HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9505.htm  /  PDNR *.rlh for MAI 1995  /

---


INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |                          <<<--- FORRIGE  --- | --- NESTE  >>>  

---
---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

22.05. 1995, hovedoppslag forsiden & s. 12 Adresseavisen, mandag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

FORSIDEN, sentralt, med bilde og fete bokstaver :
 

Vasser i skitt og selvdød gris

Et grisekadaver har ligget flere uker på gårdsplassen på småbruket Poesilia i Skaun. Blant rask og rot går to unger og gnager på hver sin brødskorpe. Samme mat får grisene, som går rundt i et halvmeter tykt lag av møkk. - Jeg har ikke hatt tid til å ta meg av dyra, sier hobbyfilosofen og firebarnsfaren Rune L. Hansen. Han forbereder straffesaken som er reist mot ham fordi han har nektet å sende den eldste sønnen til skolen. FORSIDEBILDE / Av grisekadaveret, og menneske (Rune L. Hansen) som skritter forbi med ryggen til.
Med følgende, samt overstående, korte tekst ved siden av:
Foto: Kjell A. Olsen

--- ---

SIDE 12 :

TO BILDER /

BILDE 1 - Stort bilde av Rune L. Hansen på trappen, med følgende tekst under:
MYE Å GJØRE: Hobbyfilosofen Rune Leander Hansen i Skaun har hatt for mye å gjøre den siste vinteren til å ta seg av dyrene på gården, forklarer han.
Fotos: KJELL A. OLSEN

BILDE 2 - Av grisekadaveret. Med teksten:
LETT SYNLIG: Grisekadaveret ligger lett synlig midt foran fjøsdøra.
 
 

Dyretragedie i fjøsdøra

Adresseavisen / ARNE SELLÆG

SKAUN: En grisekadaver griner mot oss i fjøsdøra. På gårdsplassen midt mellom alskens rot og rask går to unger og gnager på hver sin brødskorpe, samme mat de underernærte grisene får. Hele småbruket i Poesilia i Skaun er preget av forfall. Eieren, Rune L. Hansen (39) som opprinnelig kommer fra Trondheim, har bodd der i fire år. I tre av dem mener han seg forfulgt av sentrale personer i Skaun.
     Før helgen grep dyrevernsnemda og lensmannen i Skaun inn mot det de mener er dyremishandling på småbruket. 6. mai var også dyrevernsnemda på besøk, og da tok man med seg hesten, som var sterkt utmagret. I dag er hesten på bedringens vei etter å ha stått på fôring.
     Like før helga fikk Hansen nytt besøk fra dyrevernsnemda, og da fant man grisekadaveret like utenfor fjøsdøra. Snøen hadde da smeltet såpass at griseskrotten såvidt stakk fram. Da Adresseavisen besøkte bruket, var kadaveret lett synlig, og man måtte skritte over grisen for å komme inn i fjøset. Slik har grisen ligget i flere måneder, ifølge Hansen selv. I flere dager lå det også et annet grisekadaver inne i fjøset før det ble fjernet. Distriktslegen i Skaun har nå forlangt at grisen fjernes så fort som mulig.
     - Den døde grisen ligger noen få meter foran inngangsdøra der ungene leker. Hvordan kan du la slikt skje?
     - Jeg har hatt så mye å gjøre med å forberede saken min og gi ut et hefte som skal forklare hele saken som angår meg og forholdet til Skaun at jeg ikke har hatt tid til å fjerne grisen. Dessuten var det mye snø i vinter, forklarer Rune Hansen, som lover at grisen skal fjernes så fort han får tid. Han forteller at begge grisene døde da de satte seg fast i fjøsdøra.
 

Griser på flukt

     Ute på tunet på småbruket går det høns og gjess. Inne i det sterkt forfalne fjøset finnes det fortsatt ti griser. Flere av dem har tidligere brutt seg ut av grisebingen og satt kursen mot bygda til ergelse for naboene som har fått ubedte griser på besøk. Nå er grisene spikret inne, og Hansen må klatre opp på låven og fôre grisen fra et hull i gulvet. I grisebingen ligger det et halvt meter tykt lag med skitt og ekskrementer. Grisebingen har tydeligvis ikke vært rengjort på år og dag.
     For to år siden hadde Hansen også sauer i fjøset. Også de ble fôret med brødskalker han fikk fra bakeriene. Høy og kraftfôr bruker han ikke. Resultatet ble at samtlige sauer strøk med på grunn av feil fôring. Selv påstår han at han ikke har råd til vanlig fôr. Dessuten er det i samsvar med hans miljøsyn å utnytte ressursene best mulig. Brødskalkene får han gratis hos bakerne.
     - Hvorfor holder du dyr når du ikke er istand til å ta vare på dem?
     - Vi holder dyr bare for hyggens og barnas skyld, og ikke for å tjene på dem. Dessuten bruker vi gjødsel til plantene våre. Dyrking av urter og naturmedisin er det vi først og fremst satser på.
     - Forstår du ikke at det er galt å holde dyr under slike forhold som hersker her på gården?
     - Dyrene har hatt det bra, men jeg innrømmer at den siste tiden har det vært problemer. Det skyldes den saken jeg arbeider med. Jeg avviser likevel at dyrene var utmagret. De var riktignok magre, men led ingen nød. Det var ingen grunn til å ta fra oss dyrene. Slik situasjonen er nå, er vi imidlertid innstilt på å kvitte oss med grisene, som vil bli avertert til salgs, sier Rune Leander Hansen til Adresseavisen.
 

Kan bli fratatt alle dyrene

SKAUN: Rune Leander Hansen i Skaun kan bli fratatt retten til å holde dyr. Lederen i dyrevernsnemda i Skaun, Anne Marie Krokstad sier til Adresseavisen at saken vil bli tatt opp på neste møte i nemda, trolig alt i denne uka. Det er de siste befaringene på småbruket til Hansen som har ført til at nemda vurderer et såpass drastisk skritt.

     Siden januar for to år siden har dyrevernsnemda hatt småbruket i Poesilia under oppsikt. Den gang døde flere sauer på grunn av feil fôring. Etter den tid har situasjonen for dyrene på gården blitt gradvis verre, forklarer Krokstad, inntil man måtte gripe inn og beslaglegge hesten for vel 14 dager siden.
     - Vi har vært på mange besøk på gården, og vi har prøvd å gi Hansen råd og rettledning når det gjelder fôring og stell av dyrene. Også naboene har prøvd å hjelpe familien, men dessverre har forholdene blitt gradvis verre det siste året. De pålegg som vi har gitt, er ikke blitt fulgt opp, forteller lederen for dyrevernsnemda til Adresseavisen som synes situasjonen for dyrene på gården er for ille.
     Saken er nå oversendt politiet for videre etterforskning. Lensmann Arve Forslund ved Skaun lensmannskontor som har vært på befaring på bruket, karakteriserer situasjonen som under enhver kritikk når det gjelder stell og renhold for dyrene. Han regner med at det kommer en henvendelse fra dyrevernsnemda med krav om at Hansen skal fratas retten til å holde dyr.
 

Rettssak mot Hansen

SKAUN: Rune Leander Hansen som eier småbruket Poesilia i Skaun ble landskjent for vel ett år siden da det ble kjent at han nektet å sende den eldste sønnen til skolen.
Han påstod at selv ville ta hånd om undervisningen av de fire barna, og enkelte personer var det som den gang stod opp og applauderte dette standpunktet.
     Skaun kommune holder imidlertid fast på sitt, og i juni kommer straffesaken opp mot Hansen. Han er siktet for å ha brutt loven om skoleplikt. Rådmann Knut Nygård i Skaun kommune opplyser til Adresseavisen at kommunen holder fast på at ungene skal gå på skole som andre barn. Den eldste gutten som i dag er ni år, skulle ha vært ferdig med andre klasse i år, mens det nest eldste barnet skal begynne på skolen til høsten. Kommunen er derfor villig til å gå rettens vei for å få fastslått at Rune Leander Hansen og hans samboer bryter loven når de holder ungene hjemme. Til Adresseavisen sier Hansen at han står på sitt, og vil fortsatt nekte å sende barna på skolen. Han mener også i dag at han kan gi barna bedre skoleundervisning hjemme enn på skolen. Hansen har imidlertid nektet å møte skolemyndighetene sammen med sin eldste sønn for å dokumentere at gutten har hatt noen form for undervisning.
     - Er det aktuelt for barnevernsnemda å se på forholdene for de fire ungene på småbruket?
     - De har ikke vært brakt inn i denne saken så langt, sier rådmann Nygård. Sosialsjef Tove Egge i Skaun nekter å kommentere saken overfor Adresseavisen.
     De siste to årene har Rune Leander Hansen ligget i «krig» med omgivelsene. Til Adresseavisen sier han at han er utsatt for terror og trakassering fra sentrale folk i bygda, og han føler seg urettferdig behandlet. Derfor har han det siste året arbeidet med et stort hefte på 80 sider som han vil gi ut under tittelen «Familie-Posten». Det vil riktignok koste 135.000 kroner å gi ut hefte. Hansen mener dette heftet i stor grad vil forklare hans syn, og rette søkelyset mot de lokale myndighetene i Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
23.05. 1995, to oppslag med bilde på s. 3 (?), Adresseavisen, tirsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

OPSLAG 1:2 :

BILDE / Med teksten:
DYRETRAGEDIE: Myndighetene vurderer nedslakting etter at dyretragedien i Skaun ble kjent.
---
 

Trolig nedslakting i Poesilia

Lensmannskontoret vurderer hardere lut i dyretragedie-saken i Skaun

Adresseavisen / SIMEN GRANVIKEN

SKAUN: Lensmannskontoret og dyrevernsnemda i Skaun samlet i går trådene etter den nedslående inspeksjonsturen på Poesilia før helgen. Myndighetene vurderer nå hardere lut i dyretragediesaken i Skaun.
Foruten helserådet, er også barnevernet orientert etter besøket på Poesilia før helgen.

     I går gjennomgikk lensmannskontoret i Skaun rapportmaterialet og dokumentasjonen etter inspeksjonsturen ved Rune Leander Hansens småbruk i Poesilia i Skaun før helgen. Lensmannskontoret vil i løpet av dagen diskutere og rådføre seg med den kommunale dyrevernsnemda om det skal fattes vedtak om å «minske budskapen» på småbruket i Poesilia.

Vil slakte
Lensmannskontoret håper i det lengste at dyrene, som er annonsert for salg, skal få nye eiere i løpet av kort tid - og at saken med det løser seg selv.
     - Men blir ikke dyrene solgt raskt, går det mot nedslaktning. Det er vår innstilling, sa lensmannsførstebetjent Trond Halvorsen til Adresseavisen i går ettermiddag. Lensmann Arve Forslund i Skaun fastslår at situasjonen i Poesilia slett ikke er tilfredsstillende. Selv om det var litt bedring å spore, mener lensmannen at påleggene som ble gitt for en drøy uke siden, slett ikke er oppfylt.
     Det er ikke bare dyrevernsnemda som bistår lensmannskontoret i Skaun med Poesilia-saken. Lensmann Arve Forslund opplyser til Adresseavisen at han har informert såvel helserådet som barnevernet etter besøket på småbruket.

Ikke nytt for kommunen
- Kommunen kjenner sitt ansvar for den totale situasjonen på Poesilia, kommenterer assisterende rådmann i Skaun, Kjell Viggen.
Han medgir at saken har vært et hett tema i rådhusets korridorer og at mange reagerer på situasjonen som har oppstått i Poesilia. Viggen vil ikke uttale seg konkret om sosialkontor og barnevernsnemd er koblet direkte inn etter politiets besøk forrige uke, men fastslår at opplysninger som har kommet frem i de siste dagene fra Poesilia ikke er nyheter for kommunens ansvarlige. Sosialsjef  Tove Egge er for tiden bortreist.
 

OPPSLAG 2:2 :
 

Dyrevernnemdene i strid med loven

Adresseavisen / SIMEN GRANVIKEN

     Mens saken rundt dyreholdet i Poesilia og hundrevis av andre steder i Norge går sin gang, er det full forvirring rundt legaliteten til landets dyrevernsnemnder. Alle nemndene ble nemlig satt ut av funksjon av kongen i statsråd den 27. april.
     Det er den nye dyrevernloven som sørger for dette. Loven som trådte i kraft for en snau måned siden innebærer blant annet at dyrevernnemdene har gått over fra å være kommunale til å bli statlige. Som en konsekvens av dette står politiet og distriktsveterinæren i utgangspunktet alene med tusenvis av dyrevernssaker over hele landet. For det er ennå ikke blitt opprettet noen statlige dyrevernnemnder.
     - Det er nok noen nemnder som fortsatt fungerer, det er opp til kommunene å legge ned sine egne nemnder. Men noen legal funksjon har ikke disse lenger, sier veterinærsjefen i landbruksdepartementet, Gudbrand Bakken.
     Han innrømmer at landbruksdepartementet har bommet grovt i overgangen til den nye ordningen - og at departementet nå jobber på spreng for å rette opp fadesen.
     - Vi kan ha statlige nemnder på bena tidligst 1. juli. I mellomtiden finnes det virkemidler for hver enkelt politimyndighet til å gripe inn og gjøre de vedtak som måtte trenges. Blant annet kan de gå veien om straffesak om det er nødvendig, sier Bakken.
     De nye statlige dyrevernnemndene skal knyttes til veterinærdistriktene og distriktsveterinæren - og har fått selvstendig vedtaksrett i dyrevernsaker. Når de kommer i arbeid.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww