-- 20130126-fra-NAV-I-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten fredag 01.02. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130126-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift: ))


Fra:
NAV Innkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 KirkenesTil:
RUNE  LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD

Dato:  26.01.2013Utleggstrekk vil gi betalingsanmerkning

Alle eksisterende og nye bidragstrekk som er besluttet av NAV Innkreving skal registreres i en sentral utleggsdatabase. Overføringen til utleggsdatabasen skjer i løpet av første halvår 2013. Det vil bli lagt ut informasjon på www.nav.no når endelig dato er fastsatt.

Hva må du vite
Opplysninger om vårt trekk blir tatt med hvis det blir foretatt en kredittsjekk av deg.
Kredittopplysningsbyråene registrerer dette som en betalingsanmerkning.

Hvis du ikke lenger har bidragsgjeld og vårt trekk bare dekker det løpende bidraget i saken din, kan du kontakte oss og inngå en betalingsordning og be om at vi avslutter bidragstrekket.
En betalingsordning vil ikke føre til betalingsanmerkning.

Hvorfor skal dette skje
Et av formålene med opprettelsen av utleggsdatabasen er at de ulike namsmennene skal kunne koordinere sine trekkpålegg, slik at summen av trekk ikke overstiger det skyldneren trenger til husstandens underhold, jf dekningsloven § 2-7.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å betale bidragsgjelda, kan du kontakte oss på telefon 21 05 11 00.


Med hilsen
NAV Innkreving


NAVInnkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubeveien 4 // /NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no // navi@nav.no
Tel: +47 21 05 11 00 Faks: +47 21 05 11 01 Kontonr: 8276 01 00435
Org.nummer: NO974 650 991 MVA


---