--- Denne side:  falske-vitner.html pr. 14.02. 2008. ---> Sak:  Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 12.02. 2008. ( ekstern ).  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  --
<---- saker-index.html  ( eksternt )  <---- brevene-index.html ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
<---- kommisjon-justismord.html  ( ekstern )
<---- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) <---- lov-og-rett-index.html  ( ekstern )  

paradoks.jpg
   Falske vitnemål?!
   Falske vitner?


   Denne siden er uferdig enda!
   Pr. 24.04. 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------
  Falske vitner? ----- Misforståelser? ----- Falske vitner? ifra Skaun-skole-saken. -----
--------------------------------------------------------------------------------------------
   Anklager / påstander ifra Barnevern-tjenesten  ( ekstern ) -----
---------------------------------------------------------------------------------------------

--- Rune L. Hansen sier på vegne av seg selv og sin familie i sine Dagboks-notater ( ekstern ) blandt annet følgende - fenbruar 2008: ( ekstern ):

     "Når det gjelder hver eneste en beskyldning og påstand Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere fremsetter og viderebringer om meg og min familie, og har fremført eller viderebragt, så vil ifra meg og min familie sin side absolutt hver eneste en bli grundig tilbakevist og motbevist nu videre fremover - uansett hva som skjer!
     Og da kommer damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere sitt sanne ansikt, sine egentlige og kriminelle hensikter og metoder, enda tydeligere og uomtvistelig frem i lyset - og blir avslørt. Og når jeg her nu sier dette, også til de, så er det naturligvis ikke i håp om at de skal bli enda mere redde og desperate (for å bli avslørt), - men i håp og inderlig ønske om at de heller skal besinne seg og beskikke seg, for at ikke deres dumhet, frykt og ugjerninger skal bringe de enda videre i den gale veien!
     Deres alle påstander og beskyldninger - og også perspektiver og aspekter vedrørende dette - vil ifra min side bli grundig belyst og dokumentert efter gammel og fortsatt gjeldende klassisk og elementær metodikk. Klassifiseringen og fokus kommer dermed i fire hoved-kategorier, og vil bli presentert mere og mere optimalt oversiktlig og grundig. Med mange slags tekniske og saklige hjelpemidler.
     Disse nevnte fire hoved-kategorier er de følgende, nevnt i logisk elementær rekkefølge:

     1: Påstander og beskyldninger imot oss. Hver eneste påstand og beskyldning. 
     2: Motbevises. Hver eneste påstand og beskyldning grundig motbevises. Det vil si: Fakta fremlegges.
     3: Dokumentasjon av fakta. Lyd-opptak, vitner, saks-papirer, etc. Fremlegges og fremføres.
     4: Indikasjoner. Understøttelse av fakta. Sannsynlighet. Troverdighet. Forhistorie. Etc."  

'
      Dette som her nu følger og fremstår bestreber seg i oppriktighet og saklighet på dette, sier Rune L. Hansen.
       Og Rune L. Hansen sier også følgende:

   Angående anklagene og påstandene ifra Barnevern-tjenesten imot meg og min familie.
   Her vil jeg nu først nevne og omtale et eksempel i så måte.
   Det hverken har vært eller er slik at jeg eller min kone er imot det offentlige!
   Slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og i Skaun kommune, påstår.
   Det er tvert om enkelte i det offentlige som har vært og er imot oss!
   Selv har vi mye godt til overs for det offentlige.
   (Stakkars dere som ikke har det!)
   Vi er for eksempel også, hele familien, ivrige feirere av 17. mai.
   Vi misliker derimot korrupsjon og makt-misbruk i regi av det offentlige. 
   Og enda mere når slikt noe rammer oss personlig.
   Oss personlig har makt-misbruk ifra forvaltningen rammet ved to anledninger.
   Den første gangen for 15 års tid siden, og derefter for 2 års tid siden.
   Begge gangene har det vært det at våre barn har hjemme-undervisning som først og fremst har vært angrepet.
   Og begge gangene har Barnevern-tjenesten stått i spissen for angrepene imot oss.
   Med produksjon og innsamling av uhyre løgner, påstander og falske vitnemål.
   Dette til tross, tror jeg at jeg og min familie likevel har hatt og har mere og større respekt for det offentlige og for lov og rett og anstendighet enn folk flest.
   Hvilket ikke minst våre liv og vår vandel i de siste 25 års tid er et meget så godt vitnesbyrd om!
   Barnevern-tjenesten sin påstand om at jeg og min kone er imot det offentlige er en løgn.
   En løgn de har fremsatt fordi de ikke ønsker at vi skal protestere imot den terror og trakassering de har utsatt oss for, og for at de ønsker at andre mennesker skal tro at jeg og min familie er slik som Barnevern-tjenesten fremstiller oss som.
   Kan de vel dokumentere sin påstand på noe som helst troverdig eller sannferdig vis?
   Selv kan vi imidlertid dokumentere det motsatte  ( ekstern ) på mange slags vis.
   Hvilket vi også vil gjøre. Vi vil endog gjøre det i full åpenhet og offentlighet, også på Internettet.
   Både denne og hver eneste og alle løgnene, påstandene og falske vitnemålene ifra Barnevern-tjenesten vil vi grundig forsøke å motbevise, og tror vi heller ikke det er særlig vanskelig å motbevise. Hermed nu skal vi allerede ha påbegynt den jobben. Dermed vet vi samtidig også at den uhyre frekke, grove og kriminelle løgnaktgheten ifra Barnevern-tjenesten meget så godt vil bli avdekket. Til uhyre skrekk og gru for folk flest. Mildt sagt.
   Det vil da ikke mere være påstand imot påstand.
   Det vil da imidlertid klart og tydelig og utvetydig blandt annet fremkomme hvor enormt utrolig frekk og stor løgnaktigheten ifra Barnevern-tjenesten er. Og at de rent faktisk og grovt har drevet med terror og trakassering imot oss. Og at deres troverdighet også derfor ikke er tilstedeværende.
   Dermed bør det også være en selvfølgelighet at de stilles til ansvar for sin ugjerning. Eller hva?
   Antallet ugjerninger i deres ugjerning er særdeles stort. Med særdeles grovt kriminelle ugjerninger.
   Skal ikke lov og rett også gjelde for disse?
---
***

--- 1: Er disse følgende mennesker Falske vitner, eller hva?


-----> Austrheim, Arild, politioverbetjent ved lensmannskontoret i Vindafjord Ølen. Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?
-----> Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, Rogaland fylke (Iren Konstance Hebnes, Ingeborg Nyland, Berit Moldeseter) - Adresse:   ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?
-----> Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, Rogaland fylke.
-----> Bergsvåg, Arne (ordfører Vindafjord kommune-administrasjon) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?    
-----> Borgemyr, Arne (en slags skolesjef og stabs-rådgiver i Vindafjord kommune-administrasjon) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Bøe, Sigve (utgir DataBibelen GodSpeed) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?
-----> Djupås, Bente (tantebarn til mormor, ansatt kommune-administrasjonen i Mo i Rana) - Adresse: St. Hansveien 10, N-8614 Mo i Rana. Tlf. 75 16 73 47. ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Eikeset, Kenneth (1. overlege Psykiatrisk avd. Haugesund sykehus / Helse Fonna) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Ertresvåg, Per Ivar (lærer Skjold skole i Vikebygd) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Felicias, Sidney (turnuslege Psykiatrisk avd. Haugesund sykehus / Helse Fonna) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Fylkesnemnda i Rogaland.
-----> Hansen, Balder Skjærvik (født 1986, eldste sønn i fam. Hansen) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Hansen, Conny (ansatt kommune-administrasjonen i Surnadal) - Adresse: Surnadal, tlf. ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Hansen, Rune L. - Adresse: Tindeland, N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 87 87. ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?
-----> Hansen, Trude - Adresse: Tindeland, N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 87 87.  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?
-----> Hebnes, Iren Konstance (sosial- og barnevern-leder Vindafjord kommune) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Kleiven, Terje Egil (kommunelege, Skjold i Vindafjord kommune) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Kvalevaag, Liv Kjersti - Leder for Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune.
-----> Magnusson, Synnøve ( ) - Adresse: Helgabergsv. 17, N-4265 Håvik (på Karmøy). Tlf.: 52 85 16 50. ----> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Moldeseter, Berit (barnevern-konsulent Vindafjord kommune) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Nokon, Jan (2. overlege Psykiatrisk avd. Haugesund sykehus / Helse Fonna) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Nyland, Ingeborg (barnevern-konsulent Vindafjord kommune) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Reistad, Danielle (lærer og koordinator ved Steinerskolen i Haugesund) - Adresse: ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Skaun kommune-adminstrasjon, Sør-Trøndelag fylke - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Skjærvik, Unn ("mormor", tidl. mange år ansatt i Arbeideravisen i Trondhjem, mor til Trude Hansen) - Adresse: Emilie Krogs vei 8 B, N-7023 Trondhjem. Tlf. 72 55 26 39. ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Schnabel, Mona (ansatt Skolekontoret Vindafjord kommune, gift med Per Schnabel, deres sønn med i speidern i Vikebygd) - Adresse:  Vikebygd. Tlf.  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Schnabel, Per (gift med Mona Schnabel) - Adresse:  Vikebygd. Tlf.  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Sternhoff, Anne - ansatt i Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune. -
-----> Tveit, Arne (arkitekt, speiderleder i Vikebygd og også leder i idrettslaget, gift med Britt Nelly Tveit, sønn til Jens Tveit, ) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Tveit, Britt Nelly (barne- og familie-veileder avd. psykisk helse Vindafjord kommune, speiderleder i Vikebygd, gift med Arne Tvei, svigerdatter til Jens Tvei) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Tveit, Jens (lekprest, ungdoms-arbeider, tidligere lærer) - Adresse: Vikebygd. ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Tørresdal, Olav (Mattilsynet DK Haugalandet) - Adresse:   ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Valen, Øyvind (rektor Skjold skole i Vindafjord kommune, speiderleder i Vikebygd) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Vikse, Bjørn O. (hekse-prosessfullmektig, advokat, hos advokatene Vikse, Haugland, Berge og Bachmann, i Haugesund) - Adresse:  ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?  
-----> Westlye, Kirsten (psykiater, Sandnes ved Stavanger) ---> Påstand: ( ekstern ):    Sannferdig?   Troverdig?
--- 2: Har disse følgende mennesker Misforstått noe i saken, eller hva?  

---
--- 3: Falske vitner? ifra Skaun-skole-saken:

Under utarbeidelse!

-----> Aune, familien
-----> Egge, Tove
-----> Høstad, Olav
-----> Olsen, Kjell A. Olav (Adresseavisen i Trondhjem, fotograf) - Adresse:   ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?
-----> Sællæg, Arne (Adresseavisen i Trondhjem, journalist) - Adresse:   ---> Påstand: ( ekstern ):   Sannferdig?   Troverdig?

---