HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Prof001.htm

Profetier, etc. / 001 /

---


 INDEX | HUNs FRONT-SIDEAdresse / THE END |


---
---
---


- 24.09. 1997, Dagen, 2/3 s. 17 / debatt, onsdag : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Kommer Jesus før år 2000?

Av Arne Thuv, Oslo

     År 2000 = 666,666!
     I Aktuelt Teknisk Ukeblad nr. 22 (Televerket), står det følgende: Flere systemer for global lommetelefon-kommunikasjon via satelitt nærmer seg operativ fase. Ett eksempel er det amerikanske Motorola Inc.s Irdium som fullt utbygget vil bestå av 66 satelitter i 778 km høye bganer fordelt på 6 bæreplan. Systemet skal være operativt i 1998.
     Er det ikke eiendommelig at i 1998 vil det være 66 satelitter som vil gå rundt jorden i 6 baner som vil gi brukerne summetone uansett hvor de måtte være i verden. Med andre ord; en person som har en Motorola mobiltelefon kan observeres på centimeters avstand hvor han måtte befinne seg på jorden. Dette skjer i en tid som i Bibelens profetier kalles endetiden. Ifølge Bibelen er vi i endetiden nå, og Dyrets tall 666 skal snart åpenbares (Åp 13:17). Dette skjer også i et år som er jubelåret for Israel, Herrens nådes år 1998, som hvis vi deler det på Herrens tall 3 (treenigheten) får djevelens tall 666. Deler vi året 1999 på tre, får vi 666,333 og deler vi år 2000 på tre får vi 666,666. Er dette tilfeldig? Er det et varseltegn for oss? I Paris i dag så er det en erkebiskop som heter Jean Marie Lustinger. Han kommer fra en polsk familie, ved år 2000 vil han være førstekandidat ved pavevalget. Er dette tilfeldig?
     Vi vet ut fra Guds ord, at tall ikke er noen tilfeldighet. Moses fiken, og pinsedagen skjedde 50 dager etter at Jesus fór opp til himmelen. Kan det være at Gud har sine modeller i Det gamle testamente som går som en parallell i Det nye testamente?
     "Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være (Matt 24:37).
     Noa bygget på arken i 120 år og var 600 år gammel da han gikk inn i arken, og etter 7 dager kom det 40 dagers regn. Arken var åpen i 7 dager før flommen kom. Vi vet at Gud ga oss seks dager til å arbeide, og den syvende til å hvile på (år 7000). I året 1878 ble de to første landsbyer i Eretz Israel bygget; Peta Tikvah i Judea og Rosh Pinna i Galilea, av religiøse jøder. I året 1880 ble et jødisk samfunn startet som skulle arbeide for utviklingen av Israel, kalt det nye Yishuv (samme året startet en helbredelses-vekkelse i Kristi menighet). Ca. 12.000 jøder bodde i Jerusalem da. I året 1881 kom Ben-Yehuda til Israel og begynte å vekke opp det hebraiske språket. Han begynte spredningen av det hebraiske språket ved å tale det i sin familie. Hvis Israel er arken til det nye Yishuv, som var sekulær og et nasjonalistisk samfunn og hadde som mål å bygge en økonomi bygget på jødisk arbeid og jordbruk, vil arken være ferdig, når vi ser:
     1. Utstrekningen av Israel til dets bibelske grenser.
     2. Jødene kommer hjem fra nasjonene.
     3. Israels åndelige gjenopprettelse.
     Noas generasjon kunne måle framgangen av Guds kommende dom fysisk, ved å se framgangen på Noas redning, arken. Vi kan på samme måte måle framgangen av Guds kommende vrede, ved å se på staten Israel, Guds eget land, som Han har opprettet. Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær (Mat 24:32). Hva skal vi da svare hedningefolkets sendebud? At Herren har grunnfestet Sion, og at der skal de elendige i hans folk finne ly.
     Ved år 2000 vil det ha gått 120 år siden de startet å bygge på arken. Tallet 120 står for fullbyrdelse (arken, Moses død 120 år gammel), Guds herlighet (120 prester som blåste i trompeter i Salomons tempel, da Guds herlighet kom inn) + 120 disipler tilstede på pinsedagen, autoritet (Knesset). Deler vi år 6000 på 120 får vi 50. Er det tilfeldig? Deler vi år 2000 på 50 får vi 40 jubelår. Ut fra skriften vet vi at tallene 40 og 50 har stor betydning. Kan år 2000 være det endelige jubelår for Israel og hele verden? Jesus var 40 dager i ørkenen og beseiret djevelen med ordet. Tallet 40 representerer full test, seier og fullendelse av dom.
     Gud ga ordre til Moses, at når israelittene inntok Kanaans land, at enhver plante som ble plantet skulle det ikke spises frukt av før i det femte året (3 Mos 19:23). Kanskje Herren selv ikke vil la det komme åndelig frukt fra Israel før det femte året? Israel, fikentreet som ble plantet 2000 år før Kristus gjennom Abraham, far av den jødiske nasjon.
     Dagningen av år 2000, som er begynnelsen til den tredje dag (2 Pet 3:8), dvs. 2000 år siden spredningen av det jødiske folk. Hoseas profeterer at de skal bli gjenopprettet på den tredje dag (Hos 6:2). Bibelen forteller oss at Isak ble forløst som offerlam på den tredje dag. Israelittenes reise for å forlate Egypten skjedde på den tredje dag. Jona var i magen på hvalen i 3 dager.
     Jesu oppstandelse fra de døde skjedde på den tredje dag.
     Og de skal se opp til meg som de har gjennomstunget (Sak 12:10). Der er en modell av 20 år ventende periode for patriarkene i de første tre hebreiske generasjonene. Dette intervall ble repetert under Josva, da de som inntok Kanaans land var 20 år eller yngre. Har Jesus ventet i 20 år før hans opphav skulle gi frukt og Hans herlighet åpenbares for sitt folk? (Luk 2:32; Es 53:10).
     Es 1: Isak var 40 år da han giftet seg med Rebekah. Han var 60 år før han fikk avkom. (1 Mos 25:20,26).
     Es 2: Jakob arbeidet for Laban i Haram utenfor Israel i 20 år før han vendte hjem til det lovede land (1 Mos 31:38).
     Es 3: Josef var 20 år i Egypt før hans familie fulgte etter (1 Mos 41:43-46; 1 Mos 42:1; 1 Mos 37:2).
     Herren gikk foran sitt folk da de inntok det lovede landet under Josva. Avstanden mellom paktens ark og folket, da Josva inntok Kanaans land var 2000 alen (Josv 3:4). Jesus Kristus vil ha gått 2000 år, 20 århundre foran sitt opphav, hvis han kommer i det 21. århundre.
     Israels barn var 430 år i Egypten. I 30 år under Josef og 400 år i slaveri. Det var 400 år, stille år, uten noen ord fra Herren mellom Malakias, den siste profet i Det gamle testamente og døperen Johannes. Israels barn vandret 40 år i ørkenen pga. ulydighet. Ved år 2000 har Israels barn vært 4000 år i denne verden.
     Må Gud hjelpe oss så vi er rede når han kommer. Bibelen advarer oss, bare halvparten av Kristi menighet kommer med i bortrykkelsen (Mat 24:25)! Jesus sier om sin tilbakekomst: Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen. Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der (Mark 13:32-33).

***---
---
---


--- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | Adresse / THE END |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww