-- NAV-brevene-index.html   --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- dbn.html  ( ekstern ) ---  NAV-kronologi-utdrag-RLH-dbn.html  ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH pr. 15.07. 2019:    

--- NAV-kronologi-RLH.html ( intern ) --- Penge-krav-fra-NAV-index.html ( index ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( intern ) --- 

NOE UFERDIG ENDA.


NAV-brevene i saks-komplekset, index:
2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - Diverse -

--
--

---- 2008:
-- -- 20080414-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Familievernkontoret-Haugesund.html
( intern ) -
-- -- 20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
-- 20080603-Til-Trygde-etaten-ifra-Rune-L-Hansen.html ( intern ) -
-- 20080605-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20080626-fra-NAV-ang-barnebidrag-til-Trude.html ( intern ) -
-- 20080626-fra-NAV-ang-underholdsbidrag-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20080626-fra-NAV-til-TMH-orientering-svartid.html ( intern ) -
-- 20080629-til-NAV-ang-underholdsbidrag-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20080728-fra-NAV-til-RLH-ad-innhenting-opplysninger.html ( intern ) -
-- 20080811-til-NAV-ang-barnetrygd-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20080813-til-NAV-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20080814-fra-NAV-til-RLH-ad-barnetrygd.html ( intern ) -
-- 20080902-til-NAV-ifra-RLH.html ( intern ) -
-- 20080923-fra-NAV-til-TMH-u-bidrag-melding-vedtak.html  ( intern ) -
-- 20080925-til-Trude-fra-NAV-Haugesund-Melding-vedtak.html ( intern ) -
--
20080928-til-NAV-Trygdeetaten-fra-Trude-Hansen.html ( intern ) -
-- 20080930-fra-NAV-til-RLH-vedtak-barnetrygd.html ( intern ) -
-- 20081009-brev-til-Rune-fra-NAV-Forvaltning.html ( intern ) -
-- --  20081011-til-NAV-ifra-RLH.html ( intern ) SKISSE. -
-- 20081023-fra-NAV-til-TMH-ang-underholdsbidrag.html ( intern ) -
-- 20081023-fra-NAV-til-Trude-ad-Underholdsbidrag.html ( intern ) -


---- 2009:

-- 20090213-brev-til-Rune-fra-NAV-Vindafjord-trygd.html ( intern ) -
-- -- 20090319-Stauda-om-denne-kidnappingen.html ( intern ) -
-- 20090525-Vedtak-fra-NAV-Haugesund-til-Trude.html ( intern ) -
-- 20090629-til-NAV-ifra-RLH.html ( intern ) -
-- 20090706-fra-NAV-avslag-frasigelse-trygd-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20090706-okonomi-rlh-pr.html ( intern ) -
-- 20090707-fra-NAV-ang-underholdsbidrag.html ( intern ) -
-- -- 20090710-bosted-FogS.html ( intern ) -
-- 20090716-til-NAV-ang-barnetrygd-ifra-RLH.html ( intern ) -
-- 20090721-til-NAV-ang-klage-underholdsbidrag.html ( intern ) -
-- -- 20090727-erkl-idun.html ( intern ) -
-- -- 20090730-ang-barnas-hjemsted ( intern ) -
-- -- 20090817-til-NAV-klage-avslag-frasigelse-trygd-rlh.html ( intern )SKISSE pr. 19.07. 2009 / 
-- -- 20090817-til-NAV-klage-avslag-frasigelse-trygd-rlh-2.html ( intern )SKISSE pr. 20.07. 2009 / 
-- -- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html ( intern ) -
-- 20090824-Avvisningsvedtak-fra-NAV-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20090824-U-bidrag-Tormod-fra-NAV-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20090831-Klage-til-NAV-ifra-RLH.html ( intern ) -
-- 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-dok-underholdsbidrag.html ( intern ) -
-- 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-motpart-TMH-svartid.html ( intern ) -
-- 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-part-F-og-S.html ( intern ) -
-- 20090904-til-NAV-ang-frasigelse-trygd-rlh.html ( intern ) -
-- 20090919-Til-NAV-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20090928-fra-NAV-melding-vedtak-underholdsbidrag-barn-endring.html ( intern ) -
-- 20090928-fra-NAV-melding-vedtak-underholdsbidrag-Tormod.html ( intern ) -
-- 20090930-fra-NAV-tilsvarsbrev-klage-underholdsbidrag.html ( intern ) -
-- 20090930-fra-NAV-FK-til-NAV-Klageinstans-Vest.html ( intern ) -
-- 20090931-Til-NAV-fra-F-og-S.html ( intern ) -
-- 20091012-til-NAV-Klageinstans-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20091013-Til-NAV-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20091020-brev-1av2-fra-NAV-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20091020-brev-2av2-fra-NAV-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20091122-Til-NAV-fra-RLH-ang-barnetrygd.html ( intern ) -
-- 20091123-Vedtak-fra-NAV-ang-Barnetrygd-F-og-S.html ( intern ) -
-- 20091125-fra-NAV-F-Sandnes-vedtak-F-og-S.html ( intern ) -
-- 20091130-fra-NAV-F-Sandnes-ang-barna.html ( intern ) -
-- 20091130-fra-NAV-F-Sandnes-ang-Tormod.html ( intern ) -
-- 20091211-til-NAV-Klageinstans-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20091213-til-NAV-krav-Trude-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20091221-fra-NAV-Forvaltning-Sandnes-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20091221-fra-NAV-Klageinstans-Vest-til-RLH.html ( intern ) -


---- 2010:
-- 20100113-fra-NAV-Pensjon-til-RLH.html ( intern )
-- 20100126-til-RLH-fra-NAV-Innkreving.html ( intern ) -
-- 20100126-fra-NAV-I-videre-trakassering-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20100126-fra-NAV-F-Sandnes-ang-rev.html  ( intern ) -
-- 20100127-til-NAV-lokalt-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100202-fra-NAV-I-ang-2009-til-RLH.html ( intern )
-- 20100208-trygden-2009-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100209-fra-NAV-til-RLH-ang-barnetrygd.html  
( intern ) -
-- 
20100209-til-NAV-lokalt-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100211-fra-Sosial-tjenesten-Vindafjord-til-RLH.html  
( intern ) -
-- 20100214-fra-RLH-til-NAV-F-Sandnes-ang-rev.html  
( intern ) -
-- 20100214-Vedlegg-til-NAV-F-Sandnes-fra-RLH.html  
( intern ) -
--
20100217-til-NAV-lokalt-ang-barnetrygd-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100222-fom-betalte-regninger-rlh.html  
( intern ) -
-- 20100302-fra-NAV-til-RLH-ang-barnetrygden.html  
( intern ) -
--
20100309-fra-NAV-Vindafjord-melding-vedtak-til-RLH.html ( intern )
-- 20100315-regninger.rlh.html  ( intern ) -
--
20100317-fra-NAV-Vindafjord-Vedtak-300-kr.html  ( intern ) -
-- 20100330-fra-NAV-Pensjon-Melding-endring.html  
( intern ) -
-- 20100404-Rapport-til-NAV-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100406-Melding-vedtak-NAV-Vindafjord-til-RLH.html  
( intern ) -
-- 20100415-NAV-Vindafjord-vedtak-krisehjelp.html  
( intern ) -
-- -- 20100426-fra-Stauda-talsperson-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
-- 20100507-Melding-Vedtak-Krisehjelp-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100510-fra-NAV-til-RLH-ang-klage-barnetrygd.html  ( intern ) -
--
20100510-NAVs-klage-innstilling-ang-fam-Hansen.html ( intern )
-- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html  ( intern ) -
-- 20100526-fra-NAV-Vindafjord-ang-Krisehjelp.html  
( intern ) -
-- 20100630-fra-NAV-Melding-Krisehjelp-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100806-Melding-Vedtak-Krisehjelp-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100910-Vedtak-NAV-Klage-Barnebidrag-barna.html  ( intern ) -
--
20100910-Vedtak-NAV-Klage-Barnebidrag-Tormod.html  ( intern ) -
-- 20101022-fra-NAV-I-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20101115-fra-NAV-Melding-om-vedtak-RLH.html  ( intern ) -
-- 20101207-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20101220-Svar-brev-Melding-om-vedtak-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20101222-extra-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -


---- 2011:
-- 2011-fra-NAV-Vindafjord-Oppgave-2010.html ( intern )
-- 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110112-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20110117-fra-NAV-Melding-om-vedtak-RLH.html  ( intern ) -
-- 20110124-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html  ( intern )
-- 20110125-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20110121-fra-Fylkesmannen-Vedtak-NAV-20101220.html  ( intern ) -
-- 20110128-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern ) -
-- 
20110131-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110201-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html ( intern )
--
20110207-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20110224-fra-NAV-Kontaktsenter-til-RLH.html ( intern )
-- 20110321-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110505-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- --
20110506-e-post-fra-NAV-Kontaktsenter-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20110605-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110610-fra-NAV-Forvaltning-Sandnes-til-RLH.html ( intern ) -
--
20110722-fra-NAV-et-penge-krav-vurderes.html ( intern ) -
-- 20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- ---
20110824-til-NAV-Kundesenter-Rogaland.html ( intern ) -
-- --
20110919-til-Skatteetaten-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- 20111020-oppdatert-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
--
-- 20111111-penge-krav-fra-NAV.html ( intern )
-- -- 20111111-fra-NAV-til-RLH-opphor.html ( intern ) -
-- -- 20111111-fra-NAV-til-RLH.html ( intern )
-- 20111126-til-NAV-Innkreving-og-Forvaltning-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20111128-brev-fra-og-til-NAV.html ( intern )
-- 20111201-til-Politiet-Rettelse-og-k-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20111208-fra-NAV-Forvaltning-Sandnes-til-RLH.html ( intern )
--
201112x-til-NAV-Klageinstans-fra-NAV-Sandnes.html ( intern ) -
--
20111223-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html ( intern )


---- 2012:
--
20120228-vedtak-fra-NAV-til-RLH.html ( intern ) -
--
20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20120510-Rettelse.html ( intern ) -
-- 20120609-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20120903-fra-NAV-Forvaltning-til-RLH.html ( intern )
-- 
20120904-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html ( intern ) 
--
20121003-til-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20121003ca-fra-NAV-Regnskap-Pension.html ( intern )
-- 20121009-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern ) -
--
20121025-fra-NAV-Innkreving-Brev-1a2-til-RLH.htm ( intern )
-- 
20121025-fra-NAV-Innkreving-Brev-2a2-til-RLH.htm ( intern )
-- 20121105-til-Politiet-Statsadvokaten-og-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
-- 20121126-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern ) -


---- 2013:
-- 
20130109-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern )
-- 20130122-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20130126-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern ) -
-- 
20130131-til-NAV-I-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130201-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
-- 20130204-til-Politiet-NAV-Skatteoppkreveren-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130207-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern )
--
20130208-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20130211-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern )
-- 20130228: besøk her hjemme fra NAV Vindafjord. Henv. til mine Dagboks-notater ( ekstern ).
--
20130228-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern )
-- 30130314-Til-NAV-I-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130315-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20130315-fra-NAV-banken-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130409-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130502-dobbel-brev-fra-NAV-I-til-RLH.html ( intern )
-- 20130504-mere-penge-krav-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130524-til-Politi-NAV-SI-og-Skatte-myndighet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130608-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130625-til-Politi-anmeldelsen-og-NAV-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130706-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130718-til-Politi-anmeldelsen-SI-Voldsofferkontoret-og-flere-fra-RLH.html ( intern )pdf-format ( intern ) -
-- 20130723-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130810-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130829-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130907-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130909-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130921-til-NAV-Innkreving-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20131003-nye-trusler-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20131005-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20131009-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20131014-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20131021-til-SI-NAV-Politiet-flere-og-alle-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20131109-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 
20131109-brev2-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20131114-til-politi-anmeldelsen-Mattilsynet-og-alle-andre-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20131120-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -

---- 2014:
--
20140120-brev1a2-fra-NAV-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 
20140120-brev2a2-fra-NAV-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140122-fra-NAV-I-oppgave-2013-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140127-oppgave-2013-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140502-fra-NAV-Forvaltning-Hordaland-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140611-til-NAV-og-NAV-Forvaltning-og-flere-fra-RLH.html ( intern )
-- 20140617-fra-Justiskomiteen-til-RLH-Hansen-svar-JUK.html ( intern )
-- 20140702-fra-NAV-til-RLH-ad-politi-anmeldelse.pdf ( intern ) -
--
20140704-14-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html  ( intern ) -
--
20140804-Ang-kriminelle-forhold.html ( intern ) -
-- 20140829-Utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern )
-- 20141009-20-fra-NAV-ang-pensjon-trygd-til-RLH.pdf ( intern ) -
--

---- 2015:
--
20150206-fra-NAV-til-RLH-ang-2014.pdf ( intern ) -
-- 20150213-fra-NAV-Forvaltning-Hordaland-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20150803-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20151012-21-fra-NAV-ad-barnetillegget-trygden.pdf ( intern ) -
--

---- 2016:
-- 20160511-fra-NAV-kidnapper-penger.pdf ( intern ) -
--
20160801-fra-NAV.pdf ( intern ) -
--
--

---- 2017:
--
20170206-15-fra-NAV-I-til-RLH-aarsopg-2016.pdf ( intern ) -
-- 20170513-fra-NAV-ad-barnebidrag-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
--
--

---- 2018:
--
---
--

---- 2019:
--
--
-- 
20190521-Til-NAV-fra-Rune-L-Hansen.html
-- 20190715-Til-NAV-fra-Rune-L-Hansen.html  
--
--

---- Diverse:

--
-- NAV_54-00.08-og-15-Blankett_for_den_bidragspliktige.pdf ( intern ) -
--
--

----