Fra nordiske massemediaen
om & vedr. hjemmeundervisning -
oversikt fra HUN:
Pdnr00.htm /


 ----- | HUNs FRONT-SIDE / MENY | SKAUN-SKOLE-SAKEN | B1-DBN-92 | B2-SDNR | B3-PDNR | B4-DBN-95 |

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
--- DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |||

PS: - Oversikten er fortrinnsvis "ajour" frem mot 1997. For tiden efter og iøvrig se HUNs hjemmesider på Internett, hvor det er mere å finne. Herværende oversikt vil dog oppdateres efter hvert også som anledningene byr seg eller iniativ blir gjort. Hvis noen vet om andre avis- eller radio- eller tv-omtaler etc. eller bøker, dokumenter, eller annet vedrørende hjemmeundervisning, foreldreretten, huv.-saker, etc. så vennligst gi beskjed - uansett hvornår fra eller hvor ukomplette opplysningene er! Denne oversikten tar mål av seg til å bli og å være mest mulig komplett, særlig mht. Norden og Norge.

--- --- ---

- DENNE /
- Oversikt. Denne. Pr. 24.04. 1997 / HUN, rlh.
Kompletteres og ajourføres fortløpende. PDNR00-rlh / wpd & Pdnr00.htm.

- KODE /
HUNs Arkiv - Forkortelser / kode :
K:D. = Digitalisert tekst.
K:U. = Utklipp / kopi.
K:M. = Mangler.
-


--- TILBAKE | HUNs FRONT-SIDE | -

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |

- 1974 / OVERSKRIFTER:

- 18.10. 1974 - "Asker og Bærums budstikke" fredag 18.10. 1974, forsiden + siste side: "Asker-pike for begavet for grunnskolen? Moren holdt henne borte i 4 år og foretok selv undervisningen. Påstand om 300,- kr. i bot for moren i herredsretten.", av ? K:D.


--- TILBAKE | HUNs FRONT-SIDE | -

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |

- 1994 / OVERSKRIFTER:

- 04.01. 1994 - Ukebladet "Allers" nr. 1, 4. jan. 1994. Reportasje om fam. Hansen. Av Kjell Fjalsett og Øyvind Kjølberg. (PDNR 001-rlh.)

- 30.01. 1994? - "Fædrelandsvennen" 30.01.1994? Av Christian W. Beck. Om hjemmeundervisning og fam Jakobsen. ("Hjemmeundervisning - et alternativ til skolen!") (PDNR015 -rlh.)

- 18.03. 1994 - "Fædrelandsvennen", av Rolf og Aud S. Jakobsen. Om grunnskolen og hjemmeundervisning. (PDNR002-rlh.)

- 21.03. 1994 - Ukebladet "KK", nr. 12, 21.03.1994. Om fam. Jakobsen og hjemmeundervisning: av Anne-Line Henriksen og Kjartan Bjelland. (PDNR003 -rlh.)

- 22.03. 1994 - "Adresseavisen", om fam. Hansen og boten: av Svein Inge Meland. (PDNR004 -rlh.)

- 23.03. 1994 - "Adresseavisen" , om fam. Hansen og Christian W. Beck: av Svein Inge Meland. (PDNR005 -rlh.)

- 23.03. 1994 - "Sør-Trøndelag", om fam. Hansen og boten: ? (PDNR006 -rlh.)

- 23.03. 1994 - "Dagbladet", om fam. Hansen og boten: av Kjell- Ivar Myhr. (PDNR007 -rlh.)

- 25.03. 1994 - "Adresseavisen", om fam. Hansen og boten: av Svein Inge Meland. (PDNR008 -rlh.)

- 06.04. 1994 - PRESSEMELDING, til Adresseavisen, Avisa Trondheim, Dagbladet, Sør-Trønderen, Trønderbladet, NRK-Sør -Trøndelag, Statens utdanningskontor, fra Skaun kommune, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 06.04.1994. (SDNR14-rlh. K:D.)

- 07.04. 1994 - "Trønderbladet", av Liv Helen Vaagland: om fam. Hansen og boten. (PDNR009 -rlh.)

- 14.04. 1994 - "Adresseavisen", om fam. Hansen og boten. Av Simen Granviken. (PDNR010 -rlh.)

- 16.04. 1994 - Foredrag "Om toleranse kontra fordommer - en skolehistorie" av Rune L. Hansen på seminar hos Unge Høyre, Vikhammar 16.04.1994. Videofilmet, amatøropptak. (SDNR16rlh .)

- 17.04. 1994 - "Dagbladet", av Christian W. Beck. Om skole i hjemmene. (PDNR011 -rlh.)

- 28.04. 1994 - "Nationen", av Christian W. Beck. Om hjemmeundervisning. ("Det nye skoleopprøret.") (PDNR012 -rlh.)

- 28.04. 1994? - Ukebladet "SE og hør", nr. 17, 1994. Av Lars Slettebø. Om fam. Jakobsen og hjemmeundervisning. (PDNR013 -rlh.)

- 01.05. 1994? - "Sør-Trønderen" - redaksjonelle ord på lederplass om familien Hansen / Skjærvik, dato ca. 01.05. 1994. Grovt injurierende og ære-krenkende ord, og en krenkelse av omømmet. (Jmf. Straffelovens §§ 246 og 247.) (SDNR18-rlh. K:D.)

- 28.05. 1994 - "Haugesund Avis", om Christian W. Beck og hjemmeundervisning m.m: "En beck mot strømmen.", av Lars Tore Bøe. (PDNR017 -rlh.)

- 19.06. 1994 - Ekstern info nr. 1, datert 19.06.1994, ifra HUN-Hjemme Undervisningen Norge. Av fam. Hansen. (PDNR 018 -rlh.) K:D.

- 25.07. 1994 - "Dagbladet", av Gunnar Ringheim. Om fam. Jakobsen ad politianm. fra skolestyret der. (PDNR014 -rlh.)

- 02.08. 1994 - "Adresseavisen", om hjemmeundervisningssaken og fam. Hansen, av Ingrid Skjøtskift. (PDNR019 -rlh.)

- 15. 08. 1994? - Off. publikasjon: Om "Rett og plikt til å gå på skole - informasjon fra Skolesjefen i Oslo kommune, august 1994." En skremmende og usaklig trykksak. (PDNR020 -rlh.)

- 03.09. 1994 - "Vårt land", om trykksaken fra Oslo kommune, av Arne Guttormsen / Vårt land. (PDNR021 -rlh.)

- 01.10. 1994? - Tidsskriftet "Skolefokus" nr. 10, 1994. Av Christian W. Beck. Om hjemmeundervisning m.m. (PDNR016 - rlh.)

- 25.10. 1994 - "Norsk Ukeblad" nr. 43, (25. okt.) 1994. "Vi har egen skole hjemme", om fam. Jakobsen i Åmli i Aust-Agder, av Lise Nikolaisen og Petter Berg. (PDNR023B -rlh.)

- 29.10. 1994? - Ukebladet "Nå", nr. 44, 1994: "Vi tok barna ut av skolen", om fam. Jakobsen i Åmli av Lene Veraas Kneppen og Per Ingar Kneppen. (PDNR023A -rlh.)

- 10.11. 1994 - Bilag til dagsavisen "Vårt Land" 10. nov. 1994. "Nekter sine barn skolegang", om fam. Jakobsen, av Martin Eikeland og Kjartan Bjelland. (PDNR024 -rlh.)

- 11.11. 1994 - "Vårt Land", om fam. Jakobsen og "Åmli- reglene": "Også ikke-lærere kan ha hjemmeskole", av Arne Guttormsen. (PDNR025 -rlh.)


--- TILBAKE | HUNs FRONT-SIDE | -

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |

- 1995 / OVERSKRIFTER:

- 06.01. 1995 - "Adresseavisen" i Trondhjem ca. 06.01.1995. "Skolesak for retten". Notis om Rune L. Hansen og sleipe utsagn ifra utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag, Ola Moe. (PDNR026 -rlh.)

- 06.01. 1995 - Tidsskriftet "Pedagogisk Profil" nr. 1, feb., 1995. "Hvem er hun?", intervju med Rune L. Hansen / HUN, av Kjersti Okkelmo og Sigrun Svenkerud. (Korrekturlest og lastet opp til WinKEKS 21.02.1995.) (PDNR027 -rlh.) K:D.

- 01.03. 1995 - HUN Ekstern info nr. 1, 1995, dato: 01.03. 1995, årg. 2. Også digital utgivelse. (PDNR028 -rlh.) K:D.

- 12.04.1995 - "VG" . Helsideoppslag inne i avisen, med bilde av 2/3 av familen Hansen / Skjærvik. "Skolen skader sønnen, mener pappa", og "Risikerer fengsel fordi han holder gutten hjemme", av Hans Kringstad og fotograf Morten Rakke. (PDNR 029 -rlh.)

- 12.04. 1995 - VG / Internett: "SKOLEN SKADER SØNNEN, MENER PAPPA. Risikerer fengsel fordi han holder gutten hjemme", av Hans Kringstad.

- 29.03. 1995 - HSB1 / HUNs Studie Bibliotek, hefte nr. 1. HUN utg. K:D.

- 29.03. 1995 - HSB2 / HUNs Studie Bibliotek, hefte nr. 2. HUN utg. K:D.

- 18.04. 1995 - HSB3 / HUNs Studie Bibliotek, hefte nr. 3. HUN utg. K:D.

- 00?05?95 - dagsvisen "Dagen" fredag 00?00? 1995: "Kjemper for retten til å gi hjemmeundervisning", av Jens O. Kvale. Om fam. Jakobsen i Åmli kommune og huv. K:D.

- 01.05. 1995 - "Familie Posten", nr. 1, 1995, årg. 1, dato: 01.05. 1995, 88 A4-sider, tidsskrift fra foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge. Red. Rune L. Hansen. Vedlegg: "HUNs Barneblad" - nr. 1, 1995, samme dato. Disse også i form av digitale utgivelser. K:D.

- 06.05. 1995 - Presse-melding fra HUNs Presse-Tjeneste, 06.05. 1995, to hovedoppslag: "Hjemmeundervisningen vinner frem: Anmeldelsen av fam. Jakobsen i Åmli kommune i Sør- Norge frafalt!", og "IL-PRESSEMELDING", av Rune L. Hansen. (Henv. til SDNR102-rlh.) K:D.

- 09.05. 1995 - HUNs Exstra-Avis, nr. 1, 1995, s. X, red. Rune L. Hansen. K:D.

- 20.05. 1995 - "Her er HUN, svart på hvitt!", Åpent brev 20.05. 1995, fra foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge, HUNs Forlag. Også digital utgivelse. K:D.

- 20.05. 1995 - "Sør-Trønderen" lørdag 20. mai 1995, s. 5: "Dyra stygt vanskjøttet", av Audhild Øye. K:D.

- 20.05. 1995 - "Adresseavisen", lørdag 20. mai 1995, s. 3: "Ti griser vanskjøttet", usignert notis. K:D.

- 22.05. 1995 - "Adresseavisen", mandag, stort oppslag på forsiden om fam. Hansen / Skjærvik : "Vasser i skitt og selvdød gris". Med et grelt farvebilde av vedkommende som vasser i skitt og selvdød gris. Tilsynelatende. Av journalist Arne Sællæg og fotograf Kjell A. Olsen. Og store oppslag inni avisen. Lassvis med løgn og sverting fra ende til annen! Under flere bilder og følgende 3 overskrifter: "Dyretragedie i fjøsdøra" - "Kan bli fratatt alle dyrene" - "Rettssak mot Hansen".  K:D.

- 23.05. 1995 - "Adresseavisen", tirsdag : To oppslag med bilde, på s. 3? - "Trolig nedslakting i Poesilia" og "Dyrevernnemdene i strid med loven".  Begge av Simen Granviken.  K:D.

- 25.05. 1995 - "Åpent brev til Adresseavisen: Dato: Kristi himmelfartsdag, 25. mai 1995. Hjemmeundervisnings familien i Skaun dolkes om og om igjen! NIDBILDER av en død gris og et dolkestikk i ryggen!" Fra Rune L. Hansen. (Henv. til SDNR112-rlh. K:D.)

- 30.05. 1995 - Plakat-pakke nr. 1, fra HUNs Forlag. Diktsamling i form av 20 A4-plakater av Rune L. Hansen. K:D.

- 15.06. 1995 - "En kort presentasjon av HUNs Familie Posten", av redaktør Rune L. Hansen. Også digital utgivelse. K:D.

- 25.06. 1995? - "Dagbladet": ?

- 25.06. 1995? - "Aftenposten"?

- 26.06. 1995? - "Aftenposten"?

- 09.07. 1995? - "Dagbladet", "Nekter sønn skole - må for retten", av Kjell-Ivar Myhr.

- 10.07. 1995? - "Adresseavisen", ca. 10.?07.? 1995, usignert notis s. ?: "Skolenekt i retten". K:D.

- 19.07. 1995 - "Adresseavisen" onsdag, s. 11: "Skolesak for retten", av Astrid Winther. (Henv. dbn21.07.95-rlh.) K:D.

- 27.07. 1995 - "Sør-Trøndelag, distriktsavisa", torsdag, på lederplass i avisen, under headingen "ST mener:", under over skriften: "Vond løsning". Om fam. Hansen / Skjærvik og hjemmeundervisning. Her skriver avisen bl.a.: "Det er av stor betydning at skolenektstriden som er ført av familien i Skaun mot kommunen, nærmer seg slutten. Det er viktig av hensyn til barna som uskyldig har havnet midt oppe i en vond og dyptgående konflikt. Så langt er det overhodet ikke dokumentert at barna får den undervisningen de har rett til. Derfor er det helt nødvendig at kommunen griper inn for å sikre barnas rettigheter - nå og på sikt. At det kan bli nødvendig å hente barna ved hjelp av politiet er derimot en vond situasjon. Hvis det skjer, blir det igjen barna som blir den skadelidende part. Skulle det bli nødvendig, blir det igjen en stor utfordring til nærmiljøet om å håndtere og omtale saken med stor varsomhet med det ene for øye å skjerme barna mot det som har utviklet seg til å bli en uforståelig kamp mellom den lille mann og myndighetene. Problemet i denne saken er at "den lille mann" bruker sine egne barn som offer. Og det har vi liten forståelse for." K:D.  NB: Se også SDNR18-rlh.

- 01.08. 1995 - "Dagen": "Trygdet familie nektes fri rettshjelp: Må møte i retten for å undervise barn hjemme", og: (intervju med utdanningsdirektør Ola Moe og skolesjef Solveig Strand) "- Vil ikke ramme hjemmeundervisning generelt", av Jarle Hodne. K:D.

- 03.08. 1995 - "Dagen" - to oppslag: "Vurderer erstatningssøks mål mot Skaun kommune. Sendte ut "fortrolig" presse melding", og "- Pressemeldinger ikke vanlig praksis", av Jarle Hodne. K:D.

- 04.08. 1995 - "Dagen", s. 4: "Nytt avslag om fritt rettsråd for trygdet familie", av Jarle Hodne. K:D.

- 10.08. 1995 - TV2, Nyhetssendingen (torsdag) kl. 18.30 og 21.00: Oppslag med fam. Hansen / Skjærvik. (Henv. til dbn10.08. 1995-rlh.)

- 10.08. 1995 - "Aftenposten": "Rettssak om skole hjemme - Et foreldrepar fra Skaun må møte i retten for å forsvare sin rett til å undervise barna hjemme.", av Atle Kjærvik.

- 11.08. 1995 - "Dagen", forsiden + helside inni: "Rettssaken om hjemmeundervisning starter i dag: KOMMUNEN GJØR RETRETT", av Svein Villy Sandnes.

- 11.08. 1995 "Adresseavisen" fredag 11. august 1995, godt bortgjemt på s. 17: "Rettssak om skolenekt: - Kommunal hets og feilinformasjon", av Simen Granviken. K:D.

- 12.08. 1995 - "Adresseavisen" lørdag 12. august 1995: ?

- 12.08. 1995 - "Aftenposten" lørdag 12. august 1995: ?

- 12.08. 1995 - "Dagen"?: "Barna skal uansett på skolen til høsten", av Svein Villy Sandnes?

- 15.08. 1995 - "Dagen": "Vi opplever en bølge av hjemme undervisning" (sier CWB), og "Skaun kommune krever midlertidig forføyning", av Svein Villy Sandnes.

- 16.08. 1995 - "Dagen": "Marta Straume i Midt-Trøndelag Namsrett", av Svein Villy Sandnes.

- 18.08. 1995 - "Dagen", fredag: "Advokat Liv Clemetsen: Kjennelsen ankes til Lagmannsretten", av Svein Villy Sand nes.

- 19.08. 1995? - "Adresseavisen", 19.?08. 1995, oppslag under "NYHETER - Adresseavisen - FAKTA": "Skaun-barna må på skolen" og "NAMSRETTEN: (om) Hjemmeundervisning", av Simen Granviken. Rapport fra Namsretten og intervju med advokat Liv Clemetsen og prosessfullmektig for Skaun kommune, advokat Arve Rosvold Alver. K:D.

- 21.08. 1995 - "Adresseavisen", mandag, forsiden + s. 24: "Flytter unna skoletvang" (oppslag forsiden), og forts. s. 24: "Skolenektsaken i Skaun: Flytter for å slippe skole", og "- Hjemmeskole en sunn reaksjon", av Simen Granviken. Intervju med advokat Liv Clemetsen, skolesjef Solveig Strand og Christian W. Beck.

- 21.08. 1995 - "Adresseavisen", mandag, under Ordet fritt: "Undervisning hjemme som alternativ?", megetsigende leser- innlegg av Tone Wenche Fossberg. K:D.

- 22.08. 1995 - "Agderposten", tirsdag 22.08. 1995, stort oppslag (med foto): "Vil starte på nytt i Åmli", av ? Om fam. Hansen / Skjærvik og huv.

- 22.08. 1995 - "Dagen" : - dobbeltside / Dommen, gjengitt nesten i sin helhet. K:U.

- 22.08. 1995 - "Adresseavisen", tirsdag - oppslag: "Ikke fristed for hjemmeundervisere", av Simen Granviken. Intervju med skolesjef Tarjei Johansen i Åmli kommune i Aust-Agder, om fam. Hansen / Skjærvik og huv. Og med Skaun kommunes prosessfullmektig Arve Rosvold Alver i advokatfirmaet Schjødt under overskriften "Rettssak i det blå".

- 23.08. 1995? - "Fædrelandsvennen", ---dag 23.?.08. 1995, stort oppslag (med foto): "Fristed for hjemmeskole", av ? Om fam. Hansen og Jakobsen og huv. i Åmli.

- 23.08. 1995 - "Dagen": "Flyttingen burde vært unødvendig", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 24.08. 1995 - "Dagen": "Anker Skaunsaken til lagmanns retten", av Svein Villy Sandnes.

- 28.08. 1995 - "Dagen": "Skaun planla barnevernssak" (sier CWB), av Svein Villy Sandnes.

- 06.09. 1995 - "Dagen", (onsdag) s. 14: "Sakkyndig Marta Straume om mobbing i skolen: - Vil øke hjemmeundervis ningen radikalt", av Svein Villy Sandnes.

- 11.09. 1995 - "Dagen": "Advokat Liv Clemetsen etter ven dingen i hjemmeundervisningssaken: - En stor seier etter foreldrenes kamp", av Svein Villy Sandnes. Med foto.

- 18.09. 1995 - "Dagen" - to oppslag: "Kommunene kjenner ikke lover og regler" (intervju med Tone Wenche Fossberg og Rolf Jakobsen,), og "Gode resultater hos hjemmeunderviste barn" (intervju med Marta Straume), av Svein Villy Sandnes.

- 26.09. 1995 - "Dagen", tirsdag - dobbeltside / reportasje, s. 12 og 13: "Familien Skjærvik / Hansen henter siste flyttelass i Skaun: - Forferdelig å bli fordrevet fra hus og hjem", av Svein Villy Sandnes. Reportasje med flere foto. K:D.

- 06.10. 1995 - "Dagen", fredag - stort oppslag med Christian W. Beck, under overskriften "Frihet ofres for mer styring. Førsteamanuensis Christian W. Beck om forslag til ny mønsterplan og skolelov." Oppslag med bilde av ham over nesten to avissider. Og lengre inne i avisen - som har et innlegg med tema skole - Marta Straume intervjuet av Hermund Haaland, - om hjemmeundervisningen i Norge.

- 12.10. 1995 - Tidsskriftet "Alternativt samfunn", nr. 3, 12.10. 1995, s. 15: HAR DU HØRT ... / om hjemmeundervisning, fam. Jakobsen, Hansen / Skjærvik, og HUN. K:U.

- 17.10. 1995 - "Sør-Trøndelag", tirsdag, oppslag om fam. Hansen og hjemmeundervisning, skolesjefen i Åmli, etc. K:

- 02.11. 1995 - "Adresseavisen", torsdag , s. 1 og 18 - FORSIDE OPPSLAG: "Til sykehus etter mobbing" - FOTO 1, (farvebilde, med rektor Per Kristian Øwre ved Rindal barne- og ungdoms skole), med teksten: "SJOKKERT: - Vi visste ikke hva som foregikk, sier rektor Per Kristian Øwre ved Rindal barne- og ungdomsskole." OPPSLAG SIDE 18: "13-åring sendt til syke hus: Grov mobbing blir etterforsket", av Bernt Erik Pedersen.

- 09.11. 1995 - "Dagen": "Flyttet til Rindal pga. husmangel", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 21.11. 1995 - "Dagen", s. 4: "Ekspertgruppe har utarbeidet Sveio-modellen", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 22.11. 1995 - "Dagen": "Departementet bør sette seg på skolebenken", av Svein Villy Sandnes.

- 23.11. 1995 - "Dagen", s. 10: "NKS med hjemmeundervisnings-tilbud", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 23.11. 1995 - "Sør-Trøndelag", torsdag - på forsiden med overskriften (invers): " Rune L. Hansen har flyttet til Rindal". Pluss to oppslag inni avisen, av Willy Karlstrøm. Oppslag 2/3, med fet overskrift (invers) på side 7: "- Veldig uheldig" (intervju med Tove Flåtten, leder i livsløpskomiteen i Rindal). Og oppslag 3/3, med fet overskrift (invers) på side 7: "Rune L. Hansen har flyttet til Rindal: Søker om å få drive med hjemmeundervisning". Med foto. K:D.

- 24.11. 1995 - "Sør-Trøndelag", fredag: "Skolenekten fortsetter: Lite skolen kan gjøre", (intervju med jurist Else Britt Nilsen i Kirke- og Undervisningsdepartementet og leder Tove Flåtten i livsløpskomitéen i Rindal) av Audhild Øye. K:D.

- 27.11. 1995 - "Tidens Krav", mandag, - forsiden + oppslag på side 7, av Arve Hoem: Forside-oppslag m/farvebilde: "Vil undervise barna hjemme". (Farvebilde som viser Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik.) Innside-oppslag, side 7: "Nekter å sende barna på skole", av Arve Hoem. (Intervju med Helen Marie Nergård, Rune L. Hansen og Trude Skjærvik.) K:D.

- 00.12. 1995 - Uddannelse / dansk tidsskrift / Internett, desember 1995: "Sådan blev jeg hjemmeundervist", av Bertel Haarder, tidl. undervisningsminister i Danmark, og MF for Venstre i Danmark. Danmarks tidl. undervisningsminister skriver her bl.a.: "Forældres ret til selv at undervise deres børn er en grundpille i dansk skolefrihedstradition, som ikke lader nogen i tvivl om forholdet mellem stat og borger i Danmark."

- 09.12. 1995 - "Dagen" lørdag 09.12. 1995, s. 2, - under rub rikken "KOMMENTAR": Kommune søkes til skoleeksperiment!", av Christian W. Beck. K:D.

- 18.12. 1995 - Julehilsen fra HUN til medl., Rune L. Hansen. K:D.

- 19.12. 1995 - Kronikk i "Adresseavisen" tirsdag 19.12. 1995 (s. 4), del 1/2, og torsdag 21.12. 1995 (s. 4), del 2/2: "Vold mellom barn - et nytt problem?", av professor Per Olav Tiller ved Norsk senter for barneforskning. K:D.

- 19.12. 1995 - "Dagen" tirsdag 19.12. 1995, s. 10: "Advokat Liv Clemetsen om "5 punkter mot mobbing i skolen": - Mobbeofrene trenger skolemiljølov", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 22.12. 1995 - "Sør-Trøndelag" 22.12. 1995 - leserinnlegg fra Rune L. Hansen: "Hjemmeundervisning i Rindal". (PDNB 002B.WPD/rlh. K:D.)

- 30.12. 1995 - "Dagen" 30.12. 1995 : "Sveio-modellen det store gjennombruddet", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 30.12. 1995 - "Dagen" lørdag 30.12. 1995, s. 20: - - -SKOLE 1995 - - -"1996 - et avgjørende år for norsk skole", av Christian W. Beck, 1. amanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. K:D.


--- TILBAKE | HUNs FRONT-SIDE | -

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |

- 1996 / OVERSKRIFTER:

- 01.01. 1996 - "Trønderen" eller "Trønderbladet" ca. 01.01. 1996: Om hjemmeundervisning og ?

- 02.01. 1996 - "Dagen" tirsdag 02.01. 1996, s. 5 (med foto): "To familier i Mosvik kommune har tatt barna ut av skolen: - Vi satser heller på "Sveio-modellen"", av Svein Villy Sandnes. Intervju med Christian W. Beck. K:U.

- 02.01. 1996 - "Trønderbladet" 02.01. 1996: Om hjemmeundervisning og fam. Hovd / Fjell: ?

- 02.01. 1996 - TV2 Nyhetssendingen, tirsdag 02.01. 1996 kl. 18.30 og 21.00: Hovedoppslag om fam. Hovd og Fjell og hjemmeundervisning.

- 03.01. 1996 - "Trønderbladet" 03.01. 1996: Om hjemmeundervisning og fam. Hovd / Fjell: ?

- 03.01. 1996 - "VG" onsdag 03.01. 1996: Om fam. Hansen / Skjærvik og hjemmeundervisning, CWB, etc.: "- Undervis barna hjemme - Oppfordring fra ekspert i pedagogikk", av Tor M. Nondal og Tond Solberg (foto). Og: "På flukt fra skolen", av Hans Kringstad. Og: "Vanvittig oppfordring", av Rolf Sønstelie. Under bildet av fam. Hansen / Skjærvik et lite bilde av leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, og et intervju med henne (av Rolf Sønstelie) - med et innhold dåraktig som forventet ifra den kanten.

- 03.01. 1996 - "Dagbladet" onsdag 03.01. 1996 - dobbelside, s. 14-15: "Tar barna ut av skolen i protest", av Kjell-Ivar Myhr. Stort foto. Oppslag om fam. Hovd og Fjell og hjemmeundervisning.

- 03.01. 1996 - "Adresseavisen" onsdag 03.01. 1996: Stort oppslag side 26, om og med fam. Hovd og Fjell, skolesjef Stein Harald Lorentzen, og utdanningsdirektør Annbjørg Opland Magnussen i Nord-Trøndelag, - og hjemmeundervisning: "Foreldre i Mosvik misfornøyd med undervisningen: Underviser barna hjemme", og: "Ikke ulovlig aksjon", av Knut I. B. Furuset, og: "Fullt mulig med egen skole", av Knut Nordmeland.

- 03.01. 1996 - TV2 Nyhetssendingen, onsdag 03.01. 1996 kl. 18.30 og 21.00: Oppslag med Albretsen-familien i Åmli kommune og hjemmeundervisning.

- 03.01. 1996 - VG / Internett: "Foreldre og barn på flukt fra skolen", av Hans Kringstad / TRONDHEIM (VG) "Familien Skjærvik / Hansen er på flukt fra den norske grunnskolen. Foreldrene ble pålagt av en domstol å sende Balder (snart 10) og Idun (8) til skolestua. De flyttet til en annen kommune, og vips - kjennelsen i Midt-Trøndelag namsrett var verdiløs."

- 04.01. 1996 - "Dagen" torsdag 04.01. 1996 - to oppslag?: ? Et intervju (av Tor Weibye) med Marit Nybakk, "Arbeiderpartiets" skolepolitiske talskvinne; - som slenger dritt og antyder en revisjon av Grunnskoleloven for å ta knekken på hjemmeundervisningen. Og om misjonsorganisasjonenes hjemmeundervisning og skole - "Kombinasjons-modellen", i relasjon til "Sveio- modellen", med intervju med Gunhild Hagesæther ved Norsk Lærerakademi. Et interessant aspekt. Og med Marta Straume også vedrørende dette.

- 04.01. 1996 - "Dagbladet" torsdag 04.01. 1996, s. 11 : "- Kan få en bølge av hjemmeskoler", (intervju med Christian W. Beck) av Kjell-Ivar Myhr.

- 05.01. 1996 - "Dagen" fredag 05.01. 1996: litt av hvert om hjemmeundervisningen. Bl.a. intervju (av Thor Christian Skavlem) med informasjonsleder ved Norsk Lærerakademi, Audun Mosevoll. Forsiden og side 4. Og redaktør Finn Jarle Sæle på lederplass under overskriften "Gleden ved tvang" om Marit Nybakk etc.

- 05.01. 1996 - "Adresseavisen" fredag 05.01. 1996: Om hjemmeundervisning / fam. Hovd og Fjell i Mosvik, etc. : "Hjemmeskolen blir forskning", og: "Følger lovtolkningen". Intervju med Per Ola Hovd. Av Knut Nordmeland.

- 06.01. 1996 - "Dagen" lørdag 06.01. 1996, s. 2, under spalten "KOMMENTAR": "Trenger vi egentlig et barneombud?", av Christian W. Beck. K:D.

- 06.01. 1996 - "Dagen" lørdag 06.01. 1996, s. 8 - helside: "Hjemmeundervisningsfamilie ber departementet rydde opp: - Vi må bli den siste familien med oppstartproblemer", av Svein Villy Sandnes. (Intervju med familiene Hovd og Fjell i Mosvik.) K:U.

- 06.01. 1996 - TV2 Nyhetssendingen, lørdag 06.01. 1996, kl. 18.30 og 21.00: Oppslag om fam. Hansen / Skjærvik og hjemme undervisning / Rindal. Klokken 19.15: Avisen "Dagen" med sin redaksjon og med Finn Jarle Sæle også straks efterpå i samme innslaget! På TV2-s 21-nyheter også. Det samme innslaget med familien Hansen / Skjærvik, men med noe annet straks efterpå i det samme innslaget: et kort intervju med Hjertrud Eggen i Norsk Lærerlag efterpå, - som bl.a. sa noe slikt som at: "De kan ikke ta sine barn ut av skolen og så efterpå forvente å få hjelp av lærerne."

- 08.01. 1996 - "Dagen" mandag 08.01. 1996 : "Gode erfaringer etter et halvt år med hjemmeundervisning: - Vi merker forskjell på våre egne barn!", av Svein Villy Sandnes. (Intervju med fam. Elin og Olaf Nilsen i Gamvik kommune i Finnmark og lektor Marta Straume.) K:U.

- 09.01. 1996 - "Dagen" tirsdag 09.01. 1996, s. 10: "HJEMME UNDERVISNING / Sterke reaksjoner på Marit Nybakks (Ap) utspill: - En autoritær ensrettende holdning", av Thor Christian Skavlem. Intervju med Siri Frost Sterri (H), Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Are Næss (KrF). K:U.

- 09.01. 1996 - "Dagen" tirsdag 09.01. 1996, s. 11 - to oppslag: "HJEMMEUNDERVISNING / "Erfarne familier, fagfolk og interesserte reiser til Ulvik til sommeren: Samles til konferanse om hjemmeundervisning", og "Ønsker hjemmeundervisning for 6-åringene", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 09.01. 1996? - "Sør-Trøndelag" ---dag 09.?01. 1996: ""Rindalingene dummer seg ut"", (intervju med Rune L. Hansen) av Marit Mjøen. (Under POLITIKK.) K:U.

- 10.01. 1996 - "Dagen" onsdag 10.01. 1996, s. 11 - helside: "HJEMMEUNDERVISNING / Familie i Åmli mener media gir feil inntrykk: - Ingen problemer med hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes. (Intervju med Geirulv og Elin Albretsen i Åmli og Christian W. Beck.)

10.01.96 - VG på Internett - http://www.vg.no/vg/96/01/10/15hold.html : "Hold barna hjemme - når lærerne mobber", intervju med lektor Marta Straume, av Egil Svendsby.

- 11.01. 1996 - "Varden" ca. 11.01. 1996: ? (Noe slikt som at "- Reform -97 skrinlegges!"? (Intervju med CWB?) K:M.

- 11.01. 1996 - "Dagen" torsdag 11.01. 1996, side 4: "HJEMME UNDERVISNING / Jurist i Kirke-, utdannings- og forsknings departementet: - Trenger ikke søke om hjemmeundervisning". Intervju med førstekonsulent (og jurist) Cato Aarø i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Av Svein Villy Sandnes.

- 00.01. 1996? - NRK Radioen P? kl. ?: Intervju med Marta Straume om huv.: ? Programmet ? K:M.

- 12.01. 1996 - "Morgenbladet" 12.01. 1996: "Lære for livet", om huv. av Pål Mathiesen. K:U.

- 12.01. 1996 - "Sør-Trøndelag" fredag 12.01. 1996, side 4 / POLITIKK: "Heimeundervisning i Rindal: Viktig med dialog med foreldrene", og "Retningslinjer i tre punkter", stort oppslag av Heidi K. Johnsen med et slags møtereferat ifra Rindal- kommunemøtets behandling av hjemmeundervisningen onsdag 10.01. 1996.

- 12.01. 1996 - "Folkets Framtid" (KrF) 12.01. 1996 - leder + fire oppslag (med foto) inni: "Hjemmeundervisning", red. leder, av ansv. red. Odd Hagen, og 1) "Hjemmeundervisning - en udetonert bombe. 100 barn undervises hjemme" og 2) "Nærmere hundre barn får undervisning hjemme" og 3) "Ta foreldreretten tilbake, våre barn er blitt statens barn" og 4) "Rett og plikt til opplæring", av Espen Utaker. Intervju med Informajonsleder Audun Mosevoll ved Norsk Lærerakademi (NLA) i Bergen vedr. huv. i USA og Norge, og med Jon Lilletun (KrF) og førsteamanuensis Christian W. Beck ved Universitetet i Oslo. K:U.

- 13.01. 1996 - "Adresseavisen" lørdag 13.01. 1996, under "Ordet fritt" i spalten "Dagens innspill": "Norsk Lærerlag og hjemmeundervisning", artikkelforfatter: Ulf Thyrhaug, Leder Norsk Lærerlag N-T. K:D.

- 13.01. 1996 - "Dagen" lørdag 13.01. 1996, s. 4: "Etter uttalelsen fra departementet: Beck mener "Sveio-modellen" er styrket", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 15.01. 1996 - TV2, mandag 15.01. 1996 (med reprise dagen efter): Programmet "Holmgang" hadde mobbing i skolen som tema, og var også så vidt inne på dette med hjemmeundervisningen. På en særdeles "forsiktig" måte. Marta Straume var også med i debatt-programmet, og Jon Lilletun ifra Kr.F. K:U.

- 18.01. 1996 - "Dagen" torsdag 18.01. 1996, s. 11: "Sarpsborg kommune er positiv til ny hjemmeundervisningsfamilie: Familier går sammen om å undervise barna", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 19.01. 1996 - "Dagen" 19.01. 1996 - s. 4: "Rune L. Hansen ønsker Rindal kommune og sin familie som eksempel: Godt samarbeid mellom Hansen og kommunen", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 22.01. 1996 - "Dagen" mandag 22.01. 1996, s. 8: "Advokat Liv Clemetsen om hjemmeundervisning: - Foreldre må ha rett til å velge", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 23.01. 1996 - "Sør-Trøndelag" 23.01. 1996: "Hansen fornøyd med Rindal", ved Heidi K. Johnsen. K:D. - 24.01. 1996 - "Dagen" onsdag 24.01. 1996, s. 7 - to oppslag: "Ny bok fra Exodus om skolemobbing", av Tor-Helge Gundersen, og "Hjemmeundervisningsfamiliene skal registreres", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 25.01. 1996 - "Sør-Trøndelag" torsdag 25.01. 1996, s. 14 - to oppslag, under "Nyheter / debatt": Oppslag 1: "Den offentlige skolen i fokus:" av Heidi K. Johnsen. FOTO, (s/h, stort) av Rune L. Hansen med datteren Idun under armen, med tekst: "NY BOK: Familien Hansen / Skjærviks kamp for å få drive med heimeundervisning er tatt med i boka "Fokus på den offentlige skolen" som lanseres i dag." Oppslag 2 - på samme side: Et leser-innlegg (SDNR156B-rlh), av Rune L. Hansen, om og med overskrift "Hjemmeundervis ningssaken i Rindal". K:D.

- 25.01. 1996 - "Adresseavisen 25.01. 1996: Intervju med Aud Signy Jakobsen om hjemmeundervisning: ? Av ?

- 26.01. 1996 - "Dagen" fredag 26.01. 1996, s. 5 - to oppslag: "Skoleopprør mot samfunnsutviklingen", og "På de svakes side" (intervju med Jan T. Alvseike / Forlaget Exodus), av Tor Weibye.

- 29.01. 1996 - "Dagen" mandag 29.01. 1996, s. 8: "Sosionom i Skjerstad kommune valgte hjemmeundervisning: - Foreldrene bør gi barna det beste alternativet", (intervju med sosionom og hjemmeunderviser Lisbeth Leithe i Skjerstad kommune i Nordland) av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 31.01. 1996 - "Dagen" onsdag,, s. 12: "Lærer og hjemmeundervisningsfar i Eidsberg om hjemmeundervisning: - Større mulighet for individuell behandling", og "Starter med hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 05.02. 1996 - "Dagen" mandag, s. 13: "Jan Tore Sanner berømmer lederartikkel i Dagen: - God analyse av situasjonen i skolen", av Thor Christian Skavlem. Intervju med Jan Tore Sanner, som representerer Høyre i Stortingets Kirke- Utdannings- og Forskningskomite. K:U.

- 07.02. 1996 - "Sør-Trøndelag", under Ordet er ditt: "Skal livsløpskomiteen behandle takkebrevet?", av Rune L. Hansen, Rindal 05.02. 1996. (SDNR161B&C-rlh. K:D.)

- 07.02. 1996 - Invitasjon (til pressekonferanse) vedr. hjemme undervisning i Rindal, fra Rune L. Hansen (SDNR161A-rlh). Til Avisen Sør-Trøndelag v/ journalist Heidi K. Johnsen Avisen Dagen v/ journalist Svein Villy Sandnes Avisen Driva / Surnadalskontoret Avisen Tidens Krav v/ journalist Rolf Stensli Adresseavisen v/ redaksjonen Avisen VG /Trondheim red. Dagbladet /Trøndelagskont. Avisen "Sentrum" v/ redaktør Iwar Arnstad TV2 /Trøndelagsred. NRK Fjernsynet, Sør-Trøndelag, Midt-Nytt, v/ Flakne K:D.

- 11.02. 1996 - "LYS", organ for Akademi for Kristen Folkeopplysning / Foreldreforum, nr. 1, morsdagen søndag 11.02. 1996 - forsiden (stort farvebilde av fam. Jakobsen), og helsidene (med flere foto) 5, 6, 7 og 16: "Når livet er en lyst, ikke et ork ...", av Anne Jorunn Høgetveit. K:U.

- 12.02. 1996? - "Driva", leserinnlegg: "Saksbehandlingen i Rindal kommune", av Rune L. Hansen 08.02. 1996. (SDNR 164B-rlh. K:D.)

- 13.02. 1996? - "Varden" , 13.?02. 1996: "Madleine og Janicke fyrst med heimeskule" / "Pronomen på veggen og Noreg på kjøleskapet", av John Straume. Om hjemmeundervisningen hos fam. Mariann og Jan Ersland i Haugsjåsund i Nissedal i Telemark.

- 14.02. 1996 - "Sør-Trøndelag" onsdag 14.02. 1996, stort forside-oppslag + side 5: Forsiden (med foto): "Truer med søksmål mot familien Hansen", s. 5 (med foto): "Rindal kommune truer med søksmål", av Heidi K. Johnsen. Kontorsjef / oppvekstsjef Helene Marie Nergård interjuet. K:U.

- 14.02. 1996 - Lillehammer / Internett: - "Sa ja til hjemmeundervisning", av Kristin Veskje. "RINGEBU: - Skolestyret erkjenner at det er et stort problem ved Kjønås skole, sier talsmann for foreldrene som har tatt barna sine ut av skolen, Tommy Ellingsen, etter at Ringebu skolestyre i går kveld ga dem lov til å undervise barna hjemme."

- 16.02. 1996 - "Sør-Trøndelag" fredag 16.02. 1996, s. 9, - helside (med to foto) med 4 sammenhørende artikler av Heidi K. Johnsen: 1/4: Konfidensielle brev 2/4: Behandles politisk 3/4: Hansen-saken bak stengte dører 4/4: En skuffet familie K:D.

- 17.02. 1996 - "Sør-Trøndelag" lørdag 17.02. 1996, s. 7 - helside: "Uakseptabelt å sende ungene på skolen", av Heidi K. Johnsen. Intervju med Rune L. Hansen. To foto. (SDNR167B-rlh. K:D.)

- 17.02. 1996 - "Dagen" lørdag 17.02. 1996, dobbelside s. 12 og 13: "Hjemmeskolen gir foreldrene kontroll over barnas utvikling", av Knut-Einar Norberg. Med foto. Intervju med fam. Lanius i Pittsburg i Michigan, USA, og Jennie Ethel ved Homeschool Legal Defense Association (HLDA). K:U.

- 19.02. 1996 - Dagsvisen "Driva" mandag 19.02. 1996, s. 2, ved siden av lederen i avisen: "Send barna på skolen!", kommentar av Ole M. Ansnes. FOTO (s/h, stort) over overskriften, som viser ivrig interesserte barn som stimler sammen ved en datamaskin. (Henv. til SDNR170-rlh - reaksjon.) K:D.

- 20.02. 1996 - "Dagen" 20.02. 1996 - dobbeltside: Fra livsløpskomitéens møte: "Per Ola Hovd på bakgrunn av rettssak mot hjemmeundervisningsfamilie i Rindal: - Marta Straume bør løse samarbeidsproblemene", av Svein Villy Sandnes. (Med flere foto.) K:U.

- 23.02. 1996 - "Dagen" 23.02. 1996 - to helsides oppslag: Intervju med ordføreren i Rindal side 8 (med foto): "Rindal- ordføreren åpner for hjemmeundervisning", og side 9 (med foto): "Rolf Jakobsen fulgte hjemmeundervisningsrettssaken i Risør: - Denne rettssaken er totalt feil ressursbruk", ved Svein Villy Sandnes. K:U.

- 24.02. 1996? - "Dagen" 24.?02. 1996: "Hansen og Skjærvik flytter til Sveio", av Svein Villy Sandnes. K:U.

- 29.02. 1996 - "Dagen" torsdag 29.02. 1996 - oppslag: om huv. og fam. Hansen / Skjærvik / flytting. Av Svein Villy Sandnes.

- 29.02. 1996 - "Sør-Trønderen" torsdag 29.02. 1996 - oppslag:: "På flyttefot igjen", av John M. Myrhaug. Om huv. og fam. Hansen / Skjærvik / flyttemelding. Med foto / bilde som viser Rune L. Hansen.

- 29.02. 1996? - "Driva" ca. 29.02. 1996?! Leseinnlegg av Rune L. Hansen?! (SDNR170-rlh. K:D.)

- 30.02. 1996 - "Sør-Trønderen" 30.?02. 1996 - oppslag: intervju med Rune L. Hansen, om flyttingen og huv.: ? Av Myrhaug.

- 08.03. 1996? - "Sør-Trøndelag" ca. 08.03. 1996: ? Av Anders Morken. K:M.

- 23.03. 1996 - "Trønder-Avisa", lørdag: "Mosvik-foreldre møtte Lilletun", av Gudrun Barland Moe. Foto / bilde av fam. Hovd og Fjell med Jon Lilletun, leder for Stortingets undervisningskomite. K:U.

- 01.04. 1996 - Radio 102 / Nyheter / Internett: "Karmøy og Haugesund ønsker reform velkommen".

- 01.05. 1996 - HSB003WP.ZIP, HUNs Studie Bibliotek, hefte nr. 1-3 i en digital pakke. (Utg.: 470297 - 01.05. 1996.) K:D.

- 21.05. 1996 - HSB003.ZIP, HUNs Studie Bibliotek, hefte nr. 1- 3 i en digital pakke. (Utg.: 79025 - 21.05. 1996.) K:D.

- 22.05. 1996 - Info-seddel nr. 1:1996. Dato: 22.05. 1996. Fra HUNs Presse-Tjeneste. K:D.

- 22.05. 1996 - Åpent brev til Ludvig Nessa og Børre Knudsen, fra foreningen HUN, datert 22.05. 1996, Sveio. Dok.: ABORT 001.WPD. K:D.

- 30.05. 1996 - HSB003RT.ZIP, HUNs Studie Bibliotek, hefte nr. 1-3 i en digital pakke. K:D.

- 04.06. 1996 - "Dagen" 04.06. 1996, s. : "Gode hjemmeundervisningsresultater i Mosvik", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 11.06. 1996 - "Dagen", tirsdag 11.06. 1996, s. 11: "20 familier driver hjemmeundervisning", NTB-Audun Stølås. K:D.

- 04.06. 1996? - Ukebladet "Allers", nr. ?, juni 1996: ? Om huv. i Nissedal. K:M.

- 17.06. 1996 - "Trønder-Avisa", mandag: "Strid om hjemmeskole-tilsyn", av Jon Åge Fiskum. Om fam. Hovd og Fjell i Mosvik, og huv. K:D.

- 17.06. 1996 - EUnet Media AS / Internett: "Arbeiderpartiet vil begrense retten til hjemmeundervisning".

- 18.06. 1996 - "Dagen", hoved-oppslag forsiden + side 4: "Ap vil begrense hjemme-undervisning" (foto med bilde som viser Marit Nybakk), og (s. 4) "Arbeiderpartiet: Vil begrense retten til hjemmeundervisning", av Tone Hertzberg, Oslo (NTB). K:D.

- 18.06. 1996 - HUNs Presse-Tjeneste, pressemelding nr. 1, 1996: "Arbeiderpartiet vil endre grunnskoleloven for å stoppe hjemmeundervisningen" og "Kommentar fra en av hjemmeundervisningsfamiliene i Sveio: - Frykter det værste!" K:D.

- 19.06. 1996 - "Dagen", onsdag, forsiden + side 5: "Desperat:", og s. 5: "Christian W. Beck om Marit Nybakks forslag: - Desperat utspill for ensrettet statsskole", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 20.06. 1996 - "Dagen", torsdag, forsiden + s. 6: "IMOT:", og "Vil beholde retten til hjemmeskole", av Thor Christian Skavlem. Intervju med Jan Tore Sanner (H) og Sigurd Manneråk (Sp) ad hjemmeundervisning og utspillet fra Marit Nybakk (Ap). K:D.

- 29.06. 1996 - "Dagen", lørdag, hele s. 18 og mye av s. 19: "Hjemmeundervisningens VÅPENDRAGER", av usignert. Om Christian W. Beck (50 år) og huv. K:U.

- 30.06. 1996 - TV2 (?), søndag, kl. 18.30 og 21.00, (?), oppslag om hjemmeundervisning og familien Albretsen. (?).

- 02.07. 1996 - "Dagen", tirsdag, forsiden og s. 6: "SKOLE:" (lite bilde, s/h, som viser CWB og Marta Straume), og helside: "Vellykket hjemmeundervisningskonferanse". Usignert. Bilder.

- 06.07. 1996 - "Dagen", lørdag, s. 2 / nytt / KOMMENTAR: "Det spirer og gror, og det folkelige består", av Christian W. Beck, (med bilde). Om hjemmeundervisnings-konferansen i Ulvik i Hardanger, moderniteten, skole- og familiepolitikk, m.m. K:D.

- 22.07. 1996 - "Dagen", mandag, Side 3-innlegget: "Hjemme-skole", av Steinar Handeland, Moi. K:U.

- 23.07. 1996 - "Dagen", tirsdag, dobbelside med 4 oppslag, av Svein Villy Sandnes. 1: "Ringvirkninger omkring Mosvik etter at Fjell og Hovd valgte hjemmeundervisning: Fire nye familier velger hjemmeundervisning". 2: "- Godt alternativ til skole for 6- åringer". 3: "- Kombinerer NKS og hjemmeundervisning". 4: ""Sveio-modellen" det store gjennombruddet". K:U.

- 09.08. 1996 - "Dagen", fredag, debatt-siden, s. 2: "Hjemmeundervisning", av Lisbeth Leithe, sosionom, Misvær. K:D.

- 12.08. 1996 - "Dagen", mandag, hoved-oppslag forsiden + side 6 / NYTT, av Svein Villy Sandnes. Forsiden (m/ foto): "Utdanningskontoret i Finnmark utarbeider alternativt undervisnings opplegg: "Hjemmeskole" for internat-barn", og s. 6 (m/ foto): "Utarbeider alternativt undervisningsopplegg: Hjemmeundervisning for "internatbarn"". K:D.

- 20.08. 1996 - dagsavisen "Sør-Trøndelag", tirsdag 20.08. 1996 (?): "Situasjonen har roet seg meget" (?), intervju med Rune L. Hansen, av Heidi K. Johnsen. K:M. Henv. til PDNB005A&B-rlh (- K:D. i SDNR- -rlh).

- 21.08. 1996 - "Dagen", onsdag, helside med to oppslag, s. 9 / nytt, av Svein Villy Sandnes: ""Informasjonstjeneste for hjemme undervisning" opprettet: Økende interesse for "hjemmeskole"" - og: "Førsteamanuensis Christian W. Beck ønsker totalvurdering til barnas beste: - La foreldrene overta spesialpedagogikk". K:D. - -

- 26.08. 1996 - TV2-nyhetene, mandag, kl. 21.00. Et oppslag om "Statens barn" og hjemmeundervisning (?). Om lanseringen av den nye boken / antologien "Statens barn" fra Exodus Forlag. (?). K:M. (K:U-bruddstykke.)

- 27.08. 1996 - "Dagen", tirsdag, s. 5 / nytt: "Ny bok på Exodus Forlag: - Foreldreopprør mot staten på gang", av Vidar Norberg. Med 2 foto. K:U.

- 27.08. 1996 - TV2, "God morgen, Norge!", tirsdag, kl. 06.28 og (reprise) kl. 10.00. Intervju med redaktør i dagsavisen Dagen, Finn Jarle Sæle, om lanseringen av den nye boken "Statens barn" fra Exodus Forlag i Oslo i går, om hjemmeundervisning, skole, foreldreretten, etc. K:M.

- 27.08. 1996 - Vårt Land / Internett: "Til kamp for full skolefrihet", av Av Arne Guttormsen. "Gi foreldrene penger for å betale det skoletilbudet de selv ønsker for sine barn. Det foreslår en allianse av skolefolk, politikere og kristen-ledere."

- 29.08. 1996 - "Dagen", torsdag, sjefredaktør Finn Jarle Sæle på lederplass, 2/3, s. 3: "Full skolefrihet". K:D.

- 29.08. 1996 - ? TV2-nyhetene? Om hjemmeundervisnings familie i Finnmark. K:U.

- 30.08. 1996 - "Dagen", fredag, helsides oppslag, s. 10 / nytt: "Vil ha borgerlig allianse for skolefrihet i Norge". Med uttalelser fra Jan Tore Sanner (H), Carl I. Hagen (Frp) og Anita Apelthun Sæle (Krf). K:D.

- 00.09. 1996 - Barn & Familie-Magasinet / Internett: "- Gi barndommen tilbake til familien", av Tor Johannes Jensen. "- Foreldrene må ta foreldreautoriteten tilbake fra Staten. Den gode barndom er i familien, ikke i statlige institusjoner. Hjemme-undervisning er et skritt mot å gi ungene en normal barndom igjen."

- 01.09. 1996 - tidsskriftet "Barn & Familie" for September 1996, to oppslag (med foto) om hjemmeundervisning, av Tor Johannes Jensen: "Skolen tilbake i hjemmet", og "- Gi barndommen tilbake til familien". Førstnevnte om fam. Nordheim i Gjerstad, den andre om og med Christian W. Beck og oppslag med punkter om "Det er lov å ta barna hjem".  K:D.

- 04.09. 1996 - "Dagen", to oppslag, 1/2: "- Skolevalg skal ikke motiveres av økonomien", av Thor Chr. Skavlem og Runar Mulelid. 2/2:

- 13.09. 1996 - "Dagen", fredag, under "Kort og godt" - rubrikken Skolepolitikk (s. 28): "Skolepengene følge eleven?", av Rune L. Hansen, Sveio. K:D.

- 26.09. 1996 - "Dagen", torsdag, s. 9 / nytt: "AKFS BIBELSEMINAR I SVEIO - "Utvidet" kristendomsfag i realiteten "avkristnet"", av Odd Sverre Hove. Om Pettersen-utvalgets innstilling "Identitet og dialog" og bl.a. hjemmeundervisning - Stein Henriksen. K:D. - - - -

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", torsdag, dobbel-side, to oppslag, s. 8 og 9 / HJEMMEUNDERVISNING: "Familien Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag: - Hjemmeundervisning gir et rikere familieliv", og: "- Uvitenhet viktig årsag til konflikt mellom skole og hjem", av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 10.10. 1996 - Skole Dagen / bilag til dagsavisen Dagen, torsdag, dobbel- side, s. 8 og 9 / HJEMMEUNDERVISNING: "Familien Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag: - Hjemmeundervisning gir et rikere familieliv", og "Uvitenhet en viktig årsak til konflikt mellom skole og hjem", - 2 oppslag av journalist Svein Villy Sandnes. K:D.

- 11.10. 1996 - "Dagen", fredag, s. 10 / nytt: "Lektor Marta Straume besøkte Mosvik tirsdag: Tilsynsbesøk med presse og kommune", av Svein Villy Sandnes. Om huv. og fam. Hovd og Fjell. K:D.

-30.10. 1996 - "Dagen" onsdag 30.10. 1996, s. 2, på lederplass, av redaktør Finn Jarle Sæle: "En skolerevolusjon". K:D.

- 27.11. 1996 - P4-Nyhetene / Internett / (norsk): "Foreldre ved Mortensnes organiserer hjemmeundervisning", av journalist Kenneth Andresen (Tromsø / P4).

- 28.11. 1996 - dagsavisen VG / Internett, torsdag: "Frode (15) blir syk av skolen", av Geir Fragell.
- m / HUN / Internett-kommentarer fra: Rune L. Hansen 01.02. 1997 / "Hva skal en si til slikt tøv?",

09.12. 1996 - Lofotposten på Internett / Nyheter / mandag - http://www.lofotposten.no/nyhet/des96/ny091296.htm : "- Vi sender ikke seks- åringene til skolen", Lp - Ole-P. Refsahl.
- "KABELVÅG: - Vi ønsker ikke å sende seksåringene på skole fra høsten. Vår vurdering er at ungene har det best hjemme inntil de er syv år, og vi mener at loven gir adgang til å undervise barna hjemme." Osv.

- 16.12. 1996 - Adresseavisen, mandag: - "Fremtidsrettet hjemmeundervisning", - innlegg av Lisbeth Leithe, tidl. barnevernsarbeider. Om Marit Nybakk (Ap), huv., etc.

23.12. 1996 - Lofotposten på Internett / Nyheter, mandag http://www.lofotposten.no/nyhet/des96/ny231296.htm : "Frykter nedleggelse", Lp - Jeanette Høie.
- "SVOLVÆR: Skolesjefen i Vågan frykter i verste fall nedleggelse av Ørsnes skole dersom «Guds Menighet» holder seksåringene hjemme."

- 24.12. 1996 - HUNs hjemmesider på Internett åpnes - med adr.: http://home.sn.no/~runehan/index.htm

-


--- TILBAKE | HUNs FRONT-SIDE | -

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |

- 1997 / OVERSKRIFTER:

- 08.01. 1997 - P4-Nyhetene / Internett - http://www.p4.no:80/nyheter/p4/news/EV080135.htm : "Kommune truer foreldre med bøter", av journalist Jan-Erik Indrestrand. Fra Mosvik kommune i Nord-Trøndelag.

- 20.01. 1997 - Stavanger Aftenblad / Internett - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/sandnes/1997/0120/083807.html : - "Skolen er hjemme i egen stue", av Toralf Sandø. Intervju med fam. Lende på Bryne i Time kommune.

21.01. 1997 - Stavanger Aftenblad / Internett : http://www.stavanger-aftenblad.no/nyheter/nytt/1997/0121/091405.html : "Mange vil ha hjemmeskole", av Eldri Espedal Storhaug.
- "– Hjemmeundervisning i stedet for vanlig skolegang vil bare øke, mener Svein Helge Grødem, leder for Foreldreaksjonen for 6-åringer. I løpet av det siste halve året har organisasjonen hatt mellom 80 og 100 henvendelser angående hjemmeundervisning" Osv.

- 01.02. 1997 - HUNs hjemmeside på Internett: "Hva skal en si til slikt tøv?" - kommentar av Rune L. Hansen til "Frode (15) blir syk av skolen" fra VG / Internett 28.11. 1996. K:D.

- 16.02. 1997, VG, helside s. 17, søndag : "2 x MINI Jakobsen", av Oddleiv Moe. K:U.

- 03.04. 1997 - Dagen, torsdag, s. 10: "Nord-Trøndelag Arbeiderparti har videresendt forslag: Vil stanse nye kristne privatskoler" (og hjemmeundervisning), av Svein Villy Sandnes. K:D.

- 03.04. 1997 - Aftenposten på Internett / http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d6782.htm --- : "60 prosent kjeder seg på skolen", av Astrid Løken Krohn. K:D.

- 04.04. 1997 - Dagen, fredag, s. 28 (Kort og godt / Samfunnsutvikling): "Enhetsskolen", av Per Ola Hovd, Mosvik.

- 29.04. 1997 - Dagen, lederplass 3:3, s. 3 : "Hjemmeskolen", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 06.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt : "Etter orienteringsmøter i Namsos og Mosvik: To nye kristne grunnskoler til høsten", av Svein Villy Sandnes.

- 26.05. 1997, NRK2, tv, kl. 23.20 - 23.50, Akademiet, mandag : "Møtested: Jeanette Vos (t)".
* Programbladet skriver i sin omtale av dette meget fine programmet:
     "Læringsrevolusjonen kaller den amerikanske pedagogen Jeanette Vos boken hun har skrevet om en ny holdning til det å lære og en ny måte å forholde seg til kunnskaper på. Hun har reist verden rundt og presentert sine tanker. I dette møtet med henne får du anledning til selv å gjøre deg opp en mening om den revolusjonen hun står for. 4066881." Reprise fra 19.05. 1997, 2. pinsedag.
     PS / fra HUN, rlh:  Boken det bl.a. særlig er snakk om heter "Reviews of The Learning Revolution" av Gordon Dryden och Jeanette Vos. Kort om Forfatterne på http://www.bookworld.com/jalmar_press/author.html
     Svensk utgave av boken, "Inlärningsrevolutionen", av Gordon Dryden och Jeanette Vos ( Art nr 3128 BrainBooks Pris exkl moms 144:- sv.kr. Pris inkl moms 180:- sv.kr. ) distribueres av svenske Argument Förlag AB, på adresse: http://www.argument.se/index.html

* - 28.06. 1997 - "Likeverdig, men ikke likt!",
av Bjørn Arild Gram, Leder i Senterungdommen.

* - 27.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, fredag :
"Det blir rettssak i Mosvik", og "Møter kommunen i retten",
av Svein Villy Sandnes.

* - 26.06. 1997, HUN / Dagen - : "Obligatorisk tvang?",
av Rune L. Hansen, Sveio.

- Alternativt Nettverk / Nettverk-Nytt (nr. 4, 1997) :
"Uakseptabelt om kristendomsfaget".

* - 25.06. 1997, Dagen, s. 5 - 3/3 nyheter, onsdag :
"Dobling av hjemmeundervisning", Oslo, NTB.

* - 22.06. 1997 - Notater / Rune L. Hansen :
"Tilsvarende undervisning og gsl. § 13.1".

* - 21.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nytt, lørdag :
"Engasjert som tilsynslærer", av Svein Villy Sandnes, Tekst og foto.
Om hjemmeundervisning i Hurdal kommune - kontra Mosvik.

- 18.06. 1997, Dagen, s. 17 / debatt, onsdag :
"Fortsett underskriftsaksjonen for et rett kristendomsfag",
av sekretær i AKF, Jørgen Høgetveit.

- 19.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 8 / nytt, torsdag :
"Oddvar Jensen om verdinøytralt kristendomsfag:
- Skaper problemer for elevene", Dagen.

* - 19.06. 1997 - Hjemmeundervisnings-saken i Skaun kommune
i Sør-Trøndelag : Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken.

* - 18.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 2 / nytt, onsdag :
 "Christian W. Beck om hjemmeundervisningssaken:
Ønsker rettssak i Mosvik velkommen", av Svein Villy Sandnes.

* - 14.06. 1997, Dagen, Side-3-innlegget, lørdag :
"Kristendomskunnskap og fritak", av Sigurd Manneråk.
Om grunnskolelovens formålsparagraf og Senterpartiets
holdning til denne og kristendomsfaget.

- 16.06. 1997, Dagen, forsiden hovedoppslag + s. 2 / nytt, mandag : "Mosvik kommune begjærer påtale mot familiene Hovd og Fjell:  Hjemmeundervisning til retten", og "Mot rettssak om hjemmeundervisning", av Rune Christophersen.

- 17.06. 1997, HUN på Internett - Frekkhetens nådegaver i Mosvik kommune / Rune L. Hansen, 17.06. 1997.

- - "Statens barn?", av sjefredaktør Finn Jarle Sæle.
 

- 17.06. 1997, Dagen, 2/2 Side-3-innlegget, tirsdag :
"Enhetsskole og hjemmeundervisning", av Jørgen Høgetveit, Evje.

- 18.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 2 / nytt, onsdag : "Christian W. Beck om hjemmeundervisningssaken: Ønsker rettssak i Mosvik velkommen", av Svein Villy Sandnes.

- 27.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, fredag : "Det blir rettssak i Mosvik", og "Møter kommunen i retten", av Svein Villy Sandnes.

- 28.06. 1997, Dagen, 2/2 lederplass, lørdag : "Rettssak mot folkevettet", av sjefred. Finn Jarle Sæle. Om Mosvik-skole-saken.

- 06.07. 1997, HUN / Internett, søndag : "En profeti - om Mosvik-skole-saken", av Rune L. Hansen, 06.07. 1997. NB!!!

- 09.07. 1997, s. 2 / mening / familiepolitikk, Dagen, onsdag : "Styrk familien som institusjon!", av Gunnar Bakke, stortingskandidat Frp.

- 10.07. 1997, Dagen, s. 6 - 2/2, torsdag : "Sosionom Lisbeth Leithe: - Hjemmeskole skader ikke barna", av Svein Villy Sandnes.

- 10.07. 1997 - Ankom HUN, Presse-melding og Program - Hjemmeundervisningstreffet 1997, fra Per Ola Hovd.

- 11.07. 1997, NRK1 radio, kl. 15.03 - 16.03, Her og nå! Ettermiddagstimen, fredag : Intervju med Marta B. Straume i Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning, av Kristin Thaulow. Om hjemmeundervisning. K:U.

- 11.07. 1997, NRK2 radio, kl. 16.10 - 17.30, Wok, fredag : Om hjemmeundervisning og den 2. årlige landsomfattende hjemmeundervisnings-konferansen i Norge, intervju med Per Ola Hovd, av ?. K:U.

* - 13.07. 1997 / Noteringer - replikk /
"Fanskap og skole i regi av Arbeiderpartiet" / Rune L. Hansen.

- 16.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, onsdag : "Førsteamanuensis Christian W. Beck: Totalitær tendens i skolen", - og: "Vil hindre skoleplikt", intervju med Bjørn Arild Gram, leder i Senterungdommen (Sp) - og: "Tre grunner til å undervise hjemme", ifra Svein Egil Vestre, skoledirektør i Sogn og Fjordane fylke, - av Svein Villy Sandnes.

17.07. 1997, Dagen, s. 14 / reportasje, torsdag : "Sosionom Lisbeth Leithe etter hjemmeundervisningskonferansen i Inderøy: - Undervis mobbe-ofre hjemme", - og: "Tilsynslærer Marta Straume: - Gjensidig tillit er helt nødvendig" - av Svein Villy Sandnes.

18.07. 1997 - HUN / Notater / Rune L. Hansen : "Jens Bjørneboe og jeg om skole- og rettsvesenet".

18.07. 1997, HUN på Internett : "Arne Næss og jeg om Reform-97 og om grunnskolens formål",
av Rune L. Hansen - og Arne Næss : "Grunnskolens formål (1967)".

- 19.07. 1997, Dagen, s. 19 / debatt, lørdag : "Norsk skole - rykk fram til start", av Christian W. Beck, 1. amanuensis.

- 21.07. 1997, Dagen, s. 5 / kristenliv 2/2, mandag : "- Kjemp for din familie", av Håkon C. Hartvedt, tekst og foto. NB!!

- 22.07. 1997, Dagen, s. 17 / debatt, tirsdag : "Foreldrerett og foreldrefrimodighet", av Torbjørn Sæther, Hafrsfjord.

- 23.07. 1997, HUN på Internett - replikk, onsdag : "Innhold og ramme", av Rune L. Hansen.
* På trykk i Dagen 26.07. 1997. Om foreldreretten, etc.

- 23.07. 1997, Dagen, s. 16 / debatt, onsdag : "Lat oss få "Internett-skular", av Monika Soltveit, Senterpartiet i Hordaland.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 2 / mening / skolepolitikk / innlegg, fredag : "En god skole trenger konkurranse!", av Gunnar Bakke, Stortingskandidat Hordaland.

- 04.08. 1997, Dagen, 2/3 lederplass s. 3, mandag : "Sjekkliste for norsk opposisjon", av sjefred. Finn Jarle Sæle. Også bl.a. om det "politisk korrekte".

-

- 30.12. 1997, Stavanger Aftenblad / Internett : "Henlegger sak mot hjemmeundervisere", -.
* "Politiet har henlagt saken mot de to parene i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag som underviser barna sine hjemme, skriver Trønder-Avisa. MOSVIK: – Henleggelsen av saken er en stor seier for oss. Dette har vært Davids kamp mot Goliat, sier Håvard Fjell, en av de to fedrene. Foreldrene vil nå vurdere om de skal fremme et erstatningskrav mot kommunen. Norske kommuner er pliktige til å føre tilsyn med eventuell hjemmeundervisning, men Mosvik kommune aksepterte ikke at foreldrene, som drev hjemmeundervisning basert på kristne grunnverdier, selv oppnevnte sin tilsynslærer. Stridens kjerne har vært om foreldrene har myndighet til å være med på å plukke ut personer som skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen." Osv.
 

--- 1998 OVERSKRIFTER :

- 08.01. 1998, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, torsdag : «Truer med rettsak», og «Tana kommune krever at barna begynner på skolen: Jan Olsen truer med rettssak», "Som Mosvik", av Svein Villy Sandnes.

- 17.02. 1998, Oppland Arbeiderblad, tirsdag : "Skole hjemme i stua", av Trude G. Dale.
* Intervju med 4-barnsmor Kristin Glimsdal Shaw (Norge). Hun er gift med Gregg Shaw (USA). De har hjemmeundervisning - og bor for tiden i Swaziland i det sydlige Afrika.

- 26.02. 1998, HUN www / Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken, torsdag : ÅPENT BREV til Justisminister Aud-Inger Aure, fra fam. Rune L. og Trude Hansen.

- 05.03. 1998, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, torsdag : "Bot for hjemmeundervisning / Hjemmeundervisning for retten", av Svein Villy Sandnes. Om Mosvik-skole-saaken.

- 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag : "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. NB!!  Om Skaun-skole-saken og Mosvik-skole-saken!

- 05.03. 1998, Trønder-Avisa, forsiden + s. 5, torsdag : «Nekter å vedta bøter på 5.000 kr. / Nå blir det rettssak / - Ingen vinnere», av Bjørn Sigurd Larsen og Olav Malmo (foto).

- 05.03. 1998, Trønder-Avisa, forsiden + s. 5, torsdag :
«Nekter å vedta bøter på 5.000 kr. / Nå blir det rettssak», og «- Ingen vinnere», av Bjørn Sigurd Larsen
og Olav Malmo (foto).

- 08?03. 1998, Trønder-Avisa : "Lilletun trekkes inn ... foreldre-advokaten truer med sivilombudsmannen og Strasbourg", av Bjørn Sigurd Larsen.

- 13.03. 1998, Dagen, s. 3, 1/2 lederplass, fredag : "Kristent skoleiniativ", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 13.03. 1998, Dagen, s. 3, 2/2 lederplass, fredag : "Innholdet i skolen", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 16.03. 1998 - HUN www / Notater, mandag : "Om urett og folkevett - og om virkelighetens mennesker", av Rune L. Hansen, Sveio.

- 30.03. 1998 - * SDNR202C-rlh : ÅPENT BREV NR. 2 til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert: mandag 30.03. 1998, Sveio. (Avsendt pr. fax kl. 23.45 mandag  30.03. 1998.)

- 31.03. 1998, Info om Hjemmeundervisningstreffet 1998, brev, tirsdag : 10. - 12. juli 1998 i Leira i Valdres. Program, påmelding, etc. Dette blir nu det 3. årlige norske hjemmeundervisningstreffet!

- 01.04. 1998, HUN www / Notater, onsdag : "Kvaliteter i grunnskolen?", av Rune L. Hansen, Sveio.
* Bl.a. om hjemmeundervisning og korrupsjon i Norge.

- 01.04. 1998, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, onsdag : "Adam Smith og Høyre", av Finn Jarle Sæle, sjefred.
* Bl.a. om hjemmeundervisningen i Norge.

* SDNR202D-rlh : Brev til Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio, fra Det Kongerlige Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, datert 19.03. 1998. Ankom torsdag 02.04. 1998. Som et slags svarbrev på SDNR202-rlh og SDNR202B-rlh.

* SDNR202E-rlh : ÅPENT BREV - svarbrev - til Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, fra familien Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. GJENPART til justisminister Aud Inger Aure, Justisdepartementet. Avsendt pr. fax kl. 15.00 torsdag 02.04. 1998. Brevsvar på SDNR202D-rlh.

- 17.04. 1998, Folkets Framtid, s. 4 og 7 / rikspolitikk, fredag : "Ny opplæringslov - Regjeringens forslag til ny lov for grunnskole og videregående opplæring", og "Styrker retningslinjene for hjemmeundervisning", av Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.

- 22.04. 1998, onsdag - HUN www / Ordets alkjemi, torsdag : "Familien Hansen og vi / Skaun-skole-saken", av Rune L. Hansen.

- 23.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, torsdag : "Størst økning i Oslo-området / 200 får hjemmeundervisning / Storbyforeldre underviser hjemme", av Ragnhild Aadland.

- 23.04. 1998, Dagen, s. 10 / 2:1 / kristenliv, torsdag : "Kronerulling for hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 27.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 10 & 11, mandag : "Fra skolerett til skoleplikt / Vanskeligere å få til HJEMMEUNDERVISNING", av Svein Villy Sandnes. NB!!!

- 05.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, tirsdag : "Opprop til foreldrene og barna, fra den offentlige skolen", et dikt av Rune L. Hansen.     ( i.k. )

- 05.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skole / synspunkt, tirsdag : "Skolepolitikk og partipolitikk", av Marit Elisebet Totland, statssekretær i KUF. (Svært så mye ekkelt bla bla!)

- 08.05. 1998, Dagen, s. 3 / lederplass 3:3, fredag : "Sex-gudens pris", av Finn Jarle Sæle, sjefredaktør.

- 09.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, lørdag : "Til 17. mai 1998", av Rune L. Hansen.

- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 09.05. 1998, Dagen, s. 5 / nyheter 2:1, lørdag : "Gjennomfører kurs i hjemmeundervisning ", av Svein Villy Sandnes.

- 14.05. 1998, HUN Oppdatering / Seierskirken : - «Visjonen om en familiebasert skole», av Jan-Aage Torp, 1996.   ( i.k. ) Fra boken "Statens barn", redigert av Christian W. Beck, Martha Straume, Finn Jarle Sæle & Jan-Aage Torp, utgitt på Exodus forlag 1996. NB!

- 19.05. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Tilsyn og frykt i hjemmeundervisningen", av Rune L. Hansen.

- 27.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, onsdag :  "Arbeiderpartiets skole, men", av Rune L. Hansen.

- 30.05. 1998, HUN www / Oppslagstavle, lørdag : SAX - Forum for barndom i frihet / Ankommet, Rune HAN / HUN www.

- 03.06. 1998, HUN www, Notater, onsdag : "Tyranni, hjernevask og tilsyn i skole!", av Rune L. Hansen.

- 04.06. 1998, Dagen, forsiden + s. 6, torsdag : "Kraftige reaksjoner på forslag til opplæringslov: Foreldre starter privatskole" / "Reagerer kraftig på innskrenket hjemmeundervisning: Starter privatskole", av Thor Christian Skavlem. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, s. 2 / menneskerettigheter / synspunkt, torsdag : "Ny opplæringslov", av Olav Aasland og Bjørn Lende. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, torsdag : "Fra undervisningsplikt til skoleplikt", av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!

- 05.06. 1998, HUN www / Notater, fredag : "Inge Lønning og opplæringsloven", av Rune L. Hansen. NB!

- 08.06. 1998, Dagen, 1/1 lederplass, mandag : «Kristen undervisning seirer», av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!!!

- 16.06. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, tirsdag : "Vingebeskåret", / av Rune L. Hansen.

- 17.06. 1998, HUN www / Notater, onsdag : "Tilsynsansvaret og Mosvik-skole-saken", av Rune L. Hansen.

-

- 15.08. 1998, Forsiden + s.7 + Internett, Namdals-Avisa, lørdag :
«Underviser barna heime / Skole på heimebane», av Trond Eivind Nilsen.

- 18.08. 1998, Forsiden + s. 7, Trønderbladet, tirsdag :
"Krever 10 mill. / Hjemmeunderviser krever 10 millioner", av Gunn Heidi Nakrem.

- 13.11. 1998, Dagen, forsiden + 2/2 s. 5 / nyheter, fredag :
«Ville ha full frifinnelse i Mosvik-saken / Mindretallet gikk inn for full frifinnelse i Mosvik-saken», av Svein Villy Sandnes.

- 16.11. 1998, Dagen, under SAKSET (på s. 2) :
«Norsk», fra Trønder-Avisa.

- 16.11. 1998, Dagen, s. 2 / mening / Mosvik / synspunkt, mandag :
«En feil dom?», av Stein Henriksen.

- 18.11. 1998, Dagen, s. 2 / Mosvik / mening, onsdag :
«Mulig falsk vitneforklaring?», av Cato Aarø, Rådgiver i Utdanningsdepartementet.

- 01.12. 1998, Dagen, s. 2 / mening / Mosviksaken / synspunkt, tirsdag :
"Lov og ikke lov i Mosviksaken", av Christian W. Beck. NB!

- 03.12. 1998, Dagen, 2:3 s. 2 / mening / private skoler, torsdag :
"Ap utraderer private skoler", av Bjørn Lende, Nå.

- 04.12. 1998, Dagen, 2:2 s. 6 / nyheter, fredag :
«Stortingsrepresentanter kritiserer Mosvik-dommen», av Svein Villy Sandnes.

- 08.12. 1998, Dagen, s. :
"Foreldrerett, opplæringsplikt og statsmakt", Åpent brev til kirke  og utdanningsminister Jon Lilletun - fra Per Ola Hovd.
NB - HUN: - DENNE MÅ KORREKTURLESES!

- 10.12. 1998, Dagen, hel-side 15 / bakgrunn / Verden i dag, torsdag :
«Verdenserklæringens tilblivelse», av Tore Lindholm, filosof og forsker ved Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. NB!
 

--- 1999 OVERSKRIFTER :

- 14.01. 1999, Dagen, s. 16 / debatt, torsdag :
«Gjeldande rett i Mosvik-saka», av Otto Dyrkolbotn, Vikanes. NB!

- 03.02. 1999, Dagen, helside 17 / debatt, onsdag :
«Mosvikdomen - Første del av to», av Hans Bovim, Oslo. NB!

- 04.02. 1999, Dagen, helside 17 / debatt, torsdag :
«Mosvikdomen - Siste del av to», av Hans Bovim, Oslo. NB!

- 05.02. 1999, Adresseavisen, s. 7/ kommentar / debatt / Dagens innspill, fredag :
«En feil dom?», av Stein Henriksen og Jørgen Høgetveit, Akademi for Kristen Folkeopplysning.
 
 

---


 TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |
ERINDRES: 

- 00.00. 199?? - "Sør-Trøndelag" ---dag 00?00? 199?, s. ? - revy-omtale: "?---", av ? om Rune L. Hansen. 

- 00.00. 199?? - "Sør-Trøndelag" --- Mye kan (og har antaglig) iøvrig ha stått på trykk i dagsavisen "Sør-Trøndelag" som jeg / vi ikke vet om!? 


 TIL TOPSHUNs FRONT-SIDE / MENY 

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END
DIV. ANNET / TILSTØTENDE: 

- PS: Vedr. Arnold Juklerød - saken / Holtane-skole-saken hen vises til egen oversikt, AJPD000.WPD. 

- 14.10. 1994? - Innbydelse til konferansen "Skolemangfold gir bedre læring" på Follo folkehøyskole / Vestby 

- 11. og 12.03. 1995, fra Jeanne d'Arc Akademiet i Norge / Moss. Ankom - til Rune L. Hansen / HUN 14.10. 1994? (SDNR67-rlh.) 

- 09.10. 1995 - "Dagbladet" mandag 09.10. 1995, s. 35 under "Kort & godt": "Skolens klassifisering", av Vally Vegge, Oslo. 

- 00.00. 1995 - Tidsskriftet FLUX" nr. 8, 1995/2, temanr.: "Universitetet fordummer deg!", med bidrag av bl.a. Arne Næss, Arild Underdal, og Mark A. Petersen. 

- 25.11. 1995 - "Dagen", lørdag, side 3: "Gode holdninger - et fravær av moral?", av Christian W. Beck, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo. (Side 3-innlegget.) 

- 04.12. 1995 - "Dagen", mandag, oppslag under "MANDAGS MØTET" s. 14 (med foto): "Barnefar foreslår fem konkrete tiltak for å stanse mobbingen i skolen: - Vi må gå fra ord til handling.", av Svein Villy Sandnes. Intervju med Rolf Ugelstad. K:D. 

- 07.01. 1996 - "VG" søndag 07.01. 1996, helside s. 7: et oppslag med familien Kjell og Elly Rydningen i Aukland i Aust-Agder, og skolesjef Knut Bergem i Risør: "Må i retten for skolenekt", og "- Meget alvorlig", av Espen Olsen. 

- 23.01. 1996 - "Dagen" tirsdag 23.01. 1996, s. 3 - leder av red. Finn Jarle Sæle: "Hva er galt med skolebøkene?" K:D. 

- 25.01. 1996 - "Dagen" torsdag 25.01. 1996, s. 5: "Carl I. Hagen ut mot statsministeren: - Mor tvinges ut av hjemmet", av Vidar Norberg. (Intervju med Carl I. Hagen, Fremskrittspartiet.) 

- 16.01. 1996 - "VG" fredag 26.01. 1996 - oppslag: Arnold Juklerød døde døde torsdag 25. januar 1996, 71 år, "efter å ha blitt hjertesyk to dager tidligere", skriver Lars Chr. Wegner bl.a. i oppslaget. Helside med bilder og litt av hvert. 

- 06.02. 1996 - "Dagen" tirsdag 06.02. 1996, side 8 (med foto): "Førsteamanuensis Christian W. Beck: - God undervisning er renset for pedagogikk", av Thor Christian Skavlem. 

- 12.02. 1996 - "Dagen" mandag 12.02. 1996, side 13 (med foto): "Jørgen Høgetveit ved Akademiet for Kristen Folkeopplysning: - Kristendomsfaget er så godt som ødelagt", av Svein Villy Sandnes. 

- 07.03. 1996 - "Dagen", torsdag, side 1 + 4: "Fiendtlig:", og: "- Vil ha omkamp om private skoler", av Tor Weibye. Intervju med Jan Tore Sanner (H). K:U. 

- 07.03. 1996 - "Dagen", torsdag, side 10: "Høgres Jan Tore Sanner refser utdanningsformen: - Hernes reduserte mangfaldet i skulen", av Knut Bergheim. Intervju med Jan Tore Sanner, Høgres skulepolitiske talsmann. K:U. 

- 09.03. 1996 - "Dagen", lørdag, s. 12: "Jørgen Høgetveit i AKF advarte kristenfolket: - Se opp for helheten i ideologiene", av Svein Villy Sandnes. K:U. 

- 09.03. 1996 - "Dagen", lørdag, s. 13: "Stein Henriksen til kristne foreldre: - Legg hjemmeundervisningssaken fram for Gud", av Svein Villy Sandnes. K:U. 

- 01.06. 1996 - "Noen tanker om inkompetanse og maktmisbruk ifra Forvaltningen", av Rune L. Hansen. Innlegg til avisen "Dagen", som pr. 24.06. 1996 ikke er publisert. K:D. 

- 27.06. 1996 - "Dagen", lederplass s. 3: "Bekjennelsesplikten", av red. Finn Jarle Sæle. Bl.a. om huv. K:U. - - 

- 04.07. 1996 - "Dagen", torsdag, lederplass s. 3: "Problem skolen" og "Norsk perspektiv - Pontoppidan", av red. Finn Jarle Sæle. Bl.a. om skolebøker. 

- 06.07. 1996 - "Dagen", lørdag - red. leder, s. 3: "Stryk i norsk", av Finn Jarle Sæle. K:U. 

- 01.08. 1996 - torsdag, dagsavisen "Dagen", debatt-siden, under "Kort og godt", rubrikken Skole, innlegg s. 17: "Overvåking - også i skolen", av Thorbjørn Andersen, Halden. K:D. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", torsdag, helside, s. 11: "- Samfunnsoppløsning en årsak til skolevolden", av Runar Mulelid om og med Svein Otto Aarland (første amanuensis ved Institutt for praktisk pedagogikk ved Universitetet i Bergen). K:U. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", tors dag, s. 10: "- Realfagene i krise", av Runar Mulelid, om og med professor (ved Universitetet i Oslo) Svein Sjøberg og konferansen "Realfagene i en reformtid" i Bergen. K:U. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", torsdag, helside, s. 6: "Høgskulelektor Asbjørn Simonnes: Dristig eksperiment med barnets identitetsbehov", av Håkon C. Hartvedt, om "det nye kristendomsfaget". K:U. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", tors dag, helside, s. 7, m/ to oppslag av Runar Mulelid: "- Ikke til leggspoeng eller vekttall for folkehøyskoleår", og: "- Regjeringen verdsetter ikke folkehøyskolene" med leder i Folkehøgskolerådet, Olav Sæter om stortingsmeldingen om folkehøyskolene. K:U. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", tors dag, s. 13: "Hver tiende lærer "mobber" elevene", av Runar Mule lid. K:U. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", tors dag, s. 4 og (helside) 5, om Dalane Kristne Skole, av Odd Ivar Eidsaa: "Dette er Dalane Kristne Skole", og "Mot samfunnsoppløsningen", og "Kristen friskole med økning i elevtallet", med rektor Per E. Valand. K:U. 

- 10.10. 1996 - "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", torsdag, dobbelside, s. 2 og 3, om "Det nye kristendomsfaget", av Håkon C. Hartvedt. K:U. 

- - - - - - - - - - 


TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY 

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END
BØKER ETC. VEDR. HUV, ETC. IØVRIG: 

Alvseike, Jan T. (red.) / Norge : "TRO MEG DA! Mobbeofrenes egne historier og hvordan konflikt i skolen påvirker hjemmene", Forlaget Exodus, Norge. 1. opplag 20.08. 1993, 2. opplag 01.03. 1994. ISBN 82-7514-011-0.   K:U. 

Alvseike, Jan T. (red.) : "Fokus på den offentlige skolen. Presseoppslag - Hjemmeundervisning - Våre rettigheter - 6-års- reformen", Forlaget Exodus, Norge. 20.12. 1995? ISBN 82 7514 028 5.  K:U. 

"Arv og ansvar - Den kristelege ungdomsskolen gjennom 75 år,  1893 - 1968", Utgjeve av Noregs Ungdomsskulelærarlag, Gjøvik 1968.  K:U. 

Beck, Christian W. / Norge : "Det organiserte vanvidd", 1990, Oplandske Bokforlag, Norge.   K:U. 

Beck, Christian W. : "Farvel, pedagogikk!", 1995, Oplandske Bokforlag, Norge.   K:U. 

Bolstad, Anni (Norge) : "Foreldrerett og oppdragelse", Norsk Lærerakademi 1985, Norge. K:M. 

Bøgel, Jørgen (Forlaget Sund og Rask, Danmark): "Naturmedicinsk vejviser - om Dr. A. Vogels Naturmidler", 2. rev. opplag 1987.  ISBN 87-89105-00-1.   K:U. 

Campbell, dr. Ross (USA) : "Er du glad i meg? En bok om barns behov og foreldres ansvar / How to really love your child" (1977), Prokla-Media / Hermon Forlag A/S, Norge. ISBN 82-7199-010-1.   K:U. 

Campbell, dr. Ross (USA): "Er du fortsatt glad i meg? / How to Really Love Your Teenager" (1977), Prokla Media, N-2312 Ottestad, Norge. ISBN 82-7199-018-7.   K:U. 

Campbell, dr. Ross (USA), skrevet i samarbeid med Pat Likes : "Kjenner du meg? / How to Really Know Your Child" (1987), Prokla Media (1988), N-2312 Ottestad, Norge.  ISBN 82-7199-034-9.   K:U. 

Dagen, dagsavis / Bergen. Fortløpende mye, div. 

Dissident, tidsskriftet, red. Jan Andrew Nilsen,   K:M. 

Dryden, Gordon / Holland - se Vos, Jeanette 

Essén, Lars-Erik (19-19 ,Sverige) : "Den forbudte sundhed / Râttslös hälsa" (1973. Dansk utgave Thaning & Appels Forlag, Danmark, 1974. ISBN 87 413 4673 4.  K:U. 

Evenshaug, O. - se Hallen, O. 

Gaarder, Hans K. (Norge) : "Hundre års ensomhet. Skolens tragedie. En bok om skolen", utgitt av Metope as, 1987. ISBN 82-403-0034-0.  K:M. 

Hallen, O. - og O. Evenshaug (Norge) : "Hvem skal oppdra barna? Pedagogisk ansvarsfordeling i hjem og samfunn", Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, Norge 1983.  K:M. 

Hauschka, Rudolf (Tyskland) : "Substanzlehre. Zum Verständ nis der Physik, der Chemie und therapeutischer Wirkungen der Stoffe", Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main, Germany 1950. 8. Auflage 1981.  K:U. 

Huntfords, Roland (England) : "The New Totalitarians" - til norsk ved Ingri Assum som "Formynderstaten" på Elingaard Forlag ( ISBN 82 505 0019 9 ) ca. 1982. 

Kirke- og Undervisningsdepartementet / Norge - 
Kirke- og Undervisnings- og Forskningsdepartementet / KUF: 
"Mønsterplan for grunnskolen", 1974, (M 74), Aschehoug 1974.   K:U. 
Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement: 
"Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen", Oslo, sept. 1996. / Reform -97.  K:D. 

Kvalbein, Jon (red.) / Norge : "Foreldrerett og friskolekamp. Festskrift til rektor Hans Bovim", Lunde Forlag, 1985. Oslo, Norge. ISBN 82-520-3685-6.  K:U. 

Likes, Pat / - se Campbell, dr. Ross (USA) 

Luther, Martin (1483-1546) : "D E N L I L L A K A T E K E S E N. Undervisning i kristendomens huvudstycken av Martin Luther I elektronisk utgåva av Mats Rundqvist genom Pr o j e k t R u n e b e r g ." - lilla.zip (8,260) / *.htm   K:D. 

Luther, Martin (1483-1546): "Martin Luthers lille katekisme", Det evangelisk- lutherske kirkesamfunn, 2. opplag 1983, Norsge.  K:U. 

Matheson, Wilhelm (red.) : "Norsk Skolerett", Universitets forlaget AS, 1987.  K:U. 

Mjåland, Gustav / Norge : "Åndskamp i skole og samfunn - "Stern"- strid", Foreldreforum, 198?.   K:U. 

Muderspach, L., fhv. skolebestyrer : "Et hjem - samfunnets beste vern. Dets betydning og innflytelse", Norsk Bokforlag, Oslo - 11. opplag: 81. tusen - 1944. 

Nilsen, Jan Andrew / Norge : "Det store VI - en trussel mot pedagogisk frihet. Essays og satirer om utdanning og makt", 1993, Eide Forlag, Bergen, Norge. ISBN 82-514-04339.   K:U. 

Nilsen, Jan Andrew: "Uten fallskjerm - "Rett i Helvete". Essays og satirer om utdanning og makt", 1994, Lanser Forlag - Åpent Forum Årvoll, Oslo, Norge. ISBN 82-7328-0659.   K:U. 

Nilsen, Jan Andrew: "Nødrop fra et skjær. En beretning fra Utkant-Norge og fra Maktens sentrum." Forlaget Exodus, 1996. ISBN 82 7514 030 7.   K: U. 

Nilsen, Jan Andrew: red. tidsskriftet (norsk) Dissident -   K:M. 

Norges Husmorforbunds 50 års jubileum, J.W. Cappelens Forlag, 1965 : "Samfunnet sett med husmorøyne", ved Juliane Solbraa-Bay. 

--- 

Ording, Fr.: "Pedagogikkens historie", Omarbeidet og øket ny utgave ved Einar Boyesen, 2. opplag, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1953. ("Godkjent av Kirke- og Undervisningsdepartementet ved skriv av 22.07. 1950".)   K:U. 

Pontoppidan, Erik (Danmark, 1698 - 1764): "Sannhet til gud fryktighet. Forklaring over Dr. M. Luthers lille katekisme", utgitt på norsk av Det evang.- luth. kirkesamfunn, 4. opplag 1987.  K:U. 

Smith, Lucy : "Foreldremyndighet og barnerett", (693 sider), Universitetsforlaget, Oslo 1980. ISBN 82 00 05551 5.  K:U. 

"Statens barn", bok redigert av Christian W. Beck, Martha Straume, Finn Jarle Sæle & Jan-Aage Torp, utgitt på Exodus forlag 1996. Med bl.a. artikkelen  «Visjonen om en familiebasert skole»,   ( i.k.av Jan-Aage Torp, 1996. 

Steiner, Rudolf (1861-1925): "Barnets opdragelse - set ud fra åndsvidenskabens synspunkt.", Antroposofisk Forlag, København, Danmark 1981 og 1989.   K:U. 

Steiner, Rudolf (1861-1925): "Det metodisk-didaktiske. Peda gogiske foredrag. / Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches." En foredragsserie holdt i Stuttgart 21.08.-05.09. 1919. Norsk utgave Antropos Forlag A.s., Oslo. 2. opplag 1980. ISBN 82- 90059-20-5. K:U. 

Steiner, Rudolf (1861-1925): "Oppdragelsen og tidens åndsliv", En foredragsrekke holdt i Ilkley, Yorkshire, England, fra 05.- 17.08. 1923, Antropos Forlag A/S, Oslo 1971 og 1986.   K:U. 

Steiner, Rudolf(1861-1925): "Åndsvidenskabelige impulser til udvikling af fysik. Første og Andet naturvidenskabelige kursus." - Forlaget Ossian og Svend Krogh 1991, Danmark. Ti foredrag av Rudolf Steiner holdt i Stuttgart 23.12. 1919 - 03.01. 1920, og 14 foredrag holdt i Stuttgart 01.-14.03. 1920. Med forord etc. To bind.  K:U.  

Steiner, Rudolf (1861-1925): " Steinerskolen, kvartalstidsskrift for skole og samfunn, nr. 2-3, 1992: "En læreplan for Steinerskolen, 1. - 12. klasse" (med bilag).   K:D. 

Straume, Marta / Norge : "Foreldreansvar - når born treng vern mot skulen", Forlaget Exodus, 22.?04. 1996.  ISBN - 82 7514 032 3.   K:U. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits) : Den lille Doktor / " (1984). Dansk utgave Forlaget Sund og Rask, DK-7800 Skive, Danmark. 4. oplag dansk 1992. ISBN 87-89105-10-9.  K:U. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits): "Ernæringen som helsefaktor. En letforståelig indføring i formålstjenlig ernæring og naturlig levevis". Dansk utg. Forlaget Sund og Rask, 1992.  ISBN-nummer: 87-89105-12-5.   K:U. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits): "Leveren som sundhedsregulator", Forlaget Sund og Rask, Danmark. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits): "Naturen - som biologisk vejviser", Dansk utg. Forlaget Sund og Rask.   K:U. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits): "Cancer - skæbne eller civilisationssygdom?", Forlaget Sund og Rask, Danmark.   K:U. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits): "Reisefører for Syden og Tropene". Enda ikke utg. i Norden.   K:M. 

Vogel, Alfred (1902 - 1996, Sveits) / Jørgen Bøgel, Forlaget Sund og Rask (Danmark): "Naturmedisinsk vejviser - om Dr. A. Vogels Naturmidler", 2. rev. opplag 1987.  ISBN 87-89105-00-1.   K:U. 

Vos, Jeanette / USA - 
- 26.05. 1997, NRK2, tv, kl. 23.20 - 23.50, Akademiet, mandag : "Møtested: Jeanette Vos (t)". 
* Programbladet skriver i sin omtale av dette meget fine programmet:  
     "Læringsrevolusjonen kaller den amerikanske pedagogen Jeanette Vos boken hun har skrevet om en ny holdning til det å lære og en ny måte å forholde seg til kunnskaper på. Hun har reist verden rundt og presentert sine tanker. I dette møtet med henne får du anledning til selv å gjøre deg opp en mening om den revolusjonen hun står for. 4066881." Reprise fra 19.05. 1997, 2. pinsedag. 
     PS / fra HUN, rlh:  Boken det bl.a. særlig er snakk om heter "Reviews of The Learning Revolution" av Gordon Dryden och Jeanette Vos. Kort om Forfatterne på http://www.bookworld.com/jalmar_press/author.html  
     Svensk utgave av boken, "Inlärningsrevolutionen", av Gordon Dryden och Jeanette Vos ( Art nr 3128 BrainBooks Pris exkl moms 144:- sv.kr. Pris inkl moms 180:- sv.kr. ) distribueres av svenske Argument Förlag AB, på adresse: http://www.argument.se/index.html  

White, Ellen G. (USA, 1827-1915): "Uddannelse / Education", Dansk Bogforlag, Odense, Danmark.  K:U. 

--- 


 | HUNs FRONT-SIDE |

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END
DIV. - SJEKKES OPP: 

"Statens barn", Exodus Forlag, 15.08. 1996? Samling med bidrag fra bl.a. Christian W. Beck, Finn Jarle Sæle. 

--- 


 | HUNs FRONT-SIDE |

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END
-


 | HUNs FRONT-SIDE | -

--- OVERSKRIFTER / 1974 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 -
--- TIL TOPS | DENNE - KODE - ERINDRES - DIV. ANNET / TILSTØTENDE - BØKER ETC. - SJEKKES OPP - | THE END |Denne side er fra (This page is from):

 ( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww