-- 20130131-til-NAV-I-fra-RLH.html   ---  NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---  BREVENE ( ekstern ) -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes 
pr. e-post torsdag 31.01. 2013. Til:
NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post navi@nav.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Torsdag 31. januar 2013, Tindeland 


   Jeg henviser til deres to brever til meg, det ene datert 09.01. 2013 og det andre 22.01. 2013, begge med saks-nr. 186525.

   Jeg har vært syk nu i flere dager og regner med at jeg først kan og vil besvare deres brev senest kommende mandag, pr. e-post. Og håper og regner med og håper dere vil avvente dette før deres videre saks-behandling.

   Hilsen

   Rune L. Hansen


---