HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Prof000.htm

Profetier, etc. / 000 - index /

Cal_ani.gif


 INDEXAdresse / THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


                 ======================================================================
                 Albert Schweitzer (1875-1965) om å forutse,
                 og om Moder jord på dødsleiet:

                 "Menneskene har mistet evnen til å forutse og til å hindre at det forutsette skjer.
                 De vil ende med å ødelegge jorden."

                 ***
                 ========================================================================


TIL TOPSINDEXAdresse / THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


--- INDEX :
~~~~~~~~~~~~~~~~
*
* - "Kommer Jesus før år 2000?", av Arne Thuv, Oslo. - 24.09. 1997, Dagen, 2/3 s. 17 / debatt, onsdag.
 *
 
 

***


TIL TOPSINDEXAdresse / THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


---
---
---

TIL TOPSINDEXAdresse / THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww