HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9609.htm  /  PDNR *.rlh for September 1996  /

---


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

---

01.09. 1996, s. 8-10, Barn & Familie, tidsskriftet, september 1996 :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

SKOLEN TILBAKE I HJEMMET

TEKST OG FOTO: Tor Johannes Jensen

          Mens alle andre barn vandrer avsted til skolen i høst med ransel på ryggen og magen full av forventninger til lærer og klassekamerater. får Svanhild (9) og Daniel (8) skolen hjemme, med mor og far som lærere og uten klassekamerater.

          De sitter ved hver sin ende av stuebordet i våningshuset på småbruket hjemme i Gjerstad. Daniel lærer å skrive løkkeskrift. Svanhild skriver stil og øver særlig på doble konsonanter.
          - Husk stor bokstav etter punktum, sier mor Aud Nordheim som kikker bortom boken til Svanhild.
          - De er heldigvis ikke så strenge når de retter, avslører Svanhild som kikker opp fra innføringsboken.
          De skriver sirlig og pent, de to ungene, som har lært gammeldags løkkeskrift hos mor og far.

LIGGER FORAN KLASSEN

          Etterpå har de gjerne en runde med matematikk. Svanhild ligger foran de gamle klassekameratene sine i å lære gangetabeller. I sommerferien kastet hun seg endog over syvgangen på egenhånd. Men i dag blir timeplanen forstyrret av besøkende journalister som skal se hva de har gjort i formingen. Akkurat nå syr de puter på maskin, begge to. Og Daniel henter frem en diger, imponerende lastebil han har laget - med litt hjelp. Svanhild fisker frem en søt tøydukke.

LIKER FORMING BEST

          - Vi liker forming best, forteller de samstemmig.
          - Lastebilen laget Daniel da de var på besøk hos en venn som er snekker, forteller foreldrene. De utnytter gjerne venner og kjente med anlegg for ulike slags forming til å lære bort kunstene sine til ungene. Derfor får de prøvd litt av hvert. Svanhild lagde dukken da hun besøkte en tante.

LÆRER GJENNOM ARBEID

          - Den naturlige måten å lære på, er å lære gjennom arbeid. Når ungene er med meg på kjøkkenet, lærer de mål og vekt, som desiliter, kilo og gram - foruten at de lærer matlaging. Hos pappa lærer de blant annet sløyd, forteller Aud.
          Globusen i stua er sentral i geografiundervisningen. Og O-fag har ungene hele dagen. Om kveldene leser familien aviser og bøker sammen, Daniel øver seg i å lese høyt fra Donald eller bøker. De slår opp i oppslagsbøker og sjekker globusen når de leser om et land eller et sted. Slik blir hele dagen undervisning.
          De bruker både Bibel og folkeeventyr i undervisningen - Bibelen fordi den er breddfull av livsvisdom, og eventyrene fordi de er nordisk kulturarv, god språkopplæring, og spennende lesning.

UTFORSKER LIVET SELV

          - Naturfag har vi utenfor stuedøra. Nå tar de med naturfagbøkene sine med ut selv - når som helst på dagen, for å lære å kjenne igjen fugler og planter. Vi føler at nysgjerrigheten har våknet til live hos ungene våre igjen. Da vi tok dem ut av skolen for et halvt år siden, satt de med hendene i fanget de to første dagene og lurte på hva de skulle ta seg til. De var blitt vant til å bli organisert til å leke og lære. Så eksploderte de i å finne på ting selv. Nå utforsker de livet på eget iniativ igjen og lærer gjennom lek. Vi prøver å la ungene løse mest mulig av oppgavene sine selv, forteller Aud og Jens fornøyd.

PRØVDE SKOLEN

          De prøvde selv den vanlige oppskriften med begge foreldre ute i full jobb og ungene i barnehage og skole. Og de opplevde at barna ikke trivdes med det.
          - De sa ingenting. Barn er veldig lojale. "Du må jo jobbe", sa Daniel til meg da jeg spurte om han ville fortsette i barnehagen. Og slik tenker jo de fleste voksne også, sier Aud. Nå har hun sagt opp jobben som kommunefysioterapeut i en nabokommune og driver privat praksis på halv tid, delvis i et anneks på gården, og delvis ute i hjemmene. Da tar hun gjerne med ungene, så de får treffe forskjellige slags mennesker.

VIL PRØVE FRA ÅR TIL ÅR

          Daniel og Svanhild har begge fått prøve hvordan det var å gå på skolen. Daniel likte seg ikke. Da foreldrene stilte dem overfor muligheten til hjemmeundervisning, valgte barna det selv.
          - Jeg likte meg på skolen, men jeg liker å få hjemmeundervisning også, forteller Svanhild.
          - Vi vil evaluere dette fra år til år, og ungene skal få begynne på skolen igjen om de selv ønsker det. Vi vil ikke tvinge dem, understreker foreldrene.

EN TIMES UNDERVISNING

          Nå har de to søsknene ikke mer enn en times effektiv undervisning i norsk og matematikk fra morgenen av. De startet med to, men nå får de i stedet oppgaver de skal løse selv i matematikk og norsk i løpet av dagen. Men undervisningen er til gjengjeld konsentrert. Ungene må stå opp om morgenen og sitte stille, og foreldrene krever disiplin den stunden det varer. Så er de i full gang med lek og moro. Utover dagen får de være med mor på jobb og prøve ut datamaskinen hennes, og de får praktiske oppgaver i huset og på gården.
          Svanhild og Daniel har medansvar for geitene og hesten, og de holder kaniner og kje som de tjener noen sparepenger på. De viser mer enn gjerne rundt på gården, demonstrerer trampolinen som moren bruker i fysioterapibehandlingen, før de samler geitene og hesten og tar med litt ekstra kraftfôr til dem.

SKOLEN ER FULL AV DØDTID

          Familien Nordheim er engasjerte kristne, frelst og fri, men de foretrekker kontakten med ikke-kristne fremfor å være typiske møtegjengere. Vanlige møter kan bli åndsfattige, synes de.
          De protesterer iherdig mot påstandene fra stortingsrepresentant Marit Nybakk (Arbeiderpartiet) om at det først og fremst er ekstreme kristne som tar barna ut av skolen. De hevder å ha et helt allment grunnlag for å drive hjemmeundervisning:
          - Skolen er blitt et oppbevaringssted. Det er utrolig mye dødtid i løpet av dagen. Når ungene tilbringer så mye tid som de gjør der, er det mer for å være tilpasset foreldrenes arbeidstid enn for at de trenger det for å lære, mener foreldrene. De synes barna fikk fryktelig lange dager på skolen og kom uopplagte og slitne hjem.

UNGENE STAGNERTE

          - Vi var i utgangspunktet positive og åpne til skolen. Men noen møter med systemet, i spørsmål der Svanhild hadde stilt spørsmål ved noen rutiner, forandret mye. Man føler seg veldig alene som foreldre overfor en lærerstab som "vet best". Og vi så tydelig at den generelle livskvaliteten til ungene og for familien ikke ble bedre av barnehage og skole. De ble trøtte og grinete, og vi syntes rett og slett at de stagnerte. De våget ikke lengre å si hva de mente, de ble redde for å skille seg ut. Det finnes mange gode lærere, men skolen makter ikke å behandle ungene individuelt. Vi ville bare ikke ha det slik i ni år. Vi orket ikke å være med på et slikt kjør, slår de fast.

FRYKTET ISOLASJON

          Nå ser de at ungene har fått overskuddet tilbake. De er mer opplagt til lek enn kameratene om ettermiddagen.
          Og kamerater ser de nok av. Foreldrene var engstelige før de tok barna ut av skolen. De fryktet at de ville bli isolert, men synes heller det motsatte har skjedd:
          - Vi tok spranget ut i løse luften - og opplevde at frykten var ubegrunnet. Folk tar kontakt med oss. Ungene våre drar på besøk til andre. Klassekameratene kommer innom fra skolebussen, og ungene våre har aldri hørt noe vondt fra andre elever. Til tider er det så mange at det kan bli i meste laget, forteller de. Og mens vi snakker, ringer en av Daniels kamerater for å spørre om han kan komme oppom.

ET LIV UTENFOR SKOLEN

          - Vi kunne liksom ikke forestille oss et liv uten skolen. Men skolen er ikke A og Å. Hvis ungene mistrives på skolen, kan foreldre trygt prøve hjemmeundervisning. Men ta familie og venner med på tankene. Selv brukte vi et halvt år på tenkeprosessen, men de rundt oss fikk sjokk da vi endelig tok ut ungene - og noen av dem tror fortsatt vi er noen merkelige einstøinger, sier Jens.

VIL SAMARBEIDE MED SKOLEN

          Forholdet til skolen er rimelig greit i dag, selv om en del lærere ble støtt over beslutningen til familien Nordheim. I vår besøkte Svanhild og Daniel på eget iniativ de gamle klassene sine på skolen for en dag. Da de kom hjem, hadde de hatt det greit, men ville ikke begynne fast på skolen igjen. Familien har fått skolebøkene de trengte, men savner veiledningsbøker. Noe veiledning får de fra tilsynslæreren, lektor Marta Straume fra Bergen, som kommer et par ganger i året. Hun er også tilsynslærer for en rekke andre hjemmeundervisningsfamilier rundt i landet.
          - Det gjelder å ikke se på skolen som en motpart - men stå på rettighetene deres som foreldre, oppfordrer Aud og Jens. De understreker at det er foreldrene som er skolens arbeidsgiver.

ET NYTT LIV

          De er sikre i sin sak på at det har vært til det beste for hele familien å ta ungene ut av skolen:
          - Vi opplever en annen måte å leve på enn før. Vi har fått mer tid sammen og opplever at ungene utvikler seg trygge og harmoniske. Selv om ungene er hjemme hver dag, ønsker de mange ganger å være bare sammen med mamma og pappa, forteller Aud.
          Svanhild, som står med en kattunge i armene, nikker.
          Aud og Jens Nordheim tror tanken på hjemmeundervisning kan være løsningen for mange, særlig i grisgrendte strøk der det er lang skolevei og som et alternativ til skolestart for seksåringer.

BARN TRENGER FORELDRE

          Men for noen familier er det ikke uten videre mulig å passe dette inn i arbeidssituasjonen. De tror at besteforeldregenerasjonen kunne komme på banen for i hvertfall noen familier del.
          - Det ligger i dagens kultur at foreldre skal være utearbeidende. Vi er redd samfunnet er i ferd med å utradere familien. Jeg driver en del svangerskapsveiledning og ser vordende mødre som nærmest unnskylder seg for at de har tenkt å være hjemme med barnet. Vi må snu på disse forestillingene, sier Aud. De mener at foreldresamværet er en mangelvare i dag, og at det går utover barnas livskvalitet.
          - Det er først og fremst foreldrene barna trenger, understreker hun.

LIVSKVALITET

          Selv om familien Nordheim er privilegert med en herlig gård og delvis hjemmearbeidende mor, mener de at hjemmeundervisning tross alt er innen rekkevidde for alminnelige mennesker - hvis man er villig til å satse på det.
          - Skal man få det til, må man leve annerledes - gå ned på kravene til levestandard og prøve å kvitte seg med gjeld. Livskvalitet handler tross alt ikke om penger, det handler om samvær. Spør dere selv hva som er best for barna. Plutselig er barna ute av redet - og hvor mye tid fikk dere egentlig sammen?

--- --- ---

ANBEFALER DISSE BØKENE ---
          Etter et halvt år med hjemmeundervisning, har Aud og Jens Nordheim funnet frem til disse bøkene som godt supplement til skoleverkets egne bøker i O-fag og kristendom:
          * Cappelens naturhåndbøker.
          * Gyldendal: Mine første faktabøker, med temaer om dyr, menneskekroppen, berømte steder, teknikk, himmel og jord, dagligliv, livet i vannet, vær og vind, insekter, verden, og andre kulturer.
          * Lunde: Kenneth N. Taylor: Min første reise gjennom Bibelen.

--- --- ---

HUN, rlh:
          Reportasjen er illustrert med bilder, bl.a. av familien Nordheim. Iøvrig har forfatteren, Tor Johannes Jensen, et oppsett ved siden av i Barn & Familie, i forbindelse med at dette nummeret av tidsskriftet har skolestoff og hjemmeundervisnings-reportasje på hele sidene 8 til 13, og i intro-oppsettet har han overskriften: SKOLESTART FOR HELE FAMILIEN. Videre går dette oppsettet slik:
          * Hun knuger mors trygge hånd der hun går de første usikre skrittene mot den voksnes verden. Litt etter litt skal hun møte nye krav, løsrive seg, finne en livsvei.
          * Det er ikke bare hennes skolestart. Foreldrene har ansvaret for at ungene skal lære.
          * For de fleste betyr det foreldremøter, dugnader, leksehjelp, og ikke minst oppmuntring og moralsk støtte til en liten student. Det betyr også at vi foreldre skal gjøre noen viktige valg for barna våre. Vi skal velge mer enn en ergonomisk ransel og arbeidsplass til leksene.
          * Vi har en offentlig grunnskole som har tatt seg av barna våre. Vi har privatskoler som lokker med trygge miljøer, kreativ pedagogikk, eller klar kristen profil på undervisningen. Vi har en liten, men svært selvbevisst gruppe foreldre som foretrekker å ta skjeen i egne hender for å lære ungene det de trenger frem til grunnskoleeksamen.
          * Reportasjene i dette bladet utfordrer selvfølgeligheten i det å sende ungene av gårde og håpe at de kommer best mulig gjennom systemet, og til engasjement for barnas læring, enten det skjer i den offentlige skolen, en privatskole eller hjemme.

Les mer på sidene 8 - 13

--- DISSE HAR I DETTE NR. AV TIDSSKRIFTET FØLGENDE INNHOLD:

          Side 8-10: "Skolen tilbake i hjemmet" (ovenstående), reportasje fra familien Nordheim i Gjerstad om hjemmeundervisning, av Tor Johannes Jensen.
          Side 10-11: "- Gi barndommen tilbake til familien", intervju med Christian W. Beck av Tor Johannes Jensen. Og "Det er lov å ta barna hjem", av Christian W. Beck.
          Side 12-13: "Barna lærer best med foreldre som bryr seg", intervju med Monica Vestå og Bernt Nordang i Det nasjonale Foreldreutvalget for Grunnskolen / FUG. Og "Slik kan barnet ditt få en god skolestart".

--- --- ---

*


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

01.09. 1996, s. 10-11, Barn & Familie, tidsskriftet, september 1996 :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

GI BARNDOMMEN TILBAKE TIL FAMILIEN

TEKST OG FOTO: Tor Johannes Jensen

          - Foreldrene må ta foreldreautoriteten tilbake fra Staten. Den gode barndom er i familien, ikke i statlige institusjoner. Hjemmeundervisning er et skritt mot å gi ungene en normal barndom igjen.

          Christian W. Beck er førsteamanuensis på Pedagogisk forskningsinstitutt ved universitetet i Oslo, og den ideologiske og teoretiske frontfiguren for hjemmeundervisningsbevegelsen i Norge. Han forteller en historie som kan overraske de fleste som tror at hjemmeundervisning er en beskjeftigelse for ultra- konservative kristne særlinger.

EN PEDAGOGISK INNSIDER

          - Jeg studerte selv pedagogikk i 70-årene, da den moderne pedagogikken ble formet. Noe av det sentrale i moderne pedagogikk er å ta hele barnelivet under pedagogisk kontroll. Man tror at det alminnelige, kjærlighetsfulle hverdagslivet i familien blir så mye bedre hvis man får gjort det til en pedagogisk praksis bygd på vitenskapelige teorier. Jeg har selv vært ganske involvert i denne måten å tenke på i faget, forteller Beck.

BAKSIDEN AV 68-OPPRØRET

          Han tilhører den såkalte 68-generasjonen. Selv om han mener at denne generasjonens opprør førte med seg mye bra, har han vanskelig for å tilgi den det det gjorde mot familien:
          - Det ble et kaos. Vi studerte, giftet oss, skilte oss og giftet oss igjen. Vi fikk disse kompliserte forholdene med "mine barn og dine barn", forteller Christian W. Beck. Også på dette feltet vet han hva han snakker om, gift og skilt tre ganger som han er.

FORSVARSVERK FOR FAMILIEOPPLØSNING

          - Den moderne pedagogikken ble et ideologisk forsvarsverk for familieoppløsningen i 68-ernes livsstil. Det endte opp med en ny referanseramme for hvordan vi moderne mennesker skal oppfatte tilværelsen. Og det som forsvant var enkeltmennesket, familien, kjærligheten og religionen. Du har fått en forståelse av barnet der man bygger på at den beste barndom er den man får i statlige institusjoner av profesjonelle pedagoger, hevder han.

SKAPER LÆREVANSKER

          Og derfra mener han at mye av lærevanskene hos dagens barn skriver seg:
          - I utgangspunktet har alle barn lyst til å lære. Kunnskap er ikke noe annet enn livsopplysning - som alle barn naturlig søker og får gjennom foreldre og familie. Det ligger egentlig utenfor skoleverkets fangarmer. Men foreldrene forledes til å ta toåringen sin til barnehagen, mens barnehjertet er fullt av det ene store spørsmålet "Hvor ble det av mamma?". Det er ikke rart at en slik kolossal skuffelse går utover lærelysten. Så oppdager man noen år senere at barnet har fått lærevansker. Og så forsøker de å bøte på det med nye pedagogiske programmer, og vil ha flere lærere per elev. Det blir en ond sirkel. Moderniteten trekker flere og flere funksjoner ut av hjemmet og familien. Systemet gir staten en makt som er hinsides alt, og det godtar foreldre flest, mener Beck.

BARNA GJØR DET BEDRE HJEMME

          - Barna som har fått hjemmeundervisning i Norge, gjør det faglig bedre eller like bra som de som har gått i vanlig skole. De taper ingenting på det, selv om foreldrene ikke har pedagogisk utdannelse eller særlig annen utdannelse. Det er ikke det som teller, men lærelysten og undervisningslysten, påpeker Beck, som understreker at dette også stemmer med veldokumenterte forskningsresultater fra USA, der hjemmeundervisningen har vokst som en bølge helt siden 60-tallet.

GAMMELDAGS SUNNHET

          - Så er det dem som innvender at ungene går glipp av sosiale ferdigheter og kontakt med jevnaldrende. Men det går igjen i mine erfaringer med hjemmeundervisningsfamilier i Norge, såvel som forskningsresultater fra USA, at disse ungene får noe som nettopp unger flest mangler - nemlig nok tid hjemme med mor og far. På det utvikler de en livsplattform de kan bygge videre på. De utvikler en form for gammeldags sunnhet som andre har for lite av. Og disse hjemmeundervisningsfamiliene er alminnelige mennesker som har normal kontakt med andre, forteller Beck.

MØTTES TIL KONFERANSE

          De siste årene har han truffet på andre pedagogiske outsidere som har fått øye for disse problemene.
          - I 1993 satt vi noen sammen og snakket om at foreldrene måtte gjenerobre sin foreldre-autoritet og ta ungene ut av skolen. Da oppdaget vi at det sto i avisene om familier som faktisk hadde gjort dette. Vi tok kontakt med dem, og så kom det for alvor frem i offentligheten, forteller han. I sommer møttes en god del av dem til en konferanse om hjemmeundervisning for å utveksle erfaringer og arbeide for å utvikle pedagogiske alternativer til den statlige enhetsskolen.

FREMTIDEN?

          Her møttes antroposofer, gamle hippier, kristne og helt vanlige mennesker med én felles interesse: Sine barns beste. Og kanskje ligger det en spire til fornyelse av skoleverket i hjemmeundervisnings bevegelsen, slik Christian W. Beck tror.
          Eller kanskje vil hjemmeundervisning i fremtiden fortsatt være forbeholdt en bevegelse av pedagogiske outsidere. Det er uansett ikke lett å dokumentere at barna har tapt på det til nå.

***

DET ER LOV Å TA BARNA HJEM

          Det er en lang tradisjon i norsk grunnskolelov som gir foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring. Skolen er et supplement til hjemmet. I utgangspunktet er det tre lovlige måter å gi barn grunnskoleutdannelse på i Norge: Ved å la dem gå i offentlig skole, ved å sende dem til privatskole, og ved å undervise dem selv. Foreldrenes rett til å velge undervisning for sine barn er også fastslått i internasjonal rett.
          Det er imidlertid forskjellig fra kommune til kommune hvor lett skolekontoret "gir slipp på" barna.

Slik gjør du for å undervise barna selv:

          1. Send melding - ikke søknad - til skolesjefen i kommunen om at dere vil drive hjemmeundervisning for deres barn, i henhold til paragraf 13.1 - om tilsvarende undervisning - i Grunnskoleloven.
          2. Kommunen har lovpålagt ansvar for at alle barn i kommunen får "høveleg opplæring". Derfor må kommune og familie få etablert en tilsynsordning for barna. En avtale om tilsynsordning kan for eksempel inneholde disse punktene, som er utarbeidet i samarbeid mellom skolesjefen i Sveio og familier som driver hjemmeundervisning der:
          * Tilsynslærer skal se til at hjemmeundervisningen har en viss grad av struktur.
          * Tilsynslærer skal se til at det er en viss grad av plan i hjemmeundervisningen.
          * Tilsynslærer skal se til at undervisningen omfatter de mest sentrale emnene for klassetrinnet i kjernefagene.
          * Tilsynslærer skal se til at vilkårene for hjemmeundervisning er tilstede.
          * Tilsynslærer har ikke rettledningsansvar. Dette er ikke til hinder for at tilsynslærer på fritt grunnlag kan rettlede foreldrene i deres arbeid.
          * Tilbakemelding skal skje skriftlig til skolesjefen i etterkant av hvert tilsynsbesøk. Tilbakemeldingen skal være en kort oppsummering av ovennevnte punkt.
          Kommunen kan for øvrig også avgjøre om det er grunn til å kalle inn barna til særskilt prøve.
          3. Man trenger ikke formell lærerutdanning for å drive hjemmeundervisning. Det er nok med tilstrekkelig realkompetanse. Departementet har gått god for at realkompetanse dokumenteres gjennom resultatene barna oppnår ved hjemmeundervisning.
          4. Man kan få skolemateriell av kommunen dersom man ønsker det.
          5. Økonomisk kompensasjon for å drive hjemmeundervisning er en "varm potet". Til nå har to familier søkt om en kompensasjon på 27.800 kroner per barn per år, og mye taler for at spørsmålet må avgjøres gjennom en rettssak.

--- --- ---

*


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Kom på trykk i avisen
Dagen, fredag 13.09. 1996, s. 28, under "Kort og godt" - rubrikken Skolepolitikk :

LESER-BIDRAG TIL AVISEN DAGEN /// oversendes pr. telefax 04.09. 1996 ///

Skolepengene følge eleven?

          Kristelig Folkepartis leder, Valgerd Svarstad Haugland, avviser en ordning der skolepengene følger eleven, står det i Dagen i dag (04.09. 1996) under overskriften "- Skolevalg skal ikke motiveres av økonomien" av Thor Chr. Skavlem og Runar Mulelid. Der sier hun: "- Det er viktig at det ikke blir økonomiske motiver som ligger til grunn for at foreldre velger å ta sine barn ut av skolen."
          Det høres ut til å kunne være et fornuftig argument for ikke å la skolepengene følge eleven. Men ved litt eftertanke fremkommer tankene fort:
          Hvis skolepengene ikke følger eleven, men går til den kommunale skolen, ved hjemmeundervisning, slik ordningen er pr. i dag, da blir og er det samtidig økonomisk fordelaktig å sende barna til den kommunale skolen, bort fra hjemmet og familien. Dermed utarmes hjemmet og familien, og barnets muligheter innskrenkes. Hjemmeskolens fortreffeligheter og overlegenhet i utgangspunktet ofte kommer dermed vanskeligere barna og samfunnet til gode.
          Og hvis skolepengene ikke følger eleven, for-urettes da dermed de familiene som driver med eller ønsker å velge hjemmeundervisning?
          På den annen side, som leder for Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite, Jon Lilletun (KrF), sier i samme oppslaget i Dagen, er det en fare for at grendaskoler kan få problemer dersom pengene skal følge elevene. Han viser til at ved en del slike skoler er elevtallet allerede svært lavt, og sier at ved fritt skolevalg (og lavere elevtall) kan situasjonen bli uholdbar. Et problem, i følge ham, altså å ta til efterretning.
          Hjemmeundervisningsfamilier ønsker iøvrig ofte gjerne også samarbeidsordninger med den kommunale skolen, - hvilket er ganske så uproblematisk slik ordningene er i dag. (Den kommunale skolen er for øvrig lovpålagt (gsl. formålsparagraf) imøtekommenhet og samarbeidsvilje med foreldrene eller de foresatte, også i hjemmeundervisningstilfellene.) Hvis skolepengene følger eleven isteden for den kommunale skolen, blir spørsmålet kanskje også hvor langt de dermed får midler til å strekke samarbeidsmulighetene - hvorvidt disse i så fall innskrenkes?
          Jon Lilletun sier, at dersom pengene følger eleven (fritt skolevalg) kan det medføre en viss ghetto fisering av en del byskoler. Og at det er fare for at de ressurssterke elevene trekker bort fra en del skoler. At resultatet kan bli såkalte "ghettoer" hvor miljøet blir hardt og undervisningssituasjonen vanskelig.
          Han peker altså særlig på to problemområder i dette saksforholdet. Er den beste løsningen i saks forholdet virkelig den at skolepengene ikke følger eleven? Eller finnes det andre og bedre løsninger eller muligheter?
          Jeg ønsker her å forsøke å presisere spørsmålene og å efterspørre svar eller mere optimale løsninger. Kan noen hjelpe meg - og alle oss andre?

Rune L. Hansen,
Sveio 04.09. 1996.

*


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

26.09. 1996, s. 9 / nytt, Dagen, torsdag :
(Kopi/avskrift: HUN, rlh.)

AKFS BIBELSEMINAR I SVEIO -

"Utvidet" kristendomsfag i realiteten "avkristnet"

Av ODD SVERRE HOVE

Sveio (Dagen): - Det såkalte "Pettersen-utvalget" gikk i fjor inn for et "utvidet" kristendomsfag i skolen. Men mange trekk i det bildet utvalget tegnet av kristendomsfaget, passer bedre til betegnel sen "avkristnet kristendomsfag", sier sokneprest Stein Henriksen.

          På vegne av Akademi for Kristen Folkeopplysning har sokneprest Henriksen skrevet en kommentar til kristendomsfagets utvikling og særlig til Pettersenutvalgets innstilling, som kom i fjor. Under AKFs bibel seminar i Sveio nylig holdt Stein Henriksen et lengere foredrag med et omfattende oppgjør med Pettersenutvalgets innstilling "Identitet og dialog".
          - Når utvalget taler om å utvikle barnas "identitet", finner de hjelpemiddelet til det i en blanding av kristendom og humanisme, sier Stein Henriksen. - Utvalget sier mye positivt om den bibelske åpenbarings betydning for å utvikle barnas identitet og å forstå meningen med tilværelsen. Men det er i praksis likevel et forfalsket kristendomsbegrep en møter, en menneskesentrert i stedenfor en gudssentrert kristendomsforståelse. I praksis brukes dessuten humanismen som nøkkel til å fortolke hva kristendom er.
          - Blandt annet betoner utvalget sterkt at skolen skal utvikle toleranse. Men da sikter man ikke til den personlige toleransen, som så utvilsomt er et gode, men man sikter til forestillingen om at alle overbevisninger og livssyn er like bra.
          - Utvalget betoner også kristendommens betydning som kulturdannende aspekt i Norge gjennom tusen år. Også det er det lett å være enig i. Men det bidrar hos dette utvalget igjen bare til en rent menneskesentrert og dennesidig kristendomsoppfatning. Evighetsperspektivet er blitt ganske borte.
          Også det andre nøkkelbegrepet i Pettersen-utvalgets innstilling, "dialog", stiller Stein Henriksen seg skeptisk til. - Dialog oppfattes som en metode til å finne sannheten med. Barna skal lære å samtale ved å dele synsmåter og erfaringer. Men utvalget opererer i utgangspunktet bare med muligheten for å erkjenne subjektiv sannhet, ikke objektiv sannhet. Derfor vil også dette aspektet bidra til å skape forvirring.

Maritimt språk

          Når det gjelder Grunnskolen, strever Pettersen-utvalget hardt med å komme bort fra at Grunnskoleloven "forankrer" kristendomsfaget i evangelisk-luthersk konfesjon.
          - Her griper man til språklige krumspring, sier Henriksen. - Man sier at "forankring" ikke er det samme som "binding". Men det er jo ikke riktig. Ordet "forankre" tegner et bilde fra maritimt språkbruk; ankeret "binder" skipet til havbunnen. Derfor betyr "forankre" nettopp å "binde". Og kristendomsfaget er ifølge Grunnskoleloven nettopp konfesjonelt bundet, og ikke noe åpent kulturfag.
          Stein Henriksen betoner sterkt den skolehistoriske sammenhengen som den nye kristendomsfag debatten hører sammen med. Tidlig i vårt århundrede krevde Arbeiderpartiet kristendommen ut av norsk skole, men dette programmet brente man seg straks på, og skrinla. Etter krigen tok man imidlertid i bruk en annen strategi som især er knyttet til Trygve Bulls navn. Den består i at man gradvis og over lang tid skal utvanne kristendomsfaget ved å uthule og liberalisere dets innhold og redusere dets omfang og timetall.
          - Denne siste linjen har vist seg vellykket. Man har i alle etterkrigsårene arbeidet for å fornekte kristendommen som objektiv sannhet i faget og dessuten for å utvanne og forfalske selve kristendomsforståelsen. Typisk er den tette sammenkoblingen med humanismen - som i praksis brukes som en tolkningsnøkkel overfor kristendommen.

Fritaksretten

          Henriksen stiller seg meget kritisk til opphevelsen av fritaksretten i kristendomsfaget. I det spørsmålet setter han store forhåpninger til tung argumentasjon hentet fra internasjonal folkerett, som det såkalte "Smith-utvalget" har lagt frem.
          Henriksen peker på at arkitektene bak det nye kristendomsfaget i skolen i grunnen bare synes å ha ikke-kristne foreldres rettigheter for øye når det gjelder å "slippe" forkynnende kristendomsundervisning. Internasjonal folkerett gir imidlertid samme rett også tl kristne foreldre. De har en like selvsagt rett til nettopp å få forkynnende og u-utvannet kristendomsundervisning til barna sine.
          Henriksen henleder ellers også oppmerksomheten på forsøkene som gjøres på å få skiftet lovens så kalte "undervisningsplikt" ut med "skoleplikt". Også dette tror han vil bli stanset av Smith-utvalgets materiale. Men han utfordrer alle foreldre til å følge våkent med i det som skjer, og å forsvare retten skoleloven gir foreldre som ønsker det, til å velge "hjemmeundervisning".

*

FOTO, stort, s/h, med følgende tekst under:  På vegne av Akademi for Kristen Folkeopplysning har sokneprest Stein Henriksen skrevet en kommentar til kristendomsfagets utvikling og særlig til Pettersenutvalgets innstilling, som kom i fjor.

FOTO: DAGEN ARKIV

***

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm