HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9612.htm  /  PDNR *.rlh for Desember 1996  /

---


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

09.12. 1996 - Lofotposten på Internett / Nyheter / mandag - http://www.lofotposten.no/nyhet/des96/ny091296.htm :

- Vi sender ikke seks- åringene til skolen

Lp - Ole-P. Refsahl

KABELVÅG: - Vi ønsker ikke å sende seksåringene på skole fra høsten. Vår vurdering er at ungene har det best hjemme inntil de er syv år, og vi mener at loven gir adgang til å undervise barna hjemme.

Det er Rainer Stokvik som fastslår dette på vegne av Guds Menighet på Ørsnes. Menighetens medlemmer har ikke skrevet inn de syv seksåringene som egentlig skulle begynne på Ørsnes skole til høsten.

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

23.12. 1996 - Lofotposten på Internett / Nyheter, mandag http://www.lofotposten.no/nyhet/des96/ny231296.htm :

Frykter nedleggelse

Lp - Jeanette Høie

SVOLVÆR: Skolesjefen i Vågan frykter i verste fall nedleggelse av Ørsnes skole dersom «Guds Menighet» holder seksåringene hjemme.

«Guds Menighet» sendte sist i november melding til skolesjefen om sitt krav på hjemmeundervisning for sine seksåringer. Dette gjelder for åtte av de i alt tolv elevene som etter planen skal starte i første klasse. Det vil altså kun være fire seksåringer igjen som møter i første klasse til neste høst. I et brev skolesjef Ivar Martin Nordgård har sendt til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, heter det blant annet: «Dersom de (Guds menighet, vår anm.) får anledning til å drive hjemmeundervisning, kan det i verste fall føre til at Ørsnes skole igjen blir satt på dagsorden for nedleggelse, og at samtlige elever overføres til Kabelvåg. Alternativt kan det tenkes at skolen opprettholdes, men at planlagt utbygging ikke foretas». - Hvis dette skulle være en konsekvens av vår søknad, mener jeg kommunen tenker svært kortsiktig, sier Rainer Stokvik fra Guds Menighet. -Kommunen har fått overført øremerkede midler til 6-årsreformen og bør da bruke denne anledningen til å utbedre Ørsnes skole. Våre barn vil da også starte på skolen som sjuåringer, hvis vi ikke da får egen skole, fortsetter han. Guds Menighet har gjentatte ganger søkt om å få opprette en privat skole, uten hell. Argumentasjonen har nettopp vært at en privat skole vil redusere elevtallet ved Ørsnes så kraftig at det er fare for skolens fremtid. - Det er allerede sendt ut anbudsrunde til utbyggingen av Ørsnes skole. Det er en viss usikkerhet når det gjelder hvor mange som begynner i første klassen, men inntil videre fortsetter vi med våre planer som om alle tolv elvene skulle starte til høsten. Dette sier Tom Edvardsen i byggkomiteen. - Å snakke om en eventuell nedleggelse i forbindelse med denne saken, er å dra det veldig langt. Barna vil jo uansett bli elever fra skolen til neste år, med mindre menigheten da får egen skole. Frode Andresen, leder for hovedutvalget for undervisning er er enig i at situasjonen ikke er dramatisk: - Ørsnes skole skal bestå. Denne saken skal ikke være et lettkjøpt argument for de som ønsker en nedleggelse av skolen, sier Andersen.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm