinder slår?

--- Og originalen, uoversatt herunder:

The School Boy

I love to rise in a summer morn,
When the birds sing on every tree;
The distant huntsman winds his horn,
And the sky-lark sings with me.
O! what sweet company.

But to go to school in a summer morn.
O! it drives all joy away;
Under a cruel eye outworn,
The little ones spend the day,
In sighing and dismay.

Ah! then at times I drooping sit,
And spend many an anxious hour.
Nor in my book can I take delight,
Nor sit in learnings bower,
Worn thro' with the dreary shower.

How can the bird that is born for joy,
Sit in a cage and sing.
How can a child when fears annoy,
But droop his tender wing,
And forget his youthful spring

O! father & mother, if buds are nip'd,
And blossoms blown away,
And if the tender plants are strip'd
Of their joy in the springing day,
By sorrow and cares dismay,

How shall the summer arise in joy.
Or the summer fruits appear.
Or how shall we gather what griefs destroy
Or bless the mellowing year,
When the blasts of winter appear.

***


mhd4
Månedens HUN-dikt -

MAI 1997 /

Visdommens velsignelse,

er den tittelen vi oftest bruker på det som vi også kaller for kapitel 15
i boken "Salomos ordsprog" i Bibelens Gamle Testamente.
Ordsprogene i denne boken er ment som en livs-veiledning til alle og enhver,
og ble samlet og sammensatt i regi av kong Salomo (kong Davids ene sønn,
nesten 1000 år f.Kr.), eller til erindring om kong Salomo av andre.
En meget fyndig bok, dyp og sødmefull av livserfaring og skatter.
Dette kapitel 15 går slik:

OSP 15,1 Milde svar demper sinne, sårende ord vekker vrede.
OSP 15,2 Vismenns tunge gir god kunnskap, men dumhet strømmer fra dårers munn.
OSP 15,3 Herrens øyne når alle steder, de våker over onde og gode.
OSP 15,4 En varsom tunge er som et livstre, men falskhet på tungen sårer sinnet.
OSP 15,5 Dåren forakter sin fars formaning, klok er den som akter på refsing.
OSP 15,6 I rettferdig manns hus er det stor rikdom; det den gudløse vinner, går tapt.
OSP 15,7 Vismenns lepper strør ut kunnskap, men dårers hjerte er ikke rett.
OSP 15,8 Offer fra de ugudelige er en styggedom for Herren, men de ærliges bønn tar han vel imot. OSP 15,9 Den ugudeliges atferd er en styggedom for Herren, men han elsker dem som jager etter rettferd.
OSP 15,10 Hard tukt får den som viker av fra stien, den som hater refsende ord, må dø.
OSP 15,11 Dødsrikets avgrunn ligger åpen for Herren, hvor mye mer da menneskehjertet.
OSP 15,12 Spotteren liker ikke å bli refset, han går ikke til de vise.
OSP 15,13 Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig, men hjertesorg gjør sinnet nedtrykt.
OSP 15,14 Den forstandige søker kunnskap, men dårene farer bare med dumhet.
OSP 15,15 For den arme er dagene onde, men den som er gladlynt, har stadig fest.
OSP 15,16 Å eie lite og frykte Herren er bedre enn å ha stor rikdom og uro.
OSP 15,17 En grønnsakrett med kjærlighet er bedre enn oksestek med hat.
OSP 15,18 Bråsint mann volder strid og trette, den langmodige får striden til å stilne.
OSP 15,19 For den late er veien som en tornehekk, men de ærlige har en ryddet vei.
OSP 15,20 En klok sønn er til glede for sin far, en tåpelig mann forakter sin mor.
OSP 15,21 Den tankeløse har glede av dumhet, den forstandige går rett fram.
OSP 15,22 Uten rådslagning mislykkes planene, men når mange gir råd, har de fremgang.
OSP 15,23 Mannen blir glad når hans munn kan svare. Hvor godt med et ord i rette tid!
OSP 15,24 For den kloke fører livsveien oppover, og da unngår han dødsriket der nede.
OSP 15,25 De hovmodiges hus river Herren ned; han lar enker beholde sin jord.
OSP 15,26 Onde tanker er en styggedom for Herren, men vennlige ord er rene.
OSP 15,27 Den som jager etter vinning, setter huset over styr, men den som hater bestikkelser, får leve.
OSP 15,28 Den rettferdige tenker før han taler, men ondskapen strømmer fra gudløses munn.
OSP 15,29 Herren er langt borte fra de onde, men han hører de rettferdiges bønn.
OSP 15,30 Lysende øyne skaper glade sinn, godt budskap gir marg i ben.
OSP 15,31 Når en lytter til refsing som tjener livet, holder en seg gjerne til de vise.
OSP 15,32 Den som avviser tukt, forakter seg selv, den som hører på refsing, vinner innsikt.
OSP 15,33 Frykten for Herren maner til visdom, forut for ære går ydmykhet.

***


mhd3
Månedens HUN-dikt -

APRIL 1997 /

Tallenes engel,
av Rafael Alberti (Spania),
fra boken "Rafael Alberti. Engler i gatene. Dikt i utvalg. Gjendiktning og innledning ved Inger Elisabeth Hansen", Gyldendal Norsk Forlag, 1980. ISBN 82-05-12464-7.

Tallenes engel

Jomfruer med linjal
og passer overvåker
de himmelske tavler.

Og tallenes engel,
tankefull, flyr
fra 1 til 2, fra 2
til 3, fra 3 til 4.

Kalde kritt og svamper
streket opp og strøk ut
rommenes lys.

Hverken sol, måne eller stjerner,
eller det glimtvise grønne
i stråler og lyn,
eller luft. Bare tåke.

Jomfruer uten linjal,
uten passer, gråter.

Og over de døde tavlene
tallenes engel,
livløs, liksvøpt,
over 1 og 2,
over 3, over 4 ...

                    *

***


mhd2
Månedens HUN-dikt -

MARS 1977 /

Ord fra Maria,

Av Angelus Silesius (1624-77),
fra "Der cherubinische Wandersmann / Den kjerubiske vandringsmann" (1657, 1674),
gjendiktet til norsk av André Bjerke, 1974.
Herunder sammenstilt og med overskrift av Rune L. Hansen.

Den vise søker ett: det største vil han nå.
En narr har mange mål, og alle er de små.

Jeg har så bruk for Gud som Gud har bruk for meg:
Mitt vesen nærer Han. Hans vesen nærer jeg.

Gud selv må lyde meg i ett og alt Han gjør:
Min vilje blir Hans lov - så snart min vilje dør.

En evig salighet: den vil jeg Gud skal gi?
Da må jeg føde Gud. Maria må jeg bli!

Du kristne spør hvor Gud har reist sin tronestol?
Der hvor han i deg selv har født sin sønn og sol.

At øyet blendes helt av solen i det høye,
er ikke solens skyld. Det skyldes kun ditt øye.

Hvor meget vil en sjel ta opp av Gud i seg?
Så dypt du går i Gud, så dypt går Gud i deg.

Til menneske ble Gud. Hvis ikke du blir Ham,
da spotter du Hans liv; Hans død vil bli din skam.

Den største fred en sjel kan nyde på vår jord,
er at den vet seg ett med Herren og Hans ord.

Hva er en stråle som brøt ut av solens ring?
Som sjelen uten Gud: Den er et ingenting.

Guds sol beveger alt, selv stjerner danser - se!
Helt utenfor er du som ikke danser med.

Gud rinner gavmildt ut som kilden fra et fjell
i skapningen - og dog forblir Han i seg selv.

Betrakt den dype kløft: hos Gud er evighet,
mens det er evig tid hos mørkets majestet.

Den første visdom er: frykt Herren og Hans bud.
Den siste visdom er: lev elskende i Gud.

To øyne har min sjel: I tiden skuer ett.
I evigheten har mitt andre øye sett.

I hønen er et egg, og hønen er i egget.
Se, begge er i ett, det ene er i begge.

Hvor billig skjenker Gud sitt rike! En botferdig
kan synke ned i kne, og straks bli funnet verdig.

Å vinne salighet er liketil. Jeg vet
en enkelt urt som hjalp. Den het: Saktmodighet.

Selv jordens minste fnugg vil bære Guds signet.
Der vil den vise se all Herrens herlighet.

I jordens sennepskorn - forstå det som du vil det -
fant alle øvre ting og nedre ting sitt bilde.

Som frukten i et frø, som sirklens omkrets er
i punktet: slik er Gud i verden. Søk Ham der!

Så inderlig og fast er dydene forbundet
at straks du finner én, er alle dyder funnet.

Se, alle dyder er en ren identitet.
Og deres felles navn? Det er rettferdighet.

Så unn da verden sitt! Den får det som den vil.
Dens hele lek er kun et dystert sørgespill.

Hvis du har gått deg vill, spør straks om sti og vei
hos din samvittighet, og den vil lede deg.

Den som i all sin ferd med Gud har søkt forening,
han leser livets bok og fatter bokens mening.

Så overskjønn er Gud at Han fra evighet
selv skjuler dypt betatt sitt åsyns majestet.

Hva er så gudens navn? Vi kan med samme rett
gi Herren alle navn - og ikke gi Ham ett.

Det er din armod helst den rike jamrer om?
Ja, tro ham på hans ord: Han kjenner fattigdom!

Hva annet styrer oss i dypets mareritt
enn to forhatte ord? De ord er: Mitt og Ditt.

Den livsforlatte kropp, det hyrdeløse lam,
den kildeløse brønn er sjelen uten Ham.

Sodoma går du fra? Du unnflyr byens dom?
Så husk da å se frem - og vend deg ikke om!

From ferd var ingengang diktert av lovens bud.
Alt gjør den fromme sjel av kjærlighet til Gud.

En flamme og en flod er kjærlighetens glede.
Den brenner ut din synd, og slukker Herrens vrede.

Og elsket ikke Gud seg selv i deg - hvor viktig! -
da kunne aldri du ha elsket Ham oppriktig.

                    *

***


mhd1
Månedens HUN-dikt -

FEBRUAR 1997 /

De ti syvår -
Elegi over mannens alderstrinn,
av Solon,
gjendiktet av Egil A. Wyller
---

De ti syvår -
Elegi over mannens alderstrinn

av Solon, 1. halvdel av 6. årh. f. Kr., attisk vismann og lovgiver -
gjendiktet av norske Egil A. Wyller i hans "Prinsesse Europa - gjendiktninger og egne dikt",
Aschehoug Forlag, Oslo 1989, s. 20.

Umodent småbarn man er, ennu tankeløs, tennenes gjerde
   murrer og sprenger seg vei: Første syvår er nådd.
Så, i de følgende syv som guden mon føre til ende,
   legger en gutt for dag spirende modenhets tegn.
Nok en syver av år, og dun bres ut over haken;
   kinnet blusser forsagt: Blomsten har vekslende lød.
Fjerde syvårs trinn er mannens; nu raskhet og styrke,
   dådskraft preger hans ferd, mannbarhets ypperste dygd.
Femte alderstrinn mann søker hen mot ekteskapets arne;
   sterkt han ønsker seg barn, vendt mot den kommende slekt.
Men på det sjette trinn er det særlig sinnet som styrkes;
   ringe han akter fra nu ussel og lav manns ferd.
Syvende syvår fylles av tankens og talens visdom,
   åttende òg, i alt fjorten samfulle år!
Niende årstrinns mann er fortsatt maktfull, men gradvis
   svekkes i denne tid tankens og talens bruk.
Så, når guden har ført det tiende syvår til ende,
   ikke ubetids da mottar man dødens lodd.

                    *

***


TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY | ANNET | DAGEN OG NUET NU / OPPDATERINGER | HUNs BARNE-SIDE |   

---Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww