MENY |

Runes hjemmeside


Rune L. Hansen,
N-7977 Høylandet, Norge.


MENY  |  ALFRED VOGEL NORSK FANKLUBB  |  FFN  |  JACKIE CHAN NORSK FANKLUBB  |

POESIFORENINGEN I NORGE  |  NØDENS KATAKOMBE   |   POESI & RUNER   |  THE END   |||

 HUNs FRONT-SIDE / MENY  | 


Denne siden er under konstruksjon enda!
- Personalia / 16.04. 1997, Sveio:
--- Jeg er Rune L. Hansen, født i desember 1955 i Trondhjem. Mine interesser er mange og omfattende og dreier seg absolutt ikke bare om undervisning og skolesak. Min kone heter Trude (født 1968 i Trondhjem), og våre barn heter Balder (1986), Idun (1988), Gudmund (1991), Frøydis / Herdig (1993) - og nyingen som forventes ca. 12.04. 1997 har enda ikke noe navn! Jeg er også far til Bjørg (1972) i Trondhjem og farfar til hennes og Stian sin sønn Reier (1995). For et menneske å bli til pappa eller mamma er en begivenhetsrik sak og litt av en fødsel! Mine foreldre og søsken har tilhold og basis i Sør-Trøndelag. Min far døde i januar 1997. Jeg vokste opp i babylonske omgivelser, som folk flest i vårt land, i Trondhjem. Familien er selvfølgelig noe av det som interesserer og opptar meg aller mest. Og da særlig den nærmeste familien som min kone og jeg stiftet efter at vi ble kjærester i 1984 og sammen flyttet til Vinsternes på Ertvågøy i Nord-Møre våren 1985 og Balder ble født i kjærlighet og stor trivsel i 1986. Ordet og skrivingen og studier har vært min særlige interesse og mitt særlige arbeide siden tenårene. Og da Ordet i altomfattende betydning. Og respekten for våre alles Store foreldre, Fader vår og Moder jord, og sødmen, trivselen og virkeligheten i deres kjærlige favntak!
          - Jeg tenkte fortelle mere efter hvert ... Og å gjøre mye mere ut av denne min personlige hjemmeside på Internett! F.eks. er jeg og familien svært så interessert i og opptatt av karate-akrobatikk, og av skog, trær, planter, dyr, samfunn, historie og landskaper, og vitenskap og kultur, og av dr. Alfred Vogel ifra Sveits, og av miljøenes og urbefolkningenes og menneskehetens fortvilte situasjon, av poesi, medmenneskelighet og trivsel, og erkjennelsens og lidelsens proletariat, sang og musikk, og mye mye mere ... Det blir derfor også bl.a. så vi stifter en Jackie Chan Norsk Fan-klubb, og en Alfred Vogel Norsk Fan-klubb, og mye, mye annet! Og naturligvis ikke minst kommunikasjon, i respekt for Ordet!
---
06.08. 1997, Sveio:

          Jeg lever og bor med min familie enda i et indre eksil i vårt land, hvilket innebærer mange slags og forskjellige problemer og er en utålelig situasjon. Mere og mere utålelig og problematisk for hver dag som går. Om bakgrunnen for alt dette kan du som medborger og medmenneske lese videre om på HUNs Internett-sider vedr. Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken. Det er vårt inderlige håp at denne vår presentasjon og fremleggelse av saken i sin helhet skal kunne vekke debatt, reaksjoner og vekkelse som også skal kunne bidra til at vi som familie og medmennesker får vår frihet og vårt menneskeverd tilbake.
          Vi kan likevel ikke annet enn å forsøke å gjøre det beste ut av det. Og å arbeide og å se frem imot mindre korrupte forhold i vårt land, og en rettssak som kan gi oss en mest mulig riktig erstatning og oppreisning. En riktig erstatning i form av et pengebeløp vil pr. idag for vårt vedkommende dreie seg om minst 10 millioner kroner - pluss en oppreisning i rettslig og nasjonal målestokk, som også innebærer at de hovedansvarlige for uansvarlighetene som har skjedd stilles til ansvar for alt det som skjedde. Og enda mere efter hvert som tiden hvor noe slikt ikke skjer forløper. Både indirekte og direkte vil dette også innebære at andre familier som har opplevd og vært igjennom og overlevd tilsvarende eller lignende forhold i Norge vil kunne få oppreisning og erstatning.
          Tiden går og Guds kvern maler langsomt. Vi ble beriket med et nytt barn i familien 24.05. 1997 ca. kl. 05.05 her i Sveio. En jente. Hun fikk navnet Stauda Sofie Hansen - og er naturligvis helt utrolig! Jeg har vært jordmor for alle fem barna her i familien - og var det nu også for henne, som ble født her hjemme hos oss, i det huset som vi leier. Jeg husker bl.a. at Idun smilte så strålende og var så glad da hun ble født, enda bare med hodet født! - og særlig nu hvordan Stauda var så sprell levende og livlig i mine hender!
---
-

Denne side er fra (This page is from):

 

 

Rune L. Hansen,
N-7977 Høylandet, Norge.

Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530.
Mobil-tlf.: 95239408.

Postgiro / bankgiro: 0533.3885.605.
Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755.
E-mail: hunwww@online.no
Og har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/Runes.htm