--- Denne side:  Barnevern-tjenesten-Vindafjord-kommune.html  <----- anklager-ifra-bvt.html  ( ekstern )  <----- brevene-index.html  ( ekstern )
<----- falske-vitner.html ( ekstern )   

---
paradoks2.gif


Kommer mye mye mere!


   Påstander og anklager ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere, imot familien Hansen, - angående:

--->
---> det offentlige  -   
--->

---------