HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                                                 Sss1.htm

--- Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken

- INDEX | AKTUELLE INNBLIKK I SAKEN! |  B1-DBN-92  |  B2-SDNR B3-PDNR  |  B4-DBN-95  ( i.k. )  |

 THE END  |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY

--- KLIKK HER - Så kommer du til Forordet til "Moderne sadisme", hvor du finner et meget Kort grunnriss vedr. hva Skaun-skole-saken dreier seg om!

--- KLIKK EVT. HER - Hvor du kan lese oppdaterte Aktuelle innblikk i saken!

--- EVT. LES MERE HER UNDER - FØRST ELLER EFTERPÅ :

--- Saken vil i sin helhet være / fortløpende bli offentlig tilgjengelig her på HUNs internett-sider !

          Skaun-skole-saken har vært en omtrent 100% skriftlig sak, ifra begynnelsen. Og alt er dokumentert, og all dokumentasjonen er grundig og møysommelig tatt vare på! - i den hensikt å offentliggjøre den. I en komplett samling.
          Dokumentasjonen ble mere og mere forfærdelig grøsselig, siden begynnelsen i 1992, samt mere og mere omfattende.
          Så omfattende at den måtte plasseres i mere enn fire bind, foreløbig!
          Fire bind, som gjerne kan leses som en kriminal- og skrekkroman, eller som en samfunnsdokumentar. Men som overgår det meste av tilsvarende, og er fra virkelighetens Norge!
          Langt ifra noen strømlinjeformet roman; men mere mangfoldig og brokete og utfordrende - som virkeligheten selv.
          En strømlinjeformet roman om saken, evt. også filmatiseringer, kan og bør evt. komme efter hvert; - men vil definitivt komme til å mangle svært så mye i forhold til den komplette saks-dokumentasjonen selv!
          De fire første bindene er følgende:

--- Bind 1: "Tullhønefjær og onde sirkler - Dagboksnotater fra Midt-Norge, 1992 -. For-historien", av Rune L. Hansen.

--- Bind 2: "Saksdokumentene - Saken 100% skriftlig, komplett! Fra Skaun-skole-saken", av Rune L. Hansen.

--- Bind 3: "Hjemme-skole-saken i Norge - Belyst ved presse-utklipp", red. av Rune L. Hansen.

--- Bind 4: "Moderne sadisme - Dagboksnotater fra Midt-Norge, 1995 - 08. 1996", ( i.k. ) av Rune L. Hansen - vedr. Skaun-skole-saken. Fra og med 1995, og frem til 08. 1996.

--- Bind 5: ?

          Dette at en sak av en slik karakter er så godt ivaretatt og dokumentert ifra første stund, er nokså unikt. Forhåpentligvis vil nettopp dette imidlertid ha mye godt for seg!

          Men her kommer den altså fremadskridende fortløpende nå fremover!

---

---


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf. og fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@onlene.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif